Form of Work
Książki
(60)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(55)
available
(31)
unavailable
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(34)
Czytelnia
(56)
Author
Chodyński Andrzej
(3)
Grabiec Olimpia (1975- )
(3)
Kowalczewski Wiesław
(3)
Malara Zbigniew
(3)
Pierścionek Zdzisław
(3)
Bogdanienko Jerzy
(2)
Budzisz Bolesław
(2)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(2)
Huczek Marian
(2)
Jabłoński Adam
(2)
Juchniewicz Małgorzata
(2)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(2)
Kochmańska Magdalena
(2)
Matwiejczuk Wiesław
(2)
Mruk Henryk
(2)
Podgórska-Rykała Joanna
(2)
Smolarek Małgorzata
(2)
Szabłowski Józef
(2)
Urban Wiesław
(2)
Wasiluk Anna
(2)
Adamkiewicz-Drwiłło Hanna G
(1)
Antczak Zbigniew
(1)
Bagińska Izabela
(1)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Balcerak Alicja
(1)
Banaszyk Piotr
(1)
Baran Michał
(1)
Bartosik-Purgat Małgorzata
(1)
Bednarek Mariusz
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Bitkowska Agnieszka
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Brdulak Jakub J
(1)
Bugaj Justyna M
(1)
Chodyńska-Kukułka Agata
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Cichy Diana
(1)
Cygler Joanna
(1)
Czajka Kamil
(1)
Danik Lidia
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Dudek Marek
(1)
Dudziak Arkadiusz
(1)
Dudzic Ewa
(1)
Dudzińska-Korczak Natalia
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Fryzeł Barbara
(1)
Fudaliński Janusz
(1)
Fung Victor K
(1)
Fung William K
(1)
Gancarczyk Jacek
(1)
Gorynia Marian
(1)
Gołębiowski Tomasz
(1)
Gródek-Szostak Zofia
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Hadryś-Nowak Alicja
(1)
Herman Andrzej
(1)
Imai Masaaki
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Jankowiak-Kaczmarek Agnieszka
(1)
Jarzębiński Marek
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Kasiewicz Stanisław
(1)
Kempa Ewa
(1)
Kicińska Monika
(1)
Kisiołek Artur
(1)
Klimek Jan
(1)
Kocot Maria
(1)
Komorowski Jan
(1)
Kondak Anna
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Kotelska Jolanta
(1)
Kroik Janusz
(1)
Krzemień Eugeniusz
(1)
Król Henryk
(1)
Kröger Fritz
(1)
Kurowska Joanna
(1)
Kusio Tomasz
(1)
Kuzel Marcin
(1)
Kwiatkowski Aleksander
(1)
Kładź-Postolska Katarzyna
(1)
Lakhno Valeriy
(1)
Leśniewski Michała Adam
(1)
Linkiewicz Agata
(1)
Lozano Platonoff Alberto
(1)
Makieła Zbigniew J
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Margoński Marek
(1)
Matejun Marek
(1)
Michalik Izabela
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Moszkowicz Mieczysław
(1)
Myjak Teresa
(1)
Nagora Inna
(1)
Nogalski Bogdan
(1)
Nowacki Robert
(1)
Nowak Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(48)
Country
Poland
(61)
Language
Polish
(61)
Subject
Przedsiębiorstwo
(57)
Zarządzanie wiedzą
(16)
Zarządzanie strategiczne
(15)
Innowacje
(13)
Zarządzanie
(11)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(10)
Globalizacja
(9)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(8)
Kadry
(6)
Konkurencja
(5)
Wartość ekonomiczna
(5)
Analiza strategiczna
(4)
Gospodarka
(4)
Logistyka gospodarcza
(4)
Menedżerowie
(4)
Motywacja pracy
(4)
Organizacja ucząca się
(4)
Przedsiębiorczość (postawa)
(4)
Gospodarka oparta na wiedzy
(3)
Klastry (ekon.)
