Form of Work
Książki
(4)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
Piasecka Małgorzata
(2)
Białoszewski Dariusz
(1)
Butcher James N
(1)
Colonna-Kasjan Daniela
(1)
Derda Olga
(1)
Dobrakowski Paweł
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Furman Joanna
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Grusiewicz Mirosław
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Hallada Marek
(1)
Hooley Jill M
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Klimczak Dariusz Piotr
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kowalczyk Weronika
(1)
Kryk Gabriela
(1)
Kulej Wiktoria
(1)
Kusztal Justyna
(1)
Laskowski Mirosław
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Lulek Barbara
(1)
Mazaraki Karolina
(1)
Mineka Susan
(1)
Nastazjak Aleksandra
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Ostrowska Małgorzata
(1)
Ostrowski Kazimierz
(1)
Pikiel Sylwia
(1)
Przewoźnik Sylwia
(1)
Sawicka-Chrapkiewicz Anna
(1)
Skowroński Piotr
(1)
Sobieszczyk Maria
(1)
Urbańska Magda
(1)
Waloszek Danuta (1947- )
(1)
Wereszczyńska Katarzyna
(1)
Wittczak Tomasz
(1)
Wojciechowska Katarzyna
(1)
Łabuz-Roszak Beata
(1)
Żukiewicz Arkadiusz
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Profilaktyka zdrowotna
(4)
Adaptacja społeczna
(1)
Akademia Sztuki Wojennej
(1)
Aktywność fizyczna
(1)
Altruizm
(1)
Animaloterapia
(1)
Animatorzy kultury
(1)
Cele życiowe
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Dogoterapia
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Emergentyzm
(1)
Epidemie
(1)
Farmakoterapia
(1)
Felinoterapia
(1)
Hazardziści
(1)
Hipoterapia
(1)
Kompetencje medialne
(1)
Konflikt szkolny
(1)
Kształcenie
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Mediatorzy szkolni
(1)
Medycyna pracy
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Oficerowie
(1)
Okresy rozwojowe człowieka
(1)
Orzecznictwo lekarskie
(1)
Partycypacja społeczna
(1)
Pedagogika muzyki
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Podręcznik
(1)
Praca hybrydowa
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Psychologia kliniczna
(1)
Psychopatologia
(1)
Psychoterapia
(1)
Reformy nauki i szkolnictwa wyższego
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Socjologia dzieciństwa
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wojskowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Trudności wychowawcze
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Uzależnienie od hazardu
(1)
Wady postawy
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Zawodowa służba wojskowa
(1)
Zwyczaje żywieniowe
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Vademecum
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
Psychologia
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-66165-62-5
Wstęp. Część I. Społeczno-kulturowe warunki zmian w edukacji. Rozdział 1. Potencjał kategorii emergencji w rozpoznawaniu kwestii społeczno-humanistycznych. Rozdział 2. Zwrot edukacyjny w perspektywie kulturowej. Rozdział 3. Środowiskowe strategie profilaktyczne jako obszar zainteresowania pedagogiki społecznej. Ewolucja teorii i praktyki pedagogicznej. Część II. Edukacja w okresie dzieciństwa a przyszłe losy człowieka. Rozdział 1. Ochrona dziecka i dzieciństwa? Niektóre, wybrane aspekty. Rozdział 2. Oczekiwania rodziców i nauczycieli w obszarze zaangażowania w proces edukacji dziecka. Afirmacja pozoru współpracy. Rozdział 3. Grupa wielowiekowa szansą na adaptację dziecka do warunków przedszkola. Rozdział 4. Plany życiowe młodszych uczniów. Część III. Zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze we współczesnej szkole. Rozdział 1. W kręgu problemów wychowawczych współczesnej szkoły - recepcja postaw uczniów przez nauczycieli wybranych placówek oświatowych. Rozdział 2. Mediator w szkole - szansa na porozumienie w konfliktach szkolnych i rówieśniczych. Rozdział 3. Dlaczego edukacja muzyczna jest ważna? Rozdział 4. Komputer w małej szkole. Rozdział 5. Animatorzy kultury jako wychowawcy dzieci i młodzieży. Część IV. Wychowanie moralne w edukacji człowieka. Rozdział 1. Rola wartości etycznych we współczesnym świecie a wpływy