Form of Work
Książki
(31)
Status
only on-site
(25)
available
(13)
unknown
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(28)
Author
Sadowski Tomasz
(4)
Burnat-Mikosz Magdalena
(2)
Cieślak Rafał
(2)
Kornberger-Sokołowska Elżbieta
(2)
Kuchlewski Tomasz
(2)
Lewandowski Włodzimierz
(2)
Sadowska Magda
(2)
Skrzypek Jerzy
(2)
Tołoczko Aleksander
(2)
Zdanukiewicz Julia
(2)
Świderski Grzegorz
(2)
Anusz Jan
(1)
Babiak Jerzy
(1)
Bajorek-Ziaja Hanna
(1)
Berniak-Woźny Justyna
(1)
Butowski Leszek
(1)
Chorób Roman
(1)
Czemiel-Grzybowska Wioletta
(1)
Drews Agnieszka
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Dziurbejko Tomasz
(1)
Filipek Agnieszka
(1)
Foks Jacek
(1)
Fronczak Iwona
(1)
Gajda Waldemar
(1)
Godlewski Andrzej
(1)
Gosik Blanka
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Grosse Tomasz G
(1)
Górka-Chowanie Agnieszka
(1)
Huczek Marian
(1)
Hyjek Katarzyna
(1)
Janus-Hibner Magdalena
(1)
Joachimiak Izabela
(1)
Jędrzeja Bogusław
(1)
Kaczmarska-Krawczak Jadwiga
(1)
Kamińska Barbara
(1)
Karpińska Marzena Edyta
(1)
Kola Maria
(1)
Koliński Adam
(1)
Korombel Anna
(1)
Kosendiak Jan
(1)
Kosendiak Maria
(1)
Kołodziej Tomasz
(1)
Mazurek-Czarnecka Agnieszka
(1)
Mrówka Barbara
(1)
Myszak Justyna Maria
(1)
Nowak Agnieszka
(1)
Olejniczak Karol
(1)
Pachura Aneta
(1)
Pawnik Wojciech
(1)
Perło Dorota
(1)
Smolarek Małgorzata
(1)
Smolska Małgorzata
(1)
Soroka-Potrzebna Hanna
(1)
Stajniak Maciej
(1)
Synowiec Jadwiga
(1)
Szczepański Marek
(1)
Szoszkiewicz Andrzej
(1)
Szulgina Ludmiła
(1)
Szymonek Joanna
(1)
Toszewksa-Czerniej Weronika
(1)
Witkowski Kazimierz
(1)
Wolniak Radosław
(1)
Wyciślok Józef
(1)
Węgrzyn Halina
(1)
Wściubiak Łukasz
(1)
Ziaja Sebastian
(1)
Ławicka Magdalena
(1)
Łukasik Magdalena
(1)
Łączak Andrzej
(1)
Żelazna Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(28)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Programy pomocowe UE
(29)
Fundusze strukturalne UE
(21)
Unia Europejska
(11)
PHARE
(6)
Przedsiębiorstwo
(5)
Fundusz Spójności UE
(4)
Polityka regionalna UE
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Budżety terenowe
(3)
ISPA
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Polityka strukturalna UE
(3)
Programy UE -- Polska -- poradnik
(3)
SAPARD
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Bank Gospodarstwa Krajowego
(2)
Banki
(2)
Bankowe usługi detaliczne
(2)
Dotacja
(2)
Finanse publiczne
(2)
Fundusze celowe
(2)
Fundusze strukturalne Unii E
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Programy UE
(2)
Administracja
(1)
Audyt zewnetrzny
(1)
Ekonometria
(1)
Energetyka odnawialna
(1)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(1)
Fundusze Strukturalne UE
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Innowacje - organizacja
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje ekologiczne
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Marketing personalny
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podlasie
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polska
(1)
Prawo
(1)
Programy pomocowe UE -- Polska
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- prawo -- Polska
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny -- prawo -- Polska -- stan na 2010 r
(1)
Siła robocza
(1)
Sport
(1)
Transport
(1)
Turystyka
(1)
Unia Europejska -- finanse -- polityka
(1)
Wnioski i podania
(1)
Współdziałanie
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
42 results Filter
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-89817-45-4
1. Analiza możliwości zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi przez samorząd województwa, 2. Uwarunkowania zdecentralizowanego wdrażania funduszy strukturalnych UE w latach 2007-2013,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Fundusze Pomocowe UE : praktyczny poradnik ; III)
ISBN: 83-922565-2-2
1. O Polityce Regionalnej w "starym" i "nowym" okresie programowania. 2. Programy Operacyjne w okresie programowania 2007-2013. 3. Wspólna Polityka Ochrony Środowiska. 4. Finansowanie ochrony środowiska w Polsce. 5. O finansowaniu ochrony środowiska w latach 2007-2013. 6. Regionalne Programy Operacyjne. 7. Ochrona środowiska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. 8. Wsparcie ochrony środowiska w ramach Mechanizmów Finansowych. 9. Jak przygotować dokumentację aplikacyjną?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-924315-1-0
