Form of Work
Książki
(41)
Status
only on-site
(38)
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(38)
Author
Kozłowska-Burdziak Mirosława
(2)
Norek Emil
(2)
Bandarzewski Kazimierz
(1)
Baran Michał
(1)
Bałtowski Maciej
(1)
Bednarski Marek
(1)
Biernat Stanisław
(1)
Bieś-Srokosz Paulina
(1)
Blicharz Rafał
(1)
Bojańczyk Mirosław
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Brzozowski Marcin
(1)
Błaszczyk Barbara
(1)
Chróścicki Andrzej
(1)
Czekaj Jan
(1)
Czerw Jarosław
(1)
Drzymont Genowefa
(1)
Dudek Wiesław
(1)
Filipczuk Janusz
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Grabowski Jan
(1)
Grotkowska Katarzyna
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Jagoda Joanna
(1)
Jaworek Małgorzata
(1)
Kaczmarek Jarosław
(1)
Kalina-Prasznic Urszula
(1)
Karkowski Tomasz
(1)
Kieżun Witold
(1)
Kostecka Daria
(1)
Kowalska Krystyna
(1)
Kowalski Marcin
(1)
Kozarzewski Piotr
(1)
Krakała Artur
(1)
Krzemiński Paweł
(1)
Kubin Jerzy
(1)
Lachiewicz Stefan
(1)
Lech Aleksandra
(1)
Lewandowski Roman
(1)
Litwa Piotr
(1)
Majewski Kamil
(1)
Markowska Paulina
(1)
Misztal Bronisław
(1)
Moll Tomasz
(1)
Mączyńska Elżbieta
(1)
Nowakowski Tomasz
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Perechuda Kazimierz
(1)
Pietrzykowski Tomasz
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Płonka-Bielenin Katarzyna
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Romanowska Maria
(1)
Ruszkowski Paweł
(1)
Szymla Wojciech
(1)
Słysz Aleksander
(1)
Walkowiak Ryszard
(1)
Wasilewski Dariusz
(1)
Wratny Jerzy
(1)
Wójtowicz Andrzej
(1)
Węgrzyn Maria
(1)
Zacharko Lidia
(1)
Zakrzewska-Bilewska Agnieszka
(1)
Zarzeczny Józef
(1)
Zemke-Górecka Agnieszka
(1)
Zysnarski Jarosław
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(34)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(41)
Subject
Prywatyzacja
(25)
Przedsiębiorstwo
(10)
Polska
(7)
Prawo gospodarcze
(5)
Przemysł
(5)
Służba zdrowia
(5)
Przedsiębiorstwo państwowe
(4)
Dzierżawa
(3)
Gospodarka
(3)
Rolnictwo
(3)
Spółki akcyjne
(3)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(3)
Unia Europejska
(3)
Zdrowie publiczne
(3)
Administracja publiczna
(2)
Agencja Nieruchomości Rolnych
(2)
Gospodarka kapitalistyczna
(2)
Gospodarka komunalna
(2)
Gospodarka narodowa
(2)
Innowacje
(2)
Inwestycje
(2)
Leasing
(2)
Państwo
(2)
Państwowe gospodarstwa rolne
(2)
Pomoc publiczna
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Rynek pracy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Sektor prywatny
(2)
Szpitale
(2)
Transformacja systemu społeczno
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Zastaw
(2)
Akcjonariat pracowniczy
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżety gminne
(1)
Controlling
(1)
Demokracja
(1)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(1)
Ekonomia
(1)
Elektroenergetyka
(1)
Energetyka
(1)
Farmacja
(1)
Giełda
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Grunt
(1)
Grupy nacisku
(1)
Inflacja
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kadry
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Logistyka
(1)
Medycyna
(1)
Monopol
(1)
Narodowe Fundusze Inwestycyjne
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieruchomości publiczne
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Outsourcing
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Polityka
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo państwowe
(1)
Produkcja
(1)
Prywatyzazja
(1)
Reforma gospodarcza
(1)
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Spółki pracownicze
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Technologia
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Transport
(1)
Upadłość
(1)
Upaństwowienie
(1)
Urzędy pracy
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Własność
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zbiorowe stosunki pracy
(1)
Związki zawodowe
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
66 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60694-06-0
