Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(17)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(17)
Author
Karaszewski Włodzimierz
(2)
Budner Waldemar
(1)
Dziemianowicz Wojciech
(1)
Godlewska Hanna
(1)
Gorynia Marian
(1)
Jamroży Marcin
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Kolarz Magdalena
(1)
Kornasiewicz Alicja
(1)
Kośmider Rudolf
(1)
Kudert Stephan
(1)
Kuzel Marcin
(1)
Masłowski Andrzej
(1)
Nahotko Sławomir
(1)
Noga Adam
(1)
Pakulska Teresa
(1)
Pietraszewski Michał
(1)
Poniatowska-Jaksch Małgorzata
(1)
Sadowski Zdzisław
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Year
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Inwestycje zagraniczne
(12)
Przedsiębiorstwo
(10)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(6)
Gospodarka
(4)
Inwestycje
(4)
Polska
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Ceny transferowe
(2)
Banki spółdzielcze
(1)
Budżet państwowy
(1)
Ekorozwój
(1)
Energetyka
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kapitał
(1)
Konkurencja
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Leasing
(1)
Marketing partnerski
(1)
Metropolie (urban.)
(1)
Miasta
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Parki technologiczne
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Planowanie terenowe
(1)
Podatek
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Private equity
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Płynność finansowa
(1)
Rachunkowość
(1)
Rynek pracy
(1)
Siła robocza
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Usługi
(1)
Venture capital
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Subject: time
1989-
(1)
18 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7285-170-0
R.I Bezpośrednie inwestycje zagraniczne-wybrane zagadnienia teoretyczne, R.II Bezpośrednie inwestycje za graniczne w gospodarce światowej na przełomie XX i XXI wieku, R.III Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce 1990-2002, R.IV Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, R.V Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju gospodarki Polski-wybrane zagadnienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-2114-5
1. Bezposrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw, 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, 3. Uwarunkowania, motywy i skutki podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie przedsiębiorstwa, 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - wpływ na gospodarkę kraju przyjmującego, 5. Bezpośrednie inwestycej zagraniczne - aspekty regionalne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 519)
Cz.I.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowej i Wschodniej: 1.Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze państw Europy Środkowej i Wschodniej, 2.Napływ kapitału zagranicznego do państw Europy środkowej i Wschodniej, 3.Efektywność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w przemyśle przetwórczym - wybrane aspekty, 4.Wielkość i efektywność siły roboczej w firmach zagranicznych a restrukturyzacja działalności produkcyjnej. Cz.II Przestrzenna koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce : 1.Regionalna koncentracja inwestycji zagranicznych w Polsce, 2.Rola kapitału zagranicznego w gospodarce regionów, 3.Preferencje lokalizacyjne największych inwestorów zagranicznych a rodzaj prowadzonej działalnośći gospodarczej, 8.Inwestycje zagraniczne w regionach o największym zaangażowaniu kapitału, 9.Wpływ koncentracji kapitału zagranicznego na otoczenie - studium przypadku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Kluczowe problemy gospodarki)
Inwestycje zagraniczne, oszczędności i wewnętrzne i polityka gospodarcza; Czynniki przyciągające zagraniczne inwestycje bezpośrednie; Warunki prawne działania kapitału zagranicznego w Polsce; Stan zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce; Ocena funkcjonowania w Polsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego; Ocena wpływu kapitału zagranicznego na strukturę przemysłową; Udział kapitału zagranicznego w ekspansji eksportowej oraz rozwoju wymiany międzynarodowej; Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a zatrudnienie i płace; Rola inwestycji zagranicznych w modernizacji i rozwoju systemu bankowego; Polityka wobec zagranicznych inwestycji bezpośrednich; Ocena stanu informacji o działalności podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-459-X
