Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(14)
available
(9)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(16)
Author
Skrzypek Jerzy
(3)
Antoniuk A
(2)
Burnat-Mikosz Magdalena
(2)
Deoniziak A
(2)
Dziura M
(2)
Gwiazda Michał
(2)
Kosewska-Kwaśny Magdalena
(2)
Sadowski T
(2)
Świderski G
(2)
Butowski Leszek
(1)
Czemiel-Grzybowska Wioletta
(1)
Kola Maria
(1)
Lubińska Hanna
(1)
Małecki Paweł
(1)
Misiąg Franciszek
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Sosnowska Alicja
(1)
Tokarski Andrzej
(1)
Tokarski Maciej
(1)
Warda Jacek
(1)
Weiss Elżbieta
(1)
Wójcik Jacek
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Przedsiębiorstwo
(15)
Fundusze strukturalne UE
(12)
Programy pomocowe UE
(6)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Pomoc publiczna
(3)
Unia Europejska
(3)
Bank Gospodarstwa Krajowego
(2)
Banki
(2)
Bankowe usługi detaliczne
(2)
Dotacja
(2)
Fundusz Spójności UE
(2)
Fundusze celowe
(2)
Innowacje
(2)
Polityka strukturalna UE
(2)
Programy UE -- Polska -- poradnik
(2)
Rynek pracy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Administracja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
(1)
Inwestycje
(1)
Meblarstwo
(1)
Organizacje gospodarcze
(1)
Podatek
(1)
Podlasie
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rolnictwo
(1)
Turystyka
(1)
Wnioski i podania
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zatrudnienie elastyczne
(1)
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
25 results Filter
Book
In basket
Biznesplan : model najlepszych praktyk / Jerzy T. Skrzypek. - Nowe wyd. zaktual. i rozszerz. - Warszawa : Poltext , 2012. - 256 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7561-190-8
1. Model najlepszych praktyk sporządzania biznesplanu; 2. 12 kroków do opracowania i wdrożenia skutecznego biznesplanu; 3. Charakterystyka przedsiębiorstwa oraz koncepcja realizowanego przedsięwzięcia; 4. Plan strategiczny; 5. Plany dziedzinowe; 6. Plan finansowy; 7. Prognozy elementów planu finansowego; 8. Zestaw analiz finansowych; 9. Dostosowanie modelu najlepszych praktyk do wytycznych dla projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-032-9
1. Moje przedsiębiorstwo - pomysł na biznes i jego realizację, 2. Biznesplan w ocenie zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego, 3. Biznesplan w ocenie gospodarstwa rolnego, 4. Biznesplan w ocenie projketów Unii Europejskiej, 5. Biznesplany podmiotów gospodarczych - analiza studium przypadków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87981-29-7
1. Pojęcie i rodzaje elastycznych form pracy, 2. Wykorzystanie elstycznych form pracy w badanych przedsiębiorstwach, 3. Elastyczne formy pracy w opinii badanych pracobiorców
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-920281-2-0
1. Polityka spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej, 2. Przygotowanie Polski do korzystania z funduszy Unii Europejskiej, 3. Turystyka w Narodowym Planie Rozwoju, 4. Projekty turystyczne finansowane ze środków Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-353-0
1. Małe i średnie przedsiębiorstwa - podstawowe zagadnienia teoretyczne. 2. System pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 3. Konkurencyjność przedsiębiorstwa i czynniki jej poprawy. 4. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce jako beneficjenci programów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Fundusze przedakcesyjne: PHARE, SAPARD; Fundusze strukturalne. 5. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej a poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - wyniki badań ankietowych. 6. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej a poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - studia przypadków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89468-21-2
1.Wsparcie grup upośledzonych na rynku pracy, 2.Wsparcie rolników, 3.Wsparcie instytucji wspierania biznesu, 4.Wsparcie przedsiębiorców i przedsiębiorstw, 5.Wsparcie samorządów, 6.Wsparcie administracji publicznej, 7.Wsparcie infrastruktury publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88904-51-5
1.Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych : Rodzaje funduszy unijnych, Beneficjenci, Przeznaczenie programów operacyjnych. 2.Przedsięwzięcia i projekty : Elementy wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, Przedsięwzięcie i projekt - podstawowe definicje, Typy projektów, Procedura składania wniosków, Zarządzanie projektami, Zasady konstrukcji biznesplanu (studium wykonalności), Plan finansowy jako istotny element biznesplanu (studium wykonalności), Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, Dostosowanie wzorcowego biznesplanu do wymogów SPO
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-421-1
1. zwolnienia z opodatkowania otrzymywanych doatacji i innych środków pomocowych, 2. Dotacje a koszty uzyskania przychodów, 3. Dotacje w podatku od towarów i usług, 4. Księgowanie dotacji z UE przeznaczonych na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1610-6
