Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(10)
Author
Jałowiecki Bohdan
(3)
Majer Andrzej
(3)
Szczepański Marek S
(2)
Czornik Małgorzata
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Grotowska Stella
(1)
Kopel Jerzy
(1)
Madurowicz Mikołaj
(1)
Sekuła Elżbieta A
(1)
Smętkowski Maciej
(1)
Tucholska Anna
(1)
Łukowski Wojciech
(1)
Ślęzak-Tazbir Weronika
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Przestrzeń publiczna (urban.)
(9)
Miasta
(8)
Metropolie (urban.)
(3)
Urbanizacja
(3)
Urbanistyka
(2)
Budownictwo miejskie
(1)
Gospodarka
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Ludzie starzy
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Opinia publiczna
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje katolickie
(1)
Osiedle
(1)
Osiedle mieszkaniowe
(1)
Przestrzeń publiczna (urban.)- socjologia
(1)
Racjonalność
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Spożycie
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Tychy (woj. sląskie)
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Warszawa
(1)
15 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-357-9
1. Przestrzenie i miejsca: Przestrzeń dla obywateli. O uniwersalności helleńskiego modelu przestrzeni publicznej; Zmiany definicyjne przestrzeni i zmiany w socjologii przestrzeni i zmiany w socjologii przestrzeni; Badania przestrzeni w pozauniwersyteckich instytucjach naukowych- perspektywy interdyscyplinarne; 2. Miasta i ich imponderabilia: Mapy jako zwierciadła rzeczywistości społecznej w socjologii miasta; Polityka miejskiego współzarządzania. Walory koncepcji i ograniczenia praktyki; Utracona sw3iadomość, czyli o mieście garść refleksji; Ulica w mieście jako przestrzeń publiczna- w teorii urbanistyki i praktyce projektowej w XX wieku; Między przeszłością a teraźniejszością- (niemal) czterdzieści lat po powstaniu Miasta jako przedmiotu badań naukowych; 3. Tożsamości lokalne i regionalne: Uwagi o naturze wiejskości i sposobach jej definiowania; Przemiany przestrzenne na podkarpackiej wsi po 1990 roku; Śląskie Detroit- śląska Siena? Kilka uwag o przestrzeni publicznej dwóch śląskich miast; Symboliczne domykanie społeczności lokalnych i regionalnych w późnonowoczenej przestrzeni społecznej- przykłady z Mazur; Władza lokalna i symbole; Restrukturyzacja ekonomiczna województwa śląskiego a przekształcenie społeczno-kulturowe miast. W poszukiwaniu nowej tożsamości; 4. Rozwój i metropolizacja- nowe zjawiska, nowe ujęcia: System światowy- ciągłość i zmiana; Współczesna urbanizacja, przemiany i szanse rozwoju miast; Nie- ludzka sieć. Wokół teorii actor-network; Światy alternatywne, światy komplementarne- sieciowa maskarada; Dynamika rozwoju regionów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej; Tropami Markiza de Custine'a. Region i regionalizm w transformacyjnej Polsce; 75 lat zmian sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Dane oficjalne i świadectwa indywidualnych biografii; Turystyka a rozwój- w stronę nowego paradygmatu; 5. Człowiek i przestrzeń- psychiczne relacje: Dyskomfort i komfort psychiczny w Europie i w Polsce. Czy stan psychiczny wiąże się z rozwojem gospodarczym? Nomadka; Zaburzony taniec z przedmiotami. Uszkodzone nawyki cielesne w domowej przestrzeni
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-242-8
Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni; Między lękiem a podziwem: Getta społeczne w starym regionie przemysłowym; Osiedla za bramą a ciągłość kulturowa i społeczna w kształtowaniu przestrzeni miejskiej; Getto a nowoczesność; " Za murami " - krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli Gated Communities w Polsce; Granice bezpieczeństwa, czyli krótka historia pewnego bloku; Z warsztatów badawczych: Przestrzeń miejskiej - dobro wspólne czy ziemia niczyja?; Kwestia klasyfikacji i nazewnictwa osiedli zamkniętych w Warszawie; Życie społeczne zamknietych osiedli warszawwskich - czyli co się dzieje za bramą ? Co sie dzieje na perferiach? Rewitalizacja starych przedmieść
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-371-9
1. Miasto-przedmiot gospodarowania, 2. Miasto - podmiot gospodarujący, 3. Miasto-zbiór korzyści, 4. Miasto - obiekt stale (dynamicznie) zmieniający się