R.1 Lokalizacja jako zjawisko ekonomiczne- podstawowe zagadnienia: Pojęcie lokalizacji i jej podział; Czynniki lokalizacji; Uwarunkowania wyboru lokalizacji firm; Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne regionów. R.2 Podstawy teorii lokalizacji: Klasyczna teoria lokalizacji; Pozostałe nurty w tradycyjnej teorii lokalizacji; Lokalizacja handlu i usług; Nowe nurty w teorii lokalizacji. R.3 Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw: Czynniki transportu; Baza surowcowa; Rynek zbytu; Zasoby pracy; Baza energetyczna; Czynnik wody i ochrona środowiska; Infrastruktura a korzyści aglomeracji. R.4 Uwarunkowania administracyjno-prawne lokalizacji przedsiębiorstw: Gminy jako miejsce lokalizacji; Powiaty jako nowy element struktury administracyjnej; Wpływ utworzenia województw na możliwości rozwoju przedsiębiorstw; Polityka państwa w zakresie walki z bezrobociem a lokalizacja przedsiębiorstw; Specjalne strefy ekonomiczne jako narządzie polityki regionalnej; Pomoc regionalna w świetle dostosowywania prawa polskiego do systemu prawnego UE; Wolne obszary celne jako miejsce lokalizacji. R.5 Atrakcyjność inwestycyjna Polski i jej regionów: Atrakcyjność inwestowania Polski; Inwestycje zagraniczne a atrakcyjność inwestycyjna województw Polski; Atrakcyjność inwestycyjna powiatów Polski; Atrakcyjność inwestycyjna polskich miast; Atrakcyjność inwestycyjna gmin w Polsce. R.6 Lokalizacja przedsiębiorstw w warunkach obecnej rewolucji naukowo-technicznej: Istota obecnej rewolucji naukowo-technicznej; Globalizacja jako czynnik zmian warunków działania przedsiębiorstw w przestrzeni; Procesy integracji międzynarodowej i ich wpływ na lokalizację przedsiębiorstw; Obszary koncentracji działalności o wysokim poziomie technologicznym jako nowe ogniwa przestrzeni gospodarczej; Parki technologiczne w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-043-3
Część I: Lokalizacja działalności gospodarczej - zagadnienia wprowadzające. 1. Przestrzeń - jej właściwości, ograniczenia, struktura. 2. Wybór funkcji i zagospodarowania przestrzeni. 3. Lokalizacja - czynność i rezultat. 4. Czynniki lokalizacji produkcji. 5. Bariery lokalizacji produkcji. 6. Reguła koherencji lokalizacyjnej. 7. Zmieniająca się rola czynników lokalizacji. 8. Klimat inwestycyjny, atrakcyjność inwestycyjna, ryzyko inwestycyjne. 9. Konkurencyjność miejsc i obszarów. Część II: Wyjaśnianie procesów zmian w przestrzeni gospodarczej. 10. Teorie lokalizacji - koncepcje podstawowe. 11. Inne podejścia do problemu lokalizacji działalności gospodarczej. 12. Lokalizacja przemysłu, usług i agrofirm. Część III: Ekonomiczne i ekologiczne problemy lokalizacji. 13. Ekonomiczne aspekty rozmieszczenia funkcji w mieście. 14. Ekologiczne aspekty lokalizacji przedsiębiorstw. Część IV: Globalne, regionalne i lokalne aspekty lokalizacji. 15. Wiedza i technologia w procesie globalizacji działalności gospodarczej. 16. Klimat inwestycyjny w Polsce. 17. Rola samorządu terytorialnego w ustalaniu lokalizacji inwestycji i rozwoju ekonomicznym gminy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-395-4
1. Podatki a decyzje przedsiębiorców, 2. Metody pomiaru obciążeń podatkowych, 3. Opodatkowanie a decyzje inwestycje, 4. Opodatkowanie a decyzje finansowe oraz płynność finansowa, 5. Polityka wykazywania dochodów, 6. Polityka cen transferowych, 7. Podatki a rozliczanie strat, 8. Opodatkowanie a wybór formy prawnej, 9. Opodatkowanie a wybór formy inwestycji bezpośredniej za granicą, 10. Opodatkowanie a decyzje restruktyryzacyjne, 11. Opodatkowanie a wybór miejsca prowadzenia działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7383-089-8
1.Miasta polskie w procesie metropolizacji, 2.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 3.Polityka miejska, 4.Przedsiębiorstwa zagraniczne w metropoliach, 5.Wnioski z przeprowadzonych badań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88500-93-0
