Form of Work
Książki
(19)
Publikacje fachowe
(6)
Czasopisma
(3)
E-booki
(3)
ebookpoint BIBLIO
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(17)
only on-site
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(13)
Author
Fajgielski Paweł (1972- )
(4)
Fleszer Dorota (1971- )
(4)
Barta Janusz (1947-2021)
(3)
Borski Maciej (1975- )
(3)
Lityński Adam
(3)
Markiewicz Ryszard (1948- )
(3)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(3)
Baran Beata
(2)
Fischer Bogdan
(2)
Gajos Małgorzata
(2)
Gurdek Magdalena (1977- )
(2)
Hołubko Wiktor
(2)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(2)
Majewski Kamil
(2)
Monarcha-Matlak Aleksandra
(2)
Papis Wojciech
(2)
Radlak Karolina
(2)
Rozmus Dariusz
(2)
Sakowska-Baryła Marlena
(2)
Sobas Magdalena
(2)
Szafrański Bolesław
(2)
Szpor Grażyna
(2)
Walczak Tomasz
(2)
Wiewiórowski Wojciech Rafał
(2)
Świerczyński Marek
(2)
Bartkiewicz Witold
(1)
Bianco Giovanni (1964- )
(1)
Bogusławska Katarzyna
(1)
Brzostowski Wojciech
(1)
Brózda Łukasz
(1)
Ceder Naomi
(1)
Chmielarz Witold
(1)
Cieciura Marek
(1)
Cormen Thomas H
(1)
Cybulska Renata
(1)
Czaplicki Kamil
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dadak Justyna
(1)
Diks Krzysztof (1956- )
(1)
Dobrzeniecki Karol
(1)
Dudek Joanna
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Dygaszewicz Klara
(1)
Flisek Karo
(1)
Folfas Paweł
(1)
Ganczar Małgorzata
(1)
Garlińska-Bielawska Joanna
(1)
Gołba Łukasz
(1)
Grudecki Michał
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Gryszczyńska Agnieszka
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jabłoński Włodzimierz Jerzy
(1)
Jurewicz Marcin
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kiedrowicz Maciej
(1)
Kil Jan
(1)
Kleppmann Martin
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Koroblowski Mariusz
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Krasuski Andrzej
(1)
Król Karol
(1)
Król Martyna
(1)
Kubies Wacław
(1)
Kuchta Łukasz
(1)
Kurek Justyna
(1)
Kutyłowski Mirosław
(1)
Kuźnar Andżelika
(1)
Kępa Marcin
(1)
Leiserson Charles E
(1)
Lesisz Radosław
(1)
Lew-Starowicz Rafał
(1)
Maj Elżbieta
(1)
Malarski Stanisław
(1)
Malinowski Adam
(1)
Marzec Ewa
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Miąsko Mariusz
(1)
Miłkowski Tomasz (1970- )
(1)
Moszczyńska Paulina
(1)
Mołek Sebastian
(1)
Niemczuk Przemysław
(1)
Niezgódka Elżbieta
(1)
Nodżak Agata
(1)
Nurzyńska-Wereszczyńska Edyta
(1)
Odrobina Anna
(1)
Olmińska Anna
(1)
Olszewska Małgorzata
(1)
Osterwalder Cyrill
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Paroń Adrianna
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Paw Barbara
(1)
Pelikant Adam
(1)
Pera Bożena
(1)
Pera Jacek
(1)
Pieńkosz Piotr
(1)
Year
2020 - 2022
(6)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Przetwarzanie danych
(19)
Dane osobowe
(10)
Ochrona danych osobowych
(6)
Bezpieczeństwo systemów
(3)
Informacje niejawne
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Administracja elektroniczna
(2)
Algorytmy
(2)
Bezpieczeństwo informacyjne
(2)
Bezpieczeństwo społeczne
(2)
Informacja publiczna
(2)
Postępowanie egzekucyjne
(2)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(2)
Prawo Unii Europejskiej
(2)
Prawo do informacji publicznej
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Przetwarzanie w chmurze
(2)
Systemy informatyczne zarządzania
(2)
Służba zdrowia
(2)
Transmisja danych
(2)
Wierzyciele
(2)
Zbiorowe stosunki pracy
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Algorytmy sortowania
(1)
Antyterroryzm
(1)
Automatyzacja
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Banki internetowe
(1)
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Biznes
(1)
Brexit
(1)
Cisza wyborcza
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dobro prawne
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Doręcznie pisma
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dzielnicowi
(1)
Dłużnicy
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Eksport
(1)
Excel
(1)
Filtracja cyfrowa
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Godność pracownicza
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Hurtownia danych
(1)
Informacja
(1)
Informatyka
(1)
Innowacje
(1)
Inspektorzy pracy
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inteligencja sztuczna
(1)
Internet
(1)
Izolacjonizm (politologia)
(1)
Jednolity rynek Unii Europejskiej
(1)
Kadry
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kampania wyborcza samorządowa
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kary majątkowe
(1)
Kasacja
(1)
Komitet wyborczy
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Komputery
(1)
Konkurencyjność
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontratypy (prawo)
(1)
Lockdown
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Matura
(1)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
(1)
Mobbing
(1)
NAFTA (organizacja)
(1)
Nanotechnologia
(1)
Naruszenie prawa
(1)
Oazy podatkowe
(1)
Obrona konieczna
(1)
Ochrona danych
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
PRL
(1)
Parlamentarzyści
(1)
Pieniądz elektroniczny
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Podróże służbowe
(1)
Podział administracyjny
(1)
Policja
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Kraje Unii Europejskiej
(4)
Afryka Zachodnia
(1)
Azja
(1)
Azja Wschodnia
(1)
Chiny
(1)
Czechy
(1)
Kanada
(1)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Słowacja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(4)
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo prawnicze
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Komentarz do ustawy
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(7)
Informatyka i technologie informacyjne
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Inżynieria i technika
(1)
Matematyka
(1)
25 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVII. Zeszyt 2)
