Form of Work
Książki
(16)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(9)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(14)
Author
Bilikiewicz Adam
(2)
Freyberger Harald J
(2)
Gilewicz Joanna
(2)
Przybysz Jerzy
(2)
Rosenhan David L
(2)
Rybakowski Janusz
(2)
Schneider Wolfgang
(2)
Seligman Martin E. P
(2)
Stieglitz Rolf-Dieter
(2)
Sęk Helena
(2)
Walker Elaine F
(2)
Wojciechowski Aleksander
(2)
Abramowicz Maria
(1)
Andruszko Robert
(1)
Araszkiewicz Aleksander
(1)
Bielańska Ewa
(1)
Cohen David
(1)
Czajkowska-Błaziak Anna
(1)
Gardziel Andrzej
(1)
Gałecki Piotr
(1)
Heitzman Janusz
(1)
Holas Paweł
(1)
Jaklewicz Hanna
(1)
Kaplan H.I
(1)
Mackiewicz Romana
(1)
Marcelli Daniel
(1)
Meyer Robert
(1)
Morrison James R. (1940- )
(1)
Neu Peter
(1)
Palczewska Małgorzata
(1)
Pokorska Monika
(1)
Pudlo Robert
(1)
Puri Basant K
(1)
Pużyński Stanisław (1936-2015)
(1)
Rybakowski Filip
(1)
Sadock B.J
(1)
Sadock V.A
(1)
Sidorowicz Sławomir K
(1)
Szulc Agata
(1)
Treasaden Ian H
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Psychiatria
(13)
Choroby psychiczne
(9)
Psychopatologia
(8)
Osobowość
(7)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(5)
Choroby afektywne
(3)
Psychiatria dzieci i młodzieży
(3)
Psychiatria sądowa
(3)
Schizofrenia
(3)
Alkoholizm
(2)
Dziecko
(2)
Nałóg
(2)
Neuropsychologia
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Odżywianie
(2)
Psychologia
(2)
Psychologia kliniczna
(2)
Psychologia sądowa
(2)
Psychoterapia
(2)
Samobójstwo
(2)
Sen
(2)
Stres pourazowy
(2)
Substancje uzależniające
(2)
AIDS
(1)
Anoreksja
(1)
Biegli sądowi
(1)
Bulimia
(1)
Choroby psychosomatyczne
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
HIV
(1)
Ludzie starzy
(1)
Lęk
(1)
Małżeństwo
(1)
Młodzież
(1)
Narkomania
(1)
Nerwice
(1)
Niedorozwój umysłowy
(1)
Paranoja
(1)
Psychofizjologia
(1)
Psychozy
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Socjoterapia
(1)
Starość
(1)
Starzenie się
(1)
Testament
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
17 results Filter
Book
In basket
(Psychiatria i Psychoterapia / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-3267-1
Zawiera: Cz. I. Podstawy diagnozy: Dogra prowadząca do diagnozy; Początek pracy ze schematem diagnostycznym; Metoda diagnostyczna; Opracowanie zebranego materiału; Radzenie sobie z niepewnością; Współwystępowanie zaburzeń. Cz. II Elementy konstrukcyjne diagnozy: Rozumienie pacjenta jako całości; Choroby somatyczne a diagnoza psychiatryczna; Diagnoza a ocena stanu psychicznego., Cz. III Zastosowanie procedur diagnostycznych: Rozpoznawanie depresji i manii; Rozpoznawanie zaburzeń lękowych; Rozpoznawanie psychozy; Rozpoznawanie problemów z pamięcią i myśleniem; Rozpoznawanie szkodliwego używania substancji psychoaktywnych i innych uzależnień; Rozpoznawanie zaburzeń osobowości i problemów w relacjach; Poza diagnozą – stosowanie się do zaleceń lekarza, samobójstwo, przemoc; Pacjenci, pacjenci
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-200-3091-4
Zawiera: 1. Badanie psychiatryczne i dochodzenie do rozpoznania; 2. Klasyfikacja i proces diagnostyczny; 3. Epidemiologia i prewencja psychiatryczna; 4. Organiczne i objawowe zaburzenia psychiczne; 5. Zaburzenia spowodowane zażywaniem substancji psychoaktywnych; 6. Schizofrenie i zaburzenia urojeniowe; 7. Zaburzenia afektywne; 8. Zaburzenia lękowe; 9. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (nerwica natręctw); 10. Reakcje na silny stres i zaburzenia adaptacyjne; 11. Zaburzenia dysocjacyjne i występujące pod postacią somatyczną; 12. Inne zaburzenia z udziałem czynników psychologicznych; 13. Zaburzenia psychosomatyczne; 14. Zaburzenia seksualne; 15. Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych; 16. Upośledzenie umysłowe; 17. Zaburzenia psychiczne wieku dziecięcego i młodzieńczego; 18. Metody leczenia w psychiatrii, psychoterapii i psychosomatyce: zarys; 19. Leczenie psychofarmakologiczne; 20. Inne metody biologiczne; 21. Psychoanaliza i inne metody psychologii głębi; 22. Terapia behawioralna; 23. Psychoterapia zorientowana na klienta; 24. Psychoanalityczna psychoterapia grupowa oraz metody pokrewne; 25. Podejście poznawczo-behawioralne w psychoterapii grupowej; 26. Terapia małżeńska i rodzinna; 27. Inne metody (psycho)terapeutyczne; 28. Socjoterapia; 29. Psychoedukacja, poradniki dla pacjentów, podręczniki samopomocy; 30. Terapia psychofarmakologiczna w nagłych przypadkach; 31. Psychoterapia krótkoterminowa i interwencja kryzysowa; 32. Psychiatria społeczna i opieka środowiskowa; 33. Psychiatria sądowa; 34. Gerontopsychiatria; 35. Medycyna psychosomatyczna z zarysem wiedzy o nerwicach; 36. Psychiatria i psychoterapia dzieci i młodzieży; 37. Psychiatria i psychosomatyka konsultacyjna i liaison; 38. Czynniki istotne dla przebiegu i leczenia zaburzeń psychicznych; 39. Śmiertelność i samobójstwa związane z zaburzeniami psychicznymi; 40. Etyka w psychiatrii; 41. Zarządzanie jakością w psychiatrii i psychoterapii; 42. Medycyna oparta na dowodach; 43. Potwierdzenie skuteczności leczenia w psychiatrii i psychoterapii; 44. Kształcenie psychoterapeutyczne i superwizja; 45. Literatura uzupełniająca.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 61
E-book
In basket
ISBN: 978-83-200-3091-4
Jest to przekład jedenastego wydania znanego niemieckiego podręcznika psychiatrii i psychoterapii, poszerzonego o zagadnienia medycyny psychosomatycznej. Wszystkie rozdziały książki zostały opracowane z uwzględnieniem postępu, jaki nastąpił w tych dziedzinach medycyny. Koncepcja kompendium opiera się na systemie ICD-10. Przedstawiono w nim europejski sposób postrzegania zaburzeń psychicznych, oddzielający aspekt opisowo-fenomenologiczny od etiologiczno-patogenetycznego. Aby ułatwić Czytelnikowi korzystanie z podręcznika, podzielono go na pięć części: podstawy ogólne, grupy zaburzeń, metody leczenia, dziedziny medycyny psychospołecznej oraz zagadnienia specjalne. Książka jest adresowana do lekarzy psychiatrów, psychologów, pracowników społecznych i innych osób związanych zawodowo z psychiatrią. psychoterapią lub medycyną somatyczną. Może również zainteresować studentów medycyny i psychologii.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Psychiatria / Piotr Gałecki, Agata Szulc. - Wrocław : Edra Urban & Partner , 2018. - X, 625 s. : il. ; 27 cm.
