Form of Work
Książki
(4)
Status
available
(4)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(4)
Author
Bartosik-Purgat Małgorzata
(1)
Danik Lidia
(1)
Hadryś-Nowak Alicja
(1)
Jankowiak-Kaczmarek Agnieszka
(1)
Korenik Dorota
(1)
Latoszek Ewa
(1)
Linkiewicz Agata
(1)
Mikołajczyk Bożena
(1)
Mruk Henryk
(1)
Puślecki Łukasz
(1)
Schroeder Jerzy
(1)
Staszków Michał
(1)
Stępień Beata
(1)
Wilczyńska Barbara
(1)
Woś Sonia
(1)
Śliwiński Rafał
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Przedsiębiorstwo
(2)
Banki
(1)
Factoring
(1)
Faktoring
(1)
Finanse
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Fundusze wspierania przedsiębiorczości
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Gospodarka
(1)
Innowacje
(1)
Internacjonalizacja przedsiębiorstw
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Public relations
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Zarządzanie
(1)
4 results Filter
Book
In basket
Faktoring w bankowości : strategia przyszłości / Dorota Korenik. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 216 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60089-66-8
R. 1 Wprowadzenie do zagadnienia factoringu jako usługi finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw, R.2 Factoring i jego potencjał, R. 3 możliwości wykorzystania potencjału factoringu; rynek usług factoringowych w Polsce i Unii europejskiej, R. 4 Aspekt przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności banku w branży factoringowej, R. 5 bankowość lokalna a factoring w świetle reguł gospodarki przyszłości (opartej na wiedzy i informacji).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-382-9
1. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw, czynniki i metody pomiaru; 2. Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce; 3. Zewnętrzne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; 4. Finansowanie sektora MSP przez banki i inne instytucje pośrednictwa finansowego; 5. Wsparcie finansowe dla sektora MSP w Polsce z funduszy strukturalnych w latach 2004-2006; 6. Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007-2013
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-682-0
1. Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko przepływów pieniężnych. 2. Istota zarządzania i finansowania proekologicznego w przedsiębiorstwie. 3. Kredyty obrotowe a formy skupu wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw. 4. Możliwości zastosowania metod budżetowania w małych firmach. 5. Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie lokalnych i regionalnych uwarunkowań współpracy oraz partnerstwa lokalnego. 6. Wpływ pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw na wzrost ich konkurencyjności. 7. Dodatek inwestycyjny i podwyższone stawki amortyzacji jako instrumenty stymulowania inwestycji przedsiębiorstw w Niemczech. 8. Polityka w zakresie wypłaty dywidend polskich spółek giełdowych. 9. Nadzór właścicielski a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa na przykładzie spółek giełdowych. 10. Wprowadzenie na giełdę (going public) jako efektywny sposób dezinwestycji funduszu venture capital. 11. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce francuskiej. 12. Wyzwania business angels w finansowaniu przedsiębiorstw. 13. Wykorzystanie oferty kredytowej BRE Banku Hipotecznego SA w podniesieniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych. 14. Wokół przedsiębiorczości i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. 15. Centra zaawansowanych technologii źródłem innowacyjności MSP. 16. Specjalne Strefy Ekonomiczne - próba oszacowania ich efektywności. Model "enklaw". 17. Struktura majątkowo-kapitałowa a wielkość przedsiębiorstw na przykładzie wybranych spółek giełdowych. 18. Finansowanie działalności gospodarczej pożyczką od udziałowca a podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych. 19. Analiza czynników wpływających na ocenę inwestycji zagranicznych. 