Form of Work
Książki
(35)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(31)
available
(12)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(31)
Author
Karski Jerzy B
(3)
Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna
(2)
Kawula Stanisław
(2)
Korporowicz Violetta
(2)
Lewicki Czesław
(2)
Syrek Ewa
(2)
Woynarowska Barbara
(2)
Aouil Bassam
(1)
Brodniak Włodzimierz A
(1)
Czerw Aleksandra
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Denys Andrzej
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Gaś Zbigniew B
(1)
Głowacka Maria Danuta
(1)
Heszen Irena
(1)
Jacennik Barbara
(1)
Janikowski Ryszard
(1)
Jasłowski Janusz
(1)
Józefowicz Elżbieta
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Kasperczyk Tadeusz
(1)
Kowalska-Wochna Elżbieta
(1)
Kuchcińska Maria
(1)
Maliszewski Wojciech J
(1)
Mastalski Janusz
(1)
Mucha Dariusz
(1)
Ogińska-Bulik Nina
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Owocorz-Cydzik Barbara
(1)
Piasecka Agnieszka
(1)
Pirogowicz Iwona
(1)
Piątkowski Włodzimierz
(1)
Sobczyk Wiktoria
(1)
Sobusik Dariusz
(1)
Steciwko Andrzej
(1)
Sutton Carole
(1)
Szczerbińska Katarzyna
(1)
Wojtczak Andrzej
(1)
Wolański Napoleon
(1)
Wrona-Polańska Helena
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Życińska Jolanta
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(28)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(37)
Subject
Promocja zdrowia
(35)
Zdrowie publiczne
(9)
Edukacja zdrowotna
(7)
Służba zdrowia
(6)
Rodzina
(5)
Choroby psychiczne
(3)
Dziecko
(3)
Edukacja ekologiczna
(3)
Młodzież
(3)
Nałóg
(3)
Uczniowie
(3)
Agresywność
(2)
Choroby
(2)
Czas wolny od pracy ucznia
(2)
Diagnoza pedagogiczna
(2)
Dietetyka
(2)
Higiena
(2)
Higiena psychiczna
(2)
Jakość życia
(2)
Kultura fizyczna
(2)
Ludzie starzy
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Stres
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowanie seksualne
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Alkohol
(1)
Auksologia
(1)
Choroby dziecięce
(1)
Choroby zakaźne
(1)
Chorzy
(1)
Ciąża
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(1)
Dymorfizm płciowy
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Fizjologia
(1)
Fizykoterapia
(1)
Gerontologia
(1)
HIV
(1)
Higiena szkolna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt serologiczny
(1)
Kosmetyka lekarska
(1)
Leki
(1)
Marketing
(1)
Medycyna
(1)
Medycyna społeczna
(1)
Menedżerowie
(1)
Muzyka
(1)
Muzykoterapia
(1)
Narkotyki
(1)
Nauczanie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odżywianie
(1)
Ontogeneza
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Opieka społeczna
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pediatria
(1)
Pielęgniarstwo społeczne
(1)
Polityka społeczna
(1)
Poród przedwczesny
(1)
Praca społeczna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia stosowana
(1)
Radość
(1)
Reklama społeczna
(1)
Ryzyko zdrowotne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sport
(1)
Starość
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Szczepienia ochronne
(1)
Szczęście
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szpitale
(1)
Uczucia
(1)
Usługi
(1)
Wcześniak
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zawód
(1)
Zdrowie środowiskowe
(1)
Ścieżki edukacyjne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Subject: time
1989-
(2)
37 results Filter
E-book
In basket
