Form of Work
Książki
(24)
Status
only on-site
(24)
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(24)
Author
Gabrusewicz Wiktor
(2)
Walczak Marian
(2)
Wędzki Dariusz
(2)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Antonowicz Paweł
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Detyna Beata
(1)
Dziwota Janusz
(1)
Ellis John
(1)
Francik Kamila
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Grzenkowicz Nikodem
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Helfert Erich A
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Karmańska Anna
(1)
Kobis Paweł
(1)
Kowalak Robert
(1)
Kowalczyk Jacek
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kulhánek Lumír
(1)
Kusak Aleksander
(1)
Leszczyński Zdzisław
(1)
Michalak Jan
(1)
Miąsek Dagmara
(1)
Niewiadoma Maria
(1)
Nowak Zbigniew
(1)
Olzacka Barbara
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Podgórski Zygmunt
(1)
Porvazník Ján
(1)
Pudło Mariusz
(1)
Pędziwiatr Ewelina
(1)
Sawicki Jarosław
(1)
Shypulina Yuliia
(1)
Siemińska Ewa
(1)
Skowronek Czesław
(1)
Skowronek-Mielczarek Anna
(1)
Sobiech Jan
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Sulich Adam
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Tłaczała Agnieszka
(1)
Widera Wiktor
(1)
Williams David
(1)
Wroński Paweł
(1)
Zaleska Małgorzata
(1)
Ćwik Bogdan
(1)
Żukowska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Przedsiębiorstwo
(22)
Finanse
(8)
Rachunkowość
(7)
Koszty
(3)
Wartość ekonomiczna
(3)
Efektywność ekonomiczna
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Upadłość
(2)
Akcjonariusze
(1)
BPMS (informat.)
(1)
Banki
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Controlling
(1)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty -- rachunkowość -- ćwiczenia i zadania
(1)
Księgowość
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Majątek trwały
(1)
Menedżerowie
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Oceny pracowników
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- badanie -- ćwiczenia i zadania
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Płaca minimalna
(1)
Rachunkowość -- ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Ryzyko upadłości
(1)
Równowaga ekonomiczna
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Spółki publiczne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Usługi
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zdolności
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Katowice
(1)
30 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-89069-40-5
1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, 2. Metody analizy ekonomicznej, 3. Badanie i diagnoza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, 4. Analiza sytuacji kapitałowej, 5. Analiza produkcji - wilkość, struktura i sprzedaż, 6. Analiza i ocena poziomu kosztów, 7. Ekonomiczna efektywność procesów logistycznych, 8. Analiza i ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich, 9. Wskaźniki w ocenie działalności przedsiębiorstwa, 10. Analiza gospodarki pieniężnej, 11. Analiza rentowności na podstawie rachunku zysków, 12. Zastosowanie ekonomicznej analizy decyzyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2201-X
1. Metody analizy ekonomicznej, 2. Analiza produkcji i sprzedaży, 3. Analiza wykorzystania aktywów trwałych, 4. Analiza wykorzystania aktywów obrotowych, 5. Analiza wy korzystania czynnika pracy, 6. Analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa, 7. Analiza wyników finansowych przedsiębiorstwa, 8. Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, 9. Wybrane zagadnienia analizy decyzyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-564-6
1. Sprawozdania finansowe, 2. Analiza wstępna, 3. Metody jakościowe i ilościowo-jakościowe, 4. Analiza wskaźnikowa, 5. Modele wielowskaźnikowe, 6. Analiza rachunku przepływów pieniężnych, 7. Analiza kapitału obrotowego, 8. Wykorzystanie mierników kreacji wartości przedsiębiorstwa w analizie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 978-83-7251-828-6
