Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(18)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(18)
Author
Walińska Ewa
(6)
Gajdka Jerzy
(4)
Ostaszewski Janusz
(2)
Chojnacka Ewa
(1)
Dobija Dorota
(1)
Dobija Mieczysław
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Dębski Wiesław
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Huczek Marian
(1)
Iwin-Garzyńska Jolanta
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Jerzemowska Magdalena
(1)
Kocot Damian
(1)
Kocot Maria
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kołosowska Bożena
(1)
Kreczmańska-Gigol Katarzyna
(1)
Lemańska-Majdzik Anna
(1)
Marcinkiewicz Cezary
(1)
Mikołajczyk Bożena
(1)
Misztal Piotr
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Pawłowicz Leszek J
(1)
Podstawka Marian
(1)
Pruchnicka-Grabias Izabela
(1)
Rybicka Karolina
(1)
Smolarek Małgorzata
(1)
Smul Patrycja
(1)
Sobieraj Aneta
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Tokarski Andrzej
(1)
Tokarski Maciej
(1)
Znańska-Kozłowska Katarzyna
(1)
Śliwa Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Przedsiębiorstwo
(20)
Finanse
(11)
Kapitał
(6)
Inwestycje
(5)
Rachunkowość
(5)
Rynek finansowy
(4)
Finanse publiczne
(3)
Koszty
(3)
Sprawozdania
(3)
Bilans księgowy
(2)
Factoring
(2)
Pieniądz
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Ryzyko
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Zarządzanie
(2)
Agroturystyka
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Budżet
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Franchising
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Holdingi
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Kredyt
(1)
Kursy walutowe
(1)
Leasing
(1)
Majątek trwały
(1)
Obligacje komunalne
(1)
Outsourcing
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatek
(1)
Produkcja -- organizacja
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo -- ekonomika -- podręcznik
(1)
Przedsiębiorstwo -- ochrona
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki akcyjne a kapitał
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Usługi
(1)
Venture capital
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zysk
(1)
Środki trwałe
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
24 results Filter
Book
In basket
Aniołowie biznesu w sektorze MSP / Bożena Mikołajczyk. - Warszawa : Difin, 2007. - 141 s. : rys., tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-756-2
1. Wokół teorii małych i średnich przedsiębiorstw. 2. Rynek venture capital. 3. Meandry wokół aniołów biznesu. 4. Aktywność aniołów biznesu w Europie. 5. Aniołowie biznesu versus venture capitalists.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-139-0
Cz.I Wybrane zagadnienia z nauki o przedsiębiorstwie: 1. Wartość przedsiębiorstwa i jej wycena, 2. Ocena standingu przedsiębiorstwa, 3. Polityka dywidend w teorii i praktyce gospodarczej, 4. Bankowa obsługa przedsiębiorstw, 5. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa, 6. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, 7. Pomiar ryzyka w działalności przedsiębiorstwa, 8. Fuzje i przejęcia jako narzędzie kreowania wartości, 9. Działalność przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, 10. Kryzys przedsiębiorstwa i restrukturyzacja finansowa. Cz.II Wybrane zagadnienia z zarządzania produkcją: 1. Ochrona własności przemysłowej, 2. Innowacje w przedsiębiorstwie, 3. Podstawy organizacji procesu produkcyjnego, 4. Przestrzenna organizacja procesu produkcyjnego, 5. Metody optymalizacji przebiegu procesu produkcyjnego w czasie, 6. Niezawodność procesów produkcyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse : praca zbiorowa / red. nauk. Janusz Ostaszewski. - Warszawa : Difin, 2003. - 304 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-347-3
Cz.I Wprowadzenie do finansów : R.1 Istota i funkcje finansów. R.2 Systematyka zjawisk finansowych. R.3 Kre acja i funkcje pieniądza. R.4 Rola finansów w tworze niu, wymianie i podziale produktu społecznego. R.5 Po lityka finansowa i jej funkcje. Cz. II Uczestnicy ryn ku finansowego : R.6 Finanse publiczne. R.7 Bank Cen tralny i banki komercyjne. R.8 Finanse ubezpieczeń gos podarczych. R.9 Finanse przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (3 egz.)
