Form of Work
Książki
(46)
Czasopisma
(3)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(43)
available
(23)
unknown
(4)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Czytelnia
(46)
Author
Grabiec Olimpia (1975- )
(3)
Frejtag-Mika Eliza
(2)
Gorynia Marian
(2)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(2)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(2)
Malara Zbigniew
(2)
Podgórska-Rykała Joanna
(2)
Strużycki Marian
(2)
Adamkiewicz-Drwiłło Hanna G
(1)
Bagińska Izabela
(1)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Balcerak Alicja
(1)
Baran Michał
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Brdulak Jacek
(1)
Bugaj Justyna M
(1)
Butowski Leszek
(1)
Chodyńska-Kukułka Agata
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Choroszczak Jerzy
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Cichy Diana
(1)
Czajka Kamil
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Dudek Marek
(1)
Dudzic Ewa
(1)
Dudzińska-Korczak Natalia
(1)
Duliniec Elżbieta
(1)
Dynus Magdalena
(1)
Fudaliński Janusz
(1)
Gancarczyk Jacek
(1)
Glabiszewski Waldemar
(1)
Gołębiewski Jarosław
(1)
Gródek-Szostak Zofia
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Górzyński Michał
(1)
Gąsowska Magdalena K
(1)
Herman Andrzej
(1)
Huczek Marian
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Jankowska Barbara
(1)
Jarzębiński Marek
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Jurek-Stępień Stefania
(1)
Kempa Ewa
(1)
Kisiołek Artur
(1)
Klimek Jan
(1)
Kochmańska Magdalena
(1)
Kocot Maria
(1)
Kola Maria
(1)
Komorowski Jan
(1)
Kondak Anna
(1)
Korenik Dorota
(1)
Koszel Bogdan
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Kotelska Jolant
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Kołosowska Bożena
(1)
Kroik Janusz
(1)
Król Henryk
(1)
Kröger Fritz
(1)
Kuciński Kazimierz
(1)
Kusio Tomasz
(1)
Kuzel Marcin
(1)
Kwiatkowski Aleksander
(1)
Kładź-Postolska Katarzyna
(1)
Lakhno Valeriy
(1)
Lech Aleksandra
(1)
Makieła Zbigniew J
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Margoński Marek
(1)
Matwiejczuk Wiesław
(1)
Michalik Izabela
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Michalski Eugeniusz
(1)
Mikulec Marek
(1)
Mruk Henryk
(1)
Myjak Teresa
(1)
Nagora Inna
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Nehring Anna
(1)
Noga Marian
(1)
Nowacki Robert
(1)
Okręglicka Małgorzata
(1)
Olejniczak-Szuster Katarzyna
(1)
Olszewska Dorota
(1)
Ostraszewska Zuzanna
(1)
Pakulska Jolanta
(1)
Patyk Jacek
(1)
Petrov Alexander
(1)
Pierścionek Zdzisław
(1)
Piocha Stanisław
(1)
Piotrowski Zbigniew
(1)
Pobiedzińska Karolina
(1)
Regulski Lech
(1)
Romanowska Maria
(1)
Rozmus Stefan
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(40)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(50)
Language
Polish
(50)
Subject
Przedsiębiorstwo
(37)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(16)
Polska
(12)
Unia Europejska
(12)
Globalizacja
(10)
Innowacje
(10)
Gospodarka
(6)
Konkurencja
(6)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(4)
Banki
(3)
Gospodarka oparta na wiedzy
(3)
Handel międzynarodowy
(3)
Kadry
(3)
Klastry (ekon.)
