Form of Work
Książki
(52)
Status
available
(37)
only on-site
(27)
Branch
Wypożyczalnia
(37)
Czytelnia
(27)
Author
Kosikowski Cezary (1942- )
(8)
Katner Wojciech J
(5)
Olszewski Jan
(3)
Borkowski Andrzej
(2)
Chełmoński Adam
(2)
Gniewek Edward
(2)
Gronkiewicz-Waltz Hanna
(2)
Guziński Maciej
(2)
Hoc Stanisław
(2)
Jacyszyn Jerzy
(2)
Karwat Piotr
(2)
Kiczka Karol
(2)
Kieres Leon
(2)
Kocowski Tadeusz
(2)
Kruczalak Kazimierz
(2)
Kruczalak-Jankowska Joanna
(2)
Litwińczuk Hanna
(2)
Mróz Teresa
(2)
Pietrasiewicz Wojciech
(2)
Powałowski Andrzej
(2)
Stec Mirosław
(2)
Wierzbowski Marek
(2)
Adamus Rafał
(1)
Antoniuk Jarosław R
(1)
Bernat Rafał
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Cichoń Kamil
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Dobaczewska Anna
(1)
Flejszar Radosław
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Grzegorzewska-Mischka Ewa
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Horosz Piotr
(1)
Hrycaj Jerzy
(1)
Koroluk Sławomir
(1)
Krasińska Anna
(1)
Król Karol
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Kupny Weronika
(1)
Kędra Eugeniusz
(1)
Majewski Kamil
(1)
Marszałkowska-Krześ Elwira
(1)
Okolski Józef
(1)
Olma Bartosz
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Sieradzka Małgorzata
(1)
Stuglik Aleksander
(1)
Szafrański Adam
(1)
Szczęch Norbert
(1)
Szydło Marek
(1)
Słysz Aleksander
(1)
Tarnacka Agata
(1)
Trzciński Zenon
(1)
Waligórski Michał A
(1)
Woch Marek
(1)
Wolska Hanna
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Wójtowicz Ewa
(1)
Włodyka Stanisław
(1)
Zdyb Marian
(1)
Zrałek Maria
(1)
Łączkowska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(41)
Country
Poland
(52)
Language
Polish
(52)
Subject
Przedsiębiorcy
(51)
Prawo gospodarcze
(30)
Umowa
(14)
Spółki kapitałowe
(11)
Konkurencja
(10)
Papiery wartościowe
(10)
Prawo handlowe
(10)
Spółki
(9)
Wolność ekonomiczna
(9)
Spółki handlowe
(8)
Prawo cywilne
(7)
Prawo rzeczowe
(7)
Prawo zobowiązaniowe
(7)
Spadek
(7)
Spółki osobowe
(7)
Upadłość
(7)
Monopol
(6)
Przedsiębiorstwo
(5)
Przedsiębiorstwo państwowe
(5)
Spółki cywilne
(4)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Nieuczciwa konkurencja
(3)
Podatek
(3)
Przedsiębiorstwo prywatne
(3)
Samorząd gospodarczy
(3)
Spółki jawne
(3)
Własność
(3)
Banki
(2)
Gospodarka
(2)
Gospodarka komunalna
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Obrót gospodarczy
(2)
Postępowanie naprawcze
(2)
Prawo autorskie
(2)
Prawo rodzinne
(2)
Samorzad zawodowy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Spółki akcyjne
(2)
Spółki komandytowe
(2)
Spółki partnerskie
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Wolne zawody
(2)
Akcyza
(1)
Dane osobowe
(1)
Fundacja
(1)
Holdingi
(1)
Koncesja
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Liberalizm gospodarczy
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Monopole
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Organizacje
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Podatek obrotowy
(1)
Podwójne opodatkowanie
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie nakazowe
(1)
Postępowanie upominawcze
(1)
Prawo
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Renta socjalna
(1)
Samorząd pracowniczy
(1)
Spółki komandytowo-akcyjne
(1)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(1)
Umowa kupna i sprzedaży
(1)
Ustrój majątkowy małżeński
(1)
Wierzytelność
(1)
Zatrudnienie wspomagane
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
78 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88166-60-3
R.1 Podstawowe zasady administracyjnego prawa gospodarczego. R.2 Przedsiębiorcy. R.3 Zagraniczne podmioty działalności gospodarczej. R.4 Przedsiębiorcy publiczni i zarząd mieniem publicznym. R.5 Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. R.6 Administracyjno prawne środki kształtowania sytuacji prawnej przedsiębiorców. R.7 Policja gospodarcza. R.8 Reglamentacja gospodarcza. R.9 Nadzór policyjny i reglamentacyjny w administracyjnym prawie gospodarczym. R.10 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. R.11 Organizacje przedsiębiorców a związki zawodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60631-29-4
