Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(17)
available
(10)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(17)
Author
Baniak Stanisław
(3)
Wilk Leszek
(3)
Brzeszczyńska Stella
(2)
Grzegorczyk Tomasz
(2)
Głuchowski Jan
(2)
Kaźmierski Aleksander
(2)
Koniecka Marta
(2)
Kotowski Wojciech
(2)
Kurzępa Bolesław
(2)
Malinowski Dariusz
(2)
Niedźwiecka Małgorzata
(2)
Patyk Jacek
(2)
Pietrzak Joanna
(2)
Skorupa Przemysław
(2)
Szarpak Hanna
(2)
Błaszczyk Magdalena
(1)
Gomułowicz Andrzej
(1)
Górniok Oktawia
(1)
Kutera Małgorzata
(1)
Małecki Jerzy
(1)
Mięsiak Paweł
(1)
Pietrasz Piotr
(1)
Prusak Feliks
(1)
Sawicki Janusz
(1)
Skorupka Jerzy
(1)
Warecki Adam
(1)
Zagrodnik Jarosław
(1)
Zbrojewska Monika
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(20)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(23)
Prawo karne finansowe
(14)
Podatek
(6)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(5)
Akcyza
(4)
Kara (prawo)
(4)
Postępowanie podatkowe
(4)
Przestępczość gospodarcza
(4)
Podatek od towarów i usług
(3)
Podatki i opłaty lokalne
(3)
Środki zabezpieczające (prawo)
(3)
Ceny transferowe
(2)
Doradztwo podatkowe
(2)
Finanse
(2)
Leasing
(2)
Opłaty skarbowe
(2)
Oszustwo
(2)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(2)
Podatek dochodowy zryczałtowany
(2)
Podatek leśny
(2)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(2)
Podatek od nieruchomości
(2)
Podatek od spadków i darowizn
(2)
Podatek od środków transportowych
(2)
Podatek rolny
(2)
Podwójne opodatkowanie
(2)
Prawo finansowe
(2)
Finanse publiczne
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Korupcja
(1)
Podatek od towarow i usług
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne gospodarcze
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Skarb Państwa
(1)
Subject: place
Irlandia
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
Wielka Brytania
(1)
37 results Filter
No cover
Book
In basket
Kodeks karny skarbowy / Magdalena Błaszczyk, Monika Zbrojewska. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 465, [1] s. : rys. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-2574-3
1. Materialne prawo skarbowe- część ogólna: Prawo karne skarbowe- pojęcie, źródła, specyfika; Przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe- istota; Struktura przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego; Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione jako przestępstwa skarbowe; Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego; Formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia skarbowego; Zbiegi przepisów i czynów w Kodeksie karnym skarbowym; Wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej; Zaniechanie ukarania sprawcy; Kary; Środki karne; Zasady wymiaru kary; Nadzwyczajne obostrzenie kary; Nadzwyczajne złagodzenie kary; Środki probacyjne; Środki zabezpieczające; Przedawnienie; Zatarcie skazania/ukarania; 2. Materialne prawo skarbowe- część szczególna: Specyfika części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego; Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji; Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami; Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu; Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych; 3. Postanowienia w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe: Zagadnienia wstępne; Warunki dopuszczalności postępowania karnego skarbowego; System sądów i ich właściwość oraz skład sądu i wyłączenie; Strony i ich procesowi przedstawiciele; Czynności procesowe; Dowody; Środki przymusu; Postępowanie mandatowe; Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności; Właściwość organów postępowania przygotowawczego; Postępowanie przygotowawcze; Postępowanie przed sądem w I instancji; Postępowanie odwoławcze; Postępowania szczególne; Nadzwyczajne środki zaskarżenia; Postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia; Postępowania w sprawach karnych skarbowych ze stosunków międzynarodowych; 4. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe: Zagadnienia ogólne; Wykonywanie kar; Wykonywanie środków karnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7284-098-9
Ustawa z dn. 10.09.1999r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U.Nr83, poz.930). Ustawa z d. 10.09.1999r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy (Dz.U.Nr83, poz.931). Komentarz do ustawy - Kodeks karny skarbowy: Tyt. I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; Tyt. II Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; Tyt. III Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks karny skarbowy : komentarz / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa. - Stan prawny na 15.11.2005 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.01.2006 r.). - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 501, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-534-5