(3)
Komunikowanie marketingowe
(3)
Kultura organizacyjna
(3)
Marka*
(3)
Rynek pracy
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Systemy informatyczne zarządzania
(3)
Szkolnictwo wyższe
(3)
Benchmarking
(2)
Bibliotekarstwo
(2)
Gospodarka żywnościowa
(2)
Handel elektroniczny
(2)
Informacja dla zarządzania
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Marketing strategiczny
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Nieruchomości
(2)
Organizacja
(2)
Produkt*
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Rynek
(2)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(2)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Akcjonariusze
(1)
Alokacja
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Blogi
(1)
Budżety gminne
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Budżety terenowe
(1)
Czas
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonomia
(1)
Etyka biznesu
(1)
Etyka społeczna
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Ełk (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Farmacja
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Fundusze wspierania przedsiębiorczości
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Gry komputerowe
(1)
Górnictwo
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Internacjonalizacja przedsiębiorstw
(1)
Inwestycje
(1)
Japonia
(1)
Języki informacyjne
(1)
Kanały marketingowe
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Kapitał intelektualny przesiębiorstwa
(1)
Konflikt
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kooperacja przemysłowa
(1)
Koszty
(1)
Kultura
(1)
Logistyka
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing społecznościowy
(1)
Materiały budowlane
(1)
Mentoring
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Motywacja
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Naród
(1)
Oceny pracowników
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Operat szacunkowy
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma
(2)
64 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87814-51-2
R.I Kierunki rozwoju zarządzania w przedsiębiorstwie przyszłości: 1. Globalizacja i rewolucja naukowo-techniczna, 2. Cele i paradygmaty przedsiębiorstwa przyszłości, 3.Rodzaje i formy przedsiębiorstwa przyszłości, 4. Trendy zmian w organizacji gospodarczej na świecie, 5. Funkcjonowanie organizacji przyszłości w otoczeniu konkurencyjnym. R.II Model restrukturyzacji przedsiębiorstw: 1.Konieczność restrukturyzacji przedsiębiorstw, 2.Współczesne metody restrukturyzacyjne przedsiębiorstw, 3.Model restrukturyzacji przedsiębiorstw, 4. Elementy modelu restrukturyzacji przedsiębiorstw. R.III Analiza i ocena efektów wdrażania metod restrukturyzacji: 1. Kompleksowe Zarządzanie jakością (TQM), 2. Metoda restrukturyzacji procesowej Reenginering, 3. System Dostaw na Czas (JIN). R.4 metody wdrażania procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw: 1. Typowe programy restrukturyzacyjne, 2. Tworzenie programu restrukturyzacyjnego, 3. Ciągłe Doskonalenie Zarządzania jako alternatywa restrukturyzacji typowej, 4. Metoda analizy i oceny wyników restrukturyzacji, 5. Wdrażanie Ciągłego Doskonalenia zarządzania. R.V Wyniki wdrożeń modelu Ciągłego Doskonalenia Zarządzania na przykładzie przedsiębiorstw meksykańskich: 1. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład Korporacji jako obiekty badawcze, 2. Identyfikacja stanu firm przed restrukturyzacja, 3. Restrukturyzacja typowa i jej wyniki, 4. Badanie przypadku Ciągłego Doskonalenia Zarządzania, 5. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw jako wynik wdrożenia Ciągłego Doskonalenia Zarządzania. R.VI Wnioski końcowe i rekomendacje: 1. Czy metodą Ciągłego Doskonalenie Zarządzania można wdrożyć w Polsce?, 2. Wnioski końcowe, 3. Rekomendacje dla przyszłych badań, 4. Podsumowanie.