wychowania i środowisko życia jednostki. Rozdział 2. Dialog w wychowaniu do wartości w szkole. Rozdział 3. Przyszłe nauczycielki wobec aktywności prospołecznej jako celu wychowania moralnego ucznia. Część V. Edukacja zdrowotna, profilaktyka i terapia. Rozdział 1. Wybrane aspekty procesu wychowania fizycznego w opinii dzieci i młodzieży bydgoskich szkół. Rozdział 2. Aktywność fizyczna u dzieci w wieku szkolnym jako profilaktyka wad postawy. Rozdział 3. Wiedza i nawyki żywieniowe dzieci w wieku szkolnym w zakresie gospodarki wapniowo-fosforanowej. Rozdział 4. Rola muzyki w wychowaniu, edukacji i terapii uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Rozdział 5. Wybrane metody zooterapii w leczeniu dzieci z autyzmem. Część VI. Edukacja wyższa w toku przemian cywilizacyjnych. Rozdział 1. Przemiany szkolnictwa wyższego - między globalnymi procesami a tradycją. Rozdział 2. Czas pandemii czasem innowacyjności, kreatywności i próby nauczyciela akademickiego. Rozdział 3. Wolność, Tomku, w swoim domku? Uwarunkowania warsztatu pracy i nauki na studiach pedagogicznych w czasach pandemii. Rozdział 4. Przygotowanie zawodowe kadry oficerskiej polskich sił zbrojnych. Rozdział 5. Badania losów absolwentów Akademii Sztuki Wojennej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-628-8
Wprowadzenie; Rozdział 1. Istota medycyny pracy Rozdział 2. Rys historyczny medycyny pracy 2.1. Początki medycyny pracy 2.2. Medycyna pracy w dobie postępującej industrializacji 2.3. Rozwój medycyny pracy w Polsce Rozdział 3. Współczesna struktura organizacyjna służby medycyny pracy w Polsce Rozdział 4. Profilaktyka zdrowotna w medycynie pracy 4.1. Rola edukacji w profilaktyce 4.2. Profilaktyka higieniczna 4.3. Programy nadzoru 4.4. Profilaktyka medyczna Rozdział 5. Zasady wykonywania badań profilaktycznych pracowników 5.1. Podstawowe wiadomości o badaniach profilaktycznych 5.2. Skierowanie na badanie profilaktyczne 5.3. Ocena warunków pracy 5.4. Przebieg badania profilaktycznego Rozdział 6. Podstawowe zasady orzekania o zdolności do wykonywania pracy w niektórych stanach chorobowych 6.1. Choroby układu krążenia 6.2. Choroby układu oddechowego 6.3. Choroby układu pokarmowego 6.4. Choroby układu moczowego 6.5. Choroby układu endokrynnego 6.6. Cukrzyca 6.7. Zaburzenia układu nerwowego i narządów zmysłów 6.8. Choroby układu krwiotwórczego 6.9. Choroby skóry Rozdział 7. Prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej Rozdział 8. Opieka profilaktyczna nad osobami młodocianymi podejmującymi praktyczną naukę zawodu (uczniami) Rozdział 9. Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych Rozdział 10. Badania kierowców Rozdział 11. Przepisy dotyczące pracy kobiet Rozdział 12. Przepisy dotyczące badań profilaktycznych w szczególnych grupach zawodowych Rozdział 13. Rola pielęgniarek i psychologów w medycynie pracy Rozdział 14. Orzecznictwo o chorobach zawodowych 14.1. Pojęcie choroby zawodowej 14.2. Elementy definicji choroby zawodowej 14.3. Tryb postępowania w przypadkach podejrzenia choroby zawodowej Rozdział 15. Podstawowe zasady diagnostyki i orzecznictwa w poszczególnych chorobach zawodowych 15.1. Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne 15.2. Gorączka metaliczna 15.3. Pylice płuc 15.4. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu 15.5. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60% wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej co najmniej w 30% przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń 15.6. Astma oskrzelowa 15.7. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych 15.8. Ostre uogólnione reakcje alergiczne 15.9. Byssinoza 15.10. Beryloza 15.11. Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych 15.12. Alergiczny nieżyt nosa 15.13. Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym 15.14. Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym 15.15. Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat 15.16. Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego 15.17. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi 15.18. Choroby skóry 15.19. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy 15.20. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy 15.21. Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz 15.22. Zespół wibracyjny 15.23. Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego 15.24. Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia 15.25. Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi 15.26. Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa Rozdział 16. Orzekanie w przypadku chorób zawodowych przebytych bez trwałych następstw klinicznych; Podsumowanie; Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-5069-9
