Form of Work
Książki
(19)
Czasopisma
(1)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(18)
available
(12)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(18)
Author
Altman Elizabeth J
(1)
Anthony Scott D
(1)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Baran Michał
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Chodyńska-Kukułka Agata
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Ciechan-Kujawa Marlena
(1)
Golik-Górecka Grażyna
(1)
Hamilton Dennis
(1)
Huczek Marian
(1)
Imlay John P
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Janasz Władysław
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Johnson Mark W
(1)
Jongen W.M.F
(1)
Kaleta Andrzej
(1)
Karpiński Tadeusz
(1)
Kochmańska Magdalena
(1)
Kocot Maria
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Koszewska Małgorzata
(1)
Kowalska Aleksandra
(1)
Krupa Kazimierz
(1)
Król Marek
(1)
Luning P.A
(1)
Marcelis W.J
(1)
Michna Jerzy
(1)
Nierzwicki Witold
(1)
Olko Sławomir
(1)
Pająk Edward
(1)
Regulski Lech
(1)
Rudnicka Agata
(1)
Sinfield Joseph V
(1)
Skórska Anna
(1)
Szara Katarzyna
(1)
Szkoda Jerzy
(1)
Trynda Katarzyna
(1)
Łańcucki Jerzy
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Źródłowski Zdzisław
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Przemysł
(9)
Przedsiębiorstwo
(8)
Produkcja
(6)
Innowacje
(4)
Zarządzanie
(4)
Zarządzanie jakością
(4)
Zarządzanie strategiczne
(4)
Zarządzanie wiedzą
(4)
Jakość produktu
(3)
Komputery
(3)
Informatyka
(2)
Marketing
(2)
Przemysł rolno-spożywczy
(2)
Przemysły kreatywne
(2)
Bibliotekarstwo
(1)
Biznes
(1)
Ekorozwój
(1)
Etyka społeczna
(1)
Farmacja
(1)
GHP/GMP
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
HACCP
(1)
Inwestycje
(1)
Jakość
(1)
Jakość wyrobów
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Klastry (ekonomia)
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konkurencja
(1)
Koszty
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Management Science America
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Menedżerowie
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja
(1)
Programy komputerowe
(1)
Prywatyzacja
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Ruchy i organizacje ekologiczne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Strony WWW
(1)
Sukces
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Targi i wystawy
(1)
Technologia
(1)
Towar
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Żywność
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Podkarpackie, wojewódzkie
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
27 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-291-5
1. Nowe czynniki przewagi konkurencyjnej. 2. Międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw w warunkach globalnych. 3. Restrukturyzacja jako czynnik budowania przewagi konkurencyjnej. 4. Znaczenie zarządzania wiedzą i kreowania nowych produktów dla podnoszenia konkurencyjności. 5. Logistyka jako czynnik zwiększania konkurencyjności. 6. Dostosowania rozwojowe przedsiębiorstw farmaceutycznych w warunkach globalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Inżynieria produkcji / Tadeusz Karpiński. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - 173 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-204-2990-0
1. Wiadomości wstępne, 2. Techniczne przygotowanie nowych wyrobów, 3. Techniki wytwarzania stosowane w budowie maszyn - charakterystyka ogólna oraz kierunki ich rozwoju, 4. Budowa procesu technologicznego, 5. Metodyka projektowania procesu technologicznego, 6. Rachunek kosztów w wytwarzaniu maszyn, 7. Podstawy organizacji i zarządzania, 8. Komputerowe wspomaganie wytwarzania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym / Aleksandra Kowalska. - Warszawa : Difin, 2010. - 295, [1] s. : rys. , tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-322-8
