Form of Work
Książki
(24)
Status
only on-site
(21)
available
(11)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(22)
Author
Obłój Krzysztof
(3)
Korol Tomasz
(2)
Prusak Błażej
(2)
Altman Edward I
(1)
Antonowicz Paweł
(1)
Budzich Urszula
(1)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Daszkiewicz Nelly
(1)
Dittmann Paweł
(1)
Gabryszak Renata
(1)
Grudzewski Wiesław Maria
(1)
Hejduk Irena Krystyna
(1)
Hotchkiss Edith
(1)
Janasz Władysław
(1)
Kare-Silver Michael de
(1)
Kasiewicz Stanisław
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Kucharska Barbara
(1)
Kuciński Kazimierz
(1)
Malinowska Mirosława
(1)
Manikowski Arkadiusz
(1)
Mączyńska Elżbieta
(1)
Pawlak Marek
(1)
Piocha Stanisław
(1)
Reszka Leszek
(1)
Sankowska Anna
(1)
Siedlecki Rafał
(1)
Szablewski Andrzej
(1)
Tabor Stanisław
(1)
Tarapata Zbiegniew
(1)
Wańtuchowicz Monika
(1)
Witkowska Janina
(1)
Wysokińska Zofia
(1)
Wziątek-Staśko Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Przedsiębiorstwo
(19)
Upadłość
(6)
Innowacje
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Organizacja
(3)
Globalizacja
(2)
Postęp
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Wartość ekonomiczna
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Decyzje
(1)
Diagnoza
(1)
Ekologia
(1)
Ekonometria
(1)
Ekorozwój
(1)
Franchising
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Handel
(1)
Handel detaliczny
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje -- projekty -- podręcznik akademicki
(1)
Kadry
(1)
Konkurencja
(1)
Kredyt
(1)
Likwidacja przedsiębiorstwa
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing partnerski
(1)
Menedżerowie
(1)
Nafta
(1)
Obligacje
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Planowanie gospodarcze -- Polska
(1)
Popyt
(1)
Prognozy
(1)
Prognozy -- metody
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- prognozy -- metody -- podręcznik
(1)
Przedsiębiorstwo -- prognozy
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Przemysł
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko upadłości
(1)
Sieci neuronowe
(1)
Siła robocza
(1)
Spółki handlowe
(1)
Symulacja
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Telekomunikacja
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Chiny
(1)
24 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7378-140-4
R.1 Istota zarządzania operacyjnego; R.2 Międzynarodowa i krajowa konkurencyjność; R.3 Strategie operacyjne i zasady ich budowy; R.4 Zarządzanie projektami; R.5 Zarządzanie przez jakość; R.6 Projektowanie produktu; R.7 Projektowanie procesu; R.8 Projektowanie lokalizacji; R.9 Zarządzanie zaawansowanymi technologiami; R.10 Zarządzanie łańcuchem dostaw; R.11 Prognozowanie; R.12 Planowanie zdolności produkcyjnej; R.13 Systemy planowania produkcji; R.14 Zarządzanie zapasami; R.15 Planowanie zaopatrzenia materiałowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1356-5
R.1 Nowe reguły gry; R.2 Kluczowe wnioski; R.3 Definicje i prawidłowości rządzące konsumentami; R.4 Czego można się nauczyć od pionierów handlu elektronicznego; R.5 Rozwój handlu elektronicznego: wypatrujcie roku 2005!; R.6 Test ES, czyli w jaki sposób oceniać szanse
powodzenia działalności firmy w Internecie; R.7 Jakie
działania może podjąć handel detaliczny? R.8 Dziesięć
opcji strategicznych dla handlu detalicznego (sprzeda wców); R.9 Sklep przyszłości; R.10 Rosnące oczekiwania
klientów i coraz doskonalsza technologia; R.11 Świat się zmienia:wiedza aktywem; R.12 Zabezpieczenia w Inte rnecie; R.13 Jakie działania mogą podjąć producenci?; R.14 Dziesięć opcji strategicznych dla producentów; R.15 Marketing ery elektronicznej:nowe wyzwania; R.16 Firma przyszłości; R.17 Nieustająca rewolucja elektron iczna w handlu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-821-7
