Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(15)
available
(10)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(15)
Author
Chakowski Maciej
(2)
Jędrejek Grzegorz
(2)
Baran Beata
(1)
Baran Krzysztof W
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Brzostowski Wojciech
(1)
Brózda Łukasz
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dadak Justyna
(1)
Dorre-Nowak Dominika
(1)
Dudek Joanna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Flisek Karol
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Król Karol
(1)
Król Martyna
(1)
Kuchta Łukasz
(1)
Lankamer Agata
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Malarski Stanisław
(1)
Marciniak Jarosław
(1)
Miąsko Mariusz
(1)
Moszczyńska Paulina
(1)
Najda Magdalena
(1)
Nurzyńska-Wereszczyńska Edyta
(1)
Olmińska Anna
(1)
Piwowarska-Reszka Magdalena
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Potocka Patrycja
(1)
Potocka-Szmoń Patrycja
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Roguska-Kikoła Agnieszka
(1)
Romer Maria Teresa
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Rożek Kacper
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Szewczyk Helena
(1)
Szmidt Czesław
(1)
Warylewski Jarosław
(1)
Wichrowska Janikowska Elżbieta
(1)
Wyka Teresa
(1)
Zielinski Marek
(1)
Zieliński Marek
(1)
Zych Małgorzata
(1)
Ćwiertniak Bolesław Maciej
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Prześladowanie w miejscu pracy
(18)
Prawo pracy
(8)
Patologia społeczna
(3)
Stosunki interpersonalne
(3)
Czas pracy
(2)
Dyskryminacja
(2)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(2)
Molestowanie seksualne
(2)
Odpowiedzialność cywilna
(2)
Przemoc
(2)
Wrogość
(2)
Administracja
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
(1)
Cisza wyborcza
(1)
Dane osobowe
(1)
Dobra osobiste
(1)
Doręcznie pisma
(1)
Godność ludzka
(1)
Informacja
(1)
Informacja publiczna
(1)
Inspekcja pracy
(1)
Inspektorzy pracy
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Komitet wyborczy
(1)
Konflikt
(1)
Korupcja
(1)
Macierzyństwo
(1)
Matura
(1)
Nadużycie funkcji publicznej
(1)
Nadużycie prawa
(1)
Oazy podatkowe
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Podróże służbowe
(1)
Policja
(1)
Praca czasowa
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa pacjenta
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Przedsiębiorstwo jednoosobowe
(1)
Przestępstwa i wykroczenia przeciw prawom pracownika
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy - Europa - od 2005 r.
(1)
Płaca
(1)
Renta planistyczna
(1)
Rewolucja 1917 r. lutowa
(1)
Rozwiązanie umowy o pracę
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Równość (prawo)
(1)
Samorząd
(1)
Samorząd miejski
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Spory zbiorowe
(1)
Sądownictwo pracy
(1)
Służba wojskowa zawodowa
(1)
Służba zdrowia
(1)
Służby mundurowe
(1)
Terminy ustawowe
(1)
Umowa o pracę
(1)
Unikanie opodatkowania
(1)
Urlopy
(1)
Wybory
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zbiorowe stosunki pracy
(1)
Związki zawodowe
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
31 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7334-369-5
1. Pojęcie, rodzaje i skutki mobbingu, 2. Skutki prawne mobbingu, 3. Charakterystyka ogólna dóbr osobistych w aspekcie mobbingu, 4. Problem subiektywnej i obiektywnej koncepcji naruszenia dóbr osobistych, 5. Problem wyodrębnienia dóbr osobistych pracownika, 6. Dobra osobiste narażone w sposób szczególny na naruszenie w wyniku mobbingu, 7. Roszczenia określone w art. k.c. Przysługujące poszkodowanemu w przypadku naruszenia dóbr osobistych, 8. Zadośćuczynienie przysługujące ofierze mobbingu, 9. Szkoda majątkowa będąca następstwem mobbingu, 10. Możliwość uzyskania przez ofiary mobbingu zadośćuczynienia w postępowaniu karnym; 11. Zbieg roszczeń przysługujących ofierze mobbingu, 12. Dochodzenie roszczeń przez ofiary mobbingu w procesie cywilnym, 13. Postulaty de lege ferenda dotyczące cywilnoprawnej ochrony ofiar mobbingu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-350-8
