Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(13)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(13)
Author
Bednarski Lech
(2)
Borowiecki Ryszard
(2)
Duraj Jan
(2)
Kurtys Edmund
(2)
Waśniewski Tadeusz
(2)
Wersty Bolesław
(2)
Bućko Józef
(1)
Filipowicz Janina
(1)
Gabrusewicz Wiktor
(1)
Gmytrasiewicz Maria
(1)
Goldmann Katarzyna
(1)
Iwin Jolanta
(1)
Iwin-Garzyńska Jolanta
(1)
Janasz Krzysztof
(1)
Janasz Władysław
(1)
Karmańska Anna
(1)
Kuzior Anna
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Niedzielski Zdzisław
(1)
Pluta Wiesław
(1)
Pyka Irena
(1)
Samelak Janusz
(1)
Wiśniewska Joanna
(1)
Wąsik Teresa Lidia
(1)
Świetlik Włodzimierz
(1)
Year
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Środki trwałe
(11)
Przedsiębiorstwo
(10)
Rachunkowość
(4)
Kapitał
(3)
Sprawozdawczość
(3)
Diagnostyka przemysłowa
(2)
Informacja dla zarządzania
(2)
Kadry
(2)
Koszty
(2)
Otoczenie firmy
(2)
Zarządzanie
(2)
Środki obrotowe -- rachunkowość
(2)
Amortyzacja
(1)
Analiza ekonomiczna
(1)
Bhp
(1)
Bilans księgowy
(1)
Decyzje
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Finanse
(1)
Franchising
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Inwestycje
(1)
Keynesizm
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kredyt
(1)
Leśnictwo
(1)
Logistyka
(1)
Majątek trwały
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Motywacja pracy
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatek
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo -- ekonomika -- podręcznik akademicki
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Przedsiębiorstwo -- wycena
(1)
Rolnictwo
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sekurytyzacja -- Polska
(1)
Siła robocza -- zagadnienia -- Polska
(1)
Sprawozdania
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Wierzytelność
(1)
Łowiectwo
(1)
Środki obrotowe
(1)
Środki trwałe -- ekonomika
(1)
14 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-60197-05-9
1. Istota analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, 2. Metody analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, 3. Analiza gospodarki materiałowej, 4. Analiza procesu wytwórczego, 5. Analiza gospodarowania środkami trwałymi, 6. Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim, 7. Analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa, 8. Analiza kosztów własnych, 9. Analiza sprawozdań finansowych, 10. Czynniki wpływające na wartość firmy, 11. Postęp techniczno-organizacyjny i jego efektywność, 12. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, materiały źródłowe i prezentacja wyników analizy ekonomicznej, Metody analizy ekonomicznej, Analiza rentowności przedsiębiorstwa, Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie pionowej i poziomej oceny aktywów i pasywów bilansu, Ustalenie i zastosowanie przepływu środków pieniężnych oraz przepływu kapitałów w ocenie zmian płynności i pozycji finansowej przedsiębiorstwa, Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa, Analiza produkcji przedsiębiorstwa przemysłowego, Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim, Analiza gospodarowania środkami trwałymi, Analiza gospodarowania materiałami, Analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa, Analiza rozwoju przedsiębiorstwa, Analiza wartości przedsiębiorstwa, System oceny działalności przedsiębiorstwa, Diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-632-9
Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, materiały źródłowe i prezentacja wyników analizy ekonomicznej, Metody analizy ekonomicznej, Analiza rentowności przedsiębiorstwa, Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie pionowej i poziomej oceny aktywów i pasywów bilansu, Ustalenie i zastosowanie przepływu środków pieniężnych oraz przepływu kapitałów w ocenie zmian płynności i pozycji finansowej przedsiębiorstwa, Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa, Analiza produkcji przedsiębiorstwa przemysłowego, Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim, Analiza gospodarowania środkami trwałymi, Analiza gospodarowania materiałami, Analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa, Analiza rozwoju przedsiębiorstwa, Analiza wartości przedsiębiorstwa, System oceny działalności przedsiębiorstwa, Diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1285-2