restrukturyzacji przedsiębiorstw, 4.Elementy modelu restrukturyzacji przedsiębiorstw. R.III Analiza i ocena efektów wdrażania metod restrukt uryzacji : 1.Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM), 2.Metoda restrukturyzacji procesowej Reengineering ( BPR), 3.System Dostaw na Czas (JiT). R.IV Metody wdrażania procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw : 1.Typowe programy restrukturyzacyjne , 2.Tworzenie programu restrukturyzacyjnego, 3.Ciągłe Doskonalenie Zarządzania jako alternatywa restruktury zacji typowej, 3.Metoda analizy i oceny wyników restru kturyzacji, 4.Procedury stosowania metody analizy i oc eny wyników restrukturyzacji, 5.Wdrażanie Ciągłego Do skonalenia Zarządzania. R.V Wyniki wdrozeń modelu Ciągłego Doskonalenia Zarzą dzania na przykładzie przedsiębiorstw meksykańskich : 1.Przedsiębiorstwa wchodzące w skład Korporacji jako o biekty badawcze, 2.Identyfikacja stanu firm przed res trukturyzacją, 3.Restrukturyzacja typowa i jej wyniki,
4.Badanie przypadku Ciągłego Doskonalenia Zarządzania , 5.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw jako wynik
wdrożenia Ciągłego Doskonalenia Zarządzania. R.VI Wnioski końcowe i rekomendacje : 1.Czy metodę Ciągłego Doskonalenia Zarządzania można wdrożyć w Pol sce?, 2.Wnioski końcowe, 3.Rekomendacje dla przyszłych
badań, 4.Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-291-5
1. Nowe czynniki przewagi konkurencyjnej. 2. Międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw w warunkach globalnych. 3. Restrukturyzacja jako czynnik budowania przewagi konkurencyjnej. 4. Znaczenie zarządzania wiedzą i kreowania nowych produktów dla podnoszenia konkurencyjności. 5. Logistyka jako czynnik zwiększania konkurencyjności. 6. Dostosowania rozwojowe przedsiębiorstw farmaceutycznych w warunkach globalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-302-0
1. Zarządzanie- konkurencyjność- innowacyjność; 2. Innowacyjność w zarządzaniu marketingiem; 3. Innowacyjność w zarządzaniu finansami; 4. Innowacyjność w zarządzaniu zasobami ludzkimi; 5. Innowacyjność w zarządzaniu wiedzą; 6. Relacje pomiędzy innowacyjnością a konkurencyjnością przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86038-61-6
Wprowadzenie; Bezpośrednie konsekwencje wejścia do Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw; Pozyskiwanie finansowania we wczesnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa; Polityka proeksportowa Unii Europejskiej; Strategia rozwoju rynku; Skutecznie konkurować; W poszukiwaniu źródeł oszczędności; Analiza kondycji spółki; Jak zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku UE poprzez strategię wzrostu zewnętrznego?; Ocena ryzyka strategicznego; Kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie; Zarządzanie ryzykiem a wpływ na reputację firmy; Ocena ryzyka regulacyjnego Współpraca czy rywalizacja?; Podglądać liderów - benchmarking; Zarządzanie marką a pozycja konkurencyjna polskich przedsiębiorstw; Ile warta jest wolność wybory - opcje rzeczowe; Uwolnić kapitał - jak usprawnić procesy zarządzania kapitałem obrotowym; Zarządzanie należnościami; Restrukturyzacja finansowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61040-00-2
1. Koncepcja kaizen. 2. Podejście do doskonalenia na wschodzie i na zachodzie. 3. Kaizen poprzez kompleksową kontrolę jakości (TQC). 4. Praktyka kaizen. 5. Zarządzanie w kaizen. 6. Kaizen - metody rozwiązywania problemów. 7. Zmiana kultury korporacyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-022-6
1. Nowy model biznesowego działania firm a "Strategia lizbońska", 2. Zmiana warunków konkurencyjności przedsiębiorstw, 3. Kapitał intelektualny jako generator nowych czynników konkurencyjności, 4. Koncepcja zarządzania kapitałem intelektualnym, 5. Metody pomiaru kapitału intelektualnego, 6. Raportowanie o kapitale intelektualnym interesariuszom zewnętrznym, 7. Światowe standardy wyceny kapitału intelektualnego, 8. Przykłady wyceny kapitału intelektualnego dla wybranych firm krajowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87493-97-X
1. Funkcja personalna w przedsiębiorstwie, 2. Budowanie kapitału strukturalno-organizacyjnego przedsiębiorstwa, 3. Zacieranie granicy miedzy przedsiębiorstwem a otoczeniem - wybrane narzędzia uelastyczniania struktury organizacyjnej i zarządzania, 4. Źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa: kapitał intelektualny i kapitał ludzki (w świetle badań)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-856-9