ISBN: 978-83-65835-90-1
Zawiera: 1. Norma zdrowia psychicznego; 2. Układ nerwowy człowieka – co jest istotne dla psychiatry?; 3. Psychopatologia; 4. Choroba psychiczna wczoraj i dziś – krótka historia psychiatrii; 5. Jak prawidłowo przeprowadzić badanie psychiatryczne; 6. Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09); 7. Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F10-F19); 8. Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe (F20-F29); 9. Zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39); 10. Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40-F48); 11. Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59); 12. Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69); 13. Niepełnosprawność intelektualna (F70-F79); 14. Zaburzenia rozwoju psychologicznego (F80-F89); 15. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dziecińskie w wieku młodzieńczym (F90-F98); 16. Jak możemy pomagać; 17. Prawo a psychiatria, czyli psychiatra jako biegły w sądzie oraz paternalizm w psychiatrii (stan prawny na dzień 15.03.2018).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7609-914-9
Zawiera: 1. Wprowadzenie; 2. Sieć życia; 3. Klasyfikacja, etiologia, leczenie i czynniki prognostyczne; 4. Komunikacja lekarz-pacjent; 5. Wywiad i badanie pacjenta; 6. Organiczne zaburzenia psychiczne; 7. Zaburzenia psychiczne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych; 8. Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe; 9. Zaburzenia nastroju (afektywne), samobójstwa i parasamobójstwa; 10. Zaburzenia nerwicowe i inne zaburzenia związane ze stresem; 11. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) i hipochondryczne oraz inne zaburzenia występujące pod postacią somatyczną; 12. Zaburzenia psychiczne związane z menstruacją i ciążą; 13. Zaburzenia psychoseksualne; 14. Zaburzenia snu; 15. Zaburzenia osobowości; 16. Psychiatria dzieci i młodzieży; 17. Psychiatria niepełnosprawności; 18. Zaburzenia odżywiania; 19. Psychiatria kulturowa; 20. Psychiatria wieku podeszłego; 21. Psychiatria sądowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-200-3388-8
1. Zakres psychiatrii oraz jej miejsce w kulturze i wśród innych dyscyplin nauki, 2. Zarys dziejów psychiatrii. Kierunki w psychiatrii, 3. Fizjologiczne podstawy czynności psychicznych, 4. Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych, 5. Psychopatologia ogólna - objawy i zespoły zaburzeń psychicznych, 6. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zagadnienia nazewnictwa, 7. Epidemiologia psychiatryczna, 8. Badanie chorego, 9. Zaburzenia psychiczne na tle organicznym, 10. Zaburzenia psychiczne spowodowane chorobą somatyczną, 11. Zaburzenia psychiczne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, 12. Psychozy schizofreniczne, 13. Paranoja i reakcje paranoiczne, 14.Halucynozy (psychozy parafreniczne), 15. Choroby afektywne, 16. Nerwice, 17. Zaburzenia reaktywne, 18. Rola czynników psychologicznych i behawioralnych w genezie niektórych chorób somatycznych, 19. Zespoły psychopatogeniczne związane z zaburzeniami procesów fizjologicznych, 20. Zaburzenia osobowości, 21. Samobójstwa i zaburzenia psychiczne, 22. Psychiatria dzieci i młodzieży (wybrane zagadnienia), 23. Starzenie się i zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, 24. Somatoterapia zaburzeń psychicznych, 25. Farmakologiczna profilaktyka chorób psychicznych, 26. Psychoterapia, 27. Doraźna pomoc psychiatryczna, 28. Psychiatria konsultacyjna. Psychiatria związków z medycyną, 29. Psychiatria środowiskowa i organizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej, 30. Koszty leczenia w psychiatrii, 31. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i jej realizacja, 32. Psychiatria sądowa i orzecznictwo, 33. Niektóre problemy etyczno-deontologiczne w psychiatrii,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89581-95-7
1. Badanie lekarskie: wywiad psychiatryczny i ocena stanu psychicznego. 2. Podmiotowe i przedmiotowe objawy psychopatologiczne. 3. Rozpoznawanie i klasyfikacja zaburzeń psychicznych. 4. Majaczenie, otępienie, zaburzenia pamięci, inne zaburzenia czynności poznawczych oraz zaburzenia psychiczne wywołane chorobami somatycznymi. 5. Neuropsychiatryczne aspekty zakażenia HIV i AIDS. 6. Zaburzenia związane z piciem alkoholu. 7. Zaburzenia związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. 8. Schizofrenia. 9. Schizoafektywne, urojeniowe i inne zaburzenia psychotyczne. 10 Zaburzenia afektywne. 11. Zaburzenia lękowe. 12. Zaburzenia pod postacią somatyczną, zaburzenia pozorowane i symulacja. 13. Zaburzenia dysocjacyjne. 14. Dysfunkcje seksualne, parafilie i zaburzenia identyfikacji płciowej. 15. Zaburzenia odżywiania się i otyłość. 16. Zaburzenia snu. 17. Zaburzenia kontroli impulsów i zaburzenia adaptacyjne. 18. Medycyna psychosomatyczna. 19. Zaburzenia osobowości. 20. Samobójstwo, zachowania gwałtowne i inne stany nagłe w psychiatrii. 231. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży. 22. Psychiatria geriatryczna. 23. Opieka w końcowym okresie życia, śmierć, umieranie i żałoba. 24. Psychoterapia. 25. Psychofarmakoterapia i inne metody leczenia biologicznego. 26. Badania laboratoryjne i neuroobrazowe w psychiatrii. 27. Zaburzenia ruchowe wywołane lekami. 28. Zagadnienia prawne i etyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-919597-6-3
Część Ogólna. Biegli; Ambulatoryjne badanie sądowo-psychiatryczne; Obserwacja szpitalna; Opinia sądowo-psychiatryczna; Opinowanie o poczytalności; Opiniowanie o stosowaniu leczniczych środków zabezpieczających; Realizacja leczniczych środków zabezpieczających; Opiniowanie o zdolności oskarżonego do brania udziału w postępowaniu karnym i przebywania w reszcie; Badanie zdolności świadka do składania zeznań; Badanie osób pokrzywdzonych; Opiniowanie o zdolności do odbywania kary pozbawienia wolności; Tajemnica lekarska. Część szczegółowa. Psychozy schizofreniczne; Zespoły psychiatryczne bez rozpadu struktury osobowości; Choroby afektywne; Organiczne zaburzenia psychiczne; Padaczki; Upośledzenia umysłowe; Infantylizm; Zaburzenie osobowości; Alkoholizm; Zazdrość; Zespół urojeń niewierności małżeńskiej; Narkomania; Stany wyjątkowe; Symulacja i zaburzenia reaktywne; Afekty kryminogenne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-919597-7-0
