Form of Work
Książki
(13)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(11)
Author
Cyfert Szymon
(2)
Janasz Władysław
(2)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Banaszyk Piotr
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Becht Adam
(1)
Cadle James
(1)
Detyna Beata
(1)
Francik Kamila
(1)
Gołębiowski Marian
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Góralczyk Andrzej
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Kobis Paweł
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Krzakiewicz Kazimierz
(1)
Kulhánek Lumír
(1)
Lent Bogdan
(1)
Miąsek Dagmara
(1)
Moszkowicz Mieczysław
(1)
Obłój Krzysztof (1954- )
(1)
Pocztowski Aleksy
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Porvazník Ján
(1)
Prozorowicz Magdalena
(1)
Pudło Mariusz
(1)
Pędziwiatr Ewelina
(1)
Shypulina Yuliia
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Sulich Adam
(1)
Szabłowski Józef
(1)
Szadkowska-Rucińska Małgorzata
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Waters Donald
(1)
Widera Wiktor
(1)
Witczak Hubert
(1)
Yeates Donald
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Ćwik Bogdan
(1)
Żukowska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Przedsiębiorstwo
(12)
Zarządzanie strategiczne
(5)
Zarządzanie
(3)
Zarządzanie projektami
(3)
Innowacje
(2)
Kadry
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Marketing strategiczny
(2)
Oceny pracowników
(2)
Polska
(2)
Produkcja
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Strategia rozwoju
(2)
Systemy informatyczne zarządzania
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Analiza strategiczna
(1)
BPMS (informat.)
(1)
Banki
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Benchmarking
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Doradcy personalni
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekorozwój
(1)
Etyka biznesu
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Informatyka
(1)
Integracja europejska
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Jakość produktu
(1)
Konflikt
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Marketing
(1)
Menedżerowie
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Motywacja pracy
(1)
Młodzież
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Organizacje
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Popyt
(1)
Praca
(1)
Praca zespołowa
(1)
Projekty
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Przedsięborstwo
(1)
Przemysł
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Przywództwo
(1)
Płaca minimalna
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Równowaga ekonomiczna
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Telekomunikacja -- automatyzacja
(1)
Unia Europejska
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Współdziałanie
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zdolności
(1)
Zdolność produkcyjna
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Katowice
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86038-61-6
Wprowadzenie; Bezpośrednie konsekwencje wejścia do Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw; Pozyskiwanie finansowania we wczesnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa; Polityka proeksportowa Unii Europejskiej; Strategia rozwoju rynku; Skutecznie konkurować; W poszukiwaniu źródeł oszczędności; Analiza kondycji spółki; Jak zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku UE poprzez strategię wzrostu zewnętrznego?; Ocena ryzyka strategicznego; Kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie; Zarządzanie ryzykiem a wpływ na reputację firmy; Ocena ryzyka regulacyjnego Współpraca czy rywalizacja?; Podglądać liderów - benchmarking; Zarządzanie marką a pozycja konkurencyjna polskich przedsiębiorstw; Ile warta jest wolność wybory - opcje rzeczowe; Uwolnić kapitał - jak usprawnić procesy zarządzania kapitałem obrotowym; Zarządzanie należnościami; Restrukturyzacja finansowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Myślenie strategiczne w zarządzaniu / Andrzej Góralczyk. - Warszawa : INFOR, 1999. - 99 s. : rys. ; 20 cm.