1. Jakość żywności i czynniki kształtujące; 2. Systemy zarządzania jakością stosowane przez polskich producentów rolnych; 3. Konkurencyjność polskich producentów owoców i warzyw; 4. Ocena wpływu systemu rolnictwa ekologicznego na konkurencyjność producentów owoców i warzyw- wyniki badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Kapitał kreatywny w przedsiębiorstwie / Katarzyna Szara. - Warszawa : CeDeWu , 2019. - 163 s. : il. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-8102-285-9
Zawiera: Rozdział 1. Kapitał kreatywny w ujęciu teoretycznym: 1.1. Wybrane teoretyczne podejścia do twórczości i kreatywności; 1.2. Komponenty kreatywności; 1.3. Idea klasy kreatywnej jako podstawa kapitału kreatywnego; 1.4. Cechy klasy kreatywnej jako kapitału kreatywnego definiowanego w ujęciu wąskim; 1.5. Modelowe ujęcie kapitału kreatywnego i czynniki go determinujące. Rozdział 2. Sektor kreatywny - stan i znaczenie: 2.1. Definiowanie sektora kreatywnego; 2.2. Specyfika sektora kreatywnego; 2.3. Kultura w rozwoju sektora kreatywnego; 2.4. Czynniki wpływające na rozwój sektora kreatywnego; 2.5. Znaczenie sektora kreatywnego dla gospodarki; 2.5.1. Gospodarka kreatywna - podstawowe założenia; 2.5.2. Wpływy z działalności sektora kreatywnego na świecie; 2.5.3. Sektor kreatywny w Polsce. Rozdział 3. Metodyka i przedmiot badań: 3.1. Teoretyczne aspekty modelu „4P"; 3.2. Autorska modyfikacja modelu „4P"; 3.3. Materiał i metody badawcze. Rozdział 4. Potencjał przedsiębiorstw do budowania kapitału kreatywnego: 4.1. Cechy osobowości; 4.2. Wymiary kapitału kreatywnego; 4.2.1. Ludzie jako podstawa kapitału kreatywnego; 4.2.2. Proces; 4.2.3. Środowisko przedsiębiorstwa jako inhibitor rozwoju kapitału kreatywnego; 4.2.4. Produkt jako efekt działań kreatywnych ludzi; 4.2.5. Współpraca; 4.3. Aktywizacja kreatywności ludzkiej w rozwiązywaniu problemów; 4.4. Rola kapitału kreatywnego w sektorze kreatywnym. Zakończenie. Bibliografia. Spis tabel. Spis rysunków. Załącznik.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing business to business / Grażyna Golik-Górecka. - Warszawa : Difin, 2004. - 222 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-414-3
Cz.I Istota, specyfika, segmentacja badania marketingu B2B: Istota i definiowanie marketingu biznes to biznes Czynniki specyficzne dla marketingu biznes to biznes; Typologia produktów przemysłowych; Segmentacja rynku biznes to buznes; System Informacji Marketingowej - podsystemy, funkcje; Metody i techniki badań w marke tingu B to B; Metody mierzenia popytu w marketingu B to B. Cz.II Instrumenty marketingu B to B: Strategie stosowa ne w marketingu B to B; Zarządzanie produktem; Analizy portfelowe stosowane w marketingu B to B; Zarządzanie procesami cenowymi w marketingu B to B; Zarządzanie procfesami dystrybucyjnymi w marketingu B to B; Zarzą dzanie komunikacją; Euromarketing B to B; E-marketing B to B; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-7230-041-0
Tygrysy i Feniks; Ścigając się z tygrysami; Ewolucja gatunków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-708-2
Warunki wstępne innowacji; 1. Zidentyfikować szanse: Identyfikacja niekonsumentów; Identyfikacja klientów nadmiernie obsługiwanych; Identyfikacja zadań do wykonania; 2. Sformułować idee i nadać im kształt: Opracowanie przełomowych pomysłów; Ocena zgodności strategii ze schematem; 3. Rozwinąć działalność: Opanowanie strategii doraźnych; Tworzenie zespołów projektowych i zarządzanie nimi; 4. Stworzyć potencjał: Organizacja na rzecz innowacji; Mierniki innowacji; Wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-68-X
1. Pojęcie jakości, jej cechy i determinanty, 2. Metody zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, 3. Koszty jakości jako ekonomiczny miernik oceny jakości w przedsiębiorstwie, 4. Miejsce kosztów jakości w rachunku kosztów przedsiębiorstwa, 5. Ewidencja i analiza kosztów jakości, 6. Zarządzanie kosztami jakości, 7. Wyniki badań dotyczących rachunku kosztów jakości w polskich przedsiębiorstwach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-357-2
