Form of Work
Książki
(19)
Status
available
(15)
only on-site
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(15)
Author
Piasecki Bogdan
(3)
Skowronek-Mileczarek Anna
(3)
Piocha Stanisław
(2)
Balcerek Ewa
(1)
Balcerowicz Ewa
(1)
Bućko Józef
(1)
Dominiak Piotr
(1)
Dębski Jerzy
(1)
Gabryszak Renata
(1)
Michalski Eugeniusz
(1)
Michalski Grzegorz
(1)
Pluta Wiesław
(1)
Rosmańska Eleonora
(1)
Simon Herman
(1)
Sitkowska Rozalia
(1)
Sobczyk Genowefa
(1)
Zadora Halina
(1)
Year
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(16)
Przedsiębiorstwo
(9)
Gospodarka
(4)
Przedsiębiorstwo małe i średnie
(3)
Zarządzanie
(2)
Decyzje
(1)
Ekorozwój
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Inkubatory przedsiębiorczści
(1)
Kredyt
(1)
Menedżerowie
(1)
Nierówności społeczne -- Polska
(1)
Parki technologiczne
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwo prywatne
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Stopa życiowa
(1)
Struktura społeczna
(1)
Sukces
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
19 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-821-7
1. MSP w teoriach ekonomicznych, 2. Prognozowanie w aspekcie ekonomii menedżerskiej, 3. Podejmowanie decyzji i problem ich optymalizacji, 4. modele konkurencji a proces decyzyjny przedsiębiorstwa, 5. Zastosowanie zdolności menedżerskich w systemie funkcjonowania przedsiębiorstwa, 6. Rachunek kosztów w problemach decyzyjnych menedżera, 7. Strategia personalna w decyzjach kierowniczych MSP, 8. Informacja i wiedza w podejmowaniu decyzji menedżerskich, 9. Ryzyko w podejmowaniu decyzji menedżerskich, 10. Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12622-1
Przedmowa; Wstęp; Rozdz. I: MAŁA FIRMA W TEORIACH EKONOMICZNYCH: Menedżer małej firmy, Model ekonomiczny małej firmy, Efektywna skala działalności, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej; Rozdz. II URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Uwarunkowania prawne, Podstawowe elementy bizness planu; Rozdz. III: ZARZĄDZANIE MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM: Zarządzanie i jego funkcje, decydowanie jako podstawowy element zarządzania małą firmą, Organizowanie, Motywowanie, Kontrolowanie, Człowiek w organizacji; Rozdz. IV: MARKETING: Istota marketingu, Strategie marketingowe firm, Franchising jako marketingowa koncepcja rozwoju małych i średnich firm; Rozdz. V: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI: Rola, funkcje i zasady rachunkowości, Majątek trwały i zasady rachunkowości, Zasady funkcjonowania kont, Sprawozdania finansowe; Rozdz. VI: FINANSE: Kredyt bankowy, Inne wybrane formy finansowania firm; Rozdz. VII: INWESTYCJE.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomika i zarządzania małą firmą / pod red. Bogdan Piasecki. - Warszawa; Łódź : PWN Wydaw. Nauk., 1998. - 570,[1] s. : rys.,tab.,wykr. ; 25 cm.
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12622-1
Przedmowa; Wstęp; Rozdz. I: MAŁA FIRMA W TEORIACH EKONOMICZNYCH: Menedżer małej firmy, Model ekonomiczny małej firmy, Efektywna skala działalności, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej; Rozdz. II URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Uwarunkowania prawne, Podstawowe elementy bizness planu; Rozdz. III: ZARZĄDZANIE MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM: Zarządzanie i jego funkcje, decydowanie jako podstawowy element zarządzania małą firmą, Organizowanie, Motywowanie, Kontrolowanie, Człowiek w organizacji; Rozdz. IV: MARKETING: Istota marketingu, Strategie marketingowe firm, Franchising jako marketingowa koncepcja rozwoju małych i średnich firm; Rozdz. V: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI: Rola, funkcje i zasady rachunkowości, Majątek trwały i zasady rachunkowości, Zasady funkcjonowania kont, Sprawozdania finansowe; Rozdz. VI: FINANSE: Kredyt bankowy, Inne wybrane formy finansowania firm; Rozdz. VII: INWESTYCJE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ekonomika i zarządzania małą firmą / pod red. Bogdan Piasecki. - Wyd.2 popr. i zm. - Warszawa-Łódź : PWN Wydaw. Nauk., 1999. - 572, [1] s. : tab., wykr. ; 25 cm.