(3)
Marka*
(3)
Motywacja pracy
(3)
Przedsiębiorczość (postawa)
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Wartość ekonomiczna
(3)
Współpraca gospodarcza
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Benchmarking
(2)
Bibliotekarstwo
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Gospodarka narodowa
(2)
Informacja dla zarządzania
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Integracja europejska
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Komunikowanie marketingowe
(2)
Kultura organizacyjna
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Marketing
(2)
Nieruchomości
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Programy pomocowe UE
(2)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(2)
Przemysł
(2)
Rynek
(2)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Turystyka
(2)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Alokacja
(1)
Analiza SWOT
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezrobocie
(1)
Blogi
(1)
Budżety gminne
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Budżety terenowe
(1)
Czas
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonomia
(1)
Emerytura
(1)
Energetyka
(1)
Etyka społeczna
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Ełk (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Faktoring
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Fundusze wspierania przedsiębiorczości
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gry komputerowe
(1)
Górnictwo
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Informacja
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Internacjonalizm
(1)
Inwestycje
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Języki informacyjne
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kolejnictwo
(1)
Konkurencyjność
(1)
Konsorcjum bankowe
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(1)
Lotnictwo
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing międzynarodowy
(1)
Marketing narodowy
(1)
Marketing społecznościowy
(1)
Materiały budowlane
(1)
Meblarstwo
(1)
Medycyna
(1)
Menedżerowie
(1)
Mentoring
(1)
Subject: time
1989-
(3)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Polska
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(3)
Czasopismo ekonomiczne
(2)
Monografia
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Transport i logistyka
(1)
50 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-121-9
Część I: Biznes międzynarodowy - formy i metody działania w zróżnicowanych warunkach konkurencji międzynarodowej. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski i jej pomiar przy zastosowaniu analizy czynnikowej; Dylematy polityk i konkurencji Unii Europejskiej; Konkurencyjność, atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski na tle innych krajów Europy Środkowowschodniej; Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1919-2002 i jego wkład w handel zagraniczny; Determinanty rozwoju regionalnego i globalnego. Przypadek energii; Analiza rynku wyrobów mleczarskich w Polsce w obliczu przystąpienia do Unii Europejskiej; Międzynarodowa wymiana handlowa produktami technologii informatycznych - specyfikacja i implikacje; Technologiczne aspekty funkcjonowania łańcuchów dostaw - ujęcie międzynarodowe; Logistyka międzynarodowa w biznesie międzynarodowym; Uwarunkowania rozwoju transportu w krajach alpejskich; Żegluga morska bliskiego zasięgu. Część II: Zróżnicowanie współczesnej polityki gospodarczej i zagranicznej z perspektywy rozwoju globalizacji. Globalizacja a handel międzynarodowy - uwagi ogólne; Globalizacja - szansa czy zagrożenia dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - wyniki badań ekspertów; Globalizacja a polityka przemysłowa; Perspektywy delokalizacji działalności produkcyjnej poza Europę w opinii europejskich ekspertów; Wpływ procesów integracji i globalizacji rynków finansowych na usługi bankowości inwestycyjnej; Wpływ japońskiego kryzysu gospodarczego na reformy strukturalne w Japonii; Polityka wspierania wymiany gospodarczej krajów ASEAN. Część III: Procesy internacjonalizacji - korporacje międzynarodowe - strategie przedsiębiorstw - konkurencyjność międzynarodowa. Korporacje transnarodowe jako podmioty współczesnej gospodarki światowej; Struktury