Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(14)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(14)
Author
Bućko Józef
(1)
Filipowicz Janina
(1)
Iwanek Tadeusz
(1)
Kamela-Sowińska Aldona
(1)
Kasiewicz Stanisław
(1)
Kicińska Monika
(1)
Konowalczuk Jan
(1)
Nita Bartłomiej
(1)
Nowak Wioletta
(1)
Prystupa Mieczysław
(1)
Rogowski Waldemar
(1)
Siudak Marek
(1)
Skoczylas Wanda
(1)
Szablewski Andrzej
(1)
Szczepankowski Piotr
(1)
Urbanek Grzegorz
(1)
Wójciak Mirosław
(1)
Wąsik Teresa Lidia
(1)
Ćwiąkała-Małys Anna
(1)
Year
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Przedsiębiorstwo
(13)
Wartość ekonomiczna
(3)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Nieruchomości
(2)
Zarządzanie
(2)
Analiza wartości
(1)
Banki
(1)
Kredyt
(1)
Motywacja pracy
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo -- ekonomika -- podręcznik akademicki
(1)
Przedsiębiorstwo -- wycena
(1)
Rachunkowość
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Siła robocza -- zagadnienia -- Polska
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Właściciele nieruchomości
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Środki obrotowe -- rachunkowość
(1)
Środki trwałe -- ekonomika
(1)
14 results Filter
Book
In basket
(Ekonomia i Zarządzanie / Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne)
ISBN: 978-83-208-1723-2
Wstęp, 1. Ogólne problemy zarządzania wartością przedsiębiorstwa, 2. Źródła informacji na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa, 3. Mierniki monitorowania wartości przedsiębiorstwa, 4. Ogólne założenia konstrukcji modeli wykorzystywanych w badaniu determinant wartości przedsiębiorstwa, 5. Konstrukcja modeli deterministycznych i ich przydatnośc w identyfikacji i ocenie czynników tworzących wartośc przedsiębiorstwa, 6. Stochastyczne modele w identyfikacji determinant wzrostu wartości przedsiębiorstwa, 7. Niefinansowe czynniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 658.1/.5
1.Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, 2.Wycena wartości przedsiębiorstwa i jego skłądników majątkowych, 3.Gospodarka środkami trwałymi przedsiębiorstwa, 4.Ekonomika majatku obrotowego przedsiębiorstwa, 5.Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie, 6.System motywacji pracowników
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-022-6
1. Nowy model biznesowego działania firm a "Strategia lizbońska", 2. Zmiana warunków konkurencyjności przedsiębiorstw, 3. Kapitał intelektualny jako generator nowych czynników konkurencyjności, 4. Koncepcja zarządzania kapitałem intelektualnym, 5. Metody pomiaru kapitału intelektualnego, 6. Raportowanie o kapitale intelektualnym interesariuszom zewnętrznym, 7. Światowe standardy wyceny kapitału intelektualnego, 8. Przykłady wyceny kapitału intelektualnego dla wybranych firm krajowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1671-6
1. Ryzyko kredytowe działalności gospodarczej. 2. Metody budowy wewnętrznego ratingu ilościowego. 3. Ekonometryczno-statystyczne modele pomaru indywidualnego ryzyka kredytowego. Empiryczna weryfikacja modeli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1678-5
1. Istota zarządzania wartością przedsiębiorstwa. 2. Metody wyceny przedsiębiorstwa. 3. Finansowe mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa. 4. Analiza progu rentowności w warunkach zarządzania wartością przedsiębiorstwa. 5. Opcje realne w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. 6. Fuzje i przejęcia a wartość przedsiębiorstwa. 7. Kształtowanie programów motywacyjnych ukierunkowanych na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty i Wykłady Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja)
ISBN: 83-87708-71-2
1. Pojęcie i odmiany wartości, 2. Charakterystyka metod majątkowych, 3. Charakterystyka metod dochodowych, 4. Charakterystyka metod mieszanych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-1758-4
1. Aktywa niematerialne jako źródło wartości w nowej ekonomii, 2. Charkaterystyka najważniejszych aktywów niematerialnych i ich udział w tworzeniu opcji strategicznych przedsiębiorstwa, 3. Ogólne zasady pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, 4. Modele wyceny kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, 5. Opcje realne w wycenie aktywów niematerialnych, 6. Wycena marki, 7. Wycena aktywów technologicznych, 8. Wycena relacji z klientem, 9. Model szacowania kosztu kapitału i wyceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88840-59-2
