Form of Work
Książki
(141)
E-booki
(9)
IBUK Libra
(9)
Czasopisma
(7)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(128)
available
(95)
unknown
(5)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(100)
Czytelnia
(132)
Author
Chodyński Andrzej
(7)
Huczek Marian
(6)
Duliniec Aleksandra
(4)
Grabiec Olimpia (1975- )
(4)
Bakonyi Jadwiga
(3)
Borkowski Stanisław
(3)
Borowiecki Ryszard
(3)
Chodyńska-Kukułka Agata
(3)
Jabłoński Marek
(3)
Juchnowicz Marta
(3)
Kusak Aleksander
(3)
Kwieciński Mirosław
(3)
Podgórska-Rykała Joanna
(3)
Skowronek-Mileczarek Anna
(3)
Smolarek Małgorzata (1974- )
(3)
Szczęsny Wiesław
(3)
Urbanek Grzegorz
(3)
Woźniak-Sobczak Barbara
(3)
zbiorowa Praca
(3)
Antczak Zbigniew
(2)
Bednarz Joanna
(2)
Dudycz Tadeusz
(2)
Dynus Magdalena
(2)
Gostomski Eugeniusz
(2)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(2)
Jabłoński Adam
(2)
Jabłoński Marek Marian
(2)
Jeziorski Leopold
(2)
Juraszek Marian
(2)
Kamińska Joanna
(2)
Klimek Jan
(2)
Kochmańska Magdalena
(2)
Kotlorz Dorota
(2)
Kowalczyk Jacek
(2)
Kozioł Leszek
(2)
Kołosowska Bożena
(2)
Krzemińska Danuta
(2)
Lipka Anna
(2)
Malara Zbigniew
(2)
Morawski Mieczysław
(2)
Perechuda Kazimierz
(2)
Pluta Wiesław
(2)
Prewysz-Kwinto Piotr
(2)
Regulski Lech
(2)
Sajkiewicz Alicja
(2)
Sawicki Jarosław
(2)
Skórska Anna
(2)
Sopińska Agnieszka
(2)
Synowiec Jadwiga
(2)
Wachowiak Piotr
(2)
Adam Jabłoński
(1)
Adamczyk Jadwiga
(1)
Adamiec Sabina
(1)
Aleksnadrowicz Tomasz R
(1)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Augustyn Ewelina
(1)
Bagińska Izabela
(1)
Balasiewicz Andrzej
(1)
Baran Grzegorz
(1)
Baruk Jerzy
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Bańka Waldemar
(1)
Berliński Andrzej
(1)
Bernaziuk Anna
(1)
Berniak-Woźny Justyna
(1)
Bieda Jolanta
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Biliński Witold
(1)
Binsztok Aleksander
(1)
Bochniarz Paweł
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Bokajło Wiesław
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Brigham Eugene F
(1)
Brzezińska Anna
(1)
Bzdek Krzysztof
(1)
Chojnacki Włodzimierz
(1)
Chorób Roman
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Cichy Diana
(1)
Cieślik Jerzy
(1)
Czapiewski Leszek
(1)
Czechowska-Świtaj Teresa
(1)
Davenport Thomas H
(1)
Detyna Beata
(1)
Dobija Dorota
(1)
Dobija Mieczysław
(1)
Drews Agnieszka
(1)
Duda Magdalena
(1)
Dudziak Arkadiusz Stanisław
(1)
Dudzic Ewa
(1)
Dudzik-Lewicka Irena
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Dziura Marek
(1)
Dębski Wiesław
(1)
Evans Christina
(1)
Fierla Andrzej
(1)
Fijałkowska Justyna
(1)
Filipczyk Barbara
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(31)
2000 - 2009
(117)
1990 - 1999
(4)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(157)
Language
Polish
(154)
English
(3)
Subject
Przedsiębiorstwo
(98)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(76)
Zarządzanie wiedzą
(35)
Kapitał
(28)
Kadry
(22)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(14)
Organizacja ucząca się
(13)
Zarządzanie
(12)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(11)
Finanse
(10)
Gospodarka oparta na wiedzy
(10)
Organizacja
(9)
Inwestycje
(8)
Menedżerowie
(8)
Wartość ekonomiczna
(8)
Zarządzanie strategiczne
(8)
Innowacje
(7)
Siła robocza
(7)
Globalizacja
(6)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(6)
Przedsiebiorstwo
(6)
Informacja dla zarządzania
(5)
Kapitał społeczny
(5)
Motywacja pracy
(5)
Rachunkowość
(5)
Rynek pracy
(5)
Szkolnictwo wyższe
(5)
Bibliotekarstwo
(4)
Decyzje
(4)
Kapitał ludzki
(4)
Konkurencja
(4)
Kultura organizacyjna
(4)
Papiery wartościowe
(4)
Systemy informatyczne zarządzania
(4)
Banki
(3)
Inwestycje zagraniczne
(3)
Kapitał akcyjny
(3)
Klastry (ekon.)
