Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(19)
available
(9)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(19)
Author
Antolak Lidia
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Czaja Józef
(1)
Dudycz Tadeusz
(1)
Duraj Jan
(1)
Fierla Andrzej
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Herdan Agnieszka
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Howson Peter
(1)
Iwanek Tadeusz
(1)
Jaki Andrzej
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kamela-Sowińska Aldona
(1)
Kotelska Jolanta
(1)
Kulczycki Marek
(1)
Kładź-Postolska Katarzyna
(1)
Leśniewski Michał A
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Margoński Marek
(1)
Michalik Izabela
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Mills Roger W
(1)
Nita Bartłomiej
(1)
Nowak Wioletta
(1)
Olszewska Dorota
(1)
Panfil Marek
(1)
Pawelska Aleksandra
(1)
Pietrzak Tomasz
(1)
Pobiedzińska Karolina
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Rankine Denzil
(1)
Ryńca Radosław
(1)
Shulgina Ludmila
(1)
Siempińska Joanna
(1)
Skoczylas Wanda
(1)
Smolarek Małgorzata
(1)
Synowiec Jadwiga
(1)
Szablewski Andrzej
(1)
Szczepankowski Piotr J
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Wróbel Magdalena
(1)
Wygaś Sebastian
(1)
Zabłocka Stanisława
(1)
Zarzecki Dariusz
(1)
Ziaeian Yasmin
(1)
Ćwiąkała-Małys Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Przedsiębiorstwo
(19)
Wartość ekonomiczna
(4)
Analiza wartości
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Zarządzanie
(2)
Budżety obywatelskie
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gry komputerowe
(1)
Górnictwo
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Inwestorzy indywidualni
(1)
Kadry
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nieruchomości
(1)
Operat szacunkowy
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Przejęcie przedsiębiorstwa
(1)
Rachunkowość
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Second Life
(1)
Sektor publiczny
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zaufanie
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma
(1)
23 results Filter
Book
In basket
(Ekonomia i Zarządzanie / Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne)
ISBN: 978-83-208-1723-2
Wstęp, 1. Ogólne problemy zarządzania wartością przedsiębiorstwa, 2. Źródła informacji na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa, 3. Mierniki monitorowania wartości przedsiębiorstwa, 4. Ogólne założenia konstrukcji modeli wykorzystywanych w badaniu determinant wartości przedsiębiorstwa, 5. Konstrukcja modeli deterministycznych i ich przydatnośc w identyfikacji i ocenie czynników tworzących wartośc przedsiębiorstwa, 6. Stochastyczne modele w identyfikacji determinant wzrostu wartości przedsiębiorstwa, 7. Niefinansowe czynniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-177-3
Cz. I Określenie wartości - dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców: 1. Wstęp do analizy wartości strategicznej, 2. Obliczanie wartości strategicznej z wolnych przepływów gotówkowych, 3. Okres planowania i przewaga konkurencyjna. Cz. II Kluczowe kwestie związane z wyceną: 4. Alternatywne mierniki wartości strategicznej, 5. Wartość rezydualna, 6. Koszt kapitału. Cz. III Zastosowania: 7. Wycena na rynkach wschodzących oraz wyceny transgraniczne, 8. Fuzje, przejęcia i wspólne przedsięwzięcia,9. Wycena nowych emisji akcji oraz aktywów niematerialnych, 10. Zarządzanie wartością strategiczną
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Akademia Ekonomiczna im.Oskara Langego we Wrocławiu ; 912)
ISBN: 83-7011-588-8
Maksymalizacja wartości jako nadrzędny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa; Przepływy pieniężne jako podstawowy składnik wartości przedsiębiorstwa; Koszt kapitału; Mierniki efektywności wykorzystywane w koncepcji VBM; Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71870-70-1
Istota, znaczenie i metodologia przedsiębiorstw w Polsce; Struktura i sposoby wyznaczania stopy kapitalizacji; Praktyczne aspekty wyceny przedsiębio- rstw - przykłady.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nieruchomości - gospodarowanie przestrzenią / przewod.rady Andrzej Hopfer)
ISBN: 83-88904-25-6