1. Mechanizm oddziaływania pomocy publicznej na warunki funkcjonowania sektora MSP, 2. Pomoc publiczna dla sektora MSP w Europie Zachodniej, 3. Sektor MSP w Polsce, 4. Pomoc publiczna oraz inne formy wspierania sektora MSP, 5. Postrzeganie pomocy publicznej przez sektor MSP, 6. Przyszłość pomocy publicznej dla sektora MSP
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Unia Europejska / C.H.BECK)
ISBN: 978-83-255-2064-9
1. Przedsiębiorstwo w ujęciu podejścia procesowego; 2. Innowacyjność przedsiębiorstw w świetle transformacji polskiej gospodarki; 3. Modelowanie procesu pozyskiwania środków unijnych; 4. Finansowanie środkami unijnymi polskich przedsiębiorstw; 5. Badania procesu pozyskiwania środków unijnych w przemyśle meblarskim; 6. Weryfikacja modelu pozyskiwania środków unijnych w przedsiębiorstwie meblarskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7483-563-3
1. Wstęp, 2. Nowa perspektywa finansowa - możliwości finansowania w latach 2007 - 2013, 3. Pomoc państwa a rozwój przedsiębiorstw, 4. Jak skutecznie ubiegac się o dofinansowanie działalności? - napotkane ryzyka, 5. Dokumenty, akty prawne, 6. Wybrane teksty źródłowe i wzory dokumentów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7483-563-3
1. Wstęp, 2. Nowa perspektywa finansowa - możliwości finansowania w latach 2007 - 2013, 3. Pomoc państwa a rozwój przedsiębiorstw, 4. Jak skutecznie ubiegac się o dofinansowanie działalności? - napotkane ryzyka, 5. Dokumenty, akty prawne, 6. Wybrane teksty źródłowe i wzory dokumentów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Samorządowa)
ISBN: 83-88904-61-2
Część I. Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych: 1. Instytucjonalny system wdrażania i zarządzania programami i projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych. 2. Cykl życia projektu. 3. Programy operacyjne realizowane w Polsce z podziałem na unijne źródła ich współfinansowania. 4. Kwalifikowanie projektów i wydatków. 5. Kwalifikowalność wydatków w poszczególnych Funduszach Strukturalnych. 6. Przyszłość polityki spójności. Część II. Zasady konstrukcji studium wykonalności lub biznesplanu dla projektów współfinansowanych ze środków UE: 1. Typy projektów współfinansowanych ze środków UE. 2. Zasady konstrukcji studium wykonalności (biznesplanu). 3. Zawartość studium wykonalności (biznesplanu) zalecana w ramach ZPORR. 4. Analiza finansowa i ekonomiczna. 5. Analiza finansowa i ekonomiczna projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury. Część III. Produkty i usługi bankowe wspomagające uzyskanie dofinansowania z funduszy unijnych. 1. Zagadnienia związane z absorpcją zasobów finansowych. 2. Potrzeby beneficjentów pomocy ze środków unijnych. 3. Cechy charakterystyczne projektów z dofinansowania funduszy strukturalnych. 4. Produkty i usługi bankowe. 5. Podsumowanie. Część IV. Wybrane fundusze celowe Banku Gospodarstwa Krajowego. 1. Prefinansowanie ze środków budżetu państwa. 2. Fundusz Poręczeń Unijnych. 3. Przykład wnioskowania o poręczenie/gwarancję FPU.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospsodarki Narodowej / Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; T.89)
Wstęp; 1. Rola zarządzania wiedzą w gospodarce; 2. Cechy współczesnych systemów zarządzania wiedzą - wiedza, innowacje a kluczowe kompetencje firmy; 3. Uwarunkowania zastosowania systemów zarządzania wiedzą w procesie innowacji produktu; 4. Dostępność nowoczesnych systemów zarządzania wiedzą - rynek polski na tle UE; 5. Wpływ handlu elektronicznego na budowanie długookresowych relacji partnerskich między podmiotami gospodarczymi; 6. Charakter współzależności efektywności przedsiębiorstw z inwestycjami w zaawansowane technologie wspomagające i instytucjonalizujące współpracę z partnerami handlowymi; 7. Przykłady przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych stosujących systemy zarządzania wiedzą - sprawozdanie z badań empirycznych; 8. Programy Unii Europejskiej źródłem finansowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie; 9. Rola informacji w świadomości polskich przedsiębiorstw sektora MSP; 10. Badanie kapitału intelektualnego polskich MSP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-924315-4-1
1. Poznaj znim skorzystasz, 2. Działanie 2.3 szansą rozowju sektora MSP, 3. "Krok po kroku" - od podpisania umowy do kontroli
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-924315-5-8
1. Poznaj, zanim skorzystasz, 2. Działanie 3.4 szansą rozowju sektora mikroprzedsiębiorstw, 3. "Krok po kroku" - od podisania umowy do kontroli
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku ; Nr 4)
Małe i średnie przedsiębiorstwa w polityce gospodarczej rządu. 2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach polskiej gospodarki i regionu podlaskiego. 3. Programy Unii Europejskiej jako stymulator rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w regionie podlaskim. 4. Wpływ funduszy unijnych na działalność małych i średnich przedsiębiorstw w regionie podlaskim - wyniki badań ankietowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again