Form of Work
Książki
(61)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(56)
available
(45)
Branch
Wypożyczalnia
(45)
Czytelnia
(56)
Author
Nowak Edward
(8)
Dobija Mieczysław
(4)
Czubakowska Ksenia
(3)
Gabrusewicz Wiktor
(3)
Sawicki Kazimierz
(3)
Pers Jolanta
(2)
Tyran Michael R
(2)
Walińska Ewa
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Andreson Steven R
(1)
Ayyoub Sameer
(1)
Bartosiewicz Bohdan
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Buk Halina
(1)
Buzek Ludgarda
(1)
Ciechan-Kujawa Marlena
(1)
Doyle David P
(1)
Dudycz Tadeusz
(1)
Dylewski Marek
(1)
Dzikiewicz-Gazda Urszula
(1)
Filipiak Beata
(1)
Fołta Teresa
(1)
Gancarz Marcin
(1)
Garbarski Lechosław
(1)
Gazda Zbigniew
(1)
Glynn John J
(1)
Godlewska Jadwiga
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Kaplan Robert S
(1)
Karmańska Anna
(1)
Kasperek Marek
(1)
Kałużyńska Małgorzata
(1)
Kister Agnieszka
(1)
Kochalski Cezary
(1)
Kotapski Roman
(1)
Koźlak Aleksandra
(1)
Kramer Matthias
(1)
Kuzior Anna
(1)
Lisowski Jerzy Lech
(1)
Martyniuk Teresa
(1)
Mills Roger W
(1)
Murphy Michael P
(1)
Mućko Agnieszka
(1)
Mućko Przemysław
(1)
Nahotko Sławomir
(1)
Niedbała Bogusław
(1)
Niewiadoma Maria
(1)
Nita Bartłomiej
(1)
Nowosielski Stanisław
(1)
Paczuła Czesław
(1)
Pawelska Aleksandra
(1)
Perrin John
(1)
Piechota Robert
(1)
Pniewski Krzysztof
(1)
Poszwa Michał
(1)
Rogoda Bogdan
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Sasin Wiesław
(1)
Sierpińska Maria
(1)
Strebel Heinz
(1)
Szablewski Andrzej
(1)
Szczepański Jan
(1)
Szczypa Piotr
(1)
Szczęsny Wiesław
(1)
Szołtysek Katarzyna
(1)
Szyszko Lech
(1)
Tłaczała Agnieszka
(1)
Wierzbiński Marcin
(1)
Wroński Paweł
(1)
Zapłata Sławomir
(1)
Ładoński Wiesław
(1)
Śliwa Jan
(1)
Świetlik Włodzimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(55)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(62)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(63)
Subject
Przedsiębiorstwo
(55)
Koszty
(38)
Rachunkowość
(12)
Rachunkowość zarządcza
(9)
Finanse
(8)
Controlling
(6)
Wartość ekonomiczna
(6)
Kalkulacja kosztów
(5)
Zarządzanie jakością
(5)
Bilans księgowy
(4)
Kapitał
(4)
Kontrola finansowa
(4)
Budżet
(3)
Jakość
(3)
Konkurencja
(3)
Normy ISO 9000
(3)
Sprawozdania
(3)
Analiza wartości
(2)
Ceny
(2)
Efektywność ekonomiczna
(2)
Ekonomia
(2)
Gwarancja jakości
(2)
Jakość produktu
(2)
Kadry
(2)
Księgowość
(2)
Logistyka
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Marketing
(2)
Matematyka finansowa
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Pieniądz
(2)
Podatek
(2)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(2)
Przedsiębiorstwo spedycyjne
(2)
Rynek finansowy
(2)
Środki obrotowe
(2)
Środki trwałe
(2)
Środowisko człowieka
(2)
Akcjonariusze
(1)
Amortyzacja
(1)
Analiza ekonomiczna
(1)
Benchmarking
(1)
Bhp
(1)
Dochód
(1)
Ekorozwój
(1)
Energia
(1)
Factoring
(1)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Handel
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Innowacje
(1)
Internet
(1)
Inwestycje
(1)
Kanada
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kompleksowa karta wyników
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty -- rachunkowość -- ćwiczenia i zadania
(1)
Koszty uzyskania przychodu
(1)
Leasing
(1)
Liberalizm gospodarczy
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Markieting
(1)
Mikroekonomia
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Normy ISO 9001
(1)
Obrót towarowy
(1)
Odpady
(1)
Optymalizacja
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Outsourcing
(1)
Państwo
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Produkcja
(1)
Produkty ekologiczne
(1)
Produktywność pracy
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- badanie -- ćwiczenia i zadania
(1)
Rachunkowość -- ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(1)
Rachunkowość przemysłowa
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Spółki publiczne
(1)
63 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-60197-05-9
1. Istota analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, 2. Metody analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, 3. Analiza gospodarki materiałowej, 4. Analiza procesu wytwórczego, 5. Analiza gospodarowania środkami trwałymi, 6. Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim, 7. Analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa, 8. Analiza kosztów własnych, 9. Analiza sprawozdań finansowych, 10. Czynniki wpływające na wartość firmy, 11. Postęp techniczno-organizacyjny i jego efektywność, 12. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-564-6