Część monograficzna tomu 2/2018 „Chowanny” pod redakcją Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz została zatytułowana Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna. W kulturze współczesnych społeczeństw wysoko uprzemysłowionych, nazywanej w refleksji filozoficznej i socjologicznej kulturą późnej nowoczesności, identyfikuje się szereg zjawisk, które mogą być postrzegane w kategoriach dominującego dyskursu. Wśród nich najczęściej wskazuje się na indywidualizm, racjonalność, technologizację, komercjalizację różnych sfer życia czy hedonizm jako wyznacznik dobrostanu. Zjawiska te mają bezpośrednie odzwierciedlenie w stosunku do własnego ciała, wyrażają się w pojmowaniu zdrowia i choroby oraz w postawach wobec tych stanów u siebie i u innych, a także ujawniają się w specyficznych zachowaniach, które wprawdzie są związane ze zdrowiem, ale niekoniecznie w sensie pozytywnym (np. merkantylizacja podejścia do ciała, ujmowanie naturalnych procesów w kategoriach zdefiniowanych problemów medycznych itp.). Krytycznej analizie wymienionych zjawisk poświęcone są artykuły zawarte w monograficznej części niniejszego numeru „Chowanny”. Część z nich odnosi się wprost do przekazów związanych ze zdrowiem i chorobą obecnych we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, część odwołuje się do nich pośrednio, ale łączy je perspektywa edukacyjna, koncentrująca się na możliwościach zmiany obowiązujących dyskursów w kierunku bardziej skutecznego zapobiegania potencjalnym deficytom oraz większego upodmiotowienia i włączenia społecznego osób naznaczonych goffmanowskim piętnem innego/chorego. Część Studia i rozprawy odnosi się m.in. do takich zagadnień, jak problem alkoholowy w doświadczeniu społecznym, polityka oporu, rodzice skazani na karę pozbawienia wolności, dziecięce poznawania świata, zwrot ku rzeczom w kontekście historii wychowania.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7338-230-5
R.1 Podstawowe problemy wychowania zdrowotnego dzieci i młodzieży; R.2. Rodzina w procesie wychowania zdrowotnego dzieci w okresie wczesnej edukacji; R.3 Podstawy metodologiczne pracy i organizacji badań; R.4 Wychowanie zdrowotne oraz poziom aktywizacji ruchowej dzieci w okresie wczesnej edukacji w środowisku rodzinnym - prezentacja wyników badań; R.5 Rola szkoły w procesie wspomagania rodziny w wychowaniu zdrowotnym dzieci w okresie wczesnej edukacji; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nauki o Zdrowiu / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 83-233-2138-8
CZ.I Problemy zdrowotne i opieka nad starzejącym się społeczeństwem: 1. Problemy zdrowotne starzejącego się społeczeństwa, 2. Korzystanie osób starszych ze świadczeń medycznych i opiekuńczych. Cz.II Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce w latach 1990-2004: 1. Teoretyczne podstawy metod badawczych zastosowanych w badaniu dostępności świadczeń zdrowotnych, 2. Wpływ zmian w podstawowej opiece zdrowotnej na jej dostępność dla osób starszych, 3. Wpływ zmian w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego na jego dostępność dla osób starszych, 4. Promocja zdrowia ludzi w wieku starszym - założenia teoretyczne oraz ocean realizacji, 5. Wpływ zmian w zakresie specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego na jego dostępność dla osób starszych, 6. Dostępność lecznictwa szpitalnego dla osób starszych, 7. Rozwój lecznictwa geriatrycznego w Polsce, 8. Wpływ zmian w organizacji rehabilitacji i lecznictwa uzdrowiskowego na dostępność świadczeń dla osób starszych, 9. Zaopatrzenie w wyroby medyczne - środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, 10. Wpływ rozwoju stacjonarnej opieki długoterminowej na jej dostępność dla osób starszych, 11. Dostępność instytucji pomocy społecznej dla osób starszych w latach 1990-2004, 12. Nowe rozwiązania prawne w dziedzinie pomocy społecznej i opieki zdrowotnej przyjęte w latach 1990-2004 i ich wpływ na sytuację osób starszych. Cz.III Sposób funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w odniesieniu do wybranych problemów zdrowotnych osób starszych: 1. Metody zastosowane w badaniu dostępności opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych na przykładach wybranych problemów zdrowotnych, 2. Etap I - funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w punktu widzenia pracowników ochrony zdrowia, 3. Etap II - funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w opinii opiekunów osób starszych. Podsumowanie: 1. Próba oceny badań podjętych w projekcie CLESA, 2. Zmiany w zakresie szczególnych kategorii dostępności świadczeń w altach 1990-2004, 3. Szczegółowe omówienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89629-76-0
