Form of Work
Książki
(20)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(14)
available
(13)
unknown
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(15)
Author
Borkowska Stanisława
(3)
Tracy Brian
(2)
Allen David
(1)
Bucki Piotr
(1)
Bączek Karolina
(1)
Clutterbuck David
(1)
Gomola Aleksander (1963- )
(1)
Halicka Ewa
(1)
Hornicka Ewa
(1)
Huczek Antoni
(1)
Januś Ewa
(1)
Jeruszka Urszula
(1)
Justyna Marlena
(1)
Józwiak Wojciech
(1)
Kabaj Mieczysław
(1)
Kaczorowska Joanna
(1)
Klepacka Anna M
(1)
Kosieradzka Anna
(1)
Koziolek Adam
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Kucia-Guściora Beata
(1)
Leary-Joyce Judith
(1)
Lis Stanisław
(1)
Michalak Robert
(1)
Mirkowska Zofia
(1)
Pacyniak Patrycja
(1)
Pawłowska Hanna Elżbieta
(1)
Rock David
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Scheelen Frank M
(1)
Stanek Piotr
(1)
Szczebyło Agata
(1)
Szostek Dawid
(1)
Sztaudynger Jan Jacek
(1)
Taszarek Bożena
(1)
Turek Dariusz
(1)
Waszkiewicz Marian J
(1)
Wilczek-Rużyczka Ewa
(1)
Wojtczuk-Turek Agnieszka
(1)
Wołoszyn Ewelina
(1)
Wziątek-Staśko Anna
(1)
Ziętara Wojciech
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Żółkiewski Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(21)
English
(1)
Subject
Produktywność pracy
(17)
Praca
(7)
Kadry
(5)
Czas pracy
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Czas wolny od pracy
(3)
Produkcja
(3)
Jakość życia
(2)
Motywacja pracy
(2)
Organizacja
(2)
Praca zespołowa
(2)
Przywództwo
(2)
Controlling
(1)
Dywidenda
(1)
Ekonometria
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Empatia
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Humanizacja pracy
(1)
Internet
(1)
Kanada
(1)
Kapitalizm
(1)
Kapitał ludzki
(1)
Kapitał ludzki w edukacji
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Kompetencje, kształcenie, ewaluacja
(1)
Konflikt
(1)
Konkurencja
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Lekarze
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Medycyna
(1)
Menedżerowie
(1)
Państwo
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Pracodawcy
(1)
Pracownicy wysoko kwalifikowani
(1)
Prakseologia
(1)
Produktywność (ekon.)
(1)
Protekcjonizm
(1)
Psychologia zdrowia
(1)
Płaca
(1)
Rachunkowość
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Siła robocza
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Sukces
(1)
Trening grupowy (psychol.)
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Wywiad lekarski
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zaangażowanie pracowników
(1)
Zachowanie organizacyjne
(1)
Zarządzanie różnorodnością
(1)
Subject: time
2001-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(2)
22 results Filter
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-7526-158-5
1. Argumenty za budowaniem wizerunku pracodawcy z wyboru z perspektywy wyniku finansowego firmy 2. Jak korzystać z tej książki 3. Konsekwencja w działaniu: jak postępować, by czyny były zgodne z deklaracjami 4. Przywództwo 5. Komunikacja jako sposób na zaangażowanie współpracowników 6. Zarządzanie jako życiodajna siła kultury nadzwyczajnej firmy 7. Rekrutacja pod kątem postaw i wprowadzanie do organizacji 8. Przyjmowanie odpowiedzialności 9. Budowanie poczucia przynależności 10. Służba 360 stopni 11. Skuteczne przekonywanie: skłanianie ludzi do zaangażowania się w życie organizacji 12. Indeks
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8062-324-8
