Form of Work
Książki
(30)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(28)
available
(19)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(28)
Author
Marcinkiewicz Cezary
(3)
Rapacz Andrzej
(3)
Gołembski Grzegorz
(2)
Grabiec Olimpia (1975- )
(2)
Jędrzejczyk Irena
(2)
Kachniewska Magdalena
(2)
Oleksiuk Adam
(2)
Panasiuk Aleksander
(2)
Podgórska-Rykała Joanna
(2)
Bagińska Izabela
(1)
Bednarczyk Małgorzata
(1)
Bosiacki Stefan
(1)
Butowski Leszek
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Cichy Diana
(1)
Cybula Piotr
(1)
Czechowski Lucjan
(1)
Dudzic Ewa
(1)
Gryszel Piotr
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kaczmarek Jacek
(1)
Kempa Ewa
(1)
Kirejczyk Edward
(1)
Klimek Jan
(1)
Kornak Aleksander Stefan
(1)
Kotelska Jolanta
(1)
Kowalczyk Jerzy
(1)
Kowalski Sławomir
(1)
Kładź-Postolska Katarzyna
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Margoński Marek
(1)
Martin William B
(1)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(1)
Mazurkiewicz Ludwik
(1)
Michalik Izabela
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Milian Lech
(1)
Okręglicka Małgorzata
(1)
Olejniczak-Szuster Katarzyna
(1)
Olszewska Dorota
(1)
Pender Lesley
(1)
Pobiedzińska Karolina
(1)
Ryńca Radosław
(1)
Sarnowski Janusz
(1)
Sawicki Jarosław
(1)
Sharpley Richard
(1)
Shulgina Ludmila
(1)
Sikora Jan
(1)
Smolarek Małgorzata
(1)
Stasiak Andrzej
(1)
Staszewska Jolanta
(1)
Stolarska Elżbieta
(1)
Synowiec Jadwiga
(1)
Tokarz Anna
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Wartecki Andrzej
(1)
Wierzbicki Zbigniew R
(1)
Wróbel Magdalena
(1)
Wygaś Sebastian
(1)
Włodarczyk Bogdan
(1)
Ziaeian Yasmin
(1)
Łukasik Katarzyna
(1)
Śniadek Joanna
(1)
Żelazko Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(24)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Przedsiębiorstwo turystyczne
(28)
Turystyka
(19)
Usługi
(11)
Zarządzanie strategiczne
(4)
Kadry
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Zarządzanie jakością
(3)
Gospodarka
(2)
Klastry (ekon.)
(2)
Nieruchomości
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Zarządzanie
(2)
Biura podróży
(1)
Budżety gminne
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Budżety terenowe
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Gastronomia
(1)
Gry komputerowe
(1)
Górnictwo
(1)
Hotelarstwo
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Jakość produktu
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Marka*
(1)
Marketing
(1)
Marketing usług
(1)
Motywacja pracy
(1)
Normy ISO 9001
(1)
Obsługa klienta
(1)
Operat szacunkowy
(1)
Organizacja
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Podróżnictwo
(1)
Polityka kulturalna
(1)
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Przedsiębiortswa małe i średnie
(1)
Psychologia
(1)
Rynek turystyczny
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Second Life
(1)
Sektor publiczny
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Transport powietrzny
(1)
Turystyka a gospodarka
(1)
Turystyka pielgrzymkowa
(1)
Umowa
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zaufanie
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma
(1)
50 results Filter
Book
In basket
(Turystyka / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-14722-8
1. Ekonomika turystyki w systemie nauk ekonomicznych, 2. Podstawowa terminologia turystyczna, 3. Funkcje turystyki, 4. Turystyka jako sektor gospodarki, 5. Rynek usług turystycznych, 6. Popyt turystyczny, 7. Podaż turystyczna, 8. Ceny usług turystycznych, 9. Jakość usług turystycznych, 10. Polityka turystyczna, 11. Turystyka miedzynarodowa, 12. Przedsiębiorstwo turystyczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88690-69-8
1. Jakość i system jakości - podstawowe terminy, 2. Dlaczego warto wdrażać system zarządzania jakością (SZJ) w przedsiębiorstwie turystycznym?, 3. ISOS czyli sens normalizacji, 4. Działalność ISO a normalizacja systemów zarządzania, 5. Czy istnieje certyfikat jakości? Czy warto o niego zabiegać?, 6. W kierunku TQM, czyli 8 zasad zarządzania jakością, 7. Narzędzia jakości, 8. Rola audytorów w doskonaleniu systemu, 9. Działania poprzedzające procedurę certyfikacyjną, 10. Przebieg procedury certyfikacyjnej, 11. ISO 9001 w małej i średniej firmie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
Kompendium wiedzy o turystyce / red. Grzegorz Gołembski. - Warszawa, Poznań : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 433,[3] s. : 36 ryc., 23 tabele ; 21 cm.