(3)
Komunikowanie marketingowe
(3)
Koszty
(3)
Oceny pracowników
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Praca
(3)
Przedsiębiorstwo małe i średnie
(3)
Społeczeństwo informacyjne
(3)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(3)
Spółki akcyjne
(3)
Wiedza
(3)
Zarządzanie jakością
(3)
Zarządzanie projektami
(3)
Zarządzanie ryzykiem
(3)
Zawód
(3)
Zdolności
(3)
Zysk
(3)
Środki trwałe
(3)
Akcje (ekon.)
(2)
Analiza wartości
(2)
Bezrobocie
(2)
Efektywność ekonomiczna
(2)
Emisja papierów wartościowych
(2)
Franchising
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Handel elektroniczny
(2)
Informacja
(2)
Informacja gospodarcza
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Kapitał intelektualny przesiębiorstwa
(2)
Leasing
(2)
Majątek trwały
(2)
Marketing personalny
(2)
Nieruchomości
(2)
Pieniądz
(2)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(2)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(2)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(2)
Prześladowanie w miejscu pracy
(2)
Płynność finansowa
(2)
Reklama
(2)
Rynek
(2)
Rynek finansowy
(2)
Ryzyko
(2)
Ryzyko finansowe
(2)
Ryzyko inwestycyjne
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Spółki
(2)
Spółki akcyjne a kapitał
(2)
Swobodny przepływ kapitału
(2)
Systemy informatyczne
(2)
Współdziałanie
(2)
Wywiad gospodarczy
(2)
Własność przemysłowa
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Zarządzanie talentami
(2)
Akcjonariusze
(1)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Audyt zewnetrzny
(1)
BPMS (informat.)
(1)
Banki internetowe
(1)
Subject: time
2001-
(2)
2001-0
(2)
1989-
(1)
Subject: place
Katowice
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Polska
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(7)
Czasopismo ekonomiczne
(3)
Opracowanie
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(8)
157 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Bankowca)
ISBN: 83-85776-59-1
R.1 Sposoby długoterminowego finansowania przedsiębiorstw: Podstawowe pojęcia; Klasyfikacja źródeł finansowania; Istota i mierniki struktury kapitałowej; Uwarunkowania struktury kapitałowej; Analiza teorii struktury kapitału w przedsiębiorstwie; Wnioski. R.2 Analiza ekonomiczna akcji i obligacji: Analiza akcji; Analiza klasycznych obligacji; Analiza obligacji zamiennych na akcje; Wnioski. R.3 Emisje akcji i obligacji w świetle polskiego ustawodawstwa: podwyższenie kapitału w drodze nowej emisji akcji; Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji; Podwyższenie kapitału drogą emisji obligacji zamiennych na akcje; Weryfikacja teorii struktury kapitałowej i teorii wypłat dywidendy w świetle polskiego prawa podatkowego; Prawna analiza porównawcza form długoterminowego finansowania polskich przedsiębiorstw; Wnioski. R.4 Wykorzystanie emisji akcji i obligacji w polskich przedsiębiorstwach: Długoterminowe finansowanie przedsiębiorstw na świecie; Ch-ka finansowania polskich firm; Emisje akcji na rynku publicznym; Emisje obligacji przez polskie przedsiębiorstwa; Długoterminowe finansowanie polskich przedsiębiorstw - analiza przypadków; Teorie struktury kapitału a finansowanie polskich firm; Wnioski. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89069-40-5
