Form of Work
Książki
(47)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(42)
available
(22)
unknown
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia
(45)
Author
Stawasz Edward
(3)
Bartkowiak Piotr
(2)
Strużycki Marian
(2)
Balcerowicz Ewa
(1)
Bazan-Bulanda Anna
(1)
Bałtowski Maciej
(1)
Baś-Mazur Małgorzata
(1)
Białecki Klemens P
(1)
Bliski Janusz
(1)
Bober Magdalena
(1)
Bojewska Barbara
(1)
Bućko Józef
(1)
Bławat Franiciszek
(1)
Cieślik Jerzy
(1)
Czajka Zdzisław
(1)
Czemiel-Grzybowska Wioletta
(1)
Daszkiewicz Nelly
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gancarczyk Marta
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Grudzewski Wiesław
(1)
Górzyński Michał
(1)
Hejduk Irena
(1)
Huczek Marian
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Janus-Hibner Magdalena
(1)
Jaworski Jacek
(1)
Jeżak Jan
(1)
Johnson Steven
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Klich Jacek
(1)
Kocot Damian
(1)
Kocot Maria
(1)
Kotlorz Dorota
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Koładkiewicz Izabela
(1)
Kośmider Rudolf
(1)
Kulawik Jacek
(1)
Kłosiewicz-Górecka Urszula
(1)
Lemańska-Majdzik Anna
(1)
Lis Maciej
(1)
Marciniec Berenika M
(1)
Marcinkiewicz Cezary
(1)
Mazurkiewicz Eugeniusz
(1)
Misiąg Franciszek
(1)
Olszewski Leon
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Pelle Dorota
(1)
Piasecki Bogdan
(1)
Pietraszewski Michał
(1)
Plawgo Bogusław
(1)
Podedworny Henryk
(1)
Popczyk Wojciech
(1)
Rogut Anna
(1)
Rosmańska Eleonora
(1)
Rybicka Karolina
(1)
Sitkowska Rozalia
(1)
Skowron-Grabowska Beata
(1)
Skłodowski Henryk
(1)
Smallbone David
(1)
Smolarek Małgorzata (1974- )
(1)
Smul Patrycja
(1)
Sobieraj Aneta
(1)
Sołoma Andrzej
(1)
Steinerowska-Streb Izabella
(1)
Surdej Aleksander
(1)
Słomińska Bożena
(1)
Tokaj-Krzewska Agnieszka
(1)
Tokarski Maciej
(1)
Wach Krzysztof
(1)
Winnicka-Popczyk Alicja
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Woodward Richard
(1)
Woźniak Michał Gabriel
(1)
Wójtowicz Krzysztof
(1)
Znańska-Kozłowska Katarzyna
(1)
Łuczka Teresa
(1)
Żynel Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(41)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(48)
Language
Polish
(48)
Subject
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(46)
Polska
(7)
Przedsiębiorstwo
(6)
Innowacje
(4)
Bezrobocie
(3)
Franchising
(3)
Gospodarka
(3)
Przedsiębiorcy
(3)
Przedsiębiorczość (postawa)
(3)
Unia Europejska
(3)
Zarządzanie
(3)
Banki
(2)
Ekorozwój
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Globalizacja
(2)
Handel
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Kredyt
(2)
Marketing partnerski
(2)
Parki technologiczne
(2)
Pomoc publiczna
(2)
Programy pomocowe UE
(2)
Rynek
(2)
Rynek pracy
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Agroturystyka
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bilans płatniczy
(1)
Budżet państwowy
(1)
Ceny transferowe
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Dług państwowy
(1)
Emerytura
(1)
Energetyka
(1)
Factoring
(1)
Finanse
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
ISPA
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Inwestycje
(1)
Kadry
(1)
Kapitał
(1)
Konkurencja
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Leasing
(1)
Licencje (umowy)
(1)
Meblarstwo
(1)
Medycyna
(1)
Niemcy
(1)
Nierówności społeczne -- Polska
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Osobowość
(1)
Outsourcing
(1)
PHARE
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podlasie
(1)
Poszukiwanie pracy
(1)
Private equity
(1)
Przedsiebiortswa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie -- Polska
(1)
Przedsiębiorstwo jednoosobowe
(1)
Przedsiębiorstwo państwowe
(1)
Przedsiębiorstwo prywatne
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Rachunkowość
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony problemowe
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rozwój społeczny
(1)
SAPARD
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo
(1)
Stopa życiowa
(1)
Struktura społeczna
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Upadłość
(1)
Usługi
(1)
Venture capital
(1)
Współdziałanie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zatrudnienie
(1)
Łódź (woj. łódzkie ; okręg)
(1)
Subject: time
1989-
(10)
Subject: place
Polska
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
48 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-1605-7