ISBN: 83-01-13617-0
Wstęp; Alfabetyczny wykaz haseł; Cz. I Turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze: Turystka, turysta, ruch turystyczny; Czynniki wpływające na popyt turystyczny; Psychologia rynku turystycznego; Cechy popytu turystycznego i podaży turystycznej; Produkt turystyczny; Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne; Organizacja sfery obsługi ruchu turystycznego. Cz. II Związki turystyki z sektorem publicznym: Wprowadzenie; Rozmiary turystyki w Polsce i na świecie; Metody pomiaru ruchu turystycznego i obrotów turystycznych; Metody obliczenia wpływu turystyki na dochód narodowy i bilans płatniczy; Pozytywne i negatywne przykłady rozwoju turystyki; Stymulowanie procesów gospodarczych w turystyce; Turystyka a zadania organów państwowych, budżet państwa i fundusze parabudżetowe; Turystyka a zadania i budżety samorządu terytorialnego (gminnego, powiatowego i wojewódzkiego). Cz. III Przedsiębiorstwo na rynku turystycznym: Wprowadzenie; Formy organizacyjne prowadzenia działaności gospodarczej w turystyce; Analiza finansowa i zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych. Cz. IV Zintegrowane zarządzanie jakością w turystyce: Wprowadzenie; Wyodrębnianie regionów turystycznych; Sposoby zapewnienia akceptacji ludności miejscowej dla rozwoju turystyki; Walory kulturowe jako element tworzący jakość produktu turystycznego; Jakość środowiska naturalnego a jakość turystyki; Pojęcie i cel zintegrowanego zarządzania jakością w regionach; Metody zintegrowanego zarządzania jakością w regionach; Prawo i ubezpieczenia jako warunek jakości usług turystycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89081-04-9
1. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw na rynku turystycznym, 2. Proces uruchomienia działalności usługowej w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora turystycznego, 3. Wybrane nowoczesne metody organizacji i zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami na rynku turystycznym, 4. Zarządzanie finansami małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze turystycznym, 5. Ocena efektywności ekonomicznej małego i średniego przedsiębiorstwa w sektorze turystycznym, 6. Rozliczenia podatkowo-ubezpieczeniowe małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-38-0
1. Turystyka i rynek turystyczny; 2. Znaczenie marketingu w działalności przedsiębiorstw turystycznych; 3. Instrumenty marketingu w działalności firm i biur turystycznych; 4. Plan marketingowy a ogólna strategia przedsiębiorstwa turystycznego; 5. Działalność firm usługowych zorientowanych na klienta; 6. Elementy psychologii w nowoczesnej turystyce; 7. Kultura obsługi i normy etyczne w turystyce; 7. Badania marketingowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing usług turystycznych / Cezary Marcinkiewicz. - Wyd.2 uzupeł. i popr. - Częstochowa : Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2003. - 164 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-88469-40-1
R. I Turystyka i rynek turystyczny : 1. Pojęcie turystyki i biura turystycznego, 2. Definicja biura turystyczne go, 3. Kryteria podziału turystyki, 4. Usługi turystyczne, 5. Funkcje współczesnej turystyki, 6. Dysfunkcje współczesnej turystyki, 7. Popyt i podaż turystyczna. R. II Instrumenty marketingu w działalności firm i biur