Temat: Trump, Donald (1946- ) ; NAFTA (organizacja) ; Unia Europejska (UE) ; Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) ; Izolacjonizm (politologia) ; Polityka zagraniczna ; Polityka międzynarodowa ; Brexit ; Eksport ; Konkurencyjność ; Gospodarka narodowa ; Handel zagraniczny ; Integracja gospodarcza ; Handel międzynarodowy ; Umowy międzynarodowe gospodarcze ; Polityka migracyjna ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Polityka gospodarcza ; Przemysł motoryzacyjny ; Wartość dodana ; Jednolity rynek Unii Europejskiej ; Rynek finansowy ; Prace badawczo-rozwojowe ; Innowacje ; Polityka naukowa ; Nanotechnologia ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Pracownicy samorządowi ; Kampania wyborcza samorządowa ; Odpowiedzialność dyscyplinarna ; Prawo urzędnicze ; Straż graniczna ; Postępowanie dyscyplinarne ; Prawo do sądu ; Przetwarzanie danych ; Ochrona danych osobowych ; Prawo cywilne ; Dzielnicowi ; Poczucie bezpieczeństwa ; Bezpieczeństwo publiczne ; Antyterroryzm ; Bezpieczeństwo narodowe ; Strajki ; Służba zdrowia ; Zbiorowe stosunki pracy ; Adaptacja zawodowa ; Spółdzielnia pracy ; Spółdzielczość rolnicza ; Spółdzielczość produkcyjna ; Prawo spółdzielcze ; Dłużnicy ; Wyjawienie majątku ; Postępowanie egzekucyjne ; Wierzyciele ; Odpowiedzialność cywilna ; Diagnostyka prenatalna ; Prawo do ochrony zdrowia ; Płód ; Zdolność prawna ; Prekariat ; Zatrudnienie elastyczne ; Umowa o pracę na czas nieokreślony ; Bezpieczeństwo społeczne ; Azja ; Chiny ; Stany Zjednoczone (USA) ; Kanada ; Czechy ; Niemcy ; Słowacja ; Węgry ; Wielka Brytania ; Kraje rozwijające się ; Afryka Zachodnia ; Kraje Unii Europejskiej ; Azja Wschodnia ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: THE INSTITUTIONALIZATION OF COOPERATION IN THE TRANSATLANTIC AREA: USA-Asia Relations in the Time of Trump's Administration; Will the Atlantic Bridge Withstand Shocks?; Changes in the export competitiveness of the Visegrad Group and Germany in years 2004-2014 - Is there convergence?. LEGAL-ECONOMIC ASPECTS OF THE EU OPERATION: Brexit and its Potential Effects on Trade Between the European Union and Selected Countries; The European Union's and Great Britain's Trade Relations with Selected Developing Countries in the Context of Brexit; European Union - West Africa Trade Relations: with or without Economi Partnership Agreement (EPA); Debate on Issues Concerning the EU Citizens' Rights after Brexit; The economic position of the European Union in the contemporary world. The risk-based perspective; Poland in International Production Networks of Automotive Industry; Integration of Financial Markets in the European Union after 2018; The European Union in Globsl Research and Development. The balance and prospects; The Precautionary Principle as the Basis fo Legal Regulations in the Field of Nanotechnology. PUBLIC LAW ISSEUES: Effects of Involvement of Self-Government Employees in Local Election Campaigns; Selected Problems of Disciplinary Proceedings in the Case of Border Guard Officers in the Perspctive of Standards of Human Rights; Consent for Personal Data Processing in Digital Environment According to GDPR; The Characteristics of an Institution of a Police Community Support Officer (PCSO) in the Light of Legal and Political Changes; Statutory Regulations in the Field of Anti-terrorist Activities in Poland. Notes on the Special Use of Weapons. PRIVATE LAW ISSUES: The Right to Strike in Health Service; Candidate Internship in Cooperatives and Agricultural Cooperatives; Ways of Obtaining Information about the Debtor's Assets in Court Enforcement Proceedings; Liability for Prenatal Injuries in the Context of the Protection of the Rights of Conceived Children; Employment Security under Polish Law - Consderations Based on the Concept of Precariat by G. Standing. REPORTS: A Report on the "Legal Standards - Social and Cultural Standards. Case Studies" Conference in Cracow, 16-17 September 2017; A Report from the "Europe in the World: The Time of Breaktrough"Scientific Conference, Warsaw, 6 October, 2017; Report on the Internationa; Scientific Conference of the 2nd Central European Forum on Law and Administration "Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries - Current Experience and Trends". REVIEWS: Arkadiusz Bereza. The Supreme Court 1917-2017. Presidents, Judges, Prosecutors of the Supreme Court. Published by: The Supreme Court in Warsaw. Wasaw 2017, pp.671; Marcin Łysko. The Works on the Codification of the Substantive Misdemeanors Law in People's Poland (1960-1971), Wydawnictwo Temida2, Białystok 2016, pp.351. CHRONICLE: On the Activity of the Faculty of Administation and Law at Humanitas University.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-52-9
Zawiera: R. 1 Zakres przetwarzania informacji w administracji publicznej: Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie ochrony prywatności; Autonomia informacyjna jednostki w kontekście gromadzenia danych osobowych w postępowaniu karnym; Uprawnienie do gromadzenia informacji w ramach działań antyterrorystycznych; Przepadek pojazdu w świetle art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - przyczynek do dyskusji. R. 2 Organizacja zabezpieczenia informacji w administracji publicznej: Zabezpieczenie danych osobowych - zakres obowiązku i sankcje za jego naruszenie; Ochrona informacji w jednostkach samorządu terytorialnego poprzez stosowanie polityki bezpieczeństwa informacji; Programy ochrony infrastruktury krytycznej jako dokumenty podlegające przepisom ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. R. 3 Sposób i metody przetwarzania informacji w administracji publicznej: Chmura obliczeniowa a administracja publiczna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
E-book
In basket
C# od podszewki / Jon Skeet ; przeł. Tomasz Walczak. - Wyd. 4 - [miejsce nieznane] : Helion : ebookpoint BIBLIO, 2020. - 536 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-283-6030-3