1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, 2. Metody analizy ekonomicznej, 3. Badanie i diagnoza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, 4. Analiza sytuacji kapitałowej, 5. Analiza produkcji - wilkość, struktura i sprzedaż, 6. Analiza i ocena poziomu kosztów, 7. Ekonomiczna efektywność procesów logistycznych, 8. Analiza i ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich, 9. Wskaźniki w ocenie działalności przedsiębiorstwa, 10. Analiza gospodarki pieniężnej, 11. Analiza rentowności na podstawie rachunku zysków, 12. Zastosowanie ekonomicznej analizy decyzyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Człowiek w Firmie)
ISBN: 83-88840-75-4
1. Czym jest kapitał ludzki?, 2. Zarządzanie kapitałem ludzkim w ujęciu strategicznym, 3. Budowanie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, 4. Ryzyko w inwestycjach w kapitał ludzki, 5. Efektywność inwestycji w kapitał ludzki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1285-2
Podstawy budżetowania kapitałów; Szacowanie przepływów pieniężnych netto; Finansowanie inwestycji rzeczowych; Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka; Okres życia projektu; Decyzje inwestycyjne i decyzje finansowe; Inne obszary zastosowania procedur budżetowania kapitału; Budżetowanie kapitału na rynku międzynarodowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-624-8
Cz. I Polskie przedsiębiorstwa okresu transformacji - identyfikacja problemów dot. pracy i pracowników: Przedmiot działalności i miejsca pracy; Funkcjonowanie ludzi w przedsiębiorstwach - uwarunkowania rzeczowe, społeczne i kulturowe. Cz. II Warunki i narzędzia zmian w obszarze "człowiek i praca": Interesariusze przedsiębiorstwa a zatrudnienie i praca; Wiedza podstawa kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa; Gospodarowanie potencjałem ludzkim - pożądane kierunki zmian. Podsumowanie; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7441-357-3
1. Geneza, istota i rozwój funkcji personalnej, 2. Możliwości, potrzeby i perspektywy rozszerzania obszarów integracji zarządzania i pedagogiki, 3. Edukacja w nowoczesnej organizacji, 4. Projektowanie i przekształcanie organizacji, 5. Planowanie, rekrutacja i selekcja personelu w nowoczesnych organizacjach, 6. Motywowanie pracowników w organizacji, 7. Rozwijanie przywództwa w organizacji, 8. Człowiek w kulturze organizacyjnej firmy, 9. Zarządzanie doradztwem zawodowym, 10. Stosunek pracy a kontrakt psychologiczny, 11. Planowanie i realizacja kariery zawodowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-858-7
1. Wolność gospodarcza w Polsce; 2. Prawo do prywatności w kontekście prowadzenie działalności gospodarczej; 3. Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju organizacji gospodarczych; 4. Człowiek wobec zmiany w organizacji; 5. Wybrane organizacje wobec biznesu; 6. Uwarunkowania globalne a rozwój regionów Polski wschodniej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7483-167-7
1. Wskaźniki finansowe jako narzędzie wspomagania decyzji, 2. Strefy tworzące zysk, 3. Związek płynności i rentowności, 4. Wykorzystanie progu rentowności, 5. Zarządzanie gotówką, 6. Sterowanie kapitałem obrotowym, 7. Zarządzanie kredytem kupieckim, 8. Mechanizmy dźwigni w ocenie ryzyka, 9. Projekcja potrzeb kapitałowych, 10. Inwestycje rzeczowe, 11. Wartość przedsiębiorstwa, 12. Inwestycje finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89250-60-8