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12622-1
Przedmowa; Wstęp; Rozdz. I: MAŁA FIRMA W TEORIACH EKONOMICZNYCH: Menedżer małej firmy, Model ekonomiczny małej firmy, Efektywna skala działalności, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej; Rozdz. II URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Uwarunkowania prawne, Podstawowe elementy bizness planu; Rozdz. III: ZARZĄDZANIE MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM: Zarządzanie i jego funkcje, decydowanie jako podstawowy element zarządzania małą firmą, Organizowanie, Motywowanie, Kontrolowanie, Człowiek w organizacji; Rozdz. IV: MARKETING: Istota marketingu, Strategie marketingowe firm, Franchising jako marketingowa koncepcja rozwoju małych i średnich firm; Rozdz. V: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI: Rola, funkcje i zasady rachunkowości, Majątek trwały i zasady rachunkowości, Zasady funkcjonowania kont, Sprawozdania finansowe; Rozdz. VI: FINANSE: Kredyt bankowy, Inne wybrane formy finansowania firm; Rozdz. VII: INWESTYCJE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw / red. Genowefa Sobczyk. - Warszawa : Difin, 2004. - 268,[4] s. : tab., rys., wzory ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-399-6
R.1 Ekonomika procesów wytwórczo-usługowego w MSP; R.2 Ekonomika gospodarowań środkami trwałymi; R.3 Ekonomika majątku trwałego; R.4 Ekonomika gospodarowania zasobami ludzkimi; R.5 Koszty własne małych i średnich przedsiębiorstw; R.6 Badanie wyniku finansowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck. Finanse przedsiębiorstwa)
ISBN: 978-83-255-0757-2
1.Formalno-prawne i ekonomiczne warunki bytu małego przedsiębiorstwa w jego cyklu rozwojowym: Małe przedsiębiorstwo w różnych ujęciach; Ewidencja podatkowa i księgowa działalności gospodarczej małego przedsiębiorstwa; Finansowe warunki bytu i działania małego przedsiębiorstwa; Małe przedsiębiorstwo wobec ryzyka gospodarczego. 2. Źródła kosztów i przychodów związane fazą powstawania i uruchomienia małego przedsiębiorstwa: Proces tworzenia małego przedsiębiorstwa; Wybór rynku, produktu, sposobu, promocji i dystrybucji; Pozyskanie personelu. 3. Źródła kosztów i przychodów związane z fazą wzrostu i dojrzałości małego przedsiębiorstwa; Rozwój rynku, produktu, narzędzi promocji i dystrybucji; Motywowanie i doskonalenie personelu; Decyzje inwestycyjne. 4. Małe przedsiębiorstwo w fazie schyłkowej: Restrukturyzacja. Proces odnowy przedsiębiorstwa; Fiasko restrukturyzacji. Upadłość i likwidacja małego przedsiębiorstwa. 5. Małe przedsiębiorstwo w praktyce: Studia przypadków związanych z powstawaniem i uruchamianiem małego przedsiębiorstwa; Studia przypadków związanych z przełomowymi wydarzeniami w życiu małego przedsiębiorstwa; Instytucje i programy wsparcia finansowego małych przedsiębiorstw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1511-8
1. Funkcjonowanie małego i średniego przedsiębiorstwa; 2. Zarządzanie podatkami w MSP; 3. Analiza i ocena sytuacji finansowej MSP; 4. Zarządzanie kapitałem pracującym netto; 5. Zarządzanie kapitałem pracującym; 6. Finansowanie działalności bieżącej; 7. Wsparcie sektora MSP; 8. Analiza inwestycji rzeczowych w MSP; 9. Ocena projektów inwestycyjnych; 10. Planowanie finansowe; 11. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji / Gdańska Akademia Bankowa, Uniwersytet Gdański.Katedra Finansów. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw ; Tom 3)
ISBN: 83-87885-40-1
