Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
available
(5)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(9)
Author
Dzierżyńska Jolanta
(2)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(2)
Mielczarek Tomasz
(2)
Dymnicka Małgorzata
(1)
Gierula Marian
(1)
Golewska-Stafiej Agata M
(1)
Korniłowa Jewgienija
(1)
Kubok Dariusz
(1)
Majer Andrzej
(1)
Maćkowska Renata
(1)
Michalczyk Stanisław
(1)
Mielczarek Anna
(1)
Olędzki Jerzy
(1)
Oskin Aleksander
(1)
Przybylski Henryk
(1)
Rott Dariusz
(1)
Ruta Przemysław
(1)
Soliński Tomasz
(1)
Szpor Franciszek
(1)
Turska-Kawa Agnieszka
(1)
Turzańska Sylwia
(1)
Tułupow Władimir
(1)
Tworzydło Dariusz
(1)
Walotek Katarzyna
(1)
Wojtkowski Łukasz
(1)
Łuczyński Jurij W
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Public relations
(7)
Dziennikarstwo
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Marketing polityczny
(2)
Reklama
(2)
Socjologia
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Banki
(1)
Dziennikarze
(1)
Fotografia prasowa
(1)
Globalizacja
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kampania wyborcza prezydencka
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Kultura masowa
(1)
Miasta
(1)
Opinia publiczna
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Rankingi polityczne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Urbanizacja
(1)
Wybory
(1)
Śląsk
(1)
Subject: place
Dąbrowskie, Zagłębie
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-921226-0-7
Public relations, z którego możecie być dumni; Zarządzanie społecznie skuteczne; 1. Radio Zet- Pogotowie Św. Mikołaja- ilustracja skuteczności usługi poprzez sukces działania prospołecznego; 2. Sheraton Hotel- pielęgnowanie jakości usług poprzez wolontariat pracowniczy; 3. Piekarnia Paraczyński- Bank Chleba- darowizna rzeczowa, jjako początek ruchu społecznego- etos profesji piekarza; 4. AVON- Wielka Kampania Życia- AVON kontra rak piersi- wspólna sprawa, jako forma budowy zaufania pomiędzy sprzedawcą a klientem; 5. Biuro Reklamy Telewizji Polskiej S.A.- Reklama dzieciom- budowanie wizerunku firmy poprzez udostępnianie usługi na rzecz działań charytatywnych; 6. Hawlett-Packard- promocja zachowań użytecznych społecznie, jako sposób tworzenia popytu na produkt; 7. Gospodarczy bank spółdzielczy w Barlinku- siła koncentracji- działanie na rzecz społeczności lokalnej jako element budowania relacji z klientem; 8. BP- Akcja Pajacyk- wspólne działania charytatywne, jako forma budowania lojalności konsumenckiej; 9. Raiffeisen Bank- inwestycja w edukację klientów jako forma promocji produktu; 10. Plus GSM- Przywrócić uśmiech SMS-em- odświeżenie produktu poprzez udostępnienie go do działań społecznie użytecznych; 11. Związek pracodawców przemysłu piwowarskiego i państwowa agencja rozwiązywania problemów alkoholowych- Alkohol- nieletnim dostęp wzbroniony- kampania społeczna, jako element budowania wiarygodnego wizerunku branży; 12. IKEA- kultura korporacyjna, przykład spójności pomiędzy różnorodnymi aspektami działalności firmy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 659
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60583-10-4
Kapitał relacji, wartość public relations; Symbole i wyróżniki w procesie kreowania wizerunku kraju; Wykorzystanie działań public relations przed uruchomieniem projektu; Kształtowanie i ocena wizerunku jednostki samorządu terytorialnego; Propaganda czy public relations? Dwa wybrane przypadki z USA i Polski; Komunikowanie polityczne w kampanii wyborczej - kierunki zmian w polskiej rzeczywistości politycznej; Metody działań PR w jednostkach samorządu terytorialnego; Skuteczność i efektywność PR; Marketing międzywyborczy w praktyce. Sto dni rządu Kazimierza Marcinkiewicza; Wizerunek mafii w literaturze Mario Puzo; Społeczna odpowiedzialność uczelni publicznej a public relations (na przykładzie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego); Public relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową w banku; Samorządowe public relations w Polsce - doniesienie z badań; Uwarunkowania i instrumenty kształtowania wizerunku firmy w Internecie; Public relations rejonu Kaszub; Lobbying organizacji trzeciego sektora; Etyczne aspekty PR w Polsce w świetle wyników badań empirycznych; Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji marketingowej; Public relations - gdzie jesteśmy i gdzie idziemy? Mity i fakty; Wykorzystanie telemarketingu w ubezpieczeniach; Zmiana wizerunku służby zdrowia w Polsce - konieczność i potrzeba społeczna; Niedyskretny urok grupy. Grupy studenckie a kształtowanie wizerunku uczelni na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Duży sukces małej Ani, czyli reklamowa kampania wizerunkowi na usługach PR; Marketingowe PR w zintegrowanej komunikacji; Marketingowa koncepcja kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa; Wykorzystanie macierzy celów wizerunkowych w analizie i ocenie sytuacji wyjściowej firmy; Zjawiska społeczno-psychologiczne, wykorzystywane przez public relations w procesie pozyskiwania akceptacji konsumenta dla produktu odzieżowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-587-0