przedsiębiorstw międzynarodowych w świetle nowego instytucjonalizmu w teorii organizacji; Zarządzanie wiedzą w korporacjach transnarodowych; Przeciwdziałanie kryzysom - wnioski dla przedsiębiorców międzynarodowych; Teoretyczny model funkcjonowania konsorcjum eksportowego; Sieci biznesowe jako forma integracji w celu optymalizacji warunków działania na rynku globalnym - ujęcie teoretyczne; Typologia oraz kierunki przepływu wiedzy wewnątrz powiązania sieciowego działającego na rynku zagranicznym; Możliwości czołowej rywalizacji polskich przedsiębiorstw z korporacjami międzynarodowymi; Wpływ konkurencji na strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych; Determinanty strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa na etapie wyboru rynku zagranicznej ekspansji; Inwestycje jako forma wejścia przedsiębiorstw na rynek Federacji Rosyjskiej; Rozwój rynku fuzji i przejęć w Europie Środkowowschodniej - determinanty szóstej fali fuzji i przejęć; Cele i strategie działania polskich przedsiębiorców w perspektywie roku 2008 - wyniki badań; Kształtowanie polityki cenowej na rynkach międzynarodowych; Zagadnienia kadrowe w kontekście internacjonalizacji rynków pracy; Wpływ pomocy publicznej na konkurencyjność przedsiębiorstw; Dominujące postawy strategiczne firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych; Wpływa nowoczesnych technologii na działalność firm fonograficznych; Internacjonalizacja polskiej branży meblarskiej. Część IV: Międzynarodowe rynki finansowe. Rozwój globalnych rynków finansowych na przełomie wieków; Ryzyko kraju i instrumenty jego ograniczania; Ocena skuteczności tzw. pośrednich reżimów kursowych; Problematyka uwarunkowania pomocy kredytowej MFW oraz efektywności programów dostosowywania tej organizacji; Wpływ globalizacji rynków finansowych na politykę pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa; Ocena stabilności deficytu na rachunku obrotów bieżących - podejście bezpośrednie i pośrednie; Liberalizacja przepływów kapitału w krajach Unii Europejskiej na tle ewolucji światowego systemu walutowego; Sektor finansowy w nowych krajach Unii Europejskiej i jego znaczenie w finansowej intermediacji i transmisji impulsów polityki pieniężnej; Integracja rynku papierów wartościowych w Unii Europejskiej; Kontrowersje wokół polityki fiskalnej w strefie euro; Perspektywy integracji walutowej Polski w ramach Europejskiego Systemu Walutowego; Rozwój detalicznego rynku usług bankowych po akcesji Polski do Unii Europejskiej na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw; Rozwój światowego rynku kwitów depozytowych w latach 1993-2004.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87673-50-1
Wyzwania stojące przed polskimi przedsiębiorstwami w związku z procesami integracji z Unia Europejską; Instrumenty konkurowania; Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstw jako źródło przewagi konkurencyjnej i podstawa stosowanych instrumentów konkurowania; Ocena składników potencjału konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w porównaniu z głównymi konkurentami rynkowymi; Relacje między sferami funkcjonalno-zasobowymi a instrumentami konkurowania polskich przedsiębiorstw; Modele potencjału konkurencyjności adekwatne do obecnej sytuacji polskich przedsiębiorstw; Zarządzanie potencjałem konkurencyjności z uwzględnieniem warunków i możliwości polskich przedsiębiorstw; Determinanty powodzenia działań umacniających potencjał konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-095-4
1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a współczesne zachowania konsumpcyjne, 2. Otwarte Fundusze Emerytalne jako narzędzia nieuświadomionej eksploatacji globalnego rynku finansowego przez gospodarstwa domoer, 3. Motywy międzynarodowych przejęć przez przedsiębiorstwa a Polski, 4. Rola zagranicznego kapitału produkcyjnego w działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw przemysłowych, 5. Kierunki inwestycji przedsiębiorstw ukraińskich w Polsce, 6. Analiza porównawcza pozycji międzyanrodowej złotego w kontekscie przyjęcia Polski do strefy Euro, 7. Szara strefa - alternatywa dla legalnej sfery gospodarki, 8. O potrzebie marek globalnych w Polsce, 9. Regionalne uwarunkowania aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej, 10. Międzyanrodowa współpraca regionaów w swietle nowej polityki spójności, 11. Technologia, talent i tolerancja jako czynnik rozowju regionu, 12. Rola regionów uczących się w kreowaniu zasobów niematerialnych będących podstawą gospodarki wiedzy, 13. Próba oceny założeń programowych współpracy transgranicznej województwa dolnośląskiego z Saksonią na lata 2007-2013, 14. Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, 15. Zmiany w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych przez przedsiębiorstwa w Poslce w procesie wdrażania założeń gospodarki opartej na wiedzy, 16. Koncepcja gospodarki opartej na wiedzy fundamentem konkurencyjności przedsiębiorstw, 17. Pracownicy wiedzy w przestrzeni pozaorganizacyjnej (wybrane zagadnienia), 18. Finansowanie działalności badawczo-rozwojoej w ramach funduszy strukturalnych. Próba porównania okresu 2004-2006 z nowym okresem programowania 2007-2013, 18. Wzrost gospodarczy w kontekście problemtyki nadmiernego fiskalizmu w Polsce, 20. Zmiany stopy bezrobocia wynikajace ze zmian PKB a otoczenie prawne rynku pracy, 21. Ocena sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w świetle wyników badań aktywności ekonomicznej ludności Polskie w latach 2000-2007, 22. Telepraca - przyszłosć polskiego rynku pracy, 23. Logistyczne przemiany w przedsiębiorstwach, 24. Proces zewnętrznego wzrostu przedsiębiorstw z sektora IT na przykładzie firmy Oracle, 25. Poligrafia w dobie globalziacji - branża z perspektywami, 26. Outsourcing w przedsiębiorstwach w świelte wyników badań ankietowych w województwie pomorskim i wielkopolskim, 27. Relacje inwestorskie online jako narzędzie tworzenia wizerunku spółek giełdowych, 28. Związki między ekonomią a kulturą - ujęcie teoretyczne, 29. Wpływ filtracji na stacjonarność i moc gęstości widmowej koniunkturalnych, realnych i finansowych szeregów czasowych, 30. Analiza przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia, 31. Rynek usług stomatologicznych w świetle zmian w finansowaniu świadczeń zdrowotnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-261-7
1. Współczesne koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa. 2. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w świetle wybranych badań krajowych i zagranicznych. 3. Charakterystyka zbioru badanych przedsiębiorstw oraz zastosowanych metod badawczych. 4. Analiza rynkowych czynników konkurencyjności polskich przedsiębiorstw utrzymujących się na rynkach Unii Europejskiej. 5. Analiza źródeł przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej. 6. Analiza kluczowych kompetencji polskich przedsiębiorstw eksportujących na rynki Unii Europejskiej. 7. Struktura sektora polskich przedsiębiorstw konkurujących na rynkach Unii Europejskiej. 8. Formy oraz zewnętrzne uwarunkowania międzynarodowych konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. 9. Czynniki konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej - podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-341-6
Cz.I Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw: 1.Czynniki kształtujące konkurencyjnosć i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po roku 2004, 2. Rola kreatywnej jednostki w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa, 3. Konkurencyjność polskich ekspertów - wybrane aspekty, 4. Regionalne uwarunkowania wzrostu konkurencyjnośći przedsiębiorstw, 5. Małe i średnie firmy biotechnologiczne w Polsce, 6. Kategoraia strategii niszy w literaturze a strategie polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, 7. Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce sieciowej, 8. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ITC) a podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Cz.II Założenia i wyniki badań przedsiębiorstw: 9. Metoda badawcza, 10. Wyniki badań ankietowych, 11. Strategie niszy rynkowej, produktowej i technologicznej - głównymi strategiami firm innowacyjnych w Polsce, Cz.III Studia wybrnaych przypadków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-57-X