Rozdział I: Społeczeństwo wiedzy - wyzwanie XXI wieku. 1. Zmiana społeczna - uwarunkowania i charakterystyka. 2. Społeczeństwo informacyjne - teraźniejszość i przyszłość. 3. Kapitał ludzki w zmieniającym się świecie. 4. Wiedza i jej znaczenie w uczącym się społeczeństwie. 5. Wiedza proceduralna i deklaratywna. 6. Funkcjonowanie edukacji - stan obecny i perspektywy. Miejsce edukacji dorosłych. Rozdział II: Wiedza a edukacja i organizacja, 1. Organizacja - stan obecny i perspektywy rozwoju. 2. Od zarządzania personelem do zarządzania zasobami ludzkimi, kapitałem ludzkim i wiedzą. 3. Organizacyjne uczenie się - wyjaśnienie zjawiska. 4. Ucząca się organizacja i organizacja tworząca wiedzę - wymagania wobec organizacji na miarę XXI wieku. 5. Edukacja dla gospodarki a gospodarka oparta na wiedzy - znaczenie zdobywania, przetwarzania i przekazywania wiedzy. Rozdział III: W stronę nowego wizerunku menedżera. 1. Ewolucja organizacji i zarządzania a ewolucja zadań menedżerów. 2. Charakterystyka menedżerów średniego i niższego szczebla w organizacjach uczących się i tworzących wiedzę. 4. Przygotowanie menedżerów do funkcjonowania w organizacjach nowej gospodarki. Rozdział IV: Metodologia badań. 1. Temat, przedmiot i cele badań. 2. Problemy i hipotezy badawcze oraz definiowane zmiennych. 3. Metody badawcze. 4. Dobór próby. 5. Charakterystyka grupy badawczej. 6. Weryfikacja hipotez badawczych. 7. Czynniki warunkujące aktywność edukacyjną menedżerów. 8. Ocena własnych kompetencji zawodowych. 9. Aktualny stan wiedzy menedżerów na temat gospodarki opartej na wiedzy i organizacji uczących się. 10. Rozwój zawodowy oraz plany edukacyjne studentów studiów MBA w Polsce. 11. Wnioski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-177-3
Cz. I Określenie wartości - dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców: 1. Wstęp do analizy wartości strategicznej, 2. Obliczanie wartości strategicznej z wolnych przepływów gotówkowych, 3. Okres planowania i przewaga konkurencyjna. Cz. II Kluczowe kwestie związane z wyceną: 4. Alternatywne mierniki wartości strategicznej, 5. Wartość rezydualna, 6. Koszt kapitału. Cz. III Zastosowania: 7. Wycena na rynkach wschodzących oraz wyceny transgraniczne, 8. Fuzje, przejęcia i wspólne przedsięwzięcia,9. Wycena nowych emisji akcji oraz aktywów niematerialnych, 10. Zarządzanie wartością strategiczną
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
In basket
Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma „Ekonomia XXI Wieku”, na który składają się artykuły o zróżnicowanej tematyce ekonomicznej. Niektóre z nich prezentują wyniki badań empirycznych, inne zaś mają charakter analityczny bądź przeglądowy. Niniejszy zeszyt otwiera opracowanie Stanisława Urbana i Marioli Michałowskiej, w którym autorzy podjęli próbę identyfikacji relacji tworzonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa z otoczeniem rynkowym, w którym działają. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych autorzy dochodzą do wniosku, że w działalności małych i średnich przedsiębiorstw istotnego znaczenia nabiera budowanie trwałych relacji z otoczeniem rynkowym. Można to interpretować jako przejaw strategii nastawionej na zwiększenie zysków w długim okresie. Do zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstw, ale w wymiarze międzynarodowym, nawiązuje artykuł Jarosława Bracha. Na podstawie przeglądu literatury autor wskazuje na zarówno korzyści, jak i wady wynikające z działalności korporacji transnarodowych, dochodząc do wniosku, że jednoznaczna ocena skutków działania tego typu przedsiębiorstw nie jest możliwa. Ocena procesów globalizacji jest przedmiotem rozważań w artykule Tadeusza Sporka. Autor formułuje pogląd o potrzebie koordynacji polityki gospodarczej w skali globalnej i powołania w tym celu ponadnarodowego podmiotu wyposażonego w taką władzę. Taki punkt widzenia stawia Tadeusza Sporka w opozycji do tych autorów, którzy w tworzeniu organizacji ponadnarodowych, wymykających się spod społecznej kontroli, widzą zagrożenie dla demokracji. Kontekst międzynarodowy został uwzględniony także w kolejnym artykule autorstwa Małgorzaty Wosiek, mającego na celu sprawdzenie hipotezy, że Polskę charakteryzuje słaba synergia w rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału społecznego. Analiza ścieżek rozwoju obydwu rodzajów kapitału w Polsce w latach 1998-2012 oraz w porównaniu z innymi krajami pozwala autorce twierdzić, że: po pierwsze, sformułowana na wstępie hipoteza została zweryfikowana, po drugie, słaba synergia rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego ogranicza akumulację kapitału społecznego i jego efektywne wykorzystanie w procesie gospodarowania. Do zagadnień związanych z kapitałem ludzkim i społecznym pośrednio nawiązuje artykuł Grażyny Węgrzyn, w którym autorka podejmuje problem wykształcenia i kwalifikacji pracowników jako czynników innowacyjności gospodarki. Na podstawie analizy porównawczej struktury pracowników, pod względem poziomu wykształcenia i kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej, autorka dochodzi do wniosku, że jakkolwiek z punktu widzenia innowacyjności gospodarki obydwa czynniki są istotne, większą wagę należy przypisać specjalizacji. Badanie działalności innowacyjnej i innowacji w przedsiębiorstwach świadczących usługi to przedmiot rozważań w artykule, którego autorką jest Joanna Wyszkowska- Kuna. Na podstawie krytycznej analizy wyników badań publikowanych jako Community Innovation Survey autorka podważa zasadność rozróżniania innowacji technologicznych w firmach przemysłowych i innowacji nietechnologicznych w przedsiębiorstwach usługowych. Diagnoza ta stanowi punkt wyjścia do twierdzenia, że w badaniach działalności innowacyjnej przedsiębiorstw należy zastosować podejście integracyjne, a także do wysunięcia propozycji zmian w jakości danych, za pomocą których badana jest działalność innowacyjna przedsiębiorstw świadczących usługi. O crowdsourcingu jako metodzie pozyskiwania dóbr za pomocą Internetu traktuje artykuł Szymona Mazurka. Autor omawia rodzaje crowdsourcingu, zasady działania platform crowdsourcingowych oraz podaje przykłady jego zastosowania do pozyskania różnych dóbr. Niniejszy zeszyt zamyka artykuł autorstwa Jana Muraka. Przedmiotem tego tekstu jest przegląd opracowań wskazujących na możliwości i ograniczenia zastosowania pojęć i narzędzi ekonomii do opisu i analizy funkcjonowania jednej z dyscyplin sportu, jaką jest gra w piłkę nożną. Takie ujęcie zagadnienia stało się możliwe nie tyle w wyniku „imperializmu ekonomicznego”, ile w związku z komercjalizacją różnych dzied (...)