1.Aktywność międzynarodowa przedsiębiorstw w warunkach transformacji ustrojowej; 2. Aktywność eksportowa w wydaniu polskich eksporterów z sektora MŚP; 3.: Aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP- dominujące praktyki; 4. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w sektorze MŚP po 20 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej - próba podsumowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7171-996-5
1.Sektor małych i średnich przedsiębiorstw - pojęcie, źródła finansowania, decyzje finansowe: Pojęcie i źródła finansowania MSP; Decyzje małych firm w odniesieniu do kredytu bankowego - przegląd koncepcji teoretycznych 2. Ocena usług bankowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa: Założenia badawcze oraz charakterystyka badanej próby przedsiębiorstw; Charakterystyka przedsiębiorców oraz strategii firm; Charakterystyka czynników zewnętrznych związanych z funkcjonowaniem banków; Charakterystyka czynników w relacji MSP -banki; Powiązania firm z bankami; Podstawowe czynniki określające pasywną orientację MSP w zakresie korzystania z usług bankowych; Posumowanie i rekomendacja 3. Rynek usług finansowych 4. Ocena usług świadczonych sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw przez banki; Analiza porównawcza
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-914-6
1. Jakie korzyści przynosi firmom eksport: Bezpośrednie korzyści osiągane przez eksportera; Możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój firmy z Unii Europejskiej; Porównywanie własnych produktów z produktami konkurencji; Korzyści powstające dla firmy eksportującej z eksportu pośredniego; Znaczenie kwestii podatkowych związanych z eksportem; Przeszkody w prowadzeniu działalności eksportowej; Miejsce i znaczenie Polski w handlu międzynarodowym; Obowiązek przekazywania danych statystycznych o obrotach towarowych. 2. Konsekwencje podjęcia decyzji o samodzielnej działalności eksportowej: Rejestracja działalności - ewentualne staranie się o koncesje; Poszukiwanie personelu; Analiza dotychczasowego profilu działalności wytówrczej, usługowej) z punktu widzenia możliwości eksportowych; Rejestracja patentu, znaku patentowego.3. Gromadzenie informacji nabywcach, pośrednicy na rynkach zbytu organizacje wspomagające działalność eksportową: Badania rynków zbytu; Korzystanie z pośrednich ogniw sprzedaży za granica; Inne formy pośrednictwa w handlu zagranicznym; Pośrednictwo zawodowych eksporterów w Polsce; Organizowanie sprzedaży przez własne biura i oddziały; Przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą eksportu. 4. Działalność promocyjna na rynkach importowych: Reklama; Personel sprzedaży, czyli akwizytorzy; Zagadnienie wykorzystania niektórych form public relations; Popieranie sprzedaży (promocja pomocnicza); Działalność sponsoringowa; Uczestnictwo w międzynarodowych imprezach targowych (targowo-wystawienniczych). 5. Opracowanie oferty eksportowej: Pojęcie oferty i rodzaje ofert; Elementy oferty; Forma oferty; Ewidencja ofert; Akceptacja oferty i kontroferta; Negocjacje kontraktowe; Podpisanie kontraktu. 6. Analiza klauzul (warunków) kontraktowych: Dane formalno-porządkowe kontraktu; Towar jako przedmiot kontraktu; Kontraktowa ilość towaru; Cena kontraktowa (umowna) towaru i opusty cenowe; Waluta ceny i waluta płatności; Kontrola i odbiór towaru; Klauzule specjalne (uzupełniające) kontraktu; Ogólne warunki sprzedaży i dostawy. 7. Realizacja transakcji eksportowej: Pozwolenie wywozu, Zlecenie spedycyjne; Czynności związane z otwarciem akredytywy; Czynności związane z wysyłką towaru; Ubezpieczenie eksportowanych towarów; Dokumenty pomocnicze; Instrukcja wysyłkowa; Awizo wysyłkowe; Kompletacja dokumentów; Rozliczenie transakcji ; Kontrola likwidacyjna transakcji; Reklamacje i postępowanie reklamacyjne; Postępowanie reklamacyjne; Postępowanie sporne. 8. Ryzyko kontaktowe i sposoby jego ograniczania: Podejmowanie działalności eksportowej w warunkach ryzyka; Rodzaje ryzyka występujące w wymianie międzynarodowej; Sposoby minimalizowania i ograniczania ryzyka; Ubezpieczenia w eksporcie; Warunki zapłaty za towar a ryzyko. 9. Rozliczenia finansowe i formy płatności w transakcji eksportowej: Uwarunkowane sposoby zapłaty handlu międzynarodowym; Praktyczne wskazówki związane z realizacją inkasa dokumentowego; Wybór sposobu zapłaty warunków płatności; Gwarancje bankowe; Kredyty w handlu zagranicznym. 10. Zwyczaje i uzanse obowiązujące w handlu międzynarodowym: Uregulowania w formułach INCOTERMS; Amerykańskie znowelizowane definicje handlu zagranicznego z 1941 r.; COMBITERMS 2000 - warunki dostaw towarów w kontenerach; Konwencja dotycząca zasad sprzedaży i kupna w handlu międzynarodowym. 11. Nietypowe formy kontraktów w handlu międzynarodowym: Ogólna charakterystyka podstawowych technik handlu wzajemnie uwarunkowanego; Transakcje barterowe; Transakcja samospłaty; Zakup wzajemny towarów; Transakcje typu offset.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-44-2
