Form of Work
Książki
(61)
Status
only on-site
(49)
available
(39)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(41)
Czytelnia
(50)
Author
Gierszewska Grażyna
(5)
Romanowska Maria
(5)
Sierpińska Maria
(4)
Rutkowski Andrzej
(3)
Wędzki Dariusz
(3)
Brigham Eugene F
(2)
Glinka Beata
(2)
Houston Joel F
(2)
Kokoszczyński Ryszard
(2)
Machała Robert
(2)
Pasieczny Jacek
(2)
Pluta Wiesław
(2)
Sadowski Józef
(2)
Sroślak Grzegorz
(2)
Wieloch Maciej
(2)
Bennett Dominic
(1)
Bielawska Aurelia
(1)
Bieniok Henryk
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Brandenburg Henryk
(1)
Budner Waldemar
(1)
Buk Halina
(1)
Ciechan-Kujawa Marlena
(1)
Dudkiewicz Danuta
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Fereniec Jan
(1)
Floyd Steven W
(1)
Fung Victor K
(1)
Fung William K
(1)
Gorynia Marian
(1)
Gołębiowski Tomasz
(1)
Gryko Józefa Monika
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Gudkova Svetlana
(1)
Halama Henryk
(1)
Huff Anne Sigismund
(1)
Ingram Marian
(1)
Jachna Tomasz
(1)
Jania Magdalena
(1)
Janik Beata
(1)
Jaworski Jacek
(1)
Jordan Bradford D
(1)
Juda Jacek
(1)
Jędrych Elżbieta
(1)
Kluzek Marta
(1)
Kostera Monika
(1)
Kubiak Jarosław
(1)
Levitt Raymond E
(1)
Malek William
(1)
Marecki Krzysztof
(1)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(1)
Michalski Grzegorz
(1)
Morgan Mark
(1)
Naruć Wojciech
(1)
Nowaczyk Tomasz
(1)
Nowak Jacek
(1)
Opolski Krzysztof
(1)
Pawlak Zbigniew
(1)
Piasta Jacek
(1)
Prusak Błażej
(1)
Rosa Grażyna
(1)
Ross Stephen A
(1)
Rostkowski Tomasz
(1)
Sekuła Zofia
(1)
Sherman Hugh D
(1)
Strużycki Marian
(1)
Szczepański Jan
(1)
Szołtysek Katarzyna
(1)
Szyszko Lech
(1)
Terjesen Siri
(1)
Trzcińska Agata
(1)
Walczak Marian
(1)
Waśniewski Krzysztof
(1)
Westerfield Randolph W
(1)
Wind Yoram (Jerry)
(1)
Wysocki Szymon
(1)
Ładoński Wiesław
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(46)
1990 - 1999
(8)
Country
Poland
(61)
Language
Polish
(61)
Subject
Przedsiębiorstwo
(53)
Zarządzanie
(13)
Planowanie strategiczne
(12)
Kadry
(11)
Finanse
(9)
Zarządzanie strategiczne
(9)
Decyzje
(7)
Rynek finansowy
(6)
Analiza SWOT
(5)
Kapitał
(5)
Marketing
(4)
Bilans księgowy
(3)
Inwestycje
(3)
Leasing
(3)
Ryzyko
(3)
Wartość ekonomiczna
(3)
Akcje (ekon.)
(2)
Analiza strategiczna
(2)
Fuzja przedsiębiorstw
(2)
Globalizacja
(2)
Koszty
(2)
Menedżerowie
(2)
Motywacja pracy
(2)
Organizacja
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przejęcie przedsiębiorstwa
(2)
Płaca
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Agrosturystka
(1)
Badania marketingowe
(1)
Banki
(1)
Bhp
(1)
Controlling
(1)
Diagnoza
(1)
Dywidenda
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Hotelarstwo
(1)
Innowacje
(1)
Jakość
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konflikt
(1)
Kredyt
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Motywacja
(1)
Negocjacje
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Obligacje
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Oceny pracowników
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Parki technologiczne
(1)
Pieniądz
(1)
Planowanie
(1)
Planowanie gospodarcze -- Polska
(1)
Planowanie terenowe
(1)
Podatek
(1)
Praca zespołowa
(1)
Produkcja
(1)
Prognozy -- metody
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- prognozy -- metody -- podręcznik
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Przedsiębuirstwo
(1)
Przywództwo
(1)
Płynność finansowa
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Turystyka
(1)
Umowa
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zysk
(1)
Środki trwałe
(1)
Środowisko człowieka
(1)
66 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-208-1093-0
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurency- jnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębio- rstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Źródła informacyjne analizy strategicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1305-0
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurency- jnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębio- rstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Źródła informacyjne analizy strategicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1389-1
