Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(9)
Author
Begg David
(2)
Dornbusch Rudiger
(2)
Fischer Stanley
(2)
Rapacki Ryszard
(2)
Bartkowiak Ryszard
(1)
Dzikiewicz-Gazda Urszula
(1)
Engelhardt Juliusz
(1)
Fertsch Marek
(1)
Gazda Zbigniew
(1)
Pawłowicz Leszek J
(1)
Wojciechowski Tadeusz
(1)
Zalega Tomasz
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Produkcja
(8)
Popyt
(4)
Ekonomia
(3)
Konkurencja
(3)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Mikroekonomia
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Pieniądz
(2)
Rynek
(2)
Rynek pracy
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Bezrobocie
(1)
Bogactwo
(1)
Dochód narodowy
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Inflacja
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Integracja europejska
(1)
Kursy walutowe
(1)
Liberalizm gospodarczy
(1)
Ludność
(1)
Makroekonomia
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Monopol
(1)
Monopol państwowy
(1)
Procent
(1)
Produkcja -- a obrót towarowy
(1)
Produkcja -- organizacja
(1)
Przedsiębiorstwo -- ekonomika -- podręcznik
(1)
Przedsiębiorstwo -- ochrona
(1)
Przedsiębiorstwo -- zaopatrzenie -- planowanie
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko
(1)
Teoria dystrybucji
(1)
Usługi
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Środki obrotowe
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-139-0
Cz.I Wybrane zagadnienia z nauki o przedsiębiorstwie: 1. Wartość przedsiębiorstwa i jej wycena, 2. Ocena standingu przedsiębiorstwa, 3. Polityka dywidend w teorii i praktyce gospodarczej, 4. Bankowa obsługa przedsiębiorstw, 5. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa, 6. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, 7. Pomiar ryzyka w działalności przedsiębiorstwa, 8. Fuzje i przejęcia jako narzędzie kreowania wartości, 9. Działalność przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, 10. Kryzys przedsiębiorstwa i restrukturyzacja finansowa. Cz.II Wybrane zagadnienia z zarządzania produkcją: 1. Ochrona własności przemysłowej, 2. Innowacje w przedsiębiorstwie, 3. Podstawy organizacji procesu produkcyjnego, 4. Przestrzenna organizacja procesu produkcyjnego, 5. Metody optymalizacji przebiegu procesu produkcyjnego w czasie, 6. Niezawodność procesów produkcyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 534)
1.Paradygmat w nauce, paradygmat ekonomii, 2.Proces wytwórczy, 3.Neoklasyczny paradygmat ekonomii, 4.Uzasadnienie neoklasycznego paradygmatu ekonomii, 5.Wątpliwości dotyczące neoklasycznego paradygmatu ekonomii, 6.Przewidywany rozwój ludnosci świata, 7.Terytorialno-przyrodnicze granice wzrostu gospodarczego, 8.Dualizm gospodarki światowej: dualizm ekonomii, 9.Jedność gospodarki światowej: nowy paradygmat ekonomii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1644-0
Cz.IV Makroekonomia: 19. Wprowadzenie do makroekonomii, 20. Produkcja i pobyt globalny, 21. Polityka fiskalna i handel zagraniczny, 22. Pieniądz i system bankowy, 23. Stopy procentowe i mechanizm transmisyjny polityki pieniężnej, 24. Polityka pieniężna i fiskalna, 25. Globalna podaż, ceny i proces dostosowań, 26. Inflacja, oczekiwania i wiarygodność, 27. Bezrobocie, 28. Kursy walutowe i bilans płatniczy, 29. Makroekonomia gospodarki otwartej, 30. Wzrost gospodarczy, 31. Cykl koniunkturalny, 32. Markoekonomia - stan obecny. Cz.V Gospodarka światowa: 33. Handel międzynarodowy, 34. Systemy kursu walutowego, 35. Integracja europejska, 36. Kraje słebiej rozwinięte
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-53-9