R.1 Podstawowe zasady administracyjnego prawa gospodarczego. R.2 Przedsiębiorcy. R.3 Zagraniczne podmioty działalności gospodarczej. R.4 Przedsiębiorcy publiczni i zarząd mieniem publicznym. R.5 Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. R.6 Administracyjno prawne środki kształtowania sytuacji prawnej przedsiębiorców. R.7 Policja gospodarcza. R.8 Reglamentacja gospodarcza. R.9 Nadzór policyjny i reglamentacyjny w administracyjnym prawie gospodarczym. R.10 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. R.11 Organizacje przedsiębiorców a związki zawodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-77-2
Zawiera: Część I. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy: Obowiązek pracodawcy zapewnienia niezbędnych racjonalnych usprawnień dla pracownika niepełnosprawnego; Status przedsiębiorstw na chronionym rynku pracy; Status prawny i zadania centrum integracji społecznej. Część II. Instytucjonalny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami: Instytucjonalne przenikanie się kompetencji dotyczących publicznych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce; Rola PFRON w zabezpieczaniu ekonomicznych oraz społecznych potrzeb osób niepełnosprawnych na tle systemu wsparcia instytucjonalnego; Podmioty realizujące zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Miasta Tychy; Problem kognicji sądów administracyjnych w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności; Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji. Część III. Likwidacja barier w przestrzeni publicznej: Głosowanie korespondencyjne jako mechanizm ograniczający przymusową absencję wyborczą osób niepełnosprawnych; Charakter preferencji podatkowych dla osób niepełnosprawnych na gruncie wybranych podatków; Preferencje podatkowe dla osób niepełnosprawnych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym w opłatach abonamentowych za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych; Ulgi i przywileje osób niepełnosprawnych w korzystaniu z przejazdów środkami transportu zbiorowego; Wybrane zagadnienia prawne i praktyka dostępności witryn internetowych dla osób niepełnosprawnych; Dostępność środowiska życia osób niepełnosprawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-39-X
1. Działalność gospodarcza i przedsiębiorcy, 2 .Zasady podejmowania działalności gospodarczej, 3. Zasady wykonywania działalności gospodarczej, 5. Reglamentacja administracyjno-gospodarcza, 6. Kontrola przedsiębiorcy, 7. Policja administracyjno-gospodarcza
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-535-9
I. Ontologia: 1. Forum Europeum: Proces europejskiej integracji gospodarczej; Przedsiębiorca; 2. Substrat- prawo: Porządek prawny "E-27"; Zasady ogólne; Reguły; Polityka; 3. Spoiwo; II. Prawo procesowe: . Gwarancje procesowe jednostek: Prawo do dobrej administracji; Prawo do sądu; 5. Racjonalność proceduralna; Sprawiedliwość proceduralna; III. Prawo materialne: Wolność i prawa jednostki: Swoboda przedsiębiorczości spółek; Złota akcja; Sprzedaż przez Internet; Gry losowe; Zakaz handlu produktami z fok; Wolność związkowa; 8. Solidarność (prawa zbiorowości): Ochrona konsumentów; Nieuczciwe praktyki rynkowe; Zasada traktowania narodowego; Ochrona obszarów NATURA 2000; Wspólna polityka energetyczna; 9. Równość (sądowa): Odpowiedzialność odszkodowawcza Unii; Odpowiedzialność odszkodowawcza przedsiębiorstwa; Odpowiedzialność przedsiębiorcy na rynku technologii; IV. Prawo ustrojowe: 10. Status prawny jednostki; Europejska Res Publica: Europejski Kodeks Celny; Podatki; Znak towarowy; Klauzula Największego Uprzywilejowania; Uczciwość w przetargu; Prawo do wcześniejszej emerytury; 12. Dialog sądowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-812-8052-5