1. Potrzeby informacyjne zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, 2. Znaczenie analizy finansowej w systemie informacyjnym zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, 3. Sprawozdawczość finansowa jako źródło analizy finansowej przedsiębiorstwa, 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustaleanie wyniku finanoswego w ustawie o rachunkowości, 5. Wycena aktywów i zobowiązań według międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, 6. Tradycyjne metody analizy finansowej, 7. Nowoczesne metody analizy dokonań przedsiębiorstwa, 8. Analiza efektywności ekonomicznej gospodarowania, 9. Analiz efektywności inwestycji, 10. Analiza decyzyjna w procesie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, 11. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, 12. Metody przewidywania upadłości przedsiębiorstw, 13. Analiza finansowa w procesie budżetowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-018-8
1. Przesłanki i istota analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego: Przedsiębiorstwo a potrzeby informacyjne jego interesariuszy. Czynniki kształtujące sytuację finansową przedsiębiorstwa. Sprawozdanie finansowe i podobne źródła informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa: Informacja a sprawozdanie finansowe. Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego. Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny sytuacji finansowej: Istota analizy wskaźnikowej i jej miejsce w systemie analiz. Klasyfikacja metod analizy wskaźnikowej i jej etapy. 2. Charakterystyka sprawozdania finansowego i podobnych źródeł informacji: Bilans. Bilans jednostkowy: Bilans skonsolidowany. Bilans jednostkowy i skonsolidowany według MSR/MSSF. Rachunek zysków i strat: Jednostkowy rachunek zysków i strat. Skonsolidowany rachunek zysków i strat. Jednostkowy i skonsolidowany rachunek zysków i start według MSR/MSSF. Zestawienie zmian w kapitale własnym. Rachunek przepływów pieniężnych: Ogólna charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz jednostkowy i skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych według MSR/MSSF. Inne sprawozdania sporządzone przez przedsiębiorstwo oraz plan kont jako pozostałe źródła informacji. 3. Przegląd wskaźników finansowych i ich systemów: Istota i narzędzia analizy wskaźnikowej: Istota, procedury i zasady analizy wskaźnikowej. Metody i problemy analizy wstępnej. Metody i problemy analizy rozwiniętej. Ocena ogólnych uwarunkowań sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Charakterystyka wskaźników i systemów wskaźników płynności finansowej. Wstępna analiza płynności finansowej. Rozwinięta analiza płynności finansowej. Systemy wskaźników płynności finansowej. Wskaźniki i systemy wskaźników wypłacalności długoterminowej: Wstępna analiza wypłacalności długoterminowej. Rozwinięta analiza wypłacalności długoterminowej. Systemy wskaźników wypłacalności długoterminowej. Wskaźniki i systemy wskaźników sprawności zarządzania: Wstępna analiza sprawności zarządzania. Rozwinięta analiza sprawności zarządzania. Systemy wskaźników sprawności zarządzania. Wskaźniki i systemy wskaźników rentowności: Wstępna analiza rentowności. Rozwinięta analiza rentowności. Systemy wskaźników rentowności. 4. Zasady oceny wskaźników finansowych: Przesłanki oceny wskaźników finansowych i jej procedura. Sposoby porównania wskaźników finansowych: Charakterystyka bez porównań wskaźników finansowych. Metody tworzenia oceny syntetycznej: Formułowanie skali oceny. Graficzne metody oceny syntetycznej. Ilościowe metody oceny syntetycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-795-1
Cz.I Metodyczne problemy zarządzania przedsiębiorstwem z perspektywy finansowej: 1. Finansowe narzędzia w procesie zarządzania, 2. System informacji wykorzystywany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Cz.II Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem: 1. Istota i funkcje controllingu w przedsiębiorstwie, 2. Narzędzia controllingu strategicznego, 3. Narzędzia controllingu operacyjnego, Cz.III Analiza ekonomiczna w procesie zarządzania: 1. Ocena przedsiębiorstwa przez pryzmat sprawozdawczości, 2. Klasyczna analiza wskaźnikowa, 3. Rozszerozna analiza wskaźnikowa, 4. Analiza efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa na poziomie strategicznym i operacyjnym, Cz.IV Monitoring finansowy przedsiębiorstwa: 1. Kryzys finansowy przedsiębiorstwa, 2. Monitoring zagrozenia finansowego przedsiębiorstwa, 3. Monitoring płynności finansowej przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-061-0