Podziękowania; Wstęp; Dlaczego liderom powinno zależeć na udoskonaleniu myślenia? Część pierwsza. Najnowsze odkrycia dotyczące mózgu, które zmieniają naszą dotychczasową wiedzę: Mózg to maszyna tworząca połączenia; Gdy przyjrzeć się z bliska, nie ma dwóch podobnych do siebie mózgów; Mózg automatyzuje wszystko, co się da; Zautomatyzowanie mózgu oznacza automatyczną percepcję; Rozmontowanie już istniejącego okablowania mózgu jest praktycznie niemożliwe; Stworzenie nowego okablowania nie jest trudne; Podsumowanie wyników najnowszych badań dotyczących mózgu. Część druga. Sześć kroków do transformacji efektywności: Sześć kroków w zarysie; Krok pierwszy: Myśl o myśleniu; Pozwól pracownikom myśleć; Skoncentruj się na rozwiązaniach; Pamiętaj o gimnastyce; Akcentuj pozytywy; Najpierw proces, potem treść; Krok drugi: Nasłuchuj potencjału; Nowy sposób słuchania; Klarowność dystansu. Krok trzeci: Mów z intencją; Wyrażaj się zwięźle; Trzymaj się konkretów; Mów szczodrze; Słowo komentarza odnośnie do komunikacji elektronicznej. Krok czwarty: Taniec ku olśnieniu; Cztery twarze ku olśnieniu; Taniec olśnienia; Przyzwolenie; Umiejscowienie; Stawianie pytań; Przyzwolenie, umiejscowienie i stawianie pytań ukierunkowanych na myślenie stosowane łącznie; Klaryfikacja; Wszystkie kroki tańca olśnienia. Krok piąty: ROZPAL nowe myślenie; Rzeczywistość obecna; Zbadaj posiadanie alternatywy; Ludzie i ich energia; Wszystkie fazy techniki ROZPAL. Krok szósty: Śledzenie postępów; „Co?”; Emocje; Zachęta; Uczenie się; Implikacje; Cel; Podsumowanie sześciu kroków. Część trzecia. Sześć kroków w praktyce: Sześć kroków jako pomoc w rozwiązywaniu problemów; Sześć kroków jako pomoc w podejmowaniu decyzji; Wykorzystywanie sześciu kroków w udzielaniu informacji zwrotnej; Wykorzystanie sześciu kroków w zarządzaniu zespołem; Sześć kroków o pomoc w relacjach z dziećmi; Sześć kroków jako pomoc w zarządzaniu cała organizacją; Na zakończenie; Glosariusz; Polecana literatura; Przypisy; O Autorze; Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 65.01
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-20564-5
Wprowadzenie; 1. Wykonywanie pracy jako klucz do zrozumienia efektów organizacyjnych 1.1. Wykonywanie pracy jako przedmiot badań na gruncie nauk o zarządzaniu 1.2. Problematyka wykonywania pracy - przegląd wybranych podejść badawczych 1.3. Wykonywanie pracy jako konstrukt wielowymiarowy 1.3A. Behawioralny wymiar wykonywania pracy 1.4. Wykonywanie pracy - konceptualizacja modelu teoretycznego 1.5. Wykonywanie pracy a efektywność, wydajność i produktywność pracy Rozdział 2. Organizacyjny kontekst wykonywania pracy 2.1. Uwarunkowania wykonywania pracy - refleksje wprowadzające 2.2. Wewnętrzny kontekst organizacyjny jako pryzmat do wyjaśniania procesów wykonywania pracy 2.3. Cechy destruktywnego kontekstu organizacyjnego - konceptualizacja modelu teoretycznego 3. Mechanizm tłumaczący oddziaływanie destruktywnego kontekstu organizacyjnego na wykonywanie pracy 3.1. Teoretyczne perspektywy tłumaczenia związków pomiędzy kontekstem organizacyjnym a wykonywaniem pracy 3.2. Rola postaw pracowniczych w wyjaśnianiu związków pomiędzy kontekstem organizacyjnym a procesami wykonywania pracy 3.3. Postawy wobec pracy jako mediator relacji pomiędzy destruktywnym kontekstem organizacyjnym a wykonywaniem pracy - konceptualizacja modelu teoretycznego 4. Założenia, cele i strategia badania wykonywania pracy w destruktywnym kontekście organizacji 4.1. Cele, problemy badawcze i ich uzasadnienie 4.2. Założenia dotyczące testowania modelu teoretycznego 4.3. Przyjęta strategia badawcza 4.4. Metodyka analizy danych i procedury kontroli jakości badań 5. Wykonywanie pracy - charakterystyka zjawiska w perspektywie badań własnych 5.1. Cele badania i problemy badawcze 5.2. Metoda i przebieg badania 5.3. Postrzeganie wykonywania pracy - wyniki badania jakościowego FGI 5.4. Estymacja modelu wykonywania pracy - wyniki badania ilościowego 6. Zasoby organizacyjne i indywidualne a wykonywanie pracy - weryfikacja modelu 1 6.1. Cele badania i teoretyczny model badawczy 6.2. Związek zasobów organizacyjnych i indywidualnych z wykonywaniem pracy w perspektywie badań ilościowych 6.3. Związek zasobów organizacyjnych i indywidualnych z wykonywaniem pracy w perspektywie badań jakościowych 7. Klimat pracy i przywództwo a wykonywanie pracy - weryfikacja modelu 2 7.1. Cele badania i teoretyczny model badawczy 7.2. Związek destruktywnego klimatu i przywództwa z wykonywaniem pracy w perspektywie badań ilościowych 7.3. Związek destruktywnego klimatu i przywództwa z wykonywaniem pracy w perspektywie badań jakościowych 8. Wnioski z badań i rekomendacje praktyczne w zakresie wiedzy o efektach zawodowych pracowników funkcjonujących w destruktywnych kontekstach organizacyjnych 8.1. Wnioski z badań w kontekście dotychczasowej wiedzy o efektach zawodowych 8.2. Rekomendacje praktyczne dla zarządzania pracownikami; Bibliografia; Spis tabel; Spis rysunków; ANEKSY; Aneks 1. Scenariusz wywiadu FGI z ekspertami ZZL. Aneks 2. Scenariusz wywiadu IDI z pracownikami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 65.01
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 65.01
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-589-5
1. Zrozumieć diversity management; 2. Diversity management w Polsce i na świecie; 4. Diversity management w organizacji- wybrane aspekty; 4. Różnorodność w strategii personalnej organizacji- wybrane aspekty; 5. Optymalizacja skuteczności realizacji funkcji motywacyjnej we współczesnej organizacji a diversity management- analiza w oparciu o wyniki badań empirycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8107-269-4
1. Pojęcie empatii w świetle różnorodnych koncepcji; 2. Empatyczny mózg; 3. Empatia w komunikowaniu się; 4. Model empatycznej komunikacji lekarz - pielęgniarka - pacjent; 5. Empatia w pomaganiu; 6. Wpływ empatii na humanizację procesu opieki medycznej; 7. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu a empatia; 8. Kształcenie umiejętności empatycznych u studentów i profesjonalistów zawodów medycznych; 9. Rozwijanie empatii metodą treningową; 10. Metody pomiaru empatii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-086-6
1. Teoretyczne konteksty kompetencji; 2. Problematyka kompetencji w perspektywie pedagogicznej; 3. Kompetencje jako problem kształcenia na poziomie wyższym w świetle wyników badań empirycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-4137-2
Zawiera: Wstęp. 1. Złożoność problematyki zachowań organizacyjnych: 1.1. Interdyscyplinarny i dualny charakter zachowań w organizacji; 1.2. Pozytywne zachowania w pracy; 1.3. Negatywne zachowania w pracy; 1.4. Konstruktywne dewiacje oraz destruktywne aspekty pozytywnych zachowań; 1.5. Współwystępowanie zachowań pozytywnych i negatywnych. 2. Zachowania kontproduktywne w organizacji i ich pomiar: 2.1. Pojęcie zachowań kontrproduktywnych; 2.2. Klasyfikacja zachowań kontrproduktywnych; 2.3. Główne uwarunkowania zachowań kontrproduktywnych; 2.3.1. Uwarunkowania podmiotowe; 2.3.2. Uwarunkowania organizacyjne; 2.3.2.1. Sprawiedliwość organizacyjna; 2.3.2.2. Przywództwo; 2.3.2.3. Kontrakt psychologiczny; 2.3.3. Uwarunkowania pozaorganizacyjne; 2.4. Konsekwencje i koszty zachowań kontrproduktywnych; 2.5. Zapobieganie zachowaniom kontrproduktywnym; 2.5.1. Dobór i socjalizacja pracowników; 2.5.2. Szkolenia; 2.5.3. Kontrola zachowań kontrproduktywnych; 2.6. Złożoność problematyki pomiaru zachowań kontrproduktywnych; 2.7. Autoraportowanie oraz pomiar częstotliwości w badaniach zachowań kontrproduktywnych; 2.8. CWB-C jako skala do jednoczesnego pomiaru wielu przejawów zachowań kontrproduktywnych. 