Form of Work
Książki
(423)
Status
only on-site
(359)
available
(271)
unavailable
(9)
unknown
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(280)
Czytelnia
(364)
Author
Nowak Edward
(7)
Gierszewska Grażyna
(6)
Gabrusewicz Wiktor
(5)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(5)
Panasiuk Aleksander
(5)
Romanowska Maria
(5)
Rydzkowski Włodzimierz
(5)
Sierpińska Maria
(5)
Skowronek Czesław
(5)
Wojewódzka-Król Krystyna
(5)
Filipiak Beata
(4)
Pocztowski Aleksy
(4)
Sarjusz-Wolski Zdzisław
(4)
Sawicki Jarosław
(4)
Bielawska Aurelia
(3)
Czubakowska Ksenia
(3)
Duliniec Elżbieta
(3)
Duraj Jan
(3)
Flejterski Stanisław
(3)
Grzegorczyk Wojciech
(3)
Kasiewicz Stanisław
(3)
Kobyłko Grzegorz
(3)
Kostera Monika
(3)
Kusak Aleksander
(3)
Pierścionek Zdzisław
(3)
Sadowski Józef
(3)
Strużycki Marian
(3)
Szczepankowski Piotr J
(3)
Szczepański Jan
(3)
Szołtysek Katarzyna
(3)
Szyszko Lech
(3)
Winiarska Kazimiera
(3)
Wędzki Dariusz
(3)
Ładoński Wiesław
(3)
Banaszyk Piotr
(2)
Berliński Lechosław
(2)
Białasiewicz Maria
(2)
Brigham Eugene F
(2)
Bućko Józef
(2)
Cebrowska Teresa
(2)
Cenker Ewa Małgorzata
(2)
Ciesielski Marek
(2)
Cieślik Jerzy
(2)
Duliniec Aleksandra
(2)
Engelhardt Juliusz
(2)
Fedorowicz Zdzisław
(2)
Gardawski Juliusz
(2)
Gilejko Leszek
(2)
Glinka Beata
(2)
Gralak Henryk
(2)
Grzywacz Jacek
(2)
Hoc Stanisław
(2)
Houston Joel F
(2)
Jajuga Krzysztof
(2)
Janasz Władysław
(2)
Jasiński Zdzisław
(2)
Jerzemowska Magdalena
(2)
Kaczmarczyk Stanisław
(2)
Karaszewski Robert
(2)
Karpuś Piotr
(2)
Kiełtyka Leszek
(2)
Koch Andrzej
(2)
Kokoszczyński Ryszard
(2)
Kowalczyk Jacek
(2)
Kowalska Krystyna
(2)
Krawiec Frank
(2)
Leszczyński Zdzisław
(2)
Lichtarski Jan
(2)
Machała Robert
(2)
Marek Stanisław
(2)
Matejun Marek
(2)
Messner Zbigniew
(2)
Morawski Mieczysław
(2)
Mruk Henryk
(2)
Mróz Teresa
(2)
Najlepszy Eugeniusz
(2)
Napierała Jacek
(2)
Oleksiuk Adam
(2)
Pasieczny Jacek
(2)
Perechuda Kazimierz
(2)
Perenc Józef
(2)
Pfaff Józef
(2)
Pluta Wiesław
(2)
Rosa Grażyna
(2)
Rybak Mirosława
(2)
Saunders Edmund J
(2)
Siewierski Jacenty
(2)
Sitkiewicz Franciszek
(2)
Skoczylas Wanda
(2)
Skowronek-Mielczarek Anna
(2)
Stankiewicz Marek Jacek
(2)
Stec Mirosław
(2)
Sudoł Stanisław
(2)
Szczęsny Wiesław
(2)
Towalski Rafał
(2)
Urbanowska-Sojkin Elżbieta
(2)
Witczak Hubert
(2)
Wojciechowski Tadeusz
(2)
Wąsik Teresa Lidia
(2)
Zadora Halina
(2)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(50)
2000 - 2009
(347)
1990 - 1999
(25)
Country
Poland
(422)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(423)
Subject
Przedsiębiorstwo
(346)
Zarządzanie
(69)
Kadry
(36)
Finanse
(29)
Marketing
(29)
Zarządzanie strategiczne
(28)
Logistyka gospodarcza
(24)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(22)
Organizacja
(21)
Rachunkowość
(20)
Zarządzanie wiedzą
(19)
Kapitał
(17)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(15)
Koszty
(15)
Banki
(14)
Decyzje
(12)
Innowacje
(12)
Logistyka
(12)
Transport
(12)
Gospodarka
(11)
Otoczenie firmy
(11)
Zarządzanie jakością
(11)
Controlling
(10)
Inwestycje
(10)
Jakość
(10)
Planowanie strategiczne
(10)
Rynek finansowy
(10)
Systemy informatyczne zarządzania
(10)
Wartość ekonomiczna
(10)
Konkurencja
(9)
Marketing strategiczny
(9)
Menedżerowie
(9)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(9)
Organizacja ucząca się
(8)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(8)
Analiza strategiczna
(7)
Franchising
(7)
Konsumenci (ekon.)