ISBN: 83-87936-12-X
Wprowadzenie; Normalny biznes; Praktyczne zagadnie- nia zarządzania strategicznego; zarządzanie niepewno- ścią; Ocena procesów i systemów produkcyjnych pod kątem produktywności; Biznes finezyjny; Gorący miesiąc w Japonii; Produktywność i konkurencyjność polskiej gospodarki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
E-book
In basket
Przekazujemy do Państwa rąk kolejny numer naszego czasopisma, prezentujący różne spojrzenia na nauki o zarządzaniu. Tym razem aż w trzech artykułach autorzy posłużyli się metodą studium przypadku. Sądzimy, że tego typu podejście umożliwiło interesujące, a zarazem dogłębne zaprezentowanie podejmowanych problemów. Wydaje się, iż na atrakcyjność tych opracowań dla czytelnika wpłynie różnorodność oraz waga podejmowanych problemów. Problemy interakcji międzykulturowych w międzynarodowych korporacjach, oceny kompetencji negocjacyjnych czy kreowanie marki kraju to w każdym przypadku zagadnienia ważne naukowo, a ich opis w konwencji studium przypadku umożliwił stworzenie opracowań o dużych walorach aplikacyjnych. Równie wartościowe wydają się nam trzy pozostałe teksty, prezentujące zagadnienia w szerszym wymiarze teoretycznym. Taki typ ujęcia problemów inspiruje do naukowych przemyśleń, a także do podejmowania dalszych badań o charakterze empirycznym. Za istotny walor tych publikacji uznajemy fakt, iż podejmują one zagadnienia o kluczowym znaczeniu dla współczesnych nauk o zarządzaniu. Należą do nich niewątpliwie podejścia do strategii, podobnie jak wykorzystanie metod analizy sieci dla kształtowania struktur organizacyjnych bądź analiza ryzyka operacyjnego w działalności bankowej. Atrakcyjności powyższych publikacji służy nie tylko ich wartość merytoryczna, ale i różnorodność tematyczna. Zapraszamy do krytycznej lektury przedstawionych artykułów. Oczekujemy odzewu Czytelników po zapoznaniu się z zaprezentowanymi tekstami. Zachęcamy również do publikowania na łamach naszego pisma. Andrzej Kaleta
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T. 410)
ISBN: 83-7241-218-9
Wprowadzenie; 1. Proces kształtowania jakości produktów; 2. Ekonomiczne stymulatory kształtowania jakości produktów; 3. Metody zarządzania jakością i wartościowania jakości; 4. Przejawy polityki projakościowej w wybranych przedsiębiorstwach; 5. Długofalowa strategia jakości przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-89355-84-1
Cz. I Rynek pracy i stosunki przemysłowe w procesie integracji europejskiej: Europejska strategia zatrudnienia a aktywna polityka rynku pracy; Wspólnotowe ramy instytucjonalne działań na polskim rynku pracy; HRM a zbiorowe stosunki w procesie przemian; Współpraca i zaangażowanie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi - stosunki przemysłowe w okresie przemian; Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu. Rzeczywistość polska a standardy europejskie; Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy - doświadczenia wybranych krajów Unii Europejskiej oraz praktyczne wskazówki dla polskich pracodawców; Doświadczenia europejskie a rozwój partycypacji pracowniczej w Polsce; Pracownik upodmiotowiony - partner społecznie odpowiedzialny; Bezrobocie wśród ludzi młodych i jego wpływ na motywację do działań; Wspomaganie studenckiej przedsiębiorczości: perspektywa europejska; Aktywna polityka rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Ewolucja koncepcji - instrumenty i finansowanie; Wczesna identyfikacja osób zagrożonych długookresowym bezrobociem w krajach Unii Europejskiej; Deregulacja rynku pracy jako sposób ograniczania bezrobocia; Między rynkiem pracy a konkurencyjnym rynkiem przedsiębiorstw; Rynek pracy jako uwarunkowanie zarządzania kapitałem