3. Istota relacji organizacyjnych w naukach o zarządzaniu: 3.1. Znaczenie relacji dla organizacji i człowieka; 3.2. Wieloaspektowość pojęcia relacji; 3.3. Relacje wewnątrzorganizacyjne; 3.3.1. Relacje pracownik–przełożony; 3.3.2. Relacje między współpracownikami; 3.4. Relacje organizacji z jej otoczeniem; 3.4.1. Relacje międzyorganizacyjne; 3.4.2. Relacja dostawca–nabywca; 3.5. Cykl życia relacji. 4. Relacje interpersonalne w zespole pracowniczym: 4.1. Specyfika zespołu pracowniczego; 4.2. Pojęcie relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym; 4.3. Relacje interpersonalne w zespole pracowniczym a interakcje, związki i więzi; 4.4. Typy i funkcje relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym; 4.5. Rola oczekiwań w budowaniu relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym; 4.6. Rola bezpieczeństwa psychologicznego w budowaniu relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym; 4.7. Przyjaźń jako forma relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym. 5. Jakość relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym i jej pomiar: 5.1. Istota i definicja jakości relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym; 5.2. Główne uwarunkowania jakości relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym; 5.2.1. Satysfakcja z relacji; 5.2.2. Wzajemna zależność pracowników; 5.2.3. Zaangażowanie w relację; 5.2.4. Zaufanie między pracownikami; 5.2.5. Cechy i podobieństwo pracowników; 5.2.6. Czas trwania relacji i częstotliwość interakcji; 5.2.7. Emocje; 5.2.8. Inwestycje w relacje; 5.2.9. Komunikacja; 5.2.10. Kultura i atmosfera organizacyjna; 5.2.11. Relacje pozazawodowe; 5.3. Skutki jakości relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym; 5.3.1. Skutki fizjologiczne; 5.3.2. Skutki poznawcze; 5.3.3. Skutki behawioralne; 5.4. Pomiar jakości relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym. 6. Jakość relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym a kontrproduktywne zachowania pracowników w świetle wyników badań własnych: 6.1. Etap I: Identyfikacja zmiennych do pomiaru jakości relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym; 6.1.1. Wstępna identyfikacja zmiennych (wywiady indywidualne); 6.1.2. Identyfikacja dodatkowych zmiennych (wywiady grupowe); 6.1.3. Potwierdzenie występowania zidentyfikowanych zmiennych w praktyce (obserwacje uczestniczące); 6.2. Etap II: Walidacja skali do pomiaru jakości relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym; 6.3. Etap III: Jakość relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym a zachowania kontrproduktywne pracowników; 6.4. Ograniczenia i implikacje badań oraz ich dalsze kierunki. Zakończenie. Bibliografia. Załączniki. Załącznik 1. Załącznik 2. Załącznik 3. Załącznik 4. Załącznik 5. Spis tabel. Spis rysunków. Spis wykresów. Spis załączników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7171-650-8
1.Funkcje produkcji i wydajności pracy, 2.Funkcja nierównowagi czynników produkcji - "wąskich gardeł", 3.Funkcja wydajności z parametrem zależnym od deprecjacji środków trwałych, 4.Ekonomiczne szacowanie efektów prywatyzacji oraz inflacji, 5.Wydajność jako logistyczna funkcja stopy inwestycji, 6.Kapitał społeczny a wzrost gospodarczy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88607-12-X
