Form of Work
Książki
(7)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(8)
Author
Bartoszczuk Paweł
(1)
Bugdol Marek
(1)
Chmielewiec Beata
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Dudzik-Lewicka Irena
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gajda Waldema
(1)
Godlewska-Majkowska Hanna
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Huczek Marian
(1)
Janczewska Danuta
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Kamińska Barbara
(1)
Karney Janina E
(1)
Kałowski Adam
(1)
Kwietniewska-Sobstyl Małgorzata
(1)
Madyda Aneta
(1)
Marcinkiewicz Cezary
(1)
Masiukiewicz Piotr
(1)
Matuszczak Agnieszka Ewa
(1)
Michalik Damian
(1)
Moczydłowska Joanna M
(1)
Myszak Justyna Maria
(1)
Pachura Aneta
(1)
Penar Dominik
(1)
Pocztowski Aleksy
(1)
Prokosz Małgorzata
(1)
Sadowska Beata
(1)
Sipa Monika
(1)
Sitek Marcin
(1)
Smolarek Małgorzata
(1)
Szczepańska-Woszczyna Katarzyna
(1)
Szmidt Czesław
(1)
Słoniec Robert
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Uroda Jacek
(1)
Warylewski Jarosław
(1)
Wierzbicka Ewa
(1)
Wierzbicki Zbigniew
(1)
Wojtaszek Henryk
(1)
Wyka Teresa
(1)
Wysocki Jacek
(1)
Żelazna-Blicharz Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Prześladowanie w miejscu pracy
(8)
Molestowanie seksualne
(2)
Motywacja pracy
(2)
Organizacja
(2)
Praca
(2)
Rynek pracy
(2)
Alkoholizm
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
HIV
(1)
Integracja europejska
(1)
Kadry
(1)
Kibice
(1)
Menedżerowie
(1)
Mentoring
(1)
Młodzież
(1)
Narkomania
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Oceny pracowników
(1)
Organizacje
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna -- metody
(1)
Polska
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Quesnay, Francois (1694-1774)
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Transport pasażerski
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zachowanie
(1)
Zakład pracy
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zawód
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
8 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7441-113-9
1. Konteksty teoretyczne. Geneza i różnicowanie się zaburzeń w zachowaniu; Znaki czasu: marginalizacja i wykluczenie społeczne; Efektywność resocjalizacji i niektóre jej makrouwarunkowania; Teleologiczne podstawy przeciwdziałania dewiacjom uczniów niedostosowanych społecznie. 2. Aspekty diagnostyczne. Aktualne problemy penitencjarne i resocjalizacyjne w Republice Czeskiej; Uzależnienie od automatów do gier; Miękkie narkotyki i ich używanie przez młodzież w świetle wybranych teorii; Kontakty z używkami nieletnich resocjalizowanych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym; Stan opieki i kontroli wychowawczej w rodzinach młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie; Wychowawcze aspekty środowiska rodzinnego i szkolnego podopiecznych w MOW Morwiny; Wpływ środowiska rodzinnego na społeczne funkcjonowanie osób jąkających się; Prawne aspekty opieki, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych w kontekście zapobiegania dewiacjom; Zmiany psychiczne i behawioralne u osób uzależnionych od alkoholu - roczna katamneza. 3. Profilaktyka i terapia. Znaczenie profilaktyki w pracy z dziećmi i młodzieżą; Socjoterapia a zmiana poziomu natężenia potrzeb i stylu komunikacji interpersonalnej młodzieży; systemowa konsultacja resocjalizacyjna; Rola "Księgi Życia" we wzmacnianiu pozytywnych potencjałów dziecka w ramach placówki opiekuńczo-wychowawczej; Mobbing, jego postacie i profilaktyka; "HIV-fobia" a realność - zagrożenia przełomu wieków; Dewiacyjne zachowania kibiców sportowych jako zjawisko patologii społecznej; Problematyka dzieci ulicy w Niemczech.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Gry i zachowania nieetyczne w organizacji / Marek Bugdol. - Warszawa : Difin, 2007. - 212 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-716-6
1. Gry społeczne w organizacji. System i struktura społeczna organizacji; Role społeczne; Organizacja areną polityczną; Gry społeczne - podstawowe pojęcia; Działania zbiorowe i "wspólne pastwisko"; Zwolennicy teorii dramaturgicznej; Gry społeczne a zadania grupowe; Przykłady gier społecznych w organizacji; Współpraca; Oszukiwanie. 2. Zachowania nieetyczne w organizacji. Zagadnienia wprowadzające; Konflikty; Mobbing/bullying; Molestowanie seksualne; Romansowanie; Szantaż; Sabotaż w miejscu pracy; Plotkowanie w miejscu pracy; Kradzież; Kłamstwo; Inwigilacja i donoszenie; Znieważanie; Zdrada; Łapówkarstwo; Protekcja i faworyzacja; Niewolnictwo XXI wieku. 3. Zarządzanie zachowaniami nieetycznymi. Koncepcje zarządzania a zachowanie pracownicze; Formalne struktury organizacyjne a zachowania pracownicze; Szkolenia a zachowania pracownicze; Kodeksy etyczne i procedury zarządzania; Znaczenie przywództwa; Znaczenie jakości życia w miejscu pracy; Wyrażanie uznania i szacunku; Dyscyplina pracy a zachowania pracownicze; Pomaganie pracownikom; Zarządzanie pracownikami trudnymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7159-262-0