1. Wartość poznawcza bilansu oraz rachunku zysków i strat, 2. Ogólna ocena sytuacji majątkowej i kapitałowej oraz wyniku finansowego, 3. Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie firmy, 4. Zastosowanie rachunku przepływów pieniężnych w ocenie płynności finansowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88760-97-1
R.1 Kształtowanie struktury kapitału jako przedmiot decyzji finansowych: Struktura i koszt kapitału; Teorie struktury kapitału; Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych; Rola planowania finansowego w podejmowa niu decyzji finansowych. R.2 Zdolność do emisji akcji i obligacji a strategia finansowania: Mechanizm pozyskiwania kapitału przez spółki na drodze emisji akcji; Ocena zdolności spółki do emisji akcji; Związek pomiędzy zdolnością do emisji akcji a strategią finansowania; Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstwa. R.3 Strategia kredytu kupieckiego przedsiębiorstwa w Polsce: Wykorzystywanie i udzielanie kredytu kupieckie go przez przedsiębiorstwo; Znaczenie kredytu kupieckie go w finansowaniu przedsiębiorstwa; Znaczenie kredytu kupieckiego w kształtowaniu polityki sprzedaży przedsiębiorstwa; Związek między wykorzystywanym i udzielanym przez przedsiębiorstwo kredytem kupieckim. R.4 Warunki i możliwości korzystania ze źródeł krótko terminowego finansowania przez przedsiębiorstwa w Polsce: Stosunkowe znaczenie źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-97; Badanie czynników determinujących strukturę i wielkość źródeł krótkoterminowego finansowania; Badanie czynników decydujących o zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania kredytu kupieckiego i krótkoterminowego kredy tu bankowego; Faktoring w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa; Znaczenie źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw w Polsce. R.5 Prawne i ekonomiczne środki ochrony środowiska: Uciążliwości przedsiębiorstw dla środowiska naturalne go; Systematyka środków ochrony środowiska; Inwestycje ekorozwojowe a strategia przedsiębiorstwa; Źródła finansowania inwestycji ekorozwojowych w Polsce. R.6 Opodatkowanie w strategii kapitałowej przedsiębiorstwa: Zmiany opodatkowania obrotu w okresie przemian ustroju polityczno-gospodarczego; Wpływ opodatkowania dochodu przedsiębiorstwa na jego rozwój i strukturę kapitału; Planowanie podatkowe jako element strategii koncernów międzynarodowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-93-2
Cz. I Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw:1. Uwarunkowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym; 2. Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej; 3. Wartość dla akcjonariuszy a wartość dla interesariuszy. Ewolucja orientacji spółek publicznych w świetle badań empirycznych; 4. Kapitał menedżerski oferowany przez fundusze venture capital/private equity jako źródło wzrostu wartości spółek portfelowych; 5. Wykorzystanie Valute at Risk w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa; 6. Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa; 7. Tworzenie wartości w sieciach przedsiębiorstw; 8. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez fuzje i przejęcia. Cz. II Instrumenty finansowe i prawne zwiększania wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw: 9. Fundusze poręczeń kredytowych a bankowe finansowanie przedsiębiorstw; 10. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z własności przemysłowej podatkami dochodowymi; 11. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z depozytów bankowych jako jeden z elementów tworzenia jednolitego rynku usług finansowych w ramach Strategii Lizbońskiej; 12. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - nowa koncepcja postrzegania wartości przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy; 13. Zarządzanie kosztami w prowadzeniu działalności gospodarczej warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw; 14. Ekonomiczna wartość dodana - szansa na wzrost konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw? Cz. III Rozwój przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach: 15. Ewolucja przedsiębiorczości a małe i średnie przedsiębiorstwa; 16. Determinanty przedsiębiorczości gospodarstw domowych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2356-1
Zawiera: Wstęp . 1. Podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne analizy finansowej: 1.1. Analiza finansowa w systemie dyscyplin mikroekonomicznych; 1.2. Istota analizy finansowej przedsiębiorstwa; 1.3. Przedmiot i zakres analizy finansowej przedsiębiorstwa; 1.4. Rodzaje analizy finansowej przedsiębiorstwa; 1.5. Materiały źródłowe analizy finansowej przedsiębiorstwa. 2. Metodyczne aspekty analizy finansowej: 2.1. Istota i znaczenie metod badawczych w analizie finansowej przedsiębiorstwa; 2.2. Podział metod analizy finansowej; 2.2.1. Metody ogólne i szczegółowe; 2.2.2. Metody indukcji i dedukcji; 2.2.3. Metody badań wstępnych; 2.2.4. Metody badań pogłębionych. 3. Metody analizy sytuacji zasobowej przedsiębiorstwa: 3.1. Związek majątku i kapitału jako podstawa działalności przedsiębiorstwa; 3.2. Cele i zakres analizy zasobów majątkowych przedsiębiorstwa; 3.3. Podejście metodyczne do analizy zasobów majątkowych przedsiębiorstwa; 3.4. Metody analizy głównych zasobów majątkowych przedsiębiorstwa; 3.4.1. Analiza środków trwałych; 3.4.2. Analiza zapasów; 3.4.3. Analiza należności handlowych; 3.5. Metody analizy zasobów kapitałowych przedsiębiorstwa; 3.5.1. Cele i zakres analizy zasobów kapitałowych; 3.5.2. Analiza wielkości i zmian kapitałów w czasie; 3.5.3. Analiza struktury kapitałów; 3.5.4. Analiza kapitału własnego; 3.5.5. Analiza kapitałów obcych; 3.5.6. Analiza sytuacji majątkowo-kapitałowej; 3.5.7. Analiza kosztu kapitałów. 4. Metody analizy kategorii strumieniowych: 4.1. Metody analizy przychodów ze sprzedaży; 4.1.1. Istota i zakres analizy przychodów ze sprzedaży; 4.1.2. Analiza wielkości i dynamiki przychodów ze sprzedaży; 4.1.3. Analiza struktury przychodów ze sprzedaży; 4.1.4. Analiza możliwości zwiększenia przychodów ze sprzedaży; 4.2. Metody analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa; 4.2.1. Istota, cel i zadania analizy kosztów; 4.2.2. Ogólna analiza kosztów; 4.2.3. Analiza kosztów w układzie rodzajowym; 4.2.4. Analiza kosztów w układzie kalkulacyjnym; 4.2.5. Metody analizy kosztów bezpośrednich; 4.2.6. Metody analizy kosztów pośrednich; 4.2.7. Metody analizy kosztu jednostkowego; 4.3. Wynik finansowy i metody jego analizy; 4.3.1. Wynik finansowy miernikiem oceny działalności przedsiębiorstwa; 4.3.2. Analiza porównawcza zysku ze sprzedaży; 4.3.3. Analiza przyczynowa zysku ze sprzedaży. 5. Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa: 5.1. Istota i główne obszary analizy wskaźnikowej; 5.2. Analiza sprawności działalności przedsiębiorstwa; 5.2.1. Analiza obrotowości majątku; 5.2.2. Analiza obrotowości zapasów; 5.2.3. Analiza rotacji należności handlowych; 5.2.4. Analiza okresu spłaty zobowiązań; 5.2.5. Analiza cyklu środków pieniężnych; 5.3. Metody analizy rentowności; 5.3.1. Rentowność jako cel działania przedsiębiorstwa; 5.3.2. Analiza rentowności sprzedaży; 5.3.3. Analiza rentowności majątku; 5.3.4. Analiza rentowności kapitału własnego; 5.4. Metody analizy płynności finansowej; 5.4.1. Istota i czynniki kształtujące płynność finansową; 5.4.2. Statyczne metody analizy płynności finansowej; 5.4.3. Dynamiczne metody analizy płynności finansowej; 5.5. Metody pomiaru i analizy zadłużenia przedsiębiorstwa; 5.5.1. Cele analizy zadłużenia; 5.5.2. Analiza poziomu zadłużenia; 5.5.3. Analiza zdolności do obsługi zadłużenia; 5.6. Ocena wskaźników rynku kapitałowego. 6. Metody analizy zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju: 6.1. Zdolność przedsiębiorstwa do rozwoju i jej determinanty; 6.2. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa; 6.3. Analiza zasobów przedsiębiorstwa; 6.4. Syntetyczna ocena zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju. Literatura.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-411-2