(7)
Pieniądz
(7)
Podatek
(7)
Sprawozdawczość
(7)
Turystyka
(7)
Upadłość
(7)
Usługi
(7)
Łańcuch dostaw
(7)
Bilans księgowy
(6)
Finanse międzynarodowe
(6)
Globalizacja
(6)
Gospodarka materiałowa
(6)
Internet
(6)
Komunikowanie marketingowe
(6)
Marketing międzynarodowy
(6)
Praca
(6)
Prawo gospodarcze
(6)
Promocja handlowa
(6)
Przedsiębiorstwo handlowe
(6)
Rachunkowość zarządcza
(6)
Środki trwałe
(6)
Analiza SWOT
(5)
Audyt wewnętrzny
(5)
Finanse publiczne
(5)
Gospodarka narodowa
(5)
Gospodarka oparta na wiedzy
(5)
Informatyka
(5)
Kultura organizacyjna
(5)
Leasing
(5)
Motywacja pracy
(5)
Ochrona środowiska
(5)
Papiery wartościowe
(5)
Polska
(5)
Przedsiebiorstwo
(5)
Przedsiębiorcy
(5)
Public relations
(5)
Rynek
(5)
Rynek kapitałowy
(5)
Ryzyko
(5)
Spółki
(5)
Transport morski
(5)
Transport wodny śródlądowy
(5)
Ubezpieczenia
(5)
Banki internetowe
(4)
Budżet
(4)
Ceny
(4)
Efektywność ekonomiczna
(4)
Ekorozwój
(4)
Etyka biznesu
(4)
Fuzja przedsiębiorstw
(4)
Handel
(4)
Handel międzynarodowy
(4)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(4)
Księgowość
(4)
Organizacje
(4)
Przedsiębiorczość (postawa)
(4)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(4)
Przywództwo
(4)
Płynność finansowa
(4)
Rozliczenia międzynarodowe
(4)
Systemy informatyczne
(4)
Towar
(4)
Transport kolejowy
(4)
423 results Filter
Book
In basket
Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw / Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa : Difin, 2002. - 192 s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7251-286-8
Ogólna charakterystyka inwestycji, Kapitałowe papiery wartościowe; Kapitałowe papiery wartościowe - akcje; Wierzycielskie papiery wartościowe - obligacje; Wierzycielskie papiery wartościowe - weksle; Środki pieniężne; czeki; Opcje; Kontrakty terminowe; Nieruchomości inwestycyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88936-44-9
1. Koncepcja aliansów strategicznych w literaturze przedmiotu, 2. Typologia alinasów strategicznych, 3. Tworzenia aliansów strategicznych, 4. Zarządzanie aliansami strategicznymi, 5. Nowe trendy w zakresie współpracy przedsiębiorstw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7241-210-3
R.I Finanse przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej: Istota gospodarki rynkowej; Funkcje zarządzania finansami; Przedsiębiorstwo i jego finanse; Źródła finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; Własne źródła finansowania przedsiębiorstwa; Kryteria oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; Wartość pieniądza w czasie. R.II Rzeczowy majątek trwały i jego amortyzacja: Pojęcie i struktura rzeczowych składników majątku trwałego Pojecie i funkcje amortyzacji; Optymalność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie; Amortyzacja a płatności podatkowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60197-05-9
1. Istota analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, 2. Metody analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, 3. Analiza gospodarki materiałowej, 4. Analiza procesu wytwórczego, 5. Analiza gospodarowania środkami trwałymi, 6. Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim, 7. Analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa, 8. Analiza kosztów własnych, 9. Analiza sprawozdań finansowych, 10. Czynniki wpływające na wartość firmy, 11. Postęp techniczno-organizacyjny i jego efektywność, 12. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1735-5