1.Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, 2.Charakterystyka faktoringu, 3.Prawny aspekt faktoringu, 4.Ekonomiczny aspekt faktoringu, 5.Podatkowy aspekt faktoringu, 6.Księgowy aspekt faktoringu, 7.Perspektywy rozwoju faktoringu w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88251-21-X
Kierunki działań rządu wobec Małych i Średnich Przedsiębiorstw do 2002 roku; Przegląd dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz ocena ich atrakcyjności; Ułatwienie dostępu do finansowania ze źródeł komercyjnych; Finansowanie poprzez leasing; Mikropożyczki jako sposób finansowania dla firm najmniejszych; Oferta dla firm średnich - finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez fundusze inwestycyjne i publiczny rynek kapitałowy; Ograniczenie ryzyka w transakcjach eksportowych; Przegląd publicznych środków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87173-90-8
Franchising na świecie: pojęcie franchisingu, typy i formy franchisingu, standardy prawne; Franchising w Polsce: analiza stanu prawnego, charakter prawny umowy franchisingu, zakres prawnej regulacji franchi- singu, zawieranie umów franchisingu w świetle praktyki i orzecznictwa antymonopolowego, rodzaje i struktura sieci franchisingowych, typy powiązań franchisingowych czas trwania umowy franchisingu, prawa i obowiązki stron, koszty franchisingu, analiza wyników badań przeprowadzonych wśród franchisebiorców sieci ORBIS i REMA 1000.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-035-0 (CeDeWu.pl)
1. Zarządcze aspekty funkcjonowania małego przedsiębiorstwa; 2. Informacja w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem; 3. Potrzeby informacyjne menedżerów i wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem; 4. Źródła informacji finansowych w małym przedsiębiorstwie; 5. Metody gromadzenia i przetwarzania informacji finansowych na potrzeby małego przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88934-91-0
R.1 Podstawowe pojęcia R.2 Zanim założysz firmę R.3 Rejestracja firmy - sąd lub gmina R.4 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (EDG) R.5 Krajowy rejestr sądowy (KRS) R.6 Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Godpodarki Narodowej (REGON) R.7 Pieczatka R.8 Rachunek bankowy R.9 Urząd skarbowy R.10 Zakład Ubezpieczeń Społecznych R.11 Zawiadomienie innych urzędów i instytucji publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-344-0
1.Fenomen kredytowania, retrospektywne spojrzenia na rozwój problematyki, 2.Charkaterystyka regionu, celu i metod empirycznych badań własnych, 3.Dostęp do kredytów bankowych a inne czynniki wpływające na rozwój firmy w opinii przedsiębiorców, 4.Przeznaczenie kredytu bankowego, 5.Kredyt bankowy a inne źródła finansowania inwestycji na rzecz rozwoju firmy, 6.Rodzaje kredytów bankowych i ich percepcja w segmencie małych i mikrofirm, 7.Kryteria wyboru banku do obsługi kredytowej firmy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-28-6
1. Teorie internacjonalizacji MSP - ewolucja i perspektywy rozwoju. 2. Wpływ udziału małych i średnich przedsiębiorstw w 5 Programie Ramowym Badań Rozwoju i Prezentacji Unii Europejskiej 1998-2002 na ich innowacyjność na przykładzie firm województwa łódzkiego. 3. Bariery rozwoju działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich na przykładzie województwa łódzkiego. 4.Karnoprawne aspekty bankructwa. 5. Zastosowanie algorytmów genetycznych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. 6. Weryfikacja sprawności I stopnia wybranych krajowych modeli prognozowania zagrożenia upadłości przedsiębiorstw. 7. Przewidywanie upadłości przedsiębiorstw handlowych na Białorusi. 8. Założenia metodyki pomiaru rozwoju lokalnej gospodarki sieciowej. 9. Franchising w Polsce - profil potencjalnego franchisiobiorcy. 10. Od marketingu innowacji do marketingu partnerskiego. 11. Instrumenty wspierania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych. 12. Ocena wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 2002-2004. 13. Efektywność polityki władz lokalnych we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie regionu częstochowskiego i łódzkiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7143-285-9