C# liczy sobie około dwudziestu lat. Jest niestrudzenie rozwijany i doskonalony przez Microsoft, a dzięki swojej wszechstronności znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach: pisaniu gier komputerowych, tworzeniu skalowalnych i niezawodnych aplikacji internetowych oraz aplikacji mobilnych, a nawet niskopoziomowym programowaniu komponentów większych systemów. Twórcy C# postawili na obiektowość, ścisłą kontrolę typów, a przede wszystkim na prostotę w stosowaniu. W tym celu wykorzystano wyniki badań akademickich i połączono je z praktycznymi technikami rozwiązywania problemów. W efekcie C# stał się ulubionym językiem profesjonalistów.

To czwarte wydanie podręcznika przeznaczonego dla programistów C#, którzy znają podstawy tego języka, jednak zależy im na dogłębnym zrozumieniu ważnych pojęć i przyswojeniu różnych sposobów myślenia o pozornie znanych zagadnieniach. W książce skrótowo opisano wersje C# od 2 do 5, a wyczerpująco omówiono wersje od 6 do 7.3. Zaprezentowano również niektóre informacje o projektowanych nowych elementach języka C# 8, takich jak typy referencyjne przyjmujące wartość null, wyrażenia switch, usprawnienia dopasowywania wzorców, a także dalsza integracja asynchroniczności z podstawowymi mechanizmami języka. Poszczególne treści zilustrowano licznymi przykładami kodu źródłowego.

W tej książce między innymi:

 • wyrażenia lambda, inicjalizatory zapytań, asynchroniczność
 • składowe z ciałem w postaci wyrażenia
 • zaawansowane techniki pracy z ciągami znaków
 • zagadnienia integracji krotek z językiem
 • dekonstruktory i dopasowywanie wzorców
 • nowe techniki stosowania referencji i powiązanych mechanizmów

C#. Programowanie na najwyższym poziomie!