I. Fundusze private equity - przyczyny powstania, definicja oraz obszar działania: Powstanie instytucji private equity; Definicja private equity i venture capital; Private equity a inne formy finansowania inwestycji; Obszar działania private equity; Zalety i wady finansowania inwestycji za pomocą private equity; Budowa i funkcjonowanie funduszy private equity; Dawca kapitałów - właściciele funduszy; Rodzaje funduszy i podstawowa charaktersytyka ich działalności; Formy prawno-organizacyjne fynduszy private equity; Rozwój rynku private equity na świecie; Wpływ funkcjonowania instytucji private equity na gospodarkę na przykładzie Stanów Zjednoczonych i krajów Unii Europejskiej; Otoczenie private equity - pozostałe rodzaje inwestorów; Sektor publiczny na rynku kapitału dla małych i średnich firm innowacyjnych II. Polski rynek private equity: Historia private equity w POlsce; Obecny stan rynku i jego segmentacja; Uwarunkowania funkcjonowania funduszy private equity w Polsce; Charakterystyka inwestycji funduszy private equity w Polsce; Preferencje branżowe inwestycji funduszy private equity na polskim rynku; Założenia publicznego wsparcia polskiego rynku private equity III. Charakterystyka procesu inwestycyjnego funduszy private equity: Model procesu inwestycyjnego charakterystyczny dla funduszy private equity; Ryzyko pojawiające sie podczas realizacji projektu inwestycyjnego; Poszczególne etapy typowego procesu inwestycyjnego private equity; Zasady i formy współpracy funduszy z przedsiębiorstwami; Sposoby dezinwestycji stosowane przez fundusze private equity; IV. Główne czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne funduszy private equity działających w Polsce - analiza wyników badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-299-1
1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich rola w procesie tworzenia powiązań oraz inicjowania dyfuzji wiedzy i umiejętności - wybrane zagadnienia teoretyczne 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce światowej 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w kontekście przepływu wiedzy i umiejętności 4. Filie największych korporacji transnarodowych świata w Polsce a tworzenie powiązań i inicjowanie dyfuzji wiedzy i umiejętności (wyniki badania)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88030-47-7
1. Kieunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; 2. Instrumenty przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw; 3. Stymulanty i destymulanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformowania polskiej gospodarki; 5.Rozwój drobnej przedsiębiorczości na bazie majątku kopalń węgla kamiennego ;6. Prawno - finansowe problemy działalności małych i średnich przedsiębiorstw; 7. Wybór formy organizacyjno-prawnej i formy opodatkowania przez małe i średnie firmy; 8. Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na rynek pracy; 9. Leasing jako szczególna forma finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; 10. Rynek pracy na Śląsku Opolskim do 2005 r. w świetle potrzeb rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; 11. Rynek podwykonawstwa w aktywizacji małych i średnich przedsiębiorstw; 12. Wpływ otoczenia na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; 13. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w ekorozwoju regionu; 14. Rola małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem kapitału niemieckiego na opolskim rynku pracy; 15. Wpływ struktury franchisingowej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; 16. Małe przedsiębiorstwa na wsi - inicjatywy rolników w powiacie opolskim; 17. Marketing partnerski a średnia i mała firma - aspekt regionalny; 18. Wykorzystanie zasad marketingu w zarządzaniu regionem oraz stymulowaniu rozwoju małeś i średniej przedsiębiorczości; 19. Podpora maleho a stredniho podnikani v ceske republice; 20. Wybrane aspekty doskonalenia kadry kierowniczej; 21. Rola liderów opinii w procesie komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem; 22. Ocena przedsiębiorstwa na podstawie kryteriów Polskiej Nagrody Jakości; 23. Proces tworzenia wartości w świetle teorii kluczowych kompetencji; 24. Inwestycje zagraniczne w budownictwie; 25. Pracownicze programy emerytalne w przedsiębiorstwach; 26. Bankowość - wybór, perspektywy, rozwój, zagrożenia; 27. R/3 jako zintegrowany system wspomagający zarządzanie w przedsiębiorstwach; 28. Optymalizacja obsługi transportowej rynku; 29. Integracja komputerowa technicznego przygotowania produkcji; 30. Źródła prawa gospodarczego; 31. Metoda dyskontowa jako kryterium wyboru projektów ekologicznych; 32. Pewne zastosowanie pól losowych w teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska naturalnego; 33. Zmiany systemowe w służbie zdrowia. Model finansowania usług zdrowotnych przez regionalną służbę zdrowia; 34. Przemiany społeczne, demograficzne i historyczne w Kujawach w powiecie krapkowickim; 35. Konstytucyjne gwarancje społeczeństwa obywatelskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89446-04-9
1. Procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwie: Relacje ekonomiczne w gospodarce; Procesy w przedsiębiorstwie; Struktura procesów gospodarowania środkami trwałymi; Pojęcie i znaczenie inwestycji; Ryzyko w procesach inwestycyjnych; Etapy przygotowania inwestycji; Klasyfikacja inwestycji. 2. Podstawy zarządzania procesami inwestycyjnymi: Makroekonomiczne uwarunkowania procesów inwestycyjnych Analiza SWOT; Obszar wyboru ekonomicznego; Tradycyjny system zarządzania; Koncepcja systemu zarządzania; Założenia stymulowania inwestycyjnego. 3. System pomocy publicznej: Pojęcie pomocy publicznej Formy pomocy publicznej; Warunki udzielania pomocy publicznej. 4. System wsparcia finansowego: Podstawowe założenia; Warunki udzielenia wsparcia finansowego; Ocena skutków regulacji; Analiza sytuacyjna. 5. Podatkowe systemy stymulacji: System podatku dochodowego; System podatku akcyzowego; System podatku od nieruchomości. 6.System kredytowy: Uprawnienie do ubiegania się o po ręczenia; Dotacje z funduszu pracy; Refundacja kosztów szkolenia; Zwrot części kosztów; Pożyczki z funduszu pracy; Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 7. System specjalne strefy ekonomiczne: Podstawa praw na; Cele specjalnych stref ekonomicznych; Warunki i za sady udzielania pomocy; Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych; Strefy ekonomiczne a negocjacje z Unią Europejską. 8. System ulg inwestycyjnych w krajach Unii Europejskiej: Dyrektywy i rekomendacje unijne; Instrumenty unijne; Fundusze strukturalne UE dla krajów stowarzyszonych; Piąty program ramowy; Stymulatory procesów inwestycyjnych w Austrii. 9. Analiza porównawcza ulg w Polsce i UE: Podstawy metodologiczne; Ocena polskiego systemu podatkowego; Różnice między rozwiązaniami polskimi i unijnymi; Podstawowy dylemat zarządzania. Uwagi końcowe i wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-54-1
R.I Instytucja Venture Capital : 1. Istota Venture Capital i pojęć pochodnych, 2. Rodzaje inwestycji dokonywanych przez fundusze Venture Capital, 3. Tworzenie i zarządzanie funduszem Venture capital. R.II Venture Capital jako czynnik rozwoju gospodarczego: 1. Znaczenie funduszy Venture Capital w gospodarce Stanów zjednoczonych, 2. Wpływ sektora Venture Capital na gospodarkę innych krajów. R.III Sektor Venture Capital w Stanach Zjednoczonych : R.IV Sektor Venture capital w Europie : 1. Przegląd do świadczeń europejskich, 2. Venture Capital w Wielkiej Brytanii, 3. Venture Capital we Francji, 4. Venture capital w Niemczech, 5. Podsumowanie. R.V Inicjatywy europejskie stymulujące rozwój sektora Venture Capital : 1. Europejskie stowarzyszenie Prywatnych Inwestorów Kapitałowych (Biała Księga 1995 i 2001 r.), 2. Inicjatywy Komisji Europejskiej, 3. Miejsce Venture Capital w programach Unii Europejskiej, 4. Strategi a Lizbońska, 5. Podsumowanie. R.VI Rozwój sektora Venture Capital w Polsce w latach 1990-2002: 1. Proces formowania się Venture Capital w Polsce, 2. Możliwości rozwoju Venture capital w ramach istniejących regulacji rynku kapitałowego, 3. Funkcjonowanie sektora Venture Capital / Private Equity. R.VII Wycena potencjalnej podaży i popytu na inwestycje Venture capital / Private Eqiuty w Polsce: 1. Anali za podażowych czynników kształtujących rozwój Venture Capital / Private Equity, 2. Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podstawowy elementy popytu na inwestycje Venture capital/ Private Eqiuty
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2419)
ISBN: 83-226-1549-3
1. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie - wybrane zagadnienia teoretyczne, 2. Rola i znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce, 3. Innowacyjność przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia teoretyczne, 4. Innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce, 5. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919127-6-0
1.Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w międzynarodowym obrocie usługami, 2.Strumienie i stan zagranicznych inwestycji bezpośrednich w sektorze usług w Polsce, 3.Wybrane elementy charakterystyk spółek z kapitałem zagranicznym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
ISBN: 978-83-923607-1-1