1. Statystyczne uregulowanie procesów produkcyjnych; 2. Zdolność jakościowa procesów produkcyjnych; 3. Statystyczna kontrola odbiorcza; 4. Wybrane metody statystyki opisowej wykorzystywane w sterowaniu jakością procesów produkcyjnych; 5. Plan jakości procesu produkcyjnego; 6.Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem do kontroli, pomiarów i badań procesów produkcyjnych; 7. Audity i przeglądy procesów produkcyjnych; 8. Zarządzanie konfiguracją w sterowaniu jakością procesów produkcyjnych; 9. Zarządzanie ryzykiem w procesach produkcyjnych; 10. Eksploatacyjna weryfikacja jakości produkcyjnej wyrobów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Akademia Ekonomiczna im.Oskara Langego we Wrocławiu ; 136)
ISBN: 83-7011-434-2
Strategia konkurencji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw; Przesłanki konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw; Pojęcie strategii konkurencji; Istota dobrej strategii konkurencji; Metoda tworzenia strategii konkurencji; Podstawy informacyjne strategii konkurencji; Sposób opracowania informacji o konkurentach; Typy strategii konkurencji; Wybór obszaru działań konkurencyjnych; Wybór typu relacji z konkurentami; Wybór rodzaju przewagi konkurencyjnej; Sytuacyjne strategie konkurencji; Strategia konkurencji badanych przedsiębiorstw przemysłowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7188-762-0
1. Charakterystyka oraz rodzaje strategii, 2. Wpływ otoczenia na strategię, 3. Formułowanie założeń strategii sfery produkcji, 4. Strategiczna zmiana pozycji konkurencyjnej, 5. Strategie restrukturyzacyjne a sukces przedsiębiorstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-189-6
1. Wybrane determinanty generujące zmiany w przedsiębiorstwach ery informacji, 2. Ewolucja systemów informatycznych i aspekty bezpiecznego przetwarzania. Metoda TISM, 3. Zmiany organizacyjne i ich podział. Organizacje uczące się, 4. Wybrane aspekty projektowania zmian, 5. Zarządzanie wiedzą skutecznie ułatwia implementacje zmian organizacyjnych, 6. Teoretyczne oraz praktyczne aspekty wdrażania zmian organizacyjnych i systemów informatycznych klasy ESI. Model MPWSI, 7. Audyt i implikacje wdrożenia systemów informatycznych oraz badanie skutków ekonomicznych zmian organizacyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8142-791-3
Książka stanowi kompleksowe opracowanie na temat społecznych i środowiskowych wyzwań, jakie stoją przed branżą odzieżową. Jej autorkami są ekspertki zajmujące się problematyką z zakresu zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności i branży odzieżowej. W monografii omówiono różne aspekty funkcjonowania przemysłu odzieżowego oraz wiele możliwości praktycznej realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju firm odzieżowych. Zaprezentowano zestaw narzędzi i inicjatyw, które wdrożone do organizacji ułatwiają zarządzanie i odpowiadają na zmieniające się oczekiwania rynku. Obok zagadnień teoretycznych książka zawiera liczne przykłady praktyczne ułatwiające zrozumienie prezentowanej tematyki. Publikacja jest adresowana do nauczycieli i uczniów szkół odzieżowych, pracowników uczelni, studentów, a także do projektantów i osób zarządzających przedsiębiorstwami odzieżowymi.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
Zarys strategii rozwoju przemysłu / pod red. nauk. Władysław Janasz. - Warszawa : Difin, 2006. - 576 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7251-576-X
1. Mezoekonomia przemyslu w systemie nauk ekonomicznych 2. Struktury rynkowe w przemyśle 3. Istota, zakres i clele działalności przemysłowej 4. Struktury przemysłu 5. Formułowanie strategii rozwoju we współczesnym przemyśle 6. Strategie organizacji procesów wytwarzania 7 Markieting dóbr przemysłowych 8. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym 9. Innowacje, badania i rozwój w przemyśle 10. Metodyka oceny postępu technicznego w przemyśle 11. Decyzje inwestycyjne 12. Koszty, techniczna efektywność i rentowność produkcji w działalności przemysłowej 13. Polityka przemysłowa w Polsce na tle procesu przekształceń systemowych oraz wobec wyzwań rozwojowych (globalizacyjnych) 14. Polityka przemysłowa w Unii Europejskiej 15. Problemy lokalizacji działalności przemysłowej 16. Rozówj zrównoważnowy jako podstawa aplikacyjnych założeń rozwoju przemysłu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas : dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 1/2006)
