Form of Work
Książki
(30)
Status
available
(20)
only on-site
(15)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(23)
Czytelnia
(15)
Author
Brzeziński Jerzy
(3)
Doliński Dariusz
(2)
Ekman Paul
(2)
Eysenck Hans
(2)
Eysenck Michael
(2)
Ferguson George A
(2)
Grabarz Barbara
(2)
Gruszczyk Edyta
(2)
Harwas-Napierała Barbara
(2)
Strelau Jan
(2)
Takane Yoshio
(2)
Trempała Janusz
(2)
Wojciszke Bogdan
(2)
Wosińska Wilhelmina
(2)
Zagrodzki Michał
(2)
Czarnecki Kazimierz M. (1933- )
(1)
Dowhyluk Magdalena
(1)
Francuz Piotr
(1)
Fronczyk Krzysztof
(1)
Giorgi Amedeo
(1)
Harwas-Napierała Barbara. Tom 2 Charakterystyka okresów życia człowieka
(1)
Harwas-Napierała Barbara. Tom 3 Rozwój funkcji psychicznych
(1)
Hornowska Elżbieta
(1)
Jarmuż Sławomir
(1)
Jaworski Marcin
(1)
Mackiewicz Robert
(1)
Materska Maria
(1)
Przetacznik-Gierowska Maria (1920-1995)
(1)
Przetacznik-Gierowska Maria. Tom 1 Zagadnienia ogólne
(1)
Radzicki Józef
(1)
Rucińska Monika
(1)
Shaughnessy John J
(1)
Siuta Jerzy
(1)
Stachowski Ryszard
(1)
Suchańska Anna
(1)
Sułek Mirosław
(1)
Szczygieł dorota
(1)
Trempała Janusz. Tom 2 Charakterystyka okresów życia człowieka
(1)
Trempała Janusz. Tom 3 Rozwój funkcji psychicznych
(1)
Tyler Leona Elizabeth (1906- )
(1)
Tyszkowa Maria
(1)
Tyszkowa Maria. Tom 1 Zagadnienia ogólne
(1)
Witkowski Tomasz
(1)
Zechmeister Eugene B
(1)
Zechmeister Jeanne S
(1)
Zeidler Włodzisław
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(2)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Subject
Psychologia
(24)
Metodologia
(8)
Osobowość
(7)
Dziecko
(4)
Mowa
(4)
Myślenie -- psychologia rozwojowa
(3)
Młodzież -- psychologia
(3)
Osobowość -- teoria -- podręcznik akademicki
(3)
Psychologia rozwojowa
(3)
Psychologia rozwojowa -- podręcznik
(3)
Statystyka
(3)
Motywacja
(2)
Młodzież
(2)
Pedagogika
(2)
Poznanie
(2)
Psychologia różnic indywidualnych
(2)
Testy
(2)
Testy psychologiczne
(2)
Uczucia
(2)
Eksperyment
(1)
Etyka
(1)
Fenomenologia
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Myślenie
(1)
Nauczanie
(1)
Nauka
(1)
Nauki empiryczne -- metodologia
(1)
Prawdopodobieństwo
(1)
Prognozy -- metody -- podręcznik
(1)
Psychologia -- metodologia
(1)
Rachunek prawdopodobieństwa
(1)
Rozmowa
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Socjologia
(1)
Socjologia -- metody -- podręcznik akademicki
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Stosunki interpersonalne -- zagadnienia
(1)
Twórczość
(1)
Zawód
(1)
30 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14042-7