1. Pojęcie, rodzaje i skutki mobbingu, 2. Skutki prawne mobbingu, 3. Charakterystyka ogólna dóbr osobistych w aspekcie mobbingu, 4. Problem subiektywnej i obiektywnej koncepcji naruszenia dóbr osobistych, 5. Problem wyodrębnienia dóbr osobistych pracownika, 6. Dobra osobiste narażone w sposób szczególny na naruszenie w wyniku mobbingu, 7. Roszczenia określone w art. k.c. Przysługujące poszkodowanemu w przypadku naruszenia dóbr osobistych, 8. Zadośćuczynienie przysługujące ofierze mobbingu, 9. Szkoda majątkowa będąca następstwem mobbingu, 10. Możliwość uzyskania przez ofiary mobbingu zadośćuczynienia w postępowaniu karnym; 11. Zbieg roszczeń przysługujących ofierze mobbingu, 12. Dochodzenie roszczeń przez ofiary mobbingu w procesie cywilnym, 13. Postulaty de lege ferenda dotyczące cywilnoprawnej ochrony ofiar mobbingu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7426-327-X
1. Czym jest dyskryminacja? Zakres zastosowania zasady równego traktowania w zatrudnianiu oraz podstawowe definicje. 2. Kryteria dyskryminacyjne. 3. Ogólne zasady dotyczące naruszania zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji. 4. Obowiązek udzielania informacji. 5. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania lub zakazu dyskryminacji. 6. Państwowa Inspekcja Pracy. 7. Sąd pracy. Orzecznictwo dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Związki zawodowe a problem samo zatrudnienia; Samozatrudnienie- przyczyny zjawiska i jego skutki w sferze zatrudnienia; Samozatrudnienie- przyczyny zjawiska i skutki związane z jego rozprzestrzenianiem się; Mobbing w Polsce- raport z badań; Zapobieganie zjawisku lobbingu w przedsiębiorstwie- program działań profilaktycznych; Następstwa psychologiczne i zdrowotne lobbingu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Mobbing : aspekty prawne / Maciej Chakowski. - Bydgoszcz [i in.] : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2005. - 84 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-89073-67-6
1. Pojęcie, zakres i skutki mobbingu, 2. Regulacja prawna mobbingu w wybranych krajach europejskich i drogi jej rozwoju w Unii Europejskiej, 3. Regulacja prawna mobbingu w stanach Zjednoczonych i Kanadzie, 4. Regulacja prawna mobbingu w Polsce, 5. Wewnętrzna polityka antymobbingowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Book
In basket
Mobbing : aspekty prawno-organizacyjne / Maciej Chakowski. - Wyd. 2 - Bydgoszcz [i in.] : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2011. - 145, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-61668-32-9
1. Pojęcie, zakres, przyczyny i skutki mobbingu w organizacji; 2. Mobbing a konflikt w organizacji; 3. Mobbing a style zarządzania; 4. Regulacja prawna mobbingu w wybranych krajach europejskich i drogi jej rozwoju w Unii europejskiej; 5. Regulacja prawna mobbingu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie; 6. Regulacja prawna mobbingu w Polsce- możliwe drogi rozwiązania problemu na poziomie organizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-400-4
1. Mobbing: Pojęcie lobbingu; Roszczenia przysługujące ofiarom lobbingu; Pozasądowe rozwiązywanie sporów związanych z lobbingiem; przeciwdziałanie lobbingowi; 2. Dyskryminacja: Pojęcie dyskryminacji w zatrudnieniu; Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu; Przeciwdziałanie dyskryminacji; Skutki naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu; Dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Mobbing w polskim prawie pracy / Małgorzata Zych. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 111 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Monitora Prawa Pracy)
ISBN: 978-83-7483-955-6
1. Wprowadzenie pojęcia mobbingu do polskiego prawa pracy, 2. Definicja mobbingu, 3. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, 4. Spory powstałe na tle mobbingu, 5. Mobbing w orzecznictwie Sadu Najwyższego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-524-5