Cz.I Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwoju gospodarki narodowej i regionalnej: Przetrwanie małych i średnich przedsiębiorstw - koncepcje i ich weryfikacja empiryczna w gospodarce polskiej; Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach rozwoju konkurencyjności i partnerstwa lokalnego; Przedsiębiorstwa rodzinne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw; Małe i średnie przedsiębiorstwa a kapitał społeczny. Cz.II Determinanty zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach: Finansowanie procesu powstawania oraz rozwoju mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw; Sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz jego finansowanie w Wielkiej Brytanii; Wpływa państwa na dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych; Podatek od wartości dodanej oraz jego skutki ekonomiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw; Małe i średnie przedsiębiorstwa a innowacje; Internet w komunikacji marketingowej małych i średnich przedsiębiorstw; Doskonalenie kompetencji pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919127-4-4
1. Przewidywane zmiany na krajowym rynku żywności w wyniku integracji polski z Unią Europejską, 2. Skutki dla przedsiębiorstw wynikające z integracji Polski z krajami Unii Europejskiej, 3. Ocena potencjału konkurowania małych i średnich krajowych przedsiębiorstw na rynku żywnościowym, 4. Zakres przygotowań krajowych przedsiębiorstw do funkcjonowania w ramach Jednolitego Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej, 5. Ocena instrumentów wspomagających przystosowanie firm do zmieniających się warunków funkcjonowania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86919-57-4
Charakterystyka small businessu w Polsce i na świecie; Zasady i sposoby wspierania small businessu w Polsce na tle praktyki krajów rozwiniętych; Otoczenie globalne makroekonomiczne; Otoczenie mikroekonomiczne; Przedsiębiorczość; Instrumenty wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorczości; Regionalne programy pomocy na rzecz small businessu; Perspektywy rozwoju small businessu w Polsce; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(W strone rynku / CASE - Centrum Analiz Społeczno-Eko)
ISBN: 83-7178-283-7
1. Statystyka mikroprzedsiębiorstw w latach 1993-2000, 2. Psychospołeczny portret mikroprzedsiębiorstw, 3. Konkurencyjność zewnętrznych instrumentów finansowania mikroprzedsiębiorstw, 4. Wykorzystywanie źródeł finansowania przez mikroprzedsiębiorstwa, 5. Postawy mikroprzedsiębiorców wobec finansowania swoich firm
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86917-29-6
Małe i średnie przedsiębiorstwa a rynek pracy - badania empiryczne, małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce, Małe i średnie przedsiębiorstwa w promowaniu zatrudnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7204-200-4
1.Wybrane aspekty rozwoju gospodarki (analiza). 2.Analiza stanu sektora MSP. 3.Bariery rozwoju sektora MSP. 4.Makro - i mikrootoczenie MSP. 5.Czynniki determinujące rozwój regionalny. 6.Instrumenty stymulowania MSP irozwoju regionalnego. 7.Wspomaganie dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 7.Wspomaganie rozwoju sektora MSP w ramach funduszy strukturalnych. 8.Instytucjonalne formy wspierania sektora MSP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914243-5-9
1.Wzrost gospodarczy, regulacje monetarne i fiskalne w procesie generowania nierówności, 2.Systemow uwarunko wania nierówności, 3.Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwiązywaniu problemów nierówności i wzrostu gospodar czego, 4.Nierówności i wzrost w wymiarze regionalym i lokalnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ekonomiczne znaczenie parków technologicznych. 2. Doświadczenia Polski. 3. Empiryczna analiza wpływu parków technologicznych na rozwój i innowacyjność przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-41-2
1. Pojęcie i charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw, 2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po zmianie systemowej, 3. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw po zmianie systemowej, 4. Polityka państwa i programy pomocy dla MSP, 5. Szanse i zagrożenia sektora MSP w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej, 6. Specyfika sieci Franchisingowych w Polsce, 7. Rola franchisingu w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 8. Franchising jako metoda przezwyciężania barier sektora MSP
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again