Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(11)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(6)
Author
Jachna Tomasz
(3)
Kaplan Robert S
(3)
Norton David P
(3)
Sierpińska Maria
(3)
Boudreau John
(2)
Cascio Wayne
(2)
Jaki Andrzej
(2)
Jańska Regina
(2)
Muszczynko Ewa
(2)
Dębska-Rup Anna
(1)
Jaruga Alicja
(1)
Juja Tadeusz
(1)
Pniewski Krzysztof
(1)
Polakowski Mariusz
(1)
Pomykalska Bożena
(1)
Pomykalski Przemysław
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Przedsiębiorstwo
(13)
Zarządzanie strategiczne
(3)
Finanse
(2)
Kadry
(2)
Marketing personalny
(2)
Wynik finansowy
(2)
Zatrudnienie
(2)
Bilans księgowy
(1)
Budowanie wizerunku pracodawcy
(1)
Podatek
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
ISBN: 978-83-88544-44-6
1. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie bilansów, 2. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie rachunków wyników, 3. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie rachunków przepływów pieniężnych, 4. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa metodą wskaźnikową, 5. Kompleksowa analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, 4. Identyfiakcja syptomów zagrozenia upadłością przedsiębiorstwa, 7. Różnice między wynikiem finansowym a wynikiem podatkowym i podstawą opodatkowania oraz ich konsekwencje dla przedsiębiorstwa, 8. Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w Niemczech, 9. Poziom fiskalizmu i pozapodatkowe obciążenia przedsiębiorców w Polsce, 10. Opodatkwoanie przedsiębiorców w powiecie wrzesińskim ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14871-3
1. Zarys analizy finansowej. 2. Analiza procesu podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. 3. Analiza sprawozdań finansowych. 4. Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej firmy. 5. Wykorzystanie dźwigni w planowaniu zysku i ocenie ryzyka. 6. Model zrównoważonego wzrostu. 7. Prognozowanie. 8. Strategia finansowa i strategia finansowania. 9. Struktura kapitału w teorii finansów i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. 10. Wartość pieniądza w czasie. 11. Metody oceny inwestycji rzeczowych. 12. Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa. 13. Modele stosowane w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 14. Analiza kosztu kapitału. 15. Wycena przedsiębiorstw. 16. Fuzje i przejęcia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1179-3
1.Nadawanie strategicznego znaczenia pomiarom z zakresu ZZL; 2. Analityczne podstawy pomiarów z zakresu ZZL; 3. Ukryte koszty absencji; 4. Wysokie koszty odejść pracowników; 5. Zdrowie, dobre samopoczucie i dobrostan pracowników; 6. Postawy i zaangażowanie pracowników; 7. Efekty finansowe programów praca- życie; 8. Użyteczność procesu doboru pracowników: koncepcja i jej pomiar; 9. Wartość ekonomiczna wyników pracy; 10. Korzyści wynikające z zastosowania zaawansowanych metod selekcji; 11. Koszty i korzyści programów rozwoju zasobów ludzkich; 12. Analiza inwestycji w talenty: katalizator zmian.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-3122-7
1.Nadawanie strategicznego znaczenia pomiarom z zakresu ZZL; 2. Analityczne podstawy pomiarów z zakresu ZZL; 3. Ukryte koszty absencji; 4. Wysokie koszty odejść pracowników; 5. Zdrowie, dobre samopoczucie i dobrostan pracowników; 6. Postawy i zaangażowanie pracowników; 7. Efekty finansowe programów praca- życie; 8. Użyteczność procesu doboru pracowników: koncepcja i jej pomiar; 9. Wartość ekonomiczna wyników pracy; 10. Korzyści wynikające z zastosowania zaawansowanych metod selekcji; 11. Koszty i korzyści programów rozwoju zasobów ludzkich; 12. Analiza inwestycji w talenty: katalizator zmian.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna. - Wyd.3 zm. i uaktual. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2004. - 406,[2] s. : tab., rys., wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14206-5