turystycznych : 1.Znaczenie marketingu w usługach, 2. Produkt turystyczny, 3.Cena jako narzędzie marketingumix usług turystycznych, 4.Promocja, 5.Dystrybucja, 6. Personel. R.III Plan marketingowy a ogólna strategia przedsiębio rstwa turystycznego : 1.Pojęcie zarządzania strategi cznego, 2.Proces planowania. R.IV Działalność firm usługowych zorientowanych na kli enta : 1.Proces zachowań nabywcy, 2.Zachowanie nabywcó w wobec czynników ekonomicznych, 4.Proces dokonywania zakupu i jego ocena, 5.Marketingowa obsługa klienta w przedsiębiorstwie turystyczno-usługowym zorientowanym na klienta, 6.Obsługa kliena-jakość obsługi, 7.Jakość obsługi i marketing, 8.Rola, jaką odgrywają marketing wewnętrzny i personel w usługach turystycznych. R.V Badania marketingowe : 1.Istota badań marketingowy ch, 2.Cele badań marketingowych, 3.Problematyka badań marketingowych, 4.Badania marketingowe średnio i długo
okresowe, 5.Wtórne i pierwotne źródła badań marketing owych, 6.Badania zz biurka (desk research), 7.Badania terenowe (field research), 8.Ankiety do badań marketin gowych. R.VI Turystyka wczoraj, dziś i jutro : 1.Podróże w uję ciu retro, 2.Drugi obieg turystyczny (niezwykłe miejsc a mało znanej Polski), 3.Wieliczka, 4.Kosmiczne wakacj e, 5.Atlandyta XX wieku, 50 ginących cudów świata
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Marketing usług turystycznych / Adam Oleksiuk. - Warszawa : Difin, 2007. - 326 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-696-1
1. Istota turystyki i podstawowe pojęcia, 2. Specyfika marketingu usług, 3. Produkt i cena na rynku usług turystycznych, 4. Dystrybucja i promocja na rynku usług turystycznych, 5. Zarządzanie informacją turystyczną
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Marketing usług turystycznych / Adam Oleksiuk. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2009. - 325, [3] s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-696-1
1. Istota turystyki i podstawowe pojęcia, 2. Specyfika marketingu usług, 3. Produkt i cena na rynku usług turystycznych, 4. Dystrybucja i promocja na rynku usług turystycznych, 5. Zarządzanie informacją turystyczną
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Markowe produkty turystyczne / red. nauk. Aleksander Panasiuk. - Szczecin [i in.] : Uniwersytet Szczeciński, 2004. - 410 s. : il.; rys. ; 25 cm.
ISBN: 83-89142-29-5
Cz. I. Polityka turystyczna jako warunek tworzenia markowych produktów turystycznych. Cz. II. Strategie kształtowania markowych produktów turystycznych. Cz. III. Markowe produkty turystyczne jako element konkurencji na rynku Unii Europejskiej. Cz. IV. Regionalne uwarunkowania rozwoju markowych produktów turystycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13169-1
Przedsiębiorstwo turystyczne w dążeniu do sukcesu i zrównoważonego rozwoju, Biznes turystyczny, Przedsiębiorstwo turystyczne w warunkach gospodarki rynkowej, Finanse przedsiębiorstwa turystycznego, Zarządzanie ryzykiem i znaczenie ubezpieczeń w turystyce, Strategie rozwoju przedsiębiorstw turystycznych oparte na inwestycjach, Wykorzystanie najnowszych technologii cyfrowych w turystyce, Polityka Unii Europejskiej wobec sektora turystycznego; Polski biznes turystyczny w drodze do nowoczesności, Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie turystycznym, Empiryczna weryfikacja rynkowej i środowiskowej orientacji przedsiębiorstw turystycznych w Polsce; Formułowanie ekostrategii przez przedsiębiorstwo turystyczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13169-1
Przedsiębiorstwo turystyczne w dążeniu do sukcesu i zrównoważonego rozwoju, Biznes turystyczny, Przedsiębiorstwo turystyczne w warunkach gospodarki rynkowej, Finanse przedsiębiorstwa turystycznego, Zarządzanie ryzykiem i znaczenie ubezpieczeń w turystyce, Strategie rozwoju przedsiębiorstw turystycznych oparte na inwestycjach, Wykorzystanie najnowszych technologii cyfrowych w turystyce, Polityka Unii Europejskiej wobec sektora turystycznego; Polski biznes turystyczny w drodze do nowoczesności, Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie turystycznym, Empiryczna weryfikacja rynkowej i środowiskowej orientacji przedsiębiorstw turystycznych w Polsce; Formułowanie ekostrategii przez przedsiębiorstwo turystyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1381-6