1. Teoretyczne i praktyczne uarunkowania adaptacyjności polskich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej. 2. Globalizacja jako determinanta zmian adaptactyjnych polskich przedsiębiorstw. 3. Procesy restrukturyzacji i prywatyzacji formą adaptacyjności polskich przedsiębiorstw do warunków gospodarki rynkowej. 4. Wpływ wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na ich zdolności adaptacyjne. 5. Zachowania strategiczne polskich przedsiębiorstw jako efekt ich adaptacyjności do warunków gospodarki rynkowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60956-06-9
Cz. 1. Wprowadzenie; Cz. II. Podstawowe regulacje prawne; 1. Podstawowe aktyw prawne dotyczące analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego; 2. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska i ochrony zabytków; 3. Analiza realizacji Obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska, a przegląd ekologiczny i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; Cz. III. Zakres analizy realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska; 1. Uwagi ogólne; 2. Wstęp; 3. Lokalizacja i ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa; 4. Syntetyczny opis technologii; 5. Gospodarka wodno-ściekowa i opis zanieczyszczeń wód; 6. Opis stopni emisji zanieczyszczeń do powietrza; 7. Gospodarka odpadami; 8. Substancje stwarzające szczególne zagrozenie dla środowiska; 9. Zagrożenia przed hałasem; 10. Ochrona powierzchni ziemi; 11. Awarie przemysłowe; 12. Odpowiedzialność za szkody w środowisku; 13. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska; 14. Ocena zagrożeń dla zdrowia pracowników oraz wynikających ze skutków tych zagrożeń świadczeń; 15. Stan prawny; 16. Niezbędne działania; Cz. IV. Zakres oceny ochrony zabytków; 1. Uwagi ogólne; 2. Wykaz zabytków i oszacowanie ich klasy; 3. proces zabezpieczenia zabytków; Cz. V. Metodyka sporządzania analizy realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-295-3
1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii. 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a prywatyzacja gospodarki. 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. 4. Ekonomiczne i społeczne aspekty udziału bezpośrednich inwestycji zagranicznych w prywatyzacji polskiej gospodarki. 5. Efekty prywatyzacji przedsiębiorstw z udziałem inwestorów zagranicznych - wyniki badania. 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji sektora farmaceutycznego - studium przypadków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-20-1
Cz.I Dobre państwo - kryteria, oczekiwania i problemy projektowania: Referaty: Dobre państwo - spojrzenie prawnika; Struktury i kierunki zarządzania państwem; Sprawność cywilnej służby publicznej jako instrumentu rządzenia państwem; Państwo opiekuńcze i jego przyszłość; Dobre państwo. Doświadczenia i oczekiwania Polaków; Założenia i problemy projektowania dobrego państwa. Komunikaty i dyskusja: Dobre państwo - niektóre powinności; Państwo i organizacja - paralelizm koncepcji; Syndrom niedomyślności w działaniach społecznych; Kondycja polskiej demokracji; Władzom publicznym brakuje "nawigatorów"; Państwo jako "trzecia strona" w dialogu między sektorem biznesu a społeczeństwem obywatelskim; Dobre państwo - dobra legislacja; Polityka ekorozwojowa w III Rzeczypospolitej; Dostosowanie prawa polskiego w zakresie własności przemysłowej do standardów UE; Dobre państwo - skuteczne państwo (na przykładzie drobnej przedsiębiorczości); Ideał państwa i jego realizacja w oczach młodzieży; Istota "dobrego ustroju" w ujęciu przedstawicieli wybranych kategorii mieszkańców Rzeszowa; Pożądane kierunki i sfery działań rządu w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych Polski południowo- wschodniej. Cz.II Diagnoza i wnioski: Referaty: Administracja publiczna: instytucje obywatelskiej partycypacji; Demokracja pod presją neoliberalnej doktryny; Polityka innowacyjna a budowa dobrego państwa; Państwo sprzyjające gospodarce opartej na wiedzy; Chore państwo i jego lekarze; Dostęp do informacji w sprawach publicznych; Sprzeciw obywatelski w demokratycznym państwie; Deregulacja oraz ograniczenie roli państwa; Dobra ordynacja warunkiem dobrego państwa. Komunikaty i dyskusja: Wpływ persupozycji na sprawność diagnozowania i usprawniania organizacji zarządzania w państwie XXXI wieku; Prywatyzacyjne przesłanki dysfunkcji państwa; Dobry transport i jego infrastruktura; Infrastruktura drogowa Polski jako kraju Unii Europejskiej; Percepcja funkcjonowania urzędu wojewódzkiego i marszałkowskiego; W poszukiwaniu modelu polskiego lobbingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-338-8