1. MSP w teoriach ekonomicznych, 2. Prognozowanie w aspekcie ekonomii menedżerskiej, 3. Podejmowanie decyzji i problem ich optymalizacji, 4. modele konkurencji a proces decyzyjny przedsiębiorstwa, 5. Zastosowanie zdolności menedżerskich w systemie funkcjonowania przedsiębiorstwa, 6. Rachunek kosztów w problemach decyzyjnych menedżera, 7. Strategia personalna w decyzjach kierowniczych MSP, 8. Informacja i wiedza w podejmowaniu decyzji menedżerskich, 9. Ryzyko w podejmowaniu decyzji menedżerskich, 10. Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Menedżera)
ISBN: 978083-7483-235-9
1. Analiza przedsiębiorstwa w burzliwym otoczeniu, 2. Wartość przedsiębiorstwa, 3. Cykl życia przedsiębiorstwa, 4. Uwagi metodologiczne modelowania cyklu życia firmy, 5. Finansowe modele wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7171-821-7
1.Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej firm na jednolitym rynku europejskim w dobie globalizacji, 2.Rola innowacyjności w umiędzynarodoweieniu małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne, 3.Dywersyfikacja działalności badawczo-rozwojowej jako źródło zwiększenia innowacyjności korporacji transnarodowych, 4.Innowacyjność japońskich korporacji transnarodowych, 5.Standardy międzynarodowe i proces innowacji w dobie globalizacji, 6.Jednolity rynek usług telekomunikacyjnych w krajach Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-28-6
1. Teorie internacjonalizacji MSP - ewolucja i perspektywy rozwoju. 2. Wpływ udziału małych i średnich przedsiębiorstw w 5 Programie Ramowym Badań Rozwoju i Prezentacji Unii Europejskiej 1998-2002 na ich innowacyjność na przykładzie firm województwa łódzkiego. 3. Bariery rozwoju działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich na przykładzie województwa łódzkiego. 4.Karnoprawne aspekty bankructwa. 5. Zastosowanie algorytmów genetycznych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. 6. Weryfikacja sprawności I stopnia wybranych krajowych modeli prognozowania zagrożenia upadłości przedsiębiorstw. 7. Przewidywanie upadłości przedsiębiorstw handlowych na Białorusi. 8. Założenia metodyki pomiaru rozwoju lokalnej gospodarki sieciowej. 9. Franchising w Polsce - profil potencjalnego franchisiobiorcy. 10. Od marketingu innowacji do marketingu partnerskiego. 11. Instrumenty wspierania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych. 12. Ocena wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 2002-2004. 13. Efektywność polityki władz lokalnych we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie regionu częstochowskiego i łódzkiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-411-2
1. Kryzys w rozwoju przedsiębiorstwa. 2. Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwach. Źródła danych finansowych do badania przedsiębiorstw. 4. Wady i zalety stosowania punktowej oceny przedsiębiorstwa. 5. Czym jest zdolność klasyfikacyjna modelu Z-score. 6. Modele opracowane w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem E. Mączyńskiej. 7. Adaptacja funkcji O. Jacobsa ZM do polskich arunków. 8. Model "poznański" ZHCP - M. Hamrol, B. Czajka, M. Piechocki. 9. Modele dyskryminacyjne ZBP1, ZBP2, ZBP3 i ZBP4 - B. Prusaka. 10. Model dyskryminacyjny ZDW - D. Wierzby. 11. Modele dyskryminacyjne ZA1, ZA2, ZAL, E. I. Altmana. 12. Modele ZGG1, ZGG2, ZGG3 - G. Gebhardta. 13. Modele ZAS1 oraz ZAS2 - D. Appenzeller i K. Szarzec. 14. Modele ZSS, ZSSM1, ZSSM2, ZSSM3 - P. Stepniaka i T. Strąka. 15. Modele ZDW=A, ZDW-B, ZDW-C, ZDW-D, ZDW-E - D. Wędzkiego. 16. ZDH1, ZDH2, ZDH3, ZDH4, ZDH5 - D. Hadasik. 17. Model ZH - A. Hołdy. 18. Model ZGLVS - G. L. V. Springate'a. 19. Modele ZGS1, ZGS2, ZGS3, ZGS4, ZGS5-GPW - J. Gajdki i D. Stosa. 20. Modele ZKB1(p=1 rok), ZKB2(p=2 lata), ZKB3(p=3 lata), ZKB4(p=4 lata), - K. Beermanna. 21. Model punktowej oceny i funkcja dyskryminacyjna ZW5 - G. Weinricha. 22. Model ZPS - M. Pogodzińskiej i S. Sojaka. 23. Modl ZL - J. Legaulta. 24. Analiza wskaźnikowa działalności przedsiębiorstwa. 25. Wzorce Wielowymiarowych Systemów Wczesnego Ostrzegania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-524-7