1. Wprowadzenie, 2. Profilaktyka porodów przedwczesnych, 3. Profilaktyka hipotrofii płodowej i wcześniactwa jako aktywna forma realizacji praw dziecka, 4. Profilaktyka zakażeń wewnątrzmacicznych, 5. Konflikt matczyno-płodowy, profilaktyka konfliktu serologicznego w zakresie czynnika RH-, 6. Optymalne warunki rozwoju wcześniaków w środowisku domowym jako profilkatyka zaburzeń rozwojowych, 7. Kiła wrodzona - aspekty medyczne, prawne i statystczne, 8. Neurodiagnostyka w pediatrii - zdrowy styl życia dzieci, 9. Profilaktyka chorób atopowych, 10. Rozwój mowy u dziecka i sposoby jego stymulacji - profilaktyka wady wymowy, 11. Amputacje i cieżkie wielotkankowe uszkodzenia kończyn u dzieci - problemy lecznicze, 12. Profilkatyka chorów zębów i przyznebia - dlaczego nigdy nie jest za wcześnie, 13. Grypy i jej powikłania szczególnie u dzieci - zarys profilkatyki grypy, 14. Szczepania ochronne - znaczenie profilkatyki zakeżeń HPV, 15. Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży, 16. Profilaktyka i wykrywanie uzależnień wśród dzieci i młodzieży
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Edukacja ekologiczna i prozdrowotna / Wiktoria Sobczyk. - Kraków : Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 2003. - 170, [6] s. : tyc.; tab. ; 21 cm.
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Nr 293)
ISBN: 83-7271-041-4
1. Cele edukacji ekologicznej: Cele kształcenia i wychowania w ujęciu ogólnym; Co rozumiemy przez edukację ekologiczną?; Cele edukacji ekologicznej; Podstawy programowe Polityki Ekologicznej Państwa; Czym jest świadomość ekologiczna?; Podstawy ekofilozofii i etyki ekologicznej; 2. Metodyka edukacji prozdrowotnej: Ekologiczne nauczanie w warunkach ekologicznego kryzysu; Charakterystyka metod dydaktycznych w nauczaniu ekologii; Środki dydaktyczne w edukacji ekologicznej; Formy działalności w ekologicznym nauczaniu i wychowaniu; Formy edukacji formalnej i nieformalnej w propagowaniu bezpiecznej żywności; 3. Ocena wiedzy konsumentów na temat skażeń żywności: Badania sondażowe wiedzy ekologicznej konsumentów w wybranych krajach Europy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-64788-23-9
I. Wychowanie do czasu wolnego: Tworzenie więzi z miejscem jako przeciwdziałanie procesowi zanikania tożsamości lokalnej i regionalnej; Wychowanie do czasu wolnego współczesnego pedagoga; II. Szkolne i pozaszkolne formy aktywności fizycznej; Aktywność fizyczna uczniów pierwszego etapu edukacyjnego; Zajęcia pozaszkolne w praktyce edukacyjnej; Organizacja czasu wolnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (doniesienie z badań pilotażowych); III. Wkład osób i organizacji w kształtowanie form spędzania czasu wolnego: Wkład Henryka Jordana w rozwój pozaszkolnej edukacji fizycznej w Polsce; Doświadczenia i problemy harcerskiego systemu wychowawczego w kontekście współczesnego systemu edukacyjnego; IV. Aspekty edukacji zdrowotnej; Wybrane teoretyczne i praktyczne konteksty szkolnej edukacji zdrowotnej; Potrzeby zdrowotne uczniów młodszych w zakresie edukacji żywieniowej; Zachowania zdrowotne studentów warszawskich uczelni; V. Profilaktyka zdrowotna w edukacji jutra; Wady postawy a aktywność fizyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym; Ocena wiedzy wybranych grup zawodowych na temat profilaktyki przewlekłych bólów krzyża.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika wobec współczesności)