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - kodeks karny skarbowy. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks karny skarbowy : komentarz / Tomasz Grzegorczyk. - Wyd.3 Stan prawny na 30.07.2006 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - 730, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7284-768-1
Ustawa z dn. 10.09.1999r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U.Nr83, poz.930). Ustawa z d. 10.09.1999r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy (Dz.U.Nr83, poz.931). Komentarz do ustawy - Kodeks karny skarbowy: Tyt. I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; Tyt. II Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; Tyt. III Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks karny skarbowy : komentarz / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa. - Wyd.2 Stan prawny na 27.06.2007 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 28.07.2007 r.). - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 635, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-534-5
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - kodeks karny skarbowy. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2653)
ISBN: 83-229-2512-3
1.Pojęcie Skarbu Państwa i jego interesów majątkowych, 2.Czynniki i uwarunkowania przestępczości na szkodę interesów majątkowych Skarbu Państwa, 3.Ogólne zagadnienia dotyczące podstaw karania za naruszenie interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym, 4.Podstawy karania za za naruszenie interesów majątkowych Skarbu Państwa zachowania korupcyjne, 5.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przez oszustwa, 6.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przez powierników, 7.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przezpranie pieniędzy, 8.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przezniewypłacalnych dłużników, 9.Podstawy karania za naruszenie intersów majątkowych Skarbu Państwa przezfałszowanie pieniądza lub paiperów wartościowych, 10.Pozakarne środki przeciwdziałania przestępczości na szkodę intersów majątkowych Skarbu Państwa, 11.Podstawy karnoprawnej ochrony interesów finansowych Skarbu Wspólnoty Europejskiej oraz interesów majątkowych Skarbu wybrnaych państw europejskich, 12.Stanowisko przedstawicieli zawodów prawniczych odnośnie do zakresu ochrony intersów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym, 13.Podstawy modelu ochrony interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym - wnioski de lege lata i de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-323-7
Cz.I Ogólna charaterystyka opodatkowania dochodów nieujawnionych: 1. Dochód jako przedmiot opodatkowania, 2. Charakterystyka dochodów nieujawnionych, 3. Powstawnie dochodów nieujawnionych, 4. Potrzeba opodatkowania dochodów nieujawnionych, 5. Istota wymiaru podatku od dochodów nieujawnionych. Cz.II Obowiązujące zasady opodatkowania dochodów nieujawnionych w Polsce: 1. Podatek od dochodów nieujawnionych, 2. wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w przedmiocie wymiaru podatku od dochodów nieujawnionych, 3. Szczegółowe zagadnienia związane z opodatkowaniem dochodów nieujawnionych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Mini - meritum)
ISBN: 83-7416-569-3
1.Podatek dochodowy od osób fizycznych, 2.Podatek dochodowy od osób prawnych, 3.Ceny transferowe w Polsce, 4.Leasing, 5.Sosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 6.Podatek od towarów i usług, 7.Podatek akcyzowy, 8.Opłaty lokalne, 9.Opłata skarbowa, 10.Podatek od czynności cywilnoprawnych, 11.Podatek od spadków i darowizn, 12.Podatek rolny, 13.Podatek leśny, 14.Podatek od środków transportu, 15.Podatek od nieruchomości, 16.Decyzja podatkowa, 17.Odwołanie od decyzji podatkowej, 18.Doradztwo podatkowe, 19.Terminarz podatnika, 20.Formularze podatkowe, 21.Odpowiedzialność karna skarbowa, 22.Egzekucja zobowiązań podatkowych, 23.Rejestracja podatników, 24.Porównanie stawek podatkowych w krajach unii Europejskiej, 25.wykaz izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów skarbowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Mini - meritum)
ISBN: 978-83-7526-909-3
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych, 2. Podatek dochodowy od osób prawnych, 3. Ceny transferowe w Polsce, 4. Leasing, 5. Sosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 6. Podatek od towarów i usług, 7. Podatek akcyzowy, 8. Opłaty lokalne, 9. Opłata skarbowa, 10. Podatek od czynności cywilnoprawnych, 11. Podatek od spadków i darowizn, 12. Podatek rolny, 13. Podatek leśny, 14. Podatek od środków transportu, 15. Podatek od nieruchomości, 16. Decyzja podatkowa, 17 .Odwołanie od decyzji podatkowej, 18. Doradztwo podatkowe, 19. Terminarz podatnika, 20. Formularze podatkowe, 21. Odpowiedzialność karna skarbowa, 22. Egzekucja zobowiązań podatkowych, 23. Rejestracja podatników, 24. Porównanie stawek podatkowych w krajach unii Europejskiej, 25. Wykaz izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów skarbowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-703-2