1. Sprawozdania finansowe, 2. Analiza wstępna, 3. Metody jakościowe i ilościowo-jakościowe, 4. Analiza wskaźnikowa, 5. Modele wielowskaźnikowe, 6. Analiza rachunku przepływów pieniężnych, 7. Analiza kapitału obrotowego, 8. Wykorzystanie mierników kreacji wartości przedsiębiorstwa w analizie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Analiza kosztów firmy / Kazimierz Sawicki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. - 193,[1] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1304-2
Istota, zadania i zakres analizy kosztów; Metody analizy kosztów; Organizacja i technika badań analitycznych; Koszty firmy jako przedmiot badań analitycznych; Analiza kosztów w układzie rodzajowym; Analiza kosztów w układzie podmiotowym, kalkulacyjnym i kosztów jednostkowych; Wybrane problemy stosowania analizy kosztów firmy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bilans 2005 / Teresa Fołta, Jadwiga Godlewska. - Warszawa : INFOR, 2005. - 604, [1] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Profesjonalisty / Grupa Wydawnicza INFOR ; 23)
ISBN: 89-7440-027-7
1.Zasady sporządzanie jednostkowych sprawzdań finansowych, 2.Inwenaryzacja aktywów i pasywów na ostatni dzień roku obrotowego, 3.Uznawanie i wycena składników aktywów, 4.Uznawanie i wycena składników pasywów, 5.Zasady ustalenia finansowego w prawie bilansowym, 6.Przychody, zyski, koszty i straty w prawie podatkowym oraz ustalanie podstawy opodatkowania, 7.Amortyzacja bilansowa i podatkowa, 8.Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w ujęciu bilansowym i podatkowym, 9.Leasing w prawie bilansowym i podatkowym, 10.Rozliczanie usług długoterminowych na dzień bilansowy, 11.Instrumenty finansowe, 12.Odroczony podatek dochodowy, 13.Sprawozdanie z działalności, 14.Badanie, zatwierdzenie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71871-62-7
Budżetowanie kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem Budżet kosztów w strukturze budżetów przedsiębiorstwa; Zasady i metody budżetowania kosztów; Tworzenie centrów kosztowych; Budżetowanie kosztów bezpośrednich; Budżetowanie kosztów pośrednich; Budżetowanie kosztów stałych i zmiennych; Budżetowanie kosztów uzyskania przychodów; Kontrola budżetowa kosztów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-71876-42-4
Budżetowanie kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Budżet kosztów w systemie budżetów przedsiębiorstwa, Zasady i metody budżetowania kosztów, Tworzenie ośrodków odpowiedzialnych za koszty, Budżetowanie kosztów bezpośrednich, Budżetowanie kosztów pośrednich, Budżetowanie kosztów działań, Budżetowanie kosztów stałych i zmiennych, Kontrola budżetowa kosztów, Budżetowanie kosztów w zarządzaniu podatkami, Budżetowanie kosztów w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, Informatyczne wspomaganie budżetowania, Wielowariantowe budżetowanie kosztów, Budżet kosztów. Studium przypadku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 231)
ISBN: 83-7291-053-7
1. Planowanie w przedsiębiorstwie; 2. Podstawy teoretyczne budżetowania; 3. Modele w budżetowaniu; 4. Metody budżetowania; 5. Budżetowanie kosztów; 6. Przykłady budżetowania; 7. Decyzje dostosowawcze do systemu budżetowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck. Finanse przedsiębiorstwa)
ISBN: 978-83-255-2039-7
1.Budżetowanie operacyjne krótkookresowe; 2. Rocznybudżet operacyjno-finansowy; 3. Budżetowanie finansowe; 4. Budżetowanie operacyjne średniookresowe; 5. Wprowadzenie do budżetowania kapitałowego; 6. Ilościowe kryteria w budżetach inwestycji; 7. Finansowanie i ryzyko inwestycji; 8. W kierunku praktyki optymalnego budżetu kapitałowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-42-2
1. System budżetowania w przedsiębiorstwie. 2. Budżetowanie a funkcje zarządzania w przedsiębiorstwie. 3. Procedura i metody budżetowania w przedsiębiorstwie. 4. Budżetowanie przychodów i wpływów. 5. Budżetowanie kosztów i wydatków. 6. Proces budżetowania w mikro i małych przedsiębiorstwach. 7. Wpływ budżetowania na proces zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. 8. Budżetowanie w przedsiębiorstwie - ujęcie praktyczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-924138-0-6
1. Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa. 2. Istota i cele budżetowania. 3. Budżet głównych i jego struktura. 4. Metody i zasady budżetowania. 5. Ośrodki odpowiedzialności za koszty. 6. Kosztorysowanie. 7. Budżety cząstkowe. 8. Kontrola budżetowa. 9. Organizacyjne aspekty budżetowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-162-2
1. Budżetowanie jako instrument zarządzania. 2. Podstawowe koncepcje budżetowania. 3. Budżetowanie operacyjne. 4. Budżetowanie finansowe. 5. Budżetowanie kapitałów. 6. Kontrola wykonania budżetów. 7. Budżetowanie w warunkach rachunku kosztów standardowych. 8. Psychologiczne aspekty budżetowania. 9. Organizacja budżetowania. 10. Informatyczne wspomaganie budżetowania. 11. Budżetowanie w nowoczesnych systemach zarządzania. 12. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Studium przypadku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-472-5