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89502-67-4
I. Teoretyczne, metodologiczne i funkcjonalne aspekty badań percepcji miasta: "Przestrzeń" i "percepcja" w transdyscyplinarnych badaniach miast - spojrzenie geografa; Socjologia i geografia w Polsce wobec przestrzeni społecznej - od odrębności podejść ku wspólnocie pól i metod badań; Percepcja przestrzeni - pomiędzy prawdą a autentycznością; Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania percepcji środowiska; Od fragmentacji do integracji: analiza kulturowa miejskiego patchworku; Tematyzacja przestrzeni publicznej jako wyraz dywersyfikacji struktury urbanistycznej miasta doby globalizacji; Niegościnne przestrzenie. Getta społeczne i przestrzenne w starym regionie przemysłowym; Praktyka planistyczna a naukowe metody badania miasta; Metody badawcze w analizie procesu gentryfikacji w miastach postsocjalistycznych; Nowe percepcje starych ikon krajobrazów miast po socjalizmie; Atrakcyjność miasta metropolitalnego. Wyznaczniki percepcyjne i behawioralne. Przykład Poznania; Czynniki kształtujące krajobraz Warszawy w latach 1945-2006; Usługa bankomatowa w przestrzeni mista Wrocławia (próba podejścia do delimitacji obszarów oddziaływania); Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej Łodzi. Studium zastosowania skalowania wielowymiarowego. II. Postrzeganie i waloryzacja przestrzeni zurbanizowanej: Kosmopolici i małych ojczyzn. Aglomeracja wrocławska w oczach mieszkańców; Miasta-zlepieńce w świadomości mieszkańców; Wizerunek Wrocławia w opinii studentów Geografii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego; Codzienność i świąteczność (w) centrum. Percepcja centralnych przestrzeni miast na przykładzie centrum Wrocławia; Łódź w opinii studentów geografii; Symbole dużych miast w opinii studentów; Percepcja i waloryzacja architektury Gdańska i Gdyni; Wizerunek Warszawy w świadomości mieszkańców; Percepcja środowiska przyrodniczego, społecznego i gospodarczego Kielc przez różne grupy społeczne; Percepcja miejsca zamieszkania przez uczniów województwa podlaskiego; Postrzeganie rzeki Wisły jako elementu krajobrazu miasta i jego znaczenie w edukacji geograficznej; Warsztaty porównawcze z percepcji przestrzeni: Warszawa - Tatry. Raport z badania. III. Miejska przestrzeń w świadomości mieszkańców: Waloryzacja przestrzeni miejskiej pod względem atrakcyjności mieszkaniowej i poczucia bezpieczeństwa średnich miast Pomorza; Społeczne stygmaty przestrzeni Torunia i jego społeczna percepcja; Percepcja przestrzeni miejskiej - przykład miasta Torunia; Kompleks sportowo-rekreacyjny "Malta-Ski" w Poznaniu oraz jego otoczenie w opiniach mieszkańców miasta; Współczesna przestrzeń Poznania - dyskusja o przyszłości miasta; Rewitalizacja przestrzeni miejskiej a turystyczny wizerunek miasta (na przykładzie Płocka i Cork); Warszawa - miasto rozlane; Muzea w przestrzeni kulturowej współczesnej Warszawy; Potrzeby użytkowników współczesnej przestrzeni publicznej. Rejon Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu. IV. Miasto jako miejsce rzeczywiste i miejsce postrzegane: Miasto jako miejsce; Percepcja przestrzeni miejskiej - refleksje po latach; Czas miasta wyobrażonego; Miasto rzeczywiste - miasto postrzegane. Pytania i uwagi socjologa; Moja magiczna Warszawa; Warszawa: "Miesjce-po-getcie" jako palimpsest; Powrót lokalności (o geograficznych korzeniach literatury lat ostatnich); Kilka myśli, co nie nowe; O przestrzeni miejskiej - kilka uwag z perspektywy teorii kultury; Tożsamość miasta z perspektywy zewnętrznej. Dylemat percepcji między przestrzenią rzeczywistą a odwzorowaną; Percepcja bezpieczeństwa w miastach na świecie - doświadczenia z zamieszkiwania; "Miasto spostrzegane" - między formą a treścią
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-132-0