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-206-1640-8
1. Sygnały i ich parametry; 2. Podstawy matematyczne analizy sygnałów deterministycznych; 3. Szereg Fouriera; 4. Całkowe przekształcenie Fouriera; 5. Układy analogowe; 6. Analogowe filtry Butterwortha i Czebyszewa; 7. Dyskretyzacja sygnałów analogowych; 8. Analiza częstotliwościowa sygnałów dyskretnych;9. Algorytmy wyznaczania dyskretnej transformacji Fouriera;10. Układy dyskretne; 11. Projektowanie rekursywnych filtrów cyfrowych; 12. Projektowanie nierekursywnych filtrów cyfrowych; 13. Algorytmy filtracji cyfrowej; 14. Filtry adaptacyjne; 15. Liniowa estymacja rekursywna; 16. Zaawansowane metody analizy częstotliwościowej sygnałów; 17. Metody czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów; 18. Zespoły filtrów; 19. Projekt LPC-10: podstawy kompresji i rozpoznawania sygnału mowy; 20. Projekt LPC-10: kompresja sygnału mowy – metody zaawansowane; 21. Projekt MPEG AUDIO: psychoakustyczna kompresja dźwięku; 22. Projekt OBRAZ: podstawy analizy i przetwarzania sygnałów dwuwymiarowych; 23. Projekt MODEM ADSL: szybki dostęp do Internetu po linii telefonicznej; 24. Projekt FAZA: estymacja chwilowego przesunięcia fazowego; 25. EPILOG: implementacja algorytmów DSP na procesorach sygnałowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-739-7
1. Źródła prawa ochrony danych osobowych. 2. Przedmiot ochrony danych osobowych. 3. Status przedsiębiorcy w procesie przetwarzania danych osobowych. 4. Podstawa przetwarzania danych osobowych. 5. Adekwatność przetwarzania danych osobowych. 6. Zgłoszenie i rejestracja zbiorów danych. 7. Zabezpieczenie danych osobowych. 8. Obowiązki informacyjne.9. Uprawnienia osób fizycznych, których dane są przetwarzane. 10. Przekazywanie danych do państwa trzeciego. 11. Organ regulacyjny. 12. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Hurtownie danych : od przetwarzania analitycznego do raportowania / Adam Pelikant. - Wyd. 2. - Gliwice : Helion S.A. , cop. 2021. - 506, [5] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-283-7411-9
Rozdział 1. Wstęp. Rozdział 2. Zapytania analityczne. Podstawy składni. Grupowanie w SQL. Grupowanie nad oknem logicznym. Funkcje agregujące zdefiniowane przez użytkownika. Rozdział 3. Struktura hurtowni danych. Rola hurtowni danych w procesie przetwarzania. Proces integracji danych. Elementy hurtowni danych. Rozdział 4. Integracja danych. Wprowadzenie do Integration Services. Prosta migracja danych. Kontener FOR LOOP. Kontener FOREACH LOOP. Sprawdzanie zgodności danych ze słownikiem. Uruchamianie pakietów integracyjnych. Wykorzystywanie zapytań SQL do migracji danych. Rozdział 5. Wizualne tworzenie elementów hurtowni danych. Wstęp do Analysis Services. Tworzenie podstawowej struktury hurtowni danych. Modyfikacja struktury hurtowni danych. Kostka o strukturze płatka śniegu. Tworzenie hurtowni danych z zastosowaniem tabel pośrednich. Definiowanie zaawansowanych elementów kostki. Struktura uprawnień do korzystania z hurtowni danych. Dodatkowe funkcjonalności Analysis Services. Rozdział 6. Analiza danych z wykorzystaniem rozszerzenia MDX. Podstawy składni zapytań MDX. Operacje na zbiorach atrybutów. Definiowanie miar ad hoc. Definiowanie ad hoc zbiorów atrybutów. Zastosowanie wskazania poziomu hierarchii do wyznaczania miar. Wyświetlanie wielu poziomów hierarchii. Wyznaczanie miar jako wyrażeń dla różnych elementów i poziomów hierarchii. Filtrowanie w zapytaniach MDX. Wyznaczanie przedziałów i zakresów dla wymiarów. Zastosowanie instrukcji warunkowych. Zastosowanie funkcji agregujących w zapytaniach MDX. Definiowanie złożonej struktury dla wymiaru czasu. Definiowanie operacji na zbiorach atrybutów. Funkcje analityczne i statystyczne w MDX. Podsumowanie wiadomości o zapytaniach wybierających MDX. Tworzenie i testowanie nietrwałych struktur wielowymiarowych. Rozdział 7. Raportowanie. Zastosowanie MS Excel do tworzenia raportów dla hurtowni danych. Zastosowanie języków wyższego rzędu do tworzenia raportów. Zastosowanie Reporting Services – podstawy. Konfigurowanie serwera http dla potrzeb Reporting Services. Synchronizowanie raportów. Raporty o strukturze macierzowej. Definiowanie akcji dla raportów. Definiowanie grup hierarchicznych. Raportowanie dla danych pochodzących z hurtowni. Rozdział 8. Podsumowanie. Co dalej z analitycznym przetwarzaniem danych?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: Autorzy; Wstęp; Wykaz skrótów; Rozdział 1. Fenomen chmury: Phenomenon of the cloud; Technologie bezpieczeństwa dla przetwarzania w chmurze; Security technologies for cloud computing; Cloud computing. Przetwarzanie na dużą skalę i bezpieczeństwo danych; Cloud computing large-scale data processing and security; Obliczenia w chmurze w perspektywie kryptografii; Cloud computing in the perspective of cryptography; Rozdział 2. Konstytucyjne wartości w chmurach: Constitutional values in the clouds; Konflikty wartości konstytucyjnych związane z funkcjonowaniem internetu; Kazus przetwarzania danych w chmurze; Kazus przetwarzania danych w chmurze; Internet and conflicts of constitutional values. The case of cloud computing; Cloud computing i problemy ochrony prywatności w świetle włoskiej ustawy Zasadniczej; Cloud computing and privacy issues in the light of the Italian Constitution; Wolność informacyjna a prywatność. Kazus WikiLeaks; Freedom of information. Some remarks on WikiLeaks; Rozdział 3. Administracja w chmurach: Administration in the cloud; Czy cyfrowa chmura zmieni fundament działalności władzy publicznej?; Will the cloud change foundations of Government?; Prawne aspekty udostępniania usług administracji publicznej w modelu chmury; Legal Aspects of e-Governmental Cloud Services; Włoska administracja i sądy wobec chmury; Italian administration and courts towards cloud computing; Dopuszczalność przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej w chmurze; The admissibility rules of electronic health records (EHR) processing in the cloud computing model; Rozdział 4. Człowiek w chmurach: People in the clouds; Cloud computing a autonomia informacyjna jednostki; Cloud computing and individual information autonomy; Prawne uwarunkowania świadczenia usług w chmurze w obrocie Konsumenckim; Consumer protection in the clouds; Karta praw klientów chmury; Charter of Fundamental Rights for clients of the cloud; Zagrożenia dzieci w chmurach i ich przezwyciężanie; Threats towards children in cloud computing and combating against them; Rozdział 5. Bariery rozwoju przetwarzania w chmurach: Barriers to the development of the clouds; Cloud computing a zasady CLIP dotyczące własności intelektualnej; Cloud computing and rules of CLIP in the scope of intellectual property; Ochrona prywatności i wykorzystanie instrumentów samoregulacji w modelu cloud computingu; Protection of privacy and using self-regulation in the cloud computing model; Prawne aspekty dostępności chmur; Legal aspects of clouds accesability; Bibliografia; Indeks rzeczowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8158-521-7