1. Definicje molestowania seksualnego, 2. Podstawy odpowiedzialności w prawie pracy, 3. Podstawy odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego, 4. Odpowiedzialność karna za molestowanie seksualne, 5. Wybrane przypadki molestowania seksualnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2005)
1. Wyzwania rynku pracy w dobie globalizacji, 2. Wybrane zagadnienia rynku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, 3. Charakterystyka zagrożeń w środowiski pracy i metody ich zwalczania, 4. Mobbing w środowisku pracy - wybrane zagadnienia, 5. O przedmiocie rachunkowości zarządczej, 6. Kierunki działań usprawniających system monitoringu w małych i średnich przedsiębiorstwach, 7. Szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa w wyniku integracji europejskiej, 8. Promocja i komunikacja społeczna narzędziem kształtowania świadomości ekologicznej społeczności lokalnych, 9 .Rola etyki w społecznej gospodarce rynkowej, 10. Sylwetki wielkich ekonomistów - Francqois Quesnay (1694-1774)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-89355-84-1
Cz. I Rynek pracy i stosunki przemysłowe w procesie integracji europejskiej: Europejska strategia zatrudnienia a aktywna polityka rynku pracy; Wspólnotowe ramy instytucjonalne działań na polskim rynku pracy; HRM a zbiorowe stosunki w procesie przemian; Współpraca i zaangażowanie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi - stosunki przemysłowe w okresie przemian; Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu. Rzeczywistość polska a standardy europejskie; Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy - doświadczenia wybranych krajów Unii Europejskiej oraz praktyczne wskazówki dla polskich pracodawców; Doświadczenia europejskie a rozwój partycypacji pracowniczej w Polsce; Pracownik upodmiotowiony - partner społecznie odpowiedzialny; Bezrobocie wśród ludzi młodych i jego wpływ na motywację do działań; Wspomaganie studenckiej przedsiębiorczości: perspektywa europejska; Aktywna polityka rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Ewolucja koncepcji - instrumenty i finansowanie; Wczesna identyfikacja osób zagrożonych długookresowym bezrobociem w krajach Unii Europejskiej; Deregulacja rynku pracy jako sposób ograniczania bezrobocia; Między rynkiem pracy a konkurencyjnym rynkiem przedsiębiorstw; Rynek pracy jako uwarunkowanie zarządzania kapitałem ludzkim; Koszty kształcenia w państwowych szkołach wyższych w Polsce w latach 1997-2002. Cz. II Strategie i metody zarządzania kapitałem ludzkim: Problemy kształtowania polityki personalnej w grupach kapitałowych; Marketing personalny - logistyka personalna (nowe trendy ZZL); Zarządzanie personelem w projektach; Różnorodność kulturowa a budowanie zaufania w organizacji; Doświadczenia firm amerykańskich w zarządzaniu różnorodnością i uwagi na temat możliwości wykorzystania ich w warunkach polskich; Zróżnicowanie kultur narodowych a systemy wynagrodzeń w wybranych krajach Unii Europejskiej; Wynagrodzenia w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce (na przykładzie podmiotów z Listy 500); Wynagrodzenia jako instrument zarządzania strategicznego w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych; Kształtowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach produkcyjnych w świetle badań; Kultura narodowa a profil przywódcy w wybranych krajach europejskich; Doskonalenie menedżerów w organizacji; Kapitał ludzki w procesie zarządzanie wiedzą - doświadczenia europejskich organizacji; Zarządzanie wiedzą a psychomanipulacja w przedsiębiorstwach polskich i francuskich; Nowe tendencje w kształtowaniu rozwoju zawodowego pracowników wobec integracji Polski z Unią Europejską; Zarządzanie kompetencjami w praktyce; Wykorzystanie coachingu w zarządzaniu rozwojem zawodowym pracowników; Zmiana w organizacji - w kierunku organizacji uczącej się; Zastosowanie analizy "5 sił Portera" do tworzenia strategii personalnej; Koherencja