Form of Work
Książki
(22)
Status
only on-site
(18)
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(18)
Author
Sierpińska Maria
(3)
Wędzki Dariusz
(3)
Bień Witold
(2)
Walińska Ewa
(2)
Fluksik Jolanta
(1)
Foremna-Pilarska Monika
(1)
Fołta Teresa
(1)
Gabrusewicz Wiktor
(1)
Godlewska Jadwiga
(1)
Gos Waldemar
(1)
Kamiński Ryszard
(1)
Karmańska Anna
(1)
Kralicek Peter
(1)
Kuczyńska-Cesarz Anna
(1)
Paczuła Czesław
(1)
Pomykalska Bożena
(1)
Pomykalski Przemysław
(1)
Pyka Irena
(1)
Płóciennik-Napierała Janina
(1)
Radawiecka Ewa
(1)
Remlein Marzena
(1)
Rosiak Hanna
(1)
Rybicki Piotr
(1)
Ryżewska Stanisława
(1)
Siemińska Ewa
(1)
Skórzewski Andrzej
(1)
Stępień Krystyna
(1)
Szewczuk Henryk
(1)
Wala Franciszek
(1)
Year
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Bilans księgowy
(20)
Przedsiębiorstwo
(19)
Finanse
(12)
Rachunkowość
(8)
Koszty
(4)
Księgowość
(4)
Rynek finansowy
(4)
Decyzje
(3)
Zarządzanie
(3)
Kredyt
(2)
Sprawozdania
(2)
Sprawozdawczość
(2)
Amortyzacja
(1)
Holdingi
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Leasing
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatek
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Rachunkowość przemysłowa
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Sekurytyzacja -- Polska
(1)
Wierzytelność
(1)
Wynik finansowy
(1)
Środki obrotowe
(1)
Środki obrotowe -- rachunkowość
(1)
Środki trwałe
(1)
22 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14871-3
1. Zarys analizy finansowej. 2. Analiza procesu podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. 3. Analiza sprawozdań finansowych. 4. Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej firmy. 5. Wykorzystanie dźwigni w planowaniu zysku i ocenie ryzyka. 6. Model zrównoważonego wzrostu. 7. Prognozowanie. 8. Strategia finansowa i strategia finansowania. 9. Struktura kapitału w teorii finansów i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. 10. Wartość pieniądza w czasie. 11. Metody oceny inwestycji rzeczowych. 12. Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa. 13. Modele stosowane w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 14. Analiza kosztu kapitału. 15. Wycena przedsiębiorstw. 16. Fuzje i przejęcia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
CD
In basket
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-04-3
R.1: Wprowadzenie; Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa; Elementy uczestniczące w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa; Ryzyko ekonomiczne przedsiębiorstwa. R.2 Analiza bilansu przedsiębiorstwa: Wprowadzenie wstęp do analizy bilansu; Zawartość bilansu, zasady wyceny; Przetworzenie bilansu na potrzeby analizy bankowej; Salda strukturalne bilansu; Rentowność majątku i kapitału; Podsumowanie analizy bilansu. R.3 Analiza rachunku zysków i strat: Zasady analizy pośrednich sald zarządzania; Zdolność do rozwoju (ZDR) Główne kryzysy przedsiębiorstwa; Analiza jakościowa przedsiębiorstwa. R.4 Przepływy pieniężne: Metoda pośrednia; Metody bezpośrednie; Wieloletnie tabele przepływów pieniężnych. R.5 Ocena efektywności inwestycji: Wprowadzenie do bankowej oceny efektywności inwestycji; Tradycyjne (statystyczne) metody oceny efektywności inwestycji; Próg rentowności inwestycji i margines bezpieczeństwa; Dynamiczne metody oceny efektywności inwestycji; Plan finansowania inwestycji; Analiza ryzyka inwestycyjnego Załączniki. R.6 Analiza bieżąca. R.7 Ogólne uwagi do bankowej analizy przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bilans 2005 / Teresa Fołta, Jadwiga Godlewska. - Warszawa : INFOR, 2005. - 604, [1] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Profesjonalisty / Grupa Wydawnicza INFOR ; 23)
ISBN: 89-7440-027-7
