Form of Work
Książki
(2)
Status
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
Cabalski Marian
(1)
Rode Danuta
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Przemoc kobiet wobec mężczyzn
(2)
Kobieta
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc wobec kobiet
(1)
Przestępcy
(1)
2 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-209-6
Zawiera: Część I Przemoc stosowana przez kobiety jako zjawisko społeczne Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1.Ekspozycja problemu 1.2.Przesłanki wyboru tematu 1.3.Proces zacierania się społecznych różnic między płciami 1.4.Stereotyp mężczyzny jako sprawcy przemocy 1.5.Domeny występowania przemocy stosowanej przez kobiety 1.5.1.Przestępczość agresywna kobiet 1.5.2.Przemoc ze strony kobiet w konfliktowych interakcjach wewnątrz zespołów pracowniczych 1.5.3.Przemoc kobiet w bliskich związkach z mężczyznami 1.6.Cele i struktura monografii Rozdział 2 Pojęcie i definicje zjawiska przemocy 2.1.Językowa ewolucja pojęcia przemocy 2.2.Filiacje pojęciowe agresji i przemocy 2.3.Definicje przemocy w socjologii, pedagogice i psychologii 2.3.1.Definicje socjologiczne 2.3.2.Definicje pedagogiczne 2.3.3.Definicje psychologiczne 2.4.Definicje przemocy w judykaturze i doktrynie prawa karnego 2.5.Przemoc w ujęciu kryminologicznym Rozdział 3 Etiologia zjawiska przemocy i jego rodzaje 3.1.Spór o naturę człowieka w dziejach myśli ludzkiej 3.2.Społeczne i psychologiczne przyczyny stosowania przemocy 3.2.1.Wpływ zaburzeń więzi emocjonalnych na występowanie przemocy 3.2.2.Wrogość i wrogie działania 3.3.Rodzaje i odmiany przemocy 3.3.1.Przemoc zbiorowa 3.3.2.Postacie przemocy według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia 3.3.3.Przemoc w rodzinie 3.3.4.Przemoc w miejscu pracy 3.3.5.Akty przemocy podczas masowych imprez sportowych Rozdział 4 Kobiety - sprawczynie przestępstw i aktów przemocy w świetle teorii naukowych 4.1.Przestępstwa i akty przemocy dokonywane przez kobiety. Rys historyczny 4.2.Teorie wyjaśniające przestępczość kobiet 4.2.1.Koncepcje antropologiczne 4.2.2.Koncepcje biochemiczne 4.2.3.Koncepcje genetyczne 4.2.4.Teorie psychologiczne 4.2.5.Teorie socjologiczne 4.3.Teorie zintegrowane (wieloczynnikowe) Rozdział 5 Badania nad przemocą kobiet na świecie 5.1.Badania w Stanach Zjednoczonych 5.2.Badania w wybranych krajach świata 5.3.Krytyka międzynarodowych ustaleń dotyczących symetrii przemocy między kobietami i mężczyznami 5.4.Krytyka badań nad przemocą fizyczną z pozycji kryminologii feministycznej   Rozdział 6 Badania nad przemocą kobiet w Polsce 6.1.Przestępstwa i akty przemocy ze strony kobiet  6.2.Fenomen „pokolenia transformacji”  6.3.Przesłanki demoralizacji dziewcząt 6.4.Rozmiary i dynamika przestępczości oraz demoralizacji dziewcząt w świetle orzeczeń sądów dla nieletnich 6.5.Agresywne zachowania wzajemne gimnazjalistek  6.6.Przestępczość agresywna kobiet - porównanie pięcioleci: 1975-1979 i 2007-2011  6.7.Przemoc stosowana przez kobiety w rodzinach na podstawie Niebieskiej Karty Część II Symptomatologia przemocy stosowanej przez kobie 7.5.Ujawnianie przypadków przemocy w rodzinie  7.6.Rozpoznawanie aktów przemocy stosowanej przez kobiety w rodzinie   Rozdział 8 Przejawy przemocy stosowanej przez kobiety wobec członków rodzin   8.1.Syndrom maltretowanego męża 8.2.Profil osobowości kobiety maltretującej męża (partnera) 8.3.Wiktymologia maltretowanego męża (partnera} 8.4.Motywy i pobudki przemocy stosowanej przez kobiety w rodzinie .5.Zaburzenia osobowości i dysfunkcje seksualne jako przyczyny i warunki towarzyszące przemocy kobiet wobec mężów (partnerów) .5.1.Zaburzenia osobowości  .5.2.Problemy seksualne  .5.3.Zaburzenia seksualne .6.Zabójstwo jako najcięższa postać przemocy stosowanej przez kobiety wobec męża (partnera)    .7.Postawy agresywne kobiet wobec kobiet w rodzinie   .7.1.Tło antagonizmów między kobietami   .7.2.Trudne relacje matek i córek   .8.Przemoc kobiet wobec osób starszych w rodzinie   Rozdział 9 Przemoc z punktu widzenia ruchu obrońców praw ojców i dzieci .1.Charakterystyka przedmiotu i celów działalności międzynarodowego ruchu ojcowskiego    .2.Geneza ruchu obrońców praw ojców i dzieci w Polsce .3.Działalność programowa polskiego ruchu ojcowskiego .4.Przemoc kobiet w stosunku do mężów (partnerów) w sondażach organizacji ojcowskic .5.Zjawisko utrudniania ojcom kontaktów z dziećmi .6.Przeciwdziałanie manipulacjom dziećmi Część III Przemoc stosowana przez kobiety w małżeństwie (związku partnerskim) na podstawie badań własnych Rozdział 10 Metodologia badań własnych   10.1.Cele i zakres badań   10.2.Hipotezy badawcze   10.3.Koncepcja i organizacja przedsięwzięć badawczych   10.3.1.Charakterystyka kwestionariusza ankiety   przeprowadzenia wywiadu   Rozdział 11   11.1.Wyniki ogólne    11.2.Wyniki szczegółowe   11.3.Ewaluacja wyników badań  Część IV Wnioski: Rozdział 12 Wnioski w zakresie dotyczącym przemocy jako zjawiska społecznego Rozdział 13 Wnioski w zakresie symptomatologii przemocy Rozdział 14 Wnioski w zakresie badań własnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia)
ISBN: 978-83-944691-6-0
Zawiera: Rozdz. 1. Przemoc domowa. Dylematy definicyjne i ustalenia teoretyczne uwarunkowania: Interpretacje definicyjne przemocy; Przemoc w rodzinie w ujęciu prawa karnego i cywilnego; Ustalenia teoretyczne wyjaśniające agresję i przemoc. Rozdz. 2. Charakterystyka sprawców przemocy domowej: Mężczyzna sprawca przemocy. Motywy; Kobieta jako sprawczyni przemocy. Rozdz. 3. Relacje w związku z problemem przemocy – mechanizm uzależnienia: Wyznaczniki uzależnienia sprawcy w relacji przemocy; Wyznaczniki uzależnienia ofiary w relacji przemocy; Błędne koło uzależnienia w bliskich relacjach przemocy między dorosłymi. Rozdz. 4. Model diagnozy motywacji sprawstwa przemocy w relacjach rodzinnych. Rozdz. 5. Konstatacje końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again