Zawiera: Część I: Podstawy statystyki. 1. Podstawowe pojęcia statystyki. 2. Rozkłady liczebności i ich przedstawienie graficzne. 3. Zapis statystyczny. 4. Miary tendencji centralnej. 5. Miary zmienności, skośności i kurtozy. 6. Prawdopodobieństwo i rozkład dwumianowy. 7. Krzywa normalna. 8. Regresja i korelacja. 9. Pobieranie prób i rozkład z próby 10. Oszacowanie i rozkład t. 11. Testowanie hipotez - średnie. 12. Testowanie hipotez - inne statystyki. 13. Analiza liczebności z zastosowaniem chi-kwadrat. Część II: Planowanie eksperymentów. 14. Struktura i planowanie eksperymentów. 15. Analiza wariancji - klasyfikacja jednoczynnikowa. 16. Analiza wariancji - klasyfikacja dwuczynnikowa. 17. Analiza wariancji - klasyfikacja trójczynnikowa. 18. Procedury porównań wielokrotnych. 19. Pomiary powtarzane i inne plany eksperymentalne. 20. Analiza kowariancji. Część III: Statystyka nieparametryczna. 21. Statystyka rang. 22. Nieparametryczne testy istotności. Część IV: Testy psychologiczne i statystyka wielozmiennowa. 23. Zagadnienia statystyczne konstruowania testów. 24. Błędy pomiaru. 25. Przekształcanie wyników - normy. 26. Wybrane techniki wielozmiennowe. 27. Regresja wielokrotna i analiza wariancji. 28. Analiza czynnikowa. Dodatek: Tablice statystyczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14042-9
Część I: Podstawy statystyki. 1. Podstawowe pojęcia statystyki. 2. Rozkłady liczebności i ich przedstawienie graficzne. 3. Zapis statystyczny. 4. Miary tendencji centralnej. 5. Miary zmienności, skośności i kurtozy. 6. Prawdopodobieństwo i rozkład dwumianowy. 7. Krzywa normalna. 8. Regresja i korelacja. 9. Pobieranie prób i rozkład z próby 10. Oszacowanie i rozkład t. 11. Testowanie hipotez - średnie. 12. Testowanie hipotez - inne statystyki. 13. Analiza liczebności z zastosowaniem chi-kwadrat. Część II: Planowanie eksperymentów. 14. Struktura i planowanie eksperymentów. 15. Analiza wariancji - klasyfikacja jednoczynnikowa. 16. Analiza wariancji - klasyfikacja dwuczynnikowa. 17. Analiza wariancji - klasyfikacja trójczynnikowa. 18. Procedury porównań wielokrotnych. 19. Pomiary powtarzane i inne plany eksperymentalne. 20. Analiza kowariancji. Część III: Statystyka nieparametryczna. 21. Statystyka rang. 22. Nieparametryczne testy istotności. Część IV: Testy psychologiczne i statystyka wielozmiennowa. 23. Zagadnienia statystyczne konstruowania testów. 24. Błędy pomiaru. 25. Przekształcanie wyników - normy. 26. Wybrane techniki wielozmiennowe. 27. Regresja wielokrotna i analiza wariancji. 28. Analiza czynnikowa. Dodatek: Tablice statystyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-22-2
1. Szkic psychologicznej metody fenomenologicznej, 2. Fenomenologiczna psychologia uczenia się i tradycja uczenia się słownego, 3. Metody i wyniki fenomenologicznego badania psychologicznego złożonego zdarzenia: przeżyć ofiary przestępstwa kryminalnego, 4. Wczesna historia psychologicznych badań fenomenologicznych w Ameryce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce, małżeństwie. / Paul Ekman. - Wyd.2 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2003. - 323, [1] s. : fot. ; 21 cm.