ludzkim; Koszty kształcenia w państwowych szkołach wyższych w Polsce w latach 1997-2002. Cz. II Strategie i metody zarządzania kapitałem ludzkim: Problemy kształtowania polityki personalnej w grupach kapitałowych; Marketing personalny - logistyka personalna (nowe trendy ZZL); Zarządzanie personelem w projektach; Różnorodność kulturowa a budowanie zaufania w organizacji; Doświadczenia firm amerykańskich w zarządzaniu różnorodnością i uwagi na temat możliwości wykorzystania ich w warunkach polskich; Zróżnicowanie kultur narodowych a systemy wynagrodzeń w wybranych krajach Unii Europejskiej; Wynagrodzenia w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce (na przykładzie podmiotów z Listy 500); Wynagrodzenia jako instrument zarządzania strategicznego w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych; Kształtowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach produkcyjnych w świetle badań; Kultura narodowa a profil przywódcy w wybranych krajach europejskich; Doskonalenie menedżerów w organizacji; Kapitał ludzki w procesie zarządzanie wiedzą - doświadczenia europejskich organizacji; Zarządzanie wiedzą a psychomanipulacja w przedsiębiorstwach polskich i francuskich; Nowe tendencje w kształtowaniu rozwoju zawodowego pracowników wobec integracji Polski z Unią Europejską; Zarządzanie kompetencjami w praktyce; Wykorzystanie coachingu w zarządzaniu rozwojem zawodowym pracowników; Zmiana w organizacji - w kierunku organizacji uczącej się; Zastosowanie analizy "5 sił Portera" do tworzenia strategii personalnej; Koherencja strategii personalnych i marketingowych w warunkach umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw; Motywowanie pracowników w warunkach niepewności zatrudnienia; Proces motywowania w przedsiębiorstwach - przesłanki i kierunki zmian; Ocenianie motywacji pracowników i satysfakcji z pracy. Analiza przypadku; Oceniani pracowników - problemy i wyzwania w świetle integracji Polski z Unią Europejską; Praktyka pozyskiwania kadry kierowniczej do przedsiębiorstw międzynarodowych; Komunikacja transkoporacyjna i jej główne determinanty; Doskonalenie warunków pracy jako długofalowa inwestycja w potencjał społeczny firmy; Doświadczenia europejskie w obszarze ZZL w procesie restrukturyzacji; Wykorzystanie audytu wiedzy w restrukturyzacji zatrudnienia; Wewnętrzny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7561-804-4
Część 1.Strategia jest firmie potrzebna: 1. Czas i strategia firmy: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość; 2. Nie każda firma musi mieć (wielka) strategie; 3. Nowe koncepcje nie są złe, ale przereklamowane; 4. Stare teorie strategii są dobre. Część 2. Czas i decyzje strategiczne: jak wykorzystać przeszłość, zarządzać teraźniejszością i tworzyć przyszłość: 5. Zarządzaj bagażem przeszłości: zniszcz lub wykorzystaj; 6. Radź sobie z teraźniejszością: poprawiaj i zmieniaj; 7. Buduj przyszłość: eksperymentuj i ryzykuj.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa / Piotr Banaszyk, Szymon Cyfert. - Warszawa : Difin, 2007. - 92, [4] s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7251-736-4
1. Rekonstrukcja istoty strategicznej odnowy przedsiębiorstwa we współczesnych koncepcjach teoretycznych. 2. Zakres i metodyka odnowy strategii biznesowej w przedsiębiorstwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-19720-9