Cz.I Zarządzanie i marketing : 1.Przesłanki i koncepcja euromarketingu, 2.Wykorzystanie Interentu w biznesie międzynarodowym - wybrane aspekty, 3.Ewolucja turystyki uzdrowiskowej w Europie, 4.Doświadczenia współczesnej reklamy w przekazie religijnym?, 5.Integracja Polski z Unią Europejską w świetle załozeń teorii sytemów, 6.Kluczowe kompetencje jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 7.Globalizacja gospdoarcza oraz kultura medialna pod kontrolą społeczeństwa otwartego, 8.Problemy wyższych uczelni w Polsce i w Europie Zachodniej. Cz.II Prawo : 1.Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, 2.Odpowiedzialność prawna za szkody ekologiczne w Unii europejskiej, 3.System zabezpieczenia emerytalnego w Poslce na tle rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej, 4.Granice wolnośći prasy w świetle prawa polskiego i europejskiego, 5.Polityczne znaczenie władzy sądowniczej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Faktoring w bankowości : strategia przyszłości / Dorota Korenik. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 216 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60089-66-8
R. 1 Wprowadzenie do zagadnienia factoringu jako usługi finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw, R.2 Factoring i jego potencjał, R. 3 możliwości wykorzystania potencjału factoringu; rynek usług factoringowych w Polsce i Unii europejskiej, R. 4 Aspekt przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności banku w branży factoringowej, R. 5 bankowość lokalna a factoring w świetle reguł gospodarki przyszłości (opartej na wiedzy i informacji).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-920281-2-0
1. Polityka spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej, 2. Przygotowanie Polski do korzystania z funduszy Unii Europejskiej, 3. Turystyka w Narodowym Planie Rozwoju, 4. Projekty turystyczne finansowane ze środków Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-353-0
1. Małe i średnie przedsiębiorstwa - podstawowe zagadnienia teoretyczne. 2. System pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 3. Konkurencyjność przedsiębiorstwa i czynniki jej poprawy. 4. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce jako beneficjenci programów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Fundusze przedakcesyjne: PHARE, SAPARD; Fundusze strukturalne. 5. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej a poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - wyniki badań ankietowych. 6. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej a poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - studia przypadków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7171-878-0
1.Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i Polsce, 2.Polityka technologiczna Unii Europejskiej i Polsce, 3.Polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej i Polsce a konkurencyjność, 4.Wpływ prywatyzacji na konkurencyjność sektora energetycznego w Unii europejskiej i Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-920684-3-2
1. Sektor MSP w otoczeniu makroekonomicznym: Makroekonomiczne funkcje państwa a MSP; Makroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce; Podejście systemowe w identyfikacji dalekosiężnych kierunków rozwoju gospodarki; Funkcjonowanie polskich małych i średnich, przedsiębiorstw w gospodarce globalnej; Miejsce i rola sektora MSP w nurcie współczesnej nauki i przedsiębiorczości; Refleksje na temat inkubacji przedsiębiorczości w świetle badań opartych na studium przypadku; Instytucjonalne formy wsparcia przedsiębiorczości na przykładzie organizacji pozarządowej; Funkcjonalizacja patologii instytucji egzekwujących prawo jako przeszkoda dla rozwoju sektora MSP; Polityka wspierania eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a ich rozwój; Korzystny klimat inwestycyjny jako czynnik konkurencyjności kraju (regionu); Wpływ otoczenia na rozwój małych firm budowlanych w transformującej się gospodarce (w latach 1989-2006); 2. Małe i średnie przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku: Modelowe ujęcia i charakterystyka determinant funkcjonowania i rozwoju oraz odrodzenia przedsiębiorstw sektora MSP; Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej; Determinanty internacjonalizacji MSP; Zarządzanie wiedzą jako istotny element walki konkurencyjnej przedsiębiorstw; System zarządzania obsługą stacjonarnych urządzeń transportowych; Jakość usług doradczych oferowanych przy wdrażaniu SZJ; Relacje biznesowe MSP; Postawy studentów studentów przedsiębiorczość- wyniki badań; 3. Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP: Wybrane aspekty zarządzania strategicznego w małych przedsiębiorstwach w warunkach internacjonalizacji i globalizacji; Rola innowacji i inwestycji rzeczowych w MSP; Sfera procesu i innowacji na przykładzie przedsiębiorstw na rynku polskim i niemieckim; Niematerialne czynniki rozwoju przedsiębiorczości; Rola kapitału ludzkiego i e-umiejętności w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Innowacyjność MSP w Polsce (na podstawie badań empirycznych); Bariery rozwoju innowacyjności MSP w Polsce; Logistyczne modelowanie funkcji zaopatrzenia; Polityka jakości, czyli ciągłe doskonalenie procesów; Informatyzacja funkcji personalnej w MSP; Analiza niezgodności wykrywanych w trakcie audytów zewnętrznych; 4. Rynki czynników wytwórczych wytwórczych konkurencyjność przedsiębiorstw sektora MSP: Rynki finansowe a uwarunkowania działalności gospodarczej MSP; Rachunki firmowe jako podstawowy produkt lokowania wolnych środków pieniężnych przedsiębiorstw; Szacowane stopy dyskontowej dla MSP- propozycja modelu; Możliwości redukcji kosztów finansowania przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych jako narzędzie rozwoju MSP w Polsce; Uwarunkowania procesu inwestycyjnego w sektorze MSP; Wpływ funduszu jeremie na finansową sytuację mikro i małych przedsiębiorstw; Anioły biznesu- nieformalni inwestorzy venture capital; Wpływ MSP na rynek pracy w Polsce w latach 1994-2004; Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania popytu na pracę w sektorze MSP; MSP jako szansa na przedsiębiorczość kobiet
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86038-61-6
Wprowadzenie; Bezpośrednie konsekwencje wejścia do Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw; Pozyskiwanie finansowania we wczesnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa; Polityka proeksportowa Unii Europejskiej; Strategia rozwoju rynku; Skutecznie konkurować; W poszukiwaniu źródeł oszczędności; Analiza kondycji spółki; Jak zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku UE poprzez strategię wzrostu zewnętrznego?; Ocena ryzyka strategicznego; Kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie; Zarządzanie ryzykiem a wpływ na reputację firmy; Ocena ryzyka regulacyjnego Współpraca czy rywalizacja?; Podglądać liderów - benchmarking; Zarządzanie marką a pozycja konkurencyjna polskich przedsiębiorstw; Ile warta jest wolność wybory - opcje rzeczowe; Uwolnić kapitał - jak usprawnić procesy zarządzania kapitałem obrotowym; Zarządzanie należnościami; Restrukturyzacja finansowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-903-0
1. Koncepcja klastrów a teoria regulacji systemów gospodarczych: Regulacja gospodarki jako pojęcie teoretyczne; Konceptualizacja pojęcia "regulacji" w naukach ekonomicznych; Klasyfikacje i typologie mechanizmów regulacji; Modele regulacji branzy; Podsumowanie; 2. Koncepcje teoretyczne klastrów: Geneza koncepcji klastrów jako systemu regulacji; Przyczyny i ekonomiczne wyjaśnienia powstawania klastrów; Klaster- problemy definicyjne; Atrybuty klastra; Typologie klastrów; Identyfikacja klastra; Podsumowanie; 3. Koncepcje teoretyczne konkurencyjności przedsiębiorstwa: Pojęcie konkurencyjności- definicja, charakter, klasyfikacje; 2. Definicje i pomiar konkurencyjności przedsiębiorstwa- przegląd literatury; Konkurencyjność przedsiębiorstwa- próba modelu; Konceptualizacja i operacjonalizacja pojęcia konkurencyjności przedsiębiorstwa; 4. Teoretyczne koncepcje internacjonalizacji przedsiębiorstwa: Model sekwencyjny (konwencjonalny, tradycyjny, ewolucyjny); Internacjonalizacja niekonwencjonalna i symulantyczna; Internalizacja w ujęciu podejścia sieciowego; 5. Tryptyk: klaster- konkurencyjność- internacjonalizacja: Schemat analityczny tryptyku; Oddziaływania klastra na konkurencyjność firm uczestników klastra; Oddziaływanie klastra na internacjonalizację przedsiębiorstw- jego uczestników; 6. Badania empiryczne klastra meblarskiego, kotlarskiego i motoryzacyjnego; 7. Zalecenia normatywne: Sposoby kreacji klastra- punkt zleceń normatywnych; Zlecenia dla firm; Zlecenia dla samorządu; Zalecenia dla polityki gospodarczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-247-2