Cz. I Źródła i pomiar wartości firmy: 1. Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, 2. Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy, 3. Budowa wartości firmy na podstawie zrównoważonej karty wyników, 4. Mierniki kreowanej wartości spółki kapitałowej. Cz. II Wycena wartości firmy: 5. Nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstw, 6. Opcje rzeczowe-nowe spojrzenie na wycenę, 7. Wycena spółek nowej gospodarki, 8. Wycena wartości niematerialnych i prawnych. Cz. III Budowanie wartości firmy: 9. Budowanie wartości spółki przez fundusze venture capital i private eqiuty, 10. Fuzje i przejęcia a wartość przedsiębiorstwa, 11. Zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie banku, 12. Menedżerskie programy motywacyjne, 13. Relacje inwestorskie i raportowanie wartości, 14. Kształtowanie kultury nowoczesnej korporacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14961-1
1. Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa, 2. Czynniki ekonomiczne tworzące wartość przedsiębiorstwa, 3. Charakterystyka podstawowych finansowych czynników tworzenia i oceny wartości przedsiębiorstwa, 4. Pomiar efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa, 5. Zakres i metody wyceny wartości przedsiębiorstwa, 6. Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa, 7. Wycena przedsiębiorstw na podstawie porównań rynkowych, 8. Teoria opcji realnych w wycenie wartości przedsiębiorstwa, 9. Szczególne przypadki wykorzystania modeli wyceny wartosci przedsiębiorstwa, 10. Formułowanie strategii zarządzania wartością przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-68-4
1. Podstawowe definicje dotyczące nieruchomości i przedsiębiorstw; 2. Koncepcje wartości w wycenie nieruchomości i przedsiębiorstw; 3. Podstawowe funkcje i cele wyceny; 4. Teoria wartości pieniądza w czasie jako podstawa wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym; 5. Zasady produkcji dochodów w procesie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw; 6. Stopy używane do wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw; 7. Metody i techniki podejścia dochodowego stosowane w wycenie nieruchomości; Metody określania wartości rynkowej przedsiębiorstw; Załącznik: Podstawowe elementy sprawozdania finansowego; Bilans; Rachunek zysków i strat; Rachunek przepływów pieniężnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
Wycena nieruchomości przedsiębiorstw / Jan Konowalczuk. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 270 s. : : rys., tab. ; 24 cm.
(Ekonomia / C.H.Beck. Nieruchomości / C.H.BECK)
ISBN: 978-83-255-0696-4
1.Metodyczne podstawy wyceny: Definicje, klasyfikacja i ocena stanu nieruchomości; systematyka i ocena metodyki wyceny nieruchomości w Polsce; wykorzystanie cen sprzedaży i czynszów do określenia wartości rynkowej. 2. Szacowanie wartości specjalistycznych nieruchomości przedsiębiorstw: Uwarunkowania stosowania różnych metod wyceny; Wycena nieruchomości specjalistycznych oparta na dochodach z działalności; Miary dochodu i stóp zwrotu oraz ich zastosowanie w wycenie metodą zysków; Stosowanie metody zysków; Metoda zysków a metodyka wyceny przedsiębiorstw; Wartość godziwa a współczesne zastosowanie kosztów do jej oszacowania. 3. Przykłady wycen nieruchomości przedsiębiorstw: Prezentacja podstawowych parametrów wycenianych nieruchomości i proponowane metody wyceny; Przykłady wycen nieruchomości inwestycyjnych; Przykłady wycen nieruchomości operacyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-912879-8-X
1. Pojęcie i koncepcje wartości oraz standard wartości, podstawowe założenia i pojęcie wyceny, 2. Funkcje, cele, przedmiot i metody wyceny przedsiębiorstw, 3. Metoda wyceny według siły nabywczej pieniądza, 4. Metody obliczania wartości majątkowych przedsiębiorstwa, 5. Wycena składników majątku przedsiębiorstwa, 6.Wycena przedsiębiorstwa za pomocą metody wartości dochodowej, 7. Szacowanie parametrów wyceny dochodowej przedsiębiorstwa, 8. Inne metody wyceny przedsiębiorstw, 9. Zastosowanie metod wyceny przedsiębiorstwa i ich mienia do określania wartości godziwej, 10. Wartość firmy w procesie wyceny przedsiębiorstwa, 11. Wycena dochodowa przedsiębiorstwa "GAMA" spółka z o.o.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2836)
ISBN: 83-229-2696-0
1. Podstawowe metody stosowane w analizie ekonomicznej, 2. Podstawy analizy sprawozdania finansowego, 3. Analiza progu rentowności, 4. Analiza wrażliwości zysku, 5. Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych, 6. Podstawy wyceny przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa / Marek Siudak. - Warszawa : Politechnika Warszawska, 2001. - 233 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Zarządzanie i Marketing / Politechnika Warszawska)
ISBN: 83-7207-267-1
Istota zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa; Formy finansowania przedsiębiorstwa; Kapitał długoterminowy; Koszt kapitału długoterminowego; Procedura opracowania biznes planu; Kapitał krótkoterminowy; Specjalne formy finansowania; Kształtowanie struktury kapitału.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again