Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(10)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(10)
Author
Brandenburg Henryk
(1)
Dynus Magdalena
(1)
Jabłoński Władysław
(1)
Johnson Hazel
(1)
Kasiewicz Stanisław
(1)
Kołosowska Bożena
(1)
Kośmider Rudolf
(1)
Lubryka Agnieszka
(1)
Noga Adam
(1)
Ostrowska Elżbieta
(1)
Prewysz-Kwinto Piotr
(1)
Sierpińska Maria
(1)
Skrzypek Jerzy
(1)
Wilczek Michał T
(1)
Year
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Przedsiębiorstwo
(10)
Inwestycje
(6)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie projektami
(2)
Controlling
(1)
Ekorozwój
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inwestycje -- projekty -- podręcznik akademicki
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kapitał akcyjny
(1)
Leasing
(1)
Logistyka
(1)
Marketing partnerski
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Polska
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Projektowanie
(1)
Projekty
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo -- prognozy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Unia Europejska
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Wnioski i podania
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
14 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7378-140-4
R.1 Istota zarządzania operacyjnego; R.2 Międzynarodowa i krajowa konkurencyjność; R.3 Strategie operacyjne i zasady ich budowy; R.4 Zarządzanie projektami; R.5 Zarządzanie przez jakość; R.6 Projektowanie produktu; R.7 Projektowanie procesu; R.8 Projektowanie lokalizacji; R.9 Zarządzanie zaawansowanymi technologiami; R.10 Zarządzanie łańcuchem dostaw; R.11 Prognozowanie; R.12 Planowanie zdolności produkcyjnej; R.13 Systemy planowania produkcji; R.14 Zarządzanie zapasami; R.15 Planowanie zaopatrzenia materiałowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-43-4
1. Istota i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie, 2. Controlling działalności badawczo-rozwojowej, 3. Controlling projektów, 4. Controlling logistyki, 5. Controlling produkcji, 6. Controlling kosztów produkcji, 7. Controlling personalny, 8. Controlling marketingu i sprzedaży, 9. Eko-controlling przedsiębiorstwa, 10. Controlling finansowy, 11. Controlling inwestycji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88904-51-5
1.Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych : Rodzaje funduszy unijnych, Beneficjenci, Przeznaczenie programów operacyjnych. 2.Przedsięwzięcia i projekty : Elementy wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, Przedsięwzięcie i projekt - podstawowe definicje, Typy projektów, Procedura składania wniosków, Zarządzanie projektami, Zasady konstrukcji biznesplanu (studium wykonalności), Plan finansowy jako istotny element biznesplanu (studium wykonalności), Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, Dostosowanie wzorcowego biznesplanu do wymogów SPO
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse Przedsiębiorstw)
ISBN: 83-88170-10-4
Dlaczego decyzje dotyczące inwestycji są ważne?; Kla- syfikacja projektów inwestycyjnych; Narzędzia oceny projektów inwestycyjnych; Wybór właściwych strumieni pieniężnych; Sytuacje specjalne; Transakcje leasingowe Rodzaje leasingu, Charakterystyka leasingu kapitało- wego, Analiza ekonomiczna leasingu finansowego; War- tość pieniądza w czasie; Współczynniki wartości bieżą- cej i przyszłej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7246-055-8
R.1 Wprowadzenie do zarządzania projektem inwestycyjnym; R.2 Wybrane metody finansowania projektów inwestycyjnych; R.3 Etapy zarządzania projektem inwestycyjnym; R.4 Obszary zarządzania projektem inwestycyjnym; R.5 Wybrane metody zarządzania projektem inwestycyjnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-915362-5-4
Rola inwestycji w rozwoju społeczno-gospodarczym Proces inwestycyjny i jego przebieg, Polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Projekt inwestycyjny, cykl projektu typy studiów przedinwestycyjnych, Podstawowe aspekty studiów przedinwestycyjnych, Projekty restrukturyzacyjne i rozbudowy, Klasyfikacja projektów inwestycyjnych, Pojęcie ekonomicznej efektywności inwestycji, Ryzyko i niepewność przy projektowaniu inwestycji, szacunki nakładów i kosztów, Finansowanie projektów, Ocena finansowa projektów inwestycyjnych w warunkach niepewności, Przykładowe studium projektu inwestycyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw / Agnieszka Lubryka. - Katowice : Wydawnictwo AMR, 2004. - 86 s.; tab., rys., wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-918853-4-8
Wstęp; 1. Istota i pojęcie inwestycji i projektów inwestycyjnych; 2. Metody oceny efektywności projektów przedsięwzięć inwestycyjnych; 3. Przykłady wykorzystania metod statycznych i dynamicznych w ocenie ekonomicznej efektywności inwestycji; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88030-47-7
1. Kieunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; 2. Instrumenty przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw; 3. Stymulanty i destymulanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformowania polskiej gospodarki; 5.Rozwój drobnej przedsiębiorczości na bazie majątku kopalń węgla kamiennego ;6. Prawno - finansowe problemy działalności małych i średnich przedsiębiorstw; 7. Wybór formy organizacyjno-prawnej i formy opodatkowania przez małe i średnie firmy; 8. Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na rynek pracy; 9. Leasing jako szczególna forma finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; 10. Rynek pracy na Śląsku Opolskim do 2005 r. w świetle potrzeb rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; 11. Rynek podwykonawstwa w aktywizacji małych i średnich przedsiębiorstw; 12. Wpływ otoczenia na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; 13. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w ekorozwoju regionu; 14. Rola małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem kapitału niemieckiego na opolskim rynku pracy; 15. Wpływ struktury franchisingowej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; 16. Małe przedsiębiorstwa na wsi - inicjatywy rolników w powiacie opolskim; 17. Marketing partnerski a średnia i mała firma - aspekt regionalny; 18. Wykorzystanie zasad marketingu w zarządzaniu regionem oraz stymulowaniu rozwoju małeś i średniej przedsiębiorczości; 19. Podpora maleho a stredniho podnikani v ceske republice; 20. Wybrane aspekty doskonalenia kadry kierowniczej; 21. Rola liderów opinii w procesie komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem; 22. Ocena przedsiębiorstwa na podstawie kryteriów Polskiej Nagrody Jakości; 23. Proces tworzenia wartości w świetle teorii kluczowych kompetencji; 24. Inwestycje zagraniczne w budownictwie; 25. Pracownicze programy emerytalne w przedsiębiorstwach; 26. Bankowość - wybór, perspektywy, rozwój, zagrożenia; 27. R/3 jako zintegrowany system wspomagający zarządzanie w przedsiębiorstwach; 28. Optymalizacja obsługi transportowej rynku; 29. Integracja komputerowa technicznego przygotowania produkcji; 30. Źródła prawa gospodarczego; 31. Metoda dyskontowa jako kryterium wyboru projektów ekologicznych; 32. Pewne zastosowanie pól losowych w teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska naturalnego; 33. Zmiany systemowe w służbie zdrowia. Model finansowania usług zdrowotnych przez regionalną służbę zdrowia; 34. Przemiany społeczne, demograficzne i historyczne w Kujawach w powiecie krapkowickim; 35. Konstytucyjne gwarancje społeczeństwa obywatelskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Ryzyko projektów inwestycyjnych / Elżbieta Ostrowska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 266 s. : tab., wykr., rys. ; 21 cm.
ISBN: 83-208-1395-6
Strategie inwestowania w przedsiębiorstwie; Ryzyka a warunki realizacji projektów inwestycyjnych; Podstawowe formuły oceny efektywności ekonomicznej inwestycji; Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym; Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego ze względu na ryzyko; Rachunek wrażliwości projektu inwestycyjnego w analizie ryzyka; Metody probabilistyczno-statystyczne w pomiarze ryzyka projektu inwestycyjnego; Metody symulacyjne w szacowaniu ryzyka projektu inwestycyjnego; Metody badań operacyjnych w ocenie ryzyka projektu inwestycyjnego- strategiagier; Efektywność portfela inwestycyjnego przedsiębiorstw w aspekcie ryzyka rynkowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-099-2
R.1 Wartość pieniądza w czasie; R.2 Koszt kapitału; R.3 Ocena projektów inwestycyjnych; R.4 Analiza progu rentowności; R.5 Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie projektami / Henryk Brandenburg. - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2002. - 254 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7246-078-7
Inwestycje i ich podział, Definicja projektu i jego cele, Cykl rozwoju projektu inwestycyjnego, Organizacja prac projektowych, Planowanie zakresu i harmonogramu realizacji projektu, metody analizy projektu, Nadzór nad projektem w trakcie jego realizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Kluczowe problemy gospodarki)
ISBN: 83-88700-03-0
Wprowadzenie; Blaski i cienie przemian instytucjonalnych w polskiej transformacji; Instytucjonalne ograniczenia wyjścia z impasu polskiej transformacji; Znaczenie instytucji i polityki dla szybkiego rozwoju gospodarczego; Instytucje publiczne i prywatne w procesie transformacji polskiej gospodarki; Struktury instytucjonalne w mechanizmach alokacyjnych gospodarki rynkowej w warunkach transformacji systemowej; Regulatory i instytucje w dostosowaniach rynkowych gospodarki polskiej w okresie transformacji; Kategoria transformacji gospodarczej a obecny stan przemian polskiej gospodarki; Innowacyjność gospodarki a państwo; Natura pieniądza i kapitału a samoregulacja w gospodarce towarowo-pieniężnej; Wpływ kapitału zagranicznego na zmiany handlu w Polsce; Najważniejsze obszary niekompatybilności instytucjonalnych wyznaczników rozwoju mieszkalnictwa w Polsce z mechanizmem gospodarki rynkowej; Instytucjonalne i prawne problemy nadzoru właścicielskiego państwa - rys historyczny i kierunki zmian; Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji systemowej; Formalne i nieformalne instrumenty finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; O niektórych aspektach roli instytucji w tworzeniu gospodarki rynkowej w Polsce; w kwestii adekwatności polityki fiskalnej rządu; O niektórych przyczynkach teorii dla polityki gospodarczej; Przedsiębiorstwa społeczne (social enteprises) jako instytucja wspomagająca reformę finansów publicznych; Przedsiębiorstwo - a ni przedsiębiorca - adresatem aktów prawnych; Problemy instytucjonalne rynku pracy; O potrzebie zmian paradygmatu wzrostu gospodarczego; Instytucjonalne kwestie polskiego rolnictwa; Konsekwencje wejścia Polski do UE dla polityki fiskalnej; Nauka i polityka naukowa w gospodarce opartej na wiedzy; O praktyczne upodmiotowienie korporacji; Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju gospodarczego Polski; Instytucjonalne formy rynku kapitałowego zapewniające ochronę interesu inwestorów; Przesłanki ewolucji sfery instytucjonalnej w Polsce w warunkach transformacji systemowej; Ile państwa w gospodarce - poszukiwanie kryteriów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again