Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(10)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(10)
Author
Furman Wojciech
(2)
Kaliszewski Andrzej
(2)
Mroziewicz Krzysztof
(2)
Wolny-Zmorzyński Kazimierz
(2)
Worsowicz Monika
(2)
Adamowski Janusz
(1)
Bogołębska Barbara
(1)
Hennessy Brendan
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Olszański Leszek
(1)
Palczewski Marek
(1)
Sadza Agata
(1)
Wojtak Maria
(1)
Year
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Dziennikarstwo
(9)
Publicystyka
(7)
Dziennikarze
(3)
Informacja
(2)
Stylizacja językowa
(2)
Sztuka pisania
(2)
Dziennikarstwo śledcze
(1)
Internet
(1)
Recenzje
(1)
Strony WWW
(1)
Stylistyka
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Źródła informacji
(1)
Subject: time
1901-
(1)
Genre/Form
Literatura
(5)
Publicystyka
(4)
Felieton
(2)
Reportaż
(2)
Fotografia prasowa
(1)
Literatura polska
(1)
Publicystyka polska
(1)
Wywiad
(1)
Wywiady
(1)
17 results Filter
Book
In basket
(Edukacja medialna. Podręcznik akademicki / komitet red. Janusz Adamowski, Edward Chudziński, Tomasz Goban-Klas, Krzysztof Mroziewicz, Walery Pisarek)
ISBN: 83-60501-00-9
1. Media w Internecie. 2. Zaady redagowania artykułów internetowych. 3. Język i kompozycja materiałów dziennikarskich w Internecie. 4. Multimedialne sposoby wzbogacania publikacji. 5. Żródła informacji. 6. Wykorzystanie interaktywnych elementów strony internetowej. 7. Projektowanie i uruchamianie prostego portalu internetowego,
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Media / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-2647-2
I. Doskonalenie umiejętności: Wprowadzenie; Organizacja pracy; Od pomysłu do publikacji; Różne pomysły; Badanie rynku prasowego; Tematy i sposoby ujęcia; Zamówienie i redakcja artykułu; Szukanie informacji; Szukanie informacji i dziennikarstwo internetowe; Układ informacji w tekście; Spójność tekstu; Techniki pisania; Zgodność stylu i celu; Sztuka ilustrowania. II. Poszerzenie horyzontów: Teksty reklamowe; Wywiady i sylwetki; Stały felietonista; Recenzent; Ekspert; Prasa zagraniczna; Prawo i etyka
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja medialna. Podręcznik akademicki / komitet red. Janusz Adamowski, Edward Chudziński, Tomasz Goban-Klas, Krzysztof Mroziewicz, Walery Pisarek)
ISBN: 83-02-09145-6
1. Instrumenty, 2. Umiejętność pisania, 3. Jak to robią mistrzowie, 4. Warsztat dziennikarza, 5. Szkoła pisania, 6. Gatunki medialne po 11 września
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Book
In basket
Dziennikarz w globalnej wiosce / Krzysztof Mroziewicz. - Wyd. 2 poszerz. i uzupeł. - Warszawa : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2006. - 287 s. : fot. ; 24 cm.
ISBN: 83-60186-29-4
O książce Krzysztofa Mroziewicza "Dziennikarz w globalnej wiosce". Wstęp. Opis wioski globalnej. Instrumenty: Depesza. Reportaż. Korespondencja wojenna. Wywiad. Felieton. Publicystyka. Artykuł wstępny. Komentarz. Esej. Książka. Fotoreportaż. Film dokumentalny. Arcydzieła dziennikarstwa. Umiejętność pisania - kryterium prawdy ostatecznej. Jak to robią mistrzowie: Pierwsze kroki Hemingwaya. Gabriel García Márquez. Kim jest Mario Vargas LLosa. Przeciwko populizmowi. "Pisanie to rzecz niemęska". Wizytantki. Kadeci. Diabli. Miłość do Magdy i Sartre`a. Instant literatura. Katorga. Piętnastu goryli. Przesąd. Druga Japonia. Opowiadanie różnych rozmiarów. Długonoga ciotka. Doświadczenie ponad granicami. Wyrzuty sumienia. Bezradność. W czym?: Gazeta. Agencja. Archiwum. Podręczniki dziennikarstwa i literatury. Rola ucha. Jak zacząć pisać. Jak nie zaczynać. Jak nie kończyć. Tytuły. Śródtytuły. Skrót. Przypisy. Język. Plagiat. Powtórzenia. Powtarzalność tematów. Erudycja. Miachałki. Wpadki, gafy. dziennikarstwo śledcze. Metody i skutki zdobywania informacji. dziennikarstwo a szpiegostwo. Sztuka słuchania. Korupcja. gatunki medialne po 11 września. Zakończenie. About the book "Journalist in a global village"
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja medialna. Podręcznik akademicki / komitet red. Janusz Adamowski, Edward Chudziński, Tomasz Goban-Klas, Krzysztof Mroziewicz, Walery Pisarek)
ISBN: 978-83-60501-01-6
1. Podstawowe pojęcia oraz problemy dotyczące rodzajów i gatunków dziennikarskich. 2. Gatunki informacyjne. 3. Gatunki publicystyczne. 4. Gatunki pograniczne. 5. Gatunki dziennikarskie w praktyce redakcyjnej. 6. Gatunki dziennikarskie a język.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Book