I. Zjawisko konkurencji a konkurencyjności przedsiębiorstwa. II. System Kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. III. Funkcjonowanie sektora ubezpieczeń majątkowych w Polsce. IV. Zastosowana metodyka badań i charakterystyka próby badawczej. V. Ocena konkurencyjności działających w Polsce zakładów ubezpieczeń majątkowych. VI. Kierunki i determinanty wzrostu konkurencyjności działających w Polsce zakładów ubezpieczeń majątkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-923343-0-2
Polityka rozwojowa a deficyt budżetowy i zadłużanie się samorządów terytorialnych po akcesji Polski do Unii Europejskiej; Kontrakty w handlu elektronicznym - wybrane aspekty prawne; Dostępność źródeł finansowania MŚP ze szczególnym uwzględnieniem funduszy venture capital oraz aniołów biznesu; Występowanie deficytów budżetowych - jako problem państw o gospodarce rynkowej; Integracja walutowa a rozwój gospodarczy państw Unii Europejskiej; Tendencje rozwoju rachunkowości na przełomie XX i XXI wieku; Zastosowanie wybranych wskaźników makroekonomicznych do oceny rozwoju społeczno-gospodarczego; Księgi w aspekcie rachunkowym i podatkowym w Polsce; Postavenie obce v etape preskumavacieho konania v danovom konani; Koszty pracy elementem konkurencyjności polskich przedsiębiorstw; Zasady finansowania samorządów terytorialnych w zakresie kreowania rozwoju lokalnego; Reforma ubezpieczeń społecznych w Polsce; Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim; Euro na Litwie (analiza prawna działań państwa w przygotowaniu zmiany jednostki pieniężnej); Kierunki zmian unijnych zasad pomocy publicznej a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw; Rola otwartych funduszy emerytalnych jako inwestorów instytucjonalnych w procesie rozwoju polskiego rynku kapitałowego; Wpływ integracji europejskiej na wyniki działalności rozpatrywanego przedsiębiorstwa; Wirtualne podatki - dostosowanie polskiej administracji podatkowej do rozwiązań unijnych; Idea podatku od nieruchomości oraz jej wdrożenie na Litwie; Mentoring szansą rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw - aspekty praktyczne na przykładzie międzynarodowego projektu Liber zrealizowanego w ramach inicjatywy wspólnotowej Equal; Konkurencyjność polskiej żywności na rynkach UE; Formy partycypacji pracowniczej w przedsiębiorstwie; Informacje podatkowe; Rachunek kosztów docelowych - japońska metoda zarządzania kosztami; Innowacyjność jako element konkurencyjności na przykładzie gospodarki polskiej; Konkurencja na rynku poligraficznym w Polsce w kontekście procesów integracyjnych z rynkiem Unii Europejskiej; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim sektorze bankowym; Teoretyczne aspekty opodatkowania spadków i darowizn; Analiza otoczenia spółki "Druk-Intro" S.A. w Inowrocławiu w kontekście procesów integracyjnych z rynkiem Unii Europejskiej - studium przypadku; Determinanty płynności finansowej polskich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej; Harmonizacja sprawozdań finansowych, a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w ramach integracji europejskiej; Zasady ustalania i ewidencji rezerwy na ryzyko ogólne w bankach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2215-1
1. Kapitał intelektualny w rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw; 2. Konkurencyjność polskich mikroprzedsiębiorstw; 3. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju; 4. Wpływ marki na konkurencyjność przedsiębiorstw w sektorze rolniczym; 5. Czynniki sukcesu w kształtowaniu konkurencyjności małych przedsiębiorstw z perspektywy menedżerów; 6. Celowe spółki uczelniane jako sposób na wykorzystanie infrastruktury naukowo-badawczej - w kontekście konkurencyjności; 7. Analiza porównawcza instrumentów wsparcia finansowego wspólnej polityki rolnej z lat 2007-2013 w stosunku do lat 2014-2020; 8. Determinanty trwałej konkurencyjności łańcuchów rolno-żywnościowych. Ujęcie teoretyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Konsolidacja a efektywność banków w Polsce / Kinga Stępień. - Warszawa : CeDeWu, 2004. - 216 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-87885-63-0
