Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(5)
Author
Adamiec Sabina
(1)
Adamkiewicz-Drwiłło Hanna G
(1)
Aranowska Elżbieta
(1)
Borówka Ewa
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Goszczyńska Maryla
(1)
Hewlett Sylvia Ann
(1)
Huczek Marian
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Jaremczuk Kazimierz
(1)
Kochmańska Magdalena
(1)
Kopel Anna
(1)
Krzemień-Rusche Joanna
(1)
Kłóska Iwona
(1)
Rosa Kacper
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Przedsiębiorczość (postawa)
(3)
Przedsiębiorstwo
(2)
Bibliotekarstwo
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kobieta
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Nadzieja
(1)
Nałóg
(1)
Psychologia
(1)
Racjonalność
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Spostrzeganie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Zatrudnienie
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-211-4
Część I: Człowiek jako istota racjonalna. Reforma polskiej gospodarki: studium decyzji transgresyjnych. Czy nieracjonalność może być racjonalna? Klasyczne i alternatywne modele wyboru i zachowania w n-osobowych grach ekonomicznych. Spór o racjonalność indywidualnych wyborów. Czy dwa plus dwa to więcej niż cztery? Błąd niedoszacowania. Transgresja polskich menedżerów w warunkach transformacji ustrojowej. O motywacji przedsiębiorczości i jej percepcji wśród przedsiębiorców. Zasoby, zachowania i decyzje alokacyjne. Globalizacja i transgresja. Działania przedsiębiorcze - przejaw przystosowania czy transgresji. Część II: Poznawcze i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Poznawcza koncepcja nadziei. Nadzieja, czas i heurystyka żagla. Pięćdziesiąt lat minęło... Ewolucja badan nad konfliktem interesów. Jaka psychologia? Jaka praktyka psychologiczna? Jakie kształcenie psychologów? Teoria decyzji w kontekście moralności i prawa. Jak myślą uczeni? Argumentacja dziecięca na przykładzie dyskursu narracyjnego. Intencjonalne i odruchowe mechanizmy percepcji. Biologiczne ryzyko uzależnień - kilka refleksji metodologicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-246-0265-8
Odejścia i powroty, czyli jak zatrzymać utalentowane kobiety na ścieżce zawodowej. Nowa droga na szczyt. Wygrana walka o talent; Czasami konieczna jest rewolucja. Mały manifest nawołujący do rozbicia szklanego sufitu. Praca zawodowa a życie prywatne; Koniec gry, w której wygrywać może tylko jedna strona. Różnice mają znaczenie; Nowy paradygmat zarządzania różnorodnością. Kobiety jako priorytet ekonomiczny firmy. Kobiecy styl przewodzenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89639-85-1
I.Różnorodność przesłanek przedsiębiorczości: Przedsiębiorczość - jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące; Trwałość i elastyczność przedsiębiorczego uczenia się; Nadzór korporacyjny jako uwarunkowanie przedsiębiorczości wewnętrznej; Przedsiębiorczość w procesie funkcjonowania i transformacji systemu ochrony zdrowia; Projekty organizacji publicznych i społecznych jako narzędzie kreowania przedsiębiorczości; Delegacja uprawnień jako warunek twórczego zaangażowania pracowników; Przedsiębiorczość osobista jako źródło pomnażania pieniędzy i bogacenia się; Paradygmaty przedsiębiorczości i jego implikacje; Przedsiębiorcze i innowacyjne kompetencje menedżerów projektu i liderów zespołu w realizacji celów organizacji; Przedsiębiorczość a samozatrudnienie - dylematy terminologiczne; Cechy przedsiębiorcze - czy domeną tylko przedsiębiorców?; Wielokryterialna ocena oraz instytucjonalne formy doskonalenia przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce; Wspieranie rozwoju gospodarczego przez władze lokalne; Rozwój przedsiębiorczości w regionach przygranicznych. Konsekwencje procesów integracyjnych; Przedsiębiorczość na szczeblu lokalnym na przykładzie gminy Kolbuszowa; Rola organizacji wspierania biznesu w kształtowaniu lokalnej przedsiębiorczości; Profil psychologiczny przedsiębiorcy w powiecie stalowowolskim; Psychologiczne, ekonomiczne i prawne bariery podejmowania działalności gospodarczej na przykładzie projektu "Moje przedsiębiorstwo". II. Przedsiębiorczość fenomenem zmienności: Zmiany uwarunkowań i czynników przedsiębiorczości w Polsce; Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju Polski Wschodniej w latach 