1.Zasady sporządzanie jednostkowych sprawzdań finansowych, 2.Inwenaryzacja aktywów i pasywów na ostatni dzień roku obrotowego, 3.Uznawanie i wycena składników aktywów, 4.Uznawanie i wycena składników pasywów, 5.Zasady ustalenia finansowego w prawie bilansowym, 6.Przychody, zyski, koszty i straty w prawie podatkowym oraz ustalanie podstawy opodatkowania, 7.Amortyzacja bilansowa i podatkowa, 8.Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w ujęciu bilansowym i podatkowym, 9.Leasing w prawie bilansowym i podatkowym, 10.Rozliczanie usług długoterminowych na dzień bilansowy, 11.Instrumenty finansowe, 12.Odroczony podatek dochodowy, 13.Sprawozdanie z działalności, 14.Badanie, zatwierdzenie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Czytanie bilansu przedsiębiorstwa : (dla menedżerów) / Witold Bień. - Wyd.8 zaktual. i uzupeł. - Warszawa : Finans-Serwis, 2003. - 127 s.,[3] k.tabl. złoż. : rys., tab. ; 20 cm.
ISBN: 83-7251-513-1
Istota bilansu oraz rachunku wyników; Wpływ operacji gospodarczych na zmiany w bilansie; Rodzaje bilansów; Ch-ka treści bilansu; Ch-ka treści rachunku zysków i strat; Pozioma i pionowa analiza sprawozdań finansowych; Wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych; Załączniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-513-1
Istota bilansu oraz rachunku wyników; Wpływ operacji gospodarczych na zmiany w bilansie; Rodzaje bilansów; Ch-ka treści bilansu; Ch-ka treści rachunku zysków i strat; Pozioma i pionowa analiza sprawozdań finansowych; Wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych; Załączniki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-117-4
R.1 Pojęcie, determinanty oraz użytkownicy wyników badania kondycji finansowej przedsiębiorstwa. R.2 Źródła informacji finansowej. R.3 Systematyka metod pomiaru i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. R.4 Wybrane metody pomiaru i oceny symptomów zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. R.5 Przykłady implementacji wybranych metod pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-55-8
1.Instytucjonalne i koncepcyjne aspekty harmonizacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, 2. "Ramy konceptualne" standardów międzynarodowych, 3.Ogólne zasadypomiaru podstawowych elementów sprawozdań finansowych, 4.Ogólne zasady prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych, 5.Bilans - rachunek majatku i kapitału, 6.Rachunek zysków i strat - rachunek przychodów i kosztów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-027-7
1.Instytucjonalne i koncepcyjne aspekty harmonizacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, 2. "Ramy konceptualne" standardów międzynarodowych, 3.Ogólne zasadypomiaru podstawowych elementów sprawozdań finansowych, 4.Ogólne zasady prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych, 5.Bilans - rachunek majatku i kapitału, 6.Rachunek zysków i strat - rachunek przychodów i kosztów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-84487-88-3
Cz.1 Prezentacja pojęć: Anatomia bilansu; Jak funkcjonuje bilans?- Albo: Co kryje się za danymi bilansami?; Anatomia rachunku zysków i strat; Czytanie bilansu; Czytanie rachunku zysków i strat. Cz.2 Zestaw wskaźników do analizy czterech zakresów działalności przedsiębiorstwa: Analiza wskaźnikowa: dlaczego?: jak? kiedy? Nie bać się wskaźników!; Pierwszy zakres analizy: wskaźniki finansowania działalności; Drugi zakres analizy: wskaźniki płynności; Trzeci zakres analizy: wskaźniki rentowności; Czwarty zakres analizy: wskaźniki sprawności. Cz.3 Jak przeprowadza się analizę wskaźnikową: Przede wszystkim: proszę zrobić test szybki!; Szczegółowa analiza wskaźnikowa; Wskaźniki kondycji ekonomiczno- finansowej (systemy wczesnego ostrzegania); Zarządzanie przepływami pieniężnymi za pomocą wskaźników. Cz.4 Formularze niewypełnione (puste) do określania sytuacji finansowej: Formularz 1- test szybki; Formularz 2- szczegółowa analiza wskaźnikowa; Formularz 3- wskaźniki kondycji przedsiębiorstwa (obliczanie funkcji dyskryminacji); Formularz 4- planowanie finansowe za pomocą rachunku przepływów pieniężnych; Formularz 5- ROSTI dla przedsiębiorstwa handlowego. Cz.5 Jak się planuje, analizuje, kontroluje?: Dlaczego planowanie? Dlaczego kontrola?; Przykład- planowanie bilansu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87148-42-3