Wstęp: Scena, aktorzy, scenariusze; Transformacja elektroenergetyki a branżowe grupy interesów; Prywatyzacja Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin: perspektywa administracji rządowej; Przekształcenie sektora elektroenergetycznego w Polsce - perspektywa Ministra Gospodarki; Związki zawodowe a prywatyzacja Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA; Aktorzy prywatyzacji PAK na scenie Sejmowej Komisji Gospodarki; Prywatyzacja PAK - analiza społecznego pola gry; Społeczne warunki dysfunkcjonalizacji systemowej w elektroenergetyce polskiej na przykładzie organizacji PAK (Pątnów-Adamów-Konin). Studium z socjologii dynamiki organizacyjnej; Elektroenergetyka w perspektywie socjologii zmiany organizacyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7171-878-0
1.Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i Polsce, 2.Polityka technologiczna Unii Europejskiej i Polsce, 3.Polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej i Polsce a konkurencyjność, 4.Wpływ prywatyzacji na konkurencyjność sektora energetycznego w Unii europejskiej i Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-074-0
1.Teoretyczne podstawy przekształceń własnościowych w rolnictwie polskim. 2.Instytucjonalne aspekty prywatyzacji rolnictwa. 3.Tempo i kierunki prywatyzacji państwowych gospodarstw rolnych w Polsce. 4.Wpływ gospodarki gruntami rolnymi Skarbu Państwa na przemiany struktury obszarowej polskiego rolnictwa. 5.Skutki społeczne przekształceń rolnictwa państwowego w Polsce. 6.Wpływ zmian systemowych w rolnictwie państwowym na wykorzystanie podstawowych czynników produkcji. 7.Rozwiązania instytucjonalne w procesie przemian własnościowych w rolnictwie wybranych państw europejskich. 8.Zmiany instytucji prawno-organizacyjnych a kierunki gospodarowania państwowymi nieruchomościami rolnymi w Polsce po roku 2002.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu ; Nr 1103)
Część I: Prywatyzacja i restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej. Komercjalizacja i prywatyzacja placówek ochrony zdrowia w Polsce a globalny rynek usług medycznych; Wady systemowe w ochronie zdrowia jako zagrożenie dla sukcesu komercjalizacji i prywatyzacji opieki zdrowotnej w Polsce; Restrukturyzacja i co dalej? - kształtowanie strategii szpitala na bazie doświadczeń francuskich; Forma organizacyjno-prawna a gospodarka finansowa szpitala; Kilka uwag na temat przekształcania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; Korzyści z prywatyzacji SP ZOZ - wynik doświadczeń praktycznych; Restrukturyzacja placówki medycznej - doświadczenia praktyczne. Część II: Zarządzanie. Umiejętności menedżerskie i struktura czasu pracy kadry kierowniczej w jednostkach służby zdrowia; Firmy medyczne na rynku zamówień publicznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; Marketing relacji jako orientacja zwiększająca szansę powodzenia procesów restrukturyzacji i prywatyzacji placówek służby zdrowia w Polsce; Nowoczesny szpital - efektywność inwestycji, wymagania rynkowe; Kompleksowe zarządzanie jakością na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu; Współpraca samorządów powiatów w zakresie ochrony zdrowia na podstawie porozumienia administracyjnego. Część III: Controlling w firmie medycznej i potrzeba jego zastosowania. Budżetowanie jako metoda zarządzania zakładami opieki zdrowotnej; Znaczenie controllingu w zakładach opieki zdrowotnej; Zastosowanie controllingu w zakładach opieki zdrowotnej szansą na lepszą przyszłość; Nowoczesne koncepcje rachunku kosztów i budżetowania w zakładach opieki zdrowotnej; Zarządzanie nowoczesnym szpitalem - analiza technicznej efektywności; Niepubliczny ZOZ 0 znaczenie controllingu w świadczeniu usług medycznych - okiem praktyka. Część IV: Dodatkowe źródła finansowania działalności medycznej. Model ubezpieczeniowy w polskim systemie zabezpieczenia zdrowotnego w kontekście rozwoju produktów ubezpieczeniowych; Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce; Zasady opracowania studium wykonalności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-235-9