20. Public Relations jako instrument konkurencyjności przedsiębiorstwa. 21. Koncepcja zaangażowania państwa w program wsparcia MSP z wykorzystaniem Private Equity/Venture Capital w Polsce. Formy organizacyjno-prawne oraz prognozowane skutki działalności. 22. Finansowe uwarunkowania zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. 23. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o kapitale własnym przedsiębiorstwa. 24. Świadomość ekologiczna a ograniczanie kosztów u przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych. 25. Oferta ubezpieczeń majątkowo-osobowych jako stymulator rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 26. Zasady sporządzania dokumentacji w podatku dochodowym przez MSP stosujące ceny transferowe. 27. Korzyści i uwarunkowania faktoringu dla MSP. 28. Finansowe uwarunkowania rozwoju małych przedsiębiorstw. 29. Austriacki system podatkowy a wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. 30. Problematyka wykorzystania zewnętrznego kapitału własnego w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2320-2
Zawiera: Wstęp 1. Ścieżki internacjonalizacji przedsiębiorstw — czy istnieje polski model ekspansji?: 1.1. Bariery internacjonalizacji z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw; 1.2. Formy ekspansji międzynarodowej; 1.3. Przegląd teorii internacjonalizacji; 1.4. Przydatność teorii internacjonalizacji do wyjaśniania ekspansji MŚP; 1.5. Próby teoretycznego wyjaśnienia międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw z gospodarek rozwijających się; 1.6. Strategie internacjonalizacyjne polskich przedsiębiorstw — wyniki opublikowanych badań; 1.7. Sposoby internacjonalizacji — analiza studiów przypadków polskich firm; 1.7.1. Internacjonalizacja jako droga do innych celów strategicznych — Mechtex Sp. z o.o; 1.7.2. Uczestnictwo w sieci międzynarodowej — CCC S.A; 1.7.3. Dynamiczna ekspansja — born global (Booksy); Podsumowanie; Bibliografia. 2. W poszukiwaniu zagranicznego partnera — racjonalizm czy ograniczona racjonalność?: 2.1. Teoretyczne podstawy wyboru partnera zagranicznego; 2.2. Metodyka wyboru partnera zagranicznego; 2.2.1. Gelg Sp. z o.o. — studium przypadku; 2.2.2. Partners in Progress Sp. z o.o. i Bullet Solutions; Podsumowanie; Bibliografia. 3. Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw: 3.1. Teoretyczne koncepcje czynników międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw; 3.2. W poszukiwaniu źródeł międzynarodowej konkurencyjności — metodyka i próba badawcza; 3.3. Zestawienie kluczowych czynników konkurencyjności polskich przedsiębiorstw — wyniki badań; 3.4. Model polskich przedsiębiorstw szybko rosnących; 3.5. Dyskusja wokół modeli ponadprzeciętnego wzrostu przedsiębiorstw; Podsumowanie; Bibliografia. 4. Międzynarodowa współpraca konkurentów — polskie przejawy kooperencji: 4.1. Kooperencja — podstawowa charakterystyka; 4.2. Kooperencja w ujęciu teoretycznym; 4.2.1. Teoria gier; 4.2.2. Model PARTS; 4.2.3. Teoria kosztów transakcyjnych (TKT); 4.2.4. Teoria zasobowa; 4.2.5. Teoria kapitału społecznego; 4.3. Warunki trwałości i sukcesu kooperencji; 4.4. Kooperencja międzynarodowa — szansa, wyzwanie czy dodatkowe trudności?; 4.5. Obszary międzynarodowej współpracy konkurentów — analiza studiów przypadków spoza Polski; 4.5.1. Badania i rozwój — przesłanka łączenia zasobów; 4.5.2. Badania i rozwój — przesłanka tworzenia zasobów; 4.5.3. Budowa wspólnych sieci produkcji i dystrybucji; 4.5.4. Wspólne kampanie marketingowe; 4.6. Międzynarodowa kooperencja z polskiej perspektywy; 4.7. Międzynarodowa kooperencja polskich przedsiębiorstw — studia przypadków; 4.7.1. Zelmer S.A. i Philips NV; 4.7.2. Selvita S.A. i Berlin-Chemie AG (koncern Menarini); 4.7.3. BlueStream i Mintie Corporation of Scandinavia AS; Podsumowanie; Bibliografia. 