1. Wzrost konkurencyjności regionów w Projekcie Narodowej Strategii Rozwoju regionalnego na lata 2007-2013, 2. Rozwój Kapitału ludzkiego i jego wykorzystanie na przykładzie województwa śląskiego, 3. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju innowacyjności lokalnej, 4. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionu, 5. Budowanie kompetencji organizacji uczącej się i zarządzającej wiedzą, 6.Bariery innowacyjności polskich przedsiębiorstw, 7. Ceny transferowe a strategie przedsiębiorstw transportowych, 8. Restrukturyzacja przemysłu hutniczego w Polsce, 9. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - narzędziem kształtowania reputacji firmy, 10. Współczesne, innowacyjne narzędzia komunikacji marketingowej, 11. Strony www jako narzędzie marketingu, 12. Targi jako skuteczna forma promocji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 53/97)
ISBN: 83-86827-61-0
Wstęp; 1. Jakość życia a jakość wyrobów i usług; 2. Jakość wyrobów i usług w świetle norm ISO 9000; 3. Pod stawy prawne systemu badań i certyfikacji w Polsce; 4. Koszty jakości; 5. Dokumentacja systemu jakości; 6. Narzędzia, metody i techniki zarządzania jakością; 7. Wprowadzenie do SPC (Statistical Process Control); 8. Komputerowe wspomaganie w systemie zapewniania jakości; 9. Audit jakości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Żywność. Jakość. Technologia)
ISBN: 83-204-2966-8
1. Wprowadzenie: zarządzanie jakością żywności, 2. Jakość żywności, 3. Zarządzanie jakością, 4. Projektowanie jakości, 5. Kontrola jakości, 6. Doskonalenie jakości, 7. Zapewnienie jakości, 8. Polityka jakości oraz strategia biznesu, 9. Perspektywa zarządzania jakością żywności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14772-3
1. Wprowadzenie, 2. Planowanie, 3. Przygotowanie produkcji, 4. Sterowanie produkcją, 5. Informatyczne systemy zarządzania, 6.Instrumentarium zarządzania produkcją, 7. Techniki usprawniania działania systemu produkcyjnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-888789-80-2
1. Aktualne tendencje rozwoju produkcji na świecie, 2. Podstawowe cele działań produkcyjnych, 3. Metodyka nowoczesnego zarządzania produkcją, 4. Model przepływowy procesu produkcji, 5. Otoczenie procesu produkcji, 6. Schematy organizacji zarządzania procesów produkcji, 7. Parametry procesów produkcji, 8. Gospodarka odpadami, 9. Rodzaje informacji dotyczące procesu produkcji, 10. Podstawowe stany procesu produkcji, 11. Kryzys procesu produkcji, 12. Rozwój wiedzy przedsiębiorstwa produkcji, 13. Strategiczny rozwój procesu produkcji, 14. Interwencjonizm państwa w zarządzaniu produkcją, 15. Nowe problemy gospodarki rynkowej, 16. Zasady etyki produkcji, 17. Nowoczesne metody zarządzania, 18. Zarządzanie procesami innowacyjnymi i inwestycjami, 19. Przyszłościowe metody zarządzania produkcją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie środowiskowe / Witold Nierzwicki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 164 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1605-X
1. Systemy zarządzania środowiskowego. 2. Aspekty środowiskowe w projektowaniu i rozwoju wyrobów. 3. Etykiety i deklaracje środowiskowe. 4. Oceny oddziaływania na środowisko. 5. Oceny ryzyka dla środowiska i zdrowia człowieka. 6. Środowiskowa ocena miejsc i organizacji. 7. Środowiskowa rachunkowość zarządcza. Aneks A: Przykłady polityk środowiskowych. Aneks B: Wyciąg z Rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady. Aneks C: Wskaźniki realizacji programu Odpowiedzialność i Troska. Aneks D: Międzynarodowa Deklaracja Czystszej Produkcji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again