Zawiera: Część I. Diagnoza, podstawy prawne i profilaktyka uzależnienia od hazardu 1. Hazard – diagnozowanie, uwarunkowania, współwystępowanie; 1.1. Diagnozowanie uzależnienia od hazardu w świetle literatury przedmiotu 1.2. Koncepcje teoretyczne wyjaśniające zjawisko uzależnienia od hazardu 1.3. Zachowania przestępcze, uzależnienia oraz inne zaburzenia współwystępujące z uzależnieniem od hazardu 2. Prawne podstawy profilaktyki uzależnienia od hazardu w Polsce 2.1. Ograniczanie dostępności uprawiania hazardu w ustawie o grach hazardowych 2.2. Środek karny zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych 2.3. Narodowy Program Zdrowia na lata 2021–2025 i jego cele operacyjne w zakresie profilaktyki uzależnienia od hazardu 2.4. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i jego zadania w zakresie profilaktyki uzależnienia od hazardu 2.5. Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych i jego zadania w zakresie profilaktyki uzależnienia od hazardu 2.6. Jednostki samorządu terytorialnego i ich zadania w zakresie zapobiegania uzależnieniu od hazardu 2.7. Zadania szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki uzależnienia od hazardu 2.8. Kompetencje realizatorów działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniu od hazardu 3. Skuteczne działania w zakresie zapobiegania uzależnieniu od hazardu w świetle standardów jakości w profilaktyce 3.1. Zasady skutecznej profilaktyki uzależnienia od hazardu 3.2. Standardy jakości w profilaktyce uzależnień 3.3. System rekomendacji programów profilaktycznych w Polsce 3.4. Skuteczna profilaktyka uzależnienia od hazardu w ujęciu rozwojowym Część II. Skuteczna profilaktyka uzależnienia od hazardu w świetle analizy danych zastanych 4. Metodologia badań nad skuteczną profilaktyką uzależnienia od hazardu 4.1. Założenia podejścia evidence based practice w medycynie i naukach społecznych 4.2. Metody gromadzenia danych w ramach przeglądu systematycznego 4.3. Metoda opracowania danych zebranych w ramach przeglądu systematycznego 5. Czynniki ryzyka uzależnienia od hazardu w wybranych okresach rozwojowych w świetle syntezy jakościowej 5.1. Czynniki ryzyka uzależnienia od hazardu w okresie dzieciństwa i adolescencji – jakościowa synteza badań 5.2. Czynniki ryzyka uzależnienia od hazardu oraz czynniki chroniące u osób dorosłych – jakościowa synteza badań 5.3. Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo zaburzenia uprawiania hazardu u osób starszych – jakościowa synteza badań 5.4. Profilaktyka uzależnienia od hazardu oparta na dowodach naukowych – implikacje dla badań naukowych i działań profilaktycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-628-3
Zawiera: 1. Psychologia zaburzeń w zarysie 2. Historyczne i współczesne poglądy na temat zaburzonego zachowania 3. Przyczyny zaburzeń i poglądy na zaburzenia psychiczne 4. Ocena kliniczna i diagnoza 5. Stres a zdrowie psychiczne i fizyczne 6. Napady paniki, lęk, obsesje i powiązane z nimi zaburzenia 7. Zaburzenia nastroju i samobójstwo 8. Zaburzenia z objawami somatycznymi i zaburzenia dysocjacyjne 9. Zaburzenia odżywiania i otyłość 10. Zaburzenia osobowości 11. Zaburzenia związane z substancjami psychoaktywnymi 12. Odmienności, dysfunkcje i zaburzenia seksualne 13. Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne 14. Zaburzenia neuropoznawcze 15. Zaburzenia wieku dziecięcego i młodzieńczego (zaburzenia neurorozwojowe) 16. Terapia 17. Współczesne problemy i kwestie prawne w psychologii zaburzeń psychicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again