5. Rodzinni giganci — ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw rodzinnych: 5.1. Wprowadzenie do tematyki; 5.2. Przedsiębiorstwa rodzinne — istota i cechy charakterystyczne; 5.3. Przedsiębiorstwa rodzinne w świetle teorii zarządzania; 5.3.1. Teoria zasobowa; 5.3.2. Teoria agencji; 5.4. Typy przedsiębiorstw rodzinnych; 5.5. Proces sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych; 5.6. Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw rodzinnych; 5.7. Podejście do internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw rodzinnych — analiza studiów przypadków; 5.7.1. Strategia internacjonalizacji firmy INGLOT; 5.7.2. Strategia internacjonalizacji firmy Drutex S.A.; 5.7.3. Strategia internacjonalizacji firmy Grupa Nowy Styl; 5.7.4. Strategia internacjonalizacji firmy VOX; Podsumowanie; Bibliografia. 6. Znaczenie przywództwa w zarządzaniu międzynarodowym — przykłady polskich przedsiębiorstw: 6.1. Wprowadzenie; 6.2. Kompetencje przywódcze; 6.3. Wyznaczenie kierunku jako kluczowa rola przywódcy; 6.4. Przyjmowanie szerokiej perspektywy; 6.5. Zarządzanie oparte na zadowoleniu klienta; 6.6. Przewodzenie zmianom; 6.7. Budowanie przedsiębiorstwa opartego na wartościach; 6.8. Zarządzanie różnorodnością; 6.9. Budowanie marki osobistej lidera; 6.10. Planowanie sukcesji;6.11. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa; Podsumowanie; Bibliografia. 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw: 7.1. Rozwój badań w dziedzinie międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi; 7.2. Cechy charakterystyczne zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach; 7.3. Wpływ internacjonalizacji na kształtowanie funkcji personalnej małych i średnich przedsiębiorstw; 7.4. Wpływ umiędzynarodowienia na zarządzanie personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce — analiza studiów przypadków; 7.4.1. Przedsiębiorstwo rodzinne „Moda”; 7.4.2. Przedsiębiorstwo rodzinne DARPOL Sp. z o.o. Sp.k.; Podsumowanie; Bibliografia. 8. Możliwości pozyskania kapitału udziałowego przez małe i średnie przedsiębiorstwa na europejskich rynkach giełdowych: 8.1. Pojęcie luki kapitałowej; 8.2. Alternatywny system obrotu jako kanał dostępu do kapitału udziałowego dla małych i średnich przedsiębiorstw; 8.3. Wybrane europejskie rynki giełdowe dla małych i średnich przedsiębiorstw; 8.3.1. Alternatywny system obrotu w Polsce — rynek NewConnect; 8.3.2. Alternatywny system obrotu w Niemczech; 8.3.3. Alternatywny system obrotu w Wielkiej Brytanii — AIM (Alternative Investment Market); 8.3.4. Alternatywny system obrotu w Austrii — Dritter Markt; 8.3.5. Alternatywny system obrotu w Rumunii — BVB AeRO; 8.4. Emitenci alternatywnych rynków akcji — przykłady; Podsumowanie; Bibliografia. 9. Znaczenie nowych mediów i komunikacji marketingowej w zarządzaniu międzynarodowym: 9.1. Istota i znaczenie komunikacji marketingowej; 9.2. Komunikacja marketingowa na rynkach B2B i B2C; 9.3. Nowe media a zmiany w komunikacji marketingowej; 9.4. Cechy i znaczenie nowych mediów w komunikacji marketingowej; 9.5. Nowe media w działalności przedsiębiorstw na rynkach B2B i B2C; 9.6. Nowe media w działalności przedsiębiorstw na rynkach B2B i B2C — analiza studiów przypadków; 9.6.1. Lego (B2C, B2B); 9.6.2. Nike (B2C); 9.6.3. Toshiba (B2B); 9.6.4. Kukliki FeltDesign Studio (B2C); 9.6.5. Reserved (B2C); Podsumowanie; Bibliografia. 10. Nowe podejście do innowacji szansą na rozwój partnerstw strategicznych pomiędzy uniwersytetami i firmami w sektorze biofarmaceutycznym: 10.1. Współpraca pomiędzy firmami i uniwersytetami; 10.2. Zarządzanie aliansami pomiędzy firmami biofarmaceutycznymi i uniwersytetami; 10.3. Rozwój aliansu z uniwersytetem; 10.4. Możliwości rozwoju aliansów pomiędzy uniwersytetami i firmami biofarmaceutycznymi w Polsce; Podsumowanie; Bibliografia. Zakończenie. Spis rysunków. Spis tablic.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again