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-14082-8
Wstęp; Kłamanie, przeciek i wskazówki kłamstwa; Dlaczego kłamstwa wychodzą na jaw; Jak słowa, głos i ciało zdradzają kłamstwo?; Jak wygląda twarz kłamcy? Niebezpieczeństwa i zasady ostrożności; Wariograf jako
wykrywacz kłamstw; Sprawdzanie kłamstwa; Wykrywanie kłamstw w latach dziewięćdziesiątych; Kłamstwa w życiu publicznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12344-3
Wstęp; Kłamanie, przeciek i wskazówki kłamstwa; Dlaczego kłamstwa wychodzą na jaw; Jak słowa, głos i ciało zdradzają kłamstwo?; Jak wygląda twarz kłamcy? Niebezpieczeństwa i zasady ostrożności; Wariograf jako
wykrywacz kłamstw; Sprawdzanie kłamstwa; Wykrywanie kłamstw w latach dziewięćdziesiątych; Kłamstwa w życiu publicznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
(Źródła Współczesnej Psychologii / red. nauk. Jerzy Siuta ; 2)
(Źródła Współczensje Psychologii)
ISBN: 83-233-1560-4
Wpływ nacisku grupy na zmianę i zniekształcenie sądów, Ocena skuteczności psychoterapii, Urwisko wzrokowe, Dynamika relacji interpersonalnych w warunkach symulowanego więzienia, Behawiorwalne badania nad posłuszeństwem, O normalnych ludziach w nienormalnych miejscach, Facylitacja społeczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-326-X
I. O metodach badań psychologicznych 1. Postępowanie badawcze w psychologii 2. Projektowanie eksperymentów II. Prawdopodobieństwo i zmienna losowa 3. Podstawowe pojęcia z rachunku prawdopodobieństwa 4. Wyniki eksperymentu jako zmienna losowa III. Wnioskowanie statystyczne 5. Podstawy wnioskowania statystycznego 6. Testowanie hipotez dotyczących średnich 7. Testy nieparametryczne 8. Analiza korelacji i regresji IV. Dodatek gratis 9. Jak napisać raport z badań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
Book
In basket
Metodologia badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński. - Wyd. nowe. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk. , 2019. - XIX, [1], 524, [2] s. : il. ; 29 cm.
ISBN: 978-83-01-20363-4
Zawiera: I. Natura procesu badawczego w psychologii: 1. Psychologia jest nauka empiryczną – zagadnienia wprowadzające, 2. Psychologia traktuje o związkach między zmiennymi – odmiany zmiennych i ich operacjonalizacja, 3. Problemy badawcze i hipotezy badawcze, 4. Struktura procesu badawczego w psychologii., II. Uwarunkowania procesu badawczego: 5. Zewnętrzne uwarunkowania procesu badawczego – psychologia a praktyka społeczna, 6. Wewnętrzne determinanty procesu badawczego, 7. Etyczne problemy naukowych badań psychologicznych. III. W stronę metod statystycznych: 8. Próba – wybrane zagadnienia, 9. Miary siły związku między zmiennymi – wybrane zagadnienia, 10. Testy istotności różnic i wskaźniki wielkości efektu ES – wybrane zagadnienia, IV. Modele sprawdzania hipotez: 11. Model eksperymentalny (E ), 12. Gdy nie można przeprowadzić badania eksperymentalnego – nieeksperymentalny model ex post facto (EPF), 13. Model korelacyjny – model wielokrotnej regresji liniowej (MLR). V. Podstawy konstrukcji testów psychologicznych i interpretacji ilościowej danych testowych wybrane zagadnienia: 14. Rzetelność - błąd standardowy – moc dyskryminacyjna pozycji testowych, 15. Ustalanie trafności testu, 16. Standaryzacja – obiektywność – normalizacja, 17. Analiza profilów psychometrycznych – porównania intraindywidualne i interidywiduale, 18. Problemy adaptacji kulturowej testów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
Metodologia badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński. - Wyd. 4. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2004. - 684 s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm.
ISBN: 83-01-14041-0
Wprowadzenie: dlaczego metodologia?: Różne rozumienia metodologii; Dwa cele nauczania metodologii; Podstawowa literatura z zakresu metodologii badań psychologicznych i dyscyplin pokrewnych. Cz.I Natura procesu badawczego w psychologii: Struktura procesu badawczego w psychologii; Zewnętrzne determinanty procesu badawczego w psychologii- psychologia a praktyka społeczna; Wewnętrzne determinanty procesu badawczego (I)- wpływ świadomości metodologicznej na rezultaty procesu badawczego; Wewnętrzne determinanty procesu badawczego (II)- badania psychologiczne jako interakcja- "badacz-osoba badana"; Etyczne problemy psychologii (I)- miedzy kodeksem etycznym a laboratorium; Etyczne problemy psychologii (II)- między kodeksem etycznym a praktyką społeczną. Cz.II Zmienne - Problemy - Hipotezy: Zmienne i ich operacjonalizacja; Problemy badawcze i hipotezy badawcze. Cz.III W stronę metod statystycznych: Próba; Miary siły związku między zmiennymi- wybrane zagadnienia; Testy istotności różnic- wybrane zagadnienia. Cz.IV Modele sprawdzania hipotez: Modele eksperymentalne (E); Modele wielokrotnej regresji (MR); Model ex post facto (EPF). Cz.V Podstawy konstrukcji testów psychologicznych i interpretacji ilościowej danych testowych: Rzetelność i błąd standardowy pomiaru; Moc dyskryminacyjna pozycji testowych; Trafność; Standaryzacja- obiektywność normalizacja; Analiza profilów psychometrycznych- porównania intraindywidualne i interindywidualne; Problemy adaptacji kulturowej testów; Podziękowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Book
In basket
Metodologia badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński. - Wyd. 3. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 1999. - 679,[1] s. : rys.,tab.,wykr. ; 25 cm.