1. Opodatkowanie dochodu przedsiębiorstw a poziom inwestycji. 2. Finanse zagraniczne przedsiębiorstwa i ich szczególna problematyka. 3. Obciążenia podatkowe w oceni e przedsiębiorstw. 4. Narzędzia analizy w ocenie płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 5. Ewolucja struktury własności i kontroli polskich korporacji-obraz modelu polskiego rynku kapitałowego i systemu corporate governanace. 6. Natura budżetów i kontro li budżetowej w przedsiębiorstwie. 7. Wpływ podatku do chodowego na opłacalność projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa. 8. Zmiany konstrukcyjne instrumentów fiskalnych w oddziaływaniu na małe i średnie przedsiębiorstwa. 9. Wpływ podatku dochodowego na możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw z kapitału amortyzacyjnego. 10. Efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej. 11. Efektywność modeli prognozujących upadłość przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych. 12. Analiza stabilności czynników sprzyjających przekształceniom własnościowym w Polsce. 13. Wpływ ryzyka transakcyjnego na zachowania przedsiębiorstw. 14. Finansowe aspekty funkcjonowania zakładów pracy chronionej. 15. Charakterystyka i perspektywy rozwoju Programów Akcji Pracowniczych w Wielkiej Brytanii-lekcja dla Polski. 16. Mikroekonomiczne przyczyny zatorów płatniczych w o kresie transformacji gospodarczej. 17. Wybrane problemy
wpływu zasady "Swobody przpływu kapitału" na możliwo ści pozyskiwania i lokowania strumienia finansowego polskick przedsiębiorstw. 18.Finansowanie przedsięwzię ć inwestycyjnych typu project finance. 19.Wykorzysta nie osłony podatkowej przez przedsiębiorstwa. 20.Finan sowanie innowacyjnych przedsiębiorstw przez korporacje . 21.Budżetowanie jako metoda zarządzania finansami w przedsiębiorstwach budowlanych. 22.Ocena kondycji fi nansowej spółek giełdowych wypłacających dywidendę
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-920684-3-2
1. Sektor MSP w otoczeniu makroekonomicznym: Makroekonomiczne funkcje państwa a MSP; Makroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce; Podejście systemowe w identyfikacji dalekosiężnych kierunków rozwoju gospodarki; Funkcjonowanie polskich małych i średnich, przedsiębiorstw w gospodarce globalnej; Miejsce i rola sektora MSP w nurcie współczesnej nauki i przedsiębiorczości; Refleksje na temat inkubacji przedsiębiorczości w świetle badań opartych na studium przypadku; Instytucjonalne formy wsparcia przedsiębiorczości na przykładzie organizacji pozarządowej; Funkcjonalizacja patologii instytucji egzekwujących prawo jako przeszkoda dla rozwoju sektora MSP; Polityka wspierania eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a ich rozwój; Korzystny klimat inwestycyjny jako czynnik konkurencyjności kraju (regionu); Wpływ otoczenia na rozwój małych firm budowlanych w transformującej się gospodarce (w latach 1989-2006); 2. Małe i średnie przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku: Modelowe ujęcia i charakterystyka determinant funkcjonowania i rozwoju oraz odrodzenia przedsiębiorstw sektora MSP; Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej; Determinanty internacjonalizacji MSP; Zarządzanie wiedzą jako istotny element walki konkurencyjnej przedsiębiorstw; System zarządzania obsługą stacjonarnych urządzeń transportowych; Jakość usług doradczych oferowanych przy wdrażaniu SZJ; Relacje biznesowe MSP; Postawy studentów studentów przedsiębiorczość- wyniki badań; 3. Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP: Wybrane aspekty zarządzania strategicznego w małych przedsiębiorstwach w warunkach internacjonalizacji i globalizacji; Rola innowacji i inwestycji rzeczowych w MSP; Sfera procesu i innowacji na przykładzie przedsiębiorstw na rynku polskim i niemieckim; Niematerialne czynniki rozwoju przedsiębiorczości; Rola kapitału ludzkiego i e-umiejętności w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Innowacyjność MSP w Polsce (na podstawie badań empirycznych); Bariery rozwoju innowacyjności MSP w Polsce; Logistyczne modelowanie funkcji zaopatrzenia; Polityka jakości, czyli ciągłe doskonalenie procesów; Informatyzacja funkcji personalnej w MSP; Analiza niezgodności wykrywanych w trakcie audytów zewnętrznych; 4. Rynki czynników wytwórczych wytwórczych konkurencyjność przedsiębiorstw sektora MSP: Rynki finansowe a uwarunkowania działalności gospodarczej MSP; Rachunki firmowe jako podstawowy produkt lokowania wolnych środków pieniężnych przedsiębiorstw; Szacowane stopy dyskontowej dla MSP- propozycja modelu; Możliwości redukcji kosztów finansowania przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych jako narzędzie rozwoju MSP w Polsce; Uwarunkowania procesu inwestycyjnego w sektorze MSP; Wpływ funduszu jeremie na finansową sytuację mikro i małych przedsiębiorstw; Anioły biznesu- nieformalni inwestorzy venture capital; Wpływ MSP na rynek pracy w Polsce w latach 1994-2004; Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania popytu na pracę w sektorze MSP; MSP jako szansa na przedsiębiorczość kobiet