1. Podstawowe zagadnienia ekonomii 2. Mechanizm funkcjonowani arynku 3. Elastyczność popytu i podaży 4. Teoria wyboru konsumenta 5. Teoria popytu konsumenta 6. Teorie produkcji 7. Teoria kosztów i zysków 8. Konkurencja doskonała 9. Monopol pełny 10. Konkurencja monopolistyczna 11. Teorie oligopolu 12. Rynek czynników wytwórczych 13. Ekonomia dobrobytu 14. Niedoskonałości mechanizmu rynkowego i rola rządu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1641-6
Cz.I Wprowadzenie: 1. Ekonomia a polityka, 2. Narzędzia analizy ekonomicznej, 3. Popyt, podaż i rynek. Cz.II Mikroekonomia pozytywna: 4. Elastyczność popytu i podaży, 5. Decyzje konsumenta, 6. Decyzje o podaży - wprowadzenie, 7. Koszty a wielkość podaży, 8. Konkurencja doskonała i czysty monopol, 9. Struktura rynku i konkurencja niedoskonała, 10. Rynek pracy, 11. Różne rodzaje pracy, 12 .Rynki czynników produkcji i podział dochodu, 13. Ryzyko i informacja, 14. Gospodarka oparta na informacji. Cz.III Ekonomia dobrobytu: 15. Ekonomia dobrobytu, 16. Wydatki i dochody publiczne, 17. Polityka przemysłowa i polityka ochrony konkurencji, 18. Czy warto sprywatyzować monopol naturalny?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
ISBN: 83-87344-41-9
1. Harmonogram zapotrzebowania materiałowego (harmonogram MRP), 2. Planowanie zapotrzebowania potencjału, 3. Planowanie zapotrzebowania dystrybucji, 4. Harmonogram główny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Współczesne przedsiębiorstwo / pod red. Juliusz Engelhardt. - Warszawa : CeDeWu, 2009. - 140 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-163-0
. Przedsiębiorstwo jako przedmiot badań naukowych: Nauka o przedsiębiorstwie jako dyscyplina naukowa (ewolucja naukowego podejścia do badania przedsiębiorstwa); Geneza i pojęcie przedsiębiorstwa; Klasyczne teorie przedsiębiorstwa; Behawioralne teorie przedsiębiorstwa; Pozostałe nurty teoretyczne. 2. Czynniki produkcji współczesnego przedsiębiorstwa: Klasyczne ujęcie czynników produkcji; Współczesne ujęcie zasobowe. 3. Uniwersalne zasady działania przedsiębiorstwa: Zasada racjonalnego gospodarowania i rachunek ekonomiczny; Zasada samofinansowania działalności; Zasada przedsiębiorczości. 4. Formy organizacyjno-prawne i klasyfikacja przedsiębiorstw: Przekroje klasyfikacyjne przedsiębiorstw; Formy organizacyjno-prawne; Podział przedsiębiorstw według rodzaju (charakteru) działalności; Podział przedsiębiorstw według sektorów własności w gospodarce; Podział przedsiębiorstw według kryterium wielkości; Podział przedsiębiorstw według kryterium podmiotowości; Podział przedsiębiorstw według obszaru działania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-909157-6-6
1.Ekonomia jako dyscyplina naukowa, 2.Zarys historii i ogólne założenia ustroju liberalnego, 3.Gospodarka rynkowa, 4.Teoria wyboru konsumenta, 5.Przedsiębiorstwo i koszty produkcji, 6.Konkurencja w gospodarce rynkowej, 7.Pieniądz i system bankowy, 8.Rynek finansowy i rynek papierów wartościowych, 9.Rynek pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88193-84-8
R.I Strategia i zarządzanie strategiczne-geneza i historia tworzenia pojęć, R.II Kilka definicji zarządzania strategicznego, R.III Podstawowe szkoły i modele zarządzania strategicznego, R.IV Wizja, misja i cele zarządzania strategicznego, R.V Planowanie strategiczne
R.VI Rodzaje i podstawowe zakresy strategii przedsieb iorstwa, R.VII Strategie marketingowe, R.VIII Strategi e produkcji i usług, R.IX Strategie personalne, R.X St rategie finansowe, R.XI Organizacja prac nad strategią , r.XII Kontrola strategii, R.XIII Kilka współczesnych
koncepcji zarządzania strategicznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again