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ISSN 2083-8611 ; 110)
ISBN: 978-83-7875-012-3
Motywowanie polskich pracowników a założenia marketingu personalnego; Kapitał ludzki w koncepcji zarządzania 2.0; Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Rola i znaczenie wykształcenia w procesach innowacyjnych; Walidacja kompetencji jako element holistycznego podejścia do programu long life learning; Efektywność gospodarowania czynnikiem pracy ludzkiej w towarowych gospodarstwach rolnych; Zasoby pracy w rolnictwie oraz ich wydajność; Finansjeryzacja gospodarki a problem bezrobocia; Podmioty nowej ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu z tytułu bezrobocia; Problemy aktywizacji zawodowej osób starszych; Równowaga między praca a życiem osobistym pracowników jako istotny czynnik wpływający na kapitał ludzki; Internet i nowoczesne technologie w kształtowaniu nowych trendów na rynku pracy; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa w kontekście stałych indywidualnych cech osobowości pracowników; zatrudnialność – definicje, ewolucja koncepcji i ramy do analiz; Kapitał ludzki jako dźwignia innowacyjności i rozwój firm w fazie startowej; e-usługi na rynku pracy; Zjawisko lobbingu w organizacjach; Wpływ gospodarowania zasobami ludzkimi na rentowność przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej cukrowni; Sposoby oceny pracowników niepełnosprawnych w świetle badań własnych; Analiza aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych i niechronionych; Wartość oczekiwania jako metoda pomiaru efektywności kształcenia w odniesieniu do rynku pracy; Dyskryminacja kobiet na rynku pracy – rzeczywistość czy mit?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Eksperyment w obszarze HR / Anna Lipka, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs. - Wyd. 2. - Warszawa : CeDeWu , 2018. - 153 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8102-114-2
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Pojęcie i przedmiot badań ekonomii eksperymentalnej oraz ich powiązanie z problematyką HR-ową: 1.1. Nurt behawioralny w ekonomii; 1.2. Relacje pomiędzy ekonomią i psychologią; 1.3. Wybrane koncepcje ekonomii behawioralnej - heurystyki i błędy poznawcze, teoria perspektywy; 1.4. Ekonomia eksperymentalna a ekonomia behawioralna; 1.5. Eksperyment w psychologii i ekonomii - podobieństwa i różnice; 1.6. Przykłady zrealizowanych badań eksperymentalnych oraz możliwości wykorzystywania ich efektów na użytek HR; 1.7. Podsumowanie. Rozdział 2. Organizacja eksperymentu w obszarze HR: 2.1. Przedmiot i kanony eksperymentowania; 2.2. Zastosowanie podstawowych schematów badań eksperymentalnych w rozwiązaniach HR-owych; 2.2.1. Podstawowe prawdziwe schematy eksperymentalne proste; 2.2.2. Podstawowe schematy preeksperymentalne proste; 2.2.3. Podstawowe schematy quasi-eksperymentalne proste; 2.2.4. Podstawowe schematy złożone; 2.3. Podsumowanie. Rozdział 3. Ryzyko badań eksperymentalnych zorientowanych na weryfikację rozwiązań HR-owych: 3.1. Usytuowanie ryzyka eksperymentów HR-owych wśród wybranych rodzajów ryzyka; 3.2. Typologia ryzyka eksperymentowania w warunkach kreowania rozwiązań dla HR; 3.2.1. Rodzaje ryzyka determinującego trafność wewnętrzną eksperymentu; 3.2.2. Rodzaje ryzyka dotyczącego trafności zewnętrznej eksperymentu; 3.3. Wybrane metody analizy i oceny ryzyka stosowania eksperymentu dla celów HR-owych; 3.4. Przykładowe sposoby oddziaływania na ryzyko przy kreacji rozwiązań HR-owych; 3.5. Podsumowanie. Rozdział 4. Etyka eksperymentowania w projektowaniu rozwiązań HR-owych: 4.1. Zastrzeżenia etyczne wobec badań eksperymentalnych w naukach społecznych oraz sposoby ich ograniczania; 4.2. Etyka badań na użytek HR opartych na innych wybranych metodach i technikach; 4.2.1. Etyka obserwacji; 4.2.2. Etyka badań