1. Podstawy metodyczne analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie; 2. Sprawozdanie finansowe i jego analiza wstępna; 3. Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa; 4. Analiza czynników kształtujących wynik finansowy przedsiębiorstwa; 5. Metody i techniki uwzględniania czasu w badaniach analitycznych; 6. Koszt i struktura kapitału przedsiębiorstwa; 7. Metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-11187-9
1. Podstawy metodyczne analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie; 2. Sprawozdanie finansowe i jego analiza wstępna; 3. Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa; 4. Analiza czynników kształtujących wynik finansowy przedsiębiorstwa; 5. Metody i techniki uwzględniania czasu w badaniach analitycznych; 6. Koszt i struktura kapitału przedsiębiorstwa; 7. Metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-11187-9
1. Podstawy metodyczne analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie; 2. Sprawozdanie finansowe i jego analiza wstępna; 3. Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa; 4. Analiza czynników kształtujących wynik finansowy przedsiębiorstwa; 5. Metody i techniki uwzględniania czasu w badaniach analitycznych; 6. Koszt i struktura kapitału przedsiębiorstwa; 7. Metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (5 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7230-014-3
Wstęp; Organizacja i funkcjonowanie spółek kapitało wych; Zasady rachunkowości; Środki trwałe; Inwestycje rozpoczęte; Wartości niematerialne i prawne; Finanoswy majątek trwały; Majątek obrotowy; Inne aktywa; Kapita ły własne; Rezerwy; Zobowiązania i fundusze specjalne; Bierne rozliczenia międzyokresowe i przychody przy szłych okresów; Przychody i koszty; Wynik finansowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-86210-96-6
WYD. z 2001 r. Tworzenie organizacji zorientowanej na strategię; I Przełożenie strategii na terminy operacyjne: Budowa map strategii; Budowanie map strategii w firmach sektora prywatnego; Karty wyników strategii w organizacjach nie nastawionych na zysk, agencjach rządowych i placówkach opieki zdrowotnej; II Zbieżność celów całej organizacji - efekt synergiczny: Tworzenie synergii oddziałów; Tworzenie synergii przez piony wsparcia; III Strategia- codzienną sprawą wszystkich pracowników Kreowanie świadomości strategii; Definiowanie celów indywidualnych i zespołowych; Kompleksowy system wynagrodzeń; IV Strategia jako ciągły proces: Planowanie i budżetowanie; Informacje zwrotne i uczenie się; V Mobilizowanie zmiany poprzez przywództwo: Przywództwo i mobilizacja; Unikanie pułapek. WYD. z 2002 r. 1. Mierzenie efektywności i zarządzanie w wieku informacji 2. Dlaczego firmie jest potrzebna strategiczna karta wyników? I. Jak mierzyć realizację strategii 3. Perspektywa finansowa; 4. Perspektywa klienta 5. Perspektywa procesów wewnętrznych; 6. Perspektywa rozwoju; 7. Powiązanie mierników ze strategią firmy 8. Struktura i strategia II. Zarządzanie wdrażaniem strategii 9. Osiągnięcie strategicznej zbieżności celów: od najniższego szczebla organizacji 10. Cele szczegółowe, alokacja zasobów, inicjatywy i budżety 11. Monitorowanie realizacji strategii i uczenie się 12. Wdrażanie systemu zarządzania opartego na strategicznej karcie wyników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
WYD. z 2001 r. Tworzenie organizacji zorientowanej na strategię; I Przełożenie strategii na terminy operacyjne: Budowa map strategii; Budowanie map strategii w firmach sektora prywatnego; Karty wyników strategii w organizacjach nie nastawionych na zysk, agencjach rządowych i placówkach opieki zdrowotnej; II Zbieżność celów całej organizacji - efekt synergiczny: Tworzenie synergii oddziałów; Tworzenie synergii przez piony wsparcia; III Strategia- codzienną sprawą wszystkich pracowników Kreowanie świadomości strategii; Definiowanie celów indywidualnych i zespołowych; Kompleksowy system wynagrodzeń; IV Strategia jako ciągły proces: Planowanie i budżetowanie; Informacje zwrotne i uczenie się; V Mobilizowanie zmiany poprzez przywództwo: Przywództwo i mobilizacja; Unikanie pułapek. WYD. z 2002 r. 1. Mierzenie efektywności i zarządzanie w wieku informacji 2. Dlaczego firmie jest potrzebna strategiczna karta wyników? I. Jak mierzyć realizację strategii 3. Perspektywa finansowa; 4. Perspektywa klienta 5. Perspektywa procesów wewnętrznych; 6. Perspektywa rozwoju; 7. Powiązanie mierników ze strategią firmy 8. Struktura i strategia II. Zarządzanie wdrażaniem strategii 9. Osiągnięcie strategicznej zbieżności celów: od najniższego szczebla organizacji 10. Cele szczegółowe, alokacja zasobów, inicjatywy i budżety 11. Monitorowanie realizacji strategii i uczenie się 12. Wdrażanie systemu zarządzania opartego na strategicznej karcie wyników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14746-4
1. Mierzenie efektywności i zarządzanie w wieku informacji 2. Dlaczego firmie jest potrzebna strategiczna karta wyników? I. Jak mierzyć realizację strategii 3. Perspektywa finansowa; 4. Perspektywa klienta 5. Perspektywa procesów wewnętrznych; 6. Perspektywa rozwoju; 7. Powiązanie mierników ze strategią firmy 8. Struktura i strategia II. Zarządzanie wdrażaniem strategii 9. Osiągnięcie strategicznej zbieżności celów: od najniższego szczebla organizacji 10. Cele szczegółowe, alokacja zasobów, inicjatywy i budżety 11. Monitorowanie realizacji strategii i uczenie się 12. Wdrażanie systemu zarządzania opartego na strategicznej karcie wyników
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wycena przedsiębiorstwa: pomiar i ocena wartości / Andrzej Jaki. - Wyd.2 uaktual. i rozsz. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 152 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-88114-98-0
R.1 Przedsiębiorstwo jako obiekt wyceny: Restrukturyzacja procesów gospodarczych w wycena przedsiębiorstw w Polsce; Kapitał jako źródło wartości przedsiębiorstwa; Wartość jako kategoria ekonomiczna a przedsiębiorstwo; Wartość w strukturze celów przedsiębiorstwa; Zakresy wyceny przedsiębiorstwa i determinanty jego wartości. R.2 Uwarunkowania i elementy składowe wyceny przedsiębiorstwa: Pomiar wartości jako podstawa wyceny przedsiębiorstwa; Przesłanki i funkcje wyceny przedsiębiorstwa; Formalnoprawne uregulowania wyceny przedsiębiorstwa; Procedura wyceny przedsiębiorstwa; Uwarunkowania uwzględniania zmiany wartości kapitału w czasie w wycenie przedsiębiorstwa R.3 Metody wyceny przedsiębiorstw: systematyka metod wyceny przedsiębiorstw, metody majątkowe w procesie wyceny przedsiębiorstwa, dochodowa wycena przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo jako forma inwestycji, wartość reputacji w mieszanych metodach wyceny przedsiębiorstwa, syntetyczne ujęcie metod wyceny - rachunek pomiaru i oceny wartości przedsiębiorstwa, ewolucja zakresu wykorzystania i znaczenia wyceny przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88114-98-0
R.1 Przedsiębiorstwo jako obiekt wyceny: Restrukturyzacja procesów gospodarczych w wycena przedsiębiorstw w Polsce; Kapitał jako źródło wartości przedsiębiorstwa; Wartość jako kategoria ekonomiczna a przedsiębiorstwo; Wartość w strukturze celów przedsiębiorstwa; Zakresy wyceny przedsiębiorstwa i determinanty jego wartości. R.2 Uwarunkowania i elementy składowe wyceny przedsiębiorstwa: Pomiar wartości jako podstawa wyceny przedsiębiorstwa; Przesłanki i funkcje wyceny przedsiębiorstwa; Formalnoprawne uregulowania wyceny przedsiębiorstwa; Procedura wyceny przedsiębiorstwa; Uwarunkowania uwzględniania zmiany wartości kapitału w czasie w wycenie przedsiębiorstwa R.3 Metody wyceny przedsiębiorstw: systematyka metod wyceny przedsiębiorstw, metody majątkowe w procesie wyceny przedsiębiorstwa, dochodowa wycena przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo jako forma inwestycji, wartość reputacji w mieszanych metodach wyceny przedsiębiorstwa, syntetyczne ujęcie metod wyceny - rachunek pomiaru i oceny wartości przedsiębiorstwa, ewolucja zakresu wykorzystania i znaczenia wyceny przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again