1. Pojęcie i istota mobbingu w stosunkach pracy; 2. Podstawy prawne ochrony przed mobbingiem w stosunkach pracy; 3. Prawna regulacja mobbingu w wybranych krajach; 4. Pojęcie mobbingu w świetle art. 94 kodeksu pracy; 5. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu; 6. Mobbing a dobra osobiste pracowników; 7. Gwarancje prawne ochrony przed mobbingiem w prawie cywilnym oraz prawie karnym; 8. Zagadnienia procesowe ochrony przed mobbingiem w stosunkach pracy; 9. Przeciwdziałanie mobbingowi w stosunkach pracy za pomocą środków pozaprawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-477-2
1. Zrozumieć mobbing- okiem psychologa; Lobbing- próba przybliżenia zjawiska; Zrozumieć ofiarę; Zrozumieć mobbera; Zrozumieć organizację; 2. Zrozumieć mobbing- okiem prawnika: Międzynarodowe aspekty lobbingu- regulacje prawne; Regulacje prawne dotyczące lobbingu w Polsce; Sytuacja prawna pracodawcy w kontekście ustawowej definicji lobbingu; Sytuacja prawna ofiary lobbingu; Analiza wybranych orzeczeń w kontekście problemów związanych z kodeksową definicją mobbingu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7159-262-0
1. Definicje molestowania seksualnego, 2. Podstawy odpowiedzialności w prawie pracy, 3. Podstawy odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego, 4. Odpowiedzialność karna za molestowanie seksualne, 5. Wybrane przypadki molestowania seksualnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7387-683-9
Cz. I Teoretycznoprawne aspekty ochrony godności i innych dóbr osobistych pracownika: 1. Pojęcie godności, 2. Znaczenie pojęcie "godność człowieka" w stosunku pracy. Cz. I Przesłanki ochrony i konsekwencje naruszenia godności i innych dóbr osobistych w stosunkach pracy: 3. Konsekwencje naruszenia godności i innych dóbr osobistych regulowane przepisami prawa pracy, 4. Cywilnoprawna ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika. Cz. III Egzemplifikacja współczesnych naruszeń dóbr osobistych w stosunku pracy; 5. Przegląd dóbr osobistych wybranych ze względu na ich szczególna doniosłość na gruncie stosunku pracy, 6. Mobbing
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / red. nauk. Krzysztof W. Baran. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 724 s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-191-7
Cz. I Ogólna, 1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy, 2. Funkcje prawa pracy, 3. Zasady prawa pracy, 4. Równe traktowanie w zatrudnieniu, 5. Źródła prawa pracy. Cz. II Indywidualne prawo pracy: 6. Stosunek pracy, 7. Umowa o pracę, 8. Przekształcenia zobowiązaniowego stosunku pracy, 9. Ustanie stosunku pracy, 10. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, 11. Pracownicy tymczasowi, 12. Pozaumowne stosunki pracy, 13. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy, 14. Zakaz konkurencji, 15. Wynagrodzenie za pracę, 16. Czas pracy, 17. Urlopy pracownicze, 18. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna, 19. Odpowiedzialność materialna pracowników, 20. Powszechna ochrona pracy, 21. Ochrona rodzicielska, 22. Ochrona młodocianych, 23. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Cz. III Zbiorowe prawo pracy: 24. Wolności związkowe, 25. Status prawny związków zawodowych, 26. Status prawny organizacji pracodawców, 27. Partycypacja pracownicza, 28. Zbiorowe spory pracy. Cz. IV Procesowe prawo pracy: 29. Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy, 30. Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy, 31. Inspekcja pracy, 32. Przedawnienie roszczeń i terminy zawite
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-919761-1-4
1. Czym jest mobbing?, 2. Podstawowe regulacje prawne, 3. Jak konflikt przeradza się w mobbing?, 4. Skutki mobbingu, 5. Mobbing a oceny pracownicze, 6. Dział personalny firmy-centrum działań antymobbingowych i zapobiegania prześladowaniom, 7. Komunikacja i procedury przeciwdziałania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-63962-56-2