ISBN: 83-01-12117-3
Wprowadzenie: dlaczego metodologia?: Różne rozumienia metodologii; Dwa cele nauczania metodologii; Podstawowa literatura z zakresu metodologii badań psychologicznych i dyscyplin pokrewnych. Cz.I Natura procesu badawczego w psychologii: Struktura procesu badawczego w psychologii; Zewnętrzne determinanty procesu badawczego w psychologii- psychologia a praktyka społeczna; Wewnętrzne determinanty procesu badawczego (I)- wpływ świadomości metodologicznej na rezultaty procesu badawczego; Wewnętrzne determinanty procesu badawczego (II)- badania psychologiczne jako interakcja- "badacz-osoba badana"; Etyczne problemy psychologii (I)- miedzy kodeksem etycznym a laboratorium; Etyczne problemy psychologii (II)- między kodeksem etycznym a praktyką społeczną. Cz.II Zmienne - Problemy - Hipotezy: Zmienne i ich operacjonalizacja; Problemy badawcze i hipotezy badawcze. Cz.III W stronę metod statystycznych: Próba; Miary siły związku między zmiennymi- wybrane zagadnienia; Testy istotności różnic- wybrane zagadnienia. Cz.IV Modele sprawdzania hipotez: Modele eksperymentalne (E); Modele wielokrotnej regresji (MR); Model ex post facto (EPF). Cz.V Podstawy konstrukcji testów psychologicznych i interpretacji ilościowej danych testowych: Rzetelność i błąd standardowy pomiaru; Moc dyskryminacyjna pozycji testowych; Trafność; Standaryzacja- obiektywność normalizacja; Analiza profilów psychometrycznych- porównania intraindywidualne i interindywidualne; Problemy adaptacji kulturowej testów; Podziękowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: Cz. I Problemy ogólnometodologiczne: R. I Istota nauki i metodologii; R. II O niektórych problemach metodologicznych procesu zdobywania wiedzy w naukach humanistycznych; R. III Analiza procesu zdobywania wiedzy w naukach empirycznych; R. IV Teorie naukowe; R. V Psychologia jako nauka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: Część II Postępowanie badawcze: R. VI Strategia badań naukowych; R. VII Problem badawczy i hipotezy - pierwsze etapy badania naukowego; R. VIII Rozumienie pojęć zawartych w hipotezach nauk społecznych. Ustalanie zmiennych. Dobór oraz pomiar wskaźników tych zmiennych; R. IX Dobór próby; R. X Porządkowanie wyników; R. XI Wnioskowanie na podstawie rezultatów badawczych. Interpretacja wyników; R. XII Zastosowanie wyników badań w praktyce społecznej. Część III: Ćwiczenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-062-5
Cz.I Zagadnienia ogólne: 1. Wprowadzenie, 2. Etyka badań psychologicznych, Cz.II: 3. Obserwacja, 4. Badania korelacyjne, 5. Nieinwazyjne pomiary zachowania, Cz.III Metody eksperymentalne: 6. Plany grup niezależnych, 7. Plany z powtarzanymi pomiarami, 8. Złożone plany eksperymentalne, Cz.IV Badania stosowane: 9. Plany badań pojedynczych przypadków, 10. Plany quasi-eksperymentalne oraz ocena programów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89964-12-0
1.Nauka, podział nauk, praca naukowa, 2.Nauki społeczne, 3.Stosunki międzynarodwe i nauka o stosunkach międzynarodowych, 4.Rankingi i ratingi w badaniu stosunków międzynarodowych, 5.Modelowanie i pomiar w badanich stosunków międzynarodowych, 6.Metody i modele ideowe (heurystyczne) oraz quasioperacyjne, 7.Metody i modele operacyjne, 8.Zastosowanie syntetycznych miar potęgi w analizach strategicznych, 9.Prognozowanie na podstawie modeli. Symulacja i scenariusze, 10.Podejście i metody systemowe, 11.Metody socjopsychologiczne, 12.Etyczne aspekty badań stosunków międzynarodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Naukowy rozwój człowieka / Kazimierz M. Czarnecki. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001. - 89, [7] s. : rys. ; 21 cm.
