Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(5)
only on-site
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(5)
Author
Bodanko Anatol
(1)
Dobroczyński Bartłomiej
(1)
Eichelberger Wojciech
(1)
Gałkowska-Jakubik Maria
(1)
Hryniewicz Janusz T
(1)
Maciejewski Łukasz
(1)
Migdał Jerzy
(1)
Rzepa Teresa
(1)
Szczawiński Wojciech
(1)
Urbanek Bożena
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Psychologia
(3)
Aktorstwo
(1)
Aktorzy
(1)
Coelho, Paulo
(1)
Eichelberger, Wojciech
(1)
Film polski
(1)
Filozofia
(1)
Fromm, Erich (1900-1980)
(1)
Galicja
(1)
Kadry
(1)
Kino
(1)
Lekarze
(1)
Motywacja pracy
(1)
Młodzież
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Polska
(1)
Postawy
(1)
Praca
(1)
Prawo parlamentarne -- historia -- Polska
(1)
Psychoanaliza
(1)
Psycholodzy
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Psychopatologia
(1)
Publicystyka polska -- od 2001 r.
(1)
Reżyserzy
(1)
Teatr
(1)
Umysł
(1)
Więziennictwo
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zawody medyczne
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1945-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Ukraina
(1)
Genre/Form
Powieść brazylijska
(1)
Publicystyka polska
(1)
10 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-904230-1-4
Pokora; Oddzielenie; Znaki; Tęsknota; Odwaga; Obecność Miłość; Bóg.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88415-47-6
1. Rys historyczny stosunków polsko-ukraińskich; 2. Warunki rozwoju nauki polskiej w Galicji; 3. Galicyjski rodowód polskiej psychologii naukowej; 4. Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska źródłem psychologii polskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 159.9
Book
In basket
(Krótkie wykłady z psychologii)
ISBN: 978-83-01-16055-5
1. Narodziny polskiej refleksji psychologicznej; 2. Zapowiedź psychologii jako odrębnej nauki empirycznej; 3. Pierwsze projekty uprawiania psychologii naukowej oraz początki naturalizacji umysłu; 4. Pierwsze ośrodki psychologii naukowej; 5. Rozkwit psychologii w murach uniwersyteckich; 6. Psychologia wykracza poza uniwersytety.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 121)
ISBN: 978-83-7306-367-9
I. Postawy być i mieć- definicje. Koncepcje, elementy strukturalne: 1. Określenie pojecia "postawa"; 2. Wybrane koncepcje i postawy być i mieć; 3. Elementy strukturalne postaw być i mieć; II. Psychologiczne wymiary syndromu wzrostu i rozpadu: 1. Narcyzm vs miłość bliźniego obcej natury; 2. Symbioza vs niezależność i wolność; 3. Nekrofilia i biofilia według Ericha Fromma; III. Metodologiczne aspekty badań własnych: 1. Problem badawczy i hipotezy; 2. Charakterystyka badanej grupy; 3. Procedura i przebieg badań; 4. Charakterystyka zastosowanych metod; IV. Psychologiczne aspekty syndromu wzrostu i rozpadu: 1. Analiza syndromu wzrostu i rozpadu w świetle danych uzyskanych w kwestionariuszach; 2. Analiza syndromu wzrostu i rozpadu w świetle rysunków; 3. Elementy syndromu wzrostu i rozpadu a media; V. Postawy być i mieć a elementy składowe syndromu wzrostu i rozpadu: 1. Postawy być i mieć a elementy składowe syndromu wzrostu i rozpadu w świetle kwestionariuszy; 2. Postawy być i mieć a elementy składowe syndromu wzrostu i rozpadu w świetle testu projekcyjnego; 3. Grupy być i mieć a media; 4. Porównanie grup być i mieć
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89356-39-2
1. Podstawy doktrynalne i normatywne funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego po roku 1956; 2. Postępowanie z młodocianymi w latach 1956-2008; 3. Wykonywanie kary pozbawienie wolności wobec kobiet w latach 1956-2008; 4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec recydywistów w latach 1956-2008; 5. Klasyfikacja skazanych w latach 1956-2008; 6. Badania osobopoznawcze skazanych w latach 1956-2008; 7. Oddziaływanie przez zatrudnienie skazanych; 8. Oddziaływania na skazanych przez nauczanie i szkolenie zawodowe; 9. Oddziaływanie przy pomocy działalności kulturalno-oświatowej; 10. Oddziaływanie przez kulturę fizyczną; 11. Realizacja konstytucyjnego prawa skazanych do wolności sumienia i wyznania; 12. Podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym; 13. Opieka zdrowotna nad skazanymi; 14. Oddziaływanie przy pomocy kar i nagród; 15. Stosowanie środków przymusu; 16. Samorządowe formy aktywności skazanych; 17. Przygotowanie skazanych do zwolnienia z zakładu karnego; 18. Warunkowe przedterminowe zwolnienie; 19. Pomoc w społecznej readaptacji skazanych; 20. Organizacja i zasady działania więziennictwa; 21. Nadzór penitencjarny w latach 1956-2008
