Form of Work
Książki
(26)
Status
only on-site
(22)
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(22)
Author
Bień Witold
(2)
Jankowska Małgorzata
(2)
Mulak Maciej S
(2)
Skrzypek Jerzy
(2)
Sokół Aneta
(2)
Tokarski Andrzej
(2)
Tokarski Maciej
(2)
Westwood John
(2)
Wicher Anna
(2)
Wójcik Jacek
(2)
Zook Chris
(2)
Albigowski Marek
(1)
Allen James
(1)
Bajorek-Ziaja Hanna
(1)
Bangs David H. Jr
(1)
Beckwith Harry
(1)
Biliński Witold
(1)
Burk Wood Marian
(1)
Dziekoński Michał
(1)
Dąbrowski Jarosław Filip
(1)
Fiore Frank F
(1)
Flis Iwona
(1)
Franków-Czerwonko Bożena
(1)
Gierszewska Grażyna
(1)
Grensing Lin
(1)
Ingram Marian
(1)
Jawień Robert
(1)
Koch Szołtysek Marta
(1)
Kozielski Robert
(1)
Kuczyńska-Szymala Daria
(1)
Laszczak Mirosław
(1)
Lipa Michał
(1)
Makiewicz Małgorzata
(1)
Niemczyk Roman
(1)
Piercy Nigel
(1)
Rzychoń Tomasz
(1)
Strzelecka Magdalena
(1)
Ziaja Sebastian
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Subject
Przedsiębiorstwo
(23)
Fundusze strukturalne UE
(6)
Marketing
(4)
Marketing strategiczny
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Programy pomocowe UE
(3)
Unia Europejska
(3)
Bank Gospodarstwa Krajowego
(2)
Banki
(2)
Bankowe usługi detaliczne
(2)
Bilans księgowy
(2)
Finanse
(2)
Fundusze celowe
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Programy UE -- Polska -- poradnik
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Rynek
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Audyt wewnętrzny
(1)
Ceny
(1)
Controlling
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Inwestycje
(1)
Kadry
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konkurencja
(1)
Kryzys
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Przedsiębiorstwo prywatne
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Teoria dystrybucji
(1)
Wnioski i podania
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
26 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-032-9
1. Moje przedsiębiorstwo - pomysł na biznes i jego realizację, 2. Biznesplan w ocenie zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego, 3. Biznesplan w ocenie gospodarstwa rolnego, 4. Biznesplan w ocenie projketów Unii Europejskiej, 5. Biznesplany podmiotów gospodarczych - analiza studium przypadków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-246-0302-6
Nakreślenie szczegółowych planów działania. Cztery elementy: Sprytne pomarańcze i garbate kanarki - prostota komunikacji. Aksamitny młot. Przekaz , który przykuwa uwagę. Niebieskie Martini i surfing w Omaha - jak ugruntować markę? Piękni amerykanie i pretty woman - troskliwa obsługa. Cechy , które klienci kochają. Twój największy atut.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Czytanie bilansu przedsiębiorstwa : (dla menedżerów) / Witold Bień. - Wyd.8 zaktual. i uzupeł. - Warszawa : Finans-Serwis, 2003. - 127 s.,[3] k.tabl. złoż. : rys., tab. ; 20 cm.