Cz. I Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny: 1.Istota przedsiębiorstwa, jego działalność i podstawy wyceny, 2.Uwarunkowania merytoryczne i formalnoprawne wyceny przedsiębiorstw, 3. Analiza ekonomiczna jako element składowy procedury pomiaru i oceny wartości przedsiębiorstwa. Cz. II Metodyka i praktyka wycen przedsiębiorstw: 4. Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw i ich praktyczna przydatność, 5. Zmodyfikowanie procedury wyceny przedsiębiorstw do warunków polskich, 6. Analiza ekonomiczno-finansowa i wycena przedsiębiorstw według komputerowego programu "Wycena Przedsiębiorstwa Metodami Dochodowymi", 7. Przykłady wyceny przedsiębiorstw
formalnoprawne wyceny przedsiębiorstw, 3.Analiza eko nomiczna jako element składowy procedury pomiaru i oce ny wartości przedsiębiorstwa. Cz.II Metodyka i praktyka wyceny przedsiębiorstwa : 4. Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw i ich prakty czna przydatność, 5.Zmodyfikowane procedury wyceny przedsiebiorstw do warunków polskich, 6.Analiza ekono miczno-finansowa i wycena przedsiębiorstw według kompu terowego praogramu "Wycena Przedsiębiorstwa Metodami Dochodowymi" [WPMD}, 7.Przykłady wyceny przedsiębior stw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1678-5
1. Istota zarządzania wartością przedsiębiorstwa. 2. Metody wyceny przedsiębiorstwa. 3. Finansowe mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa. 4. Analiza progu rentowności w warunkach zarządzania wartością przedsiębiorstwa. 5. Opcje realne w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. 6. Fuzje i przejęcia a wartość przedsiębiorstwa. 7. Kształtowanie programów motywacyjnych ukierunkowanych na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86543-32-9
Przegląd podstawowych koncepcji wartości oraz metod wyceny przedsiębiorstw; Teoretyczne podstawy metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych; Przegląd głównych modeli wyceny opartych na zdyskontowanym dochodzie ekonomicznym; Koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa; Wykorzystanie metod dochodowych w praktyce wyceny przedsiębiorstw; Kierunki doskonalenia dochodowych metod wyceny; Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw; Mieszane i porównawcze metody wyceny przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88840-79-7
Część I: Perspektywa klienta. 1. Wprowadzenie do wyceny spółek.. 2. Kapitał klienta. 3. Wartość klienta. 4. Wartość relacji z klientami. 5. Rentowność klienta. 6. Kapitał informacyjny. 7. Kapitał intelektualny. 8. Informacja a wartość. 9. Wartości niematerialne i prawne. 10. Wartość marki. Część II: Perspektywa inwestora. 11. Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF i EVA. 12. Metoda zdyskontowanych dywidend. 13. Metoda porównawcza. 14. Metoda opcji rzeczowych. 15. Wycena przedsięwzięć inwestycyjnych. 16. Wycena spółki przez fundusze wysokiego ryzyka. 17. Wycena a ryzyko. 18. Ryzyko bankructwa. 19. Credit-rating a wycena. Część III: Perspektywa rynku kapitałowego. 20. Efektywność rynku kapitałowego. 21. Rynki kapitałowe w ujęciu fraktalnym. 22. Wycena spółki przez rynki kapitałowe. 23. Inwestorzy indywidualni a wartość spółki. 24. Nowe technologie w relacjach inwestorskich. 25. Raportowanie wartości spółki dla inwestorów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7188-790-6
Istota i klasyfikacja połączeń przedsiębiorstw; Przesłanki połączeń przedsiębiorstw; Etapy łączenia się przedsiębiorstw; Prawne uwarunkowania zawierania transakcji łączenia się przedsiębiorstw; Metody wyceny przedsiębiorstw; Pomiar efektywności łączenia przedsiębiorstw; Wycena spółki COMPTEH S.A.; Przykładowy pomiar efektów fuzji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7133-412-2
1. Wartość przedsiębiorstwa, jej pomiar i wykorzystanie w sprawnym zarządzaniu organizacją: Definicja i metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa; Zastosowanie pomiaru wartości przedsiębiorstwa; 2. Zarządzanie ryzykiem, wartość a wysokość kapitałów: Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego i inne regulacje dotyczące systemu zarządzania ryzykiem; Analiza liczenia adekwatności kapitałowej i systemów zarządzania ryzykiem w Banku BPH SA
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88432-04-4
Istota, cele i funkcje wyceny wartości przedsiębiorstwa; Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstwa; Metody dochodowe wyceny przedsiębiorstwa; Metody porównawcze i mieszane wyceny przedsiębiorstwa; Innowacyjne metody wyceny przedsiębiorstwa; Metodyka progu rentowności w ustalaniu wyceny przedsiębiorstwa; Poznawanie wartości małych i średnich przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1771-3