(Prace metodologiczne / Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach. Zakład Psychologii)
ISBN: 83-7308-029-5
1. Charakterystyczne cechy nauki: Pojęcie nauki; Zasady poznania naukowego; Cele nauki; Funkcje nauki; Zadania nauki; Twierdzenia nauki; Czynności poznania naukowego; Terminologia nauki; Dziedziny poznania naukowego; Społeczny charakter poznania naukowego; Dynamika w rozwoju nauki i badań; Kryteria wyodrębniania nowych dyscyplin nauki; Twórcza osobowość uczonego; 2. Twórczy rozwój człowieka: Warunki rozwoju twórczego; Dziedziny rozwoju twórczego; Proces rozwoju twórczego; Wyniki rozwoju twórczego; Etapy powstawania dzieł twórczych; Poziomy rozwoju twórczego; Powodzenie i niepowodzenie w rozwoju twórczym; Metody stymulacji rozwoju twórczego; Metody poznawania wyników rozwoju twórczego; Refleksje ogólne i wnioski praktyczne; 3. Postępowania badawcze (poznawcze): Istota badania naukowego; Terminologia metodologiczna; Pojęcia metodologii badań naukowych; Strategia naukowego działania według prof. dr hab. Józefa Verle; Postępowanie badawcze według prof. dr hab. Heliodora Muszyńskiego; Myślenie i działanie techniczne według prof. dr hab. Tadeusza Nowackiego; Etapy realizacji badań naukowych według prof. dr hab. Kazimierza Czarneckiego; Graficzno-opisowe etapy postępowania badawczego według dr Erwina Gondzika; Temat jako podstawa metodologiczna badań według prof. dr hab. Stefana Kunowskiego; 4. Refleksje ogólne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61086-09-3
Analiza danych empirycznych - aktualne pytania i rozważania; O niektórych problemach metodologicznych pomiaru w psychologii; Opisowa metoda badań psychologicznych: główne problemy i antynomie; Przydatność falsyfikacjonizmu K. R. Poppera w badaniach psychologicznych; Najważniejsze spory o przedmiot i metodę; Metodologiczne problemy badania motywacji osiągnięć na różnych kierunkach studiów; Sposób formułowania problemów w diagnozie indywidualnej oraz w badaniach naukowych - podobieństwa i różnice; Między wiedzą potoczną a wiedzą naukową - metodologiczne wyzwania w obrębie psychologii barw; Kierunki i dynamika przemian w zapisie i nauczaniu metodologii badań psychologicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89120-87-9
Człowiek z człowiekiem; Uczmy się od zwierząt; Rozum, uczucia i osobowość; Spostrzeganie i rozwiązywanie konfliktów; Pożytki z psychologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85416-50-1
Człowiek z człowiekiem; Uczmy się od zwierząt; Rozum, uczucia i osobowość; Spostrzeganie i rozwiązywanie konfliktów; Pożytki z psychologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Moderatora / red. Tomasz Witkowski)
ISBN: 83-920207-2-3
1.Zawód - trener, 2.Szkolenie a trening, 3.Przygotowanie szkoleń, 4.trener w akcji, 5.Warsztat trenera-metody prowadzenia zajęć, 6.Sytuacje trudne w pracy trenera, 7.Język trenera, 8.Po szkoleniu, 9.Trener sam ze sobą
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-139-4