1. Sytuacja energetyczna Polski na tle Unii Europejskiej. 2. Możliwości pozyskiwania dotacji na rozwój energetyki z odnawialnych źródeł energii. Okres programowania 2004-2006. 3. Nowy okres programowania 2007-2013. 4. Wykorzystanie dotacji unijnych przez Polskę i wybrane kraje Unii Europejskiej.5. Jak zwiększyć efektywność pozyskiwania dotacji. 6. Wzór wniosku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-924315-0-2
1. Polityka ekologiczna Polsi na tle Unii Europejskiej. 2. Stan środowiska przyrodniczego w Polsce na tle państw Unii Europejskiej. 3. Możliwości pozyskiwania dotacji na ochronę środowiska. 4. Nowy okres programowania 2007-2013. 5. Wykorzystanie dotacji unijnych przez Polskę i wybrane kraje Unii Europejskiej. 6.Jak zwiększyć efektywność pozyskiwania dotacji? 7. Wzór wniosku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Fundusze Strukturalne UE)
ISBN: 83-60201-14-5
1.Ogólna informacja o możlwościach finansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej, 2.Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie wraz z uwzględnieniem typów projektów realizowanych w ramach Priorytetu I Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 3.Realizacja i charakteryztyka Poddziałań w ramach Działania 1.1 oraz Działania 1.3 Priorytetu I Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 4.Poziom dofinansowania typów projketów i przepływy finansowe w ramach Priorytetu I Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 5.Pojęcie i zakres pomocy publicznej, 6.Zasady kwalifikowania kosztów, 7.Procedury przetargowe majace zastosowanie przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 8.Plan Rozwoju Lokalnego, 9.Wskaźniki monitoringu w ramach poszczególnych Działań Priorytetu I Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 10.Procedura sporządzania sprawozdań, monitoring i ewaluacja, 11.Komplementarnośći z innymi Działaniami i Programami 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalengo ukłądu transportowego, 12.O czym należy pamiętać przygotowując projekt?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-920281-2-0
1. Polityka spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej, 2. Przygotowanie Polski do korzystania z funduszy Unii Europejskiej, 3. Turystyka w Narodowym Planie Rozwoju, 4. Projekty turystyczne finansowane ze środków Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-353-0
1. Małe i średnie przedsiębiorstwa - podstawowe zagadnienia teoretyczne. 2. System pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 3. Konkurencyjność przedsiębiorstwa i czynniki jej poprawy. 4. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce jako beneficjenci programów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Fundusze przedakcesyjne: PHARE, SAPARD; Fundusze strukturalne. 5. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej a poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - wyniki badań ankietowych. 6. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej a poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - studia przypadków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-920507-5-4
1.SPO WKP działanie 2.1-zasady progrmu, 2.Akredytacja wykonawców do programu - działanie 2.1, 3.SPO WKP 2.3, 4.SPO RZL 2.3 A, 5.ZPORR 2.5, 6.ZPORR 3.4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Jak skutecznie wykorzystywać fundusze unijne 2007-2013 ; 1)
ISBN: 978-83-88904-84-4
1. Zmiany w polityce spójności UE i ich wpływ na sposób wykorzystania środków z UE, 2. Wybrane elementy systemu wdrażania polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013, 3. Finansowe aspekty projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych, 4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 5. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 6. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, 7. Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013, 8. Europejska Współpraca Terytorialna oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007-2013, 9. Podstawowe zasady kwalifikowalności projektów infrastrukturalnych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach okresu 2007-2013