Wprowadzenie do problematyki przejęć; Poszukiwanie spółek do przejęcia; Wstępne kontakty; Plan integracji; Analiza firmy docelowej; Wycena; Negocjacje; Umowa sprzedaży
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty i Wykłady Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja)
ISBN: 83-87708-71-2
1. Pojęcie i odmiany wartości, 2. Charakterystyka metod majątkowych, 3. Charakterystyka metod dochodowych, 4. Charakterystyka metod mieszanych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89416-40-9
1. Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa, 2. Środowiskowy wymiar wartości przedsiębiorstwa, 3. Metodologiczny wymiar kształtowania wartości przedsiębiorstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-912879-8-X
1. Pojęcie i koncepcje wartości oraz standard wartości, podstawowe założenia i pojęcie wyceny, 2. Funkcje, cele, przedmiot i metody wyceny przedsiębiorstw, 3. Metoda wyceny według siły nabywczej pieniądza, 4. Metody obliczania wartości majątkowych przedsiębiorstwa, 5. Wycena składników majątku przedsiębiorstwa, 6.Wycena przedsiębiorstwa za pomocą metody wartości dochodowej, 7. Szacowanie parametrów wyceny dochodowej przedsiębiorstwa, 8. Inne metody wyceny przedsiębiorstw, 9. Zastosowanie metod wyceny przedsiębiorstwa i ich mienia do określania wartości godziwej, 10. Wartość firmy w procesie wyceny przedsiębiorstwa, 11. Wycena dochodowa przedsiębiorstwa "GAMA" spółka z o.o.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-335-5
1. Metody wyceny przedsiębiorstw, 2. Konwencjonalna wycena dochodowa przedsiębiorstwa, 3. Kapitał przedsiębiorstwa, jego struktura i koszt, 4. Szacowanie kosztu kapitału własnego, 5. Szacowanie kosztu długu, 6. Niekonwencjonalne metody wyceny dochodowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2836)
ISBN: 83-229-2696-0
1. Podstawowe metody stosowane w analizie ekonomicznej, 2. Podstawy analizy sprawozdania finansowego, 3. Analiza progu rentowności, 4. Analiza wrażliwości zysku, 5. Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych, 6. Podstawy wyceny przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87885-51-7
R.I Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału w gospodarce globalnej: 1. Alokacja kapitału w holdingach międzynarodowych, 2. Warunki efektywnego zastosowania kapitału w inwestycjach przedsiębiorstw zagranicznych, 3.Wartość przedsiębiorstwa w aspekcie rozwoju zrównoważonego i trwałego oraz procesów globalizacji, 4. Wartość firmy a sektorowa atrakcyjność alokacji kapitału, 5. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy, 6. Determinanty racjonalnej implementacji kapitału prywatnego w inwestycje infrastruktury gospodarczej, 7. Wartość klientów jako przesłanka alokacji kapitału, 8. "Wrogie przejęcia" w teorii i praktyce gospodarczej. R.II Metodologiczne aspekty oceny alokacji kapitału w świetle wartości przedsiębiorstwa: 10. Metody oceny inwestycji w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, 11. Wykorzystanie opcji realnych do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa, 12. Wartość strategiczna w ocenie projektów inwestycyjnych, 13. Zastosowanie opcyjnego modelu wyceny firmy w pomiarze efektywności, 14. Koszt kapitału jako kryterium efektywności decyzji alokacyjnych, 15. Wartość bilansowa przedsiębiorstwa-miara tylko księgowa czy nośnik wartości dla inwestora, 16. Powiązanie alokacji kapitału z wynikami - metoda analizy wartości dla akcjonariuszy, 17. Nośniki wartości struktury kapitałowej - koszty bankructwa. Cz. III teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania wartością przedsiębiorstwa: 18. Metody analizy ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych w praktyce krajowych przedsiębiorstw, 19. Ryzyko rynkowe akcji banków w kreowaniu wartości dla akcjonariuszy, 20. Konkurencyjność banków a zarządzanie wartością, 21. Absorpcja funduszy europejskich w regionalnym programowaniu operacyjnym. Cz. IV Zarządzanie wartością w małym przedsiębiorstwie: 22. Zarządzanie wartością małego przedsiębiorstwa w Polsce w teorii i praktyce, 23. Integracja europejskich rynków finansowych w zakresie finansowania sektora MSP w świetle założeń strategii lizbońskiej, 24. Niekonwencjonalne metody finansowania działalności gospodarczej MSP w Polsce, 25. Pobudzanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
