Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(14)
available
(10)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(14)
Author
Pocztowski Aleksy
(4)
Armstrong Michael
(1)
Bańka Waldemar
(1)
Beech Nic
(1)
Eaton David
(1)
Gableta Małgorzata
(1)
Janowska Zdzisława
(1)
Klimowicz Magdalena
(1)
Krystyna Olszewska
(1)
Matejun Marek
(1)
McKenna Eugena
(1)
Niedzielski Eugeniusz
(1)
Noga Marian
(1)
Patkaniowski Michał
(1)
Podsiadło Iwona
(1)
Sadowski Józef
(1)
Stawicka Magdalena Kinga
(1)
Szałkowski Adam
(1)
Walkowiak Ryszard
(1)
Wójcik Leszek
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Kadry
(13)
Przedsiębiorstwo
(10)
Zarządzanie
(4)
Zatrudnienie
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Praca
(2)
Płaca
(2)
Siła robocza
(2)
Bhp
(1)
Budownictwo
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Menedżerowie
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nafta
(1)
Pracodawcy
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Płynność kadr
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zawód
(1)
15 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-096-1
1. Subsystemy gospodarki światowej i ich ewolucja, 2. Wykorzystanie rankingów konkurencyjności do oceny konkurencyjności międzyanrodowej gospodarek, 3. Globalna ekspansja firm z krajów trzeciego świata, 4. Problemy rozowoju gospodarczego krajów rozwijających sie na tle uwarunkowań procesu globalizacji, 5. Mechanizm implementacji sankcji ekonomicznuych we współczesnej gospodarce światowej, 6. Nowa faza globalizacji a zmiany inflacji, 7. Fuzje i przejęcia jako metoda ekspansji zagraniczej przedsiębiorstw, 8. Unijna polityka spóności w strategii lizbońskiej i jej wpływ na podnoszenie konkurencyjności "starego kontynentu", 9. Strategia Lizbońska a konkurencyjność przedsiębiorstw, 10. Źródła zachowań konsumpcyjnych w państwach rozwiniętych i rozwijających się - próba porównania, 11. Integracja finansowa a możliwość prowadzenia niezależnej polityki pieniężnej, 12. Czy unia walutowa wymaga zaawansowanej integracji politycznej?, 13. Globalne trendy cywilizacyjne jako fundamentalny czynnik zmian w podejściu do zarządzania łańcuchami dostaw, 14. Unia Europejska a ugrupowania regionalne Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej, 15. Runda Doha a intersy krajów rozwijających się, 16. Czynniki wpływające na rynek ropy naftowej na świecie, 17. Samodzielność decyzyjna dyrektorów funkcjonalnych oddziału koncernu niemieckiego w zakresie funkcji organicznych, 18. Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej an tle innych krajów Europy, 19. Powiązania polskiego rynku akcji z rynkiem regionalnym i światowym, 20. Ukraina jako obszar zainteresowania polskich banków, 21. Sytuacja gospodarcza Polski i Republiki Czeskiej, 22. Przyszłość Singapuru jako centrum finansowego w świetle Rozwoju Krajów Azji Południowo-Wschodniej, 23. Atrakcyjność inwestycyjna RFN - wybrane zagadnienia, 25. Maltańska droga do euro, 26. Konkurencyjność gospodarek latynoamerykańskich na przykładzie federacji republiki Brazylii, 27. Fenomen chińskiej gospodarek, 28. Dyskryminacja zatrudnienia kobiet w Unii Europejskiej, USA i Japonii, 29. Polityka zatrudnienia w kontekscie przemian otoczenia - wybrane cechy rynku pracy i jego konsekwencje dla polityk zatrudnienia w gospodarkach Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-88597-71-X
Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, Strategiczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, Kulturowy wymiar międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, Proces zatrudniania w przedsiębiorstwach międzynarodowych, Międzynarodowe aspekty komunikowania się w organizacji, Wynagradzanie w przedsiębiorstwach międzynarodowych, Rozwój personelu i kariera międzynarodowa, Międzynarodowe zbiorowe stosunki pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstw ach międzynarodowych działających w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-89355-66-3