Zarys teroii podatku; Zagadnienia ogólne - aspekt ewolucyjny koncepcji; Poprzednicy Adama Smitha; Myśl podatkowa Adama Smitha; Myśl podatkowa Davida Ricardo; Koncepcja równej ofiary finansowej; Myśl podatkowa Adolfa Wagnera; Myśl podatkowa Fritza Neumarka; Koncepcja ekwiwalencji a koncepcja zdolności płatniczej; Pojęcie podatku; Prawo podatkowe; Prawo poda tkowe a prawo cywilne; Sankcjewe prawie podatkowym; System podatkowy; Funckje systemu podatkowego; Postawy wobec opodatkowania. Cz.II Częśc ogólna polskiego prawa podatkowego: Ewolucja regulacji podatkowych w Polsce; Zagadnienia ogólne ordynacji podatkowej; Zobowiązania podatkowe w świetle ordynacji podatkowej; Postępowanie podatkowe w świetle ordynacji podatkowej; Przymusowe wykonanie zobowiązań podatkowych; Sądowa kontrola orzeczeń w sprawach podatkowych przez sądy administracyjne; Przestępstwa i wykroczenia podatkowe. Cz.III Część szczegółowa polskiego prawa podatkowego: Podatki pośrednie; Państwowe podatki bezpośrednie; Podatki lokalne; Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7247-873-2
1. Pojęcie karnego prawa gospodarczego i jego szczególne problemy, 2. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (rozdz. XXXVI KK art. 296-309), 3. Czyny karalne przewidzine w Kodeksie spółek handlowych (Tytuł V), 4. Przestępstwa i wykorczenia nieuczciwej konkurencji i inne czyny karalne popełnione w obrocie towarowym, 5. Przestępstwa związane z działalnością banków oraz obrotem pieniężnym i papierami wartościowymi, 6. Inne przepisy prawa karnego gospodarczego, 7. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne skarbowe / Stanisław Baniak. - Wyd. 2. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 669, [1] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-083-X
Cz. I Materialne prawo karne skarbowe; Dz. I Część ogólna: 1. Uwagi ogólne, 2. Istota przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego, 3. Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego, 4. Czyn ciągły, kumulatywny zbieg przepisów ustawy i idealny zbieg czynów karalnych, 5. Formy popełnienia przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego, 6. Wyłączenia odpowiedzialności karnej, 7. Zaniechanie ukarania sprawcy, 8. Kary grożące za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 9. Środki karne, 10. Środki zabezpieczające, 11. Nadzwyczajne obostrzenie kary za przestępstwo skarbowe, 12. Nadzwyczajne złagodzenia kary, 13. Kara łączna i wyrok łączny, 14. Przedawnienia karalności przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego. Dz. II Część szczególna; 15. Uwagi ogólne, 16. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, 17. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, 18. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu, 19. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko prywatyzacji mienia Skarbu Państwa. Cz. II Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; Dz. I Postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; 1. Uwagi ogólne, 2. Organy dochodzenia i ich właściwość, 3. Strony procesowe w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 4. Zabezpieczenia majątkowe, 5. Formy i zadania postępowania przygotowawczego, 6. Kompetencje organów dochodzenia w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, 7. Wszczęcie postępowania przygotowawczego - postępowanie w sprawie, 8. Instytucja przedawnienia zarzutów, 9. Zamknięcie postępowania przygotowawczego, 10. Zakończenia postępowania przygotowawczego, 11. Czynności prokuratora w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, 12. Rola sądu w stadium postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 13. Postępowanie mandatowe, 14. Postępowanie w stosunku do nieobecnych. Dz. II Postępowanie przed sądem; 15. Postępowanie sądowe przed rozprawą główną w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 16. Rozprawa główna, 17. Postępowanie odwoławcze, 18. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, 19. Postępowanie szczególne. Cz. III Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe; Dz. I Część ogólna; 1. Zakres obowiązywania, 2. Postępowanie. Dz. II Część szczególna; 3. Wykonywanie kary grzywny, 4. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i kary pozbawienia wolności, 5. Wykonywanie środków karnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne skarbowe / Stanisław Baniak. - Wyd. 3. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2006. - 580 s. : tab. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-083-X