ISBN: 978-83-60807-59-0
1. Pedagogika zdrowotna - zarys obszarów badawczych, 2. Środowisko, kultura i zdrowie, 3. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, 4. Wybrane obszary edukacji zdrowotnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15167-6
I. Edukacja zdrowotna - podstawy teoretyczne i metodyczne 1. Zdrowie 2. Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie 3. Z dziejów edukacji zdrowotnej w Polsce 4. Koncepcje i podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej 5. Edukacja zdrowotna a terapia i profilaktyka chorób oraz promocja zdrowia 6. Metodyka edukacji zdrowotnej 7. Współpraca z mass mediami w edukacji zdrowotnej 8. Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach II. Wybrane zagadnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 1. Dbałość o ciało 2. Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna 3. Bezepieczeństwo - zapobieganie urazom 4. Seksualność - wybrane zagadnienia 5. Zdrowie psychospołeczne - wybrane zagadnienia 6. Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych 7. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wsród uczniów 8. Propozycje cwiczeń i zabaw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (4 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15167-6
I. Edukacja zdrowotna - podstawy teoretyczne i metodyczne 1. Zdrowie 2. Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie 3. Z dziejów edukacji zdrowotnej w Polsce 4. Koncepcje i podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej 5. Edukacja zdrowotna a terapia i profilaktyka chorób oraz promocja zdrowia 6. Metodyka edukacji zdrowotnej 7. Współpraca z mass mediami w edukacji zdrowotnej 8. Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach II. Wybrane zagadnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 1. Dbałość o ciało 2. Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna 3. Bezepieczeństwo - zapobieganie urazom 4. Seksualność - wybrane zagadnienia 5. Zdrowie psychospołeczne - wybrane zagadnienia 6. Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych 7. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wsród uczniów 8. Propozycje cwiczeń i zabaw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-203-9
1. Teoretyczne problemy edukacji zdrowotnej, 2. Uwarunkowania i zagrożenia zdrowia współczesnego człowieka, 3. System edukacji zdrowotnej i jego struktura, 4. System edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży w rodzinie, 5. System edukacji zdrowotnej szkoły, 6. Kształtowanie postaw zdrowotnych dzieci i młodzieży, 7. Efekty systemu edukacji zdrowotnej - ocena zdrowia rozwoju, sprawności, aktywności fizycznej oraz wiedzy zdrowotnej dzieci i młodzieży, 8. Ewaluacja systemu edukacji zdrowotnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-921926-5-7
Wstęp; 1. Wiadomości ogólne. Definicja zdrowia. Higiena jako dyscyplina wiedzy. Środowisko przyrodnicze a zdrowie człowieka; 2. Czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne powietrza oraz ich wpływ na organizm ludzki; 3. Higiena wody. Znaczenie wody w fizjologii człowieka oraz w kosmetyce; 4. Higiena mieszkania. Elementy higieny pracy; 5. Higiena pracy w salonach kosmetycznych według dyrektyw Unii Europejskiej; 6. Higiena osobista człowieka; 7. Wpływ cywilizacji XXI na zdrowie człowieka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Medicina Historica / red. nauk. Wanda Wojtkiewicz-Rok)
ISBN: 978-83-7611-218-3