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88607-64-2
Część I. Polityka strukturalna jako czynnik wyrównywania dysproporcji rozwojowych krajów Unii Europejskiej; mechanizmy i instrumenty zarządzania ekonomicznego we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej; Polskie podmioty gospodarcze w świetle pomocy strukturalnej Unii Europejskiej; Czy program Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza jest skutecznym instrumentem przygotowań do funduszy strukturalnych; Czynniki wpływające na rozwój organizacji pozarządowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską; Rola organizacji pozarządowych w wykorzystaniu funduszy europejskich; Europejski Fundusz Społeczny; Procedury zamówień publicznych w wykorzystaniu funduszy europejskich. Część II. Polskie doświadczenia w wykorzystaniu funduszy pomocowych Unii Europejskiej; Regionalne doświadczenia w wykorzystaniu Programów Przedakcesyjnych w Polsce; Doświadczenia euroregionu "Pro Europa Viadrina" we wdrażaniu Funduszu Małych Projektów PHARE CBC; Realizacja przedsięwzięć w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III; Proces absorpcji funduszy strukturalnych przez samorząd terytorialny w działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych w systemie państwowych organów nadzoru i kontroli; Pomoc finansowa w ramach funduszy strukturalnych dla gmin wiejskich; Doświadczenia wykorzystywania funduszy strukturalnych w Burgenlandzie. Część III. Rola konsultanta funduszy europejskich w rozwoju społeczno-gospodarczym nowej Europy; Z doświadczeń konsultanta funduszy europejskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7488-145-6
1. Cele i ogólne zasady pomocy; 2. Strategiczne podejście do spójności; 3. Programowanie; 4. Skuteczność; 5. Wkład finansowy funduszy; 6. Zarządzanie, monitorowanie i kontrola; 7. Zarządzanie finansowe; 8. Komitety
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88904-51-5
1.Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych : Rodzaje funduszy unijnych, Beneficjenci, Przeznaczenie programów operacyjnych. 2.Przedsięwzięcia i projekty : Elementy wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, Przedsięwzięcie i projekt - podstawowe definicje, Typy projektów, Procedura składania wniosków, Zarządzanie projektami, Zasady konstrukcji biznesplanu (studium wykonalności), Plan finansowy jako istotny element biznesplanu (studium wykonalności), Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, Dostosowanie wzorcowego biznesplanu do wymogów SPO
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-902008-1-3
1.Karty Programów, 2.Rodzaje, procedury i tryb pozyskiwania funduszy pomocowych, Załączniki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0152-7
Cz.I System finansów jednostek samorządu terytorialnego: 1. Kwestie ogólne systemu jednostek samorządu terytorialnego, 2. Budżet jednosteki samorządu terytorialnego, 3. Procedura budzetowa, 4. Dochody i wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, 5. Deficyt budzetowy i dług jednsotek samorządu terytorialnego. Cz.II Mechanizmy realizacji polityk unijnych: 6. Ogólne pojecia, zasady i podstawy prawne polityk unijnych, 7. Fundusze i inicjatywy wspólnotowe, 8. Dokumenty programowe, 9. System instytucjonalny - założenia ogólne. Cz.III Pozyskiwanie środków europejskich przez polskie samorządy: 13. Procedura związana z ubieganiem się o dofinansowanie, 14. Projekty partnerskie jednostek samorządu terytorialnego a środki europejskie, 15. Dotychczasowe doswiadzenia w wykorzystaniu funduszy unijnych przez polskie samorządy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0790-1