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Przygoda myśli : rozmowy obok filmu / Łukasz Maciejewski. - Warszawa : TRIO Wydawnictwo, 2009. - 326, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7436-201-6
O czekaniu; O pejzażu; O kwestii smaku; O cielesności; O tragedii dzieciństwa; O Gombrowiczu; O Nikiforze; O Iwaszkiewiczu; O życiu w kinie; O przekleństwie Makbeta; O Wyzwoleniu; O krytyce filmowej; O pokoleniach; O niespełnieniu; O poglądach; O weselach; O początkach; O spotkaniach; O paradoksach; O korzeniach; O ironii; O aktorstwie roślinnym; O cierpieniu; O zdjęciach; O muzyce filmowej; O scenariuszu; O adaptacjach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-164-3
1. Historyczne źródła polskiej kultury organizacyjnej, 2. Modele motywacyjne, 3. Koszt psychiczny a inicjatywa i innowacyjność, 4. Style kierowania, 5. Sztywność i elastyczność w doborze stylu kierowania, 6. Metody kierowania ludźmi a efektywność przedsiębiorstw czy podręcznikowe zasady kierowania są skuteczne w polskich warunkach, 7. Dlaczego przedsiębiorstwa prywatne i publiczne stosują rożne metody kierowania? Dwie perspektywy analityczne: konfliktowa i funkcjonalna, 8. Alienacja, kultura i stosunki klasowe w badanych przedsiębiorstwach, 9. Przeszkody osobowościowe we współdziałaniu i decydowaniu zbiorowym, 10. Gospodarka oparta na wiedzy i organizacje "uczące się", 11. Czynniki sprzyjające i niesprzyjające adaptacji do gospodarki opartej na wiedzy. Optymalny dobór stylu kierowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku / Śląski Uniwersytet Medyczny, Instytut Historii Nauki PAN)
ISBN: 978-83-7545-135-1
Lekarze na Wileńszczyźnie w pierwszej połowie XIX wieku; Lekarze w rejencji bydgoskiej na przełomie XIX i XX wieku; Specjaliści w Królestwie Polskim w II połowie XIX w. do czasów I wojny światowej, w doniesieniach polskiej prasy medycznej (ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy); Urządzenie i wyposażenie sal operacyjnych w szpitalach warszawskich od początku XIX wieku do 1939 r.; Kobiety lekarzami; Pierwsze kobiety - dermatolodzy zainteresowane sprawami kosmetyki na ziemiach polskich; Medycy warszawskiego pogotowia ratunkowego w latach 1897-1918; Ogólna charakterystyka grupy zawodowej lekarzy II Rzeczypospolitej; Powstanie i działalność izb lekarskich w Polsce w pierwszej połowie XX w.; Lekarze wojskowi armii Rzeczypospolitej (1921-1939); Lekarze akademiccy w służbie sportu w 20-leciu międzywojennym; Metody i narzędzia propagandy higieny międzywojnia; Lekarze szkolni w Polsce w latach 1918-1939; Opieka lekarska w województwie lwowskim od 1929 do 1939 roku; Działacze ruchu świadomego macierzyństwa w latach 30. XX wieku; Sylwetki lekarzy we wczesnych (1931-1939) utworach Michała Choromańskiego; Wkład lekarzy w rozwój społeczny i kulturalny Bieżunia; Lekarze w szpitalach płockich w latach 1939-1983; Praca na rzecz jeńców wojennych podczas II wojny światowej. Działalność dr. Henryka Grabowskiego; Akademickie środowisko Wilna drugiej połowy XX w.; Wizerunek lekarza w polskim filmie fabularnym w XX w.; Lekarze w zwierciadle "Służby zdrowia", w latach 1949-1956; Kościół, władza, lekarze PRL w latach 1956-1969; Lekarze Górnego Śląska w medycynie XX w. Okręgowa Izba Lekarska w Płocku 1989-2009; Udział lekarza w eksperymencie lekarskim, eksperymencie medycznym na przełomie XX wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Authority data
Psychologia - historia - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again