Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
available
(6)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(9)
Author
Borkowski Stanisław
(1)
Brzeziński Marek
(1)
Grudzewski Wiesław M
(1)
Hejduk Irena K
(1)
Kończak Grzegorz
(1)
Marszałek Stanisław
(1)
Martyniak Zbigniew
(1)
Pasternak Kazimierz
(1)
Szkoda Jerzy
(1)
Ulewicz Robert
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Produkcja
(9)
Zarządzanie jakością
(4)
Przedsiębiorstwo
(2)
Zarządzanie
(2)
Decyzje
(1)
Jakość produktu
(1)
Komputery
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Metoda Monte Carlo
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Przemysł
(1)
Statystyka
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Transport morski
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1690-7
Cz. I Wspomaganie logistycznych decyzji przedsiębiorstwa w sferze zarządzania łańcuchem dostaw: 1. Wprowadzenie, 2. Logistyka przedsiębiorstwa przemysłowego, 3. Metoda wspomagania decyzji w konfigurowaniu zaopatrzeniowo-dystrybucyjnego systemu logistycznego przedsiębiorstwa, 4. Komputerowy system wspomagania logistycznych decyzji przedsiębiorstwa w sferze zaopatrzenia i dystrybucji, R. II Planowanie produkcji wspomagane komputerowo: 1. Wprowadzenie, 2. Wybrane metody planowania produkcji, 3. Zastosowanie nowych technik planowania produkcji i ich implementacja komputerowa. R.III Zastosowania nowych metod zarządzania jakością w usługach przemysłowych i przedsiębiorstw produkcyjnych: 1. Wprowadzenie, 2. Wybrane zagadnienia zarządzania jakością, 3. Implementacja w praktyce modelu luk do pomiaru jakości usług przemysłowych, 4. Praktyczne aspekty zarządzania jakością w ujęciu teoretycznym, 5. Rachunek kosztów działań w zarządzaniu jakością. R.IV Operacyjne prognozowanie popytu na wyroby gotowe uwzględniające determinanty rynku: 1.Wprowadzenie, 2. Znaczenie prognozowania popytu i jego funkcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 3. Przegląd metod operacyjnego prognozowania popytu na wyroby gotowe, 4. Determinanty rynku w metodach operacyjnego prognozowania popytu, 5. Metoda ARIMA-MLP jako narzędzie operacyjnego prognozowania popytu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-440-2
Cz. I Model ciągłego doskonalenia systemu zarządzania: 1.Doskonalenia zarządzania jakością, 2.Business Process Reengineering (BPR) jako metoda restrukturyzacji, 3. Systemy klasy MRP, MRP II, ERP, CRM, 4.Zarządzanie Relacjami z Klientami - Customer Relationship Managment, 5. Just-in-Time. Cz. II Metody projektowania systemów zarządzania: 6. Benchmarking jako metoda projektowania systemów zarządzania, 7. Lean Management jako metoda projektowania systemów zarządzania, 8. Outsourcing jako metoda projektowania systemów zaradzania w przedsiębiorstwie
5.Just-in-Time. Cz.II Metody projektowania systemów zarządzania : 6.Be nchmarking jako metoda projektowania systemów zarządza nia, 7.Lean Management jako metoda projektowania syste mów zarządzania, 8.Outsourcing jako metoda projektowan ia systemów zarządzania w przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7346-956-4
Cz.I Podstawy stosowania metod statystycznych w sterowaniu jakością: 1. Rys historyczny, 2. Metody statystyczne w zarządzaniu jakością, 3. Podstawowe metody statystyczno-logiczne opisu jakości. Cz.II Sterowanie jakością w toku produkcji: 4. Karty kontrolne, 5. Modyfikacje klasycznych kart kontrolnych, 6. Karta kontrolna Y/X, 7. Karty kontroli wielowymiarowej, 8. Metody nieparametryczne w sterowaniu jakością, 9. Analiza zdolności procesu. Cz.III Kontrola odbiorcza: 10. Charakterystyka planów kontroli odbiorczej, 11. Wybrane plany odbiorcze, 12. Kontrola odbiorcza według liczbowej oceny własności, 13. Kontrola odbiorcza - występowania asymetrii, 14. Plany kontroli ciągłej, 15. Wykorzystanie metod wnioskowania bayesowskiego w kontroli jakości. Cz.IV Inne wybrane zagadnienia statystycznej kontroli jakości: 16. Planowanie eksperymentów, 17. Problemy jakości danych w procedurach kontroli odbiorczej, 18. Koszty kontroli jakości, 19. Procesy stochastyczne w kontroli jakości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-902384-9-7