Podstawy budżetowania kapitałów; Szacowanie przepływów pieniężnych netto; Finansowanie inwestycji rzeczowych; Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka; Okres życia projektu; Decyzje inwestycyjne i decyzje finansowe; Inne obszary zastosowania procedur budżetowania kapitału; Budżetowanie kapitału na rynku międzynarodowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 658.1/.5
1.Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, 2.Wycena wartości przedsiębiorstwa i jego skłądników majątkowych, 3.Gospodarka środkami trwałymi przedsiębiorstwa, 4.Ekonomika majatku obrotowego przedsiębiorstwa, 5.Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie, 6.System motywacji pracowników
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1570-3
1. Istota amortyzacji i kapitału amortyzacyjnego w teorii finansów przedsiębiorstw, 2. Podatkowa i inflacyjna erozja kapitału na tle rozważań podatkowych, 3. Podatkowy efekt amortyzacji a wartość kapitału amortyzacyjnego, 4. Wykorzystanie amortyzacji i kapitału amortyzacyjnego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw - badania empiryczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2003 Nr 1-2/2004)
1.Doktryna ortoliberalizmu - założenia i charkaterystyka, 2.Badanie otoczenia rynkowego i makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej, 3.Wykorzystanie koncepcji mikroekonomicznych nowej ekonomii keynesowskiej w polityce personalnej przedsiębiorstw, 3.Decyzje inwestycyjne śląskich przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wobec członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 4.Logistyczna struktura procesowa - próba budowy modelu transformacji, 5.Wycena inwestycji, 6.Wybrane zaganienia franchisingu, 7.Instrumenty oddziaływania na klienta w działalności gospodarczej - wybrane aspekty, 8.Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, 9.Środki trwałe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych, 10.Podatki bezpośrenie w śwecji, 11.Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, 12.Nowe regulacje w prawie prawcy w 2004 r a nowe obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zaganienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Menedżera)
ISBN: 83-7483-236-3
1. Środki trwałe - wybrane zagadnienia. 2. Amortyzacja - wybrane aspekty bilansowe i podatkowe. 3. Polityka amortyzacyjna - istota, cele i możliwości jej kształtowania. 4. Wykorzystanie polityki amortyzacyjnej w procesie odtwarzania środków trwałych. 5. Wykorzystanie polityki amortyzacyjnej w procesie odtwarzania środków trwałych w praktyce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-265-8
1. Sekurytyzacja w procesie przemian międzynarodowych rynków finansowych, 2. Sekurytyzacja aktywów przedsiębiorstwa, 3. Sekurytyzacja aktywów i pasywów banku, 4. Wiarygodność kredytowa w procesie sekurytyzacji, 5. Perspektywy rozwoju sekurytyzacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17, 658.14./17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14./17 (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość finansowa / Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. - Wyd.2 zaktual. i rozszerz. - Warszawa : Difin, 2006. - 846 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 83-7251-614-6
1. System informacyjny rachunkowości. 2. Rachunek majątku i kapitału. 3. Aktywa operacyjne. 4. Aktywa inwestycyjne. 5. Rezerwy. 6. Zasady tworzenia baz danych do rozliczeń publicznoprawnych. 7. Zadządcze i etyczne aspekty związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych. 8. Cechy jakościowe, konstrukcja i pojemność informacyjna bilansu. 9. Cechy jakościowe, konstrukcja i pojemność informacyjna rachunku zysków i strat. 11. Cechy jakościowe, konstrukcja i pojemność informacyjna zestawienia zmian w kapitale własnym. 12. Pozostałe koponenty sprawozdania finansowego i ich pojemność informacyjna. 13. Standardy sprawozdawczości finansowej grupy kapitałowej.