Zawiera: Wykaz skrótów. Wstęp. Rozdział I. Pojęcie i cechy charakterystyczne przedsiębiorcy: 1. Normatywne definicje przedsiębiorcy; 2. Przedsiębiorca w ujęciu materialnym i formalnym; 3. Przedsiębiorstwo jako podstawa majątkowa działalności przedsiębiorcy i wykonywania działalności gospodarczej. Rozdział II. Rodzaje przedsiębiorców: 1. Uwagi wprowadzające; 2. Osoba fizyczna jako przedsiębiorca; 3. Osoba prawna jako przedsiębiorca; 4. Jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej jako przedsiębiorca; 5. Podział przedsiębiorców według kryterium wielkości; 6. Podział przedsiębiorców według kryterium własnościowego; 7. Podział przedsiębiorców według kryterium miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Rozdział III. Działalność gospodarcza i jej cechy: 1. Uwagi wprowadzające; 2. Działalność gospodarcza w ujęciu przedmiotowym; 3. Działalność „nierejestrowa”; 4. Zorganizowanie działalności gospodarczej; 5. Zarobkowość działalności gospodarczej; 6. „Wykonywanie we własnym imieniu” jako cecha działalności gospodarczej; 7. Ciągłość działalności gospodarczej; 8. „Ukierunkowanie” działalności gospodarczej. Rozdział IV. Swoboda działalności gospodarczej: 1. Istota wolności gospodarczej; 2. Ograniczenia wolności gospodarczej; 3. Zakres podmiotowy wolności gospodarczej; 4. Wsparcie przedsiębiorczości; 5. Uprawnienia składające się na wolność działalności gospodarczej. Rozdział V. Zasady kształtowania relacji organów władzy publicznej z przedsiębiorcami: 1. Zasady konstytucyjne wpływające na zakres uprawnień przedsiębiorców; Zasada wolności gospodarczej i zasada „co nie jest zakazane – jest dozwolone”; 3. Zasada praworządności; 4. Zasada niedyskryminacji i zasada uczciwej konkurencji; 5. Zasada zrównoważonego rozwoju; 6. Zasady obowiązujące przedsiębiorców w kontaktach z kontrahentami; 7. Zasada zaufania do przedsiębiorcy; 8. Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy; 9. Zasada prowadzenia i zakończenia postępowania przez organy; 10. Zasada informowania i pewności prawa; 11. Odpowiedzialność organów za szkody spowodowane naruszeniem prawa. Rozdział VI. Podejmowanie, wykonywanie, zawieszenie i zakończenie działalności gospodarczej: 1. Uwagi wprowadzające; 2. Podejmowanie działalności gospodarczej; 3. Wykonywanie działalności gospodarczej; 4. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej; 5. Zakończenie wykonywania działalności gospodarczej. Rozdział VII. Rejestracja przedsiębiorców: 1. Uwagi wprowadzające; 2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej; 3. Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy; 4. Krajowy Rejestr Sądowy; 5. Podsumowanie. Rozdział VIII. Reglamentacja działalności gospodarczej: 1. Uwagi wprowadzające; 2. Interes publiczny jako przesłanka oddziaływania państwa na gospodarkę; 3. Koncesjonowanie działalności gospodarczej; 4. Zezwolenia; 5. Regulowana działalność gospodarcza; 6. Zakazy podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej jako forma reglamentacji. Rozdział IX. Kontrola działalności gospodarczej: 1. Zasady ogólne prowadzenia kontroli przedsiębiorców; 2. Wszczęcie kontroli; 3. Przebieg czynności kontrolnych; 4. Ograniczenia czasowe podejmowanych kontroli; 5. Inne uprawnienia i obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy. Rozdział X. Zasady opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego: 1. Uwagi wprowadzające; 2. Zasady dotyczące opracowywania projektu aktu normatywnego; 3. Podsumowanie. Rozdział XI. Rzecznik przedsiębiorców: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców; 3. Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców; 4. Podsumowanie. Rozdział XII. Działalność gospodarcza osób zagranicznych w Polsce: 1. Pojęcie osoby zagranicznej i przedsiębiorcy zagranicznego; 2. Prawa osób zagranicznych do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej; 3. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy zagranicznego; 4. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego; 5. Przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych. Zakończenia. Indeks rzeczowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-92-7