Cz.I Podstawy metodyczne oceny przedsiębiorstwa: 1. Istota analizy ekonomiczno-finansowej, 2. Metody badawcze w analizie ekonomiczno-finansowej, 3. Sprawozdawczość finansowe jako podstaw informacyjna analizy finansowej, Cz.II Ocena zasobów przedsiębiorstwa: 4. Ocena zasobów trwałych w przedsiębiorstwie, 5. Alaiza zasobów obrotowych przedsiębiorstwa, 6. Ocena zasobów kapitałowych przedsiębiorstwa, 7. Alaiza zasobów ludzkich. Cz.III Ocena efektywności działania przedsiębiorstwa: 8. Analiza procesów sprzedaży i dystrybucji, 9. Analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa, 10. Analiza wyników finansowych przedsiębiorstwa, 11. Analiza rentowności przedsiębiorstwa, 12. Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa, 13. Monitoring finansowy przedsiębiorstwa. Cz.IV Analiza decyzyjna w procesach rozwoju przedsiębiorstwa: 14. Analiza i ocena projektów inwestycyjnych, 15. Wycena wartości rynkowej przedsiębiorstwa, 16. Prognozowanie i planowanie podstawowych wielkości finansowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657.14/.17, 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89069-40-5
1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, 2. Metody analizy ekonomicznej, 3. Badanie i diagnoza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, 4. Analiza sytuacji kapitałowej, 5. Analiza produkcji - wilkość, struktura i sprzedaż, 6. Analiza i ocena poziomu kosztów, 7. Ekonomiczna efektywność procesów logistycznych, 8. Analiza i ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich, 9. Wskaźniki w ocenie działalności przedsiębiorstwa, 10. Analiza gospodarki pieniężnej, 11. Analiza rentowności na podstawie rachunku zysków, 12. Zastosowanie ekonomicznej analizy decyzyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1509-6
R.1 Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy ekonomicznej; R.2 Wstępna ocena sprawozdania finansowego; R.3 Kierunki analizy wskaźnikowej i jej rola w ocenie przedsiębiorstwa; R.4 ocena płynności przedsiębiorstwa R.5 Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa; R.6 Analiza majątku przedsiębiorstwa; R.7 Analiza przychodów; R.8 Istota, cel i zakres analizy kosztów; R.9 Analiza wyniku finansowego w wielkościach bezwzględnych i względnych; R.10 Analiza kapitału ludzkiego; R.11 Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym; R.12 Metody oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością; R.13 Przykłady analizy działalności przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1608-4
R.1 Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy ekonomicznej; R.2 Wstępna ocena sprawozdania finansowego; R.3 Kierunki analizy wskaźnikowej i jej rola w ocenie przedsiębiorstwa; R.4 ocena płynności przedsiębiorstwa R.5 Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa; R.6 Analiza majątku przedsiębiorstwa; R.7 Analiza przychodów; R.8 Istota, cel i zakres analizy kosztów; R.9 Analiza wyniku finansowego w wielkościach bezwzględnych i względnych; R.10 Analiza kapitału ludzkiego; R.11 Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym; R.12 Metody oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością; R.13 Przykłady analizy działalności przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2201-X
1. Metody analizy ekonomicznej, 2. Analiza produkcji i sprzedaży, 3. Analiza wykorzystania aktywów trwałych, 4. Analiza wykorzystania aktywów obrotowych, 5. Analiza wy korzystania czynnika pracy, 6. Analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa, 7. Analiza wyników finansowych przedsiębiorstwa, 8. Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, 9. Wybrane zagadnienia analizy decyzyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-564-6
1. Sprawozdania finansowe, 2. Analiza wstępna, 3. Metody jakościowe i ilościowo-jakościowe, 4. Analiza wskaźnikowa, 5. Modele wielowskaźnikowe, 6. Analiza rachunku przepływów pieniężnych, 7. Analiza kapitału obrotowego, 8. Wykorzystanie mierników kreacji wartości przedsiębiorstwa w analizie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14871-3