1. Wyłanianie się SZZL: 1.1. Koncepcja "twardego" i "miękkiego" HRM; 1.1.1. Model Michigan; 1.1.2. Model Warwick i model Harvarda; 1.2. Koncepcja J. Storeya; 1.3. Koncepcja D. Guesta; 1.4. Koncepcje R.S. Schulera i S.E. Jackson. 2. SZZL na przełomie XX i XXI w: 2.1. Koncepcja "dobrych praktyk"; 2.2. Koncepcja O. Lundy‘ego i A. Cowlinga; 2.3. Koncepcje polskie; 2.3.1. Koncepcja A. Sajkiewicz; 2.3.2. Koncepcja A. Pocztowskiego; 2.3.3. Koncepcja A. Lipki; 2.4. Koncepcja D. Ulricha. 3. SZZL na początku XXI w: 3.1. Koncepcje M. Armstronga; 3.2. Koncepcje duńska i hiszpańska; 3.3. Koncepcja L. Dyera i R. Shafera; 3.4. Podsumowanie koncepcji według N. Gouldinga. 4. Związki między ZZL i Strategicznym ZZL. 5. Problemy perspektywy SZZL. CZĘŚĆ II. Zarządzanie przedsiębiorstwem: 6. Przedsiębiorstwo w strukturze społeczno-gospodarczej; 6.1. Systemowe ujęcie przedsiębiorstwa; 6.1.1. Przedsiębiorstwo jako system działający; 6.1.2. Istota przedsiębiorstwa; 6.2. Kluczowe cele przedsiębiorstwa; 6.3. Procesowe ujęcie działalności przedsiębiorstwa; 6.4. Istotne przesłanki prowadzenia przedsiębiorstwa. 7. System zarządzania przedsiębiorstwem: 7.1. Istota zarządzania; 7.2. Budowa systemu zarządzania. 8. System zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem: 8.1. Istota zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem; 8.2. Wybrane elementy doktryny strategicznej; 8.3. Postawa strategiczna. CZĘŚĆ III. Podstawy SZZL: 9. Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie; 9.1. Rola czynnika ludzkiego; 9.2. Procesy kształtowania zasobów ludzkich. 10. System strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi (SZZL): 10.1. Układ logiczny systemu SZZL; 10.2. Orientacja strategiczna w stosunku do ZL; 10.3. Zakres prowadzenia SZZL. 11. Doktryna strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. CZĘŚĆ IV. Podstawy diagnostyczne SZZL: 12. Zasady diagnozowania; 12.1. Fundamenty diagnozowania potencjału strategicznego; 12.2. Swoistość i trudności diagnozowania. 13. Metody i techniki diagnozowania: 13.1. Podejście metodyczne; 13.2. Diagnozowanie ZL; 13.3. Diagnozowanie systemu zarządzania ZL. CZĘŚĆ V. Modelowanie wzorcujące i urzeczywistnianie jego rezultatów: 14. Modelowanie wzorcujące ZL i SZZL: 14.1. Modelowanie i modele wzorce; 14.1.1. Podejścia do akcji strategicznej; 14.1.2. Przesłanki modelowania wzorcującego; 14.2. Formułowanie modelu wzorca; 14.2.1. Generowanie alternatyw strategicznych; 14.2.2. Wybór strategiczny; 14.2.3. Struktura i własności modelu wzorcowego strategii; 14.2.3.1. System planu strategicznego; 14.2.3.2. Struktura planu; 14.3. Normatywne wzorce strategii ZZL; 14.3.1. Wybrane wzorce strategii normatywnych; 14.3.1.1. Model T. Stalewskiego; 14.3.1.2. Strategie według J. Brunsteina i C. Fishera; 14.3.1.3. Model T. Listwana; 14.3.2. Zgodność strukturalna strategii; 14.4. Podejścia do wzorcowania i wzorców na niższych poziomach strategii ZZL. 15. Urzeczywistnianie modelu wzorcowego strategii: CZĘŚĆ VI. Podstawy kształtowania substrategii SZZL: 16. Strukturyzacja podsystemów SZZL: 16.1. Układ strategicznych procesów kształtowania ZL; 16.2. Wielowarstwowa struktura podsystemów SZZL; 16.3. Strukturyzacja SZZL według wybranych punktów odniesienia. 17. Wybrane odniesienia SZZL do podmiotowości i konstruowania substrategii aktywności podstawowej: 17.1. Wybrane odniesienia SZZL do podmiotowości; 17.2. Wybrane odniesienia do konstruowania substrategii aktywności podstawowej; CZĘŚĆ VII. Urzeczywistnianie strategii: 18. Podstawy urzeczywistniania strategii ZZL: 19. Controlling strategiczny i strategiczne uczenie się; 19.1. Controlling strategiczny; 19.2. Strategiczne uczenie się w SZZL; 19.2.1. Podstawy uczenia się; 19.2.2. System Wczesnego Reagowania (SWR); 19.2.3. Wywiad gospodarczy; 19.2.4. Analiza dyskryminacji. 