socjometrycznych; 4.2.3. Etyka analizy dokumentów; 4.2.4. Etyka metody sondażu; 4.2.5. Etyka metody dialogowej; 4.2.6. Etyka metody biograficznej; 4.3. Podsumowanie. Rozdział 5. Grywalizacja jako przykład eksperymentu w obszarze HR: 5.1. Pojęcie gry i jej wybrane rodzaje; 5.2. Grywalizacja - definicje i przykładowe zastosowania; 5.3. Koncepcja projektu eksperymentu grywalizacyjnego dotyczącego prowadzących koła naukowe; 5.3.1. Opis gry; 5.3.2. Zasady wdrożenia eksperymentu – gry; 5.4. Podsumowanie. Zakończenie. Biblio- i netografia. Spis tabel. Spis rysunków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.3
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-813-2
1. Kapitał ludzki w organizacji wiedzy, 2. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako paradygmat nowoczesnej gospodarki, 3. Determinanty elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim, 4. Elastyczne pozyskiwanie kapitału ludzkiego, 5. Rozwój kompetencji jako kluczowy czynnik elastyczności kapitału ludzkiego, 6. Wynagradzanie kompetencji w elastycznym zarządzaniu kapitałem ludzkim
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7387-230-2
R.I Jak rozpocząć działalność gospodarczą? : 1. Wprowadzenie, 2. Działalność gospodarcza w oparciu o prawo cywilne, 3. Działalność gospodarcza w oparciu o prawo handlowe, 4. Praktyczne wymogi związane z założeniem firmy. Dokumenty i procedura, 5. Dokumentacja finansowo-podatkowa dla poszczególnych form prowadzenia działalności , 6. Rachunkowość firm. R.II Jak pozyskać kapitał?: 1. Kryteria wyboru źródeł finansowania, 2. Kapitał własny zwykły, 3. Kapitał własny uprzywilejowany, 4. Obligacje, 5. Kredyt bankowy, 6. Factoring jako źródło finansowania, 7. Zobowiązania wobec dostawców, 8. Leasing, 9. Wybór poziomu zadłużenia. R.III Jak zastosować kapitał? : 1. Działalność gospodarcza jako źródło pomnażania kapitału, 2. Wartość kapitału a czas, 3. Uproszczona formuła stopy zwrotu, 4. Strumienie pieniężne, 5. Efektywna stopa procentowa, 6. Za stosowanie kapitału w inwestycjach rzeczowych. R.IV Jak ograniczyć ryzyko w działalności inwestycyjnej ? : 1. Koncepcja wymagań stopy zwrotu, 2.Wyznaczanie stopy zwrotu na podstawie kosztu kapitału, 3. Scenariusze zastosowania kapitału, 4. Korekta stopy dochodu ze względu na inflację, 5. Inwestycje finansowe-podstawy wyboru. R.V Jak konsolidować kapitał? : 1. Motywy procesów fuzji i przejęć, 2. Struktury holdingowe w procesach przejęć, 3. Koszt kapitału w procesach przejęć, 4. Sposoby za płaty za przejmowanie firmy, 5. Taktyki obronne przed nieprzyjaznymi przejęciami, 6. Przejęcie firmy przez zadłużenie, 7. Wspólne przedsięwzięcia. R.VI Jak oceniać kondycję finansową przedsiębiorstwa? : 1. Istota analizy finansowej i wykorzystywane w niej źródła informacji, 2. Ocena rachunku zysków i strat, 3. Ocena bilansu, 4. Wskaźnikowa ocena wybranych obszarów gospodarki finansowej, 5. Ocena progu rentowności, 6. Rachunek przepływów pieniężnych, 7. Wybrane problemy oceny kondycji finansowej organizacji wielopodmiotowej (grupy kapitałowe), 8. Praktyczny przykład oceny zmian w kondycji finansowej przedsiębiorstwa. R.VII Jak oszacować wartość przedsiębiorstwa : 1. Przesłanki i cele wyceny, 2. Metody majątkowe, 3. Metody dochodowe, 4. Metody mieszane, 5. Metody porównawcze (rynkowe), 6. Podstawowe czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse firmy : jak zarządzać kapitałem / red. Wiesław Szczęsny. - Wyd. 2 uzupeł. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - XV, 368 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Academia Oeconomica)
ISBN: 978-83-7483-508-4