1. Zarządzanie przedsiębiorstwem: Instrumenty stosowane w zarządzaniu; Partycypacyjny system zarządzania. Projekt zmiany paradygmatu zarządzania; Wpływ nowych koncepcji zarządzania na działania marketingowe i logistyczne przedsiębiorstw; Współcześni menedżerowie i przywódcy; Turbulentne otoczenie wyzwaniem dla dynamiki zarządzania organizacja; Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie województwa podlaskiego; Zastosowanie analizy transakcyjnej w zarządzaniu; Wirtualizacja procesów zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem; Pozapłacowe narzędzie motywowania (w świetle przeprowadzonych badań); Zastosowaniu outsourcingu w restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 2. Konkurencyjność i zarządzanie wiedzą: Metodologiczne aspekty oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa budowlanego; Koncepcja klastrów a zarządzanie przedsiębiorstwami w układach regionalnych; Wpływ zastosowania zasad etycznych Jana Pawła II na konkurencyjność firm; Elastyczność jak źródło konkurencyjności przedsiębiorstwa handlowo- usługowego branży budowlanej; Proces zachowywania wiedzy; Wiedza jako czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; Znaczenie procesu komunikacji dla efektywności procesu wprowadzania zmian; Modele biznesu tradycyjnego i internetowego na przykładzie handlu detalicznego; 3. Jakość i ekologia w zarządzaniu: Jakość zarządzania w instytucjach samorządowych; Model doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM); Metoda ELMA-C wielokryterialnego podejmowania decyzji w zarządzaniu ekologicznym; Problemy zarządzania środowiskiem w aspekcie sanitacji obszarów wiejskich; ; Inwestycje i budownictwo: Bariery zarządzania inwestycjami rzeczowymi; Zastosowanie analizy wielokryterialnej do identyfikacji stanu użytkowania obiektu budowlanego; Deficyt zasobów kadrowych branży budowlanej w warunkach dynamicznego wzrostu budownictwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Konkurencyjność miękka przedsiębiorstw / Michał Adam Leśniewski. - Warszawa : Difin , 2015. - 252, [5] s. : tab., rys. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7930-522-3
1. Konkurencja procesem rozwoju przedsiębiorstw; 2. Konkurencyjność przedsiębiorstwa; 3. Zasoby ludzkie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa; 4. Menedżer kadra zarządzającą przedsiębiorstwem; Motywacja funkcją zarządzania przedsiębiorstwem; 6. Kultura organizacyjna w procesie miękkiego zarządzania przedsiębiorstwem; 7. Wiedza zasobem przedsiębiorstwa; 8. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa; 9. Zaufanie w rozwoju przedsiębiorstwa; 10. Model konkurencyjności miękkiej przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-93-2
Cz. I Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw:1. Uwarunkowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym; 2. Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej; 3. Wartość dla akcjonariuszy a wartość dla interesariuszy. Ewolucja orientacji spółek publicznych w świetle badań empirycznych; 4. Kapitał menedżerski oferowany przez fundusze venture capital/private equity jako źródło wzrostu wartości spółek portfelowych; 5. Wykorzystanie Valute at Risk w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa; 6. Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa; 7. Tworzenie wartości w sieciach przedsiębiorstw; 8. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez fuzje i przejęcia. Cz. II Instrumenty finansowe i prawne zwiększania wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw: 9. Fundusze poręczeń kredytowych a bankowe finansowanie przedsiębiorstw; 10. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z własności przemysłowej podatkami dochodowymi; 11. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z depozytów bankowych jako jeden z elementów tworzenia jednolitego rynku usług finansowych w ramach Strategii Lizbońskiej; 12. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - nowa koncepcja postrzegania wartości przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy; 13. Zarządzanie kosztami w prowadzeniu działalności gospodarczej warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw; 14. Ekonomiczna wartość dodana - szansa na wzrost konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw? Cz. III Rozwój przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach: 15. Ewolucja przedsiębiorczości a małe i średnie przedsiębiorstwa; 16. Determinanty przedsiębiorczości gospodarstw domowych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wharton School Piblishing)