1. Zarządzanie wiedzą : ComputerLand SA, 2. Zarządzanie kadrami w zintegrowanym systemie zarządzania : Centrum badań Jakości Sp. z o.o. w Lublinie, 3. Program adaptacji do pracy: Masterlink Experss Sp. z o.o., 4. System zarządzania kompetencjami w Sonion Polska Sp. z o.o., 5. System oceny pracowników ; IMG Information Managment Polska Sp z o.o., 6. Portal intranetowy w zarządzaniu zasobami ludzkimi: BRE BANK SA, 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie fuzji: Rafineria Jasło SA, 8. Program zwolnień grupowych: TNT Experss Polska, 9. Programy równowaga praca -życie realizowane w IBM Polska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-88597-98-1
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi: Polkomtel SA; Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi: Classen-Pol SA; Programy doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Inwestowanie w kapitał ludzki: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego; Rekrutacja i adaptacja nowych pracowników: ComputerLand SA; Program produktywności pracy czyli program "5S": Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.; Rozwój kompetencji pracowników działu sprzedaży: Shell Gas Polska Sp. z o.o.; Motywowanie pracowników: TNT Express Worldwide Poland Sp. z o.o.; Motywowanie poza płacowe: Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych "Odra" SA; System komunikacji: Sopockie Tow. Ubezpieczeniowe Ergo Hestia SA; System ocen okresowych: ALSTOM Power Sp. z o.o.; System ocen pracowniczych: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku; Wykorzystanie Internetu w zarządzaniu zasobami ludzkimi: Advanced Digital Broadcast Sp. z o.o.; Outplacement w procesie restrukturyzacji zatrudnienia: Hochtief Polska Sp. z o.o.; Współpraca ze związkami zawodowymi: Rafineria Jasło SA Zarządzanie zasobami ludzkimi w małej firmie: Partner Center Sp. z o.o.; Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej: Urząd Miejski w Gliwicach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7252-315-0
1. Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, 2. Analiza pracy, 3. Rekrutacja i redukcja personelu, 4. Ocenianie pracowników, 5. Doskonalenie zawodowe, 6. Wynagradzanie personelu, 7. Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-777-5
1. Istota i znaczenie potencjału pracy w przedsiębiorstwie 2. Kształtowanie miejsc pracy 3. Realizacja funkcji personalnej - proces zarządzania personelem 4. Warunki pracy 5. Kultura organizacyjna 6.Aspekty informacyjne efektywności pracy 7. Tworzenie wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie / C.H.Beck. Przedsiębiorczość)
ISBN: 978-83-255-1722-9
1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami: Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce; Badania małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce; Zmiany kultury organizacyjnej przedsiębiorstw- wyniki badań empirycznych; Stan innowacyjności przedsiębiorstw i jej perspektywy (na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw subregionu tarnobrzeskiego; Budowa przewagi konkurencyjnej przez małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez działalność proekologiczną; 2. Przedsiębiorczość oraz rozwój zasobów kadrowych w małych i średnich przedsiębiorstwach: Zarządzanie przedsiębiorczością w MSP; Jakościowa analiza porównawcza. Konceptualizacja przedsiębiorczości akademickiej; Wsparcie przedsiębiorczości studenckiej na podstawie studium przypadku Uniwersytetu w Coventry; Identyfikacja form zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach budowlanych w świetle wyników badań empirycznych; System motywowania kadr menedżerskich w MSP; Kompetencje jako główny element kapitału ludzkiego w małym przedsiębiorstwie ( na przykładzie regionu tarnobrzeskiego); 3. Wpływ otoczenia na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw: Analiza warunków