1. Elementy filozofii dla psychologów: Wprowadzenie; Główne pytania metafizyczne; Źródła poznania; Umysł; Granice poznania i metoda naukowa; Prawda i znaczenie; Wiedza i działanie- w stronę etyki; Jednostka- wspólnota- władza. Filozofia społeczne i polityczna; Człowiek; Podsumowanie; 2. Historia psychologii- od Wundta do czasów najnowszych: Wprowadzenie; Wundta koncepcja psychologii jako nauki o świadomym doświadczeniu bezpośrednim; Reakcja na psychologię Wundta- szkoła wuirzburska, psychologia aktów i psychologia postaci; Funkcjonalizm- psychologia poręcza za filozofię. Zastosowanie zasad psychologicznych w praktyce; Psychologia behawiorystyczna- chwilowy rozbrat psychologii z filozofią; Neobehawioralizm- psychologia ponownie brata się z filozofią; Psychoanaliza- od aspiracji naukowych do mitu; Psychologia humanistyczna- nauka czy filozofia życia?; Orientacja poznawcza- ostatnie słowo psychologii?; Historia polskiej myśli psychologiczne- okres przednaukowy; Pierwsze pracownie psychologii eksperymentalnej i ich twórcy- polska psychologia wkracza na drogę nauki; Podsumowanie; 3. Etyczne problemy działalności praktycznej, edukacyjnej i naukowej psychologa: Wprowadzenie; Etyczne problemy praktyki psychologicznej; Kompetencje w praktyce psychologicznej; Etyczne aspekty nauczania psychologii; Popularyzacja psychologii. Psycholog w mediach; Etyczne zasady prowadzenia badań naukowych w psychologii; Podsumowanie; Załączniki: Kodeks etyczno- zawodowy psychologa; 4. Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia badań naukowych w psychologii: Wprowadzenie; Poznanie psychologiczne jako poznanie naukowe; Język statystyki jako język badań empirycznych; Podstawowe modele badawcze: eksperymentalny i korelacyjny; Podsumowanie; 5. Genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna: Wprowadzenie; Darwinowskie korzenie psychologii; Podstawowe pojęcia ewolucjonizmu; Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe ujawniające się w różnicach indywidualnych; Co wnoszą do rozważań o naturze ludzkiej genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna?; Podsumowanie; 6. Procesy poznawcze: Spostrzeganie; Rozpoznawanie obrazów; Wyobrażeniowa reprezentacja rzeczywistości; Pojęciowa reprezentacja rzeczywistości; Pamięć i uczenie się; Uwaga i kontrola poznawcza; Myślenie, rozumowanie i rozwiązywanie problemów; Podejmowanie decyzji; Język i komunikacja; Podsumowanie; 7. Emocje i motywacja: Wprowadzenie; Powstawanie emocji- interakcja mechanizmów biologicznych, psychologicznych i społecznych; Wyrażanie emocji podstawowych i pochodnych; Współdeterminowanie zachowania przez emocje i poznania; Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych; Podstawowe mechanizmy motywacyjne; Typy motywacji; Motywacja w przebiegu zachowania; Podsumowanie; 8. Osobowość: Wprowadzenie; Główne orientacje w psychologii osobowości; Koncepcje psychoanalityczne; Koncepcje humanistyczne i psychologia pozytywna; Psychologia egzystencjalna; Podejście poznawcze; Socjobiologiczna koncepcja osobowości; Psychologia narracyjna; Współczesne koncepcje ja; Teoria osobowości: integracja- badania- aplikacje; Podsumowanie; 9. Psychologia różnic indywidualnych: Wprowadzenie; Paradygmat badań i podstawowe kategorie opisowe różnic indywidualnych; Temperament; Osobowość; Inteligencja; Podsumowanie; 10. Psychometria. Konstrukcja i adaptacja testów psychologicznych: Wprowadzenie; Cele psychometrii; Historia psychometrii; Specyficzne problemy etyczne; Założenia i modele dotyczące konstrukcji testów psychologicznych; Koncepcja cechy a założenia konstrukcji testu; Procedura konstrukcji testu; Kulturowa adaptacja testów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again