Cz. I Materialne prawo karne skarbowe; Dz. I Część ogólna: 1. Uwagi ogólne, 2. Istota przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego, 3. Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego, 4. Czyn ciągły, kumulatywny zbieg przepisów ustawy i idealny zbieg czynów karalnych, 5. Formy popełnienia przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego, 6. Wyłączenia odpowiedzialności karnej, 7. Zaniechanie ukarania sprawcy, 8. Kary grożące za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 9. Środki karne, 10. Środki zabezpieczające, 11. Nadzwyczajne obostrzenie kary za przestępstwo skarbowe, 12. Nadzwyczajne złagodzenia kary, 13. Kara łączna i wyrok łączny, 14. Przedawnienia karalności przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego. Dz. II Część szczególna; 15. Uwagi ogólne, 16. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, 17. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, 18. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu, 19. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko prywatyzacji mienia Skarbu Państwa. Cz. II Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; Dz. I Postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; 1. Uwagi ogólne, 2. Organy dochodzenia i ich właściwość, 3. Strony procesowe w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 4. Zabezpieczenia majątkowe, 5. Formy i zadania postępowania przygotowawczego, 6. Kompetencje organów dochodzenia w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, 7. Wszczęcie postępowania przygotowawczego - postępowanie w sprawie, 8. Instytucja przedawnienia zarzutów, 9. Zamknięcie postępowania przygotowawczego, 10. Zakończenia postępowania przygotowawczego, 11. Czynności prokuratora w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, 12. Rola sądu w stadium postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 13. Postępowanie mandatowe, 14. Postępowanie w stosunku do nieobecnych. Dz. II Postępowanie przed sądem; 15. Postępowanie sądowe przed rozprawą główną w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 16. Rozprawa główna, 17. Postępowanie odwoławcze, 18. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, 19. Postępowanie szczególne. Cz. III Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe; Dz. I Część ogólna; 1. Zakres obowiązywania, 2. Postępowanie. Dz. II Część szczególna; 3. Wykonywanie kary grzywny, 4. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i kary pozbawienia wolności, 5. Wykonywanie środków karnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo karne skarbowe / Feliks Prusak. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 383 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-802-3
Część ogólna: 1. Specyfika prawa karnego skarbowego, 2. Przepisy prawa karnego skarbowego, 3. Czyn zabroniony w prawie karnym skarbowym, 4. Ustawowe znamiona czynu zabronionego, 5. Kontratypy w prawie karnym skarbowym, 6. Wspólnota (osobowa i rzeczowa) czynu zabronionego, 7. Zbieg ocen prawnych, 8. Zaniechania ukarania sprawcy, 9. System karania w prawie karnym skarbowym, 10. Kary w prawie karnym skarbowym, 11. Środki karne w prawie karnym skarbowym, 12. Środki kompensacji skarbowej i specyficzne środki karne, 13. Środki karne o charakterze probacyjnym w prawie karnym skarbowym, 14. Śdoki zabezpieczające, 15. Wygaśnięcie stosunku karania skarbowego. Część szczególna: 16. Specyfika przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, 17. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, 18. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, 19. Przestępstwa skarbowe i wykriczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu, 20. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gie i zakładów wzajemnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo karne skarbowe / Stanisław Baniak. - Wyd. 4. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 572, [1] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-661-0
Cz. I Materialne prawo karne skarbowe; Dz. I Część ogólna: 1. Uwagi ogólne, 2. Istota przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego, 3. Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego, 4. Czyn ciągły, kumulatywny zbieg przepisów ustawy i idealny zbieg czynów karalnych, 5. Formy popełnienia przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego, 6. Wyłączenia odpowiedzialności karnej, 7. Zaniechanie ukarania sprawcy, 8. Kary grożące za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 9. Środki karne, 10. Środki zabezpieczające, 11. Nadzwyczajne obostrzenie kary za przestępstwo skarbowe, 12. Nadzwyczajne złagodzenia kary, 13. Kara łączna i wyrok łączny, 14. Przedawnienia karalności przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego. Dz. II Część szczególna; 15. Uwagi ogólne, 16. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, 17. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, 18. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu, 19. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier i zakłądów wzajemnych. Cz. II Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; Dz. I Postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; 1. Uwagi ogólne, 2. Organy postępowania przygotowawczego, 3. Strony i ich procesowi przedstawiciele, 4. Zabezpieczenia majątkowe, 5. Formy i zadania postępowania przygotowawczego, 6. Kompetencje organów dochodzenia w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, 7. Wszczęcie postępowania przygotowawczego - postępowanie w sprawie (in rem), 8. Instytucja przedawnienia zarzutów. Uprawieniea i obowiązki podejrzanego, czas trwania postepowania przygotowawczego, 9. Zamknięcie postępowania przygotowawczego, 10. Zakończenia postępowania przygotowawczego, 11. Czynności prokuratora w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, 12. Rola sądu w stadium postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 13. Postępowanie mandatowe, 14. Postępowanie w stosunku do nieobecnych. Dz. II Postępowanie przed sądem; 15. Postępowanie sądowe przed rozprawą główną w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 16. Rozprawa główna, 17. Postępowanie odwoławcze, 18. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, 19. Postępowanie szczególne. Cz. III Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe; Dz. I Część ogólna; 1. Zakres obowiązywania, 2. Postępowanie. Dz. II Część szczególna; 3. Wykonywanie kary grzywny, 4. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i kary pozbawienia wolności, 5. Wykonywanie środków karnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych / Małgorzata Kutera. - Warszawa : Difin, 2008. - 240 s. : rys., tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-959-7
1.Istota i rodzaje przestępstw gospodarczych: Istota oszustw finansowych w świetle badan historycznych; Definicje oszustw i przestępstw gospodarczych; Klasyfikacje nadużyć gospodarczych; Przestępstwa gospodarcze w polskim systemie prawnym; Skala przestępczości gospodarczych na świecie i w Polsce. 2. Miejsce audytu śledczego oraz opinii sądowych w strukturze usług oferowanych przez biegłych rewidentów: Charakterystyka usług wykonywanych przez biegłych rewidentów; Obowiązek wykrywania oszustw a cel badania rocznych sprawozdań finansowych; Podstawy nowego rodzaju usług świadczonych przez biegłych rewidentów - audyt śledczy; Rola biegłego rewidenta w postępowaniu sądowym dotyczącym spraw z zakresu oszustw finansowych; Wykrywanie przestępstw gospodarczych przez biegłych rewidentów w Polsce i na świecie; 3. Procedury związane z wykrywaniem i badaniem przestępstw gospodarczych przez biegłego rewidenta: wytyczne dotyczące procedur wykrywania oszustw gospodarczych podczas badania rocznych sprawozdań finansowych; Procedura szacowania ryzyka popełnienia przestępstw gospodarczych; Rola kontroli wewnętrznej w ocenie możliwości popełnienia nadużyć; Wymogi dotyczące dokumentowania nadużyć gospodarczych przez audytorów; Postępowanie biegłego rewidenta w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa gospodarczego stwierdzonego podczas audytu rocznego sprawozdania finansowego. 4. Przykłady oszustw finansowych występujące w polskiej praktyce gospodarczej: Studia przypadków defraudacji składników majątkowych; Manipulacje z zakresu fałszowania sprawozdań finansowych. 5. Model postępowania audytora w zakresie wykrywania przestępstw gospodarczych: Syntetyczny model postępowania audytora w zakresie wykrywania i ujawniania przestępstwa gospodarczego; Szczegółowe techniki wykrywania defraudacji składników majątku; Szczegółowe techniki wykrywania fałszowania sprawozdawczości finansowej; Szczegółowe techniki wykrywania korupcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2381)
ISBN: 83-226-1521-3
I. Zagadnienie rodzajowego dobra prawnego w przepisach karnych podatkowych. II. Przestępstwa a wykroczenia podatkowe. III. Zarys systemowy typów przestępstw i wykroczeń podatkowych. IV. Społeczna szkodliwość przestępstw i wykroczeń podatkowych. V. Bezprawoność i karalność przestępstw i wykroczeń podatkowych oraz problemy związane z typizacją. VI. Przestepstwa i wykroczenia podatkowe a obowiązanie prawa pod względem czasu i miejsca. VII. Związek podmiotu z przestępstwem (wykroczeniem) podatkowym jako podstawa różnicowania charakteru odpowiedzialności. VIII. Wina i strona podmiotowa deliktów podatkowych. IX. Formy popełniania przestępstw i wykroczeń podatkowych. X. Wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej. XI. Zbieg czynów i zabieg przepisów ustawy. XII. Środki państwowej reakcji wobec sprawców przestepstw i wykroczeń podatkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-177-8
1. Wprowadzenie do prawa karnego skabowego; 2. Podstawy odpowiedzialności karnoskarbowej w świetle kodeksu karnego skarbowego; 3. Kodeksowy system środków reakcji karnoskarbowej; 4. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione przez KKS pod groźbą kary; 5. Z problematyki części szczególnej prawa karnego skarbowego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again