1. Zarys analizy finansowej. 2. Analiza procesu podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. 3. Analiza sprawozdań finansowych. 4. Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej firmy. 5. Wykorzystanie dźwigni w planowaniu zysku i ocenie ryzyka. 6. Model zrównoważonego wzrostu. 7. Prognozowanie. 8. Strategia finansowa i strategia finansowania. 9. Struktura kapitału w teorii finansów i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. 10. Wartość pieniądza w czasie. 11. Metody oceny inwestycji rzeczowych. 12. Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa. 13. Modele stosowane w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 14. Analiza kosztu kapitału. 15. Wycena przedsiębiorstw. 16. Fuzje i przejęcia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89503-37-9
1. Istota analizy i jej rola w procesie podejmowania decyzji, 2. Analiza zasobów i produkcji w przedsiębiorstwach, 3. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, 4. Wybrane metody analizy strategicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1093-0
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurency- jnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębio- rstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Źródła informacyjne analizy strategicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1305-0
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurency- jnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębio- rstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Źródła informacyjne analizy strategicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1389-1
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurency- jnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębio- rstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Źródła informacyjne analizy strategicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (5 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1389-1
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurency- jnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębio- rstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Źródła informacyjne analizy strategicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (5 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1824-6
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurencyjnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88896-70-9
1. Wstęp, 2. Zorganizowanie jednostki Audytu wewnętrznego - niezbędne uwarunkowania, 3. Metodologia/Metodyka Audytu Wewnętrznego w Przedsiębiorstwach, 4. Rola DAW w procesie zarządzania ryzykiem, 5. Stosunki Jednostki Audytu wewnętrznego z organami zewnętrznymi, 6. Szkolenie kadr i pracowników DAW, 7. Dodatkowe materiały/tematy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88896-70-9
1. Wstęp, 2. Zorganizowanie jednostki Audytu wewnętrznego - niezbędne uwarunkowania, 3. Metodologia/Metodyka Audytu Wewnętrznego w Przedsiębiorstwach, 4. Rola DAW w procesie zarządzania ryzykiem, 5. Stosunki Jednostki Audytu wewnętrznego z organami zewnętrznymi, 6. Szkolenie kadr i pracowników DAW, 7. Dodatkowe materiały/tematy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Audyt wewnętrzny 2008 / Kazimiera Winiarska. - Warszawa : Difin, 2008. - 288 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-873-6
1. Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego, 2. Funkcje audytu wewnętrznego, 3. Wpływ wytycznych Unii Europejskiej na wprowadzenie audytu wewnętrznego w Polsce, 4. Powiązania między audytem wewnętrznym a kontrolą wewnętrzną i audytem zewnętrznym, 5. Zakres zastosowań audytu wewnętrznego, 6. Audytor wewnętrzny doradcą kierownika jednostki, 7. Standardy audytu wewnętrznego, 8. Zastosowanie analizy ryzyka w audycie wewnętrznym, 9. Metodyka prac audytorowych, 10. Przyszłosć audytu wewnętrznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again