I. Istota centrów kosztów i centrów zysku; II. Wyodrębnienie centrów kosztów i centrów zysku w przedsiębiorstwie; III. Zarządzanie centrami odpowiedzialności; IV. Planowanie i kontrola realizacji zadań centrów kosztów i centrów zysku; V. Motywowanie w centrum odpowiedzialności; VI. Wdrażanie centrów kosztów i centrów zysku w przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13893-9
Idea i organizacja controllingu w przedsiębiorstwie; Narzędzia controllingu wykorzystywane w przedsiębiorstwach; Centra odpowiedzialności za koszty; Centra przychodów; Centra odpowiedzialności za wyniki; Centrum odpowiedzialności za inwestycje; Balanced scorehead jako brakujące ogniwo budżetowania; Wybrane problemy controllingu funkcyjnego; Przykłady rozwiązań controllingowych w firmach i organizacjach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-177-3
Cz. I Określenie wartości - dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców: 1. Wstęp do analizy wartości strategicznej, 2. Obliczanie wartości strategicznej z wolnych przepływów gotówkowych, 3. Okres planowania i przewaga konkurencyjna. Cz. II Kluczowe kwestie związane z wyceną: 4. Alternatywne mierniki wartości strategicznej, 5. Wartość rezydualna, 6. Koszt kapitału. Cz. III Zastosowania: 7. Wycena na rynkach wschodzących oraz wyceny transgraniczne, 8. Fuzje, przejęcia i wspólne przedsięwzięcia,9. Wycena nowych emisji akcji oraz aktywów niematerialnych, 10. Zarządzanie wartością strategiczną
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
In basket
Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma „Ekonomia”, na który składają się artykuły poruszające problematykę ekonomiczną – w formie rozważań teoretycznych bądź prezentacji wyników badań empirycznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 978-83-7326-473-1
1. Transport jako przedmiot badań ekonomicznych. 2. Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty działalności transportowej. 3. Transport jako dział gospodarki narodowej. 4. Popyt na usługi transportowe. 5. Podaż usług transportowych. 6. Przedsiębiorstwo transportowe. 7. Rynek usług transportowych. 8. Konkurencja w transporcie. 9. Koszty w transporcie. 10. Ceny usług transportowych. 11. Rachunek ekonomiczny w transporcie. 12. Polityka transportowa i problemy integracji polskiego transportu z europejskim systemem transportowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse przedsiębiorstwa / pod red. Lech Szyszko, Jan Szczepański. - Wyd.3 zm. i rozszerz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 565 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1666-2
Część I: Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa. 1. Pojęcie i organizacja finansów przedsiębiorstwa. 2. Przychody przedsiębiorstwa. 3. Koszty przedsiębiorstwa. 4. Efektywność gospodarcza i finansowa przedsiębiorstwa. 5. Zasilanie finansowe przedsiębiorstwa. 6. Majątek przedsiębiorstwa. 7. Źródła finansowania majątku. 8. Rola rynku finansowego w finansowaniu przedsiębiorstwa. 9. Rozliczenia międzynarodowe i ich wpływ na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa. 10. Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa. 11. Związek gospodarki finansowej przedsiębiorstwa z finansami publicznymi. 12. Wpływ harmonizacji podatków na działalność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 13. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Część II: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. 14. Strategia i taktyka finansowa w działalności przedsiębiorstwa. 15. Czas i ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. 16. Planowanie finansowe. 17. Struktura i koszt pozyskiwania kapitału przedsiębiorstwa. 18. Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa. 19. Inwestycje rzeczowe. 20. Inwestycje a kapitał obrotowy. 21. Zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa. 22. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa. 23. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji finansowej przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Akademia Ekonomiczna im.Oskara Langego we Wrocławiu ; 912)
ISBN: 83-7011-588-8
Maksymalizacja wartości jako nadrzędny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa; Przepływy pieniężne jako podstawowy składnik wartości przedsiębiorstwa; Koszt kapitału; Mierniki efektywności wykorzystywane w koncepcji VBM; Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86939-67-2
Rozpoznanie kosztów we własnej firmie; Koszty pod lupą przedsiębiorczości; Efektywna minimalizacja kosztów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again