Form of Work
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Książki
(3)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
zbiorowa Praca
(4)
Augustyńska Danuta
(1)
Birkenfeld Bożena
(1)
Listewnik Maria
(1)
Pośniak Małgorzata
(1)
Sobkowski Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Promieniowanie jonizujące
(2)
Bhp
(1)
Chemia jądrowa
(1)
Chemia radiacyjna
(1)
Chemikalia
(1)
Diagnostyka obrazowa
(1)
Izotopy promieniotwórcze
(1)
Odpady niebezpieczne
(1)
Promieniowanie
(1)
Radiodiagnostyka
(1)
Radiologia
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Tomografia komputerowa emisyjna
(1)
Zatrucia chemikaliami
(1)
10 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7350-135-5
1. Chemia radiacyjna; 2. Chemia radiacyjna stosowana; 3. Ochrona radiologiczna; 4. Skutki działania promieniowania na organizmy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7373-082-3
1. Wstęp. *Substancje Chemiczne. 2. W[rpwadzenie do wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych w środowisku pracy. 3. Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń wraz z przyjętym przez Komisję oznakowaniem rodzaju działania i etodami oznaczania stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy. 4. Dopuszczalne stężenia szkodliwych substancji chemicznych w materiale biologicznym (DSB). 5. Pyły. 6. Szkodliwe czynniki biologiczne. *Czynniki fizyczne. 7. Wprowadzenie. 8. Hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy. 9. Drgania mechaniczne. 10. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne. 11. Nielaserowe promieniowanie optyczne. 12. Promieniowanie laserowe. 13. Promieniowanie jonizujące. 14. Środowisko termiczne. *Międzynarodowa komisja DS. najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 15. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzynarodowej komisji do spraw najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. 16. Skład osobowy zespołów ekspertów powołanych przez Przewodniczącego Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. 17. Propozycje nowych wartości NDS i NDN.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61517-49-8
1. Diagnostyka chorób tarczycy; 2. Rak tarczycy- rola metod radioizotopowych w diagnostyce i terapii; 3. Diagnostyka radioizotopowa gruczolaków przytarczyc; 4. Radiofarmaceutyki onkofilne, scyntygrafia rdzenia i kory nadnerczy, neuroblastoma, guzy neuroendokrynne; 5. Scyntografia. Biopsja węzła wartowniczego; 7. Scyntymammografia; 8. Scyntygrafia perfuzyjna mózgu; 9. Badania radioizotopowe przewodu pokarmowego; 10. Scyntygrafia perfuzyjna serca; 11. Badania scyntygraficzne nerek; 12. Radioizotopowa diagnostyka stanów zapalnych; 13. Radioizotopowa diagnostyka zatorowości płucnej; 14. Pozytonowa tomografia emisyjna- PET i PET/CT; 15. Leczenie łagodnych chorób tarczycy z zastosowaniem 131I; 16. Zastosowanie radionuklidów w paliatywnym leczeniu bólu w przebiegu przerzutów nowotworowych do kośćca; 17. Inne terapie radioizotopowe: radiosynowiorteza, terapia guzów neuroendokrynnych, guzów wątroby pierwotnych i przerzutowych, chłoniaków; 18. Podstawy fizyki promieniowania; 19. Medyczna aparatura jądrowa; 20. Metody przetwarzania obrazów; 21. Metody rekonstrukcji obrazów trójwymiarowych; 22. Podstawy radiofarmacji; 23. Dozymetria; 24. Ochrona radiologiczna; 25. Badania immunochemiczne w rozpoznawaniu i monitorowaniu zaburzeń czynności tarczycy. Markery nowotworowe. Prokalcytonina; 26. Badania przesiewowe noworodków w kierunku chorób wrodzonych; 27. Najczęściej wykonywane badania radioizotopowe: stosowane radiofarmaceutyki, przygotowanie pacjentów do badania, sposób wykonywania badania; 28. Najważniejsze wydarzenia w historii medycyny nuklearnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
E-book
In basket
W „Pracach Instytutu Elektrotechniki” publikowane są oryginalne artykuły naukowe, prace przeglądowe, prace habilitacyjne i skrócone prace doktorskie z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1951 roku. Początkowo zawierało artykuły oparte na wykonanych w Instytucie Elektrotechniki badaniach tak teoretycznych jak i doświadczalnych. Obecnie na łamach "Prac IEL" bardzo często goszczą autorzy spoza Instytutu – z kraju i zagranicy. Wszystkie artykuły naukowe zgłoszone do publikacji w czasopiśmie były zawsze recenzowane.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W „Pracach Instytutu Elektrotechniki” publikowane są oryginalne artykuły naukowe, prace przeglądowe, prace habilitacyjne i skrócone prace doktorskie z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1951 roku. Początkowo zawierało artykuły oparte na wykonanych w Instytucie Elektrotechniki badaniach tak teoretycznych jak i doświadczalnych. Obecnie na łamach "Prac IEL" bardzo często goszczą autorzy spoza Instytutu – z kraju i zagranicy. Wszystkie artykuły naukowe zgłoszone do publikacji w czasopiśmie były zawsze recenzowane.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W „Pracach Instytutu Elektrotechniki” publikowane są oryginalne artykuły naukowe, prace przeglądowe, prace habilitacyjne i skrócone prace doktorskie z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1951 roku. Początkowo zawierało artykuły oparte na wykonanych w Instytucie Elektrotechniki badaniach tak teoretycznych jak i doświadczalnych. Obecnie na łamach "Prac IEL" bardzo często goszczą autorzy spoza Instytutu – z kraju i zagranicy. Wszystkie artykuły naukowe zgłoszone do publikacji w czasopiśmie były zawsze recenzowane.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Czasopismo naukowe „Prace Instytutu Elektrotechniki” jest wydawnictwem nieperiodycznym ukazującym się od 1951 r. Zawiera artykuły oryginalne, oparte na wykonanych w Instytucie Elektrotechniki badaniach tak teoretycznych jak i doświadczalnych, oraz prace habilitacyjne i skrócone prace doktorskie. Na łamach "PRACE IEl" goszczą również autorzy spoza Instytutu – z kraju i zagranicy. W ciągu roku ukazuje się od 4 do 6 zeszytów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Authority data
Promieniowanie - bezpieczeństwo (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again