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurency- jnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębio- rstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Źródła informacyjne analizy strategicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (5 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1389-1
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurency- jnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębio- rstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Źródła informacyjne analizy strategicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (5 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1824-6
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurencyjnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14256-1
Część I: Formułowanie celów i organizacja badań. 1. Przedmiot i etapy badań marketingowych. Część II: Informacja rynkowa - źródła, formy i nowe tendencje gromadzenia. 2. System informacji marketingowej i organizacja badań. 3. Gromadzenie danych wtórnych. 4. Gromadzenie danych pierwotnych. Część III: Wykorzystanie badań w strategicznym planowaniu marketingowym. 5. Analiza sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa. 6. Określanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i kierunków jego rozwoju. 7. Segmentacja rynku w procesie definiowania rynków docelowych. 8. Badania produktu. 9. Badanie cen. 10. Badania systemu dystrybucji. 11. Badania skuteczności systemu komunikacji. 12. Badanie satysfakcji i lojalności klientów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1724-9
Wstęp, 1. Podstawowe pojęcia, 2. Podsumowanie wykonawcze w biznesplanie, 3. Cele i opis przedsięwzięcia, 4. Opis produktu, 5. Analiza rynku, 6. Marketing, 7. Zarządzanie, 8. Analiza szans i zagrożeń, 9. Analiza finansowa, 10. Plan wykonawczy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-47-7
1. Na co komu potrzebny biznes plan, czyli kto to jest przedsiębiorca i czego może oczekiwać. 2. Definicja i funkcja biznes planu oraz podstawowe pojęcia związane z jego konstruowaniem. 3. Analiza otoczenia na potrzeby biznes planu. 4. Analiza ryzyka na potrzeby biznes planu. Konstruowanie scenariuszy wydarzeń. 5. Określanie wartości firmy i poszczególnych jej składników na podstawie biznes planu. 6. Biznes plan jako instrument decyzji menedżerskich. 7. Horeca Machines sp. z o.o - pełna analiza przypadku planowania biznesowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-317-2
CZ.I Wprowadzenie do biznes planu: 1.Planowanie w przedsiębiorstwie, 2.Istota, funkcje i zasady konstrukcji biznes planów. CZ.II Struktura Biznes planu: 3.Podstawowe elementy biznes planu, 4.Rodzeje analiz wykorzystywanych w biznes planie. Cz.III Biznes plan w praktyce gospodarczej: 5.Standardy sporządzania biznes planów, 6.Wykorzystywanie biznes planu w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowania działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-353-9
1. Struktura biznesplanu, 2. Analiza rynku, sektora i przedsiębiorstwa, 3. Analiza i badanie rynku, 4. Plan marketingowy, 5. Zasoby ludzkie w biznesplanie, 6. Analiza ekonomiczno-finansowa, 7. Ocena biznesplanu przez banki, 8. Uwarunkowania współfinansowania projektu inwestycyjnego gminy ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013, 9. Ocena zdolności kredytowej gminy przez bank
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86846-79-8
R.1 Podstawowe pojęcia; R.2 Podsumowanie wykonawcze w biznesplanie; R.3 Cele i opis przedsięwzięcia; R.4 Opis produktu; R.5 Analiza rynku; R.6 Marketing; R.7 Zarządzanie; R.8 Harmonogram realizacji przedsięwzięcia; R.9 Analiza szans i zagrożeń; R.10 Analiza finansowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1285-2
Podstawy budżetowania kapitałów; Szacowanie przepływów pieniężnych netto; Finansowanie inwestycji rzeczowych; Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka; Okres życia projektu; Decyzje inwestycyjne i decyzje finansowe; Inne obszary zastosowania procedur budżetowania kapitału; Budżetowanie kapitału na rynku międzynarodowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Business plan w przykładach / Grzegorz Sroślak. - Wyd.2 zm. - Katowice : Wydawnictwo AMR, 2002. - 183 s. : tab. ; 25 cm.