I. Metody diagnozowania i usprawniania procesów produkcyjnych w przemyśle przetwórczym: Metoda ABC ..., Za stosowanie analizy dyrektywnej do usprawniania proce sów produkcyjnych w przemyśle przetwórczym, Metoda MTR Metoda SMED, II. Metody zarządzania jakością całkowitą w zastosowaniu do produkcji: Metoda AMDEC (analiza przyczyn, skutków i krytyczności wad), Macierz doskonalenia przedsiębiorstwa MDP; III. Metoda projektowania i oceny poziomu organizacji produkcji w przemyśle wydobywczym IV. Heurystyczne algorytmy szeregowania zadań produkcyjnych i grupowania wyrobów V. Zastosowanie symulacji sztucznej inteligencji w zarządzaniu produkcją ( symulacja stemów, modelowanie jakościowe, algorytm QSIM ) VI. Metody zarządzania zapasami produkcyjnymi ( Metoda MRP - Material Requirements Planning, JIT - Metoda Just in time.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Biznesmena / PLACET)
ISBN: 83-85428-77-1
Abecadło organizacji produkcji, Konwencjonalne systemy produkcyjne, Nowoczesne i przyszłościowe systemy produkcyjne, Klasyczne metody sterowania produkcja, Nowoczesne i przyszłościowe metody sterowania produkcją.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-357-2
1. Statystyczne uregulowanie procesów produkcyjnych; 2. Zdolność jakościowa procesów produkcyjnych; 3. Statystyczna kontrola odbiorcza; 4. Wybrane metody statystyki opisowej wykorzystywane w sterowaniu jakością procesów produkcyjnych; 5. Plan jakości procesu produkcyjnego; 6.Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem do kontroli, pomiarów i badań procesów produkcyjnych; 7. Audity i przeglądy procesów produkcyjnych; 8. Zarządzanie konfiguracją w sterowaniu jakością procesów produkcyjnych; 9. Zarządzanie ryzykiem w procesach produkcyjnych; 10. Eksploatacyjna weryfikacja jakości produkcyjnej wyrobów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Zarys zarządzania produkcją / Kazimierz Pasternak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 325,[3] s. : rys., tabl. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1573-8
I. Organizacyjny i techniczny potencjał produkcji: 1. Produkcja i zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie; 2. Gospodarowanie zdolnością produkcyjną; 3. Materialne warunki pracy oraz metody humanizacji produkcji. II. Organizacja procesu produkcyjnego: 4. System produkcyjny oraz proces produkcyjny; 5. Organizacja procesu produkcyjnego w przestrzeni; 6. Organizacja procesu produkcyjnego w czasie. III. Przygotowanie nowej produkcji: 7. Proces inwestycyjny; 8. Techniczne przygotowanie produkcji. IV. Planowanie produkcji i sterowanie produkcją: 9. Sterowanie przebiegiem produkcji; 10. Nowoczesne koncepcje i metody organizacji produkcji i zarządzania produkcją.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-24-0
1. Organizacja systemu produkcyjnego, 2. Produktywność systemu produkcyjnego, 3. Proces produkcyjny i organizacja produkcji, 4. Systemy produkcyjne, 5. Metody i techniki sterowania produkcją, 6. Metody i techniki usprawnienia procesów produkcyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ; nr 2/2002)
1. Udział i znaczenie przewozów morskich w handlu międzynarodowych; 2. Ocena i kierunki zmian polskiego systemu finansowania ochrony środowiska w procesie integracji europejskiej; 3. Zastosowanie logistyki w transporcie; 4. Nowoczesne metody zarządzania produkcją; 5. Podstawowe narzędzia podejmowania decyzji; 6. Zmiany współzależności zmiennych: produkcja, majątek trwały, zatrudnienie i eksport, eksporterów marketingu południowego, w procesie transformacji i integracji; 7. Systemy zarządzania wiedzą, źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw; 8. Model integracji zasobów ludzkich w organizacji; 9. Rola Stanów Zjednoczonych we współczesne gospodarce światowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
Authority data
Produkcja - zarządzanie - metody (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again