20. Kształtowanie prawdopodobieństwa zdarzeń w SZZL: 20.1. Podstawy zarządzania prawdopodobieństwem strategicznym; 20.2. Zarządzanie zmianami w SZZL; 20.3. Ryzyko w implementacji planu SZZL i zasady jego redukcji. CZĘŚĆ VIII. Sprawność SZZL: 21. Podstawy sprawności: 21.1. Struktura dążeń sprawnościowych SD; 21.2. Walory i wytyczne sprawności w odniesieniu do załogi; 21.2.1. Walory i wytyczne sprawności ZL i SZZL; 21.2.2. Pozabiznesowe wartości ZL, ZZL i SZZL; 21.3. Prawo, etyka i kultura a SZZL w systemie dążeń strategicznych; 21.3.1. Prawo a SZZL; 21.3.2. Etyka a SZZL; 21.3.3. Kultura a SZZL. 22. Substrategia gospodarowania w SZZL: 22.1. Podstawy substrategii gospodarowania; 22.2. Zasady i zakres gospodarowania; 22.3. Możliwość substrategii wynagradzania. CZĘŚĆ IX. Przyszłość SZZL: 23. Perspektywy SZZL z pozycji aktualnego stanu nauki i praktyki. 24. Quo vadis SZZL.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-66199-46-0
Koncepcja dynamicznych zdolności odzwierciedla charakterystyczne dla gospodarki opartej na wiedzy przechodzenie od podejścia klasycznego do działań przedsiębiorczych, zapewniających względną trwałość przewagi konkurencyjnej. Koncepcja ta odpowiada najwyższym wymaganiom stawianym nowym paradygmatom zarządzania strategicznego. Prezentowana książka uzupełnia i porządkuje wiedzę dotyczącą poszczególnych aspektów tej koncepcji (dynamiczne zdolności jako obiekt badań w naukach o zarządzaniu, atrybuty i przejawy dynamicznych zdolności w procesach zarządzania przedsiębiorstwami, dynamiczne zdolności jako podstawa generowania wartości, procesy i mechanizmy kształtowania dynamicznych zdolności) oraz przynosi interesujące wyniki badań empirycznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 83-87256-84-6
1. Zagadnienia metodologiczne kreowania strategii rozwoju produkcji. Problemy zarządzania strategicznego; Proces tworzenia i elementy składowe strategii produkcji; Strategie produkcji przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym; Aksjologiczne podstawy procesu innowacji; Metoda wielokryterialnej analizy decyzyjnej problemu. 2. Rola wiedzy w kształtowaniu strategii produkcji. Kierunki rozwoju wiedzy w dobie globalizacji; Kapitał ludzki a perspektywy gospodarki opartej o wiedzę na przykładzie Białegostoku; Rola wiedzy w kształtowaniu innowacyjnej strategii produkcji; Rola współpracy w tworzeniu innowacji w gospodarce opartej na wiedzy; Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach wysokiej techniki; Dyferencyjność organizacji uczących się w warunkach gospodarki opartej na wiedzy; Rola edukacji w gospodarce opartej na wiedzy. 3. Społeczne, ekonomiczne i techniczne uwarunkowania strategii rozwoju produkcji. Cechy charakterystycznej strategii przedsiębiorstw w warunkach kształtowania się nowej ekonomii (na przykładzie UE, Białorusi i Rosji); Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych; Nauczanie współpracy i zarządzania konfliktem w programach studiów wyższych uczelni; Konkurencyjne priorytety białoruskiej gospodarki w kontekście rozwoju i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i kapitału ludzkiego; Podstawowe założenia kulturowe w zarządzaniu produkcją; Strategie finansowania inwestycji zagranicznych; Ochrona kapitału intelektualnego jako konieczny warunek innowacyjnego rozwoju gospodarki narodowej. 4. Doświadczenia zagraniczne w zakresie kształtowania produkcji i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Znaczenie zwiększania wydajności w warunkach globalnej konkurencji; Czynniki konkurencyjności niemieckich przedsiębiorstw na rynkach globalnych; Polityka kształtowania produkcji i handlu na przykładzie gospodarki argentyńskiej przed i po kryzysie; Relacje pomiędzy innowacjami w organizacji, satysfakcja z pracy oraz podnoszeniem kwalifikacji na przykładzie Eti Mining Corporation Bandirma Boron and Acid (Boracite) Factory; Rola rynku w rozwoju systemu edukacji Białorusi w okresie transformacji; Konkurencyjność przygranicznych regionów (W oparciu o badania empiryczne przeprowadzone w Polsce, Litwie, Łotwie i na Białorusi); Strategiczne problemy zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie w gospodarce narodowej Białorusi; Aktywna polityka na rynku pracy w systemie innowacyjnych priorytetów realizacji narodowej strategii ustawicznego rozwoju republiki Białoruś; Międzynarodowe alianse strategiczne jako instrument rozwoju innowacyjnego. 