1.Polityka bilansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2.Powiązanie polityki bilansowej z oceną przedsiębior stwa, 3.Materialna polityka bilansowa kształtowania wa rtości aktywów, 4.Materialna polityka bilansowa kształ towania pasywów, 5.Formalna i czasowa polityka bilanso wa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-265-8
1. Sekurytyzacja w procesie przemian międzynarodowych rynków finansowych, 2. Sekurytyzacja aktywów przedsiębiorstwa, 3. Sekurytyzacja aktywów i pasywów banku, 4. Wiarygodność kredytowa w procesie sekurytyzacji, 5. Perspektywy rozwoju sekurytyzacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17, 658.14./17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14./17 (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 978-83-7251-796-8
1. Polskie i międzynarodowe regulacje rachunkowości, 2. Istota współczesnej rachunkowości, 3. Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału, 4. Organizacja rachunkowości podmiotów gospodarczych, 5. Operacje gospodarcze i ich udokumentowanie, 6. Organizacja ewidencji księgowej, 7. Rzeczowe aktywa trwałe, 8. Wartości niematerialne i prawne, 9. Inwestycje, 10. Rzeczowe aktywa obrotowe, 11. Rozrachuneki, 12. Kapitał (fundusz) własny, 12. Rezerwy, zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe, 14. Przychody, koszty i wyniki finansowy, 15. Sprawozdawczość finansowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 83-7251-628-6
1.Podstawowe założenia funkcjonowania rachunkowości, 2.Dowody ksiegowe w działalności usługowej, 3.Ewidencja księgowa operacji gospodarczych, 4.Przychody i koszty w działalności usługowej, 5.Zamknięcie roczne i sprawozdawczość finansowa, 6.Polityka rachunkowości i polityka bilansowa w przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-494-2
Cz.I Rachunkowość przedsiębiorstwa: 1. Wprowadzenie do rachunkowości przedsiębiorstw, 2. Podstawy prawne funkcjonowania rachunkowości, 3. Majątek i kapitały przedsiębiorstw w rachunkowości, 4. Operacje gospodarcze i zasady ich dokumentowania, 5. Zasady ewidencji na kontach księgowych, 6. Księgi rachunkowe w systemie rachunkowości, 7. Rachunek kosztów - wybrane zagadnienia, 8. Elementy organizacji i techniki rachunkowości, 9. Inwentaryzacja aktywów i pasywów, 10. Zamknięcie roku obrotowego w rachunkowości, 11. Mechanizmy kontrole rachunkowości, 12. Rachunkowość kreatywna, Cz.II Finanse przedsiębiorstwa: 1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, 2. Finanse a rachunkowość, 3. Dlaczego jedne firmy odnoszą sukces a inne bankrutują, 4. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw, 5. Pozyskiwanie i kształtowanie właściwej struktury kapitałowej, 6. Finansowanie niektórych stadiów rozwoju przedsiębiorstw, 7. Racjonalne inwestowanie oraz finansowanie rzeczowego majątku trwałego i obrotowego, 8. Rynek finansowy i rynek kapitałowy, 9. Podstawy analizy finansowej, 10. Elementy planowania finansowego, 11. Metody i zasady wyceny przedsiębiorstwa i jego składników majątkowych, 12. Internet i elektronika w finansach i bankowości, Cz.III Bilanse i sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa: 1. Wprowadzenie do bilansoznawstwa i sprawozdawczości finansowej, 2. Bilans jako najważniejsza część rocznego sprawozdania finansowego, 3. Rachunek zysków i strat, 4. Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego, 5. Pozostałe elementy rocznej sprawozdawczości finansowej, 6. Klasyfikacja rodzajów bilansów - bilanse szczególne i okolicznościowe, 7. Badania, zatwierdzenie i ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych, 8. Analiza rocznych sprawozdań finansowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86226-55-2
