Form of Work
Książki
(14)
Czasopisma
(1)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(12)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(12)
Author
Jankowska Małgorzata
(2)
Sadowski Józef
(2)
Sokół Aneta
(2)
Wicher Anna
(2)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Bajorek-Ziaja Hanna
(1)
Bangs David H. Jr
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Detyna Beata
(1)
Flis Iwona
(1)
Francik Kamila
(1)
Franków-Czerwonko Bożena
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Grensing Lin
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Kobis Paweł
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kowerski Mieczysław
(1)
Kulhánek Lumír
(1)
Makiewicz Małgorzata
(1)
Mietlewski Zygmunt
(1)
Miąsek Dagmara
(1)
Mulak Maciej S
(1)
Noga Marian
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Porvazník Ján
(1)
Pudło Mariusz
(1)
Pędziwiatr Ewelina
(1)
Shypulina Yuliia
(1)
Smolarek Małgorzata
(1)
Stawicka Magdalena Kinga
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Sulich Adam
(1)
Szpon Jakub
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Widera Wiktor
(1)
Ziaja Sebastian
(1)
Ćwik Bogdan
(1)
Żukowska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(12)
Przedsiębiorstwo
(5)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Kadry
(3)
BPMS (informat.)
(1)
Banki
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Faktoring
(1)
Globalizacja
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Leasing
(1)
Macierze
(1)
Menedżerowie
(1)
Oceny pracowników
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Płaca minimalna
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Równowaga ekonomiczna
(1)
Start-up
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Upadłość
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zdolności
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
2001-
(1)
Subject: place
Katowice
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
16 results Filter
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
(Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji / Gdańska Akademia Bankowa, Uniwersytet Gdański.Katedra Finansów. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw ; Tom 3)
ISBN: 83-87885-40-1
1. Opodatkowanie dochodu przedsiębiorstw a poziom inwestycji. 2. Finanse zagraniczne przedsiębiorstwa i ich szczególna problematyka. 3. Obciążenia podatkowe w oceni e przedsiębiorstw. 4. Narzędzia analizy w ocenie płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 5. Ewolucja struktury własności i kontroli polskich korporacji-obraz modelu polskiego rynku kapitałowego i systemu corporate governanace. 6. Natura budżetów i kontro li budżetowej w przedsiębiorstwie. 7. Wpływ podatku do chodowego na opłacalność projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa. 8. Zmiany konstrukcyjne instrumentów fiskalnych w oddziaływaniu na małe i średnie przedsiębiorstwa. 9. Wpływ podatku dochodowego na możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw z kapitału amortyzacyjnego. 10. Efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej. 11. Efektywność modeli prognozujących upadłość przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych. 12. Analiza stabilności czynników sprzyjających przekształceniom własnościowym w Polsce. 13. Wpływ ryzyka transakcyjnego na zachowania przedsiębiorstw. 14. Finansowe aspekty funkcjonowania zakładów pracy chronionej. 15. Charakterystyka i perspektywy rozwoju Programów Akcji Pracowniczych w Wielkiej Brytanii-lekcja dla Polski. 16. Mikroekonomiczne przyczyny zatorów płatniczych w o kresie transformacji gospodarczej. 17. Wybrane problemy
wpływu zasady "Swobody przpływu kapitału" na możliwo ści pozyskiwania i lokowania strumienia finansowego polskick przedsiębiorstw. 18.Finansowanie przedsięwzię ć inwestycyjnych typu project finance. 19.Wykorzysta nie osłony podatkowej przez przedsiębiorstwa. 20.Finan sowanie innowacyjnych przedsiębiorstw przez korporacje . 21.Budżetowanie jako metoda zarządzania finansami w przedsiębiorstwach budowlanych. 22.Ocena kondycji fi nansowej spółek giełdowych wypłacających dywidendę
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Poradnik małego i średniego przedsiębiorcy)
ISBN: 978-83-7556000-8