Przedmowa do wydania polskiego; Przedmowa; Osobowość lidera. Wprowadzenie; Siedem duchowych praw, które wiodą do maksymalnych osiągnięć; Zaprogramuj własną podświadomość; Przejmij odpowiedzialność!; Wyluzuj się!; Naucz się odpuszczać!; Sukces to twój program!; Tak zmieniasz swoją samoocenę!; Nowa dieta umysłowa i jej składniki; Wytyczanie celów- siedem najważniejszych zasad; Osiąganie celów- siedem stopni; Siła koncentracji; Efektywne dokonywanie zmian- siedem "R"; Zarządza nie karierą; Maksymalne osiągnięcia w zespole; Łagodzenie skutków stresu; Jesteś geniuszem!; Kreatywne rozwiązywanie problemów; Zadbaj o wzrost popularności; Typy osobowości; Jak zadowolić klientów zewnętrznych i wewnętrznych; Satysfakcjonujące związki z bliskimi; Wychowanie dzieci na ludzi sukcesu; Powrót do życiowej równowagi. Ćwiczenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-34-0
R.1 W poszukiwaniu modelu kapitalizmu partycypacyjnego dla Polski; R.2 Podstawy partycypacyjnego systemu wynagrodzeń; R.3 Elementy partycypacyjnego systemu wynagrodzeń; R.4 Porduktywność a wynagrodzenia; R.5 Wyniki badań efektywności systemu wynagrodzeń w 110 przedsiębiorstwach; R.6 System partycypacji bezpośredniej i udział w zysku w karajach Unii Europejskiej i w Japonii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty i Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu)
ISBN: 83-89275-15-5
Idea humanizacji pracy produkcyjnej; Przystosowanie człowieka do pracy; Przystosowanie warunków pracy do możliwości człowieka; Społeczne środowisko pracy; Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy z zakładzie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 4)
Cz. I Współczesne problemy ekonomii i polityki ekonomicznej: 1.Konkurencje jako podstawa systemu gospodarczego w doktrynie Fridricha Augusta von Hayeka, 2.Wybrane czynniki zmian wydajności pracy w sektorze publicznym i prywatnym, 3.Przedstawicielstwo pracownicze w polskich radach nadzorczych, 4.Zasada zrównoważonego rozwoju jako priorytet polskiej polityki społecznej i gospodarczej oraz jako zasada ogólna systemu prawa, 5.Przyczyny protekcjonizmu rolnego w Polsce w okresie transformacji systemowej. Cz. II Orientacja marketingowa : 1.Orienatacja marketingowa a rozumienie strategii marketingowej, 2.Pozycjonowanie przedsiębiorstwa poprzez kreatywne kształtowanie wizerunku rynkowego, 3.Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorców, 3.Idea tożsamości firmy - koncepcja Corporate Identity, 5.Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych jako ważny element strategii rozwoju gospodarczego miasta Glasgow. Cz. III Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw: 1.Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja, 2.Analiza kosztów przedsiębiorstwa w układzie rodzajowym, 3.Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw budowlanych określana za pomocą rozmytej metody analizy skupień, 4.Problem implementacji controllingu operatywnego i jego informatyzacja we współczesnym przedsiębiorstwie, 5.Analiza punktów krytycznych jako narzędzie wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Cz.IV Problemy politologii: 1.O pojęciu potęgi państw (jednostek politycznych), 2.Grupy narodowe i etniczne a polityka multikulturalizmu w Kanadzie, 3.Altywne wykorzystanie Internetu w polityce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86929-58-8
Wprowadzenie; Produktywność-pojęcia podstawowe; Ocena i analiza produktywności; Metody i techniki aktywizowania pracowników; Programy poprawy produkty- wności; Ruch produktywności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-45-6