5. Strategie produktowe i kształtowania struktury asortymentowej. Opinie respondentów o koncepcji produktów ekologicznych w regionie Polski północno-wschodniej; Postęp produktowy jako czynnik kształtowania strategii produkcji; Strategia innowacji produktu na rynku międzynarodowym; Venture capital jako forma finansowania innowacji produktowych; Zarządzanie wartością firmy (VBM) podstawą kształtowania strategii asortymentu produkcji w przedsiębiorstwie uczącym się; Kształtowanie asortymentu a pozycjonowanie firmy na rynku. 6. Strategie procesowe. Strategia i ekonomika technologii jako podstawa postępowego państwa; Wzrost efektywności procesu produkcyjnego jako warunek funkcjonowania przedsiębiorstwa (na przykładzie metodyki pracy grupy roboczej w Biazet S.A.); "Centra doskonałości" jako alternatywa dla tradycyjnego zarządzania produkcją; Taśma produkcyjna nowej gospodarki - modele zarządzania procesami biznesowymi; Outsourcing produkcji jako źródło przewagi; Wizualizacja jako narzędzie w zarządzaniu procesem produkcyjnym. 7. Strategie kształtowania jakości produkcji, powiększania zdolności produkcyjnych i logistyki. Strategie zdolności produkcyjnych. Studium przypadku; Podstawy sformułowania polityki zarządzania zapasami materiałów na bazie modelu probabilistycznego; Problematyka zarządzania jakością w procesach wytwórczych; Standard SA8000 a strategia produkcji przedsiębiorstwa; Podnoszenie jakości produktów przy wykorzystaniu macierzy cech produktu i jej wybranych modyfikacji; Logistyczne strategie produkcji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarys strategii rozwoju przemysłu / pod red. nauk. Władysław Janasz. - Warszawa : Difin, 2006. - 576 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7251-576-X
1. Mezoekonomia przemyslu w systemie nauk ekonomicznych 2. Struktury rynkowe w przemyśle 3. Istota, zakres i clele działalności przemysłowej 4. Struktury przemysłu 5. Formułowanie strategii rozwoju we współczesnym przemyśle 6. Strategie organizacji procesów wytwarzania 7 Markieting dóbr przemysłowych 8. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym 9. Innowacje, badania i rozwój w przemyśle 10. Metodyka oceny postępu technicznego w przemyśle 11. Decyzje inwestycyjne 12. Koszty, techniczna efektywność i rentowność produkcji w działalności przemysłowej 13. Polityka przemysłowa w Polsce na tle procesu przekształceń systemowych oraz wobec wyzwań rozwojowych (globalizacyjnych) 14. Polityka przemysłowa w Unii Europejskiej 15. Problemy lokalizacji działalności przemysłowej 16. Rozówj zrównoważnowy jako podstawa aplikacyjnych założeń rozwoju przemysłu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie operacyjne : towary i usługi / Donald Waters ; przekł. Adam Becht. - Wyd. 1 - 4 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2001. - 618 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-15396-0