ISBN: 83-7251-513-1
Istota bilansu oraz rachunku wyników; Wpływ operacji gospodarczych na zmiany w bilansie; Rodzaje bilansów; Ch-ka treści bilansu; Ch-ka treści rachunku zysków i strat; Pozioma i pionowa analiza sprawozdań finansowych; Wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych; Załączniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-513-1
Istota bilansu oraz rachunku wyników; Wpływ operacji gospodarczych na zmiany w bilansie; Rodzaje bilansów; Ch-ka treści bilansu; Ch-ka treści rachunku zysków i strat; Pozioma i pionowa analiza sprawozdań finansowych; Wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych; Załączniki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Poradnik małego i średniego przedsiębiorcy)
ISBN: 978-83-7556000-8
1. Podstawy prawne udzielania wsparcia przedsiębiorcom. 2. Możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013. 3. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - działalność innowacyjna i inwestycje. 4. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - działalność na rzecz informatyzacji gospodarki. 5. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - działalność innowacyjna i inwestycyjna w działaniach proekologicznych. 6. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - rozwój zasobów ludzkich - szkolenia, doradztwo i zatrudnienie. 7. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - badania i rozwój (B + R). 8. Studium przypadku na przykładzie wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9. Analiza ekonomiczna i finansowa. 10. Kwalifikowalność projektów i wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-132-6
1. Podstawy prawne udzielania wsparcia przedsiębiorcom. 2. Możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013. 3. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - działalność innowacyjna i inwestycje. 4. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - działalność na rzecz informatyzacji gospodarki. 5. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - działalność innowacyjna i inwestycyjna w działaniach proekologicznych. 6. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - rozwój zasobów ludzkich - szkolenia, doradztwo i zatrudnienie. 7. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - badania i rozwój (B + R). 8. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla sektora MSP z wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych, 9. Studium przypadku na przykładzie wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 10. Analiza ekonomiczna i finansowa. 11. Kwalifikowalność projektów i wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88904-51-5
1.Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych : Rodzaje funduszy unijnych, Beneficjenci, Przeznaczenie programów operacyjnych. 2.Przedsięwzięcia i projekty : Elementy wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, Przedsięwzięcie i projekt - podstawowe definicje, Typy projektów, Procedura składania wniosków, Zarządzanie projektami, Zasady konstrukcji biznesplanu (studium wykonalności), Plan finansowy jako istotny element biznesplanu (studium wykonalności), Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, Dostosowanie wzorcowego biznesplanu do wymogów SPO
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biznes)
ISBN: 83-86924-11-X
I. WPROWADZENIE (Czym jest planowanie marketingowe?; Etay przygotowania p.m.) II. ANALIZA SYTUACJI - AUDYT MARKETINGOWY (Otoczenie market.-badania rynku; Na czym polega segmentacja rynku; Jak przedstawiać dane liczbo we; Analiza SWOT) III. CELE, STRATEGIE I PLANY DZIAŁA- NIA ( Co to jest cel market.; Koszyk oferowanych produ któw; Względne tempo rozwoju rynku i udział rynku; Na czym polega strategia market.; Plany działania) IV. DYSTRYBUCJA, PROMOCJA I BUDŻETY ( Plan dystrybucji Plan reklamy i promocji; Koszty i budżet) V. SPORZĄDZA NIE PLANU NA PIŚMIE (Wstęp; Streszczenie dla kierownic twa; Analiza sytuacyjna; Cele market.; Strategie marke tingowe; Terminarz z informacjami co/gdzie/jak; Promo cja sprzedaży; Budżety oraz zestawienie zysków i strat Procedury kontroli i kkorekty) VI. PRZEDSTAWIANIE PLA- NU, NADZOROWANIE I KKOREKTA; ANEKS - PLAN MARKETINGOWY DLA RYNKU KRAJOWEGO.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biznes)
ISBN: 83-86924-13-6