Opinia sądowo-psychiatryczna; Hospitalizacja bez zgody pacjenta; Umieszczenie w domu pomocy społecznej; Ważność oświadczenia woli; Ważność testamentu; Ubezwłasnowolnienie; Sprawy małżeńskie; Sprawy opiekuńcze; Orzekanie o niezdolności do pracy; Roszczenia; Leczenie odwykowe; Problemy etyczne w postępowaniu cywilnym; Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65195-89-0 (T. 2)
Zawiera: Rozdział 1 Klasyfikacje zaburzeń psychicznych: 1. Sens klasyfikowania zaburzeń psychicznych. 2. Powstawanie klasyfikacji: od fenomenu do systemu. 2.1. Podstawa fenomenologiczna. 2.2. Etap symptomatologiczny – fakty kliniczne. 2.3. Etap nozograficzny – klasy diagnostyczne. 2.4. Etap systemowy – systemy diagnostyczne. 3. Współczesne systemy klasyfikacyjne. 3.1. ICD-10: Międzynarodowa Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych. 3.2. DSM-IV: Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 4. Przyszłe systemy klasyfikacyjne. 5. Zakończenie. Rozdział 2 Organiczne zaburzenia psychiczne: 2.1. Choroby układu nerwowego przebiegające z otępieniem. 1. Definicja i charakterystyka grupy zaburzeń. 2. Przyczyny otępienia. 3. Podział otępień. 4. Epidemiologia. 5. Rozpoznanie. 6. Przebieg i rokowanie. 7. Łagodne zaburzenia procesów poznawczych. 7.1. Obraz kliniczny. 7.2. Badania dodatkowe. 7.3. Różnicowanie. 7.4. Leczenie. 8. Klinika zespołów otępiennych. 8.1. Pierwotne zespoły otępienne. 8.1.1. Choroba Alzheimera. 8.1.2. Otępienie czołowo-skroniowe. 8.1.3. Otępienie z ciałami Lewy’ego. 8.1.4. Choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona). 8.1.5. Postępujące porażenie nadjądrowe (zespół Steela-Richardsona-Olszewskiego). 8.1.6. Choroba Parkinsona (drżączka poraźna). 8.1.7. Choroba Wilsona (zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe). 8.1.8. Padaczka. 8.1.9. Zaburzenia psychiczne w neuroinfekcjach. 8.2. Wtórne zespoły otępienne. 8.2.1. Zespoły otępienne naczyniowe (naczyniopochodne). 8.2.2. Zespoły otępienne i inne zaburzenia psychiczne w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych. 8.2.3. Guzy wewnątrzczaszkowe. 2.2. Organiczny zespół amnestyczny (zespół lub psychoza Korsakowa). 1. Definicja. 2. Terminologia. 3. Epidemiologia. 4. Etiologia i patogeneza. 5.Obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne. 6. Przebieg i rokowanie. 7. Leczenie. 2.3. Zespoły psychotyczne z zaburzeniami świadomości niewywołane alkoholem i substancjami psychoaktywnymi. 1. Uwagi terminologiczne. 2. Zespół objawów zaburzeń jakościowych świadomości. 3. Charakterystyka zespołów psychotycznych i kryteria diagnostyczne. 4. Epidemiologia. 5. Etiologia i patogeneza. 6. Przebieg i rokowanie. 7. Leczenie. 2.4. Zaburzenia psychiczne spowodowane zaburzeniami lub dysfunkcją mózgu albo schorzeniami somatycznymi. 2.4.1. Zaburzenia psychiczne spowodowane zaburzeniami lub dysfunkcją mózgu. 1. Charakterystyka grupy zaburzeń. 2. Rys historyczny. 3. Problemy diagnostyki organicznego podłoża zaburzeń psychicznych. 4. Zaburzenia psychiczne po udarze mózgu. 4.1. Depresja. 4.2. Mania. 4.3 Zaburzenia lękowe. 4.4. Zaburzenia kontroli wyrażania emocji. 5. Zaburzenia psychiczne w przebiegu choroby Parkinsona. 5.1. Depresja. 5.2. Mania. 5.3. Zaburzenia psychotyczne. 5.4. Zaburzenia lękowe. 6. Zaburzenia psychotyczne w przebiegu stwardnienia rozsianego. 6.1. Depresja. 6.2. Mania. 6.3. Zaburzenia kontroli wyrażania emocji. 7. Zaburzenia psychotyczne w przebiegu choroby Huntingtona. 7.1. Depresja. 7.2. Mania. 7.3. Zaburzenia psychotyczne. 8. Zaburzenia psychiczne w przebiegu padaczki. 8.1. Depresja. 8.2. Zaburzenia psychotyczne. 8.3. Zaburzenia lękowe. 9. Zaburzenia psychiczne po urazie głowy. 9.1. Depresja. 9.2. Mania. 9.3. Zaburzenia lękowe. 9.4. Apatia. 10. Zaburzenia psychiczne w przebiegu infekcji ośrodkowego układu nerwowego. 10.1. Depresja w przebiegu zakażenia HIV i zespołu nabytego upośledzenia odporności AIDS. 10.2. Mania. 10.3. Zaburzenia psychotyczne. 10.4. Zaburzenia lękowe. 11. Zaburzenia psychiczne w przebiegu guzów mózgu. 11.1. Guzy płatów czołowych. 11.2. Guzy płatów skroniowych. 11.3. Guzy płata ciemieniowego. 11.4. Guzy płata potylicznego. 12. Halucynacje w przebiegu rzadkich chorób mózgu. 12.1. Zespół Charlesa Bonneta. 12.2 Halucynacje szypułkowe (zespół Lhermitte’a). 12.3. Halucynacje spowodowane ubytkami w polu widzenia. 13. Organiczne zaburzenia katatoniczne. 13.1. Ostra śmiertelna katatonia. 14.Podsumowanie. 2.4.2. Zaburzenia psychiczne spowodowane schorzeniami somatycznymi. 1. Charakterystyka grupy zaburzeń. 2. Rys historyczny. 3. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych uwarunkowanych chorobami somatycznymi. 4. Zespół omamowy (halucynoza organiczna). 5. Organiczne zaburzenia katatoniczne. 6. Organiczne zaburzenia urojeniowe podobne do schizofrenii. 6.1. Zespoły podobne do schizofrenii w przebiegu chorób układu dokrewnego. 6.2. Zespoły podobne do schizofrenii w chorobach układowych (autoimmunizacyjnych). 6.3. Zespoły podobne do schizofrenii w chorobach metabolicznych. 6.4. Inne zespoły urojeniowe na podłożu somatycznym. 6.5. Inne zespoły urojeniowe na podłożu somatycznym (zespoły polekowe). 7. Zaburzenia nastroju na podłożu somatycznym. 7.1. Organiczne zaburzenia maniakalne – mania organiczna. 7.2. Organiczne zaburzenia depresyjne. 8. Zaburzenia lękowe na podłożu somatycznym – organiczne zaburzenia lękowe. 8.1. Lęk w stanach zagrożenia życia. 8.2. Lęk w innych stanach chorobowych. 9. Organiczne zaburzenia dysocjacyjne. 10. Organiczna chwiejność afektywna (astenia). 