Book
In basket
Finanse : praca zbiorowa / red. nauk. Janusz Ostaszewski. - Wyd.2 zm. i rozsz. - Warszawa : Difin, 2005. - 350 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-518-2
Cz.I Wprowadzenie do finansów : R.1 Istota i funkcje finansów. R.2 Systematyka zjawisk finansowych. R.3 Kre acja i funkcje pieniądza. R.4 Rola finansów w tworze niu, wymianie i podziale produktu społecznego. R.5 Po lityka finansowa i jej funkcje. Cz. II Uczestnicy ryn ku finansowego : R.6 Finanse publiczne. R.7 Bank Cen tralny i banki komercyjne. R.8 Finanse ubezpieczeń gos podarczych. R.9 Finanse przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-23-1
1. Kredyty bankowe w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. 2. Kredyt kupiecki w działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw. 3. Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspomagający finansowanie przedsiębiorstw kredytem kupieckim. 4. Lesaing. 5. Faktoring - ujęcie praktyczne. 6. Franchising jako alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. 7. Publiczna emisja papierów wartościowych jako źródło kapitału. 8. Pozagiełdowe instrumenty pochodne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w okresie niekorzystnych wahań parametrów rynkowych. 9. Kapitał własny w Polsce - wybrane aspekty. 10. Obligacje komunalne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. 11. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1570-3
1. Istota amortyzacji i kapitału amortyzacyjnego w teorii finansów przedsiębiorstw, 2. Podatkowa i inflacyjna erozja kapitału na tle rozważań podatkowych, 3. Podatkowy efekt amortyzacji a wartość kapitału amortyzacyjnego, 4. Wykorzystanie amortyzacji i kapitału amortyzacyjnego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw - badania empiryczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12645-0
1. Struktura kapitału i jej determinanty: Pojęcie struktury kapitału; Mierniki struktury kapitału; Czynniki determinujące strukturę kapitału. 2. Pierwotne teorie struktury kapitału: Teorie struktury kapitału i ich klasyfikacja; Teoria zysku netto; Teoria zysku operacyjnego netto; Teoria tradycyjna. 3. Teorie struktury kapitału F.Modiglianiego i M.H.Millera: Teoria nieistotności struktury kapitału (teoria MM); Teoria Modiglianiego-Millera uwzględniająca poda tek dochodowy od firmy; Teoria MM uwzględniająca poda tek od osób prawnych i fizycznych; Teoria kompromisowa. 4. Teorie struktury kapitału a czynniki oddziałujące na założenia rynku doskonałego: Teoria struktury kapitału uwzględniająca koszty bankructwa; Teoria struktury kapitału uwzględniająca koszty agencji; Teoria sygnałów i wyjaśnienie struktury kapitału przedsiębiorstwa; Teoria struktury kapitału uwzględniająca kolejność źródeł finansowania. 5. Dźwignia finansowa i próg rentowności kapitału jako instrumenty kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstwa: Dźwignia finansowa i jej wykorzystanie dla oceny działalności przedsiębiorstwa; Analiza wskaźnikowa w aspekcie kształtowania i oceny struktury kapitału Planowanie struktury kapitału w firmie. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-55-8
1.Instytucjonalne i koncepcyjne aspekty harmonizacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, 2. "Ramy konceptualne" standardów międzynarodowych, 3.Ogólne zasadypomiaru podstawowych elementów sprawozdań finansowych, 4.Ogólne zasady prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych, 5.Bilans - rachunek majatku i kapitału, 6.Rachunek zysków i strat - rachunek przychodów i kosztów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-027-7
1.Instytucjonalne i koncepcyjne aspekty harmonizacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, 2. "Ramy konceptualne" standardów międzynarodowych, 3.Ogólne zasadypomiaru podstawowych elementów sprawozdań finansowych, 4.Ogólne zasady prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych, 5.Bilans - rachunek majatku i kapitału, 6.Rachunek zysków i strat - rachunek przychodów i kosztów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-773-9
1. Istota transakcji faktoringowych 2. Rynek faktoringowy 3. Ryzyko w działalności faktora i faktoranta 4. Opłaty towarzyszące faktoringowi 5. Zależność między opłatami a opłacalnością transakcji faktoringowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-643-1
I. Finanse w teorii. II. Publiczny system finansowy. III. Pieniądze i system bankowy. IV. System podatkowy i charakterystyka niektórych podatków. V. Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. VI. Finanse przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-19-8
R.1 Podstawowe koncepcje i zasady rachunkowości; R.2 Bilans majątkowy; R.3 Rachunek zysków i strat; R.4 Przetwarzanie informacji księgowych; R.5 Zapisy dostosowawcze; R.6 Wycena aktywów i pasywów; R.7 Rachunek przepływów pieniężnych; R.8 Rachunkowość i raportowanie w firmie usługowej; R.9 Rachunkowość i raportowanie w firmie handlowej; R.10 Rachunkowość i sprawozdawczość firmy produkcyjnej; R.11 Analiza sprawozdań finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-95-7