Cz. I O potrzebie, korzyściach i słabościach programów praca - życie: O równowagę między pracą i życiem - UE -Polska; Czy istnieje życie poza firmą?; Programy praca-życie jako sposób budowania kapitału ludzkiego organizacji; E-learning, czyli elektroniczny system edukacji - szansą rozwoju kapitału ludzkiego; E-learning - pomaga czy przeszkadza w budowaniu równowagi między pracą a życiem. Cz. II Styl zarządzania a równowaga miedzy pracą i życiem: Gdy zaciera się granica między pracą zawodową a życiem prywatnym; Czas wolny jako obszar rozwoju współ czesnego menedżera; Równowaga między pracą i życiem w kulturze organizacyjnej nastawionej na efekty; Styl zarządzania i otwarta komunikacja - czyli jak przedostać się do katakumb, w których funkcjonują pracownicy; Odkryj swoje silne strony jak znaleźć, zrozumieć i efektywnie wykorzystać własne talenty w życiu zawodowym i osobistym?; Od kierownika do coacha - rozwój menedżerów sprzedaży w PTK Centertel. Cz. III Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu: Less work... more jobs; Reforma czasu pracy we Francji; Elastyczny czas pracy - ułatwia czy utrudnia godzenie pracy z życiem pozazawodowym?; Zarządzanie czasem pracy w handlu; Zarządzanie czasem - zarządza nie sobą w czasie. Umiejętności niezbędne współczesne mu menedżerowi; Przestrzeganie przepisów o czasie pracy w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Cz. IV Firma przyjazna pracownikom i ich rodzinom: Firma przyjazna rodzinie; "Moderator" - program wspierania pracowników w polskiej telefonii cyfrowej; Równowaga pomiędzy życiem osobistym a pracą zawodową; Inwestycja w przyszłość; Zmiany a dialog w firmie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-61125-34-1
1. Ile pracy, ile życia poza nią?; 2. Działania na rzecz równowagi między pracą a życiem pozazawodowym; z doświadczeń wybranych krajów; 3. Koncepcja badań; 4. Zakłócenia równowagi praca-życie i ich skutki w opinii pracodawców; 5. Ekonomiczna opłacalność działań wspierających WLB. Punkt widzenia pracodawców; 6. Równowaga między pracą zawodową a życiem pozazawodowym w opiniach pracowników; 7. Studia przypadków: kształtowanie WLB; 8. Wnioski końcowe i rekomendacje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-89355-51-5
Wstęp; Wprowadzenie: diabelski cyrograf? 1. Argumenty ekonomiczne za równowagę między życiem zawodowym a osobistym. 2. Wojna światów. 3. Zasady działania i procesy. 4. Komunikacja i szkolenia. 5. Zadania menedżera liniowego. 6. Równowaga między życiem zawodowym a osobistym z perspektywy zawodu. 7. Koordynacja procesu zmiany kultury organizacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-61125-06-8
Cz. I Istota - problemy - determinanty: 1. Koncepcja high performance woek system. Źródła i rozwój , 2. Dwie koncepcje proefektywnościowego zarządzania zasobami ludzkimi, 3. HPWS z perspektywy ewolucji. Cz. II O konstrukcji filarów wysoce efektywnego ZZL: 1. Wynagrodzenie za efekty w wysoce efektywnych systemach zzl, 2. Dobór i rozwój pracowników w procesie budowy HPWS, 3. Zarządzanie wiedzą w powiązaniu z HPWS: zastosowanie w spółkach high-tech, 4. Rozwój wiedzy kluczowym elementem HPWS, 8. Partnerstwo społeczne a HPWS, 9. Praca zespołowa kluczowym elementem wysoko efektywnych systemów pracy, 10. Komunikacja a High performance work systems, 11. Kulturowe uwarunkowania wzrostu zaangażowania pracowników w wysoko efektywnych systemach pracy. Cz. III W perspektywie dalszych badań: 12. Perspektywa HPWS w pomiarze efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, 13. HPWS: doświadczenia zagraniczne, 14. Wysoko efektywne systemy pracy w przedsiębiorstwach, 15. Odporność psychiczna a wysoko efektywne systemy pracy. Cz. IV Głos praktyków: 16. Źródła wysokiej efektywności i metody jej osiągania, 17. Benchmarking a efektywność organizacji, 18. Bank premii jako narzędzie zwiększające efektywność systemów wynagrodzeń, 19. Komunikacja filarem HPWS, 20. Jak zwiększać efektywność projektów szkoleniowych, 21. Coaching grupowy skuteczną metodą rozwoju zawodowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