11. Łagodne zaburzenia procesów poznawczych związane z chorobą somatyczną. 12. Inne zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych. 13. Stany pobudzenia i agresji w przebiegu chorób somatycznych. 2.5. Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu. 1. Charakterystyka grupy zaburzeń. 2. Definicja. 3. Rys historyczny. 4. Rozwój poglądów i uwagi terminologiczne. 5. Epidemiologia. 6. Etiologia i patogeneza. 7. Obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne. 7.1. Zespół czołowy. 7.2. Zespół po leukotomii (charakteropatia leukotomizowanych). 7.3. Zespół skroniowy. 8. Różnicowanie zaburzeń osobowości. 9. Przebieg i rokowanie. 10. Implikacje społeczne. 11. Leczenie. 3. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. 1. Trendy epidemiologiczne i reakcje społeczeństw. 2. Ryzykowne używanie substancji. 3. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych według ICD-10. 3.1. Ostre zatrucia substancjami psychoaktywnymi. 3.2 Szkodliwe używanie (nadużywanie) substancji psychoaktywnych. 3.3. Uzależnienia. 3.4. Wybrane stany psychopatologiczne występujące w przebiegu uzależnień. 4. Psychozy schizofreniczne, zaburzenia schizotypowe i schizoafektywne. 4.1. Psychozy schizofreniczne. 1. Definicja i ogólna charakterystyka. 2. Rys historyczny pojęcia. 3. Epidemiologia. 4. Pozycja nozograficzna. 4.1. Kwalifikacja nozograficzna. 4.2. Rozpoznawanie schizofrenii. 4.3. Granice schizofrenii. 5. Etiologia i patogeneza. 5.1. Przesłanki epidemiologiczny. 5.2. Przesłanki genetyczne. 5.3. Przesłanki infekcyjno-immunologiczne. 5.4. Przesłanki neuromorfologiczne. 5.5. Przesłanki neurofunkcjonalne. 5.6. Przesłanki środowiskowe. 5.7. Współczesne hipotezy. 6. Kryteria diagnostyczne. 6.1. Kryteria operacyjne. 6.2. Kryteria kliniczne. 7. Obraz psychopatologiczny. 7.1. Definicyjna istota zaburzeń. 7.2. Objawy w okresie przedchorobowym. 7.3. Objawy i zespoły epizodu (nawrotu) choroby. 7.4. Objawy w okresie dalszego rozwoju choroby. 7.5. SUbklasyfikacje – postaci i wymiary kliniczne. 8. Przebieg i rokowanie. 8.1. Początek choroby. 8.2. Typologia przebiegu. 8.3. Tak zwany wynik choroby. 8.4. Czynniki prognostyczne. 8.5. Zdrowienie (recovery). 9. Leczenie. 9.1. Farmakoterapia. 9.2. Terapia elektrowstrząsowa. 9.3. Psychoterapia. 9.4. Terapia społeczna. 9.5. Autoterapia. 9.6. Typowe sytuacje kliniczne. 4.2. Zaburzenia schizotypowe. 1. Definicja i charakterystyka zaburzenia. 1.1. Rys historyczny pojęcia. 2. Epidemiologia. 3. Pozycja nozograficzna. 4. Etiologia i patogeneza. 5. Kryteria diagnostyczne. 6. Obraz kliniczny. 6.1. Objawy. 6.2. Wymiary schizotypii. 7. Przebieg i rokowanie. 8. Leczenie. 4.3. Psychozy schizoafektywne. 1. Definicja i ogólna charakterystyka. 2. Rys historyczny. 3. Epidemiologia. 4. Pozycja nozograficzna. 5. Etiologia i patogeneza. 6. Kryteria diagnostyczne. 7. Obraz kliniczny. 8. Przebieg i rokowanie. 9. Leczenie. 4.4. Schizofrenia u dzieci i młodzieży. Rozdział 5 Zaburzenia urojeniowe: 1. Rys historyczny pojęcia. 2. Symptomatologia. 3. Klasyfikacje. 3.1. Reakcje paranoiczne. 3.2. Paranoja prawdziwa. 4. Poglądy na patogenezę. 4.1. Teoria psychologiczna . 4.2. Teoria neurofizjologiczna. 5. Przebieg. 6. Leczenie. 7. Rokowanie. Rozdział 6 Choroby afektywne nawracające: 1. Choroby afektywne – rozwój koncepcji w ujęciu historycznym. 2. Zaburzenia afektywne nawracające (choroby afektywne) – współczesna klasyfikacja. 2.1. Zakres terminu diagnostycznego. 2.2. Kryteria wyodrębnienia zaburzeń afektywnych dwubiegunowych i jednobiegunowych. 3. Etiologia, patogeneza. 3.1. Koncepcje przyczyn endogennych. 3.2. Rola czynników egzogennych (schorzeń somatycznych, leków i innych substancji). 3.3. Osobowość. 3.4. Wydarzenia życiowe (zwłaszcza aktualne straty) jako czynniki wyzwalające depresję. 3.5. Koncepcje psychoanalityczne. 3.6. Koncepcja poznawcza (kognitywna). 3.7. Koncepcja „wyuczonej bezradności” (learned helplessness). 3.8. Koncepcje behawioralne. 4. Symptomatologia nawracających zaburzeń afektywnych (zespoły depresyjne i maniakalne). 4.1. Depresja. 4.2. Mania (zespół maniakalny). 4.3. Stany mieszane (zespoły mieszane). 5. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. 6. Zaburzenia depresyjne nawracające. 7. Dystymiczne zaburzenia nastroju (dystymia). 8. Cyklotymia. 9. Krótkotrwałe nawracające zaburzenia depresyjne. 10. Zaburzenia afektywne sezonowe (depresja sezonowa, depresja zimowa). 11. Zaburzenia afektywne i samobójstwa. 12. Zaburzenia afektywne problemem klinicznym i społecznym. 13. Ogólne zasady terapii zaburzeń afektywnych. 13.1. Dostępne metody terapii. 13.2. Czynny udział chorego w procesie terapeutycznym. 13.3. Leki przeciwdepresyjne i zasady terapii farmakologicznej depresji. 13.4. Postępowanie w szczególnych sytuacjach klinicznych. Depresja psychotyczna. 13.5. Najczęstsze błędy popełniane w czasie farmakoterapii depresji i ważniejsze przyczyny nieskuteczności leczenia. 13.6. Leczenie zespołów maniakalnych. 13.7. Zapobieganie nawrotom zaburzeń afektywnych (profilaktyka). 13.8. Leki normotymiczne. 13.9. Leki przeciwpsychotyczne. 13.10. Inne farmakologiczne metody leczenia. 13.11. Inne biologiczne metody leczenia. 13.12. Psychoterapia. 6.1. Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży. 1. Wstęp. 2. Duża depresja – pojedynczy epizod, nawracająca duża depresja. Dystymia. 2.1. Leczenie. 3. Choroba afektywna dwubiegunowa. Mania. Cyklotymia. 3.1. Mania. 3.2. Choroba afektywna dwubiegunowa. 3.3. Cyklotymia. 3.4. Leczenie. Rozdział 7 Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną. 7.1. Zaburzenia lękowe w postaci fobii. 1. Charakterystyka grupy zaburzeń i ich historia. 2. Agorafobia. 2.1. Charakterystyka kliniczna. 2.2. Rozpowszechnienie. 2.3. Leczenie. 3. Fobie specyficzne. 3.1. Charakterystyka kliniczna. 3.2. Rozpowszechnienie. 3.3. Patogeneza. 3.4. Leczenie. 4. Fobia społeczna (zespół leku społecznego). 4.1. Charakterystyka kliniczna. 4.2. Rozpowszechnienie. 4.3. Patogeneza. 4.4. Leczenie. 