1. Jak dokonać wyboru formy działalności gospodarczej? 2. Jak zastosować kapitał? 3. Jak ograniczyć ryzyko inwestowania? 4. Jak zarządzać kapitałem obrotowym? 5. Jak oceniać standing finansowy przedsiębiorstwa? 6. Jak szacować wartość przedsiębiorstwa?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse firmy : jak zarządzać kapitałem / red. nauk. Wiesław Szczęsny. - [Wyd. 3 zm.] - Warszawa : C.H.Beck , 2012. - 302, [2] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Finanse / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3687-9
1. Podstawy decyzji inwestycyjnych: Wprowadzenie do problematyki inwestowania; Stopa procentowa w decyzjach gospodarczych; 2. Metody oceny i selekcji projektów inwestycyjnych: Preliminowanie wydatków na inwestycje rzeczowe; Finansowanie inwestycji; Wycena inwestycji metodami zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF); 3. Przesłanki optymalizacji decyzji inwestycyjnych: Zagadnienie ryzyka w decyzjach inwestycyjnych; Korzyści skali produkcji; Racjonowanie kapitału i wymagana stopa zwrotu; 4. Instrumenty transferu ryzyka na rynku kapitałowym: Organizacja i funkcjonowanie obrotu kontraktami forward; Opcje i kontrakty typu swap w transferze ryzyka; 5. Zarządzanie kapitałem obrotowym: Terminologia i znaczenie kapitału obrotowego netto; Zarządzanie należnościami; Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi; 6. Standing finansowy przedsiębiorstwa- wartość poznawcza raportów finansowych: Źródła informacji i metodyka oceny standingu finansowego; Ocena rentowności działalności gospodarczej; Ocena aktywności gospodarczej; Ocena ryzyka finansowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse przedsiębiorstwa / Danuta Krzemińska. - Wyd.2 popr. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, 2000. - 246,[1] s. : tab. ; 24 cm.
Struktura źródeł kapitału przedsiębiorstwa; Przedsiębiorstwo jako organizacja zarobkowa powiązana z otoczeniem; Kapitał własny i obcy w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa; Źródła kapitału przedsię- biorstwa; Koszt i struktura źródeł kapitału przedsiębiorstwa; Gospodarowanie majątkiem i kapitałem obrotowym; Gospodarowanie majątkiem obrotowym; Gospodarowanie kapitałem obrotowym; Strategia kredytu kupieckiego przedsiębiorstwa; Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami handlowymi; Strategia zaciągania i udzielania kredytu kupieckiego przez przedsiębiorstwo; Finansowa ocena inwestycji przedsiębiorstwa; Inwestycje rzeczowe; Inwestycje finansowe; Obciążenia podatkowe i podział zysku przedsiębiorstwa; Obciążenie podatkowe przedsiębiorstwa; Polityka podziału zysku i dywidend.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Book
In basket
Finanse przedsiębiorstwa / Danuta Krzemińska. - Wyd.3. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, 2002. - 246,[2] s. : tab., wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-7205-208-5
Struktura źródeł kapitału przedsiębiorstwa; Przedsiębiorstwo jako organizacja zarobkowa powiązana z otoczeniem; Kapitał własny i obcy w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa; Źródła kapitału przedsię- biorstwa; Koszt i struktura źródeł kapitału przedsiębiorstwa; Gospodarowanie majątkiem i kapitałem obrotowym; Gospodarowanie majątkiem obrotowym; Gospodarowanie kapitałem obrotowym; Strategia kredytu kupieckiego przedsiębiorstwa; Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami handlowymi; Strategia zaciągania i udzielania kredytu kupieckiego przez przedsiębiorstwo; Finansowa ocena inwestycji przedsiębiorstwa; Inwestycje rzeczowe; Inwestycje finansowe; Obciążenia podatkowe i podział zysku przedsiębiorstwa; Obciążenie podatkowe przedsiębiorstwa; Polityka podziału zysku i dywidend.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2558-2
1. Zarządzanie wartością i efektywnością ekonomiczną przedsiębiorstw. 2. Finansowanie przedsiębiorstw. 3. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto. 4. Zarządzanie inwestycjami i strukturą kapitału. 5. Problemy podatkowe przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again