R.1 Wprowadzenie; R.2 Pojęcie i znaczenie komercjalizacji. Rys historyczny; R.3 Procedura przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z udziałem Skarbu Państwa; R.4 Charakter prawny komercjalizacji; R.5 Konstrukcja przekształcenia przedsiębiorstwa państwowe go w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa w zakresie sukcesji uprawnień i obowiązków oraz przejęcia mienia; R.6 Wykonywanie uprawnień Skarbu Państwa oraz organów administracji wobec spółek powstałych w wyniku komercjalizacji p.p. Rozporządzanie mieniem j.s. SP powstałej w wyniku przekształcenia p.p.; R.7 Organy spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego; R.8 Proces przekształceń państwowych przedsiębiorstw w obcych systemach prawnych; R.9 Porównawcze definiowanie przekształcenia państwowego przedsiębiorstwa w spółkę i kryteria podziału przekształceń Regulacja komercjalizacji w rekomendacji nr R/93/7 Komitetu Ministrów Rady Europy; R.10 Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2893)
ISBN: 83-229-2754-1
I> Działalność państwa w gospodarce: 1. Gospodarcze funkcje państwa. 2. Rozwój państwowej działalności gospodarczej w Polsce. 3. Skarb Państwa w sferze zarządzania własnością państwową. II. Przedsiębiorstwo państwowe jako forma działalności gospodarczej państwa: 1. Ewolucja modelu przedsiębiorstwa państwowego. 2. Sytuacja przedsiębiorstwa państwowego w świetle obowiązujących przepisów prawa. 3. Uprawnienia właścicielskie przedsiębiorstwa państwowego w stosunku do mienia państwowego. 4. Nadzór nad przedsiębiorstwem państwowym. III. Istota komercjalizacji: 1. Komercjalizacja w okresie międzywojennym. 2. Pojęcie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego. 3. Przesłanki komercjalizacji w okresie transformacji systemowej. 4. Spór o komercjalizację. 5. Cel komercjalizacji. IV. Charakter prawny komercjalizacji: 1. Uprawnienia ministra ds. Skarbu Państwa w procesie komercjalizacji. 2. Forma aktu komercjalizacji. 3. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. V. Reżim prawny jednoosobowej spółki Skarbu Państwa: 1. Atypowy charakter jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. 2. Nadzór właścicielki Skarbu Państwa. 3. Prawne konsekwencje komercjalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Leksykon prywatyzacji. - Wyd.2 rozsz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - 251 s. : tab., wykr. ; 25 cm.
ISBN: 83-208-1127-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 1483)
ISBN: 83-226-0606-0
CZ.1 Nacjonalizacja: Terminologia; Nacjonalizacja na świecie; Nacjonalizacja w Polsce; Formy regulacji odszkodowawczych; Aneksy. CZ.2 Prywatyzacja: Niektóre przesłanki powodzenia prywatyzacji; Poglądy i pojęcia prywatyzacyjne; Przyczyny i cele prywatyzacji; Zakres prywatyzacji i problemy po chodne; Ch-ka i próba oceny prywatyzacji kapitałowej (pośredniej) i likwidacyjnej (bezpośredniej); Ch-ka podstawowych założeń narodowych funduszy inwestycyjnych; Ch-ka programu komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych; Reprywatyzacja; Aneks; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71877-49-8
1. Geneza i podstawowe pojęcia: Przedsięwzięcia PPP zakres i uczestnicy; Geneza partnerstwa między sektorem publicznym i prywatnym; Modele funkcjonowania komunalnych usług infrastrukturalnych; Partnerstwo publiczno-prywatne, co dalej? 2. Formy partnerstwa: Komercjalizacja i korporatyzacja Kontraktacja usług; Kontrakty menedżerskie; Umowy dzierżawy; Koncesjonowanie; Własność prywatna. 3. Konkretne formy partnerstwa- aspekty praktyczne: Przygotowanie decyzji; Komercjalizacja i korporatyzacja; Umowy z podmiotami prywatnymi; Współpraca z opera torem - dylematy partnerstwa; Własność prywatna w warunkach polskich; Prywatyzacja zarządzania czy prywatyzacja kapitałowa - problem wyboru; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7252-294-4