Część I: Komunikowanie wartości zdrowia w kulturze popularnej. 1. Komunikacja społeczna we współczesnej kulturze medialnej - promowanie wartości zdrowia w aspekcie edukacyjnym. 2. Życie i zdrowie we współczesnym systemie wartości. Część II: Powstanie i ewolucja kampanii społecznych. 1. Kształtowanie się idei kampanii społecznych. 2. Propagowanie wartości zdrowia w zagranicznych kampaniach społecznych po 1945 r. Część III: Podstawy tworzenia kampanii i działań prospołecznych w Polsce. 1. Działalność filantropijna i dobroczynność jako inspiracja akcji prospołecznych. 2. Polskie kampanie społeczne jako metoda wsparcia działań administracji. 3. Wartość zdrowia w kampaniach społecznych tworzonych przez organizacje non profit i firmy/przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing w ochronie zdrowia / red. nauk. Aleksandra Czerw. - Warszawa : Difin, 2010. - 175, [1] s. : rys. , tab. , wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-233-7
I. Marketing usługi zdrowotnej: 1. Usługa zdrowotna jako produkt marketingowy; 2. Marketingowe badania rynku usług zdrowotnych w sektorze prywatnym; 3. Segmentacja rynku usług zdrowotnych w sektorze prywatnym; II. Marketing produktu leczniczego: 1. Rynek farmaceutyczny- charakterystyka; 2. Kompozycja marketingu-mix produktu leczniczego; Strategie marketingowe na rynku farmaceutycznym; 3. Marketing społeczny w kształtowaniu postaw zdrowotnych na przykładzie dzieci i młodzieży: 1. Marketing społeczny- pojęcia podstawowe; 2. Reklamowa kampania społeczna jako istotny element marketingu społecznego; 3. Postawy zdrowotne dzieci i młodzieży; 4. Rola marketingu społecznego w tworzeniu programów zdrowotnych dla dzieci i młodzieży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Komunikacja społeczna w edukacji)
ISBN: 978-83-7441-654-2
Media w promocji zdrowia i kreowania prozdrowotnego stylu życia : Media w obliczu kształtowania autorytetów u młodzieży - rozważania teoretyczne; Media a postawy prozdrowotne - metody i techniki wpływu mediów na zachowania człowieka w aspekcie jego zdrowia; Psychologia kobiety czy psychologia dla kobiet - specyfika wiedzy psychologicznej we współczesnej polskiej prasie kobiecej na podstawie analizy treści wybranych tytułów prasowych; Media a zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży; O wykorzystaniu współczesnych mediów w promocji zdrowotnego stylu życia : " Pij mleko, będziesz wielki"; Telerecepta na zdrowie, czyli problem przekazu i odbioru komunikatów dotyczących zdrowia ( zdrowie dzieci ); Wykorzystanie Internetu dla potrzeb promocji zdrowia; Pomoc psychologiczna online w promocji zdrowia psychicznego jako nowa i łatwo dostępna forma poprawy zdrowia; II. Media i komunikacja w rozwiązywaniu problemów zdrowia fizycznego i psychicznego: Miejsce pomocy psychologicznej online w systemie pomocy i wsparcia młodzieży oraz młodych dorosłych korzystających z Poradni Zdrowia Psychicznego; Miejsce pomocy psychologicznej online w systemie pomocy i wsparcia osób uzależnionych od narkotyków; Miejsce pomocy psychologicznej online w systemie pomocy i wsparcia osób współuzależnionych; Zdrowie i zaburzenia seksualne w mediach ( Ta pominięta strona życia seksualnego ); Pomoc psychologiczna online w ocenie osób korzystających z jej usług; Cechy osobowościowe osób korzystających z pomocy psychologicznej online; Rola mediów w rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą w rodzinie; Internetowe serwisy informacyjne dla rodzin wojskowych i ich zastosowanie w praktyce pedagogicznej; Zaspokajanie potrzeb a neurotyczne uzależnienie od Internetu III. Media - komunikacja społeczna a sytuacja osób chorych, niepełnosprawnych i innych potrzebujących wsparcia i pomocy : Obraz choroby nowotworowej w świetle artykułów prasowych; Treści przekazywane w mediach wobec potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną; " Głód informacyjny " - człowiek z wadą słuchu a środki masowego przekazu: równouprawnienie czy dyskryminacja?; Udział multmimediów w podnoszeniu jakości życia osób z wadą słuchu; Miejsce Internetu w procesie rehabilitacji psychologicznej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; Komunikacja interpersonalna w rodzinach zastępczych - ujęcie systemowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-867-5