Zawiera: Cz. I Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych: Rozdział 1. Wpływ RODO na rozwój prawa ochrony danych osobowych poza Unią Europejską; Rozdział 2. Ocena skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych; Rozdział 3. Obowiązki informacyjne organu publicznego związane z przetwarzaniem danych osobowych; Rozdział 4. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu; Rozdział 5. Sądowa kontrola rozstrzygnięć organu nadzorczego; Rozdział 6. Współpraca zespołów reagowania na incydenty z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Cz. II Przetwarzanie danych szczególnie chronionych: Rozdział 1. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; Rozdział 2. Przetwarzanie danych osobowych wrażliwych w systemach informatycznych ochrony zdrowia i ich anonimizacja; Rozdział 3. Ochrona danych pacjenta w szpitalu i w niestacjonarnej placówce służby zdrowia; Rozdział 4. Ochrona danych osobowych w systemie monitorowania działań niepożądanych produktów leczniczych (pharmacovigilance); Rozdział 5. Przetwarzanie danych zdrowotnych w chmurze; Rozdział 6. Ochrona danych osobowych w procesie o nieważność małżeństwa kanonicznego w sądach Kościoła katolickiego w Polsce; Rozdział 7. Przetwarzanie danych osobowych dzieci - nowe regulacje w prawie unijnym i polskim; Rozdział 8. Wykorzystywanie szczególnych kategorii danych osobowych w profilowaniu. Część III Cele i metody przetwarzania i ochrony: Rozdział 1. Bezpieczeństwo procesów decyzyjnych w środowisku niepewnych i niekompletnych danych; Rozdział 2. Pseudonimizacja danych osobowych pochodzących z łączności elektronicznej; Rozdział 3. Wybrane problemy profilowania; Rozdział 4. Zastąpienie anonimizacji danych danymi syntetycznymi; Rozdział 5. Przetwarzanie danych osobowych w działalności prasowej; Rozdział 6. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej; Rozdział 7. Nowe procedury ochrony danych w jednostkach samorządu terytorialnego; Rozdział 8. Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości - zakres przedmiotowy i podmiotowy; Rozdział 9. Przetwarzanie danych osobowych związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
IT w firmie / Tomasz Teluk. - Gliwice : Helion, 2004. - 244 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7361-410-9
1. Przedsiębiorstwo działające w czasie rzeczywistym ( Real-Time Enterprise), 2.Technologie informacyjne- rdzeń nowoczesnego biznesu, 3. Marketing w czasie rzeczywistym i współczesne systemy wspomagania sprzedaży, 4. Otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa działającego w czasie rzeczywistym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-791-7
1. Teoretyczne i prawne podstawy kontroli przetwarzania i ochrony danych osobowych, 2. Europejskie standardy prawne w zakresie kontroli przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz ich realizacja, 3. Kontrola indywidualna, 4. Kontrola funkcjonalna, 5. Kontrola instytucjonalna, 6. Kontrola uzupełniająca
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 32)
ISBN: 83-87091-56-1
Zawiera: I. Uwagi wprowadzające; II. Prawne regulacje w obrębie Wspólnot Europejskich: Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; Rezolucje (zalecenia) Rady Europy; Konwencja Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych; Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w sprawie ochrony prywatności i przekazywaniu danych osobowych pomiędzy krajami; Uwagi ogólne o projektach dyrektyw Rady w sprawie ochrony osób w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem dotyczących ich danych osobowych; Projekt dyrektywy Rady o ochronie osób przy przetwarzaniu danych osobowych; Projekt dyrektywy Rady o ochronie danych osobowych i prywatności w kontekście cyfrowej sieci publicznej telekomunikacji, w szczególności zintegrowanych usług sieci cyfrowych i cyfrowej sieci publicznej telefonii ruchomej (projekt dyrektywy telekomunikacyjnej); III. Orzecznictwo w obrębie Wspólnot Europejskich; IV. Typowe konstrukcje w ustawach dot. ochrony danych osobowych; V. Stan prawny w Polsce; VI. Uwagi końcowe. Zapewnienie zgodności prawa polskiego z prawem europejskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 83-7333-448-3
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 83-7333-088-7
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-922648-8-6
VI Kongres Ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych; Metodyka audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przetwarzającego informacje niejawne; Ochrona informacji niejawnych w jednostce samorządowej; Geneza ustawy o ochronie informacji niejawnych; Audyt jako narzędzie oceny bezpieczeństwa informacji w organizacji; Bezpieczeństwo informacyjne jako dobro społeczne; Systemy monitoringu audiowizualnego jako systemy przetwarzające dane osobowe; Ochrona danych osobowych a system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001; Wirtualne wojny epoki społeczeństwa informacyjnego; Wpływ członkostwa Polski w NATO na kształtowanie polskiej polityki zagranicznej i jej bezpieczeństwo; Uwarunkowania prawne i metodyczne stosowania badań poligraficznych w sprawach zatrudnieniowych w Polsce; Ochrona informacji niejawnych (zarys wystąpienia podczas Kongresu); działania korygujące i zapobiegawcze w zintegrowanych systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji; Problem ochrony informacji niejawnej w archiwistyce i archiwach polskich. Zarys problemu; Administrator bezpieczeństwa informacji (uwagi de lege lata); Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa osobowego; Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w ramach instytucji świadka koronnego, incognito i anonimowego; Rozwój społeczeństwa informacyjnego, a zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa; Techniczne środki pozyskiwania informacji - metody ich przeciwdziałania; SWDOP - System Wspomagania Działań Operacyjno-Procesowych. Sprawna analiza informacji w służbie obronności Państwa; Opis Projektu Rozwojowego „Kancelarie Tajne”; Zasadnicze zmiany w bezpieczeństwie teleinformatycznym - szacowanie i zarządzanie ryzykiem, ogólne uwarunkowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-933705-2-8
IX Kongres Ochorny informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych; Doświadczenia i uwagi praktyczne w zakresie oceny zagrożeń i szacowania ryzyka ochrony informacji niejawnych; Kiedy i czy można mówić o profesjonalizmie w skutecznym zabezpieczaniu jednostki organizacyjnej; Praca tłumacza przysięgłego w świetle przepisów o ochronie informacji niejawnych; Doświadczenia i wsparcie NIK w skutecznej ochronie najważniejszych instytucji państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego; Obowiązek czy dobrowolność w ustanawianiu tajemnicy przedsiębiorstwa. Aspekty prawne i praktyczne; Ismalizacja jako problem przyszłego bezpieczeństwa Europy (studium przypadku V Republiki Francuskiej); Nauczanie e-learningowe na Studiach Podyplomowych: Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji; Skąd wynikają trudności administratorów danych osobowych związane ze stosowaniem zasady adekwatności? Uwagi praktyczne; Postępowanie sprawdzające, a może "background screening"?; Praktyczne aspekty wdrażania bezpieczeństwa przemysłowego i teleinformatycznego u przedsiębiorcy; Administrator Bezpieczeństwa Informacji; Bezpieczna Komunikacja GSM - system szyfrowania SecuVoice; Czy możemy mówić o innowacyjności w ochronie informacji niejawnych? Jak chronimy nasze najważniesze wartości informacyjne? System zarządzania bezpieczeństwem informacji w Uczelni Wyższej; Edukacja w bezpieczeństwie - głos do dyskusji; Przestępstwa przeciwko ochronie informacji niejawnych - wybrane zagadnienia; Studium powiązań międzynarodowego terroryzmu z międzynarodową przestępsczością zorganizowaną; Rola i miejsce służby kontrwywiadu wojskowego w systemie ochrony informacji niejawnych; Współpraca Państwowej Inspekcji Pracy i Generalnego Inspektora Danych Ochrony Danych Osobowych w zakresie podniesienia skuteczności na rzecz przesztrzegania przepisów o ochronie danych osobowych; Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych w działalności RPO; Odpowiedzialność karna za naruszenie prawa autorskiego; Wybrane problemy przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej. "Fałszywe panaceum".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60283-50-9
I. Podstawy technologii informacyjnych: 1. Wprowadzenie do technologii informacyjnych. 2. Środki techniczne i programowe technologii informacyjnych. 3. Uzyskiwanie, wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych. II. Przykłady zastosowań technologii informacyjnych: 4.Informatyka gospodarcza. 5.Informatyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 6. Informatyka w ochronie zdrowia. 7. Informatyka w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. 8. Specyficzne przykłady informatyzacji. III. Dodatki: 9. Sukcesy polskiej informatyki. 10. Rozmaitości matematyczne.11. Dodatkowe źródła wiedzy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-283-4066-4