proces planowania marketingowego w przedsiębiorstwie turystycznym, Segmentacja rynku turystycznego, Analiza sytuacji przedsiębiorstwa turystycznego, Ocena sytuacji przedsiębiorstwa turystycznego, Analiza sytuacji produktów przedsiębiorstwa, cele i strategie marketingowe przedsiębiorstwa turystycznego, Planowanie produktu turystycznego, Planowanie ceny produktu turystycznego, Planowanie dystrybucji na rynku turystycznym, Planowanie promocji na rynku turystycznym, Plan marketingowy przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
E-book
In basket
Turystyka jest zjawiskiem o bogatej i różnorodnej treści, co wiąże się m.in. z jej interdyscyplinarnym charakterem. Współczesna turystyka jest elementem stylu życia milionów osób, sposobem poznawania otaczającego nas bliższego i dalszego świata, przyrody, ludzi i kultury. Stwarza możliwości wypoczynku, regeneracji sił, poprawy stanu zdrowia, przyczynia się do rozwoju ekonomicznego miejscowości i regionów stanowiących miejsce czasowego pobytu turystów. Jej rozwój powiązany jest z funkcjonowaniem wielu gałęzi gospodarki, a w przypadku zagranicznej turystyki przyjazdowej pojawiają się efekty mnożnikowe identyfikowane w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. Efektem dynamicznego jej rozwoju jest dalsze rozszerzanie działalności określanej w literaturze przedmiotu mianem gospodarki turystycznej. W miejscach recepcji ruchu turystycznego, tj. w miejscowościach i regionach, powstaje i rozwija się dalej pewna całość gospodarcza o wyraźnie zarysowanych powiązaniach wewnętrznych. Chodzi o działalność gospodarczą związaną z tworzeniem odpowiedniej infrastruktury para- i turystycznej (tzw. zaplecza materialnego turystyki), a także działalność związaną z organizacją i obsługą ruchu turystycznego. Zmiany zachodzące w potrzebach turystów, motywach udziału w turystyce, rosnącym poziomie życia, a także postęp w technologiach informacyjnych przyczyniają się do rozwoju nowych ofert, zmian w sposobach i formach obsługi turystów, stawiając nowe wyzwania przed podmiotami tworzącymi instytucjonalną strukturę wspomnianej gospodarki turystycznej. Andrzej Rapacz, Piotr Gryszel
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-564-7
1. Biuro podróży jako przedsiębiorca, 2. Umowy zawierane przez organizatorów turystyki z podwykonawcami, 3. Umowa agencyjna w praktyce biur podróży, 4. Umowa o imprezę turystyczną w praktyce biur podróży, 5. Ubezpieczenia i gwarancje, 6. Prawo pracy w praktyce biur podróży, 7. Prawo podatkowe w praktyce biur podróży, 8. Dobra niematerialne w działalności biur podróży, 9. Prawne aspekty nieuczciwej konkurencji w praktyce biur podróży, 10. Prawo reklamy w praktyce biur podróży, 11. Ochrona danych osobowych w praktyce biur podróży, 12. Opieka konsularna nad turystami, 13. Dochodzenie roszczeń przez biura podróży, 14. Samorząd gospodarczy biur podróży
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-420-2
R.I Rynek i polityka kulturalna: Polityka kulturalna w międzynarodowych raportach o kulturze; Wpływ rynku na funkcjonowanie instytucji kultury; O współczesnych poglądach na muzealnictwo. R.II Kierunki zarządzania turystyką: Badania rynku turystycznego; Zmiany w systemie organizacyjnym zarządzania turystyką w Polsce; Marketingowa koncepcja produktu turystycznego. R.III Wybrane regulacje prawne ochrony dóbr kultury: Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń czasu wojny i pokoju; Zamówienia publiczne w sferze kultury. R.IV Informacje: Podyplomowe Studium Menedżerów Kultury. Geneza rozwoju; Podyplomowe Studium Marketingu w Sferze Kultury i Rekreacji przy Instytucie Marketingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; Studium Podyplomowe Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych; Podyplomowe Studium Muzealnicze przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (Informator Studium).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1564-9