1. Podstawy prawne udzielania wsparcia przedsiębiorcom. 2. Możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013. 3. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - działalność innowacyjna i inwestycje. 4. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - działalność na rzecz informatyzacji gospodarki. 5. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - działalność innowacyjna i inwestycyjna w działaniach proekologicznych. 6. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - rozwój zasobów ludzkich - szkolenia, doradztwo i zatrudnienie. 7. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - badania i rozwój (B + R). 8. Studium przypadku na przykładzie wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9. Analiza ekonomiczna i finansowa. 10. Kwalifikowalność projektów i wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-132-6
1. Podstawy prawne udzielania wsparcia przedsiębiorcom. 2. Możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013. 3. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - działalność innowacyjna i inwestycje. 4. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - działalność na rzecz informatyzacji gospodarki. 5. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - działalność innowacyjna i inwestycyjna w działaniach proekologicznych. 6. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - rozwój zasobów ludzkich - szkolenia, doradztwo i zatrudnienie. 7. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - badania i rozwój (B + R). 8. Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla sektora MSP z wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych, 9. Studium przypadku na przykładzie wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 10. Analiza ekonomiczna i finansowa. 11. Kwalifikowalność projektów i wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biznes)
ISBN: 83-86924-13-6
Zawiera: Wstęp; Przygotowanie: Ustal, kogo potrzebujesz; Skuteczna rekrutacja: jak znaleźć najlepszych kandydatów; Kwestionariusz osobowy i życiorys; Rozmowa kwalifikacyjna: przegląd ogólny; Technika prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej; Rozwijaj w sobie umiejętność zadawania pytań; Sprawdzanie referencji kandydatów; Zawężanie kręgu kandydatów i ostateczny wybór; Dziesięć błędów najczęściej popełnianych przy selekcji pracowników; kontroluj rotacje personelu; Orientacja i szkolenie pracowników; wywiad końcowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86670-29-0
1. Istota zarządzania małą firmą, 2. Tworzenie firmy, 3. Cele działania firmy, 4. Wpływ otoczenia na funkcjonowanie firmy, 5. Działalność kadrowa, 6. Administrowanie majątkiem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86929-85-5
R.I Definicje ważniejszych pojęć stosowanych w pracy. R.II Formy i źródła finansowania działalności gospodar czej. R.III Metody szacowania ryzyka w działalności go spodarczej. R.IV Ekonomiczna Macierz Powiązań Informa cyjnych (EMPI). R.V Implementacja metody EMPI
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-161-6
1. Powrót do transformacji systemowej, 2. Konsesus Waszyngtoński a stabilizacja makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, 3. Modele endogenicznego wzrostu gospodarczego jako próba projekcji aktywności gospodarczej w warunakch integracji i globalizacji, 4. Jaka społeczna gospodarka rynkowa?, 5. Modele rozwoju gospodarczego dla Poslki - czy Polska moze być solidarna, 6. Wykorzystanie taksonomicznej miary rozowju Z. Hellwiga do określenia poziomu rozowoju polskiej gospodarki na tle krajów należących do Unii Europejskiej, 7. Globalizacja a mikor, małe i średnie przedsiębiorstwa, 8. Cywilizacja zachodnia - konsumpcja społeczeństwa, 9. Wybrane czynniki zróznicowania rozwoju regionów - na przykładzie województwa pomorskiego i wielkopolskiego, 10. Transgenicznośc krajów i regionów, 11. Polityka innowacyjna państwa w okresie transformacji, 12. Perspektywy wprowadzenia przez Polskę wspólnej waluty euro, 13. Wejście Polskie do strefy euro - najkrótsza droga fo pełnej integracji, 14. Analiza strukturalna upadłości przedsiębiorstw w województwie pomorskim, 15. Powiązania międzya indeksami PPI i CPI w Polsce, 16. Rozkład regionalny i społeczny wpływ kredytów i lokat na nierówność, 17. Miejsce klastrów przedsiębiorstw w gospodarkach o różnym stadium rozowju, 1. Polityka konkurencji wobec problemu regulacji sektorowej, 19. Podstystem pozyskiwania środków w systemie finansowania przedsięwzięć ekologicznych w Polsce, 20. Konsorcja eksporotwe jako instrument stymulowania wzrostu polskiego eksportu, 21. Deregulacja prawa dewizowego w Polsce a swoboda przedsiębiorstw, 22. Implikacje zmian finansowania Wspólnej Polityki Rolnej dla modelu rolnictwa polskiego po roku 2013, 23. Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozowju do polityki energetycznej Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1168-6
Wstęp; Tworzenie planu strategicznego; Marketingowe podejście; Produkty i usługi; Klienci obecni i klienci potencjalni; Analiza konkurencji; Ustalanie cen, loka- lizacja oraz metody sprzedaży; Mocne i słabe strony firmy; Promocja; Marketing strategiczny; Plan marketi- ngowy; Plan działań marketingowych; Pytania i szkic planu marketingowego; Plan marketingowy amerykańskiej firmy Delicious Delectables; Plan marketingowy pol- skiej firmy VITAL; Słowniczek terminów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-98-1
R.I. Miejsce planowania strategicznego w planowaniu przedsiębiorstw; 1. Poglądy na planowanie w przedsiębiorstwie; 2. Funkcja planowania w przedsiębiorstwie na tle innych funkcji zarządzania; 3. Rodzaje planów w przedsiębiorstwie; 4. Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie; 5. Planowanie strategiczne a myślenie strategiczne i strategia; 6. Silne i słabe strony planowania strategicznego; 7. Wielkość firmy a planowanie; R.II. Specyfika małej firmy, jej rozwoju i planowania; 1. Pojęcie, rodzaje i specyfika małej firmy; Pojęcie małej firmy; Rodzaje małych firm; Specyfika działalności małych firm; 2. Znaczenie małych firm w gospodarce polskiej; 3. Wzrost i rozwój małej firmy; 4. Strategie przedsiębiorcze i konkurencyjne małych firm; Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość strategie przedsiębiorcze; Konkurencyjność i strategie konkurencyjne; Przewaga konkurencyjna małych firm; Strategie konkurencyjne małych firm; 5. Planowanie w małych firmach; 6. Planowanie strategiczne w małych firmach; R.III. Wybrane metody planowania strategicznego; 1. Charakterystyka metod planowania strategicznego; 2. Metody analizy otoczenia; 3. Metody analizy wnętrza przedsiębiorstwa; 4. Metody zintegrowane; Przedsiębiorczość.IV. Specyfika, ograniczenia i metody planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie w świetle badań własnych; 1. Cele i założenia badań; 2. Charakterystyka badań; 3. Konkurencyjność firmy na rynku; 4. Planowanie w firmie; 5. Planowanie a cechy rynku; 6. Analiza firm, w których stosowane jest planowanie formalne i w których nie ma planowania formalnego; 7. Wyznaczanie współczynników korelacji: planowanie- wybrane cechy planowania; 8. Wyniki analizy przypadków; Załącznik 1: Kwestionariusz ankiety dla właścicieli małych przedsiębiorstw "Planowanie strategiczne w małej firmie"; Załącznik 2: Kwestionariusz wywiadu dla właścicieli małych firm
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Vademecum młodego startupowca / red. nauk. Jakub Szpon. - Szczecin : Unifinanse Sp. z o.o. , 2019. - 161 s. : il., wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-951759-9-2
Zawiera: R. 1 Przedsiębiorczość w praktyce w ujęciu narzędzi wspierających powstawanie i rozwój firm: Idea przedsiębiorczości; Kreowanie postaw przedsiębiorczych; Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej; Wspieranie przedsiębiorczości w Polsce; Wspieranie przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim; Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach specjalizacji Programowanie gier oraz Programowanie w Technikum Informatycznym SCI”. R. 2 Pozyskiwanie środków na realizację startupów: Źródła finansowania startupów w UE; Możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego na realizację startupów ze środków zewnętrznych; Źródła finansowania startupów w statystykach; Innowacyjność w startupach. R. 3 Elementy prawa dla startupów: Formy prawne prowadzenia działalności; usługi w Internecie; Formy zatrudniania pracowników; Środki ochrony. R. 4 Analiza SWOT w przedsiębiorstwie z branży IT: Geneza