R.I Obowiązki jednostek w zakresie sprawozdawczości finansowej. R.II Bieżąca i bilansowa wycena elementów sprawozdań finansowych: 1. Polityka bilansowa, a polityka (zasady) rachunkowości, 2. Ogólne zasady bieżącej i bilansowej wyceny aktywów i pasywów, 3. Aktywa-ich komponenty i wycena, 4. Pasywa-ich komponenty i wycena, 5. Przychody i koszty-ich komponenty i wycena oraz inne elementy rachunku zysków i strat. R.III Bilans: 1. Aktywa, 2. Pasywa. R.IV Rachunek zysków i strat: 1. Przychody działalności podstawowej, 2. Koszty działalności podstawowej, 3. Pozostałe koszty operacyjne, 4. Pozostałe przychody operacyjne, 5. Przychody finansowe, 6. Koszty finansowe, 7. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych, 8. Podatek dochodowy, 9. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), 10. Zysk (strata) netto, 11. Łączny rachunek zysków i strat. R.V Rachunek przepływów pieniężnych: 1. Charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych, 2. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych, 3. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych. R.VI Informacja dodatkowa: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. Dodatkowe informacje i objaśnienia R.VII Sprawozdanie z działalności jednostki-obowiązki oraz aspekty praktyczne. R.IX Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprawozdanie finansowe : źródłem informacji o firmie / Piotr Rybicki. - Warszawa : Poltext, 2003. - 173, [3] s. : tab. ; 24 cm.
(Warsztaty Menedżerskie)
ISBN: 83-88840-35-5
R.1 Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy firmy R.2 Interpretacja bilansu oraz rachunku zysków i strat. R.3 Standing finansowy firmy. R.4 Analiza cash- flow. R.5 Zestawienie zmian w kapitale własnym. R.6 Inne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1675-4
Część I: Sprawozdanie jednostkowe przedsiębiorstwa. 1. Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego. 2. Bilans. 3. Rachunek zysków i strat. 4. Rachunek przepływów pieniężnych. 5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. 6. Informacja dodatkowa. Część II: Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych. 7. Ogólne zasady konsolidacji sprawozdań finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-920931-0-0
1. Istota i zakres jednostkowego sprawozdania finansowego. 2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 3. Bilans. 4. Rachunek zysków i strat. 5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. 6. Rachunek przepływów pieniężnych. 7. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-12193-9
Wstęp; 1. Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej; 2. Dynamiczny i statyczny pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie; 3. Poziom kapitału obrotowego i jego pomiar; 4. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie; 5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie; 6. Metody monitorowania i prognozowania należności; 7. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców; 8. Sterowanie należnościami przedsiębiorstwa; 9. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie; 10. Krótkoterminowe źródła zasilania przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-12193-9
Wstęp; 1. Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej; 2. Dynamiczny i statyczny pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie; 3. Poziom kapitału obrotowego i jego pomiar; 4. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie; 5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie; 6. Metody monitorowania i prognozowania należności; 7. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców; 8. Sterowanie należnościami przedsiębiorstwa; 9. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie; 10. Krótkoterminowe źródła zasilania przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again