1."Nie tylko marzenia" albo kilka słów na temat podróżowania, 2."Bilans otwarcia" albo od potencjału do produktu turystycznego, 3."Całość z wielu częsci" albo elementy produktu turystycznego, 4."Każdy widzi inaczej" albo wymiary produktu turystycznego, 5."Produkty mają własne życie" albo cykle produktów turystycznych, 6."Nie tylko pieniądze" albo za co płacimy, 7."Nie sprzedawaj kota w worku" albo promocja produktu turystycznego, 8."Na siódmym piętrze bez windy" albo gdzie sprzedawać produkty, 9."Fachowiec to podstawa" albo kilka słów o personelu, 10."Informacja cenniejsza niż złoto" albo badania markteingowe, 11."Złota kura czy trudne dziecko" albo strategia produktu turystycznego, 12."Co dalej panie Rockefeller" albo świetlana przyszłość
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wprowadzenie. Cel i zakres opracowania. 1.Turystyka - zachęta dla przedsiębiorczości wieńczonej sukcesem; 2.Przedsiębiorczość i rynek turystyczny; 3.Praca ludzka w warunkach rynku; 4.Przedsiębiorstwo turystyczne jako instytucja społeczno-gospodarcza; 5.Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i kierowanie załogą; 6.Przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo turystyczne, sukces rynkowy - synteza zależności; 7.Konsument na rynku turystycznym na tle teorii potrzeb; 8.Humanistyczne i ekologiczne aspekty ruchliwości turystycznej; 9.Zarządzanie przedsiębiorstwem jako kompleks czynnościowo-decyzyjny. Kierowanie załogą składnikiem zarządzania kompleksowego; 10.Elementy marketingu usług turystycznych; 11.Uwagi o reklamie turystycznej. Zadania (funkcje) reklamy. Psychofizjologiczne podłoże procesu postrzegania reklamy. Problem prawdy. Załączniki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-222-4
1. Co to jest przedsiębiorczość?; 2. Przedsiębiorczość organizacyjna; 3. E-przedsiębiorczość; 4. Współczesny rynek turystyczny; 5. Zarządzanie marketingowe; 6. Planowanie i finanse w firmach turystycznych; 7. Instytucje wspierające przedsiębiorczość w turystyce; 8. Przedsiębiorczość międzynarodowa - przykłady rynków i firm na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1697-6
Cz.I Ekonomika przedsiębiorstw turystycznych (ujęcie statyczne): 1. Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku, 2. Zróżnicowanie przedsiębiorstw turystycznych, 3. Otoczenie przedsiębiorstwa turystycznego, 4. Oddziaływanie na przedsiębiorstwo turystyczne, 5. Organizacja i finanse przedsiębiorstw turystycznych. Cz.II Zarządzanie operacyjne i strategiczne przedsiębiorstwem turystycznym (ujęcie dynamiczne) : 6. Kształtowanie jakości w przedsiębiorstwie turystycznym, 7. Cykl obsługi klient a w hotelach, 8. Planowanie zysku wq przedsiębiorstwie turystycznym, 9. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem turystycznym, 10. Polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa turystycznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-537-3
1.Przedsiębiorstwo turystyczne jako uczestnik rynku, 2.Typologia podmiotów gospodarki turystycznej, 3.Otoczenie przedsiębiorstwa turystycznego, 4.Zasoby przedsiębiorstwa turystycznego i ich wykorzystanie, 5.Instrumenty i działania marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, 6.Strategia działania przedsiębiorstwa turystycznego, 7.Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, 8.Sposoby oceny efektywności działania przedsiębiorstwa turystycznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again