1. Kryzys w rozwoju przedsiębiorstwa. 2. Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwach. Źródła danych finansowych do badania przedsiębiorstw. 4. Wady i zalety stosowania punktowej oceny przedsiębiorstwa. 5. Czym jest zdolność klasyfikacyjna modelu Z-score. 6. Modele opracowane w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem E. Mączyńskiej. 7. Adaptacja funkcji O. Jacobsa ZM do polskich arunków. 8. Model "poznański" ZHCP - M. Hamrol, B. Czajka, M. Piechocki. 9. Modele dyskryminacyjne ZBP1, ZBP2, ZBP3 i ZBP4 - B. Prusaka. 10. Model dyskryminacyjny ZDW - D. Wierzby. 11. Modele dyskryminacyjne ZA1, ZA2, ZAL, E. I. Altmana. 12. Modele ZGG1, ZGG2, ZGG3 - G. Gebhardta. 13. Modele ZAS1 oraz ZAS2 - D. Appenzeller i K. Szarzec. 14. Modele ZSS, ZSSM1, ZSSM2, ZSSM3 - P. Stepniaka i T. Strąka. 15. Modele ZDW=A, ZDW-B, ZDW-C, ZDW-D, ZDW-E - D. Wędzkiego. 16. ZDH1, ZDH2, ZDH3, ZDH4, ZDH5 - D. Hadasik. 17. Model ZH - A. Hołdy. 18. Model ZGLVS - G. L. V. Springate'a. 19. Modele ZGS1, ZGS2, ZGS3, ZGS4, ZGS5-GPW - J. Gajdki i D. Stosa. 20. Modele ZKB1(p=1 rok), ZKB2(p=2 lata), ZKB3(p=3 lata), ZKB4(p=4 lata), - K. Beermanna. 21. Model punktowej oceny i funkcja dyskryminacyjna ZW5 - G. Weinricha. 22. Model ZPS - M. Pogodzińskiej i S. Sojaka. 23. Modl ZL - J. Legaulta. 24. Analiza wskaźnikowa działalności przedsiębiorstwa. 25. Wzorce Wielowymiarowych Systemów Wczesnego Ostrzegania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-117-4
R.1 Pojęcie, determinanty oraz użytkownicy wyników badania kondycji finansowej przedsiębiorstwa. R.2 Źródła informacji finansowej. R.3 Systematyka metod pomiaru i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. R.4 Wybrane metody pomiaru i oceny symptomów zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. R.5 Przykłady implementacji wybranych metod pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2369-5
1. Nowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw, 2. Rola rachunku kosztów w nowym otoczeniu gospodarczym, 3. Rachunek kosztów oparty na procesach podstawą informacyjną decyzji w przedsiębiorstwie, 4. Uwarunkowania stosowanych rachunków kosztów w badanych przedsiębiorstwach, 5. Możliwości wprowadzenia nowoczesnych metod rachunku kosztów w badanych przedsiębiorstwach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 837378-004-1
R.1 Rachunkowość podstawowym źródłem informacji w analizie ekonomiczno-finansowej; R.2 Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa; R.3 Wstępna analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa; R.4 Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej; R.5 Kreacja wartości w przedsiębiorstwie; R.6 Analiza rachunku przepływów: funduszy przedsiębiorstwa; R.7 Systemy wczesnego ostrzegania w identyfikacji ryzyka upadłości przedsiębiorstwa; R.8 Ocena przedsiębiorstwa w oparciu o czynniki niemierzalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-541-6
I. PROBLEMY OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ 1. Istota kondycji finansowej 2. Kryteria oceny kondycji finansowej 3. Odbiorcy informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstw 4. Metody oceny kondycji przedsiębiorstwa II. DETERMINANTY KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Identyfikacja determinant 2. Czynniki zewnętrzne III. SPRAWOZDANIA FINANSOWE JAKO BAZA INFORMACYJNA OCENY KONDYCJI 1. Istota i zakres sprawozdawczości finansowej 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Informacja dodatkowa 5. Rachunek przepływów pieniężnych 6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 7. Sprawozdanie z działalności jednostki IV. KAPITAŁ PRACUJĄCY I JEGO OCENA 1. Pojęcie kapitału pracującego 2. Wskaźniki oceny kapitału