strategii personalnych i marketingowych w warunkach umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw; Motywowanie pracowników w warunkach niepewności zatrudnienia; Proces motywowania w przedsiębiorstwach - przesłanki i kierunki zmian; Ocenianie motywacji pracowników i satysfakcji z pracy. Analiza przypadku; Oceniani pracowników - problemy i wyzwania w świetle integracji Polski z Unią Europejską; Praktyka pozyskiwania kadry kierowniczej do przedsiębiorstw międzynarodowych; Komunikacja transkoporacyjna i jej główne determinanty; Doskonalenie warunków pracy jako długofalowa inwestycja w potencjał społeczny firmy; Doświadczenia europejskie w obszarze ZZL w procesie restrukturyzacji; Wykorzystanie audytu wiedzy w restrukturyzacji zatrudnienia; Wewnętrzny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89501-66-0
1. Współczesna pedagogika pracy - problemy interdyscyplinarne, 2. Pracownik w organizacji, 3. Badanie pracy i zawodów, 4. Organizacja czasu pracy, 4. Przedsiębiorczość, 5. Psychologiczne mechanizmy zachowania człowieka w organizacji, 7. Przystosowanie do pracy i dobór zawodowy, 8. Motywacja do pracy, 9. Edukacja dorosłych w organizacji, 10. Sztuka bycia pracownikiem, 11. Style zachowania dorosłych, 12. Autorytet przełożonego, 13. Zjawiska patologiczne we współczesnym przedsiębiorstwie, 14. Pedagogika pracy XXI wieku - koncepcje, badania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7561-174-8
1. Pozaprawne aspekty lobbingu: Mobbing- istota, przyczyny i skutki; Kultura organizacyjna a lobbing; Mobbing w organizacjach o różnej wielkości; Zachowania lobbingowe- praktyczne problemy diagnozy; Psychologiczne aspekty lobbingu w ujęciu interakcyjnym; 2. Aspekty prawne lobbingu: Prawne pojęcie lobbingu i jego skutki zdrowotne; Antymobbingowe regulacje prane we Francji i Belgii; Środki przeciwdziałania lobbingowi świetle prawa paca; Cywilnoprawne podstawy roszczeń pracownika wobec pracodawcy w sytuacji mobbingu w miejscu pracy; Odpowiedzialność karna za mobbing; Mobbing a ochrona danych osobowych pracownika.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Zeszyt 1/2014)
Zarządzanie łańcuchem dostaw a lojalność klientów firmy; Innowacje w budowie wartości przedsiębiorstwa; Mapa kognitywna jako instrument projektowania zintegrowanego produktu turystycznego gmin; Shaping consumer's behavior in tourism managment; Wielkie korporacje a ryzyko systemowe; Empowerment - nowe spojrzenie na aktywowanie kwalifikacji pracowników MŚP w obszarze zarządzania; Mobbing jako patologia w kierowaniu personelem; Kompetencje menadżerskie w obrzasze kreatywności i innowacyjności; Wpływ coachingu na zarzadzanie przedsiebiorstwem; Wykorzystanie środków publicznych w redukcji kosztów pracy; Innowacyjność a rozwój małych i średnich przedsiebiorstw; Znaczenie ubezpieczeń dla przedsiębiorstw sektora MŚP; Procesy logistyczne w przedsiebiorstwie usługowym MŚP w branży usług motoryzacyjnych; Wybrane aspekty zarządzania jakościa procesów logistycznych w przedsiębiorstwach sektora MŚP; Rola i miejsce logistyki w systemie zarządzania przedsiebiorstwem; Publiczny transport zbiorowy na rynku usług transportowych - wybrane aspekty; Determinanty efektywnego zarządzania projektami w JST i w przedsiebiorstwach komunalnych; Argumenty za i przeciw społecznej odpowiedzialności biznesu; Koncepcja CSR w transporcie publicznym - dobry zwyczaj, konieczność czy przyszłość funkcjonowania miast?; Rola CRS i dialogu społecznego w zarzadzaniu przedsiebiorstwem; Odpowiedzialne społecznie zarządzanie zasobami ludzkimi: standard miejsca pracy na przykładzie normy SA8000; Przyczynek do budowy modelu potencjału organizacji w warunkach technoglobalizmu; Formy współdziałania organizacji w ujęciu praktycznym; Metoda "rozwoju" i narzędzia kształtowania współczesnej organizacji; Zmiany w Rządowych Programach Wspomagania Finansowania Mieszkalnictwa w Polsce i ich skutki dla rozwoju branży deweloperskiej; Z problematyki zarządzania jednostką samorządu terytorialnego; Communication of an enterprise by the use of public relations; Student jako kluczowy interesariusz uczelni wyższej w kontekście dwukierunkowej komunikacji internetowej; Perspektywy rozwoju niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce. Alianse strategiczne, innowacje; Zmiany w organizacji współczesnych przedsiębiorstw; Od historii metod zarzadzania do sprawnego funkcjonowania organizacji; Perspektywy rozwoju biogospodarki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again