Formalno-prawne ograniczenia swobody inicjacji działalności gospodarczej - na przykładzie koncesji na przewozy lotnicze; Prawno-ekonomiczne bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego; Problematyka wdrażania międzynarodowego prawa bilansowego w Polsce; Funkcjonowanie rynku pracy w Polsce; Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie; Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach aliansu strategicznego; Zarządzanie zasobami firmy i jej procesami gospodarczymi wspomagane systemem ERP/ERP II; Zasady finansowania działalności w średnich i dużych przedsiębiorstwach; Zasady prezentacji zmian w kapitałach własnych w różnych formach prawno-organizacyjnych; Rachunkowość przerobu Goldratta w świetle paradygmatów rachunkowości - wyniki badania ankietowego; Biegły rewident jako instytucja zaufania publicznego - ocena korzyści z audytu (wyniki badań empirycznych); Metodyka wyznaczania rodzaju polityki rachunkowości w zakresie rezerw w bankach spółdzielczych; Wybór formy opodatkowania jako optymalizowanie ponoszonych wydatków przez przedsiębiorcę będącym osoba fizyczną; Znaczenie wprowadzenia jednolitej stawki podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw; Rola cen transferowych w planowaniu optymalizacji obciążeń podatkowych; Prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych przez organy kontroli skarbowej; Wyspecjalizowana administracja podatkowa - czynnik wspomagający procesy gospodarcze i zarządzanie dużą firmą; Podatki i ich wpływ na dochody budżetu państwa w Polsce w latach 1991-2003; Kierunki dostosowywania wyższego szkolnictwa zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty; Trzecia Droga czy liberalizm gospodarczy? Rozwiązania dla Polski w kontekście ustrojów gospodarczych krajów Unii Europejskiej; Uwarunkowania przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyzwania dla Polski; Międzynarodowe kryzysy finansowe. Wybrane zagadnienia; Strategia polityki pieniężnej w strefie euro; Działalność europejska Funduszu Inwestycyjnego w zakresie venture capital jako element strategii lizbońskiej; Długoterminowa polityka energetyczna Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Kluczowe problemy gospodarki)
ISBN: 83-88700-03-0
Wprowadzenie; Blaski i cienie przemian instytucjonalnych w polskiej transformacji; Instytucjonalne ograniczenia wyjścia z impasu polskiej transformacji; Znaczenie instytucji i polityki dla szybkiego rozwoju gospodarczego; Instytucje publiczne i prywatne w procesie transformacji polskiej gospodarki; Struktury instytucjonalne w mechanizmach alokacyjnych gospodarki rynkowej w warunkach transformacji systemowej; Regulatory i instytucje w dostosowaniach rynkowych gospodarki polskiej w okresie transformacji; Kategoria transformacji gospodarczej a obecny stan przemian polskiej gospodarki; Innowacyjność gospodarki a państwo; Natura pieniądza i kapitału a samoregulacja w gospodarce towarowo-pieniężnej; Wpływ kapitału zagranicznego na zmiany handlu w Polsce; Najważniejsze obszary niekompatybilności instytucjonalnych wyznaczników rozwoju mieszkalnictwa w Polsce z mechanizmem gospodarki rynkowej; Instytucjonalne i prawne problemy nadzoru właścicielskiego państwa - rys historyczny i kierunki zmian; Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji systemowej; Formalne i nieformalne instrumenty finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; O niektórych aspektach roli instytucji w tworzeniu gospodarki rynkowej w Polsce; w kwestii adekwatności polityki fiskalnej rządu; O niektórych przyczynkach teorii dla polityki gospodarczej; Przedsiębiorstwa społeczne (social enteprises) jako instytucja wspomagająca reformę finansów publicznych; Przedsiębiorstwo - a ni przedsiębiorca - adresatem aktów prawnych; Problemy instytucjonalne rynku pracy; O potrzebie zmian paradygmatu wzrostu gospodarczego; Instytucjonalne kwestie polskiego rolnictwa; Konsekwencje wejścia Polski do UE dla polityki fiskalnej; Nauka i polityka naukowa w gospodarce opartej na wiedzy; O praktyczne upodmiotowienie korporacji; Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju gospodarczego Polski; Instytucjonalne formy rynku kapitałowego zapewniające ochronę interesu inwestorów; Przesłanki ewolucji sfery instytucjonalnej w Polsce w warunkach transformacji systemowej; Ile państwa w gospodarce - poszukiwanie kryteriów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again