Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(9)
Author
Antoniuk Jarosław R
(1)
Grabowski Jan
(1)
Grabowski Radosław
(1)
Horosz Piotr
(1)
Lewandowski Jerzy
(1)
Matura Stanisław
(1)
Norek Emil
(1)
Nowakowski Tomasz
(1)
Sitko Joanna Jowita
(1)
Szydło Marek (1977- )
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Przedsiębiorstwo
(7)
Prawo gospodarcze
(3)
Przedsiębiorstwo państwowe
(3)
Upadłość
(3)
Prywatyzacja
(2)
Spółki
(2)
Umowa
(2)
Banki
(1)
Czek
(1)
Dane osobowe
(1)
Dzierżawa
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Fundacja
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Internet
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Leasing
(1)
Likwidacja przedsiębiorstwa
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Organizacje
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pedofilia
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Spółdzielczość
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki komunalne
(1)
Spółki osobowe
(1)
Umowa elektroniczna
(1)
Weksle
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zastaw
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60956-06-9
Cz. 1. Wprowadzenie; Cz. II. Podstawowe regulacje prawne; 1. Podstawowe aktyw prawne dotyczące analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego; 2. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska i ochrony zabytków; 3. Analiza realizacji Obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska, a przegląd ekologiczny i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; Cz. III. Zakres analizy realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska; 1. Uwagi ogólne; 2. Wstęp; 3. Lokalizacja i ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa; 4. Syntetyczny opis technologii; 5. Gospodarka wodno-ściekowa i opis zanieczyszczeń wód; 6. Opis stopni emisji zanieczyszczeń do powietrza; 7. Gospodarka odpadami; 8. Substancje stwarzające szczególne zagrozenie dla środowiska; 9. Zagrożenia przed hałasem; 10. Ochrona powierzchni ziemi; 11. Awarie przemysłowe; 12. Odpowiedzialność za szkody w środowisku; 13. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska; 14. Ocena zagrożeń dla zdrowia pracowników oraz wynikających ze skutków tych zagrożeń świadczeń; 15. Stan prawny; 16. Niezbędne działania; Cz. IV. Zakres oceny ochrony zabytków; 1. Uwagi ogólne; 2. Wykaz zabytków i oszacowanie ich klasy; 3. proces zabezpieczenia zabytków; Cz. V. Metodyka sporządzania analizy realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Firma i jej ochrona / Joanna Jowita Sitko. - Stan prawny na 30.10.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 310 s. ; 22 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-7601-677-1
1. Pojęcie i znaczenie gospodarcze firmy. 2. Prawne ujęcie firmy oraz jej ochrony w prawie wybranych krajów europejskich. 3. Firma jako dobro chronione w świetle przepisów kodeksu cywilnego. 4. Prawo do firmy i jego ochrona w świetle przepisów kodeksu cywilnego. 5. Podstawy prawne ochrony firmy w innych aktach prawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Likwidacja przedsiębiorstwa w praktyce / Stanisław Matura. - Stan prawny na 1.08.2008 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 206 s. : wykr. ; 22 cm.
(Prawo dla Firm)
ISBN: 978-83-255-0379-6
I. Likwidacja w praktyce: Status prawny przedsiębiorcy a szczegółowe uwarunkowania dotyczące zakończenia działalności gospodarczej: Uwagi ogólne; Przedsiębiorca - osoba fizyczna; Spółka cywilna; Spółka jawna; Spółka komandytowa; Spółka partnerska; Spółka komandytowo-akcyjna; Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Spółka akcyjna; Przedsiębiorstwo państwowe; Bank; Ubezpieczyciel; Spółdzielnia; Jednostka badawczo-rozwojowa. 2. Przebieg procesu likwidacji: Uwagi ogólne; Likwidator; Plan działań likwidacyjnych; Zarządzanie w trakcie likwidacji; Zarządzanie finansami; Rachunkowość; Podatki; Zagospodarowanie składników majątkowych; Zobowiązania; Pracownicy; Archiwizacja; Nadzór; Zakończenie likwidacji. 3. Wzory dokumentów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-218-6
1. Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza, 2. Przedsiębiorca, 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 4. Pojęcie spółki i klasyfikacja spółek, 5. Spółki osobowe, 6. Spółki kapitałowe, 7. Łączenie się, podział i przekształcanie spółek handlowych, 8. Umowy i ich wykonanie, 9. Wybrane umowy, 10. Wybrane zagadnienia związane z finansami przedsiębiorcy, 11. Upadłość przedsiębiorcy, 12. Własność intelektualna, 13. Prawo autorskie i prawa pokrewne, 14. Własność przemysłowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym / Emil Norek. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 277, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-708-3
1. Przedsiębiorstwo - uwagi wstępne, 2. Przedsiębiorstwo jako przedmiot praw, 3. Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego, 4. Zbycie przedsiębiorstwa, 5. Dzierżawa przedsiębiorstwa, 6. Leasing przedsiębiorstwa, 7. Zastaw w przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-62-6
1. Działalność gospodarcza. 2. Krajowy Rejestr Sądowy. 3. Przedsiębiorstwa państwowe. 4. Komercjalizacja i prywatyzacja. 5. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. 6. Ochrona konkurencji i konsumentów. 7. Pomoc publiczna. 8. Specjalne strefy ekonomiczne. 9. Zamówienia publiczne. 10. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz / Marek Szydło. - Stan prawny na 15.04.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 557, [1] s. ; 21 cm.
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-7526-918-5
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-343-2
Cz I. Teoretyczne podstawy badań; 1. Filozoficzne i prawne interpretacje pojęcia "wolność"; 2. Społeczne konteksty wolności; Cz. II. Analiza wyników badań własnych; 1. Założenia metodologiczne badań własnych; 2. Charakterystyka demograficzno-społeczna badanej populacji; 3. Definiowanie przez badanych pojęć: wolność, odpowiedzialność, tolerancja i ich wzajemnych relacji; 4. Badani wobec wolności w wybranych kontekstach społecznych; 5. Młodzieżowe interpretacje odpowiedzialności i tolerancji; 6. Suplement. Dynamika interpretacji wolności w wypowiedziach uczniów- uczestników wywiadu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again