I. System finansów jednostek samorządu terytorialnego: 1. Kwestie ogólne systemu finansów jednostke samorządu terytorialnego; 2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego; 3. Procedura budżetowa; 4. Dochody i wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego; 5. Deficyt budżetowy i dług jednostek samorządu terytorialnego; II. Mechanizmy realizacji polityk unijnych: 6. Ogólne pojęcia, zasady i podstawy prawne polityk unijnych; 7. Fundusze i inicjatywy unijne; 8. Dokumenty programowe; 9. System instytucjonalny- założenia ogólne; III. Środki Unii Europejskiej w polskim systemie finansów publicznych: 10. Status prawny środków europejskich; Tryb dokonywania płatności i rozliczeń środków przeznaczonych na realizację narodowej strategii spójności w latach 2007-2013; 12. Gospodarowanie środkami europejskimi a dyscyplina finansów publicznych; IV. Pozyskiwanie środków europejskich przez polskie samorządy: Procedura związana z ubieganiem się o dofinansowanie; Projekty partnerskie jednostek samorządu terytorialnego a środki europejskie; 15. Partnerstwo publiczno-prywatne z wykorzystaniem środków europejskich (projekty hybrydowe); 16. Dotychczasowe doświadczenia w wykorzystywaniu funduszy unijnych oraz ogólne założenia polityki spójności na lata 2014-2020.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kontrola środków UE / Józef Wyciślok. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - XIV,300 s. ; 21 cm.
(Przedsiębiorstwo i Podatki / C.H.BECK)
ISBN: 83-7387-531-X
Cz.I Procedury przetargowe w ramach funduszy przedakcesyjnych PHARE, ISPA i SAPARD: Wprowadzenie; Geneza funduszy przedakcesyjnych; Procedury przetargowe; Podsumowanie. Cz.II Kontrola skarbowa środków pochodzących z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności: Wprowadzenie; Geneza funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; Polityka strukturalna w latach 2000-2006; Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności w Polsce; Kontrola skarbowa funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; Podsumowanie. Cz.II Akty prawne: Rozporządzenie Rady z 21.6.1999 r. Nr1260/1999/WE ustanawiające przepisy ogólne w sprawie Funduszy Strukturalnych; Rozporządzenie Komisji z 28.7.2000 r. Nr1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr1260/1999 w odniesieniu do warunków jakie muszą spełniać wydatki na działania wspólfinansowane z Funduszy Strukturalnych; Rozporządzenie Komisji z 2.3.2001 r. Nr438/2001ustanawiające szczegółowezasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr1260/1999 dot. zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych; Rozporządzenie Komisji z 2.3.2001 Nr448/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr1260/1999 w zakresie procedury dokonywania korekt finansowych pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-306-7
1. Wprowadzenie, 2. Teoretyczne podstawy wykorzystania ewaluacji, 3. Praktyka ewaluacji w sektorze publicznym, 4. Studium wykorzystania ewaluacji w programach INTERREG III
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Book
In basket
1. PHARE w pierwszym okresie realizacji i inne programy komisji europejskiej; 2. PHARE- program nowej orientacji; 3. PHARE przedakcesyjny- system zarządzania EDIS; 4. PHARE rozwój instytucjonalny; 5. Projekty inwestycyjne realizowane w ramach programu PHARE; 6. Rola ewaluacji w zarządzaniu projektami programów PHARE i środki przejściowe; 7. Wpływ czynników zewnętrznych na realizację projektów; 8. Elementy oceny programu PHARE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-913021-6-4
1.Europa dla odważnych, 2.Zarób na Europie, czyli unijne dotacje dla przedsiębiorców, 3.Przygotuj wniosek, 4.Finansowanie Twojej inwestycji, 5.Zrealizuj swój pomysł, 6.Jak dobrze rozliczyć projekt, 7.Złote zasady, czyli jak sobie pomóc, aby zdobyc fundusze UE
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-616-2
1. Organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania zarządzania jednostkami samorządu gminnego, 2. Planowanie rozwoju gminy, 3. Programy pomocowe Unii Europejskiej jako instrumenty realizacji polityki rozwoju, 4. Praktyczne aspekty pozyskiwania funduszy strukturalnych a metody planowania rozwoju gminy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again