1. Elementy składowe strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa: Pojęcie strategii finansowania; Cele strategii finansowania; Zasady strategii finansowania; Metody finansowania; Determinanty strategii finansowania; Kryteria wyboru strategii finansowania. 2. Charakterystyka strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa: Kryteria wyboru strategii finansowania; Rodzaje strategii finansowania; Analiza porównawcza charakterystycznych cech poszczególnych rodzajów strategii finansowania; Wskaźniki finansowe a strategia finansowania; Trudności w planowaniu strategii finansowania. 3. Planowanie strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa: Planowanie finansowe - podstawowe zagadnienia; Model wewnętrznej stopy wzrostu - konserwatywna strategia finansowania; Model stopy wzrostu równoważnego - umiarkowana strategia finansowania; Sprawozdanie pro forma; Docelowa struktura kapitałowa. 4. Analiza strategii finansowania działalności wybranych przedsiębiorstw: Strategia finansowania działalności w spółce niegiełdowej (Druk-Intro SA); Strategie finansowania działalności w wybranych spółkach giełdowych (ComputerLand SA, Atlanta Poland SA); Sektorowa analiza wpływu zmian struktury kapitału na rentowność polskich przedsiębiorstw w latach 1998-2003.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14290-1
1. Istota zarządzania finansami, 2. Analiza finansowa w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, 3. Prognozowanie i planowanie potrzeb finansowych, 4. Planowanie i ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, 5. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, 6. Rynek kapitałowy w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, 7. Koszt kapitału przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7252-287-1
1.Kapitał jako podstawowa kategoria ekonomii i rachunkowości, 2.Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości, 3.Rachunkowość a gospodarak towarowo-pieniężna, 4.Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa, 5.Funkcje i zasady współczesnej rachunkowości, 6.Od jednowymiarowego do trójwymiarowego modelu rachunkowości, 7.Wartość dodanai kapitał przedsiębiorstwa, 8.Teoretyczne koncepcje rachunkowości instrumentów fiansowych, 9.Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego / Piotr Misztal. - Warszawa : Difin, 2004. - 196 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-404-6
R.1 Systemy walutowe w procesie rozwoju gospodarki światowej; R.2 Podstawowe metody zabezpieczenia się przed ryzykiem zmian kursu walutowego; R.3 Ocena skuteczności różnorodnych metod zabezpieczania się przedsiębiorstw przed ryzykiem kursowym; R.4 Dotychczasowe doświadczenia dot. metod zabezpieczania się przedsiębiorstw przed ryzykiem zmian kursu walutowego; Podsumowanie i wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ISSN 1899-8658 ; Zeszyt 1/2013)
1.Orientacja na klienta czynnikiem zapobiegania kryzysowi w przedsiębiorstwie; 2. Rozwój i stan polskiej agroturystyki; 3. Wybrane aspekty doboru personelu w administracji publicznej; 4. Powody prowadzenia własnej działalności gospodarczej małych firm; 5. Wykorzystanie outsourcingu w wybranych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa; 6. Problemy związane z zastosowaniem outsourcingu w sektorze MSP; 7. Problematyka zarządzania logistycznego strumieniami powrotnymi; 8. Wykorzystanie Internetu w sprzedaży i promocji usług turystycznych; 9. Wypalenie zawodowe- pojęcie, przyczyny i objawy; 10. Globalizacja- szansa czy zagrożenie dla współczesnego świata; 11. Teoretyczne i praktyczne aspekty komunikacji społecznej na przykładzie wybranych zagadnień socjologicznych; 12. Kontrola zarządcza instrumentem zarządzania jednostką finansów publicznych; 13. Kalkulacja kosztu jednostkowego elementem zarządzania spółką X; 14. Zasady opodatkowania osób prawnych w Polsce i Niemczech- analiza porównawcza; Recenzja książki S. Kassay "Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, tom I, Środowisko biznesowe. Zmiany struktur własnościowych w okresie transformacji ekonomicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-29-6
1. Formy organizacyjne wielopodmiotowych organizacji gospodarczych. 2. Ocena gospodarki finansowej. 3. Ocena wyników finansowych na podstawie rachunku zysków i strat. 4. Ocena bilansu majątkowego. 5. Ocena ważniejszych obszarów gospodarki finansowej. 6. Rachunek przepływów pieniężnych. 7. Studium przypadku - ocena gospodarki finansowej grupy kapitałowej globus. 8. Źródła pozyskiwania kapitałów przez przedsiębiorstwo. 9. Źródła pozyskiwania kapitałów na rynku kapitałowym. 10. Warunki pozyskiwania kredytów i pożyczek. 11. Zarządzanie kapitałem obrotowym. 12. Ceny transferowe jako narzędzia przepływu kapitałów. 13. Pieniądz jako narzędzie pomiaru efektywności procesów gospodarczych. 14. Ocena efektywności inwestycji rzeczowych. 15. Wycena papierów wartościowych. 16. Wycena wartości przedsiębiorstwa. 17. Instrumenty pochodne. 18. Planowanie finansowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86543-92-2
Zarządzanie finansowe; Organizacyjno-prawne otoczenie działania menedżera finansowego; Rynki finansowe; Analiza i planowanie finansowe; Sprawozdania finansowe; Analiza finansowa; Prognozowanie sprawozdań finansowych; Dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita; Podstawowe koncepcje zarządzania finansowego: wartość pieniądza w czasie, ryzyko i stopa zwrotu; Wartość pieniądza w czasie; Wycena akcji i obligacji; Ryzyko a stopa zwrotu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86543-92-2
Zarządzanie finansowe; Organizacyjno-prawne otoczenie działania menedżera finansowego; Rynki finansowe; Analiza i planowanie finansowe; Sprawozdania finansowe; Analiza finansowa; Prognozowanie sprawozdań finansowych; Dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita; Podstawowe koncepcje zarządzania finansowego: wartość pieniądza w czasie, ryzyko i stopa zwrotu; Wartość pieniądza w czasie; Wycena akcji i obligacji; Ryzyko a stopa zwrotu.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again