w świetle Międzynarodowych Standartów Rachunkowości; 4.Polski standard sprawozdawczy rachunku zysków i stra t; 5.Ewidencjyjne rozwinięcia rachunku zysków i strat;
6.Kontrakty długoterminowe i ich rola w polityce bi lansowej przedsiębiorstwa. R.IX Cechy jaokściowe, konstrukacja i pojemność inform acyjna rachunku przepływów pieniężnych : 1.Istota ra chunku przepływów pieniężnych; 2.Wersje sprawozdawcze rachunku przepływów pieniężnych; 3.Rachunek przepływów pieniężnych a sprawozdanie z przepływów kapitałów (fun duszy); 4.Jednostkowe sprawozdanie z przepływu środków
pieniężnych w świetle Międzynarodowych Standardów Ra chunkowości; 5.Polski standard rachunku przepływu śro dków pieniężnych. R.X \cechy jakościowe, konstrukcja i pojemność informa cyjna zestawienia zmian w kapitale własnym : 1.Wariant y sprawozdawcze informacji o kapitale własnym; 2.Zesta wienie zmian w kapitale własnym w świetle Międzynarodo wych Standardów Rachunkowości; 3.Polski standard zesta wienia zmian w kapitale własnym. R.XI Pozostałe komponenty sprawozdania finansowego i ich pojemność informacyjna : 1.Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego; 2.Sprawozdanie z
działalności przedsiębiorstwa; 3.Opinia biegłego rewi denta. R.XII Standardy sprawozdawczości finansowej grupy kapi tałowej : 1.Przesłanki konsolidacji sprawozdań finanso wych; 2.Grupa kapitałowa i tworzące ją jednostki gospo darcze; 3.Struktura informacyjna sprawozdań skonsolido wanych; 4.Metodyka sporządzania sprawozdań skonsolidow anych; 5.Procedury konsolidacyjne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 192)
ISBN: 978-83-7417-204-2
1. Aktywa trwałe rzeczowe oraz niematerialne i prawne. 2. Aktywa inwestycyjne. 3. Rozrachunki. 4. Materiały i towary. 5. Koszty i ich rozliczenie oraz produkty pracy. 6. Przychody i koszty ich uzyskania. 7. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe. 8. Wynik finansowy - ustalenie i rozliczenie. 9. Kapitał (fundusz) własny. 10. Sprawozdawczość finansowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13795-9
Finanse przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; Źródła finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; Rzeczowy majątek trwały i jego amortyzacji; Inwestycje rzeczowe w przedsiębiorstwie; Ocena efektywności inwestycji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88936-19-0
Część I: Podstawy rachunkowości. 1. Rachunkowość w systemie informacyjnym podmiotu gospodarczego. 2. Zasoby podmiotu i ich ujęcie w bilansie. 3. Ewidencja operacji gospodarczych. 4. Ewidencja na kontach wynikowych. 5. Organizacja rachunkowości. 6. Koszty działalności, ich ewidencja i rozliczanie. 7. Wynik finansowy. 8. Sprawozdawczość finansowa. Część II: Wybrane problemy rachunkowości finansowej. 9. Wycena i ewidencja zapasów. 10. Rzeczowe aktywa trwałe. 11. Sprawozdawczość finansowa jednostek powiązanych i połączonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-703-6
1. Kapitał w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. 2. Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. 3. Rzeczowy majątek trwały i metody jego pomiaru.4. Procesy zużycia kapitału trwałego. 5. Amortyzacja a wartość rzeczowych inwestycji przedsiębiorstwa. 6. Ocena efektywności gospodarowania kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie. 7. Zapotrzebowanie na kapitał trwały w przedsiębiorstwie. 8. Strategie obsługi eksploatacyjnej wyposażenia produkcyjnego. 9. Strategie kapitałowe przedsiębiorstwa. 10. Ryzyko inwestycyjne w działalności przedsiębiorstwa. 11. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again