Cz.I Spojrzenie na miasto : 1. Społeczny język architektury od gotyckiej katedry do hipermarketu, 2. Tendencje zmian w przestrzeni późnonowoczesnego miasta, 3. Świadomość miasta - miasto w świadomości, 4. Miasto jako miejsce a przemiany jego architektury symboliki i świadomości terytorialnej mieszkańców, 5. Miasto jako przestrzeń kulturowa, 6. Architektura "mówi" językiem symboli, 7. Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta, 8. Społeczna pamięć i tożsamość na przykładzie Gdańska, 9. Aleksander Wallis. O szkole chicagowskiej i socjologii poznańskiej, czyli krótka rozprawa o Parku, Burgessie i Znanieckim. Cz.II Przestrzenie i obrazy miasta : 1. Między przestrzenią i publicznością miejską, 2. Przemiany polskiej ulicy, 3. Między miejscem magicznym a instytucją totalitarną - przestrzeń i kultura domu, 4. O związkach mieszkania z stylem życia, 5. Zmiany i modyfikacje pozycji ekologicznej a prestiżowa struktura miasta, 6. Sztuki plastyczne jako społeczne marginalia, 7. Szata ideologiczna miasta-pomniki. Cz.III Miasto polskie i jego metamorfozy : 1. Miasta realnego socjalizmu - miasta realnego kapitalizmu aktorzy pierwszoplanowi i epizodyczni, 2. Kapitał społeczny i kulturowy heterogenicznej "Metropolii" wschodniego pogranicza, 3. Nowe procesy i zjawiska po przełomie 1989 roku w miastach polskich, 4. Miasto bez centrum? Centrum Katowic w oczach mieszkańców, 5. Miasto posocjalistyczne wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego. Przypadek Tychów, 6. "Apator kocha polonię" - o galeriach zewnętrznych w przestrzeni polskich miast
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7688-061-7
1. Perspektywy badawcze- konteksty teoretyczne i społeczne; 2. Gromadzenie materiału w terenie i jego opracowanie; 3. Rytuały w świecie wspólnot ruchów i stowarzyszeń katolickich; 4. Ceremonie: pożywienie i związane z nim działania społeczne; 5. Emocjonalny świat wspólnot, ruchów i stowarzyszeń: zarządzanie emocjami; 6. Transgresyjny wymiar uczestnictwa badanych seniorów we wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach religijnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia i przestrzeń miejska / Andrzej Majer. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 372, [3] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Socjologia)
ISBN: 978-83-01-16328-0
1. Przestrzeń: Inspiracje- przestrzeń w filozofii i geografii; Socjologia i przestrzeń; 2. Miasto: Socjologia miasta; W poszukiwaniu natury miast; 3. Przemiany przestrzeni miejskiej: Urbanizacja; Podmiejska ekspansja; 4. Kryzys i odnowa miast: Miasta w kryzysie; Odnowa miast; 5. Współczesna przestrzeń miejska: Nowe procesy i formy w przestrzeni miejskiej; Miasta globalnego świata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-057-2
1. Polityka miejska - nowy obszar badań socjologii miasta 2. Zasoby i struktura kapitału społecznego mieszkańców Łodzi 3. Miejski collage. Wariant postsocjalistyczny 4. Wyznaczniki i przestrzenne zróżnicowanie więzi mieszkańców Łodzi ze swoim miastem 5. Czytelność i tożsamość przestrzeni miasta w czasach zaniku tradycyjnych wartości 6. Wartościowanie przestrzeni zamieszkania na przykładzie Łodzi 7. Ewolucja przestrzeni miejskiej w koncepcji memetyki 8. Przestrzenie znaczące i puste. Percepcja przestrzeni miejskiej Będzina, Cieszyna, Mikołowa i Żywca 9. Wymiar społeczny współczesnej przestrzeni publicznej 10. Centrum handlowe nowej generacji jako nowe centrum miasta 11. Systemowy charakter kreacji struktur społeczno-przestrzennych. Przypadek Towarzystw Budownictwa Społecznego 12. Nowe jednostki osadnicze Katowic i ich miejsce w systemie społecznym i urbanistycznym miasta 13. Nowe przestrzenie klasy metropolitalnej 14. Promocja wewnętrzna w historycznym mieście europejskim jako czynnik kształtujący jakość życia społeczności lokalnej 15. Perspektywa społeczno-przestrzenna Marka Gottdienera jako propozycja teoretyczno-metodologiczna badań polskich miast na początku XXI w.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-339-5
1. Miasto deweloperów? 2. Miasto mieszkańców? 3. Niczyje jest miasto. Architekci, urbaniści i projektanci przestrzeni publicznej mówią o Warszawie 4. Obraz miasta malowany sercem. Znani i mniej znani o oblicach stolicy 5. Czyje jest miasto?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-54-7
Racjonalność organizacji i jej granice; Zygmunt Bauman: przyczynek do krytyki rozumu organizacyjnego; Społeczeństwo konsumpcyjne i jego problemy; Problem odpowiedzialnego zarządzania przestrzenią publiczną. Niby-miejsca i miejsca, czyli o miastach i autostradach; Singiel, czyli utopia życia zorganizowanego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again