1. Etapy budowy i oceny modeli prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa, 2. Wybrane techniki stosowane w analizie zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, 3. Metody wykorzystywane w analizie porównawczej modeli oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, 4. Polskie doświadczenia w obszarze prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86990-21-X
Prognozowanie w działalności przedsiębiorstw, Zasady budowy prognoz, Prognozy na podstawie szeregów czasowych, Prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznych, Heurystyczne metody predykcji, Symulacja, Symulacja w działalności przedsiębiorstw, Komputerowe narzędzia do prognozowania i symulacji w przedsiębiorstwie, Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego excel do prognozowania i symulacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7326-761-9
1. Małe przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej; 2. Logistyka w funkcjonowaniu małych przedsiębiorstw; 3. Metody prognozowania procesów gospodarczych; 4. Prognozowanie w praktyce logistycznej małych przedsiębiorstw w Polsce w świetle badań empirycznych; 5. Referencyjny model ekonometrycznego prognozowaniu popytu dla małego przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-35-3
1. Zarządzanie przedsiębiorstwem, 2. Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 3. Dane prognostyczne, 4. Metody oparte na modelach szeregu czasowego, 5. Metody oparte na modelach ekonometrycznych, 6. Inne metody ilościowe, 7. Metody jakościowe, 8. System prognostyczny przedsiębiorstwa, 9. Prognozowanie czynników otoczenia przedsiębiorstwa, 10. Prognozowanie wielkości sprzedaży, 11. Prognozowanie finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Strategia organizacji / Krzysztof Obłój. - Wyd.3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - 414, [2] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-2165-9
1. Teorie strategii: Istota strategii organizacyjnej; Strategia: teoria planistyczna; Strategia: teoria ewolucyjna; Strategia: teoria pozycyjna; Strategia: teoria zasobów i kompetencji; Strategia: teoria prostych reguł; Strategia: teoria opcji realnych; 2. Strategiczna diagnoza otoczenia organizacji: Analiza środowiska formy; Modele analizy konkurencji w branży; Analiza grup strategicznych; 3. Strategiczna diagnoza organizacji: Analiza konkurencji przez pryzmat teorii gier; Analiza sił i słabości firmy: budowanie profilu konkurencyjnego; Firma jako łańcuch wartości- analiza aktywności i procesów; 4. Tworzenie strategii firmy: Misja firmy; Domena i przewaga konkurencyjna; Cele i funkcjonalne programy działania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1633
CZ. I Szkoły strategii: Istota strategii organizacyjnej; Strategia-szkoła planistyczna; Strategia-szkoła ewolucyjna; Strategia-szkoła pozycyjna; Strategia-szkoła zasobów, umiejętności i uczenia się, Strategia-szkoła prostych reguł, Strategia-szkoła realnych opcji. CZ. II Strategiczna diagnoza otoczenia organizacji: Analiza środowiska firmy; Model analizy konkurencji w branży; Analiza grup strategicznych. CZ. III Strategiczna diagnoza organizacji: Analiza konkurencji przez pryzmat teorii gier, Analiza sił i słabości firmy - budowanie profilu konkurencyjnego (Analiza SWOT; Analiza TOWS/SWOT; Przykłady analizy TOWS/SWOT dla instytutu badań rynku i opinii społecznej); Firma jako system działań - analiza aktywności i procesów; CZ. IV Tworzenie strategii firmy: Misja firmy; Domena - wybory rynków i produktów; Metody portfelowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1103-1
CZ.I Szkoły strategii: Rola strategii organizacyjnej; Strategia-szkoła planistyczna; Strategia-szkoła ewolucyjna; Strategia-szkoła pozycyjna; Strategia-szkoła zasobów, umiejętności i uczenia się. CZ.II Strategiczna diagnoza otoczenia organizacji: Analiza środowiska firmy; Model analizy konkurencji w branży; Analiza grup strategicznych. CZ.III Strategiczna diagnoza organizacji: Analiza sił i słabości firmy - budowanie profilu konkurencyjnego (Analiza SWOT; Analiza TOWS/SWOT; Przykłady analizy TOWS/SWOT dla instytutu badań rynku i opinii społecznej); Firma jako system działań - analiza aktywności i procesów; Analiza strategiczna zasobów firmy. CZ.IV Tworzenie strategii firmy: Misja firmy; Domena - wybory rynków i produktów; Metody portfelowe. CZ.V Architektura organizacji: Konfiguracja techniczno-ekonomiczna; Konfiguracja społeczna; Konfiguracja organizacyjna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7561-046-8