I. Podstawowe kategorie i kierunki przeobrażeń 1. Pedagogoka społeczna i jej miejsce wsród nauk pedagogicznych 2. Ewolucja zadań polskiej pedagogiki społecznej 3. Pedagogika społeczna humanistycznie zorientowana 4. Współczesny sens pedagogiki społecznej 5. Czynniki i sieć wsparcia społecznego w życiu człowieka 6. Edukacja środowiskowa - istota, wymiary, aktualne problemy 7. Siły społeczne jako kluczowa kategoria pedagogiki społecznej 8. Zasady aktywizacji sił społecznych w pracy socjalno-wychowawczej II. Czołowi przedstawiciele 9. Badania pedagogiczne zespołu Heleny Radlińskiej (1879-1954) 10. Pedagogika społeczna w ujęciu Aleksandra Kamińskiego (1903-1978) 11. Ryszard Wroczyński i jeko koncepcja pedagogiki społecznej 12. Stanisława Kowalskiego koncepcja doskonalenia systemu wychowawczego w środowisku 13. Koncepcja szkoły środowiskowej Stanisława T. Szackiego 14. Rodzina w badaniach pedagogicznych Zygmunta Mysłakowskiego 15. System wychowania opiekuńczego Józefa Czesława Babickiego 16. Koncepcja pracy opiekuńczo-wychowawczej w ujęciu Kazimierza Jeżewskiego 17. Wkład Kazimierza Lisieckiego do pedagogiki społecznej i opiekuńczej III. Diagnostyka pedagogiczna środowiska 18. Istota i zakres diagnostyki pedagogicznej środowiska 19. Problem wskaźników w badaniach pedagogicznych środowiska 20. Zagadnienie integracji oddziaływań wychowawczych w środowisku IV. Obszary empirycznych dociekań 21. Współczesne zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży 22. Współpraca rodziców i nauczycieli, jej implikacje edukacyjne i determinanty 23. Współczesne problemy startu edukacyjnego młodych pokoleń 24. Rodzina społecznego i indywidualnego ryzyka 25. Bariery resocjalizacji w świetle teorii społecznego naznaczenia 26. Pomocniczość w pracy socjalnej i opekuńczej 27. Peadagogika społeczna wobec problemów człowieka starego 28. Współczense problemy edukacji ekologicznej 29. Probemy czasu wolnego w pedagogice społecznej 30. Promocja zdrowia w ujęciu pedagogiki społecznej 31. Kwestie socjalne w społeczeństwie zdolnym do przetrwania i rozwoju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-867-5
I. Podstawowe kategorie i kierunki przeobrażeń 1. Pedagogoka społeczna i jej miejsce wsród nauk pedagogicznych 2. Ewolucja zadań polskiej pedagogiki społecznej 3. Pedagogika społeczna humanistycznie zorientowana 4. Współczesny sens pedagogiki społecznej 5. Czynniki i sieć wsparcia społecznego w życiu człowieka 6. Edukacja środowiskowa - istota, wymiary, aktualne problemy 7. Siły społeczne jako kluczowa kategoria pedagogiki społecznej 8. Zasady aktywizacji sił społecznych w pracy socjalno-wychowawczej II. Czołowi przedstawiciele 9. Badania pedagogiczne zespołu Heleny Radlińskiej (1879-1954) 10. Pedagogika społeczna w ujęciu Aleksandra Kamińskiego (1903-1978) 11. Ryszard Wroczyński i jeko koncepcja pedagogiki społecznej 12. Stanisława Kowalskiego koncepcja doskonalenia systemu wychowawczego w środowisku 13. Koncepcja szkoły środowiskowej Stanisława T. Szackiego 14. Rodzina w badaniach pedagogicznych Zygmunta Mysłakowskiego 15. System wychowania opiekuńczego Józefa Czesława Babickiego 16. Koncepcja pracy opiekuńczo-wychowawczej w ujęciu Kazimierza Jeżewskiego 17. Wkład Kazimierza Lisieckiego do pedagogiki społecznej i opiekuńczej III. Diagnostyka pedagogiczna środowiska 18. Istota i zakres diagnostyki pedagogicznej środowiska 19. Problem wskaźników w badaniach pedagogicznych środowiska 20. Zagadnienie integracji oddziaływań wychowawczych w środowisku IV. Obszary empirycznych dociekań 21. Współczesne zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży 22. Współpraca rodziców i nauczycieli, jej implikacje edukacyjne i determinanty 