ISBN: 978-83-60807-69-9
Konkurowanie w płaskim świecie; 1. Imperatyw orkiestracji; Przedmiot uwagi: firma i sieć; Orkiestruj sieć; Konkuruj z sieciami; 2.Zarządzanie: sprawowanie kontroli i upełnomocnianie: Przyjmuj odpowiedzialność za całą sieć- niezależnie od tego, czy jest Twoją własnością czy nie; Upełnomocnij "małych Jonów Wayne'ów" do tworzenia dużych-małych firm; Wprowadź napięte plany trzyletnie, aby doprowadzić do równowagi między stabilizacją i odnową; Buduj firmę wokół klienta; Stosuj regułę 30/70, aby tworzyć organizacje luźno-ścisłe; 3. Tworzenie wartości- specjalizacja i integracja; Przechwyć "3 miękkie dolary" dzięki spojrzeniu poza fabrykę; Sprzedawaj u źródła, budując mosty między marketingiem marketingiem operacjami; 4. Wnioski dotyczące polityki i praktyki: Polityka: budowanie biznesu bez granic w świecie państw narodowych; Praktyka: dźwignia do poruszania ziemi; Zakończenie: czy jesteś gotów iść na całość w konkurowaniu?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-421-5
1. Istota kooperencji: Definicja kooperencji; Cechy relacji kooperencyjnych; Podstawowe typy kooperancji; Poziomy relacji kooperencyjnych; Korzyści i zagrożenia płynące z kooperencji; 2. Kooperencja w koncepcjach teoretycznych; 2. Kooperencja w koncepcjach teoretycznych: Relacje kooperencyjne w teorii gier; Kooperencja w teorii kosztów transakcyjnych; Relacje kooperencyjne w koncepcji zasobowej; 3. Czynniki kształtujące relacje kooperencji: Czynniki sektorowe i ich znaczenie w kooperencji przedsiębiorstw; Czynniki kooperencyjne i ich znaczenie dla relacji kooperencyjnych przedsiębiorstw; Wnioski; 4. Metodyka badań czynników sektorowych i korporacyjnych w relacjach kooperencyjnych przedsiębiorstw: Założenia metodyczne badań; Opisy przypadków kooperencji; Identyfikacja czynników sektorowych i korporacyjnych w badanych przypadkach; Empiryczne modele tworzenia relacji kooperencyjnych; Wnioski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-161-1
1. Kultura korporacyjna - aspekt jakościowy, 2. Determinanty konkurencyjności rynkowej, 3. Analiza i ocena kultury korporacyjnej, 4. Analiza pozycji konkurencyjnej oraz zależności między kulturą a konkurencyjnością przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
In basket
Doskonalenie zarządzania projektami, metodyka myślenia sieciowego, czynniki sukcesu w zarządzaniu inicjatywą klastrową oraz uwarunkowania i wdrożenie innowacyjności w organizacji są tematem kolejnego numeru czasopisma „Management Forum”. Proponowane artykuły prezentują nie tylko aspekty teoretyczne i rozważania modelowe, ale również badania empiryczne – ilościowe i jakościowe. W niniejszym numerze omówiono m.in. koncepcję wykorzystania metody oceny stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami w celu ich doskonalenia w takich obszarach, jak metody i narzędzia, zasoby ludzkie, środowisko projektowe oraz obszar zarządzania wiedzą w projekcie. Badania zostały przeprowadzone w 256 przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Celem kolejnego opracowania jest ukazanie możliwości modelowania sytuacji problemowej za pomocą metodyki myślenia sieciowego. Przedstawiona metoda, na podstawie przykładów, umożliwia zrozumienie, jak funkcjonują systemy kompleksowe. Pokazano także korzyści wynikające z modelowania sieciowego dla pobudzania innowacyjności.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-319-0
1.Tworzenie i podział wartości we współczesnych modelach przewagi konkurencyjnej, 2.Marketing w procesie tworzenia wartości dla klienta, 3.Marketing w procesie tworzenia wartości dla przedsiębiorstwa, Aneks 1 Nowa ekonomia instytucjonalna a współczesne paradygmaty przedsiębiorstwa, rynku i konkurencji, Aneks 2 Zarządzanie wartością dla klienta - przykłady
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-284-4