Przetwarzanie i bezpieczne przechowywanie danych absorbuje uwagę inżynierów oprogramowania w coraz większym stopniu. W ostatnich latach pojawiło się wiele bardzo różnych rozwiązań w dziedzinie baz danych, systemów rozproszonych i metodyce budowania aplikacji. Sprzyjają temu zarówno rozwój technologii, rosnące potrzeby dotyczące dostępu do danych, jak i malejąca tolerancja na przestoje spowodowane awarią czy konserwacją systemu. To wszystko sprawia, że zespoły projektujące aplikacje muszą cały czas aktualizować swoją wiedzę i znakomicie orientować się w zakresie słabych i silnych stron poszczególnych rozwiązań oraz możliwości ich stosowania.

I właśnie ta książka Ci to ułatwi. Dzięki niej zaczniesz orientować się w świecie szybko zmieniających się technologii przetwarzania i przechowywania danych. Znajdziesz tu przykłady skutecznych systemów spełniających wymogi skalowalności, wydajności i niezawodności. Zapoznasz się z wewnętrznymi mechanizmami tych systemów, analizami najważniejszych algorytmów, omówieniem zasad działania i koniecznymi kompromisami. Przy okazji przyswoisz sobie przydatne sposoby myślenia o systemach danych. W ten sposób rozwiniesz dobre intuicyjne zrozumienie tego, jak i dlaczego działają systemy, co pozwoli Ci analizować ich pracę, podejmować trafne decyzje projektowe i wyszukiwać źródła pojawiających się problemów.