Rozdział I. Wprowadzenie: 1.1. Problem społecznej odpowiedzialności organizacji; 1.2. Korupcja jako przejaw nieetycznego działania; 1.3. Patologie w relacjach międzyludzkich. Rozdział II. Organy władzy, urzędy centralne i samorządowe: 2.1. Rodzaje patologii w administracji publicznej; 2.2. Nieprawidłowości i nadużycia przy stanowieniu prawa; 2.3. Niegospodarność i afery finansowe; 2.4. Przykłady naruszenia dóbr osobistych; 2.5. Patologie w samorządzie terytorialnym. Rozdział III. Wymiar sprawiedliwości: 3.1. Niesłuszne aresztowania i kontrowersyjne wyroki; 3.2. Korupcja w służbach mundurowych; 3.3. Patologiczne stosunki międzyludzkie; 3.4. Błędy i przekroczenie uprawnień podczas akcji. Rozdział IV. Nadużycia w sektorze finansowym: 4.1. Sektor bankowy; 4.2. Nadużycia w innych instytucjach związanych z sektorem finansowym. Rozdział V. Nieprawidłowości w służbie zdrowia: 5.1. Uwarunkowania systemowe; 5.2. Korupcja i łapownictwo; 5.3. Błędy medyczne; 5.4. Mobbing i molestowanie; 5.5. Inne nieprawidłowości w służbie zdrowia; 5.6. Nieprawidłowości w pracy pogotowia ratunkowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XVII. Zeszyt specjalny)
Zawiera: Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Zasada równości płci - wybrane regulacje prawa krajowego; Agitacja wyborcza jako ważny element kampanii wyborczej - wybrane zagadnienia; Implementation of patient autonomy principle under the conditions of penitential isolation; Dokumentacja przetwarzania danych osobowych; Realizacja dostępu do informacji publicznej w gminach powiatu raciborskiego; Kilka uwag w sprawie błędnego formułowania argumentów przez prawników. Zagadnienia prawno-historyczne: Zagadnienie państwowości białoruskiej w latach 1917-1920. W setną rocznicę rewolucji 1917; Człowiek w konflikcie z aparatem skarbowym - relacja sprzed wieków. Wincenty Kadłubek a instytucja renovatio monetae. Zagadnienia prawa publicznego: Gdy koniec terminu przypada na sobotę - refleksje na gruncie administracyjnoprawnym; Odwołanie od wyniku egzaminu maturalnego; Wybrane zagadnienia prawne naliczania opłat planistycznych; Relacja między studium uwarunkowań a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony środowiska; Instytucja doręczenia pism pełnomocnikowi a ochrona praw strony postępowania na tle orzecznictwa sądów administracyjnych; Zasadność uznawania Republiki Cypryjskiej za raj podatkowy - wybrane zagadnienia; Traktat svalbardzki - wykorzystane szanse?; Procedural justice standards in disciplinary proceedings of the police officers; Wytyczne Komitetu Bazylejskiego z 15 stycznia 2014 r. dotyczące zarządzania ryzykiem w odniesieniu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Z problematyki prawa prywatnego: Dokonanie czynności prawnej z wykorzystaniem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym EPUAP jako swoista szczególna forma czynności prawnych; Dyskryminacja jako przykład nierównego traktowania pracownika; Collective agreement as a permanent element of labor law; Karnoprawne środki ochrony prawnej przed mobbingiem; Zdolność i gotowość bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej - wybrane aspekty; Inspektor pracy jako organ postępowania mandatowego oraz oskarżyciel publiczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; Charakter prawny zatrudnienia żołnierzy zawodowych; Dobrowolne nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika w kontekście przychodu podatkowego ze stosunku pracy; Status pracowników zarządzających w trakcie trwania stosunku pracy wobec krytycznej sytuacji finansowej pracodawcy; Propozycja nowelizacji definicji legalnej podróży służbowej w kontekście uregulowań w wybranych krajach Unii Europejskiej. Glosy, opinie, komentarze: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2016 r., I OSK 417/15, Legalis nr 1408450; Odczyt na temat „Moje lwowskie wspomnienia. Lwów i Kresy Wschodnie”; Artur Korobowicz (1938-2017) - wspomnienie o Uczonym. Sprawozdania: Sprawozdanie z konferencji pt. „Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie sądowym” w Sądzie Najwyższym RP, Warszawa, 18 listopada 2016 r.; Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - aspekty proceduralne”, Warszawa, 7 grudnia 2016 r.; Sprawozdanie z jubileuszu prof. dr. hab. Stanisława Malarskiego; Sprawozdanie z konferencji naukowej „Prawo w konfrontacji z presją polityczną”, Sosnowiec, 24-25 września 2016 r. Recenzje: Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek Zielinski, Elementarz z logiki: podręcznik nie tylko dla prawników; Piotr Fiedorczyk, Prawo rodzinne w pracach nad unifikacją i kodyfikacją prawa w Polsce (1945-1964); Kamil Niewiński, PZPR a sądownictwo w latach 1980-1985. Próby powstrzymania „solidarnościowej” rewolucji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-43-7
