Form of Work
Książki
(18)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(16)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(16)
Author
Granecki Paweł
(4)
Panasiuk Andrzej
(2)
Płużański Marcin
(2)
Szostak Ryszard
(2)
Bogacz Ludomir
(1)
Bubnowski Michał D
(1)
Dobrodziej Elżbieta
(1)
Jędrzejewski Rafał
(1)
Koba Dariusz
(1)
Koleśnikow Marek
(1)
Kuźma Mariusz
(1)
Liput Jacek
(1)
Niczyporuk Janusz
(1)
Nowicki Henryk
(1)
Nowicki Paweł
(1)
Olszewska Agnieszka
(1)
Pieróg Jerzy
(1)
Pietrzak Barbara
(1)
Pyliński Grzegorz
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Sadowy Jacek
(1)
Serpina-Forkasiewicz Anna
(1)
Sołtysińska Aleksandra
(1)
Szumski Oskar
(1)
Tabor Michał
(1)
Wierzbowski Marek
(1)
Zdebel-Zygmunt Agata
(1)
Łempicka Magdalena
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(14)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Audience Group
Adwokaci
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Urzędnicy
(1)
Subject
Przetarg publiczny
(18)
Zamówienia publiczne
(18)
Umowa
(8)
Sektor publiczny
(3)
Administracja elektroniczna
(1)
Elektroniczne zamówienia publiczne
(1)
Faktura elektroniczna
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Internet
(1)
Konkurencja
(1)
Kupno i sprzedaż
(1)
Prawo zamówień publicznych
(1)
Wadium
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
24 results Filter
No cover
Book
In basket
E-procurement. System elektronicznych zamówień publicznych / Oskar Szumski. - Warszawa : Difin, 2007. - 184 s. : rys., tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-760-9
1. Analiza porównawcza systemów przeprowadzania postępowań przetargowych drogą elektroniczną (e-procurement) w wybranych państwach. 2. Analiza obecnego stanu administracji elektronicznej (e-government) w Polsce. 3. Model systemu zamówień publicznych przeprowadzanych drogą elektroniczną w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8223-027-7
Zawiera: 1. Wprowadzenie – po co jest ta cała elektronizacja? 2. Obowiązek elektronizacji zamówień, wyłączenia; 3. Środki komunikacji elektronicznej; 4. Platforma e-Zamówienia; 5. Podpisy i pieczęci elektroniczne; 6. Elektroniczne dowody doręczeń; Obowiązki informacyjne zamawiających; 8. Komunikacja w formie elektronicznej powyżej progu unijnego; 9. Komunikacja w formie elektronicznej w trybach poniżej progu unijnego (postepowania krajowe); 10. Komunikacja w formie elektronicznej w postepowaniach bagatelnych; 11. Komunikacja w formie elektronicznej i forma dokumentów elektronicznych; 12. Otwarcie ofert elektronicznych; 13. Pełnomocnictwo w przetargach; 14. Katalog elektroniczny; 15. Dynamiczny system zakupów; 16. Aukcje elektroniczne; 17. Wykonawcy występujący wspólnie; 18. Wadium; 19. Kryteria i sposoby oceny ofert z uwzględnieniem zautomatyzowanych funkcji systemów; 20. Przesłanki odrzucenia oferty; 21. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego; 22. E-Faktury; 23. Wgląd do protokołu postępowania; 24. Środki ochrony prawnej w dobie elektronizacji; 25. Archiwum elektroniczne; 26. Ochrona danych osobowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo zamówień publicznych : komenatrz / Ludomir Bogacz, Magdalena Łempicka, Grzegorz Pyliński. - Stan prawny na 16.08.2006 r. - Bydgoszcz, Warszawa : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2006. - 768 s. : tab. ; 22 cm.