ograniczających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych; Wpływ form opodatkowania podatkiem dochodowym na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw; Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem a polityka rachunkowości; Wpływ transferu technologii na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw akademickich w świetle wyników badań; Wewnętrzne uwarunkowania potencjału do zmian w małych i średnich przedsiębiorstwach powiatu tarnobrzeskiego; 4. Perspektywy wykorzystania współpracy w podnoszeniu konkurencyjności firm sektora MSP: Elementy kapitału relacyjnego oddziałujące na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw; Uwarunkowania społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa; Wewnętrzne uwarunkowania współdziałania gospodarczego małych przedsiębiorstw; Współpraca przedsiębiorstw warunkiem rozwoju innowacyjnego sektora MSP w Polsce; Procesy umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7322-024-0
I. Człowiek najważniejszym i najdroższym z zasobów w organizacji: Człowiek w organizacji; Jakie walory osobowe powinien posiadać efektywny pracownik?; Pracownik -członkiem drużyny; Pracownik podmiotem; Walory interpersonalne kadry kierowniczej firmy. II. Kierowanie pracownikami w małych i średnich firmach kryteria opisujące małe i średnie firmy; O co powinien dbać szef firmy?; Od czego zależy wybór systemu kierowania pracownikami w małej i średniej firmie; Kierownik w firmie; Kierowanie zespołem pracowniczym. III. System kadrowy w małej i średniej firmie: Istota systemu kadrowego i jego elementy; Pozyskiwanie pracowników do firmy; Przyjęcie nowego pracownika. IV. Zgrany zespół pożądanym dobrem firmy: Czym jest zespół zadaniowy; Organizacja zespołu zadaniowego; Kierowanie zespołem zadaniowym; Stymulowanie kreatywności zespołu. V. Przywództwo w procesie kierowania pracownikami: Rozumienie przywództwa; Rodzaje przywództwa; Istota przywództwa transakcyjnego; Droga do przywództwa. VI. Motywacja w zarządzaniu pracownikami w małej i średniej firmie: Człowiek w systemie prac; Sposoby wzmacniania motywacji; Motywacja pozapłacowa; Popełniane błędy w procesie motywacji. VII. Kultura w małej i średniej firmie: Kultura firmy; Zakres kultury; Funkcje kultury firmy; Przejawy kultury firmy; Kreowanie kultury firmy. VIII. Rozwój pracowników w małej i średniej firmie: Wiedza i jej znaczenie w pracy zawodowej; Przesłanki do decyzji skierowania pracownika na szkolenie; Formy szkolenia i doskonalenia zawodowego pracownika; Organizacja szkolenia; Ocena szkolenia. IX. Mała i średnia firma- firmami uczącymi się: Przesłanki zmian; Cechy firmy uczącej się; Tworzenie firmy uczącej się; Proces uczenia się w firmie; Kierowanie pracownikami w firmie uczącej się. X. Ocena pracy pracowników w małej i średniej firmie: Cele oceny pracy pracowników; Formy oceny; Kryteria oceny; Techniki oceniania; Błędy w procesie oceniania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-001-8
Potencjał społeczny w systemie zarządzania organizacjami, Obszary zadaniowe zarządzania potencjałem społecznym, Marketing kadrowy, Ocena efektywności z zarządzania potencjałem społecznym organizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1366-2
Zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarce globalnej, Planowanie i organizowanie zasobów ludzkich w organizacji, Uczestnictwo w organizacji - adaptacja i integracja pracownicza, Motywowanie do pracy, Motywacyjna funkcja szkoleń i zarządzania karierą, Uczestnictwo pracownicze w systemie organizacji pracy i sferze zarządzania organizacją, Rola kadry kierowniczej w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, Pożądane kierunki zmian w sferze zarządzania zasobami ludzkimi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-264-0616-4