Zawiera: Wstęp; Przygotowanie: Ustal, kogo potrzebujesz; Skuteczna rekrutacja: jak znaleźć najlepszych kandydatów; Kwestionariusz osobowy i życiorys; Rozmowa kwalifikacyjna: przegląd ogólny; Technika prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej; Rozwijaj w sobie umiejętność zadawania pytań; Sprawdzanie referencji kandydatów; Zawężanie kręgu kandydatów i ostateczny wybór; Dziesięć błędów najczęściej popełnianych przy selekcji pracowników; kontroluj rotacje personelu; Orientacja i szkolenie pracowników; wywiad końcowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-031-2
Wprowadznie, 1. Rola planowania w działalności przedsiebiorstwa, 1.1. definicja planowania, 1.2. Cechy charakterystyczne planowania-rodzaje planów, 1.3. Podstawowe zasady planowania, 2. Podstawy metodyczne sporządzania biznesplanu, 2.1. Pojęcie i cechy charaketystyczne skutecznego biznesplanu, 2.2. Typowe zastosowanie biznesplanu, 2.3. Funkcje biznesplanu, 2.4. Błędy i zagrożenia w sporządzaniu i realizacji biznesplanów, 2.5. Kryteria oceny biznesplanu i związna z nim odpowiedzialność, 2.6. Procedura tworzenia biznesplanu, 3. Części składowe biznesplanu, 3.1. Elementy składowe biznesplanu, 3.2. Zawartość biznesplanu, 3.3. Struktura biznesplanu, 4. Część wstępna biznesplanu, 4.1. Streszczenie biznesplanu-podsumowanie wykonawcze, 4.2. Charakterystyka firmy, 4.3. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, 5. Część merytoryczna biznesplanu, 5.1. Analiza rynku i branży, 5.2. Charakterystyka produktu i procesu produkcyjnego, 5.3. Analiza strategiczna, 5.4. Plan marketingowy, 5.5. Plan finansowy, 6. Część końcowa biznesplanu, 6.1. Wnioski-plan wdrożeń, 6.2. Aneks-załączniki, zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
CD
In basket
ISBN: 83-7484-025-0
Cz.I Od czego zacząć opracowywanie planu marketingowego: 1. Dlaczego warto planować działania marketingowe; 2. Jak opracować audyt marketingowy; Cz.II Analizy niezbędne do opracowania planu marketingowego: 3. Jak przygotować analizę strategiczną firmy; 4. Jak przeprowadzić analize rynku; Cz.III Przygotowanie planu strategicznego i taktyczno-operacyjnego: 5. Jak opracować strategię marketingową i wyznaczyć cele strategiczne; 6. Jak przygotować segmentację, pozycjonowanie i strategię konkurencji; 7. Jak przygotować plan marketingu mix; Cz.IV Przygotowanie do wdrożenia planu marketingowego oraz powiązania go z innymi działaniami firmy: 8. Jak przygotować wdrożenie i kontrolę planu; 9. Jak przygotować streszczenie menedżerskiego planu marketingowego; 10. Jak powiązać plan marketingowy z innymi planami w firmie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-016-1
1. Sporządź plan!, 2. Kto i dlaczego?, 3. Gdzie i jak, 4. Kiedy i za ile?, 5. Prezentacja
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Warsztaty Menedżerskie)
ISBN: 83-88840-53-3
1. Istota biznesu, czyli biznes jako przygoda, 2. Właściciel firmy, 3. Jak zostać posiadaczem firmy i sfinansować rozpoczęcie działalności, 4. Finanse małego przedsiębiorstwa, 5. Firma na rynku, 6. Marketing w małej firmie, 7. Biznesplan i fazy rozwoju małej firmy, 8. Pracownik w małej firmie, 9. Jak podejmować decyzje, 10. Porażka bądź sukces firmy, 11. Sztuka kierowania samym sobą
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88667-24-6
I. Klient jako imperatyw: 1. Cóż się stało z marketin giem? A siedzi sobie w kącie nadąsany; 2. Zarządzanie ukierunkowane na zadowolenie klienta. czy naprawdę zależy nam na uzyskaniu zadowolenia klienta w długim okresie?; 3. Budowanie orientacji na klienta. Co robi my, kiedy nam zależy. Studium przypadku nr 1: Avis Europe Ltd. Synergia pomiędzy klientami i pracownikami jako fundament prze wagi konkurencyjnej; Studium przypadku nr 2: CIGNA Employee Benefits. Budowanie organizacji zorientowanej na klienta; Studium przypadku nr 3: Ford Cellular Systems. II. Na czym polega działanie firmy na rynku: wytycza nie ścieżki strategicznej: 4. Strategia rynkowa. Rynek - definicja, segmentacja i wybory; 5. Strategia rynko wa. Oferta wartości- misja rynkowa, różnicowanie kon kurencyjne oraz aktywa marketingowe i marki; 6. Strategia rynkowa. Zasadnicze relacje- klienci, konkurenci, kooperanci i pracownicy; 7. Planowanie markwtingowe. Co należy żrobić, aby od strategii przejść do planu. Studium przypadku nr 4: Allied Dunbar. Reorientacja rynkowa i strategia marki; Studium przypadku