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Menedżera)
ISBN: 83-7387-142-X
R.1 Charakter i rola małych i średnich przedsiębiorstw R.2 Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw; R.3 Kapitały własne w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw; R.4 Źródła długoterminowego finansowania obcego małych i średnich przedsiębiorstw; R.5 Krótkoterminowe finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw; R.6 Formy instytucjonalnego wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; R.7 Metody wyboru źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw; R.8 Potencjał ekonomiczny sektora małych i średnich przedsiębiorstw i jego przewaga konkurencyjna. Zakończenie. Załączniki: -Wybrane fundusze venture capital; -Sieć Oddziałów Banku Pekao SA współ pracujących z Kanadyjsko-Polską Fundacją przedsiębiorczości; -Wzory przykładowych formularzy kredytowych dla przedsiębiorców; -Lista wybranych firm leasingowych i wzór umowy; -Fundusze Mikro dla małych przedsiębiorstw; -Lista Regionalnych Instytucji Finansujących; -Bezpłatne usługi doradcze dostępne w Punktach Konsultacyjno-Doradczych (PKD); -Wykaz członków spierających Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych; -Lista teleadresowa lokalnych funduszy pożyczkowych działających przy ośrodkach Krajowego Systemu Usług.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Małe i średnie przedsiębiorstwa : źródła finansowania / Anna Skowronek-Mileczarek. - Wyd.2 zaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 284 s. : tab. ; 24 cm.
(Vademecum Menedżera)
ISBN: 978-83-7483-675-3
R.1 Charakter i rola małych i średnich przedsiębiorstw R.2 Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw; R.3 Kapitały własne w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw; R.4 Źródła długoterminowego finansowania obcego małych i średnich przedsiębiorstw; R.5 Krótkoterminowe finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw; R.6 Formy instytucjonalnego wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; R.7 Metody wyboru źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw; R.8 Potencjał ekonomiczny sektora małych i średnich przedsiębiorstw i jego przewaga konkurencyjna. Zakończenie. Załączniki: -Wybrane fundusze venture capital; -Sieć Oddziałów Banku Pekao SA współ pracujących z Kanadyjsko-Polską Fundacją przedsiębiorczości; -Wzory przykładowych formularzy kredytowych dla przedsiębiorców; -Lista wybranych firm leasingowych i wzór umowy; -Fundusze Mikro dla małych przedsiębiorstw; -Lista Regionalnych Instytucji Finansujących; -Bezpłatne usługi doradcze dostępne w Punktach Konsultacyjno-Doradczych (PKD); -Wykaz członków spierających Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych; -Lista teleadresowa lokalnych funduszy pożyczkowych działających przy ośrodkach Krajowego Systemu Usług.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Menedżera)
ISBN: 978-83-7483-675-3