ISBN: 83-909750-0-9
1. Wstęp; 2. Planowanie- elementy business planu; 3. Business plan: Przedsiębiorstwo Falicja; Przedsiębiorstwo Trak Poland; Przedsiębiorstwo Progmasz; Żeglarski Klub Sportowy Spartaa; przedsiębiorstwo Bartex; Tabele sporządzania business planu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Business plan w przykładach / Grzegorz Sroślak. - Katowice : Wydawnictwo "A.M.R.", 1996. - 123, [1] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-901479-2-0
1. Wstęp; 2. Planowanie- elementy business planu; 3. Business plan: Przedsiębiorstwo Falicja; Przedsiębiorstwo Trak Poland; Przedsiębiorstwo Progmasz; Żeglarski Klub Sportowy Spartaa; przedsiębiorstwo Bartex; Tabele sporządzania business planu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87916-45-5
Rzut oka na finanse przedsiębiorstw; Sprawozdania finansowe i długoterminowe planowanie finansowe; Sza- cowanie wartości przyszłych przepływów pieniężnych; Budżetowanie kapitałowe; Ryzyko a dochód; Koszt kapi- tału a długookresowa polityka finansowa; Planowanie krótkoterminowe i zarządzanie finansami; Dodatkowe za- gadnienia w finansach firm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse przedsiębiorstwa / pod red. Lech Szyszko, Jan Szczepański. - Wyd.3 zm. i rozszerz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 565 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1666-2
Część I: Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa. 1. Pojęcie i organizacja finansów przedsiębiorstwa. 2. Przychody przedsiębiorstwa. 3. Koszty przedsiębiorstwa. 4. Efektywność gospodarcza i finansowa przedsiębiorstwa. 5. Zasilanie finansowe przedsiębiorstwa. 6. Majątek przedsiębiorstwa. 7. Źródła finansowania majątku. 8. Rola rynku finansowego w finansowaniu przedsiębiorstwa. 9. Rozliczenia międzynarodowe i ich wpływ na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa. 10. Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa. 11. Związek gospodarki finansowej przedsiębiorstwa z finansami publicznymi. 12. Wpływ harmonizacji podatków na działalność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 13. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Część II: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. 14. Strategia i taktyka finansowa w działalności przedsiębiorstwa. 15. Czas i ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. 16. Planowanie finansowe. 17. Struktura i koszt pozyskiwania kapitału przedsiębiorstwa. 18. Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa. 19. Inwestycje rzeczowe. 20. Inwestycje a kapitał obrotowy. 21. Zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa. 22. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa. 23. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji finansowej przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-539-5
1. Planowanie działalności gospodarczej, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem, 3. Finanse przedsiębiorstwa, 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, 5. Przedsiębiorca w obrocie gospodarczym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wharton School Piblishing)
ISBN: 978-83-60807-69-9
Konkurowanie w płaskim świecie; 1. Imperatyw orkiestracji; Przedmiot uwagi: firma i sieć; Orkiestruj sieć; Konkuruj z sieciami; 2.Zarządzanie: sprawowanie kontroli i upełnomocnianie: Przyjmuj odpowiedzialność za całą sieć- niezależnie od tego, czy jest Twoją własnością czy nie; Upełnomocnij "małych Jonów Wayne'ów" do tworzenia dużych-małych firm; Wprowadź napięte plany trzyletnie, aby doprowadzić do równowagi między stabilizacją i odnową; Buduj firmę wokół klienta; Stosuj regułę 30/70, aby tworzyć organizacje luźno-ścisłe; 3. Tworzenie wartości- specjalizacja i integracja; Przechwyć "3 miękkie dolary" dzięki spojrzeniu poza fabrykę; Sprzedawaj u źródła, budując mosty między marketingiem marketingiem operacjami; 4. Wnioski dotyczące polityki i praktyki: Polityka: budowanie biznesu bez granic w świecie państw narodowych; Praktyka: dźwignia do poruszania ziemi; Zakończenie: czy jesteś gotów iść na całość w konkurowaniu?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Menedżera)
ISBN: 83-7387-406-2
1. Wprowadzenie do bieżącego zarządzania finansami, 2. Monitorowanie poziomu płynności, 3. Strategie zarządzania kapitałem pracującym netto, 4. Zarządzanie zapasami, 5. Polityka kredytu kupieckiego i zarządzanie należnościami, 6. Zarządzanie gotówką, 7. Krótkoterminowe źródła finansowania, 8. Planowanie finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-043-3
Część I: Lokalizacja działalności gospodarczej - zagadnienia wprowadzające. 1. Przestrzeń - jej właściwości, ograniczenia, struktura. 2. Wybór funkcji i zagospodarowania przestrzeni. 3. Lokalizacja - czynność i rezultat. 4. Czynniki lokalizacji produkcji. 5. Bariery lokalizacji produkcji. 6. Reguła koherencji lokalizacyjnej. 7. Zmieniająca się rola czynników lokalizacji. 8. Klimat inwestycyjny, atrakcyjność inwestycyjna, ryzyko inwestycyjne. 9. Konkurencyjność miejsc i obszarów. Część II: Wyjaśnianie procesów zmian w przestrzeni gospodarczej. 10. Teorie lokalizacji - koncepcje podstawowe. 11. Inne podejścia do problemu lokalizacji działalności gospodarczej. 12. Lokalizacja przemysłu, usług i agrofirm. Część III: Ekonomiczne i ekologiczne problemy lokalizacji. 13. Ekonomiczne aspekty rozmieszczenia funkcji w mieście. 14. Ekologiczne aspekty lokalizacji przedsiębiorstw. Część IV: Globalne, regionalne i lokalne aspekty lokalizacji. 15. Wiedza i technologia w procesie globalizacji działalności gospodarczej. 16. Klimat inwestycyjny w Polsce. 17. Rola samorządu terytorialnego w ustalaniu lokalizacji inwestycji i rozwoju ekonomicznym gminy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again