W tej książce między innymi:

 • co to właściwie znaczy: niezawodność, skalowalność i łatwość konserwacji
 • różne modele danych i obsługa zapytań
 • replikacja, dzielenie danych, transakcje
 • dane pochodne i ich przetwarzanie
 • przetwarzanie strumieniowe

Poznaj systemy, w których liczą się dane!


Martin Kleppmann bada systemy rozproszone. Pracuje na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii. Wcześniej był inżynierem oprogramowania w takich firmach, jak LinkedIn czy Rapportive, gdzie pracował nad działającą w dużej skali infrastrukturą do obsługi danych. Kleppmann jest blogerem, często występuje na konferencjach i rozwija oprogramowanie open source. Wierzy, że ważne idee nauki i techniki powinny być przystępne dla każdego, a lepsze ich zrozumienie umożliwi tworzenie lepszego oprogramowania.

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-283-8287-9
Zawiera: Opinie o książce; Wprowadzenie: Dlaczego napisałem tę książkę?; Dla kogo jest ta książka?; Jak podzielona jest ta książka?; Wersje Pythona i Excela; Konwencje stosowane w książce; Korzystanie z kodu źródłowego; Podziękowania; CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do Pythona: Rozdział 1. Dlaczego Python w Excelu?: Excel jest językiem programowania; Python dla Excela; Podsumowanie; Rozdział 2. Środowisko programistyczne: Dystrybucja Anaconda Python; Notatniki Jupyter; Visual Studio Code; Podsumowanie; Rozdział 3. Wprowadzenie do Pythona: Typy danych; Indeksowanie i wycinanie; Struktury danych; Przepływ sterowania; Organizacja kodu; PEP 8 przewodnik stylu kodowania w Pythonie; Podsumowanie; CZĘŚĆ II. Wprowadzenie do biblioteki pandas: Rozdział 4. Podstawy NumPy: Pierwsze kroki z NumPy; Tworzenie tablic i operowanie nimi; Podsumowanie; Rozdział 5. Analiza danych z biblioteką pandas: DataFrame i Series; Operowanie danymi; Łączenie obiektów DataFrame; Statystyka opisowa i agregacja danych; Tworzenie wykresów; Importowanie i eksportowanie obiektów DataFrame; Podsumowanie; Rozdział 6. Analiza szeregów czasowych za pomocą pandas: DatetimeIndex; Typowe operacje na szeregach czasowych; Ograniczenia związane z pandas; Podsumowanie; CZĘŚĆ III. Odczytywanie i zapisywanie plików Excela bez Excela: Rozdział 7. Operowanie plikami Excela za pomocą pandas: Studium przypadku: raportowanie w Excelu; Odczytywanie i zapisywanie plików Excela za pomocą pandas; Ograniczenia związane z używaniem pandas z plikami Excela; Podsumowanie; Rozdział 8. Manipulowanie plikami Excela za pomocą pakietów do odczytu i zapisu: Pakiety do odczytu i zapisu; Zaawansowane zagadnienia związane z odczytem i zapisem; Praca z dużymi plikami Excela; Formatowanie obiektów DataFrame w Excelu; Studium przypadku (nowe podejście): raportowanie w Excelu; Podsumowanie; CZĘŚĆ IV. Programowanie aplikacji Excel za pomocą xlwings: Rozdział 9. Automatyzacja Excela: Pierwsze kroki z xlwings; Konwertery, opcje i kolekcje; Zaawansowane zagadnienia związane z xlwings; Podsumowanie; Rozdział 10. Narzędzia Excela działające w oparciu o język Python: Wykorzystanie Excela jako frontendu za pomocą xlwings; Wdrażanie; Podsumowanie; Rozdział 11. Tropiciel pakietów Pythona: Co będziemy budować?; Podstawowa funkcjonalność; Struktura aplikacji; Podsumowanie; Rozdział 12. Funkcje definiowane przez użytkownika (UDF): Pierwsze kroki z funkcjami UDF; Studium przypadku: Google Trends; Zaawansowane tematy dotyczące funkcji UDF; Podsumowanie; Dodatek A. Środowiska Condy: Tworzenie nowego środowiska Condy; Wyłączanie automatycznej aktywacji; Dodatek B. Zaawansowane funkcjonalności VS Code: Debugger; Notatniki Jupyter w VS Code; Dodatek C. Zaawansowane pojęcia związane z Pythonem: Klasy i obiekty; Praca z obiektami datetime uwzględniającymi strefę czasową; Mutowalne i niemutowalne obiekty Pythona; O autorze; Kolofon.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
E-book
In basket
Python. Szybko i prosto / Naomi Ceder ; przeł. Katarzyna Bogusławska. - Wyd. 3 - [miejsce nieznane] : Helion : ebookpoint BIBLIO, 2019. - 472 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-283-3772-5

Na początku, w 1989 roku, był tylko wakacyjnym projektem Guida van Rossuma. Dziś jest potężnym językiem programowania o niesamowitej wszechstronności: można się nim posłużyć do napisania skryptu ułatwiającego prace administratora sieci, stworzenia aplikacji internetowej, a także opracowania systemu głębokiego uczenia maszynowego. Co więcej, dookoła Pythona skupiła się międzynarodowa społeczność tworząca niesamowite biblioteki i frameworki, co przenosi programowanie w Pythonie na zupełnie inny poziom. Ten język ma i taką ważną zaletę, że jego nauka jest przyjemna i angażująca. Nawet początkujący programista może bardzo szybko zacząć pisać poprawny i dobrze działający kod.