R.1 Charakter i rola małych i średnich przedsiębiorstw R.2 Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw; R.3 Kapitały własne w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw; R.4 Źródła długoterminowego finansowania obcego małych i średnich przedsiębiorstw; R.5 Krótkoterminowe finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw; R.6 Formy instytucjonalnego wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; R.7 Metody wyboru źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw; R.8 Potencjał ekonomiczny sektora małych i średnich przedsiębiorstw i jego przewaga konkurencyjna. Zakończenie. Załączniki: -Wybrane fundusze venture capital; -Sieć Oddziałów Banku Pekao SA współ pracujących z Kanadyjsko-Polską Fundacją przedsiębiorczości; -Wzory przykładowych formularzy kredytowych dla przedsiębiorców; -Lista wybranych firm leasingowych i wzór umowy; -Fundusze Mikro dla małych przedsiębiorstw; -Lista Regionalnych Instytucji Finansujących; -Bezpłatne usługi doradcze dostępne w Punktach Konsultacyjno-Doradczych (PKD); -Wykaz członków spierających Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych; -Lista teleadresowa lokalnych funduszy pożyczkowych działających przy ośrodkach Krajowego Systemu Usług.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(W strone rynku / CASE - Centrum Analiz Społeczno-Eko)
ISBN: 83-7178-283-7
1. Statystyka mikroprzedsiębiorstw w latach 1993-2000, 2. Psychospołeczny portret mikroprzedsiębiorstw, 3. Konkurencyjność zewnętrznych instrumentów finansowania mikroprzedsiębiorstw, 4. Wykorzystywanie źródeł finansowania przez mikroprzedsiębiorstwa, 5. Postawy mikroprzedsiębiorców wobec finansowania swoich firm
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7204-200-4
1.Wybrane aspekty rozwoju gospodarki (analiza). 2.Analiza stanu sektora MSP. 3.Bariery rozwoju sektora MSP. 4.Makro - i mikrootoczenie MSP. 5.Czynniki determinujące rozwój regionalny. 6.Instrumenty stymulowania MSP irozwoju regionalnego. 7.Wspomaganie dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 7.Wspomaganie rozwoju sektora MSP w ramach funduszy strukturalnych. 8.Instytucjonalne formy wspierania sektora MSP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914243-5-9
1.Wzrost gospodarczy, regulacje monetarne i fiskalne w procesie generowania nierówności, 2.Systemow uwarunko wania nierówności, 3.Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwiązywaniu problemów nierówności i wzrostu gospodar czego, 4.Nierówności i wzrost w wymiarze regionalym i lokalnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14346-0
1. Cele i charakter działalności małych i średnich przedsiębiorstw, 2. Płynność finansowa i jej pomiar, 3. Wartość pieniądza w czasie i w przestrzeni, 4. Kapitał obrotowy i jego znaczenie w małych i średnich przedsiębiorstwach, 5. Zarządzanie zapasami w małych i średnich przedsiębiorstwach, 6. Polityka kredytu kupieckiego stosowana przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz zarządzanie należnościami, 7. Krótkoterminowe źródła finansowania działalności bieżącej małych i średnich przedsiębiorstw, 8. Zarządzanie środkami pieniężnymi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-28-5
Cz. I Polityka innowacyjna w krajach gospodarczo rozwiniętych: Neomarshallowskie Okręgi Przemysłowe a światowe centra innowacyjne; Konstrukcja modelu "Terza Italia"; Uniwersalny model "lidera" dla Polski. Cz. II Rola i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce: Znaczenie i wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw w krajach gospodarczo rozwiniętych; Mała i średnia przedsiębiorczość w krajach post socjalistycznych; Analiza stanu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Polityka państwa w zakresie małej i średniej przedsiębiorczości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Sektor MSP we współczesnej gospodarce / Piotr Dominiak. - Wraszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 265 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14372-X(01)
1. Analizy porównawcze sektora MSP - problemy metodologiczne i definicyjne, 2. MSP - meandry historii, 3. MSP a wzrost gospodarczy, 4. Między mitem a rzeczywistością. MSP jako twórcy miejsc pracy, 5. Demografia sektora MSP
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12817-8
Nieznani mistrzowie: kim są?; Cele liderów; Rynek; Świat; Klient; Innowacyjność: Konkurencja; Partnerzy; Zespół; Kierownictwo; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again