analizy macierzowej; etapy opracowywania analizy na przykładzie SWOT; ocena i interpretacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych; Zastosowanie w praktyce analizy SWOT. R. 5 Pomysł na biznes w branży IT: Analiza przedsiębiorstwa; Planowanie w przedsiębiorstwie (informatycznym); Opracowanie biznes planu w kontekście potrzeb przyszłego przedsiębiorstwa. R. 6 Kreowanie wizerunku i promocja przedsiębiorstw z branży IT: Istota wizerunku i praktyczne znaczenie w prowadzeniu przedsiębiorstwa informatycznego; Narzędzia promocji przedsiębiorstw w branży IT. R. 7 Outsourcing usług źródłem wzrostu efektywności w branży IT: Co to jest outsourcing? Jego zalety i wady; outsourcing usług IT; Przykłady pozostałych usług outsourcingowych wpływających ba wzrost efektywności stratupów z branży IT. R. 8 Dobre praktyki z zakresu startupów w sektorze IT: CD Projekt RED; UpMenu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Własna firma : przewodnik po świecie biznesu / Iwona Flis, Małgorzata Makiewicz. - Warszawa, Bielsko-Biała : ParkEdukacja, 2008. - 304 s. : fot. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7446-669-1
Cz.I Zanim rozpoczniesz działalność gospodarczą, Cz.II Prowadzenie działalności gospodarczej, Cz.III Twoje rozliczenia, Cz.IV Twoja firma w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-763-0
I. Najczęściej popełniane przez menedżerów błędy przy planowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa II. Podstawy planowania finansów i płynności przedsiębiorstwa III. Opracowanie rocznego planu finansowego i zarządzanie ryzykiem płynnosci firmy IV. Faktoring, leasing oraz nowe instrumenty finansowe - jako narzędzia utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa V. Finansowanie i wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Unii Europejskiej VI. Analiza ekonomiczna i analiza finansowa. Drogi do zapewnienia płynności przedsiębiorstwa VII. Analiza wskaźnikowa jako instrument usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Aspekt płynności finansowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XIX Zeszyt 2/2018)
Zawiera: Scientific examination and valuation of holistic managerial competence; Innovation culture as the basis for innovative environment of the enterprise; Innowacyjne produkty i usługi w polskiej bankowości; Financial risk in the contemporary environment of enterprises; Wdrożenie koncepcji „szczupłego” zarządzania w szkole wyższej; „Rodzinny znaczy godny zaufania” - przedsiębiorstwa rodzinne w opinii polskich konsumentów; Talent jako element potencjału organizacji XXI wieku; Istota kapitału relacyjnego - ujęcie empiryczne oraz dalsze kierunki badań; Big data jako narzędzie zarządzania procesem budowania społeczeństwa idealnego; Wynagrodzenie i zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach; Integralne oceny równowagi makroekonomicznej na przykładzie polskiej gospodarki; Analiza założeń teorii uwarunkowań sytuacyjnych w kontekście zarządzania projektem europejskim; Change or continuation? Long-term city management on the example of local development strategy of Katowice; Zastosowanie chmury obliczeniowej dla potrzeb systemów BPMS; Chosen aspects of it resources security in sme sector enterprises - results of the research; Koncepcja modelu zagrożenia w systemach ostrzegających organizację; Recenzja książki: D. Martin, J. Schouten, Sustainable Marketing.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Fundusze Strukturalne UE)
ISBN: 83-87611-97-2
1.Zasady funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na Jednolitym Rynku Europejskim, 2.Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 3.Rodzaje kwalifikujących się projektów, 5.Zasady kwalifikowania kosztów, 6.Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, 7.Skwantyfikowane wnioski realizacji celów projektu, 8.Zgodność projektu z założeniami polityki horyzontalnej Uniii Europejskiej, 9.Powiązanie projektu Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnośći Przedsiębiorstw z innymi projektami realizowanymi z Funduszy Strukturalnych i Krajowych, 10.Wymogi formalne i merytoryczne sporządzania wniosku, 11.Kryteria formalne i merytoryczne oceny wniosku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again