7.2. Zaburzenia lękowe uogólnione i napadowe. 1. Klasyfikacja zaburzeń lękowych. 2. Historia poglądów na zaburzenia lękowe. 3. Psychologiczne teorie lęku. 4. Biologiczne aspekty zaburzeń lękowych. 5. Epidemiologia zaburzeń lękowych. 6. Genetyka zaburzeń lękowych. 7. Lęk jako stan i lęk jako cecha a zaburzenia lękowe napadowe i uogólnione. 8. Zaburzenia lękowe z napadami lęku (lęk paniczny). 8.1. Obraz kliniczny. 8.2. Epidemiologia. 8.3. Rozpoznanie różnicowe. 8.4. Etiologia. 8.5. Przebieg zaburzenia. 8.6. Leczenie. 8.7. Rokowanie. 9. Zaburzenia lękowe uogólnione. 9.1. Obraz kliniczny. 9.2. Problemy diagnostyczne. 9.3. Etiologia. 9.4. Leczenie. 9.5. Rokowanie. 7.3. Zespół natręctw (obsesyjno-kompulsyjny). 1. Rys historyczny. 2. Charakterystyka kliniczna. 2.1. Zespół natręctw. 2.2. Najczęstsze typy zespołu natręctw. 2.3. Pomocnicze narzędzia diagnostyczne. 2.4. Osobowość anankastyczna. 2.5. Spektrum zespołu natręctw (obsesyjno-kompulsyjne). 3. Rozpowszechnianie. 4. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne w różnych zaburzeniach psychicznych. 5. Etiopatogeneza. 5.1. Czynniki genetyczne. 5.2. Zmiany strukturalne i czynnościowe ośrodkowego układu nerwowego. 5.3. Zaburzenia neuroprzekaźnictwa. 5.4. Nieprawidłowości w badaniach neuropsychologicznych i neurofizjologicznych. 5.5. Zaburzenia neuroimmunologiczne. 5.6. Modele zwierzęce. 5.7. Modele poznawczo-behawioralne. 6. Obraz kliniczny i przebieg zaburzeń. 7. Leczenie. 7.1. Historia. 7.2. Leczenie farmakologiczne. 7.3. Psychoterapia. 7.4. Leczenie spektrum zespołu natręctw. 7.5. Leczenie zabiegowe. 7.6.Neuroobrazowanie leczenia OCD. 7.4. Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. 1. Początki nozologicznego ujęcia „reakcji na uraz”. 2. Poszukiwanie nowej jednostki diagnostycznej. 3. Definicja zaburzenia stresowego pourazowego. 4. Kryteria diagnostyczne PTSD. 5. Ostre zaburzenia stresowe. 6. Trwała zmiana osobowości po przeżyciu sytuacji ekstremalnej. 7. Zaburzenia adaptacyjne jako reakcja na stresor. 8. Inne zaburzenia pourazowe o szczególnym znaczeniu. 9. Epidemiologia zespołów pourazowych. 10. Etiopatogeneza PTSD i ASD. 11. Neurobiologia ASD i PTSD. 12. Leczenie. 12.1. Leczenie ASD. 12.2. Leczenie PTSD. 12.3. Leczenie complex-PTSD (złożonego zaburzenia stresowego). 12.4. Leczenie zaburzenia adaptacyjnego. 13. Rokowanie. 14. Opiniowanie w PTSD. 7.5. Zaburzenia dysocjacyjne. 1. Wstęp. 2. Rys historyczny. 3. Definicja zaburzeń dysocjacyjnych. 4. Klasyfikacja zaburzeń dysocjacyjnych (konwersyjnych). 5. Epidemiologia. 6. Etiologia i patogeneza. 7. Choroby współistniejące. 8. Obraz kliniczny i rozpoznawanie zaburzenia dysocjacyjnego. 8.1. Amnezja dysocjacyjna. 8.2. Fuga dysocjacyjna. 8.3. Osłupienie dysocjacyjne (stupor dysocjacyjny). 8.4. Trans i opętanie. 8.5. Dysocjacyjne zaburzenia ruchu. 8.6. Drgawki dysocjacyjne (drgawki rzekome). 8.7. Znieczulenia dysocjacyjne i utrata czucia zmysłowego. 8.8. Zaburzenia dysocjacyjne mieszane (konwersyjne). 8.9. Inne zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne). 8.10. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) nieokreślone. 9. Leczenie zaburzeń dysocjacyjnych. 7.6. Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoformiczne). 1. Historia poglądów na zaburzenia pod postacią objawów somatycznych i ich konsekwencje klasyfikacyjne. 2. Pozycja zaburzeń psychicznych występujących pod postacią somatyczną wśród innych zaburzeń emocjonalnych spotykanych w praktyce medycznej. 3. Obrazy kliniczne zaburzeń występujących pod postacią somatyczną. 4. Rozpoznanie różnicowe. 5. Postępowanie lecznicze. 6. Rokowanie. 7.7. Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną: neurastenia i zespół depersonalizacji (derealizacji). 1. Neurastenia. 1.1. Rys historyczny, definicja, etiologia, patogeneza i kłopoty z terminologią. 1.2. Epidemiologia. 1.3. Obraz kliniczny. 1.4. Różnicowanie. 1.5. Rokowanie. 1.6. Leczenie. 2. Zespół depersonalizacji-derealizacji. 2.1. Definicja. 2.2. Etiologia i patogeneza. 2.3. Pozycja nozologiczna. 2.4. Różnicowanie. 2.5. Leczenie. Rozdział 8 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi: 8.1. Jadłowstręt psychiczny. 1. Definicja zaburzenia. 2. Rys historyczny. 3. Epidemiologia. 4. Etiologia i patogeneza jadłowstrętu psychicznego. 4.1. Czynniki osobowościowe. 4.2. Czynniki biologiczne. 4.3. Czynniki rodzinne. 4.4 Czynniki społeczno-kulturowe. 5. Kryteria diagnostyczne. 6. Obraz kliniczny i przebieg. 7. Choroby współistniejące. 8. Rozpoznanie różnicowe. 9. Leczenie. 8.2. Bulimia. 1. Definicja zaburzenia. 2. Rys historyczny. 3. Epidemiologia. 4. Etiologia i patogeneza bulimii. 4.1. Czynniki indywidualne. 4.2 Czynniki rodzinne. 4.3. Czynniki społeczno-kulturowe. 5. Kryteria diagnostyczne, obraz kliniczny i przebieg. 5.1. Kryteria diagnostyczne. 5.2. Obraz kliniczny. 6. Różnicowanie bulimii. 7. Powikłania somatyczne bulimii. 8. Leczenie bulimii. 8.1. Leczenie farmakologiczne. 9. Rokowanie. 10. Zespół napadowego objadania się. 10.1. Definicja zaburzenia. 10.2. Epidemiologia. 10.3. Kryteria diagnostyczne. 10.4. Leczenie. 8.3. Zaburzenia snu. 1. Bezsenność. 2. Zaburzenia oddychania podczas snu. 3. Hipersomnie pochodzenia ośrodkowego. 4. Zaburzenia rytmów okołodobowych. 5. Parasomnie. 6. Zaburzenia snu w przebiegu zaburzeń psychicznych. 7. Zaburzenia snu wynikające ze schorzeń somatycznych. 8. Zaburzenia snu spowodowane działaniem substancji psychoaktywnych. 8.4. Zaburzenia seksualne i zaburzenia identyfikacji płciowej. 1. Rozwój seksualny człowieka. 2. Poglądy na seksualność człowieka. 3. Prawidłowe reakcje seksualne. 4. Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi. 4.1. Dysfunkcje seksualne niespowodowane zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną. 4.2. Dysfunkcje seksualne spowodowane chorobą somatyczną lub używaniem substancji chemicznych (w tym leków). 5. Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych. 5.1. Zaburzenia preferencji seksualnych (parafilie). 