ISBN: 83-60186-31-6
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I: Przepisy ogólne. 1. Przedmiot regulacji. 2. Zasady udzielania zamówień. 3.Ogłoszenia. Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia. 1. Zamawiający i wykonawcy. 2. Przygotowanie postępowania. 3. Tryby udzielania zamówień. 4. Wybór najkorzystniejszej oferty. 5. Dokumentowanie postępowań. Dział III: Przepisy szczegółowe. 1. Umowy ramowe. 2. Dynamiczny system zakupów. 3. Konkurs. 4. Udzielanie i wykonywanie koncesji na roboty budowlane. 5. Zamówienia sektorowe. Dział IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych. Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. 1. Zakres działania. 2. Rada Zamówień Publicznych. 3. Kontrola udzielania zamówień. 4. Arbitrzy. 5. Obserwator. Dział VI: Środki ochrony prawnej. 1. Przepisy wspólne. 2. Protest. 3. Odwołanie. 4. Skarga do sądu. Dział VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy. Dział VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących. Dział IX: Przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-610-3
A. Tekst ustawy. Ustawa - Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r.(t. jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz.1163) B. Komentarz: Dz. I. Przepisy ogólne: R.1.Przedmiot regulacji. R.2.Zasady udzielania zamówień. R.3.Ogłoszenia. DZ.II. Postępowanie o udzielanie zamówienia: R.1.Zamawiający i wykonawcy. R.2.Przygotowanie postępowania. R.3.Tryby udzielania zamówień: Oddział1.Przetarg nieograniczony. Oddział2.Przetarg ograniczony. Oddział 3.Negocjacje z ogłoszeniem: a. Dialog konkurencyjny. Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia. Oddział 5.Zamówienie z wolnej ręki. Oddział 6.Zapytanie o cenę. Oddział 7.Licytacja elektroniczna. R.4.Wybór najkorzystniejszej oferty. R.5.Dokumentowanie postępowań. Dz. III. Przepisy szczególne: R.1.Umowy ramowe. R.2.Dynamiczny system zakupów. R.3.Konkurs. R.4.Udzielanie i wykonywanie koncesji na roboty budowlane. R.5.Zamówienia sektorowe. Dz. IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych. Dz. V. Prezes Urzędu Zamówień publicznych: R.1.Zakres działania. R.2.Rada zamówień Publicznych. R.3.Kontrola udzielania zamówień. R.4.Arbitrzy. R.5.(uchylony). Dz. VI. Środki ochrony prawnej: R.1.Przepisy wspólne. R.2.Protest. R.3.Odwołanie. R.4.Skarga do sądu. Dz. VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Marcin Płużański. - Wyd.2 Stan prawny na 1.10.2006 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - XX, 659 s. ; 20 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-7483-399-8
A. Tekst ustawy. Ustawa - Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r.(t. jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz.1163) B. Komentarz: Dz. I. Przepisy ogólne: R.1.Przedmiot regulacji. R.2.Zasady udzielania zamówień. R.3.Ogłoszenia. DZ.II. Postępowanie o udzielanie zamówienia: R.1.Zamawiający i wykonawcy. R.2.Przygotowanie postępowania. R.3.Tryby udzielania zamówień: Oddział1.Przetarg nieograniczony. Oddział2.Przetarg ograniczony. Oddział 3.Negocjacje z ogłoszeniem: a. Dialog konkurencyjny. Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia. Oddział 5.Zamówienie z wolnej ręki. Oddział 6.Zapytanie o cenę. Oddział 7.Licytacja elektroniczna. R.4.Wybór najkorzystniejszej oferty. R.5.Dokumentowanie postępowań. Dz. III. Przepisy szczególne: R.1.Umowy ramowe. R.2.Dynamiczny system zakupów. R.3.Konkurs. R.4.Udzielanie i wykonywanie koncesji na roboty budowlane. R.5.Zamówienia sektorowe. Dz. IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych. Dz. V. Prezes Urzędu Zamówień publicznych: R.1.Zakres działania. R.2.Rada zamówień Publicznych. R.3.Kontrola udzielania zamówień. R.4.Arbitrzy. R.5.(uchylony). Dz. VI. Środki ochrony prawnej: R.1.Przepisy wspólne. R.2.Protest. R.3.Odwołanie. R.4.Skarga do sądu. Dz. VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Paweł Granecki. - Stan prawny październik 2006 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 851 s. ; 23 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 987-83-7483-408-7