1. Wolność gospodarcza jako przesłanka podejmowania działalności gospodarczej, 2. Charakterystyka prawna działalności gospodarczej, 3. Przedsiębiorca jako podmiot działalności gospodarczej, 4. Podstawowe systemy legalizacji podejmowania działalności gospodarczej, 5. Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej, 6. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby wykonujące wolne zawody, 7. Szczególne wymogi w zakresie legalizacji podejmowania działalności gospodarczej, 8. Obowiązki przedsiębiorców w związku z podejmowaniem działalności gospodarczej, 9. Ochrona prawna podejmowania działalności gospodarczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - XXXIII, 819 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-421-6
1. Część ogólna prawa cywilnego, 2. Prawo rzeczowe, 3. Zobowiązania - część ogólna, 4. Zobowiązania - część szczegółowa, 5. Prawo spadkowe, 6. Prawo rodzinne, 7. Prawo własności intelektualnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy prawa cywilnego / red. Edward Gniewek. - Wyd. 3 uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - XXXVIII, 912 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-421-6
1. Część ogólna prawa cywilnego, 2. Prawo rzeczowe, 3. Zobowiązania - część ogólna, 4. Zobowiązania - część szczegółowa, 5. Prawo spadkowe, 6. Prawo rodzinne, 7. Prawo własności intelektualnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-002-5
Zawiera: R.1 Ch-ka ogólna prawa gospodarczego; R. 2 Działalność gospodarcza; R.3 Przedsiębiorca; R.4 Podejmowanie działalności gospodarczej; R.5 Formy organizacyjno-prawne wykonywania działalności gospodarczej; R.6 Ch-ka ogólna umów w działalności gospodarczej; R.7 Umowy sprzedaży i dostawy oraz umowy w obrocie konsumenckim; R.8 Umowy o używanie i korzystanie; R.9 Umowy w procesie inwestycyjnym; R.10 Umowy transportowo-spedycyjne; R.11 Umowy pośrednictwa handlowego; R. 12 Umowy na rynku finansowym; R.13 Nowe typy umów w praktyce gospodarczej; R.14 Działalność gospodarcza a ochrona konkurencji; R. 15 Działalność gospodarcza a ochrona rynku krajowego; R.16 Kontrola i nadzór nad działalnością gospodarczą; R. 17 Zakończenie działalności gospodarczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-220-4
Część I: Wprowadzenie. 1. Zagadnienia ogólne. Część II: Ustrój prawny przedsiębiorców. 2. Przedsiębiorcy. 3. Firma i prokura. 4. Spółka cywilna. 5. Spółka w organizacji. 6. Spółka jawna. 7. Spółka partnerska. 8. Spółka komandytowa. 9. Spółka komandytowo-akcyjna. 10. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 11. Spółka akcyjna. 12. Transformacje spółek. 13. Spółdzielnie. 14. Ponadnarodowe struktury organizacyjne. 15. Prawo upadłościowe i naprawcze. Część III: Umowy handlowe. 16. Czynności handlowe i umowy handlowe. 17. Umowy pośrednictwa handlowego. 18. Umowy i czynności handlowe w obrocie bankowym i finansowym. 19. Umowy w działalności transpodtowej. Część IV: Papiery wartościowe. 20. Papiery wartościowe w obrocie handlowym. Część V: Alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych. 21. Pozasądowe metody rozwiązywania i rozstrzygania sporów gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Prawne podstawy przedsiębiorczości / Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk. - Stan prawny na 1.01.2007 r. - Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 318, [1] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-067-0
1. Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza, 2. Przedsiębiorca, 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 4. Pojęcie spółki i klasyfikacja spółek, 5. Spółki osobowe, 6. Spółki kapitałowe, 7. Łączenie się, podział i przekształcanie spółek handlowych, 8. Umowy i ich wykonanie, 9. Wybrane umowy, 10. Wybrane zagadnienia związane z finansami przedsiębiorcy, 11. Upadłość przedsiębiorcy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-75-2
1. Prawo administracyjne gospodarcze - pojęcie, zakres i źródła. 2. Zachowania państwa wobec gospodarki. 3. Administracja gospodarcza - ustrój i zadania. 4. Samorząd gospodarczy. 5. Prawo działalności gospodarczej. 6. Ograniczenia i obowiązki przedsiębiorców. 7. Przedsiębiorstwa państwowe. 8. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych. 9. Prawna regulacja udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. 10. Prawna regulacja organizacji i funkcjonowania banków. 11. Prawna regulacja działalności ubezpieczeniowej. 12. Prawna regulacja publicznego obrotu papierami wartościowymi. 13. Prawna regulacja ochrony konkurencji i konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne gospodarcze : wybrane zagadnienia / Stanisław Hoc. - Wyd. 2 popr. i uzupeł. Stan prawny na 1.01.2009 r. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2009. - 283, [3] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-88690-75-2
1. Prawo administracyjne gospodarcze - pojęcie, zakres i źródła. 2. Zachowania państwa wobec gospodarki. 3. Administracja gospodarcza - ustrój i zadania. 4. Samorząd gospodarczy. 5. Prawo działalności gospodarczej. 6. Ograniczenia i obowiązki przedsiębiorców. 7. Przedsiębiorstwa państwowe. 8. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych. 9. Prawna regulacja udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. 10. Prawna regulacja organizacji i funkcjonowania banków. 11. Prawna regulacja działalności ubezpieczeniowej. 12. Prawna regulacja publicznego obrotu papierami wartościowymi. 13. Prawna regulacja ochrony konkurencji i konsumentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-000-7
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne i handlowe w zarysie / pod red. Wojciech J. Katner. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.09.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 446, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-346-4
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne i handlowe w zarysie / pod red. Wojciech J. Katner. - Wyd. 3 Stan prawny na 15.10.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 444, [1] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-302-2
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. nauk. Wojciech J. Katner. - Wyd. 4 Stan prawny na 1.11.2011 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011. - 455, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-1647-7-2
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne i handlowe w zarysie / red. nauk. Wojciech J. Katner. - Wyd. 5 Stan prawny na 30.05.2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2014. - 479, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer SA.)
ISBN: 978-83-264-3289-7
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7247-608-X
Cz. I Prawo gospodarcze w systemie polskiego prawa: Ogólne wiadomości o prawie gospodarczym; Zasady przewodnie prawa gospodarczego; Działalność gospodarcza jako przedmiot prawa gospodarczego. Cz. II Przedsiębiorcy: Wiadomości ogólne o przedsiębiorcach; Spółki handlowe jako przedsiębiorcy; Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie jako przedsiębiorcy; Wspólnicy spółek cywilnych i osoby fizyczne jako przedsiębiorcy. Cz. III Stosunki cywilnoprawne z udziałem przedsiębiorców: Ogólna ch-ka umów gospodarczych; Umowy w działalności gospodarczej przedsiębiorców; Papiery wartościowe. Cz. IV Prawna ochrona interesów przedsiębiorców: Rozstrzyganie sporów gospodarczych; Upadłość przedsiębiorcy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again