E-book
In basket
Spis treści [Contents] Wojciech Józwiak, Zofia Mirkowska, Wojciech Ziętara: Duże gospodarstwa rolne w krajach UE o różnym poziomie rozwoju gospodarczego w latach 2005–2016 [Large Farms in EU Countries with Different Levels of Economic Development in 2005–2016], doi: 10.7366/wir012019/01, s. 7-23; Beata Kucia-Guściora: Węzłowe problemy preferencji podatkowych dla grup producentów rolnych [Fundamental Issues of the Tax Preferences for the Groups of Growers] , doi: 10.7366/wir012019/02, s. 25-43; Ewa Halicka, Joanna Kaczorowska, Agata Szczebyło: Zrównoważona konsumpcja żywności w wiejskich gospodarstwach domowych z dziećmi [Sustainable Food Consumption in Rural Households with Children] , doi: 10.7366/wir012019/03, s. 45-61; Anna M. Klepacka: Determinants of Growth of Selected Renewable Energy Types within the Context of Sustainable Development [Determinanty wzrostu wykorzystania wybranych źródeł energii odnawialnej w kontekście rozwoju zrównoważonego], doi: 10.7366/wir012019/04, s. 63-86; Paweł Żółkiewski, Ewa Januś, Piotr Stanek, Bożena Taszarek, Ewelina Wołoszyn: Preferencje rolników z Lubelszczyzny w zakresie korzystania z usług doradczych [Preferences of Farmers from the Lublin Region in the Demand for Advisory Services], doi: 10.7366/wir012019/05, s. 87-106. Sto lat rozwoju polskiej wsi Adam Koziolek: Geneza polskiej prasy ludowej w zaborze rosyjskim [The Genesis of the Polish Rural Press in the Territories Annexed During the Russian Partition], doi: 10.7366/wir012019/06, s. 107-121. Uwagi: red. naczelny – Mirosław Drygas periodyk wydawany wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-18535-0
1. Wybrane zjawiska w przedsiębiorstwach sektora KIBS; 2. Produktywność pracowników wykonujących pracę oparta na wiedzy o wysokim stopniu intensywności - perspektywa zachowań i wyników; 3. Rola zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania wiedzą w stymulowaniu produktywności pracowników wiedzy; 4. Dopasowanie człowieka 0 organizacja jako kluczowa determinanta produktywności indywidualnej; 5. Postawy i przekonania wspierające uzyskanie pożądanych efektów zawodowych; 6. Rola ZZL i dopasowania człowiek-organizacja we wspieraniu produktywności pracowników wiedzy w świetle badań własnych - ogólna strategia badawcza; 7. Praktyki ZZL oraz ich bezpośredni i pośredni wpływ na produktywność pracowników wiedzy - model I; 8. Mechanizmy wpływu praktyk ZZL na produktywność pracowników - model II; 9. Czynniki decydujące o wpływie praktyk ZZL na produktywność pracowników wiedzy - model III; 10. Od teorii i badań do praktyki zarządzania pracownikami wiedzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
In basket
The issue consists of articles containing a great deal of cognitively and practically interesting information. For the most part, they regard: methods of estimation of human capital as well as productivity of work, survey on absenteeism from work and arduousness in work, research on digital capital of the websites of local governments, methods of advancement in international accounting systems, forming of principles of fair value as a measure of value of financial instruments. The content of subsequent papers allows perceiving strategic aspects of the management process, among which: management through creating values for the customer in a local tourist economy, strategic planning of rural tourism development, and strategies of the decision making process by representatives of trade unions as well as other social organizations.(...)
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again