tylko księgowa czy nościk wartości dla inwestora, 16. Powiązanie alokacji kapitału z wynikami-metoda analizy
wartosći dla akcjonariuszy, 17.Nośniki wartości struk tury kapitałowej-koszty bankructwa. R.III Teoretyczne i praktycze problemy zarządzania war toscią przedsiębiorstwa : 18.Metody analizay ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych w praktyce krajowych prze dsiębiorstw, 19.Ryzyko rynkowe akcji banków w kreowa niu wartośći dla akcjonariuszy, 20.Konkurencyjność ban ków a zarządzanie wartością, 21.Absorbcja funduszy eur opejskich w regionalnym prognozowaniu operacyjnym. R.IV Zarządzanie wartością w małym przedsiębiorstwie : 22.Zarządzanie wartością małego przedsiębiorstwa w Pol sce w teorii i praktyce, 23.Integracja europejskich ry nków finansowych w zakresie finansowania sektora MSP w
świetle założeń strategii lizbońskiej, 24.Niekonwencj onalne metody finansowania działalnośći gospodarczej MSP w Polsce, 25.Pobudzenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (MSP)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ISSN 1899-8658 ; Tom XIX Zeszyt 1/2018)
Temat: Szkolnictwo wyższe - marketing ; Turystyka - marketing - Ukraina ; Informcja turystyczna - organizacja - Ukraina ; Satysfakcja zawodowa ; Przedsiębiorstwa małe i średnie - polityka - kadry ; Przedsiębiorstwo komunalne - a kadry - zarządzanie ; Motywacja pracy - organizacja - zarządzanie ; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo - zarządzanie ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Kadry - odpowiedzialność społeczna ; Zarządzanie kryzysowe - samorząd - Polska ; Zarządzanie wiedzą - metody ; Sektor publiczny - innowacje - zarządzanie ; Budżety obywatelskie - organizacja - prawo ; Samorząd terytorialny - a budżety obywatelskie ; Klastry (ekon.) - a przedsiębiorstwo ; Klastry (ekon.) - innowacje ; Współpraca gospodarcza - a sieci innowacji ; Ubezpieczenia - a innowacje - organizacja ; Ubezpieczenia - konkurencyjność ; Studenci - jakość życia - Katowice ; Studenci - jakość życia - Polska ; Studenci - image - Polska ; Przedsiębiorstwo - wartość ekonomiczna ; Górnictwo - reforma - Polska ; Zaufanie - a przedsiębiorstwo wirtualne - stosowanie ; Przedsiębiorstwo wirtualne - a zarządzanie zaufaniem ; Gry komputerowe - a promocja handlowa - stosowanie ; Second Life ; Gry komputerowe - product placement ; Nieruchomości - wycena - prawo - Polska ; Operat szacunkowy - organizacja - prawo ; Rzeczoznawcy majątkowi ; Katowice (woj. śląskie) - wizerunek miasta ; Śląskie, województwo (od 1999) - szkolnictwo wyższe - organizacja ; Artykuł z czasopisma
Zawiera: Difficulties and barriers for the implementing of marketing model in Wroclaw University of Science and Technology; Methodological principals of three-level system of cooperative marketing in the ukrainian tourism; Job satisfaction in the opinion of employees of small and medium - sized enterprises; Implementacja systemów motywacyjnych w samorządowych przedsiębiorstwach komunalnych; Odpowiedzialność za pracowników wyzwaniem dla współczesnych organizacji; Manager or leader? Leadership in crisis management at local government level; Innowacyjne metody dzielenia się wiedzą w organizacjach sektora publicznego; Budżet obywatelski jako przykład współdecydowania o rozwoju na szczeblu samorządowym wobec zmian prawnych z 2018 roku; Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej na przykładzie inicjatyw klastrowych; Potencjał innowacyjny w ubezpieczeniach - postrzeganie przez klientów indywidualnych i instytucjonalnych; Potencjał akademicki jako element wizerunku Katowic na tle wybranych miast wojewódzkich; Warunki życia z perspektywy osób studiujących w Katowicach w odniesieniu do wybranych polskich miast wojewódzkich cieszących się największą popularnością wśród studentów; Wykorzystanie opcji realnej w wycenie wartości przedsiębiorstwa; Przesłanki procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce; Znaczenie zarządzania zaufaniem w organizacji wirtualnej; Forms of promotion in computer games. An example of second life; Uwarunkowania wyceny nieruchomości w aspekcie procesu decyzyjnego kredytodawcy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Przedsiębiorstwo - wycena - metody (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again