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi; 2. Procesy zarządzania zasobami ludzkimi; 3. Praca i zatrudnienie; 4. Zachowanie organizacyjne; 5. Projektowanie i rozwój organizacji; 6. Pozyskiwanie zasobów ludzkich; 7. Zarządzanie wydajnością; 8. Uczenie się i rozwój; 9. Wynagradzanie pracowników; 10. Stosunki pracy; 11. Bezpieczeństwo, higiena i dobrostan pracownika; 12. Polityka, procedury i system zzl.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podstawy Zarządzania / Adrian Buckley ; red. nauk. wyd. pol. Grażyna Gierszewska)
ISBN: 83-85205-59-4
R.1 Wstęp i podst. pojęcia: Zarys historyczny; Funkcje kierownictwa ds. personelu; Zarządzanie personelem a ZZL; Cechy wyróżniające ZZl; Cele systemu ZZL; Problemy wdrażania; Wnioski; Bibliografia. R.2 Strategia i struktura: Strategia korporacji i strategiczne ZZL; Struktura przedsiębiorstwa; Organizacje formalne i nieformalne; Teorie nieprzewidywalności; Organizacje jako systemy otwarte; Trendy organizacyjne Wnioski; B-fia. R.3 Kultura a zmiana: Kultura społeczeństwa; Kultura organizacji; Zmiana; Zmiana kultury; Kultura a ZZL; Wnioski; B-fia. R.4 Pozyskiwanie pracowników: planowanie zasobów ludzkich: Popyt na zasoby ludzkie; Wykorzystanie zasobów ludzkich; Podaż zasobów ludzkich; Wnioski; B-fia. R.5 Pozyskiwanie pracowników- rekrutacja i selekcja: Wstępne warunki rekrutacji; Rekrutacja; Selekcja; Ośrodek oceny; Trafność i rzetelność; Minimalizacja kosztów i maksymalizacja efektywności; Wnioski; B-fia. R.6 Rozwój pracowników, zarządzanie pracą: Cele oceny; Techniki oceny; Różne ujęcia; Problemy z oceną; Wnioski; B-fia. R.7 Rozwój pracowników, zarządzanie wynagrodzeniami: Ustalanie wynagrodzeń; Typy systemów wynagrodzeń; Znaczenie teorii motywacji; ZZL a wynagrodzenia; Wnioski B-fia. R.8 Rozwój pracowników- szkolenia i rozwój osobisty: Systematyczne szkolenie; Korzyści płynące ze szkolenia Zmiana a konkurencja; Rozwój kierownictwa; Podejścia do szkolenia i rozwoju; Stały rozwój; Organizacja uczą ca się; Ocena; Wnioski; B-fia. R.9 Stosunki pracownicze: Sposoby komunikowania się; Partycypacja; Reprezentacja związków zawodowych; Konflikt; Bezpieczeństwo i higiena pracy; Wnioski; B-fia. R.10 Wnioski: uwagi krytyczne i rozwój sytuacji: Uwagi krytyczne; Rozwój ZZL; B-fia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Projekt Phare-Fiesta II)
ISBN: 83-907998-7-1
Wprowadzenie; Polityka personalna jako element zmian strategicznych; Formułowanie strategii personalnej firmy; Organizacja zarządzania personelem; Rola komór ki ds. personalnych w procesie rozwoju firmy; "Outpla cement" w Zakładach Przemysłu Tytoniowego w Krakowie SA; Analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie "ASTRA" SA; System motywacyjny na przykładzie Huty Szkła; System wynagrodzeń na przykładzie Firmy Handlowej "Krak Chemia" SA; Wynagradzanie pracowników w Rejonowym Urzędzie Pracy; Planowanie karier w ZPC "Wawel" SA. Podejście współdziałające; "Awans czy ucieczka", czyli cykl rozwoju pracownika w wydawnictwie; Techniki szkolenia i treningu w koncernie prasowym na przykładzie "Orkla Media Polska"; Szkolenie personelu w procesie wdrażania systemu zapewnienia jakości; Negocjacje w sprawie zakupu maszyny dziewiarskiej przez Firmę "Oczko" Sc. od partnera niemieckiego; Negocjacje Kolpoltera z Wydawcą "RUCH" SA kontra "ALEKS" Sp. z o.o.; Uszyj spodnie - negocjacje "Vistula" SA z kontrahentem
niemieckim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie zasobami ludzkimi w budownictwie / David Eaton. - Warszawa : Poltext, 2009. - 182, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Biblioteka Menedżerów Budowlanych)
ISBN: 978-83-7561-048-2
1. Wprowadzenie: HRM; 2. Obowiązki klienta i konsultanta- krótki podsumowanie; 3. Obowiązki wykonawcy robót budowlanych- krótki opis; 4. Strategie korporacyjne i planowanie zasobów kadrowych; 5. Zachowania w organizacji, kultura i "polityka ludzka"; 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi; 7. Przywództwo, morale i motywacja; 8. Relacje branżowe i pracownicze;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again