Cz. I Wprowadzenie do zarządzania operacyjnego: Definicja operacji; Czym jest zarządzanie operacyjne?; Strategia operacyjna; Ujęcie menedżerskie - Typowy dzień. Cz. II Planowanie produktu: Planowanie produktu; Zarządzanie jakością; Prognozowanie popytu; Projektowanie procesów; Ujęcie menedżerskie - Silnik TAY, RollsRoyce. Cz. III Decyzje dotyczące procesu: Rozmieszczenie urządzeń; Zarządzanie zdolnością produkcyjną; Kontrola jakości; Ujęcie menedżerskie - Derwent Doors. Cz. IV Planowanie zasobów: Planowanie zagregowane; Planowanie zapotrzebowania materiałowego; Just-in-time Planowanie krótkoterminowe; Projektowanie oraz mierni ki pracy; Zarządzanie projektami; Ujęcie menedżerskie - Witham Park. Cz. V Gospodarka materiałowa: Zarządzanie łańcuchem dostaw; System magazynowania niezależnego od zapotrzebowania; Lokalizacja zakładu; Ujęcie menedżerskie - Williams Polishes Ltd. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-546-8
1. Zarządzanie Osiągnięciem Celu, 2. Zarządzanie Organizacją, 3. Zarządzanie procesem Inwestycji, 4. Kontrola postępu, 5. Zarządzanie jakością, 6. Zarządzanie Rozwiązywaniem Problemów, 7. Zarządzanie Rozwiązaniami ryzyka, 8. Zarządzanie Procesem Zmian, 9. Zarządzanie integracją, 10. Zarządzanie Zasobem Wiadomości, 11. Zarządzanie Procesem Dokumentacji, 12. Ocena wyników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-204-2928-5
1. Zarządzanie zmianami, 2. Strategia firmy a systemy informacyjne, 3. Ramy organizacyjne, 4. Różne podejścia do cyklu tworzenia systemu, 5. Profil przedsięwzięcia, 6. Planowanie przedsięwzięcia: rozumienie pracy, 7. Planowanie przedsięwzięcia: szacowanie, 8. Planowanie przedsięwzięcia: harmonogram i przydział zasobów, 9. Monitorowanie postępów, 10. Wykonywanie kontroli, 11. Raportowanie postępów prac, 12. Jakość, 13. Zarządzanie ryzykiem, 14. Inżynieria wartości i zarządzanie wartością, 15. Sprzedaż przedsięwzięcia, 16. Problemy związane z zarządzaniem klientami, 17. Zarządzanie dostawcami, 18. Przywództwo, 19. Zarządzanie wydajnością, 20. Zespoły realizujące przedsięwzięcie, 21. Środowisko pracy, 22. Kierownik przedsięwzięcia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1584-3
Cz. I Geneza i istota zarządzania strategicznego: R.1 Zarządzanie strategiczne - tło ekonomiczne, R.2 Zarządzanie strategiczne jako koncepcja zarządzania. Cz. II Strategia przedsiębiorstwa: R.3 Strategia przedsiębiorstwa jako system, R.4 Podmiotowe ujęcie strategii - kluczowe wybory strategiczne, R.5 Procesowe ujęcie strategii - przedsiębiorczość strategiczna. Cz. III Opracowanie strategii przedsiębiorstwa: R.6 Identyfikacja przedsiębiorstwa, R.7 Analiza strategiczna, R.8 Implementacja strategii
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XIX Zeszyt 2/2018)
Zawiera: Scientific examination and valuation of holistic managerial competence; Innovation culture as the basis for innovative environment of the enterprise; Innowacyjne produkty i usługi w polskiej bankowości; Financial risk in the contemporary environment of enterprises; Wdrożenie koncepcji „szczupłego” zarządzania w szkole wyższej; „Rodzinny znaczy godny zaufania” - przedsiębiorstwa rodzinne w opinii polskich konsumentów; Talent jako element potencjału organizacji XXI wieku; Istota kapitału relacyjnego - ujęcie empiryczne oraz dalsze kierunki badań; Big data jako narzędzie zarządzania procesem budowania społeczeństwa idealnego; Wynagrodzenie i zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach; Integralne oceny równowagi makroekonomicznej na przykładzie polskiej gospodarki; Analiza założeń teorii uwarunkowań sytuacyjnych w kontekście zarządzania projektem europejskim; Change or continuation? Long-term city management on the example of local development strategy of Katowice; Zastosowanie chmury obliczeniowej dla potrzeb systemów BPMS; Chosen aspects of it resources security in sme sector enterprises - results of the research; Koncepcja modelu zagrożenia w systemach ostrzegających organizację; Recenzja książki: D. Martin, J. Schouten, Sustainable Marketing.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again