R.I: Public Relations w przestrzeni społeczno-politycznej: Teoria doskonałości public relations- ogólna charakterystyka głównych treści; Rola prognozy w działalności public relations; teoria " głównego nurtu" - krytyczne spojrzenie z perspektywy kraju postsocjalistycznego "marginesu"; Rola wielkich wydarzeń sportowych i kulturalnych w promowaniu wizerunku miast i państw; Lobbing krajów rozwijających się w stosunkach międzynarodowych; Regionalne działania promocyjne i lobbingowe w Unii Europejskiej w kontekście nowej polityki spójności; R. II: Public Relations instytucji samorządowych, lokalnych i krajowych: Public relations w samorządzie terytorialnym; PR samorządów w aktywizacji społeczności lokalnej; Eksperyment: model promocji gminy; The advices from changes of public administration In Czech Republic; Organizacj działań public relations w administracji rządowej na przykładzie ministerstwa Skarbu państwa; Badania jakości komunikacji i ich wykorzystanie w procesie kształtowania wizerunku urzędów; Funkcjonalność strony internetowe a wizerunek samorządu; R.III: Społeczny wizerunek organizacji na przykładzie zakładu Fiat Auto Poland S.A. w Tychach. Raport z badań; wizerunek idealnego męża stanu a zabiegi marketingowe sztabów wyborczych w ostatnich wyborach prezydenckich; Rola public relations w procesie budowania wizerunku pracodawcy; Poprawa wizerunku przedsiębiorstwa jako efekt likwidacji luki kompetencyjnej- wyniki badań; znaczenie barwy w kreowaniu wizerunku instytucji; Audiomarketing. Nowoczesne narzędzie kształtowania pozytywnego wizerunku; Kształtowanie wizerunku zakładu opieki zdrowotnej; Marka a sytuacje kryzysu jej wizerunku- strategie działania na wybranych przykładach rynku produktów spożywczych; Zarządzanie reputacją korporacyjną we współczesnej gospodarce; R.IV: Rynek public relations i rynek mediów: Rynek public relations i rynek prasowy jako subrynki okresu transformacji w Polsce; Skuteczność Internetu jako narzędzia i kanału działań public relations (na podstawie wyników badań empirycznych); Rzecznik prasowy szkoły wyższej- teoria i praktyka; zastosowanie mediów społecznościowych w PR wewnętrznym organizacji- szanse i zagrożenia; Wpływ mediów społecznych na zmiany w komunikacji korporacyjnej przedsiębiorstw; Prasa gospodarcza jako instrument kształtowania wizerunku przedsiębiorcy; R. V: Formy i narzędzi public relations: Public affairs- definicje, sfery działania i aspekt praktyczny; Sytuacja kryzysowa w przedsiębiorstwie spowodowana lobbingiem; Metodologia oceny symulacji kryzysowych na przykładzie przedsiębiorstw dystrybucyjnych branży energetycznej; Muzea firmowe jako nowoczesne narzędzie public relations; retoryka wyznacznikiem przekazów nakłaniających. Mechanizmy retoryczne występujące w public relations; Dialog w public realtions- zakres implementacji koncepcji dialogu, jego miejsce i rola w działaniach public relations przedsiębiorstwa; perswazja jako narzędzie budowania wiarygodności działań PR; R.VI: Świadomość społeczna a public relations: Public relations a pamięć społeczna i tworzenie wzorów emocji; Istota public relations w świadomości studentów studiów niestacjonarnych akademii ekonomicznej w Katowicach w świetle przeprowadzonych badań; Pole wiedzy specjalistycznej w public relations; Ekonomiczne uwarunkowania etycznej wrażliwości współczesnych firm; Wizerunek ojcostwa u "mistrzów podejrzeń" i jego wpływ na współczesną rodzinę.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-057-6
Cz. I Public relations - komunikacja i dialog: 1. Technologie informacyjne a komunikacja marki, 2. Promowanie mediów w mediach. Ze studiów nad marketingiem medialnym, 3. Zależności pomiędzy PR a społeczna odpowiedzialnością, czyli współpraca - dialog - działanie, 4. Świat masowo manipulowany, 5. Web 2.0 - w poszukiwaniu modelu, 5. Wyzwania public relatnions w dobie usieciowionej gospodarki i sieciowego społeczeństwa, 6. Public relatnions rankingów - perspektywa epistemologiczna. Cz. II Badania empiryczne: 1. Informacja publiczna w społeczeństwie obywatelskim - model dla państw Unii Europejskiej, 2. Komunikowanie polityczne w polskiej cyberprzestrzeni, 3. Rola public relatnions w komunikacji pospołecznej. Wyniki badań środowiska polskich PR-owców