In basket
(Edukacja medialna. Podręcznik akademicki / komitet red. Janusz Adamowski, Edward Chudziński, Tomasz Goban-Klas, Krzysztof Mroziewicz, Walery Pisarek)
ISBN: 978-83-7644-015-6
1. Podstawowe pojęcia oraz problemy dotyczące rodzajów i gatunków dziennikarskich. 2. Gatunki informacyjne. 3. Gatunki publicystyczne. 4. Gatunki pograniczne. 5. Gatunki dziennikarskie w praktyce redakcyjnej. 6. Gatunki dziennikarskie a język.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2255-9
1. Perspektywa badawcza i teoretyczne zaplecze analiz, 2. Informacja, publicystyka i formy pośrednie, 3. Wzmianka. Minimalna informacja prasowa, 4. Notatka prasowa. Informacja poszerzona, 6. Wiadomości prasowe. Informacja pełna, 7. Zapowiedź. Informacja o informacji i reklama informacji, 8. Sylwetka prasowa. Informacja o osobie i rekomendacja osoby, 9. Komentarz prasowy. Informacja zinterpretowana, 10. Felieton. Informacja zakamuflowana, 11. Wywiad prasowy. Informacja rozpisana na głosy, 12. Reportaż. Informacja zobrazowana
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-606040-04-5
1. Informacja a publicystyka, czyli elementarz, 2. Tekst prasowy, czyli pierwsze wrażenie, 3. Gatunki informacyjne, czyli dziennikarskie podstawy, 4. Gatunki informacyjno-publicystyczne, czyli między faktem a opinią, 5. Gatunki publicystyczne, czyli wyższa szkoła dziennikarska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77, 316,77 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60604-05-3
1. Perspektywy badań nad retoryką dziennikarską, 2. Obraz europejskich mass mediów w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, 3. Retoryczność reportaży międzywojnia na wybranych przykładach, 4. Dydaktyzm reportaży socrealizmu, 5. Polifonia stylistyczna w literackich reportażach "Gazety Wyborczej", 6. O pisarstwie felietonowym Jacka Podsiadło, 7. Stylistyka interakcyjna tekstów dziennikarskich,. 8. Środki perswazyjne i stylistyka argumentacji w gatunkach publicystycznych, 9. Współczesne hybrydy literatury i dziennikarstwa, 10. Poetyka "prozy internetowej" i " SMS-owej", 11. Osoba i relacje osobowe w prozie autobiograficznej, 12. "Podróże w czasie" we współczesnej prozie autobiograficznej (krąg problemów stylistycznych), 13. Joanny Kulmowej tropienie przyszłości, 14. Współczesna literatura drogi, czyli podróże w przestrzeni, 15. Stylistyka i retoryka tytułów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-450-8
I. Dziennikarstwo śledcze wobec poznania i wartości. Trendy i zagrożenia: Dziennikarstwo śledcze na medialnym rynku; Skandal na pierwszej stronie. Sensacyjność jako element oceny wiarygodności śledztw dziennikarskich; Czy poszukiwanie prawdy w dziennikarstwie śledczym ma granice etyczne?; Obiektywizm dziennikarski a dziennikarstwo śledcze. Analiza typologiczna. II. Prawne i etyczne aspekty dziennikarstwa śledczego: Dziennikarstwo śledcze w opinii prawników; Informacja o przestępstwach i postępowaniach karnych - standardy prawne i etyczne; Wybrane prawne i etyczne aspekty "przecieków"; działania faktyczne dziennikarzy stosujących prowokację dziennikarską jako próba ustanowienia okoliczności wyłączającej odpowiedzialność za podżeganie do przestępstwa. III. Problematyka źródeł informacji w dziennikarstwie śledczym: Źródła informacji w pracy dziennikarza śledczego; Europejski Trybunał Praw Człowieka o ochronie dziennikarskich źródeł informacji. IV. Analiza gatunków tekstów śledczych: Reportaż, artykuł iů - charakterystyka genologiczna prasowych tekstów śledczych; Retoryka dziennikarstwa śledczego w programach telewizyjnych z lat 2005-2007; Morfologia radiowego reportażu śledczego - struktura gatunku (uwagi wstępne); Krzywda i ofiara w radiowych reportażach śledczych; Wątki kryminalne i śledcze w radiowym gatunku artystycznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88766-57-0
1. Dziennikarz w radiu - uwagi, sugestie, propozycje , 2. Opowiadanie obrazem - zapiski z warsztatu, 3. Zawód - korespondent telewizyjny. Nowe wyzwania, 4. Gatunki dziennikarskie - rodowód, cechy i funkcje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Publicystyka - rodzaje i gatunki (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Publicystyka - rodzaje i gatunki (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again