A. Komentarz. Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 r. Dział I: Przepisy ogólne. 1. Przedmiot regulacji. 2. Zasady udzielania zamówień. 3. Ogłoszenia. Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia. 1. Zamawiający i wykonawcy. 2. Przygotowanie postępowania. 3. Tryby udzielania zamówień. 4. Wybór najkorzystniejszej oferty. 5. Dokumentowanie postępowań. Dział III: Przepisy szczegółowe. 1. Umowy ramowe. 2. Dynamiczny system zakupów. 3. Konkurs. 4. Udzielanie i wykonywanie koncesji na roboty budowlane. 5. Zamówienia sektorowe. Dział IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych. Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. 1. Zakres działania. 2. Rada Zamówień Publicznych. 3. Kontrola udzielania zamówień. 4. Arbitrzy. 5. (uchylony). Dział VI: Środki ochrony prawnej. 1. Przepisy wspólne. 2. Protest. 3. Odwołanie. 4. Skarga do sądu. Dział VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy. Dział VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących. Dział IX: Przepisy przejściowe i końcowe. B. Wzory pism. C. Orzecznictwo zespołów arbitrów i sądów okręgowych. 1. Orzecznictwo zespołów arbitrów. 2. Orzecznictwo sądów okręgowych. D. Opinie i wyjaśnienia Urzędu Zamówień Publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo zamówień publicznych : komentarz do nowelizacji / Michał D. Bubnowski. - Stan prawny na 27.10.2006 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 448 s. ; 22 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-7483-509-1
Prawo zamówień publicznych z dnia 29.I. 2004 r. (tj. DZ.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna Monografie ; Nr 166)
ISBN: 83-7252-266-9
1. Procedury udzielania zamówień publicznych w ogólności. 2. Kształtowanie się warunków przetargu. 3. Tok czynności przetargowych. 4. Środki korygujące. 5. Stosunek przetargowy. 6. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Unieważnienie postępowania przetargowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przetargowe tryby zamówień publicznych / Elżbieta Dobrodziej. - Stan na 1.03.2002r. - Bydgoszcz : Ośrodek Postępu Organizacyjnego OPO, 2002. - 169 s. : tab. ; 24 cm.
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 224)
ISBN: 83-7291-044-8
1. Uwagi wprowadzające, 2. Aktualny stan prawny-po nowelizacji, 3. Podstawowe zasady przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 4. Aktualne uregulowania dotyczące poszczególnych trybów postępowania o zamówienia publiczne, 5. Obowiązujące dokumenty i zasady ich sporządzania, 6. Środki odwoławcze i kontrola sądowa, 7. Zawieranie umowy o zamówienie publiczne, 8. Wybrane wyroki zespołów arbitrów i sądów powszechnych w sprawach o udzielanie zamówień publicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87970-24-7
1. Geneza systemu zamówień publicznych w Polsce, 2. Podmiotowo-przedmiotowy zakres zamówień publicznych, 3. Rodzaje zamówień publicznych, 4. Uczestnicy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i formy ich reprezentacji, 5. Strona w postępowaniu administracyjnym toczącym się przed Prezesami Urzędu Zamówień Publicznych, 7. Zasady ogólne systemu zamówień publicznych, 6. Tryby udzielania zamówień publicznych, 8. Komisja przetargowa, 9. Terminy w systemie zamówień publicznych, 10. Elementy wzmacniające prawidłowość przeprowadzenia i wykonania zamówienia publicznego, 11. Kontrola systemu zamówień publicznych w Polce, 12. Dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 13. Stosunki umowne w procesie inwestycyjnym na tle regulacji prawnych zamówień publicznych, 14. Zamówienia publiczne a korupcja, 15. Szczególne rodzaje udzielanych zamówień, 16. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, 17. System zamówień publicznych w Polsce, jego efekty i perspektywy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
Book
In basket
System zamówień publicznych w Polsce / Agata Zdebel-Zygmunt, Jarosław Rokicki. - Stan prawny na 19.10.2014 r. - Warszawa : Difin , 2014. - 341, [1] s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7930-552-0
1. Charakterystyka zamówień publicznych (aspekt ekonomiczno-rynkowy); 2. Organizacja systemu zamówień publicznych w Polsce; 3. Instytucjonalne rozwiązania regulujące system zamówień publicznych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88686-26-9
1. Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych; 2. Zamówienia publiczne w prawie Unii Europejskiej; 3. Podstawy prawne systemu zamówień publicznych w Polsce; 4. Przedmiot zamówień publicznych; 5. Podmiot zamawiający; 6. Podmioty uczestniczące w realizacji zamówień publicznych; 7. Zasady udzielania zamówień w ustawie prawo zamówień publicznych; 8. Przygotowanie postępowania w przedmiocie udzielania zamówienia publicznego; 9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 10. Badanie predyspozycji wykonawców do realizacji zamówienia; 11. Charakterystyka trybów udzielania zamówień publicznych oraz dopuszczalności ich stosowania; 12. Wybór oferty najkorzystniejszej; 13. Unieważnienie postępowania; 14. Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych; 15. Zamówienia sektorowe; 16. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; 17. Umowa o zamówienie publiczne; 18. Środki ochrony prawnej; 19. Kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; 20. Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 21. Odpowiedzialność w zamówieniach publicznych; 22. Koncesja na roboty budowlane lub usługi; 23. Partnerstwo publiczno-prawne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Fundusze unijne dla oświaty)