6. Zaburzenia tożsamości płciowej. 7. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną. 7.1. Homoseksualizm. Rozdział 9 Zaburzenia osobowości: 1. Podstawowe pojęcia. 2. Rozwój poglądów. 2.1. Teorie typologiczne. 2.2. Teorie dynamiczne. 2.3. Ujęcie systemowe. 3. Epidemiologia i patogeneza. 4. Obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne. 5. Leczenie. Rozdział 10 Upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność intelektualna: 1. Wstęp. 2. Rys historyczny. 3. Epidemiologia. 4. Podział niepełnosprawności intelektualnej. 5. Etiologia. 6. Funkcjonowanie w zależności od stopnia niepełnosprawności. 7. Zaburzenia psychiczne występujące u osób niepełnosprawnych intelektualnie. 8. Zasady postępowania z osobą, u której podejrzewa się lub rozpoznaje niepełnosprawność intelektualną. 9. Orzecznictwo. Rozdział 11 Całościowe zaburzenia rozwojowe: 1. Definicja zaburzeń. 2. Autyzm dziecięcy. 3. Autyzm atypowy. 4. Zespół Retta. 5. Inne dziecięce zaburzenia integracyjne. 6. Zespół Aspergera. 7. Zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi. Rozdział 12 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym: 1. Charakterystyka grupy zaburzeń. 2. Rys historyczny poglądów. 3. Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej). 4. Zaburzenia zachowania. 5. Mieszane zaburzenia zachowania i emocji. 6. Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie. 7. Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym. 8. Tiki. 9. Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym. Rozdział 13 Zaburzenia psychiczne, problemy psychologiczne i społeczne związane ze starzeniem się (psychogeriatria). 1. Uwagi ogólne. 2. Rozwój poglądów. 3. Teorie starzenia się i zmiany w starzejącym się organizmie. 3.1. Biologiczne i psychospołeczne teorie starzenia się. 3.2. Zmiany w starzejącym się organizmie. 3.3. Zmiany w zakresie zmysłów. 3.4. Zmiany anatomiczne i strukturalne starzejącego się mózgu. 4. Funkcjonowanie psychospołeczne człowieka starego. 5. Dane demograficzne dotyczące występowania zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym. 6. Zaburzenia osobowości w wieku podeszłym. 7. Psychozy wieku podeszłego: schizofrenia o późnym początku, parafrenia, zespoły urojeniowe. 8. Zaburzenia afektywne. 9. Zaburzenia świadomości. 10. Zespół Charlesa Bonneta. Rozdział 14 Choroby wywołane przez priony: 1. Definicja. 2. Biologia molekularna. 2.1. Białko prionu (PrP). 3. Genetyka chorób wywołanych przez priony. 4. Zmiany neuropatologiczne w postaci sporadycznej CJD. 5. Podtypy SCJD. 6. Obraz kliniczny zaburzeń neuropsychiatrycznych w sporadycznej postaci CJD. 7. Badania laboratoryjne. 8. Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego (MR).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Psychologii Współczesnej / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 83-01-14489-0
1. Zakres zastosowań psychologii klinicznej. Obszary tradycyjne i współczesne, 2. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - wybrane zagadnienia, 3. Psychologia zaburzeń osobowości i zaburzeń lękowych, 4. Psychologia schizofrenii, 5. Psychologia zaburzeń afektywnych, 6. Psychologiczne następstwa stresu traumatycznego, 7. Psychologia niepełnosprawności umysłowej, 8. Psychologia uzależnień, 9. Kliniczna neuropsychologia a psychologia kliniczna, 10. Psychologia zaburzeń seksualnych, 11. Kliniczna psychologia zdrowia, 12. Interwencja kryzysowa, 13. Osoby niepełnosprawne i psychologiczne aspekty ich rehabilitacji, 14. Psychologia sądowa - wybrane zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Psychologia kliniczna. Tom 2. / red. nauk. Helena Sęk. - 6 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2013. - 359, [3] s. : rys., tab.; 24 cm.
(Biblioteka Psychologii Współczesnej / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-17298-5
1. Zakres zastosowań psychologii klinicznej. Obszary tradycyjne i współczesne, 2. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - wybrane zagadnienia, 3. Psychologia zaburzeń osobowości i zaburzeń lękowych, 4. Psychologia schizofrenii, 5. Psychologia zaburzeń afektywnych, 6. Psychologiczne następstwa stresu traumatycznego, 7. Psychologia niepełnosprawności umysłowej, 8. Psychologia uzależnień, 9. Kliniczna neuropsychologia a psychologia kliniczna, 10. Psychologia zaburzeń seksualnych, 11. Kliniczna psychologia zdrowia, 12. Interwencja kryzysowa, 13. Osoby niepełnosprawne i psychologiczne aspekty ich rehabilitacji, 14. Psychologia sądowa - wybrane zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-65676-52-8
1. Nienormalność dawniej i dzisiaj, 2. Badanie psychologiczne, diagnoza i metody badań naukowych, 3. Podejścia psychologiczne, 4. Podejście biologiczne i neurotyka, 5. Zaburzenia lękowe, 6. Zaburzenia somatoformiczne i dysocjacyjne, 7. Zaburzenia snu, 8. Zaburzenia wczesnodziecięce, 9. Zaburzenia osobowości, 10. Schizofrenie, 11. Zaburzenia późnego wieku dojrzałości, 12. Czynniki psychiczne a zaburzenia somatyczne, 13. Zaburzenia na tle seksualnym, 14. Zaburzenia wywołane zażywaniem środków psychoaktywnych, 15. Społeczna i prawna perspektywa w psychopatologii, 16. Przyszłe kierunki rozwoju psychopatologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7298-441-7
