Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(12)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(12)
Author
Antoniuk Jarosław R
(1)
Bernaziuk Anna
(1)
Cybula Piotr
(1)
Dorozik Leon
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Flejszar Radosław
(1)
Helin Andre
(1)
Horosz Piotr
(1)
Juja Tadeusz
(1)
Jędrejek Grzegorz
(1)
Kostecka Daria
(1)
Kowalski Rafał
(1)
Lubińska Hanna
(1)
Małecki Paweł
(1)
Norek Emil
(1)
Postuła Igor
(1)
Szanciło Tomasz
(1)
Werner Aleksander
(1)
Łobos-Kotowska Dorota
(1)
Year
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Przedsiębiorstwo
(7)
Prawo gospodarcze
(3)
Gospodarka
(2)
Podatek
(2)
Prywatyzacja
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przedsiębiorstwo prywatne
(2)
Spółki
(2)
Umowa
(2)
Upadłość
(2)
Akcyza
(1)
Banki
(1)
Biura podróży
(1)
Dotacja
(1)
Dzierżawa
(1)
Egzekucja
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Grupy producentów rolnych
(1)
Indywidualne gospodarstwo rolne
(1)
Kadry
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Leasing
(1)
Menedżerowie
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie nakazowe
(1)
Postępowanie naprawcze
(1)
Postępowanie upominawcze
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedsiębiorstwo państwowe
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Rolnictwo
(1)
Sektor prywatny
(1)
Spółki cywilne
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki osobowe
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Usługi
(1)
Zastaw
(1)
Zatrudnienie
(1)
14 results Filter
Book
In basket
(Prawo Sądowe)
ISBN: 83-7483-207-X
CZ.I.Egzekucja przez zarząd przymusowy przedsiębiorstw rodzinnych: I.Charakterystyka ogólna egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiebiostrw. 2.Przedsiębiorstwo rodzinne jako przedmiot egzekucji. 3.Egzekucja przez zarząd przymusowy a postępowanie klauzulowe. 4.Wszczęcie egzekucji. 5.Prowadzenie zarządu przymusowego przedsiębiorstwa rodzinnego. 6.Ochrona małżonka dłużnika po wszczęciu egzekucji przez zarząd przymusowy. 7.Egzekucja przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa rodzinnego a inne sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych. 8.Podział sumy uzyskanej z egzekucji. 9.Egzekucja przez zarząd przymusowy a ustanie wspólności majątkowej małżonków. 10.Postulaty de lage ferenda dotyczące zarządu przymusowego nad przedsiebiorstwem rodzinnym.II. Teksty aktów prawnych: 1.Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg). 2.Kodeks rodzinny i opiekuńczy (wyciąg).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7387-976-5
1. Ewolucja postaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce, 2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze UE, 3. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne, 4. Oddziały przedsiębiorców zagranicznych, 5. Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-87-2
1. Uwagi wstępne, 2. Gospodarstwo rolne jako zjawisko społeczno-ekonomiczne, 3. Normatywna koncepcja gospodarstwa rodzinnego, 4. Spółki jako cywilnoprawna forma organizacji gospodarstwa rodzinnego, 5. Opodatkowanie i rachunkowość spółek, 6. Spółki rolne. Zagadnienia prawnoporównawcze, 7. Rozważania końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-627-8
1. Działalność gospodarcza. 2. Obowiązki organizacyjne i rejestracyjne. 3. Rachunkowość. 4. Pozycja inwestora w podmiocie gospodarczym. 5. Wybór formy działalności gospodarczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2893)
ISBN: 83-229-2754-1
I> Działalność państwa w gospodarce: 1. Gospodarcze funkcje państwa. 2. Rozwój państwowej działalności gospodarczej w Polsce. 3. Skarb Państwa w sferze zarządzania własnością państwową. II. Przedsiębiorstwo państwowe jako forma działalności gospodarczej państwa: 1. Ewolucja modelu przedsiębiorstwa państwowego. 2. Sytuacja przedsiębiorstwa państwowego w świetle obowiązujących przepisów prawa. 3. Uprawnienia właścicielskie przedsiębiorstwa państwowego w stosunku do mienia państwowego. 4. Nadzór nad przedsiębiorstwem państwowym. III. Istota komercjalizacji: 1. Komercjalizacja w okresie międzywojennym. 2. Pojęcie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego. 3. Przesłanki komercjalizacji w okresie transformacji systemowej. 4. Spór o komercjalizację. 5. Cel komercjalizacji. IV. Charakter prawny komercjalizacji: 1. Uprawnienia ministra ds. Skarbu Państwa w procesie komercjalizacji. 2. Forma aktu komercjalizacji. 3. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. V. Reżim prawny jednoosobowej spółki Skarbu Państwa: 1. Atypowy charakter jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. 2. Nadzór właścicielki Skarbu Państwa. 3. Prawne konsekwencje komercjalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-421-1
1. zwolnienia z opodatkowania otrzymywanych doatacji i innych środków pomocowych, 2. Dotacje a koszty uzyskania przychodów, 3. Dotacje w podatku od towarów i usług, 4. Księgowanie dotacji z UE przeznaczonych na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-09-8
Prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. 2. Formy opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej. 3. Opodatkowanie przedsiębiorców podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.4. Opodatkowaniewłasności intelektualnej podatkami dochodowymi. 5. Wpływ rezerw celowych na wynik finansowy i podatkowy banków. 6. Odroczony podatek dochodowy jako kategoria prawa bilansowego. 7. Rejestracja i identyfikacja podatników podatku od towarów i usług w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 8. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów podatkiem od towarów i usług. 9. Wpływ opodatkowania akcyzą na wynik finansowy przedsiębiorstwa branży piwowarskiej. 10. Wpływ podatków pośrednich na rynek paliw w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-765-3
1. Podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach - przykład Niemiec i innych wybranych państw, 2. Menedżerowie najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach - pojęcie, klasyfikacja i przykładowa charakterystyka, 3. Podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach - uwagi de lege lata, 4. Wybór podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla - stosunek pracy lub umowy cywilnoprawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-576-0
Cz. I Pojęcie pomocy publicznej: 1. Pojęcie pomocy publicznej i zakaz jej przyznawania, 2. System źródeł wspólnotowego prawa pomocy publicznej, 3. System udzielania pomocy publicznej na poziomie państw członkowskich. Cz. II Reglamentacja udzielania pomocy publicznej: 1. Dopuszczalność udzielania pomocy publicznej, 2. Nadzór nad przyznawaniem pomocy publicznej. Cz. III Polityka subwencyjna: 1. Pomoc publiczna jako instrument polityki gospodarczej, 2. Finansowanie pomocy publicznej, 3. Tworzenie prawa gospodarczego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Prawne podstawy przedsiębiorczości / Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk. - Stan prawny na 1.01.2007 r. - Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 318, [1] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-067-0
1. Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza, 2. Przedsiębiorca, 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 4. Pojęcie spółki i klasyfikacja spółek, 5. Spółki osobowe, 6. Spółki kapitałowe, 7. Łączenie się, podział i przekształcanie spółek handlowych, 8. Umowy i ich wykonanie, 9. Wybrane umowy, 10. Wybrane zagadnienia związane z finansami przedsiębiorcy, 11. Upadłość przedsiębiorcy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-564-7
1. Biuro podróży jako przedsiębiorca, 2. Umowy zawierane przez organizatorów turystyki z podwykonawcami, 3. Umowa agencyjna w praktyce biur podróży, 4. Umowa o imprezę turystyczną w praktyce biur podróży, 5. Ubezpieczenia i gwarancje, 6. Prawo pracy w praktyce biur podróży, 7. Prawo podatkowe w praktyce biur podróży, 8. Dobra niematerialne w działalności biur podróży, 9. Prawne aspekty nieuczciwej konkurencji w praktyce biur podróży, 10. Prawo reklamy w praktyce biur podróży, 11. Ochrona danych osobowych w praktyce biur podróży, 12. Opieka konsularna nad turystami, 13. Dochodzenie roszczeń przez biura podróży, 14. Samorząd gospodarczy biur podróży
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7387-983-8
1. Pojęcie przedsiębiorcy w świetle przepisów KPC, 2. Zdolność sądowa i procesowa przedsiębiorcy, 3. Postępowanie w sprawach gospodarczych, 4. Postępowanie nakazowe i upominawcze
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-708-3
1. Przedsiębiorstwo - uwagi wstępne, 2. Przedsiębiorstwo jako przedmiot praw, 3. Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego, 4. Zbycie przedsiębiorstwa, 5. Dzierżawa przedsiębiorstwa, 6. Leasing przedsiębiorstwa, 7. Zastaw w przedsiębiorstwie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Book
In basket
(Ekonomia i Zarządzanie / Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne)
ISBN: 83-208-1606-8
1.Identyfikacja czynników prowadzących do sytuacji kryzysowych podmiotów gospodarczych. 2.Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstwa. 3.Płaszczyzny procesu restrukturyzacji. 4.Wdrożenie i nadzorowanie realizacji programów restrukturyzacyjno-naprawczych. 5.Postępowanie naprawcze. 6.Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. 7.Postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika. 8.Układ likwidacyjny. 9.Opodatkowanie dochodu przedsiębiorstwa w upadłości. 10.Rachunkowość w procesie upadłości, restrukturyzacji i likwidacji spółki. 11.Ocena wniosku o ogłoszenie upadłości z możłiwością zawarcia układu - rachunkowo-finansowa strona zagadnienia. 12.Sukces i upadek Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A.- uwagi o pierwszorzędnym znaczeniu spraw drugorzędnych. 13.Procesy restrukturyzacji w Zakładach Chemicznych "POLICE" SA.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again