1. Zasady udzielania zamówień: Równe traktowanie; Uczciwa konkurencja; Przejrzystość. 2. Implementacja zasad: Opis przedmiotu; Upublicznienie; Kwalifikacja wykonawców; Wybór oferty najkorzystniejszej. 3. Procedury: Przetarg; Aukcja; Zapytanie ofertowe. Addendum. Zamówienia najniższej wartości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7333-110-7
R.1 Zasady udzielania zamówień publicznych; R.2 Tryby postępowań; R.3 Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro; R.4 Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 euro; R.5 Działalność komisji przetargowej; R.6 Obowiązki zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty; R.7 Prawa i obowiązki stron w postępowaniu odwoławczym; R.8 Sposób kształtowania umowy; R.9 Wzory umów w sprawach zamówień publicznych; R.10 Ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy o zamówieniach publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71876-28-9
R.I Ustawa o zamówieniach publicznych. Zagadnienia ogólne: Zakres zastosowania ustawy; Wyłączenia i ograniczenia ustawowe; Cele i zasady ustawy o zamówieniach publicznych; Urząd Zamówień Publicznych. R.II Zagadnienia wybrane: Zanim wybierzesz tryb- przy gotowanie do zamówienia; Tryby przetargowe i nieprzetargowe- ogólnie; Zagadnienia szczegółowe; Ekonomika przetargu- ogólnie; Zabezpieczenie wykonania umowy; Wadium. R.III Organizacja przetargu: Przygotowanie do postępowania; Postępowanie przetargowe; Protest. Odwołanie. Skarga. R.IV Być oferentem: Przygotowanie oferty. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88904-92-9
I: Przygotowanie postępowania. 1. Określenie przedmiotu zamówienia. 2. Wartość szacunkowa zamówienia. 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Komisja przetargowa. 5. Wzorcowe dokumenty dotyczące przygotowania postępowania. II: Tryby udzielania zamówień publicznych. 1. Przetarg nieograniczony. 2. Przetarg ograniczony. 3. Negocjacje z ogłoszeniem. 4. Dialog konkurencyjny. 5. Negocjacje bez ogłoszenia. 6. Zamówienia z wolnej ręki. 7. Zapytanie o cenę. 8. Licytacja elektroniczna. 9. Wybór najkorzystniejszej oferty. III: Przepisy szczególne. 1. Umowy ramowe. 2. Wzory umów ramowych. 3. Dynamiczny system zakupów. 4. Konkurs. Wzór dokumentów konkursowych. IV: Środki ochrony prawnej. 1. Protest. 2. Odwołanie. 3. Skarga. 4. Wzorcowe dokumenty. 5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. V: Wybrane interpretacje UZP. VI: Ustawa prawo zamówień publicznych tekst jednolity. VII: Wybrane akty wykonawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zamówienia sektorowe / Paweł Granecki, Andrzej Panasiuk. - Stan prawny na 31.12.2006. - Warszawa : C.H.Beck , 2007. - XVIII,362 s. ; 22 cm.
(Zarys Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-459-9
1. Zamówienia sektorowe i ich zakres, 2. Przygotowanie postępowania, 3. Tryby udzielania zamówień sektorowych, 4. Wybór najkorzystniejszej oferty, 5. Umowy w zamówieniach publicznych sektorowych, 6. Szczególne uprawnienia zamawiających sektorowych, 7. Środki ochrony prawnej, 8. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i sądów polskich, 9. Wzory pism i umów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zamównienia publiczne : komentarz / Jerzy Pieróg. - Wyd.5. - Warszawa : C.H.Beck, 2003. - 465,[5] s. ; 21 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
Ustawa o zamówieniach publicznych; Przepisy ogólne; Urząd Zamówień Publicznych; Zasady udzielania zamówień publicznych; Przetarg nieograniczony; Przetarg ograniczony; Przetarg dwustopniowy; Inne tryby udzielania zamówień publicznych; Umowy w sprawach zamówień publicznych; Protest, odwołanie i skarga; Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe; Przepisy wykonawcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
Authority data
Przetarg publiczny (hasło przedmiotowe)
Authority data
Przetarg publiczny - komputeryzacja (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again