23. Współczesne problemy startu edukacyjnego młodych pokoleń 24. Rodzina społecznego i indywidualnego ryzyka 25. Bariery resocjalizacji w świetle teorii społecznego naznaczenia 26. Pomocniczość w pracy socjalnej i opekuńczej 27. Peadagogika społeczna wobec problemów człowieka starego 28. Współczense problemy edukacji ekologicznej 29. Probemy czasu wolnego w pedagogice społecznej 30. Promocja zdrowia w ujęciu pedagogiki społecznej 31. Kwestie socjalne w społeczeństwie zdolnym do przetrwania i rozwoju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Postępy promocji zdrowia : przegląd międzynarodowy / Jerzy B. Karski. - Warszawa : CeDeWu, 2006. - 218 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83- 60089-19-4
1. Postępy promocji zdrowia - od Ałma-Aty do Bangkoku 2. Teoria i praktyka promocji zdrowia dziś i jutro 3. Zdrowie i polityka 4. Ocena jakości praktyki promocji zdrowia 5. Inicjatywy i działania promocja zdrowia w perspektywie międzynarodowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Praktyka i teoria promocji zdrowia : wybrane zagadnienia / Jerzy B. Karski. - Warszawa : CeDeWu, 2003. - 296 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-87885-46-0
Wprowadzenie; R.1 Znaczenie rozwoju pojęcia zdrowia dla tworzenia nowych pojęć i wartości; R.2 Psychologiczne i antropologiczne aspekty zdrowia; R.3 Zdrowie, normy etyczne i zasady światopoglądowe; R.4 Uwarunkowania zdrowia i środowiska wspierające zdrowie; R.5 Wybrane polityki i strategie promocji zdrowia; R.6 Udział promocji w osiąganiu celów zdrowotnych; R.7 Programy promocji zdrowia dla środowisk lokalnych: gminy, miasta, powiatu; województwa; R.8 Promocja zdrowia jako zadanie opieki zdrowotnej; R.9 Środowisko i zdrowie - zdrowie środowiskowe; R.10 Aktualne możliwości wykorzystania teorii ekonomii zdrowia dla potrzeb promocji zdrowia; R.11 Aktualne możliwości finansowania działań promocji zdrowia; R.12 Planowanie i wdrażanie krajowych programów zdrowia publicznego; R.13 Promocja zdrowia w procesie reformowania systemu opieki zdrowotnej; R.14 Rola legislacyjna we wdrażaniu polityki promocji zdrowia; R.15 Teoria organizacji i zarządzania w promocji zdrowia; R.16 Marketing społeczny w promocji zdrowia; R.17 Projekty i programy promocji zdrowia ŚOZ i ich rozwój w Polsce; R.18 Promocja zdrowia w Unii Europejskiej i szanse jej realizacji wg unijnych zasad w Polsce; R.19 Dokumenty.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88018-33-7
Sesja plenarna. Przywództwo w systemie opieki zdrowotnej; Polityka finansowa Zakładu Opieki Zdrowotnej; Odpowiedzialność menedżerów za koszty w zarządzaniu opieką zdrowotną; Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ - kluczowe warunki do osiągnięcia sukcesu. Sesja I: Jakość w usługach medycznych. Zintegrowany system komunikacji w budowaniu jakości zakładu opieki zdrowotnej; Sposoby budowania marki na rynku usług zdrowotnych; Jakość, środowisko, bhp - integracja systemów zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej; Jakość w usługach medycznych z punktu widzenia pacjenta - próba oceny niektórych jej aspektów; Audyt jako narzędzie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Wielkopolskim Centrum Onkologii; Wpływ zmian legislacyjnych na jakość i koszty w radioterapii; Uwagi na temat szkolenia menedżerów systemu ochrony zdrowia w Polsce; Kontrola zakażeń miejsca operowanego w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim elementem zarządzania jakością. Sesja II: Koszty i finansowanie. Rachunek kosztów i jego optymalizacja w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej; Prywatyzacja szpitali w Polsce - perspektywy i przeszkody; Rachunek kosztów działań w zarządzaniu zakładami opieki medycznej; Doświadczenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w zakresie opracowania projektu o