1. Proces transformacji systemowej w warunkach przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. 2. Istota i znaczenie przekształceń własnościowych w procesie transformacji systemowej. 3. Istota, znaczenie i zakres procesu restrukturyzacji gospodarki i jej podmiotów. 4. Wyodrębnione programy prywatyzacyjne realizowane w warunkach transformacji. 5. Zmiany struktury podmiotowej gospodarki narodowej oraz przebieg prywatyzacji transformacyjnej w latach 1990-2002. 6. Zakres, wielkość oraz kierunki zmian strukturalnych i efektywnościowych w gospodarce polskiej w latach 1990-2002. 7. Wpływ procesu prywatyzacji na strukturę własnościową gospodarki polskiej w latach 1990-2002. 8. Inwestycje i innowacyjność gospodarki polskiej w okresie transformacji. 9. Zmiany własnościowe a rynek kapitałowy w Polsce. 10 Kontrola procesu prywatyzacji w Polsce - wybrane zagadnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 511)
ISBN: 83-7225-177-0
1.Programy masowej prywatyzacji w krajach Europy środkowej i Wschodniej, 2.Wybrane fundusze zarządzania przedsiębiorstwami, 3.Fundusze inwestycyjne na rynku kapitałowym, 4.Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-12752-X
R.1 Prywatyzacja i rynek kapitałowy w Polsce w latach 1990-1997: Prywatyzacja; Rynek kapitałowy; Podstawowe zależności pomiędzy rozwojem rynku kapitałowego a prywatyzacją. R.2 Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku: Wstęp; Założenia metodyczne predykcji; Zestawienie wyników prognoz opracowanych przez poszczególne zespoły badawcze. R.3 Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym: Czynniki popytu na nowe emisje akcji; Czynniki wyznaczające podaż nowych emisji akcji; Zapotrzebowanie pożyczkowe rządu (państwa); Mechanizm równowagi na rynku akcji; instytucjonalne czynniki wpływające na sytuację na rynku kapitałowym. R.4 Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku: Metoda badań; Zapotrzebowanie budżetu na dochody z prywatyzacji w zależności od rozwoju sytuacji makroekonomicznej; Zapotrzebowanie na dochody z prywatyzacji niezbędne do sfinansowania niektórych zobowiązań Skarbu Państwa; Wariantowe szacunki
popytu inwestycyjnego w gospodarce oraz podaży oszczę dności krajowych; Kapitał zagraniczny jako czynnik zwiększający dostępne zasoby kapitałowe ; Wariantowe szacunki dopuszczlnych wartości akcji plasowanych na rynku kapitałowym przez Skarb Państwa. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7052-657-8
CZ.I Ogólne zagadnienia prywatyzacji szkolnictwa wyższego w perspektywie porównawczej: 1.Prywatyzacja wyższego wykształćenia w Polsce. Wyzwania w świetle transformacji systemowej, 2.Produkcja wiedzy. Holenderskie uniwersytety u schyłku stulecia, 3.Prywatyzacja w systemie szkolnictwa wyzszego. Powstające stowarzyszenia (placówki oświatowe) i zróznicowane perspektywy kształćenia na Filipinach, w Austrii, w Polsce i w Iranie, Cz.II Studia przypadków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 1868)
ISBN: 83-226-0983-3
1. Istota prywatyzacji zadań publicznych, 2. Prywatyzacja zadań publicznych gminy w okresie II Rzeczypospolitej i po II wojnie światowej, 3. Prywatyzacja zadań publicznych w obcych systemach prawnych, 4. Prywatyzacja zadań publicznych gminy de lege lata, 5. Zasady postępowania prywatyzacyjnego, 6. Ocena modelu prywatyzacji zadań publicznych gminy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-11463-0
1. Wprowadzenie do tematu; 2. Pojęcie zadań publicznych; 3. Zadania publiczne w aktualnym stanie prawnym; 4. Pojęcie prywatyzacji zadań publicznych; 5. Prywatyzacja zadań publicznych w obowiązującym stanie prawnym; 6. Uogólnienie rozwiązań obowiązującego prawa; 7. Wpływ prywatyzacji zadań publicznych na sytuację obywateli; 8. Analiza przydatności wybranych konstrukcji prawnych; 9. Perspektywy prywatyzacji zadań publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13757-6
R.1 Przedsiębiorstwa sprywatyzowane i ich rodzaje; R.2 Analiza przedsiębiorstw sprywatyzowanych na podstawie danych GUS i MSP; R.3 Ekonomiczno-finansowa kondycja przedsiębiorstw sprywatyzowanych; R.4 Przedsiębiorstwa sprywatyzowane na listach 500 największych polskich przedsiębiorstw; R.5 Wycena przez rynek kapitałowy przedsiębiorstw sprywatyzowanych; R.6 Zjawisko wtórnej prywatyzacji - zmiany struktury własnościowej przedsiębiorstw sprywatyzowanych; R.7 Zmiany poziomu wynagrodzeń oraz presja płacowa w przedsiębiorstwach w okresie transformacji; R.8 Wewnętrzne przeobrażenia przedsiębiorstw sprywatyzowanych; R.9 Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw sprywatyzowanych; Zakończenia. Post scriptum: Kapitał zagraniczny w polskiej prywatyzacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again