1. Stan i prognozy rozwoju gospodarczego i ich wpływ na działania przedsiębiorstw w Polsce, 2. Makrotrendy w zachowaniach nabywców a strategia rozwoju przedsiębiorstwa, 3. Przedsiębiorstwo polskie przedsiębiorstwem unijnym, 4. Chiny - szanse i zagrozenia dla polskich przedsiębiorstw, 5. Znaczenie planowania i myslenia strategicznego w budowaniu nowoczesnej komunikacji marketingowej, 6. Strategiczny trójkąt - strategia, procesy, projekty, 7. Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 8. Kreatywność a zdobywanie przewagi konkurencyjnej, 9. Skuteczność komunikacji indywidualnej w programach lojalnościowych, 10. Skuteczne przywództwo źródłem przewagi konkurencyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15301-4
1. Kompetencje i luka kompetencyjna organizacji 2. Wymagania rynku globalnego 3. Lokalne przedsiębiorstwa na rynkach globalnych 4. Kompetencje menedżerskie i kultura organizacyjna a luka kompetencyjna 5. Luka kompetencyjna w procesie tworzenia i implementacji strategii przedsiębiorstwa 6. Wpływ luki kompetencyjnej na osiąganie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej 7. Luka kompetencyjna a równowaga organizacji 8. Rola wiedzy we współczesnym zarządzaniu 9. Kapitał intelektualny a luka kompetencyjna 10. Kapitał relacyjny w identyfikowaniu luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa 11. Zarządzanie relacjami z klientem a luka kompetencyjna 12. Poziom innowacyjności przedsiębiorstw jako skutek luki kompetencyjnej 13. Luka kompetencyjna w strukturach kapitałowych 14. Metody i sposoby identyfikowania luki kompetencyjnej 15. Studium przypadków 16. Pragmatyka identyfikacji i likwidacji luki kompetencyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-212-5
R.1 Przewaga konkurencyjna; R.2 Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej; R.3 Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa; R.4 Problematyka pomiaru kapitału intelektualnego w literaturze przedmiotu; R.5 Podstawowy model pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa; R.6 Dodatkowe kryteria pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw w wybranych sektorach; R.7 Znaczenie kapitału intelektualnego dla uczelni wyższych. Analiza rankingów szkół wyższych; R.8 Kryteria pomiaru kapitału intelektualnego wyższych uczelni o profilu ekonomicznym w Polsce wynikające z uwarunkowań sektorowych; R.9 Pomiar kapitału intelektualnego Szkoły Głównej Handlowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 3)
1. Historia i teoria ekonomii: Rodowód i nowe tendencje w nowożytnej makroekonomii; Michał Kalecki - wybitny polski ekonomista; Źródła prawdziwej korzyści komparatywnej krajów. 2. Funkcjonowanie gospodarki narodowej i zarządzanie firmą: Wybrane zagadnienia polskiej transformacji; Wybrane metody i narzędzia zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa; Przestrzenne zróżnicowanie struktury rynku pracy w Polsce; Organizacje pracodawców, ich zadania i funkcje; Filozofia ciągłego doskonalenia czynnikiem wzrostu konkurencyjności firmy; Wpływ globalizacji procesów gospodarczych na rozwój metropolii. 3. Problemy narodów i narodowości we współczesnym świecie: Dyskusja z konstruktywistyczną teorią narodu jako spór pozorny: przypadek Mirosława Hrocha; Uwarunkowania prawne sytuacji mniejszości narodowych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej; Zbrodnia ludobójstwa we współczesnym świecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-228-3
1. Teoretyczne podstawy restrukturyzacji przedsiębiorstw: Przesłanki procesów restrukturyzacji współczesnych przedsiębiorstw; Restrukturyzacja przedsiębiorstw jako ciągły proces dostosowawczy; Restrukturyzacja procesowa przedsiębiorstw; Koncepcje restrukturyzacji przedsiębiorstw; Wpływ technologii na proces restrukturyzacji przedsiębiorstw; Przebieg procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa; Rola kapitału ludzkiego w procesie restrukturyzacji; 2. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej: Restrukturyzacja poprzez transfer technologii na przykładzie PHPU Arkol sp. Z o.o.; Restrukturyzacja firmy szkoleniowej Centrum Edukacji Deus; Restrukturyzacja procesów na przykładzie Biura Projektów Telekomunikacyjnych; Restrukturyzacja pionu bankowości detalicznej PKO Banku Polskiego SA; Restrukturyzacja na przykładzie koncernu VOlkswagen
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again