dofinansowanie w ramach ZPORR; Zarządzanie płynnością finansową w opiece zdrowotnej; Badanie sytuacji ekonomicznej ZOZ metodą macierzy EFE; Wykorzystanie metod ekonometrycznych do optymalizacji działalności ZOZ; Zarządzanie finansami w zakładzie opieki zdrowotnej. Leasing jako forma finansowania majątku trwałego; Recepty z kodem kreskowym - sposób poprawy zarządzania refundacją leków; Instrumenty promocji na rynku farmaceutycznym. Sesja III: Zarządzanie operacyjne, motywowanie kadr, wprowadzanie zmian. Rola odpowiedzialności społecznej firmy (w opinii kadry kierowniczej i pracowników wykonawczych w Polsce i we Francji); Diagnoza kultury organizacyjnej w ochronie zdrowia; Kształcenie i samodoskonalenie instrumentami motywacji personelu na przykładzie doświadczeń Wielkopolskiego Centrum Onkologii; Palny emigracji zarobkowej studentów medycyny - kto i dlaczego zamierza wyjechać?; Tworzenie ośrodków odpowiedzialności w zakładach opieki zdrowotnej; Niektóre czynniki wspomagające i utrudniające proces komunikowania się; Rola położnej w koordynowaniu i zarządzanie wdrażaniem programu WHO UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku" w PZOZ w Inowrocławiu; Zarządzanie czasem - przybliżenie zagadnienia. Sesja IV: Promocja pożądanych zachowań zdrowotnych. Profilaktyka w pracy pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej; Animacja środowisk lokalnych w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży; Jakość życia i poczucie koherencji u osób starszych - wyniki wstępne; Wybrane aspekty edukacji zdrowotnej pacjentów w starszym wieku po leczeniu operacyjnym; Wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się; Analiza jakości życia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej; Zachowania zdrowotne kobiet zamieszkałych na wsi na podstawie badań środowiskowych; Promowanie pożądanych zachowań zdrowotnych w tekstowej warstwie polskiej muzyki rozrywkowej; Reklama społeczna w promocji zdrowia w Polsce. Czy reklama społeczna jest dobrym nośnikiem informacji promocji spraw istotnych społecznie? Media a kształtowanie wizerunku instytucji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-375-1
R. I. Ekonomiczno-społeczna refleksja o zdrowiu- ujęcie teoretyczne: 1. Rozumienie zdrowia- podejście obiektywne i subiektywna; 2. Zdrowie jako dobro publiczne, społeczne i prywatne; 3. Zdrowie w teorii wyboru publicznego; R. II. Zdrowie a urzeczywistnianie celów społecznych; 1. Zdrowie jako warunek rozwoju społeczno-ekonomicznego i rozwoju zrównoważonego; 2. Uwarunkowania zdrowia społeczeństwa; 3. Stan zdrowia społeczeństwa polskiego; R. III. Potrzeby zdrowotne a polityka ochrony zdrowia: 1. Polityka społeczna a polityka ochrony zdrowia; 2. Zdrowie jako element potrzeb społecznych; 3. Potrzeby zdrowotne i potrzeby ochrony zdrowia; R. IV. Badania nad zdrowiem społecznym oraz społeczne uwarunkowania zdrowia: 1. Interdyscyplinarny charakter badań w zakresie zdrowia społecznego; 2. Zachowania zdrowotne; 3. Edukacja zdrowotna; R. V. Społeczny wymiar promocji zdrowia: 1. Rozumienie promocji zdrowia; 2. Promocja zdrowia a profilaktyka chorób; 3. Promocja zdrowia a niezdrowy styl życia; R. VI. Projektowanie programów promocji zdrowia: 1. Założenia i koncepcja programów promocji zdrowia; 2. Wskaźniki oceny stanu zdrowia i promocji zdrowia; 3. Ekonomiczna ocena programu promocji zdrowia; R. VII. Ewaluacja programów promocji zdrowia: 1. Teoretyczne założenia ewaluacji programów promocji zdrowia; 2.Społeczna racjonalność ewaluacji programów promocji zdrowia; 3. Projektowania ewaluacji programów promocji zdrowia; R. VIII. Promocja zdrowia w praktyce: 1. Ruch i założenia wybranych programów promocji zdrowia; 2. Założenia i metoda badania wiedzy i zachowań zdrowotnych; 3. Analiza wyników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again