pracującego 3. Zapotrzebowanie na kapitał pracujący V. WSKAŹNIKOWA OCENA KONDYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Istota i klasyfikacja wskaźników finansowych 2. Wskaźniki płynności 3. Wskaźniki rentowności/deficytowości 4. Wskaźniki zadłużenia 5. Wskaźniki aktywności i obrotowości 6. Wskaźniki efektywności rynkowej 7. Inne mierniki oceny kondycji finansowej 8. Hierarchizacja kryteriów oceny VI. PRZESŁANKI POSZUKIWANIA SYNTETYCZNEGO MIERNIKA KONDYCJI FINANSOWEJ 1. Niedostatki i ograniczenia klasycznej analizy wskaźnikowej 2. Korzyści zastosowania syntetycznego miernika 3. Rozwój badań w zakresie poszukiwania syntetycznych mierników 4. Modele syntetycznej oceny przedsiębiorstwa 5. Problemy zastosowania modeli syntetycznej oceny przedsiębiorstwa VII. MODEL DYSKRYMINACYJNY KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Istota modelu dyskryminacyjnego 2. Merytoryczny dobór mierników 3. Formalny dobór mierników 4. Dobór próby przedsiębiorstw do modelu dyskryminacyjnego 5. Wykorzystanie modelu dyskryminacyjnego w prognozowaniu kondycji przedsiębiorstwa 6. Drzewa decyzyjne VIII. OCENA PRZEDSIĘBIORSTWA ZA POMOCĄ MIERNIKÓW RYZYKA RYNKOWEGO 1. Wskaźniki finansowe a kursy giełdowe 2. Założenia jednowskaźnikowego modelu rynkowego 3. Ocena kondycji przedsiębiorstwa na podstawie wskaźnika beta IX. SYSTEMY PUNKTOWEJ OCENY PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Istota oceny punktowej 2. Systemy badania wiarygodności kredytowej 3. Systemy badania wypłacalności przedsiębiorstwa 4. System oceny bazujący na macierzy mierników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy analizy finansowej / Wiktor Gabrusewicz. - Wyd.2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 280 s. : tab., rys., wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1561-4
Wprowadzenie; 1. Istota i rola analizy finansowej w przedsiębiorstwie; 2. Metody analizy finansowej; 3. Analiza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa; 4. Analiza sytuacji kapitałowej; 5. Analiza sprzedaży; 6. Analiza kosztów; 7. Analiza zysku; 8. Analiza rentowności; 9. Analiza płynności finansowej; 10. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa; 11. Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-823-1
1. Pomiar dokonań - podstawowe zagadnienia, 2. Ewolucja koncepcji pomiaru dokonań, 3. Pomiar dokonań w praktyce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1159-7
Wstęp. Istota przedsiębiorstwa i wynikające z niej potrzeby zarządzania strategicznego. Analiza finansowa jako narzędzie planowania strategii rozwojowych przedsiębiorstwa. Tradycyjne metody analizy finansowej Metody prospektywnej analizy finansowej. Metody prospektywnej analizy finansowej w zakresie efektywności ekonomicznej przedsięwzięć. Metody analizy możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w aspekcie finansowym. Zakończenie. Załączniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty i Wykłady Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja)
ISBN: 83-87708-91-7
1.Identyfikacja operacji gospodarczych i zdarzeń gospodarczych. Klasyfikacja operacji gospodarczych, 2.Identyfikacja aktywów i pasywów.Bilans, 3. Księgowanie "od bilansu do bilansu".Zestawienia obrotów i sald, 4. Stornowanie błędnych zapisów, 5. Aktywa trwałe, 6. Materiały, 7. Towary, 8. Środki pieniężne, rozrachunki oraz krótkotermonowe aktywa finansowe, 9. Ewidencja i rozliczenia kosztów, 10. Przychody i koszty ich uzyskania, 11. tworzenie, podział i rozliczenie wyniku finansowego, 12. Kapitały i rezerwy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86543-23-X
Ocena kierunków strategicznych, Ocena strategicznych możliwości rozwoju, Podejmowanie działań w celu pomnażania wartości, Poszukiwanie informacji o przedsiębiorstwach i ich rynkach, Analiza sprawozdań finansowych, Rachunek zysków i strat, Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, Porównawcza analiza finansowa, Ocena pozycji na rynku kapitałowym, Zmiany cen akcji, Krótkoterminowa wycena akcji, Wycena akcji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again