Zawiera: O problemach zatrudnienia w samorządzie terytorialnym (zamiast wprowadzenia); Cz.I. Modele i podstawy zatrudnienia w samorządzie terytorialnym: Status prawny pracowników samorządowych; Wymogi podmiotowe zdolności osoby fizycznej do nabycia statusu pracownika samorządowego; Roszczenia zwycięzcy konkursu oraz pozostałych kandydatów związane z postępowaniem konkursowym na samorządowe stanowiska urzędnicze;. Cz. II. Treść stosunku pracy pracowników samorządowych: Regulacja zadań publicznych samorządu terytorialnego a sposób regulacji wynagrodzenia pracowników samorządowych; Czas pracy pracowników samorządowych; Czas pracy pracowników samorządowych (wybrane zagadnienia); Telepraca jako forma zatrudnienia pracownika samorządowego; Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego - potencjał bez wykorzystania; Status radcy prawnego jako pracownika samorządowego; Prawne aspekty przeciwdziałania mobbingowi w administracji samorządowej. Cz. III. Zmiana i ustanie samorządowych stosunków pracy: Podstawy zatrudnienia i zmiany treści stosunku pracy urzędników samorządowych (ze szczególnym uwzględnieniem umowy o pracę); charakter i następstwa przeniesienia pracownika samorządowego w drodze porozumienia pracodawców; Zmiany w podziale terytorialnym państwa a przejście samorządowego zakładu pracy; Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym (na marginesie art. 6a ustawy o pracownikach samorządowych); Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym na skutek negatywnej oceny okresowej. Cz. IV. Z zagadnień zatrudniania niepracowniczego w samorządzie terytorialnym : Powierzenie radnemu wykonywania pracy w rozumieniu art. 24d ustawy o samorządzie gminnym; Zagadnienia nieodpłatnego zatrudnienia skazanych przez samorząd terytorialny. Cz. V. Zbiorowe prawo pracy w samorządzie terytorialnym: Regulacje prawne z zakresu zbiorowego prawa pracy dotyczące pracowników samorządowych a regulacje ogólne. Podobieństwa i różnice; Aksjologiczne i prawne podstawy tworzenia związków zawodowych ad hoc na przykładzie samorządowego prawa pracy; Stosowanie Kodeksu cywilnego w zbiorowym i samorządowym prawie pracy na przykładzie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7561-174-8
1. Pozaprawne aspekty lobbingu: Mobbing- istota, przyczyny i skutki; Kultura organizacyjna a lobbing; Mobbing w organizacjach o różnej wielkości; Zachowania lobbingowe- praktyczne problemy diagnozy; Psychologiczne aspekty lobbingu w ujęciu interakcyjnym; 2. Aspekty prawne lobbingu: Prawne pojęcie lobbingu i jego skutki zdrowotne; Antymobbingowe regulacje prane we Francji i Belgii; Środki przeciwdziałania lobbingowi świetle prawa paca; Cywilnoprawne podstawy roszczeń pracownika wobec pracodawcy w sytuacji mobbingu w miejscu pracy; Odpowiedzialność karna za mobbing; Mobbing a ochrona danych osobowych pracownika.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7187-945-8
Informacja dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu w oparciu o przepisy rozdziału IIa (art. 18.3a-18.3e) Kodeksu pracy. 1. Zakres stosowania zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji. 2. Obowiązek udzielania informacji dla pracowników. 3. Równe traktowanie w zatrudnieniu a dyskryminacja - podstawowe definicje 4. Ogólne zasady dotyczące naruszenia zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji 5. Kryteria dyskryminacyjne 6. Uprawnienie do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości 7. Zakres dyskryminacji a zakres informacji, które pracownik musi udzielić pracodawcy 8. Środki ochrony przeciw naruszeniom zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji 9. Mobbing 10. Przykładowe orzecznictwo
w oparciu o przepisy rozdziału IIa (art. 18) Kodeksu Pracy Komentarz do Informacji o równym traktowaniu w zatrudnieniu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again