Zawiera: 1.Nienormalność dawniej i dzisiaj: Tematy i zadania; Wczesne podejście do nienormalności; Leczenie obłąkanych; Współczesna definicja nienormalności; Podsumowanie. 2.Badanie psychologiczne, diagnoza i metody badań naukowych: Badanie psychologiczne; Diagnoza; metody badań naukowych. 3.Podejścia psychologiczne: Podejście psychodynamiczne; Podejścia egzystencjalne i humanistyczne; Podejście behawioralne; Podejście poznawcze; Podsumowanie, 4.Podejście biologiczne i neurotyka: Podejście biologiczne; Geny a zachowania nienormalne; Neurony i etiologii biochemiczna; Struktury mózgowe a nienormalne zachowanie; Rozwój układu nerwowego a nienormalne zachowania; Wpływ środowiska na nienormalne zachowania; Podsumowanie. 5.Zaburzenia lękowe: Strach i lek; Fobia; Zaburzenia po stresie urazowym; Lęk paniczny; Uogólnione zaburzenia lękowe; Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne; Niepokój codzienny; Podsumowanie. 6.Zaburzenia somatoformiczne i dysocjacyjne: Zaburzenia somatoformiczne; Zaburzenia dysocjacyjne; Podsumowanie. 7.Zaburzenia snu: Klasyfikacja zaburzeń snu; Depresja i zaburzenia depresyjne; Teoria zaburzeń depresyjnych; Leczenie zaburzeń depresyjnych; Zaburzenia dwubiegunowe; Samobójstwo; Podsumowanie. 8.Zaburzenia wczesnodziecięce: Rozpoznanie zaburzeń dziecięcych; Zaburzenia emocjonalne; Zaburzenia rozwojowe; Zaburzenia odżywiania i nawyków; Destrukcyjne zaburzenia zachowania; Podsumowanie. 9.Zaburzenia osobowości: Diagnozowanie zaburzeń osobowości; Zaburzenia dziwaczno-ekscentryczne; Zaburzenia dramatyczno-niekonsekwentne; Zaburzenia obawowo-lękowe; Podsumowanie. 10.Schizofrenie: Co to jest schizofrenia; Deficyty funkcjonowania; Źródła podatności; Metody leczenia schizofrenii; Podsumowanie. 11.Zaburzenia późnego wieku dojrzałości: Podatność na zaburzenia okresu starzenia się; Demencja; Delirium; Depresja wieku podeszłego; Lek w podeszłym wieku; Nadużywanie określonych substancji w podeszłym wieku; Zaburzenia urojeniowe; Schizofrenia późnego okresu dorosłości; Podsumowanie. 12.Czynniki psychiczne a zaburzenia somatyczne: Interakcje umysłu i ciała; Choroba wieńcowa serca; Wrzody trawienne; Zaburzenia układu odpornościowego; Podsumowanie. 13.Zaburzenia na tle seksualnym: Pięć warstw życia erotycznego; Tożsamość płciowa: warstwa I; orientacja seksualna: warstwa II; Preferencje seksualne: warstwa III; Rola płciowa: warstwa IV; Realizacja seksualna: warstwa V; Podsumowanie. 14.Zaburzenia wywołane zażywaniem środków psychoaktywnych: Zażywanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych; Alkohol; Środki pobudzające (stymulanty); Opiaty; Substancje halucynogenne; Marihuana; Tytoń; Barbiturany i benzodiazepiny; Walka z nadużywanie substancji psychoaktywnych; Podsumowanie. 15.Społeczna i prawna perspektywa w psychopatologii: Wpływ choroby umysłowej; Przymusowe skierowanie na leczenie psychiatryczne; Skierowanie do szpitala psychiatrycznego z przyczyn prawnych; Nowe wyzwania dla systemu prawnego; Nadużycia związane z opieką zdrowia psychicznego; Podsumowanie. 16.Przyszłe kierunki: poziomy analizy: biopsychologia morderstwa; Rozwój: zapobiegać chorobie; terapia z wyboru: psychologia pozytywna; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89120-16-X
1. Pojęcie zaburzenia, 2. Teoria i techniki, 3. Zaburzenia lękowe, 4. Zaburzenia dysocjacyjne i zaburzenia snu, 5. Zaburzenia somatoformiczne, 6. Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe (paranoiczne), 7. Zaburzenia nastroju (afektywne) i samobójstwa, 8. Zaburzenia psychoseksualne, 9. Zaburzenia związane z substancjami, 10. Zaburzania odżywiania, 11. Zaburzenia osobowości, 12.Zaburzenia kontroli impulsów, 13. Zaburzenia manifestujące się przemocą, 14. Zaburzenia psychiczne w dzieci i młodzieży, 15. Organiczne zaburzenia psychiczne i upośledzenie umysłowe, 16. Kwestie prawne i praktyka psychologiczna, 17. Postscriptum. Pozytywnie o zdrowiu psychicznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7609-799-2
1. Podstawy teoretyczne i pojęcia ogólne: Norma i patologia; Zasadnicze źródła teoretyczne pedopsychiatrii klinicznej; Badanie dziecka; 2. Badanie psychopatologii zachowania: Psychopatologia zaburzeń zasypiania i snu; Psychopatologia zachowań ruchowych; Psychopatologia mowy; Psychopatologia sfery oralno-alimentarnej; Zaburzenia czynności zwieraczy; Psychopatologia funkcji poznawczych; Psychopatologia zaburzeń zachowania; Psychopatologia zabawy; Zaburzenia identyfikacji płciowej i zachowań seksualnych; 3. Obszary nomograficzne: Upośledzenie rozwoju umysłowego, mózgowe porażenie dziecięce i padaczka; Autyzm wczesnodziecięcy i psychozy dziecięce; Zaburzenia lękowe, objawy i organizacja o charakterze nerwicowym; Epizod depresyjny a "choroba depresyjna" u dziecka; Zaburzenia psychosomatyczne; Na pograniczu nozografii; 4. Dziecko w środowisku: Stres i uraz. Czynniki ryzyka oraz zaburzenia reaktywne i adaptacyjne; Dziecko w rodzinie; Dziecko w szkole; Dziecko i migracje; Dziecko i świat medyczny; Dziecko potrzebujące ochrony. Ochrona dziecka: struktury leczniczo-socjalne; 5. Terapia: Rejonizacja i struktury lecznicze w psychiatrii dziecięcej; Zgłoszenie do leczenia i konsultacja terapeutyczna; Psychoterapia i reedukacja; Leczenie farmakologiczne dzieci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-200-4637-3
Zawiera: I. Objawy ostre. 1. Ostre pobudzenie: Diagnostyka; Leczenie zorientowane na przyczynę; Majaczenie i zatrucia; Schizofrenia; Mania; Zaburzenia osobowości; 2. Mutyzm, osłupienie, dysocjacja: Przyczyny; Diagnostyka i terapia; 3. Myśli i zamiary samobójcze: Ocena ryzyka samobójstwa; Technika oceny ryzyka samobójstwa; Ewaluacja zachowań samobójczych z przeszłości; Inne czynniki ryzyka; Przyporządkowanie do choroby podstawowej; Zespół depresyjny; Zespoły psychotyczne; Niestabilność afektywna, napięcie i silne emocje negatywne; Kontekst sytuacji; Podwójne diagnozy; Inne problemy istotne klinicznie; Wypisać do domu czy przyjąć na leczenie stacjonarne?; Skierowanie do leczenia ambulatoryjnego; Ogólne wskazówki dotyczące przyjęcia na pobyt stacjonarny; Umieszczenie w zakładzie według Psychisch-Kranken-Gesetz (niemiecki odpowiednik ustawy o ochronie zdrowia psychicznego); Postępowanie w zależności od zdolności mediacji; Terapia farmakologiczna i niefarmakologiczna; Tendencje samobójcze a epizod depresyjny; Ryzyko samobójstwa a intoksykacja alkoholem; Ryzyko samobójstwa a zaburzenia psychotyczne; Ryzyko samobójstwa a zaburzenia regulacji emocji; Ogólne strategie psychoterapeutyczne; 4. Zespoły majaczeniowe: Proces diagnostyczny; Rozpoznanie różnicowe na poziomie objawów; Rozpoznanie różnicowe na poziomie zespołów; Określenie tła etiologicznego; Obserwacja przebiegu majaczenia; Leczenie; Plan postępowania i leczenie przyczynowe; Leczenie objawowe; 5. Lęk: Proces diagnostyczny; Charakterystyka obrazu klinicznego w poszczególnych jednostkach chorobowych; Depresja; Zaburzenia lękowe; Zaburzenia psychotyczne; Nadużywanie substancji psychoaktywnych; Otępienie; Ostra reakcja na stres i zaburzenie stresowe pourazowe; Zaburzenia osobowości; Leczenie. II. Szczególne obrazy kliniczne chorób. 