nr 5: IBM Studium przypadku nr 6: Virgin. Piosenkarz czy piosen ka. III. Rzeczywiste problemy związane z działaniem rynku: 8. programy i działania marketingowe. Czy kiedykolwiek nasz marketing jest przemyślany?; 9. Organizacja mar ketingu. Czy organizujemy w celu realizacji, czy nie, i co będzie dalej?; 10. Informacje i wywiad dla marke tingu. Od badań rynkowych do wyczuwania rynku; 11. Pro ces planowania marketingowego. Tworzenie skutecznych planów, z kórymi pracownicy się identyfikują; 12. Bud żetowanie dla marketingu. W jaki sposób zapewniamy zasoby działań marketingowych?; 13. Zarządzanie organi zacją sprzedazy. Przekładanie strategii rynkowej na or ganizację sprzedaży. Studium przypadku nr 7: Samochody DAEWOO. Zmienianie zasad konkurencji; Studium przypadku nr 8: Wojny super marketów. Rywalizacja konkurencyjna i pozycjonowanie strategiczne w brytyjskim sektorze supermarketów; Studium przypadku nr 9: British Airways. Jak rysuje się przyszłość "ulubionych linii lotniczych świata"? IV. Rywalizacja strategii rynkowej: 14. Wdrażanie strategii rynkowych i rola strategicznego marketingu wewnętrznego. Przeobrażanie strategii i planów rynko wych w skuteczne działania marketingowe; 15. Lista zadań w strategicznej reorientacji rynkowej. Jakie są nasze prawdziwe problemy związane z działaniami na rynku? Studium przypadku nr 10: Lion Machines Ltd; Studium przypadku nr 11: Opus Partnership. Otis plc i Nokia Mobile Phones; Studium przypadku nr 12: Swallows Stores Ltd. Bariery orientacji rynkowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Metodyka sporządzania biznesplanów / Marian Ingram. - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008. - 90, [5] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Podręcznik. Materiały dydaktyczne)
ISBN: 978-83-7246-410-1
1.Podstawy teoretycznego-metodyczne przygotowania biznesplanów: Pojęcie i funkcje biznesplanów, Typy biznesplanów oraz różnice występujące miedzy nimi, Zasady planowania i cechy dobrze przygotowanego biznesplanu, Ogólna procedura opracowywania biznesplanów, Typowe błędy popełniane w trakcie sporządzania biznesplanów. 2. Treść i metody sporządzania biznesplanu dla nowego oraz już funkcjonującego przedsiębiorstwa: Streszczenie, Analiza przedsiębiorstwa, Analiza otoczenia, Strategie przedsiębiorstwa, Prognoza sprzedaży i program działalności marketingowej, Organizacja działalności operacyjnej, Zarządzanie, Prognozy i analizy finansowe. 3. Funkcje struktura treści i sposób przygotowania biznesplanu inwestycji rzeczowej: Pojęcie i rodzaje inwestycji przedsiębiorstw, Rola biznesplanu w procesie inwestycyjnym, Podstawowe składniki biznesplanu inwestycji rzeczowej i sposób ich przygotowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1707-2
1. Wprowadzenie do planowanie marketingowego, 2. Analiza bieżącej sytuacji, 3. Zdobywanie wiedzy o rynkach i klientach, 4. Segmentacja wyboru rynku docelowego i pozycjonowanie, 5. Planowanie strategii działania, celów i narzędzi marketingu, 6. Planowanie strategii produktu i marki, 7. Planowanie strategii dystrybucji i logistyki, 8. Planowanie strategii cenowych, 9. Planowanie strategii zintegrowanej komunikacji marketingowej, 10. Planowanie pomiaru wyników i kontroli wdrażania planu marketingowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1168-6
Wstęp; Tworzenie planu strategicznego; Marketingowe podejście; Produkty i usługi; Klienci obecni i klienci potencjalni; Analiza konkurencji; Ustalanie cen, loka- lizacja oraz metody sprzedaży; Mocne i słabe strony firmy; Promocja; Marketing strategiczny; Plan marketi- ngowy; Plan działań marketingowych; Pytania i szkic planu marketingowego; Plan marketingowy amerykańskiej firmy Delicious Delectables; Plan marketingowy pol- skiej firmy VITAL; Słowniczek terminów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-246-0038-8
1. Co to jest planowanie marketingowe i w czym może pomóc małej firmie? 2. Audyt marketingowy - wewnętrzny. 3. Audyt marketingowy - zewnętrzny. 4. Audyt marketingowy - analiza sytuacyjna. 5. Wyznaczanie celów marketingowych. 6. Obmyslanie strategii marketingowych. 7. dystrybucja, reklama i promocja sprzedaży. 8. Planowanie nowego produktu i rozwój nowych rynków zbytu. 9. Budżet i sprawozdania finansowe. 10. Pisanie i prezentacja planu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again