2007-2013; Przesłanki i możliwości zmian w podejściu do aktywizowania pracowników we współczesnych realiach gospodarowania; Kompetencje i rynek w polskim sektorze gospodarki opartej na wiedzy; Szkolenia jako narzędzie kształtowania kultury organizacji; Racjonalność podatkowa a racjonalność ekonomiczna współdziałania przedsiębiorstw - refleksje na kanwie praktyki gospodarczej; Młode przedsiębiorstwa globalne - uwarunkowania powstawania i rozwoju; Determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej; Aktywność gospodarcza przedsiębiorstw w otoczeniu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rozwój regionu; Przygotowanie przedsiębiorstw do wymiany z zagranicą na przykładzie rejonu Tarnobrzega; Uwarunkowania rozwoju struktur klastrowych na terenach marginalnych; Rola usług wspierających w działalności małych i średnich przedsiębiorstw powiatu tarnobrzeskiego; Rozwój systemu podatkowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem podatków obciążających przedsiębiorstwo; Finansowanie rozwoju samorządów i MSP w województwie podkarpackim; Współczesne otoczenie firmy wyzwaniem dla przedsiębiorczych zachowań; Znaczenie public relations w rozwoju i funkcjonowaniu firmy na przykładzie PZU ŻYCIE S.A.; Determinanty efektywności przedsiębiorstw w obszarze interakcji ze środowiskiem; Przedsiębiorca jako inicjator zmian w przedsiębiorstwie; Konformizm a sposoby jego pojmowania w życiu społecznym i zawodowym; Życie gospodarcze w okupowanym Tarnobrzegu w latach 1939-1944; Aktywność ekonomiczna mieszkańców Ziemi Ożarowskiej w XIX wieku; Różnorodność i zmienność w kulturze jako wyznacznik społecznej aktywności człowieka;Dylematy cywilizacji techniczno-konsumpcyjnej. III. Innowacyjność i interaktywność uczestników organizacji: Zasady i warunki skutecznego coachingu jako narzędzia kształtowania kompetencji pracowników; Coaching sieciowy II; Kształtowanie innowacyjności pracowników w organizacji sieciowej; Potencjał sieci międzyorganizacyjnych - kontekst różnorodności; Nowe wyzwania wobec systemów wynagradzania; Modele dekompozycji funduszu premiowego w warunkach centrów zysków i kosztów; Granice wyobraźni i twórczości. Wiedza i innowacyjność w organizacji; Człowiek w organizacji - przegląd klasycznych i współczesnych koncepcji teoretycznych; Kompetencje jako uwarunkowanie przedsiębiorczości; Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw; Kształtowanie klimatu proinnowacyjnego w regionalnych browarach w Polsce - wyniki badan; Uwarunkowania zmian innowacyjnych w przedsiębiorstwie realizującym funkcje publiczne - analiza przypadku. Istota procesów innowacji; Wykorzystanie miernika Economic Value Addend (EVA®) do oceny efektywności zarządzania przedsiębiorstwem. Analiza przypadku; Kształtowanie wizerunku obszarem aktywności pracodawcy; Możliwości kształtowania pracowniczych zachowań proinnowacyjnych a administracji publicznej; Metodyka budowy procesowej orientacji przedsiębiorstw; Rola konsultantów zewnętrznych i wewnętrznych w przezwyciężaniu oporu wobec zmian; Komponenty myślenia strategicznego kierowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15004-4
Cz. 1. Czynniki rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Cz. 2. Organizacyjne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw, Cz. 3. Prawno - finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Cz. 4. Biznes elektroniczny w rozwoju przedsiębiorczości, Cz. 5. technologie informacyjne i aplikacje na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, Cz. 6. Uwarunkowanie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, cz. 7. Suplement metodologiczny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-73-8
1. Przedsiębiorczość społeczna, 2. Przenoszenie doświadczeń przedsiębiorstw na rozwój miast i gmin, 3. Wyższe uczelnie jako siła napędowa rozowju miasta kreatywnego. Wyzwania dla zarządzania miastami u progu XXI wieku, 4. Doswiadczenia niemieckie w zakresie zarządzania organizacjami non-profit, 5. wybrane czynniki strategii sukcesu organizacji non-profit, 6. Kultura organizacyjna a efektywnosć w organizacjach niezorientowanych na zysk, 7. Ocena zarządzania jakością w administracji samorządowej, 8. Kapitał społeczny a zachowania przedsiębiorcze w bibliotekach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again