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rocznik Prasoznawczy / Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSH w Sosnowcu ; ISSN 1897-5496 ; Rok 1/2007)
1. Zasady i formy przeciwdziałania procesom koncentracji na wybranych rynkach medialnych Unii Europejskiej, 2. Współczesna polska prasa opinii, 3. Życie Częstochowy w latach 1983-2003, 4. Rosyjski rynek prasy: analiza i perspektywy, 4. Osobowość a podatność na wpływ reklamy telewizyjnej - prezentacja i analiza wyników badań własnych, 5. Dziennikarstwo, reklama, PR- gdzie są granice?, 6. Co z tą genologią?, 7. Stefan Ślązak. Szkic biograficzny z dziejów dziennikarstwa muzycznego na Śląsku, 8. Wykorzystanie narzędzi wewnętrznego public relations w działalności uczelni na przykładzie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rocznik Prasoznawczy / Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSH w Sosnowcu ; ISSN 1897-5496 ; Rok 3/2009)
System medialny Azerbejdżanu, Armenii i Gruzji. Historia i współczesność; Reklama telewizyjna w Rosji w aspekcie historyczno-teoretycznym; Od medialnego koncernu do partii politycznej; Częstochowskie mutacje "Trybuny Śląskiej" i "Dziennika Zachodniego"; System komunikacji wizualnej jako narzędzie public relations szkoły wyższej; Uwagi o analizie zawartości mediów. Prasa i dziennikarstwo internetowe. Wybrane praktyczne problemy na tle prawa prasowego; Etyka w dziennikarstwie - teoria a praktyka; Młodzi reklamożercy, czyli o percepcji reklamy przez studentów; Fotografia prasowa. Wybrane aspekty praktyczne; Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce. Sierpień 1980-13 grudnia 1981, Universitas Kraków 2001, s. 372.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-425-5
Część I: Public relations. Międzynarodowe public relations jako narzędzie poprawy dwustronnych relacji między państwami (na przykładzie Francji i Stanów Zjednoczonych); Walory aplikacyjne teorii public relations - teorii "doskonałości w public relations" i "sytuacyjnej"; Personalizacja przekazu public relations w polityce; Przestrzeń publiczna między etyką, polityką, gospodarką a public relations; System preferencji sensorycznych w procesie komunikacji interpersonalnej. Część II: Integracja - globalizacja - społeczeństwo obywatelskie. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstw na jednolitym tynku wewnętrznym Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem polskich podmiotów gospodarczych; Nowe regulacje traktaru lizbońskiego; Integracja i globalizacja a system gospodarczy Polski; Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Część III: Zagadnienia historyczno-polityczne. Z dziejów walki o szkołę polską w zaborze rosyjskim. Początki pierwszego polskiego gimnazjum w Łodzi; Wojciecha Korfantego podstawy ładu społecznego; Polityka rolna a rzeczywistość gospodarcza 1944-1981 z perspektywy historii siemianowckich PGR-ów; Polski wkład w budowanie współpracy chrześcijańskich demokratów: Europa - Ameryka Łacińska. Część IV: Problematyka społeczno-filozoficzna. Zasady ładu społeczno-gospodarczego w kontekście nauczania Jana Pawła II; Między sacrum a profanum Leszka Kołakowskiego "Kłopoty z kulturą"; Naukowiec, nauczyciel, autorytet - refleksje nad specyfiką zawodu nauczyciela akademickiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-304-7
Miasto z perspektywy środowiska; Czy miasto stare może być nowoczesne?; wokół idei dobrego miasta; Społeczne, prawne i instytucjonalne uwarunkowania odnowy miasta; Współczesne miasta, stare parki, nowe wyzwania; "Upublicznianie" komercyjnej przestrzeni miejskiej; Społeczna percepcja przestrzeni centralnej miast śląskich; Wizerunek miasta poprzemysłowego. Przykład łodzi; Łódź w zwierciadle postaw łodzian - percepcja i waloryzacja przestrzeni miejskiej oraz formy aktywności mieszkańców miasta (komunikat z badań); Przekształcenia przestrzeni starej zabudowy mieszkalnej robotniczego osiedla Nikiszowiec; Zmiany ładu przestrzennego a społeczeństwo restrukturyzującej się aglomeracji katowickiej; Londyn jako miasto ponowoczesne. Na przykładzie City of London oraz South Bank of the Thames.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Miasta - public relations - szkice (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Public relations - szkice (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again