1.Funkcjonowanie sektora bankowego we współczesnej gospodarce rynkowej, 2.Konkurencja i konkurencyjność w sektorze bankowym, 3.Zjawiska konsolidacji w sektorze bankowym, 4.Przebieg procesu konsolidacji w wybranych krajach, 5.Metodyka badania wpływu konsolidacji na efektywność w sektorze bankowym, 6.Próba oceny wpływu konsolidacji na efektywność sektora bankowego w Polsce w latach 1997-2003
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-690-5
Wstęp; Rozdział 1. Ewolucja poglądów na temat konkurencyjności przedsiębiorstwa w naukach ekonomicznych 1.1. Pojęcie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstwa 1.2. Elementy systemu konkurencyjności przedsiębiorstwa 1.3. Uwarunkowania budowania i umacniania konkurencyjności przedsiębiorstwa 1.4. Efektywność a konkurencyjność przedsiębiorstwa Rozdział 2. Implikacje logistyki dla budowania konkurencyjności przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych 2.1. Definicje logistyki, jej miejsce w naukach ekonomicznych i istota w zarządzaniu przedsiębiorstwem 2.2. Perspektywa zarządcza i badawcza systemów logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych 2.3. Logistyczne elementy systemu konkurencyjności w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych – podstawy teoretyczne 2.4. Strategiczne i operacyjne zarządzanie procesami logistycznymi a konkurencyjność przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych Rozdział 3. Metodyka badań uwarunkowań i znaczenia logistyki w budowaniu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw 3.1. Logistyka jako determinanta konkurencyjności w polskich przedsiębiorstwach – przegląd badań empirycznych 3.2. Koncepcja przyjętego logistycznego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa 3.3. Metodyka badań empirycznych służących weryfikacji przyjętego logistycznego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa Rozdział 4. Logistyka a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych – wyniki badań empirycznych 4.1. Wybrane uwarunkowania logistyki w zarządzaniu badanymi polskimi przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi w latach 2014–2016 4.2. Logistyczny potencjał konkurencyjności jako element potencjału konkurencyjności badanych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w latach 2014–2016 4.3. Działania i rozwiązania logistyczne a źródła przewagi konkurencyjnej badanych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w latach 2014–2016 4.4. Strategie i instrumenty logistyczne jako narzędzie budowania pozycji konkurencyjnej badanych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w latach 2014–2016 4.5. Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa w świetle badań przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych; Podsumowanie; Bibliografia; Załącznik.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-276-1
1. Internacjonalizacja przedsiębiorstw i marketing na rynkach zagranicznych, 2. Czynniki przewagi konkurencyjnej w strategiach marketingowych polskich przedsiębiorstw na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej, 3. Możliwości stosowania marketingowych narzędzi konkurowania w branżach napojów alkoholowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, 4. Transfer technologii w międzynarodowym cyklu życia produktu, 5. Efekt kraju pochodzenia w marketingu międzynarodowym, 6. Sposoby pozyskiwania marek przez przedsiębiorstwa działajace na rynku międzynarodowym, 7. Kształtowanie wizerunku firmy i marki na rynku międzynarodowym, 8. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw usługowych a ich strategie marketingowe, 9. Miedzynarodowa segmentacja rynku, 10. Wpływ internetu na marketing międzynarodowy, 11. Miedzynarodowe i globalne systemy informacji marketingowej, 12. Zakupy w procesie umiędzynarodawiania i globalizacji przedsiębiorstw, 13. Marketing wewnętrzny w ujęciu międzynarodowym, 14. Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społeczenie na rynku międzynarodowym - aspekty marketingowe, 15. społeczna odpowiedzoalność przedsiębiorstw w kontekscie repektowania praw człowieka i marketingu etycznego (przykład wizerunku kobiet e reklamie)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again