6. Schizofrenia: Rozpoznanie i algorytm decyzyjny; Leczenie farmakologiczne; Substancje do podania pozajelitowego; Substancje podawane doustnie; Strategie zwiększające skuteczność leczenia oraz leczenie skojarzone; Leczenie niefarmakologiczne; Terapia przez kształtowanie otoczenia społecznego; Praca socjalna; Zajęcia ruchowe; Terapia zajęciowa; 7. Intoksykacja i uzależnienie od substancji: Rozpoznanie i algorytm decyzyjny; Intoksykacja; Zespół abstynencyjny; Nadużywanie i uzależnienie; Decyzje terapeutyczne oparte na obrazie klinicznym i zamierzonym celu; Leczenie farmakologiczne; Odstawienie alkoholu; Odstawienie benzodiazepin; Odstawienie opioidów; Odstawienie innych substancji; Leczenie niefarmakologiczne; Terapia osób bliskich – współuzależnienie; Współchorobowość; 8. Zaburzenia osobowości: Proces diagnostyczny; Zaburzenia osobowości – wiązka A, B, C; Zaburzenia osobowości nieokreślone inaczej i zaburzenia mieszane; Dalsza diagnostyka; Leczenie farmakologiczne; Zaburzenia osobowości – wiązka A, B, C; Krótkoterminowe interwencje psychoterapeutyczne; Skłonności samobójcze; Samookaleczenie; Intoksykacja; Współwystępująca depresja; Długoterminowa psychoterapia; 9. Mania: Rozpoznanie i algorytm decyzyjny; Leczenie farmakologiczne; Substancje do podania pozajelitowego; Substancje podawane doustnie; Częste połączenia; Leczenie pozafarmakologiczne; 10. Depresja: Wskazania do leczenia na oddziale ratunkowym; Terapia biologiczna; Leki przeciwdepresyjne; Leki o działaniu antysuicydalnym; Leki przeciwpsychotyczne; Terapia elektrowstrząsowa; Leczenie niefarmakologiczne; Nadzór; Interwencje psychoterapeutyczne; 11. Otępienie: Proces diagnostyczny; Analiza psychopatologiczna i neuropsychologiczna; Szczególne rozpoznania; Rozpoznanie nozologiczne; Leczenie; Podstawa prawna; Plan postępowania; Leczenie farmakologiczne; Leczenie niefarmakologiczne; 12. Urazy psychiczne: Klasyfikacja i częstość urazów psychicznych; Faza ostra; Ostre zaburzenia stresowe; Ostre zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD, zespół stresu pourazowego); Leczenie farmakologiczne; Leczenie niefarmakologiczne; Dygresja: Grupa ryzyka – help the helper!; 13. Ciężarna z ostrą psychozą: Kryteria przemawiające za lub przeciw farmakoterapii; Leczenie farmakologiczne i terapia elektrowstrząsowa; Typowe neuroleptyki; Atypowe neuroleptyki; Benzodiazepiny; Leki stabilizujące nastrój; Leki przeciwdepresyjne; Terapia elektrowstrząsowa; Leczenie niefarmakologiczne; Okres poporodowy; 14. Złośliwy zespół neuroleptyczny, katatonia złośliwa i zespół serotoninowy: Obraz kliniczny, patogeneza i patofizjologia; Złośliwy zespół neuroleptyczny (ZZN); Katatonia złośliwa; Zespół serotoninowy; Diagnostyka i leczenie. III. Psychoterapia i psychoedukacja. 15. Psychoterapia: Specyfika psychoterapii na oddziale zajmującym się objawami ostrymi; Interwencje w terapii behawioralnej; Warunkowanie; Plany wzmacniające zachowania; Uczenie się przez obserwację; Umowy dotyczące zachowania; Tworzenie aktywności; Związek terapeutyczny; 16. Psychoedukacja na przykładzie schizofrenii: Przedmiot i struktura rozdziału; Psychoedukacja w lecznictwie stacjonarnym; Warunki prowadzenia psychoedukacji; Podejście terapeutyczne do psychoedukacji; Interaktywne kształtowanie sesji grupowej; Główne tematy będące przedmiotem psychoedukacji; Objawy; Modele wyjaśniające koncepcję choroby; Leczenie farmakologiczne; Profilaktyka nawrotów, wczesne sygnały ostrzegawcze, plan działania w sytuacjach kryzysowych; Aktywizacja zasobów; Pozostałe tematy; Radzenie sobie z trudnymi objawami i zachowaniami; Brak wglądu w chorobę, dysfunkcjonalne lub psychotycznie zniekształcone koncepcje choroby; Depresja, lęk, wstyd i poczucie małej wartości. IV. Sądowe i etyczne aspekty leczenia. 17. Sądowe aspekty leczenia objawów ostrych: Aspekty medyczno-prawne; Obowiązek udzielenia opieki medycznej; Obowiązek staranności; Obowiązek prowadzenia dokumentacji; Obowiązek umożliwienia wglądu w dokumentację; Obowiązek zrozumiałego informowania; Zasada opiniowania sądowo-psychiatrycznego; Przymusowe leczenie; Umieszczenie pacjenta w szpitalu zgodnie z przepisami publiczno-prawnymi; Umieszczenie pacjenta w szpitalu zgodnie z przepisami cywilno-prawnymi; Zagrożenie własnego życia lub zdrowia; Zagrożenie życia lub zdrowia innych osób; Konieczność podjęcia leczenia; Opieka; Zdolność do czynności prawnych; Zdolność do sporządzania testamentu; Zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych; 18. Medyczno-etyczne aspekty decyzji terapeutycznej: Opis problemu; Postępowanie; Ocena rokowania; Ocena niepożądanego wpływu leczenia; Negatywne następstwa wynikające z zaniechania leczenia; Konsekwencje decyzji terapeutycznej; 19. Agresja i deeskalacja: Czynniki ryzyka wynikające z agresywnego zachowania; Ataki agresji w przeszłości; Spożycie alkoholu; Zaburzenia osobowości; Objawy pozytywne (psychotyczne); Płeć męska; Zaburzenia metabolizmu serotoniny; Środki zapobiegawcze wobec agresji; Postępowanie przy wybuchu agresji; Narzędzia do oceny zachowań agresywnych; 20. Unieruchomienie: Przeprowadzenie unieruchomienia; Dokumentacja; Psychiczne obciążenie personelu; Pomoc innych służb; 21. Struktury organizacyjne na oddziale zajmującym się objawami ostrymi: Zamknięte drzwi – wyzwanie dla pacjentów i personelu; Palenie; Wyposażenie i zespół opieki medycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again