1. Współczesne zarządzanie; 2. Zmiany; 3. Zaufanie; 4. Przywództwo; 5. Innowacje; 6. Wiedza; 7. Wartość; 8. Wirtualizacja; 9. Corporate governance; 10. Kultura; 11. Przedsiębiorczość; 12. Ekologia; 13. Nowe formy organizacyjne; 14. Przedsiębiorstwo "jutra"- sustainable enterprise
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-735-8
1. Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw: Wprowadzenie; Charakterystyka zależności między fazami kryzysu, rodzajami upadłości a endogenicznymi i egzogenicznymi przyczynami upadłości przedsiębiorstw; Cechy "demograficzne" przedsiębiorstw a przyczyny upadłości firm; Ryzyko upadłości przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; Koncepcyjny model upadłości przedsiębiorstw; 2. Metodologia prognozowania sytuacji ekonomiczno-finansowej firm: Wprowadzenie; Klasyfikacja metod prognozowania upadłości przedsiębiorstw; Systematyzacja modeli prognozowania upadłości; Krótka charakterystyka metodologii wybranych modeli prognozowania upadłości; Wady i ograniczenia wybranych metod prognozowania upadłości firm; Propozycja systemu wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości; 3. Wieloczynnikowy system wczesnego ostrzegania: Założenia do badań; Modele prognozowania upadłości; System wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw przed zagrożeniem upadłością
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-93-4
Cz.I Prawne, ekonomiczne i inwestycyjne aspekty upadłości i restrukturyzacji firm: 1. Trudności finansowe firm - wprowadzenie i informacje statystyczne, 2. Upadłość w Stanach Zjednoczonych i analogie zagraniczne, 3. Koszty upadłości, 4. Wycena firm zagrożonych, 5. Wycena i restrukturyzacja przedsiębiorstw z wykorzystadniem zadłużenia, 6. Rynek papierów o wysokiej stopie zwrotu - ryzyko i stopa zwrotu z punktu widzenia inwestora i analityka, 7. Inwestowanie w papiery dłużne firm w trudnościach finansowych, 8. Stopa zwrotu na ryzyku obligacji i kredytów zaległych, 9. Nadzór właścicielski w firmach zagrożonych. Cz.II Techniki klasyfikowania i przewidywania trudności finansowych przedsiębiorstw oraz ich zastosowania: 10. Scoring kredytowy firm - model ryzyka niewypłacalności, 11. System scoringu kredytowego dla firm z rynków wschodzących, 12. Zastosowanie modeli przewidywania zagrozenia, 13. Modele przewidywania zagrożeń jako katalizator konstruktywnych zmian - jak naprawić fiannse firmy?, 14. Szacowanie stpy odzyskanych środków dla zadłuzenia przeterminowanego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60089-00-0
1.Prawne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw, 2.Ekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw, 3.Metody prognozowania upadłości przedsiębiorstw, 4.Sztuczne sieci neuronowe modelem wczesnego ostrzegania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 5)
ISBN: 83-7363-172-0
Cz. I Zmiany we współczesnych przedsiębiorstwach: 1. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa, 2. Systemy produkcyjne, 3. Systemy informacyjne. Cz. II Zmiany systemu podatków i rynku kapitałowego: 4. Zmiany systemu podatków, 5. Zmiany na rynku kapitałowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1623-8
1.Globalizacja i zachowania podmiotów rynkowych - aspekt teoretyczny, 2.Badania zachowań podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji, 3.Diagnoza i przewidywanie zachowań gospodarstw domowych w warunkach globalizacji, 4.Analiza i kierunki zmian zachowań rynkowych przedsiębiorstw w warunkach globalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again