Dzięki tej książce zaczniesz błyskawicznie programować w Pythonie! Pominięto tu zbędne szczegóły, a skoncentrowano się na najważniejszych dla programisty, fundamentalnych zasadach programowania: przepływie sterowania, programowaniu zorientowanym obiektowo, dostępie do plików czy obsłudze wyjątków. Liczne porady, wskazówki i obszerne przykłady pomogą Ci w opanowaniu poszczególnych zagadnień. Poza omówieniem Pythona, jego najważniejszych bibliotek, pakietów i narzędzi w tym wydaniu znajdziesz pięć nowych rozdziałów dotyczących data science. Praca z tym podręcznikiem sprawi, że szybko będziesz gotów nawet na bardzo trudne zadania - i w pełni wykorzystasz potencjał Pythona!

W tej książce między innymi:

 • wprowadzenie do Pythona i przygotowanie IDLE - środowiska pracy
 • tworzenie kodu niezależnego od platformy
 • dostęp do relacyjnych i nierelacyjnych baz danych
 • obsługa wyjątków i praca na plikach
 • pakiety w Pythonie

Python: język elegancki, wszechstronny, elastyczny!

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 3)
Temat: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) ; Wojewódzki Sąd Administracyjny (Łódź) ; Prezydentura (urząd) ; Transformacja systemu społeczno-gospodarczego ; Rzecznik praw obywatelskich ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Konstytucja Polski (1997) ; Prawo parlamentarne ; Parlamentarzyści ; Polityka prorodzinna ; Rodzina 500 plus (program rządowy) ; Naruszenie prawa ; Prawo wyborcze ; Więźniowie ; Więziennictwo ; Sowietyzacja ; PRL ; Sądownictwo ; Bezpieczeństwo społeczne ; Opieka społeczna ; Prawo socjalne ; Dobro prawne ; Kontratypy (prawo) ; Obrona konieczna ; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ; Polityka przestrzenna ; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) ; Przestrzeń publiczna (prawo) ; Prawo zagospodarowania przestrzennego ; Sankcja administracyjna ; Kary majątkowe ; Prawo geologiczne i górnicze ; Postępowanie administracyjne ; Wina (prawo) ; Wybory samorządowe w Polsce (2018) ; Przetwarzanie danych ; Ochrona danych osobowych ; Administracja elektroniczna ; Fundusze strukturalne UE ; Lockdown ; SL2014 (system informatyczny) ; Autonomia (politologia) ; Podział administracyjny ; Samorząd terytorialny ; Egzekucja sądowa ; Komornicy sądowi ; Postępowanie egzekucyjne ; Skarga (prawo) ; Egzekucja administracyjna ; Wierzyciele ; Skarga nadzwyczajna ; Prawo karne ; Kasacja ; Godność pracownicza ; Mobbing ; Prawo konstytucyjne ; Prawo pracy ; Testy genetyczne ; Ryzyko ubezpieczeniowe ; Umowa ubezpieczenia ; Zakłady ubezpieczeniowe ; Orzecznictwo administracyjne ; Doręczenie pisma ; Kraje byłego ZSRR ; Polska
Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Instytucja prezydenta w kontekście transformacji ustrojowych państw postradzieckich; The Organizational Model, Constitutive Features and Scope of Activities of Polish Ombudsman in Protection of Rights and Freedoms of Individuals; Zespoły Parlamentarne w Sejmie i Senacie. Postulaty de lege ferenda. Varia; Zasada dobra rodziny contra zasada równości na przykładzie bonu wychowawczego; Łamanie czynnego prawa wyborczego osób osadzonych w zakładach karnych- zagadnienia wybrane. Zagadnienia historycznoprawne: Sowietyzacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce 1944-1950; Administracyjnoprawny system bezpieczeństwa społecznego - od Galicji do III RP. Wybrane zagadnienia. Zagadnienia prawa publicznego: Pozbawienie życia napastnika w obronie koniecznej a katalog dóbr prawnych podlegających ochronie; Zapobieganie przestępczości w planowaniu przestrzennym; Stosowanie przepisów o administracyjnych karach pieniężnych do opłat podwyższonej i dodatkowej uregulowanych Prawem geologicznym i górniczym; Wina jako przesłanka wymierzania administracyjnych kar pieniężnych; Problem ochrony danych osobowych w wyborach samorządowych w 2018 roku; O czarnych łabędziach, e-administracji i funduszach europejskich - realizacja zadań publicznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego; Public interest as a determinant of territorial autonomy. Zagadnienia proceduralne: Skarga na czynności komornika jako środek ochrony w toku postępowania egzekucyjnego; Modernizacja administracyjnego postępowania egzekucyjnego w świetle nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 2019 r.; W obronie skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych. Z problematyki prawa prywatnego: Prawna ochrona przed mobbingiem; Dopuszczalność wykorzystywania wyników badań genetycznych przez zakłady ubezpieczeń w Polsce. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt: III SA/Łd 1089/18 (doręczenie drogą elektroniczną - art. 391 k.p.a.); Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika z wyboru, jeśli pełnomocnik z urzędu omówi jej sporządzenia. Glosa krytyczna do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., IV CZ 115/19. Recenzje: Małgorzata Bednarek, Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce 1944 - 2019, Wydawnictwo Austeria. Kraków - Budapeszt - Syrakuzy 2020, ss. 600/
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again